čtvrtek   24.4.2014 18:10:20

Typ silnice:  Kraj:  Okres:  Město:

UZAVÍRKY V ČR

platnost od silnice okres událost popis platnost do
24.4.2014 15:07:00
Uzavírka
II/298 Pardubice Uzavírka silnice II/298, v katastru obce Sezemice - v katastru obce Rokytno, okr. Pardubice, oprava povrchu vozovky, vozovka uzavřena v obou směrech, Pokládka nového koberce 4.5.2014 18:00:00
28.4.2014
Uzavírka
III/1926 Pelhřimov Uzavírka silnice III/01926, Nová Cerekev, okr. Pelhřimov, uzavřeno, práce na silnici, Objížďka - obousměrná: silnice III/01926 - silnice III/01928, Nová Cerekev, okr. Pelhřimov, přes: místní komunikace, Vydal: Městský úřad Pelhřimov 14.5.2014 23:59:00
22.4.2014
Uzavírka
III/34610 Havlíčkův Brod Uzavírka silnice III/34610, v katastru obce Vepříkov, část obce Miřátky, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka provozu silnice III/34610 u obce Miřátky v silničním staničení od 4,650 až do 4,670 km, jejíž celková délka je 0,020 km, a to z důvodu realizace opravy havarijního stavu propustku, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/610 Miřátky po křižovatku se silnicí III/3463 do obce Proseč po křižovatku se silnicí III/3464, po této silnici dále po křižovatku se silnicí III/34610 směr Miřátky a opačně. Celková délka dálková objízdné trasy je cca 3,700 km, Vydal: Městský úřad Chotěboř 25.4.2014 23:59:00
24.4.2014 13:05:00
Uzavírka
III/49026 Zlín Uzavírka ; na silnici 49026 u obce Březůvky okres Zlín; Pozor! Olej na vozovce; očekávejte kluzkou vozovku; probíhají odklízecí práce; rozlitý olej na vozovce, PČR, HZS na místě. 25.4.2014 13:10:00
24.4.2014 12:01:00
Uzavírka
R35 Olomouc Uzavírka R35 ve směru Lipník nad Bečvou, mezi 281.4 a 281.6 km, pravý jízdní pruh uzavřen, oprava povrchu vozovky, oprava CB vozovky, zdroj: ŘSD 25.4.2014 12:00:00
22.4.2014
Uzavírka
III/38522 Brno - Venkov Uzavírka silnice III/38522, Vohančice, okr. Brno-venkov, stavební práce, částečná uzavírka silnice III/38522 v obci Vohačice z důvodu výstavby chodníku, Vydal: Městský úřad Tišnov 23.7.2014 23:59:00
28.4.2014 8:00:00
Uzavírka
I/43 Blansko Uzavírka silnice I/43, Lipůvka, okr. Blansko, stavební práce, Uzavírka silnice I/43 v Lipůvce z důvodu přestavby křižovatky silnice I/43 se silnicí II/379 z okružní na křižovatku stykovou, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 30.4.2014 23:59:00
28.4.2014
Uzavírka
II/380 Brno - Město Uzavírka ulice Popelova, Brno-Tuřany, Brno, práce na silnici, jeden jízdní pruh uzavřen, částečná uzavírka, křižovatka ul. Kaštanova x ul. Popelova, Vydal: Magistrát města Brna 1.6.2014 23:59:00
24.4.2014 9:00:00
Uzavírka
I/27 Most Uzavírka ; na silnici 27 u obce Lom okres Most; před křižovatkou se siln. II/254 od Lomu na Duchcov; provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích; špatný stav povrchu vozovky; Oprava propadu komunikace 28.4.2014 10:05:00
28.4.2014
Uzavírka
III/4774 Frýdek-Místek Uzavírka silnice III/4774, v katastru obce Morávka, část obce Slavíč, okr. Frýdek-Místek, práce na údržbě mostu, jeden jízdní pruh uzavřen, rekonstrukce estakády ev. č. 4774/19, částečné omezení provozu. Střídavý jednosměrný provoz ZIMNÍ PŘESTÁVKA 01.01.2015 - 28.02.2015, Vydal: Magistrát města Frýdku-Místku 31.12.2014
25.4.2014 20:00:00
Uzavírka
I/42 Brno - Město Uzavírka silnice I/42, ve směru Olomouc, Husovický tunel, Brno-sever, Brno, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka Husovického tunelu v Brně - silnice I/42 (trouba B, směr Olomouc) z důvodu realizace nové obrusné vrstvy vozovky, čištění a údržby tunelu, Objížďka - bez rozlišení: Trasa je odkloněna přes místní komunikace v ul. třída Generála Píky a Provazníkova, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 29.4.2014 6:00:00
22.4.2014
Uzavírka
II/417 Brno - Město Uzavírka silnice II/417 (ulice Zapletalova), Brno-Tuřany, Brno, stavební práce, jeden jízdní pruh uzavřen, Oprava havarijního stavu odvodňovacího žlabu, ochranný a pracovní zábor silnice č. II/417 ul. Zapletalova, plošného rozsahu cca 355 m2 , Vydal: Magistrát města Brna 29.6.2014 23:59:00
24.4.2014
Uzavírka
I/39 Prachatice Uzavírka silnice I/39, v katastru obce Volary, okr. Prachatice, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka úseku silnice I/39, v místě staničení km 66,100 (most ev. č. 39 -033). Oprava mostu ev. č. 39 - 033. Vedení dopravy:Doprava bude vedena kyvadlově ve zbývajícím jízdním pruhu a provoz bude řízen semaforovou soupravou. V případě tvorby kolon bude provoz řízen náležitě poučenými osobami, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 31.10.2014
28.4.2014
Uzavírka
III/28435 Jičín Uzavírka silnice III/28435, u obce Bertoldka, okr. Jičín, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka sil. III/28435 pro rekonstrukci silničního mostu ev. č. 28435-5 přes Lukavecký potok, Objížďka - obousměrná: silnice II/501, v katastru obce Lukavec u Hořic, část obce Černín - silnice III/28435, v katastru obce Šárovcova Lhota, okr. Jičín, přes: ulice Nádražní, Lázně Bělohrad, Vydal: Městský úřad Jičín 31.8.2014 23:59:00
28.4.2014
Uzavírka
III/4848 Frýdek-Místek Uzavírka silnice III/4848, Kozlovice, okr. Frýdek-Místek - Tichá, okr. Nový Jičín, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, rekonstrukce silnice III/4848 vč. 2 propustků a povrchu mostu ev. č. 4848-17, provoz na semafory, Vydal: Magistrát města Frýdku-Místku 8.6.2014 23:59:00
24.4.2014
Uzavírka
III/34427 Havlíčkův Brod Uzavírka silnice III/34427, Předboř - Lány, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, oprava propustku 25.4.2014 23:59:00
25.4.2014 16:00:00
Uzavírka
III/1736 Strakonice Uzavírka silnice III/1736, Podruhlí - Bělčice, okr. Strakonice, práce na silnici, částečná uzavírka silnice III/1736, z důvodu opravy 4 propustků v úseku Bělčice - Podruhlí, Vydal: Městský úřad Blatná 17.5.2014 23:59:00
26.4.2014
Uzavírka
II/475 Karviná Uzavírka silnice II/475, v katastru obce Karviná, okr. Karviná, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka provozu bude na silnici II/475 km cca 12,040 – v místě želenižního přejezdu P8290 (pod ČSM) v souvislosti s odstraněním povrchových deskových dílců přejezdového systému STRAIL a zároveň obnovením závěrných zídek včetně vyplnění technologických spár asfaltovou směsí, Objížďka - bez rozlišení: komunikace, v katastru obce Stonava, část obce Bonkov - silnice II/475, v katastru obce Karviná, okr. Karviná, přes: silnice III/4687 (Karviná), Vydal: Magistrát města Karviné 28.4.2014 18:00:00
8.4.2014 10:45:00
Uzavírka
D5 Rokycany Uzavírka ; D5 - 66.7-66.9km na trase Praha - Rozvadov; D5, km 66,9 - 67,1 směr Rozvadov; práce na údržbě mostu; Pravý jízdní pruh uzavřen - práce na údržbě mostu-oprava dilatačních závěrů 5.5.2014 14:00:00
28.4.2014
Uzavírka
R4 Příbram Uzavírka R4, mezi km 32.560 a 34.030, ve směru Příbram, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Obousměrný provoz v režimu 1+1 (jeden jízdní pruh ve směru Praha a jeden jízdní pruh ve směru Příbram) z důvodu uzavření levého jízdního pásu rychlostní silnice č. R 4 v úseku km 34,000 – 32,590 ve dnech 28.4.2014 - 2.8.2014. Provedení akce „R4 - oprava mostu 4-023.1 (Lhotka)“. Dopravní proudy budou po dobu uzavírky převedeny v km 34,030 přes stávající přejezd středního dělícího pásu rychlostní silnice do jednoho jízdního pruhu pravého jízdního pásu rychlostní silnice a v km 32,560 budou převedeny přes stávající přejezd středního dělícího pásu rychlostní silnice zpět do levého jízdního pásu rychlostní silnice. 2.8.2014 23:59:00
28.4.2014
Uzavírka
R4 Příbram Uzavírka R4, mezi km 34.000 a 32.590, ve směru Praha, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, práce na údržbě mostu, Do 02.08.2014 23:59, Uzavírka levého jízdního pásu rychlostní silnice č. R 4 v úseku km 34,000 – 32,590 ve dnech 28.4.2014 - 2.8.2014. Provedení akce „R4 - oprava mostu 4-023.1 (Lhotka)“. Dopravní proudy budou po dobu uzavírky převedeny v km 34,030 přes stávající přejezd středního dělícího pásu rychlostní silnice jednoho jízdního pruhu pravého jízdního pásu rychlostní silnice a v km 32,560 budou převedeny přes stávající přejezd středního dělícího pásu rychlostní silnice zpět levého jízdního pásu rychlostní silnice. 2.8.2014 23:59:00
24.4.2014 9:00:00
Uzavírka
R4 Příbram Uzavírka R4, mezi km 34.110 a 33.980, ve směru Praha, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, práce na údržbě mostu, Příprava dopravního značení uzavírky z důvodu akce "R4 - oprava mostu 4-023.1 (Lhotka)" která bude probíhat v termínu 28.4.2014 až 02.08.2014. Uzavírka levého jízdního pruhu levého jízdního pásu rychlostní silnice č. R 4 v úseku km 34,110 – 33,980. Dopravní proudy ve směru Praha budou po dobu uzavírky usměrněny do pravého jízdního pruhu levého jízdního pásu rychlostní silnice. 26.4.2014 23:59:00
24.4.2014 9:00:00
Uzavírka
R4 Příbram Uzavírka R4, mezi km 33.950 a 34.080, ve směru Příbram, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, práce na údržbě mostu, Příprava uzavírky z důvodu akce "R4 - oprava mostu 4-023.1 (Lhotka)" která bude probíhat v termínu 28.4.2014 až 02.08.2014. Uzavírka levého jízdního pruhu pravého jízdního pásu rychlostní silnice č. R 4 v úseku km 33,950 – 34,080. Dopravní proudy ve směru Příbram budou po dobu uzavírky usměrněny do pravého jízdního pruhu pravého jízdního pásu rychlostní silnice. 26.4.2014 23:59:00
24.4.2014 9:00:00
Uzavírka
R4 Příbram Uzavírka R4, mezi km 32.640 a 32.510, ve směru Praha, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, práce na údržbě mostu, Příprava dopravního značení uzavírky z důvodu akce "R4 - oprava mostu 4-023.1 (Lhotka)" která bude probíhat v termínu 28.4.2014 až 02.08.2014. Dopravní proudy ve směru Praha budou po dobu uzavírky usměrněny do pravého jízdního pruhu levého jízdního pásu rychlostní silnice. 26.4.2014 23:59:00
24.4.2014 9:00:00
Uzavírka
R4 Příbram Uzavírka R4, mezi km 32.480 a 32.610, ve směru Příbram, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, práce na údržbě mostu, Příprava dopravního značení uzavírky z důvodu akce "R4 - oprava mostu 4-023.1 (Lhotka)" která bude probíhat v termínu 28.4.2014 až 02.08.2014. Dopravní proudy ve směru Příbram budou po dobu uzavírky usměrněny do pravého jízdního pruhu pravého jízdního pásu rychlostní silnice. 26.4.2014 23:59:00
26.4.2014 7:00:00
Uzavírka
II/196 Domažlice Uzavírka silnice II/196 (ulice Masarykova), Poběžovice, okr. Domažlice, uzavřeno, práce na silnici, úplná (pro veškerý provoz) uzavírka provozu na silnici II. tř. č. 196, v km staničení cca 0,047 - 0,053 (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice), t. j. v délce cca 6 m, ve městě Poběžovice (Masarykova ulice) , Objížďka - obousměrná: od místa uzavírky provozu po silnici II. tř. č. 196 na křižovatku silnice II. tř. č. 196 a silnice II. tř. č. 195, po silnici II. tř. č. 195 na křižovatku silnice II. tř. č. 195 a silnice III. tř. č. 19520 ve městě Poběžovice, po silnici III. tř. č. 19520 na křižovatku (okružní) přeložky silnice II. tř. č. 196 a silnice III. tř. č. 19520 v katastrálním území Poběžovice u Domažlic, po přeložce silnice II. tř. č. 196 na křižovatku přeložky silnice II. tř. č. 196, a silnice II. tř. č. 196 ve městě Poběžovice (Masarykova ulice), a dále po silnici II. tř. č. 196 ve městě Poběžovice (Masarykova ulice) zpět k místu uzavírky provo 27.4.2014 13:30:00
26.4.2014
Uzavírka
I/48 Frýdek-Místek Uzavírka silnice I/48 (ulice Hlavní třída), Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek, práce na údržbě mostu, provoz převeden protisměru, Do 20.07.2014 23:59, Frýdek-Místek, I/48 most ev. č. 48-050 - oprava, uzavřen jízdní pás ve směru na Příbor, provoz veden v druhém jízdním pruhu, obousměrně, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 20.7.2014 23:59:00
22.4.2014
Uzavírka
II/486 Nový Jičín Uzavírka silnice II/486, Kopřivnice, okr. Nový Jičín, stavební práce, částečná uzavírka silnice č. II/486 v úseku od křižovatky s místní komunikaci pasport. č. 1c v Kopřivnici - Mniší (směr Měrkovice) po křižovatku s místní komunikaci k Základní škole Mniší, Vydal: Městský úřad Kopřivnice 15.10.2014 23:59:00
30.4.2014 8:00:00
Uzavírka
II/324 Pardubice Uzavírka silnice II/324, Staré Hradiště, část obce Hradiště na Písku, okr. Pardubice, práce na inženýrských sítích, Částečná uzavírka silnice č. II/324 ve Starém Hradišti v místní části Hradiště na Písku v úseku: mezi č.p. 62 a rozestavěnou budovou ve směru Hrobice. Umožněn obousměrný průjezd, Vydal: Magistrát města Pardubic 6.5.2014 17:00:00
24.4.2014
Uzavírka
III/3223 Kolín Uzavírka silnice III/3223, Konárovice, část obce Jelen, okr. Kolín, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice III/3223 v obci Jelen od křižovatky se silnicí III/3222 na konec zastavění obce v obci Jelen ve směru na Býchory. Výstavba kanalizace - průjezd záchranářů a autobusů zachován, Objížďka - DZ: v obci Jelen na křižovatce se silnicí III/3222 vpravo a po silnici III/3222 do obce Bělušice, v obci Bělušice na křižovatce se silnicí III/3279 vlevo (směr Němčice), v Němčicích na křižovatce se silnicí III/3285 opět vlevo a této silnici do Býchor - obousměrně, Vydal: Městský úřad Kolín 30.4.2014
24.4.2014
Uzavírka
I/23 Brno - Venkov Uzavírka silnice I/23, v katastru obce Ostrovačice, okr. Brno-venkov, oprava povrchu vozovky, provoz na silnici I. třídy bude omezen částečně, doprava bude svedena do jednoho jízdního pásu. Křižovatky silnice I/23 s II/602 a II/394 budou po celou dobu průjezdné, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 2.5.2014 23:59:00
24.4.2014 8:00:00
Uzavírka
III/21047 Karlovy Vary Uzavírka silnice III/21047, Nejdek, okr. Karlovy Vary, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Rekonstrukce vozovky a výstavba opěrných zdí. Provoz řízen SSZ, Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 20.12.2014 23:59:00
9.4.2014
Uzavírka
I/23 Třebíč Uzavírka silnice I/23, v katastru obce Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, oprava mostu, provoz po mostním provizoriu řízený semafory, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina 30.9.2014 23:59:00
23.4.2014
Uzavírka
III/25348 Teplice Uzavírka silnice III/25348 (ulice Bohosudovská), Teplice, okr. Teplice, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka provozu na PK - Bohosudovská z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace, Objížďka - obousměrná: ulice Obránců míru - ulice Jana Koziny, Teplice, okr. Teplice, ul. Jana Koziny, Maršovská, Obránců míru, Vydal: Magistrát města Teplice 15.6.2014 23:59:00
24.4.2014 6:00:00
Uzavírka
I/34 Pelhřimov Uzavírka silnice I/34 (ulice Myslotínská), Pelhřimov, okr. Pelhřimov, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Pelhřimov, ul. Myslotínská od vjezdu do firmy KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s. po křižovatku se silnicí II/112 ul. Rynárecká. Provoz na silnici I/34 bude veden v jednom jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, a bude řízen světelným signalizačním zařízením, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina 31.5.2014 23:59:00
28.4.2014 7:00:00
Uzavírka
I/16 Kladno Uzavírka silnice I/16, Ješín, okr. Kladno, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, oprava povrchu komunikace vyfrézováním a pokládkou ložné a obrusné vrstvy. Stavba bude rozdělena do 4 etap, práce budou prováděny za částečných uzavírek jednoho jízdního pruhu s provozem řízeným mobilní světelnou signalizací. Práce budou prováděny pouze v denních hodinách za nesnížené viditelnosti 30.4.2014 17:00:00
24.4.2014 7:00:00
Uzavírka
I/16 Kladno Uzavírka silnice I/16, Ješín, okr. Kladno, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, oprava povrchu komunikace vyfrézováním a pokládkou ložné a obrusné vrstvy. Stavba bude rozdělena do 4 etap, práce budou prováděny za částečných uzavírek jednoho jízdního pruhu s provozem řízeným mobilní světelnou signalizací. Práce budou prováděny pouze v denních hodinách za nesnížené viditelnosti 26.4.2014 7:00:00
24.4.2014
Uzavírka
II/152 Brno - Venkov Uzavírka silnice II/152, Ivančice, okr. Brno-venkov, práce na inženýrských sítích, Částečná uzavírka silnice II/152 na ulicích Horní Hlinky a Hřbitovní v Ivančicích, Vydal: Městský úřad Ivančice 18.5.2014 23:59:00
22.4.2014
Uzavírka
III/25375 Ústí n. Labem Uzavírka silnice III/25375 (ulice Ústecká), Povrly, část obce Neštědice, okr. Ústí nad Labem, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice č. III/25375 v k.ú. Neštědice z důvodu provádění stavebních prací - rekonstrukce vodovodu a kanalizace, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/25375 (ulice Ústecká), Povrly, část obce Neštědice, okr. Ústí nad Labem, přes: silnice I/62 (ulice Převozní), ulice Mírová, silnice III/25361 (ulice Drážní), Vydal: Magistrát města Ústí nad Labem 30.9.2014 23:59:00
24.4.2014 11:00:00
Uzavírka
III/3824 Jihlava Uzavírka silnice III/03824 (Pražská), v katastru obce Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka úseku mostního objektu na silnici III/03824 ve městě Jihlava – rekonstrukce mostu ev. č. 03824-2. Objížďka nařízena pro veškerá vozidla mimo vozidla BUS, MHD a IZS, Objížďka - obousměrná: ulice U Pražského mostu - silnice III/03824 (ulice Pražská), Jihlava, okr. Jihlava, přes: silnice II/523 (ulice Jiráskova), ulice Romana Havelky, Vydal: Magistrát města Jihlavy 22.11.2014 23:59:00
28.4.2014
Uzavírka
II/316 Rychnov n. Kněžnou Uzavírka silnice II/316, Kostelec nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka části silnice č. II/316 v km 1,200 (žel.přejezd) – 1,940 (IS12b – Kostelec nad Orlicí) silničního staničení, směr Kostelecká Lhota v katastrálním území Kostelec nad Orlicí z důvodu stavby: „II/316 Kostelec nad Orlicí, 2.etapa“ , Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : objízdnou trasu pro osobní dopravu do 3,5t (obousměrně): Kostelec nad Orlicí, křižovatka II/316, III/3161 > III/3161 Suchá Rybná > křižovatka III/3161, III/3164 > III/3164 > křižovatka III/3164, II/316 Kostelecká Lhota > II/316 Kostelec nad Orlicí. Ve dnech 16.05. – 18.05.2014, z důvodu konání Potštejnské pouti bude trasa odkloněna po silnicích č. III/3169, č. III/3165 a č. III/3164 do Doudleb nad Orlicí, Objížďka - pro vozidla nad X tun: objízdnou trasu pro nákladní dopravu (obousměrně): Kostelec nad Orlicí > I/11 Vamberk > I/14 Záměl > III/3167 Přestavlky > II/316 Choceň Ve d 31.8.2014 23:59:00
28.4.2014
Uzavírka
III/25852 Děčín Uzavírka silnice III/25852 (ulice Drážďanská), Děčín, okr. Děčín, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice č. III/25852 (ul. Drážďanská) v Děčíně od domu čp. 1 k železničnímu přejezdu z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu od domu čp. 1 směrem dolů k železničnímu přejezdu. Průjezd vozidel IZS a autobusů Dopravního podniku města Děčína, a.s. povolen, Objížďka - obousměrná pro veškerou dopravu: V obci Děčín(okres Děčín) ulice: Drážďanská, Hankova, Labské nábř., Pivovarská, Podmokelská, Revoluční nám., Teplická, Ústecká, V obci Jílové(okres Děčín) ulice: Sněžnická, Teplická, silnice: místní komunikace, Vydal: Magistrát města Děčín 31.10.2014 23:59:00
28.4.2014
Uzavírka
II/173 Strakonice Uzavírka silnice II/173 (ulice tř. T. G. Masaryka), Blatná, okr. Strakonice, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka sil. II/173 (tř. T.G. Masaryka v Blatné) při 3. části rekonstrukce STL a NTL plynovodů , Objížďka - jednosměrná: silnice III/1734 (ulice tř. J. P. Koubka) - silnice II/173, Blatná, okr. Strakonice, přes: (ulice B. Němcové), ulice Sadová, Objížďka - jednosměrná: silnice II/173 (ulice tř. T. G. Masaryka) - ulice tř. J. P. Koubka, Blatná, okr. Strakonice, přes: ulice Na Obůrce, Vydal: Městský úřad Blatná 16.5.2014
28.4.2014
Uzavírka
II/482 Nový Jičín Uzavírka silnice II/482, Rybí, okr. Nový Jičín, práce na inženýrských sítích, Omezení provozu na silnici č.II/482 v obci Rybí pro doplnění silniční obruby v délce cca 100 metru z důvodu opravy kanalizace, Vydal: Městský úřad Nový Jičín 21.5.2014 23:59:00
26.4.2014
Uzavírka
I/7 Chomutov Uzavírka silnice I/7 (ulice Školní), Chomutov, okr. Chomutov, práce na silnici, částečná uzavírka silnice I/7, stavební práce na opravě překopu po výměně vodovodní přípojky v Chomutově, ul. Školní, v prostoru před budovou školy SPŠ a VOŠ Chomutov, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 28.4.2014 23:59:00
23.4.2014 8:00:00
Uzavírka
R48 Frýdek-Místek Uzavírka R48, mezi km 51.5 a 60, ve směru Polsko, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, oprava spár v CB krytu 30.4.2014 23:59:00
23.4.2014 10:00:00
Uzavírka
I/56 Frýdek-Místek Uzavírka silnice I/56, v katastru obce Baška, část obce Kunčičky u Bašky, okr. Frýdek-Místek, jeden jízdní pruh uzavřen, omezení provozu na silnici I/56, oprava mostu nad silnicí I/56 5.8.2014 23:59:00
23.4.2014 10:00:00
Uzavírka
II/477 Frýdek-Místek Uzavírka silnice II/477, v katastru obce Baška, část obce Kunčičky u Bašky, okr. Frýdek-Místek, uzavřeno, práce na silnici, Oprava mostu ev. č. 477-039 v Bašce (nad silnicí I/56 FM-Frýdlant n/O), Objížďka - bez rozlišení: místní komunikace, část obce Kunčičky u Bašky - část obce Hodoňovice, Baška, okr. Frýdek-Místek, přes: silnice I/56, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/48412, část obce Hodoňovice - silnice II/477, část obce Kunčičky u Bašky, Baška, okr. Frýdek-Místek, Vydal: Magistrát města Frýdku-Místku 5.8.2014 23:59:00
22.4.2014 12:45:00
Uzavírka
R35 Olomouc Uzavírka R35 ve směru Lipník nad Bečvou, mezi 281.38 a 281.6 km, pravý jízdní pruh uzavřen, oprava povrchu vozovky, Pozor!, Rekonstrukce CB vozovky, zdroj: ŘSD 25.4.2014 11:45:00
6.5.2014
Uzavírka
III/25378 Děčín Uzavírka silnice III/25378, Malšovice, okr. Děčín, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Zvláštní užívání silnice č. III/25378 v Malšovicích z důvodu výstavby kanalizace. V místě zvláštního užívání provoz řízen semafory, Vydal: Magistrát města Děčín 15.8.2014 23:59:00
23.4.2014 8:00:00
Uzavírka
II/284 Semily Uzavírka silnice II/284 (Palackého), v katastru obce Lomnice nad Popelkou, okr. Semily, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka části silnice II/284, ulice Palackého v Lomnici nad Popelkou, v úseku od křižovatky s ulicí Antala Staška po křižovatku s ulicí Komenského z důvodu opravy vodovodního a kanalizačního zařízení, Objížďka - obousměrná: V obci Lomnice nad Popelkou(okres Semily) ulice: Antala Staška, Josefa Kábrta, Komenského, Vydal: Městský úřad Semily 25.4.2014 23:59:00
22.4.2014 7:00:00
Uzavírka
I/3 Benešov Uzavírka silnice I/3 (ulice Spojovací), v katastru obce Poříčí nad Sázavou, okr. Benešov, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka sjezdů na silnici I/3, okr. Benešov, ve staničení 8,065, Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje 18.5.2014 23:59:00
22.4.2014 7:00:00
Uzavírka
I/3 Benešov Uzavírka silnice I/3, v katastru obce Mrač, okr. Benešov, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka sjezdů na silnici I/3, okr. Benešov, ve staničení km 10,178 (sjezd na silnici III/1091 Mrač), Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje 18.5.2014 23:59:00
15.4.2014
Uzavírka
II/490 Uherské Hradiště Uzavírka silnice II/490, Dolní Němčí - Nivnice, okr. Uherské Hradiště, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, práce na silnici, Objížďka - pro vozidla nad 7,5 t (mimo vozidla stavby, BUS a IZS): silnice II/498 (ulice Nivnická), Dolní Němčí - silnice II/490 (ulice Brodská), Nivnice, okr. Uherské Hradiště, přes: silnice II/495 (Vlčnov), silnice I/50 (Uherský Brod), Vydal: Městský úřad Uherský Brod 30.6.2014 23:59:00
22.4.2014
Uzavírka
III/34038 Chrudim Uzavírka silnice III/34038, Chrudim, okr. Chrudim, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice II/340 38 před obcí Vestec, město Chrudim, km silničního staničení 4,700 - 4,800 z důvodu výstavby mostu SO 203 na obchvatu města Chrudim, Objížďka - obousměrná: Silniční provoz bude veden ve směru od města Chrudim po silnici III/340 26 na Ostřešany, dále po silnici III/340 30 a III/340 39 do Tuněchod a po silnici III/340 38 do Vestce, obousměrně. Délka objízdné trasy 7,9 km, Vydal: Městský úřad Chrudim 10.6.2014 23:59:00
23.4.2014 8:00:00
Uzavírka
I/8 Teplice Uzavírka silnice I/8, silnice II/253, Dubí, okr. Teplice, práce na silnici, zvláštní užívání silnice I/8, oprava 4 ks kanalizačních poklopů v prostoru kruhového objezdu I/8 a II/253 ul. Ruská a Krušnohorská, Dubí, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 25.4.2014 23:59:00
22.4.2014 8:00:00
Uzavírka
III/29823 Pardubice Uzavírka silnice III/29823, v katastru obce Borek - v katastru obce Bukovina nad Labem, okr. Pardubice, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice č. III/29823 Borek – extravilán - v úseku od konce obce Borek směrem Bukovina nad Labem po křižovatku se silnicí č. III/29823. Objízdná trasa Borek III/29820 – Újezd u Sezemic III/29811 – Dříteč III/29810 – Bukovina nad Labem, obousměrně, Vydal: Magistrát města Pardubic 4.5.2014 17:00:00
22.4.2014
Uzavírka
II/408 Znojmo Uzavírka silnice II/408 (ulice 8.Května), Kuchařovice, okr. Znojmo, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka silnice II/408 v úseku od křižovatky silnice I/38 a II/408 po obec Suchohrdly, z důvodu celkové rekonstrukce této komunikace, v rámci realizace stavby „II/408 Suchohrdly – Přímětice – I/38 (extravilány)“, Objížďka - obousměrná: silnice III/4121 (ulice Znojemská), Kuchařovice - silnice II/413 (ulice Znojemská), Suchohrdly, okr. Znojmo, přes: ulice Kuchařovická, Znojmo, silnice I/38 (ulice Havlíčkova), silnice II/412 (ulice Rooseveltova), ulice Suchohrdelská, silnice II/413, Vydal: Městský úřad Znojmo 16.6.2014
22.4.2014
Uzavírka
III/1839 Domažlice Uzavírka silnice III/1839, Zahořany, část obce Bořice, okr. Domažlice, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka provozu na silnici III. tř. č. 1839, 2. etapa stavby - v délce cca 140 m, v km staničení 3,275 - 3,415 (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice), Objížďka - obousměrná: v délce cca 4069 m: od místa uzavírky provozu po silnici III. tř. č. 1839 na křižovatku silnice III. tř. č. 1839 a silnice III. tř. č. 1839a, po silnici III. tř. č. 1839a na křižovatku silnice I. tř. č. 22 a silnice III. tř. č. 1839a, po silnici I. tř. č. 22 na křižovatku silnice I. tř. č. 22 a silnice III. tř. č. 1839 ve městě Domažlice a a po silnici III. tř. č. 1839a zpět místu uzavírky provozu, Vydal: Městský úřad Domažlice 4.5.2014 23:59:00
22.4.2014
Uzavírka
II/444 Olomouc Uzavírka silnice II/444, Medlov, okr. Olomouc, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice II/444 v obci Medlov od křižovatky se silnicí III/44412 po křižovatku se silnicí III/44414, Objížďka - obousměrná: Medlov - Troubelice - Lazce - Uničov, Vydal: Městský úřad Uničov 11.5.2014 23:59:00
30.4.2014
Uzavírka
II/464 Nový Jičín Uzavírka silnice II/464, v katastru obce Mošnov, část obce Malá strana - v katastru obce Sedlnice, okr. Nový Jičín, práce na údržbě mostu, Přechodná úprava provozu na silnici č. II/464 v k.ú. Sedlnice z důvodu zajištění opravy v místě opěr u mostních objektů ev.č.464-018 a 464-019, Vydal: Městský úřad Nový Jičín 9.5.2014 23:59:00
22.4.2014 9:00:00
Uzavírka
II/470 Karviná Uzavírka silnice II/470 (ulice Slezská), Orlová, okr. Karviná, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka úseku silnice II/470, ul.Slezská od křižovatky se silnicí I/59 po křižovatku s účelovou komunikací U Haldy z důvodu rekonstrukce mostu ev.č. 470-008 přes báňskou vlečku, Objížďka - bez rozlišení: silnice I/59 (ulice Ostravská) - silnice III/4728 (ulice Těšínská), Orlová, okr. Karviná, Vydal: Městský úřad Orlová 18.8.2014 23:59:00
22.4.2014
Uzavírka
II/112 Benešov Uzavírka silnice II/112 (ulice Červené Vršky), Benešov, okr. Benešov, stavební práce, uzavírky v rámci akce "Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešova". Benešov, silnice č. II/112 ulice Červené Vršky, místní komunikace ulice U Elektrárny a Rubešova. Vjezd do ulice U Elektrárny není možný z ulice Červené Vršky, pouze z ulice Matiegkova. Ulice Rubešova uzavřena celá do 04.05.2014. DZ "Zákaz vjezdu všech vozidel" bude posunuto od 05.05.2014 cca do poloviny ulice., Objížďka - bez rozlišení: silnice I/3 (ulice Červené Vršky) - silnice III/1103h, Benešov, okr. Benešov, přes: silnice III/1103h, Vydal: Městský úřad Benešov 27.7.2014 23:59:00
25.4.2014 16:00:00
Uzavírka
III/1736 Strakonice Uzavírka silnice III/1736, Podruhlí - Bělčice, okr. Strakonice, práce na silnici, částečná uzavírka silnice III/1736, z důvodu opravy 4 propustků v úseku Bělčice - Podruhlí, Vydal: Městský úřad Blatná 17.5.2014 23:59:00
22.4.2014
Uzavírka
III/1736 Strakonice Uzavírka silnice III/1736, Podruhlí - Bělčice, okr. Strakonice, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka sil. III/1736 od 22. do 26.04.2014 a částečná uzavírka od 26.04. do 17.05.2014, z důvodu opravy 4 propustků v úseku Bělčice - Podruhlí, Objížďka - obousměrná: silnice II/174 (ulice Nádražní) - silnice III/1736, část obce Hostišovice, Bělčice, okr. Strakonice, přes: silnice II/173 (Kocelovice), ulice Sadová, Blatná, silnice III/1734 (ulice B. Němcové), Paštiky, Vydal: Městský úřad Blatná 25.4.2014 16:00:00
22.4.2014 8:30:00
Uzavírka
III/48310 Frýdek-Místek Uzavírka silnice III/48310, Kunčice pOndřejníkem, okr. Frýdek-Místek - Tichá, okr. Nový Jičín, uzavřeno, práce na silnici, Od 22.04.2014 08:30 Úplná uzavírka krajské komunikace III. třídy č. 48310 v úseku křižovatky se silnicí č. II/483 v Kunčicích p.O. (penzion Huťařství) po křižovatku se silnicí č. III/4848 v obci Tichá ( okres Nový Jičín) km 0,000-4,477 sil. staničení, z důvodu provádění stavby „7462-Rekonstrukce a modernizace silnice III/48310 v úseku Kunčice pOndřejníkem – Tichá“, Objížďka - bez rozlišení: ve směru obcí Čeladná a Kunčice p.O. bude objížďka vedena po silnici II/483 do Frenštátu pRadhoštěm ( část Žuchov) a pak vpravo po silnici III/4836, následně vpravo po III/4848 směr obec Tichá a v opačném směru ( délka 7,6 km)., Vydal: Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí 5.7.2014 23:59:00
22.4.2014 7:00:00
Uzavírka
I/16 Trutnov Uzavírka silnice I/16, v katastru obce Zlatá Olešnice, okr. Trutnov, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice I/16 mezi městem Trutnov, k.ú. Libeč a obcí Zlatá Olešnice, na správním území obce Zlatá Olešnice, v místě propustku ev.č. 16-P-131 v km 179,461, v délce cca 20 - 25 m, z důvodu provádění opravy tohoto propustku. Organizace uzavírky, objízdná trasa: Částečná uzavírka se bude týkat vždy max. jednoho jízdního pruhu. Provoz bude veden kyvadlově ve volném jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením, Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 31.5.2014 23:59:00
23.4.2014 0:15:00
Uzavírka
III/11411 Beroun Uzavírka ; na silnici 11411 u obce Neumětely okres Beroun , délka 669m; od křižovatky se sil.II/114; uzavřeno, práce na silnici; Uzavírka sil. III/11411 - rekonstrukce železničního přejezdu P 596. 29.4.2014 20:00:00
22.4.2014 8:35:00
Uzavírka
D8 Ústí n. Labem Uzavírka D8, mezi km 86.5 a 82.8, ve směru Ústí nad Labem, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, z důvodu provádění pravidelné údržby a servisu. Po dobu uzavírky pravé tunelové trouby obou tunelů bude provoz veden obousměrně v levé tunelové troubě obou tunelů v režimu 1+1, v úseku mezi tunely bude doprava vedena v levém jízdním pásu v režimu 1+1. Rychlost bude v celé délce uzavírky omezena na 60 km/h. 24.4.2014 23:55:00
22.4.2014 8:00:00
Uzavírka
III/35523 Chrudim Uzavírka silnice III/35523, v katastru obce Včelákov, část obce Dolní Babákov, okr. Chrudim, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice III/355 23 v km cca 1,400 mezi obcemi Holetín a Včelákov, místní část Dolní Babákov z důvodu provedení opravy propustku - položení nového krytu vozovky, Objížďka - obousměrná: V obci Holetín(okres Chrudim), silnice: silnice II/355, V obci Dolní Holetín(okres Chrudim), silnice: místní komunikace, V obci Dolní Babákov(okres Chrudim), silnice: silnice III/35523, V obci Příkrakov(okres Chrudim), silnice: silnice II/355, V obci Včelákov(okres Chrudim) ulice: Škroupovo náměstí, silnice: místní komunikace, Vydal: Městský úřad Hlinsko 25.4.2014
24.4.2014
Uzavírka
II/140 Písek Uzavírka silnice II/140, Písek, okr. Písek, stavební práce, částečná uzavírka a zvláštní užívání silnice č. II/140 v Písku v ulici Putimská Vysoká v úseku za železničním přejezdem po odbočku do obytné zóny pro vymezení pohyblivého pracovního místa při výstavbě souběžného chodníku se zachováním obousměrného provozu po zbývající volné šířce vozovky, Vydal: Městský úřad Písek 30.6.2014 23:59:00
22.4.2014
Uzavírka
III/18053 Plzeň Uzavírka silnice III/18053 (ulice Prvomájová) - ulice Křimické náměstí, Plzeň 5-Křimice, Plzeň, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice č.III/180 53 Prvomájová z důvodu výstavby okružní křižovatky, Objížďka - bez rozlišení: Chebská-Plzeňská-Zámecké náměstí-Zámecká, Vydal: Magistrát města Plzně 22.5.2014
22.4.2014 7:00:00
Uzavírka
III/0 Plzeň Uzavírka silnice III/18032c (ulice Malostranská), Plzeň 2-Slovany, Plzeň, oprava povrchu vozovky, Částečná uzavírka silnice č. III/180 32c Malostranská z důvodu opravy vozovky, Vydal: Magistrát města Plzně 10.8.2014
22.4.2014 8:00:00
Uzavírka
II/379 Blansko Uzavírka silnice II/379, Lipůvka, okr. Blansko, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice II/379 (Velká Bíteš-Tišnov-Blansko-Vyškov) v km 29,850-30,050, tj. v úseku od křižovatky se silnicí I/43 v obci Lipůvka ve směru na Blansko v délce cca 0,200km, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : Pro vozidla do 3,5 t (osobní vozidla) po silnici I/43 – III/379 17 – III/379 15 - II/379 tj. Lipůvka-Česká-Lelekovice-Vranov-Šebrov - obousměrně. Délka objížďky: cca 18,00 km , Objížďka - pro vozidla nad X tun: Pro vozidla nad 3,5 t po silnici I/43 – II/377 – II/374 tj. Lipůvka-Lažany-Milonice-Závist-Bořitov-Rájec-Jestřebí-Blansko – Šebrov - obousměrně. Délka objížďky: cca 30,70 km , Vydal: Městský úřad Blansko 7.5.2014 23:59:00
22.4.2014 8:00:00
Uzavírka
I/43 Blansko Uzavírka silnice I/43, Lipůvka, okr. Blansko, stavební práce, Uzavírka silnice I/43 v Lipůvce z důvodu přestavby křižovatky silnice I/43 se silnicí II/379 z okružní na křižovatku stykovou, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 25.4.2014 23:59:00
29.4.2014
Uzavírka
I/34 Jindřichův Hradec Uzavírka silnice I/34, Jindřichův Hradec, okr. Jindřichův Hradec, práce na silnici, částečná uzavírka I/34 Horní Žďár v prostoru autobusové zastávky střídavě v obou směrech jízdy z důvodu provádění stavebních úprav autobusové zastávky na silnici I/34, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 31.5.2014
21.4.2014
Uzavírka
II/592 Liberec Uzavírka silnice II/592 (ulice Nádražní), Chrastava, okr. Liberec, uzavřeno, práce na silnici, Oprava komunikace po povodních 2010, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice I/35 - komunikace, Chrastava, okr. Liberec, přes: silnice III/27250 (ulice Liberecká), ulice Pobřežní, Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice I/35, Chrastava, okr. Liberec, přes: Bílý Kostel nad Nisou, Vydal: Magistrát města Liberec 5.5.2014 23:59:00
22.4.2014 7:00:00
Uzavírka
D11 Hradec Králové Uzavírka D11, mezi km 62.1 a 63.1, ve směru Hradec Králové, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, práce na zpevněné krajnici, uzavírka zpevněné krajnice a části pravého jízdního pruhu v km 62,114 – 63,132 z důvodu výstavby PHS Pamětník. Doprava ve směru Hradec Králové bude v km 62,114 – 63,132 vedena ve dvou zúžených jízdních pruzích. 15.8.2014 17:00:00
20.4.2014 11:00:00
Uzavírka
D5 Tachov Uzavírka D5, mezi km 144.2 a 147.1, ve směru Rozvadov, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Doprava ve směru Praha – Rozvadov bude mezi km 143,750 až 146,800 převedena do jednoho provizorního jízdního pruhu, ve kterém bude vedena v režimu 1+1 rozhodnutí č.j. 173/2014-120-STSP/2 11.5.2014 0:01:00
20.4.2014 11:00:00
Uzavírka
D5 Tachov Uzavírka D5, mezi km 147.1 a 144.2, ve směru Praha, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Do 11.05.2014 00:01, Ve směru Rozvadov – Praha bude doprava svedena v km 147,100 jednoho provizorního jízdního pruhu a přes přejezd středního dělícího pásu v km 146,790 až 146,655 převedena protisměrného pásu, ve kterém bude pokračovat v režimu 1+1. Přes přejezd středního dělícího pásu v km 144,255 až 144,195 bude doprava vyvedena zpět levého pásu dálnice a dále bude pokračovat bez omezení rozhodnutí č.j. 173/2014-120-STSP/2 11.5.2014 0:01:00
22.4.2014 9:00:00
Uzavírka
I/35 Liberec Uzavírka silnice I/35, ve směru Chrastava, mezi 24,52 a 24,28 km, práce na silnici, provoz převeden protisměru, Do 06.05.2014 23:59, Na silnici I/35 směrem na Děčín v km cca 24,56 - 24,28 bude uzavřen levý jízdní pruh z důvodu obousměrného provozu, tzn., tímto pruhem pojedou vozidla směrem na Prahu (od provizorního přejezdu před mostem po přejezd před čerpací stanicí Agip) a bude uzavřen přípojný pruh ze silnice III/2784 (OK České mládeže), ale nájezd z této silnice bude umožněn. Rozsah objížďky: Nařizuje se objížďka pro vozidla jedoucí ze silnice III/2784 (OK České mládeže) směrem na Prahu, která bude vedena po silnici I/35 směrem na Děčín, sjezd na ulici Košickou (u Centra Babylon), dále po ulici Nákladní, následně nájezd na I/35 (za čerpací stanicí OMV) směr na Prahu. Nařizuje se objížďka pro vozidla jedoucí ze od Ještědu směrem na Děčín, která bude vedena po silnici I/35 směrem na Prahu, k následujícímu sjezdu (exit 26) na silnici III/27814 (ulice Hodkovická), dále k 6.5.2014 23:59:00
22.4.2014 9:00:00
Uzavírka
I/35 Liberec Uzavírka silnice I/35, ve směru Turnov, mezi 24,12 a 24,48 km, levý jízdní pruh uzavřen, Na silnici I/35 směrem na Prahu v cca km 24,03 – 24,27 bude uzavřen levý jízdní pruh a od cca km 24,28 do cca km 24,42 bude úplně uzavřen celý jízdní pás, nájezd vozidel ze silnice III/2784 (ulice České mládeže) směrem na Prahu bude umožněn zkráceným připojovacím pruhem. Provoz bude veden jedním jízdním pruhem v opačném směru, Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje 6.5.2014 23:59:00
22.4.2014 7:30:00
Uzavírka
I/27 Klatovy Uzavírka silnice I/27 (ulice ul. 5. května), Klatovy, okr. Klatovy, uzavřeno, práce na silnici, stavební práce - uložení jednotné kanalizace a vodovodního řádu, Objížďka - obousměrná: po MK - ul.Šumavská, Dragounská, Havlíčková, Za tratí, Vydal: Krajský úřad Plzeňského kraje 6.5.2014 23:59:00
22.4.2014 7:00:00
Uzavírka
I/37 Pardubice Uzavírka silnice I/37, v katastru obce Opatovice nad Labem, okr. Pardubice, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka silnice I/37, v prostoru MUK v Opatovicích nad Labem. Uzavírka silnice se povoluje z důvodu provedení stavby: „R35 Sedlice – Opatovice, dostavba estakády“. Stavba ochranné konstrukce nad I/37 - čtyřpruh, Objížďka - bez rozlišení: Od Pardubic bude provoz sveden přechodným dopravním značením do pravého jízdního pruhu a sveden na okružní křižovatku (rondel) s napojením na výjezd ve směru na Hradec Králové. Od Hradce Králové bude provoz sveden přechodným dopravním značením do pravého jízdního pruhu a vyveden na okružní křižovatku (rondel) s napojením na výjezd směr Pardubice. Délka objízdné trasy je cca 1,200 km, Vydal: Krajský úřad Pardubického kraje 30.4.2014 23:59:00
22.4.2014 7:00:00
Uzavírka
III/92 Praha-východ Uzavírka silnice III/0092 (ulice Měšická), Líbeznice, okr. Praha-východ, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice 0092-ul.Měšická v k.ú. Líbeznice s objízdnou trasou po I/9 dále po silnici 244 zpět na 0092 - obousměrně z důvodu rekonstrukce silnice 0092, Vydal: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 31.5.2014 23:59:00
22.4.2014 11:00:00
Uzavírka
I/37 Žďár n. Sázavou Uzavírka silnice I/37, Ostrov nad Oslavou, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice I/37 od křižovatky silnice I/37 se silnicí II/354 v městysi Ostrov nad Oslavou po konec obce ve směru na městys Křižanov. Objízdná trasa pro veškerý provoz je vedena obousměrně od uzavřeného úseku v městysi Ostrov nad Oslavou po silnici II/388 přes obce Bohdalec a Radešín do městyse Bobrová na křižovatku se silnici II/360 a dále po silnici II/360 přes obce Moravec a Pikárec do městyse Křižanov na křižovatku se silnicí I/37 a odtud dále po silnici I/37 přes obce Jívoví, Sklené nad Oslavou a Rousměrov k uzavřenému úseku, délka objízdné trasy 35,2 km. Objízdná trasa pro veřejnou linkovou osobní dopravu je vedena z městyse Ostrov nad Oslavou po silnici II/354 do obce Radostín nad Oslavou a dále po silnici III/35425 přes obce Kněževes, Bory a odtud po silnici III/36049 na křižovatku se silnicí I/37 u obce Rousměrov. Objízdná trasa nebude dopr 7.6.2014 23:59:00
22.4.2014 7:00:00
Uzavírka
I/3 Benešov Uzavírka silnice I/3, sjezdová větev, v katastru obce Benešov, okr. Benešov, uzavřeno, Úplná uzavírka sjezdů na silnici I/3, okr. Benešov, ve staničení km 15,102 (sjezd na silnici II/106 Týnec nad Sázavou) 18.5.2014 23:59:00
22.4.2014 7:00:00
Uzavírka
I/3 Benešov Uzavírka silnice I/3, sjezdová větev, v katastru obce Mrač, okr. Benešov, uzavřeno, Úplná uzavírka sjezdů na silnici I/3, okr. Benešov, ve staničení km 10,178 (sjezd na silnici III/1091 Mrač) 18.5.2014 23:59:00
22.4.2014 7:00:00
Uzavírka
I/3 Benešov Uzavírka silnice I/3, sjezdová větev, v katastru obce Nespeky, část obce Městečko, okr. Benešov, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka sjezdů na silnici I/3, okr. Benešov, ve staničení km 8,065, Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje 18.5.2014 23:59:00
22.4.2014 7:00:00
Uzavírka
I/3 Benešov Uzavírka silnice I/3, sjezdová větev, v katastru obce Poříčí nad Sázavou, okr. Benešov, uzavřeno, Úplná uzavírka sjezdů na silnici I/3, okr. Benešov, ve staničení 8,065 18.5.2014 23:59:00
22.4.2014 7:00:00
Uzavírka
I/3 Benešov Uzavírka silnice I/3, sjezdová větev, v katastru obce Mrač, okr. Benešov, uzavřeno, Úplná uzavírka sjezdů na silnici I/3, okr. Benešov, ve staničení km 10,178 (sjezd na silnici III/1091 Mrač) 18.5.2014 23:59:00
22.4.2014 7:00:00
Uzavírka
I/3 Benešov Uzavírka silnice I/3, sjezdová větev, v katastru obce Benešov, okr. Benešov, uzavřeno, Úplná uzavírka sjezdů na silnici I/3, okr. Benešov, ve staničení km 15,102 (sjezd na silnici II/106 Týnec nad Sázavou) 18.5.2014 23:59:00
21.4.2014 8:00:00
Uzavírka
II/180 Plzeň Uzavírka silnice II/180 (ulice Havlíčkova), Starý Plzenec, část obce Malá Strana, okr. Plzeň-město, práce na inženýrských sítích, Částečná uzavírka silnice č. II/180 Havlíčkova - realizace akce "Kanalizace Malá Strana", Vydal: Magistrát města Plzně 31.5.2014
22.4.2014 8:00:00
Uzavírka
II/315 Šumperk Uzavírka silnice II/315, Police, okr. Šumperk, oprava povrchu vozovky, částečná uzavírka silnice č. II/315 v úseku od začátku obce Police po kř. se silnicí III/4447 z důvodu realizace stavby: „Oprava silnice č. II/315 po plynofikaci v obci Police“. Bez stanovení objízdné trasy, bude uzavřen jeden jízdní pruh, při použití přechodného dopravního značení, průjezd jedním jízdním pruhem bude zachován, Vydal: Městský úřad Mohelnice 22.6.2014 23:59:00
21.4.2014 8:00:00
Uzavírka
I/46 Olomouc Uzavírka silnice I/46, Lipina, okr. Olomouc, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice I/46 v obci a za obcí Lipina (uzavírka jednoho jízdního pruhu, v km staničení 61,715-62,410, střídavě vlevo nebo vpravo staničení silnice), z důvodu opravy silnice I/46, veškerý provoz (ve směru Šternberk-Lipina-Moravský Beroun a obráceně) bude v místě uzavřeného úseku silnice veden neuzavřeným jízdním pruhem. Provoz bude řízen pomocí SSZ, Vydal: Krajský úřad Olomouckého kraje 31.5.2014 23:59:00
7.4.2014
Uzavírka
II/317 Rychnov n. Kněžnou Uzavírka silnice II/317, část obce Velká Čermná - část obce Číčová, Čermná nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka části silnice č. II/317 v délce 3,700km v úseku 3,800km – 7,500km silničního staničení směr Velká Čermná a místní část Číčová v katastrálním území Velká Čermná z důvodu stavby: „II/317 Borohrádek – Čermná nad Orlicí, 3. etapa“, Objížďka - obousměrná: objízdnou trasu pro osobní dopravu, obousměrně: II/317 Borohrádek > I/36 Borohrádek > III/3172 Čermná nad Orlicí > III/3059 Dolní Jelení > III/3058 Běstovice > II/317 Borohrádek , Objížďka - pro vozidla nad X tun: objízdnou trasu pro nákladní dopravu (směr Choceň): II/317 Borohrádek > I/36 Čestice > I/11 Vamberk > I/14 Záměl > III/3167 Přestavlky > II/316 Běstovice > II/317 Číčová; objízdnou trasu pro nákladní dopravu (směr Borohrádek): II/317 Běstovice > II/316 Přestavlky > III/3167 Záměl > III/3169 Potštejn > I/14 Vamberk > I/11 Čestice > I/36 Boro 31.8.2014 23:59:00
19.4.2014 7:00:00
Uzavírka
II/351 Třebíč Uzavírka místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, Třebíč - výkopové práce: chodník Karlovo nám. (od radnice) - směr Jihlavská brána (chodník) - Komenského nám. (podvrt termín 19.04.2014) - V. Nezvala (podvrt termín 19.-20.04.2014) - směr k mostu k finančnímu úřadu Žerotínovo nám. - komunikace Pod Zámkem (uzavřena v termínu 19.-20.04.2014) - práce budou probíhat po etapách, Vydal: Městský úřad Třebíč 30.4.2014 20:00:00
17.3.2014
Uzavírka
II/150 Kroměříž Uzavírka silnice II/150, Komárno, průtah, okr. Kroměříž, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, provoz veden jedním jízdním pruhem a řízen SSZ 31.8.2014 23:59:00
18.4.2014
Uzavírka
III/4589 Bruntál Uzavírka silnice III/4589, Brantice, okr. Bruntál, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice III/4589 z důvodů rekonstrukce mostu ev.č. 4589-1 a přilehlých úseků silnice u obce Brantice, Objížďka - obousměrná: po silnici I/45, III/4587, III/4585 – Krnov – Brantice OÚ – Brantice, Vydal: Městský úřad Krnov 30.11.2014 23:59:00
18.4.2014
Uzavírka
I/14 Liberec Uzavírka silnice I/14 (ulice Tanvaldská), Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec, stavební práce, Na silnici I/14 v Liberci, od křižovatky silnice I/14 (ul. Tanvaldská) se silnicí III/2784 (ul. Rochlická), až na úroveň tramvajové zastávky Vratislavice nad Nisou, výhybna, v silničním km cca 4,60 až 6,00 budou maximálně tři pracovní místa s dopravním omezením. Délka jednoho uzavřeného úseku nepřesáhne 50 metrů. Jeden z úseků může být v nezbytně nutných případech a po nezbytně nutnou dobu řízen světelnými signály, potom délka tohoto úseku nepřesáhne 300 metrů, Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice I/14 (ulice Tanvaldská), Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec - (ulice Liberecká), Jablonec nad Nisou, okr. Jablonec nad Nisou, přes: silnice I/35, silnice I/65 (Rádlo), silnice I/14 (ulice U Zeleného stromu) (Jablonec nad Nisou), Obousměrná objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 tuny, s výjimkou dopravní obsluhy a autobusů veřejné dopravy, která bude vedena 31.12.2014 23:59:00
18.4.2014 6:00:00
Uzavírka
III/47310 Ostrava Uzavírka silnice III/47310 (ulice Vratimovská), Václavovice, okr. Ostrava-město, uzavřeno, práce na silnici, uzavírk silnice - Václavovice, silnice III/47310 (ul. Vratimovská), úsek od silnice II/473 (ul. Frýdecká) po místní komunikaci ul. Na Dolině, Objížďka - bez rozlišení: ulice Na Dvojce - silnice II/473 (ulice Frýdecká), Václavovice, okr. Ostrava-město, přes: ulice Volenská, Volenství, objízdná trasa bude vedena ve směru od Vratimova po silnici III/4701 (ul. Václavovická) do Šenova, po místní komunikaci ul. Volenská a po silnici II/473 (ul. Frýdecká) do Václavovic; ve směru opačném obdobně, v obráceném pořadí komunikací , Vydal: Magistrát města Ostravy 28.7.2014 23:00:00
17.3.2014 9:00:00
Uzavírka
II/150 Vsetín Uzavírka silnice II/150, ve směru Kunovice, v katastru obce Komárno, okr. Kroměříž, uzavřeno, práce na silnici, jednosměrná uzavírka komunikace, objízdná trasa vedena přes Podhradní Lhotu 31.8.2014 23:59:00
17.3.2014
Uzavírka
II/150 Kroměříž Uzavírka silnice II/150, Osíčko, průtah obce, okr. Kroměříž, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, pracovní místo dle postupu prací, provoz veden jedním jízdním pruhem a řízen SSZ 30.9.2014 23:59:00
16.4.2014
Uzavírka
II/411 Znojmo Uzavírka silnice II/411, Uherčice, okr. Znojmo, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Zvláštní užívání a uzavírka silnice II/411 v km 25,275 staničení silnice, v k.ú. Uherčice u Znojma, z důvodu provedení protlaku a zásahu do vozovky silnice, v rámci akce „Kanalizace a ČOV Uherčice“, Vydal: Městský úřad Znojmo 30.6.2014
1.4.2014
Uzavírka
I/20 Plzeň Uzavírka ulice Pražská, křižovatka s I/20, Plzeň 3, Plzeň, stavební práce, jeden jízdní pruh uzavřen, Částečná uzavírka MK III.tř. č. C 0113 Pražská z důvodu oprava oblouku tramvajové trati, Vydal: Magistrát města Plzně 10.5.2014
16.4.2014 18:21:00
Uzavírka
II/371 Svitavy Uzavírka silnice II/371 (ulice Trnavská), Chornice, okr. Svitavy, vozovka uzavřena v obou směrech, úplná uzavírka silnice, průjezd povolen autobusům a složkám IZS 30.6.2014 16:00:00
21.4.2014
Uzavírka
II/437 Přerov Uzavírka silnice II/437 (ulice Piaristická), Lipník nad Bečvou, okr. Přerov, práce na inženýrských sítích, Částečná uzavírka provozu krajské silnice II/437 v ul. Piaristická v Lipníku nad Bečvou z důvodu provádění rekonstrukce kanalizace. Provoz bude vedený po zbývajícím volném pruhu silnice II/437, Vydal: Městský úřad Lipník nad Bečvou 25.4.2014 23:59:00
17.3.2014
Uzavírka
II/150 Kroměříž Uzavírka silnice II/150, most ev.č. 150-091, Komárno, okr. Kroměříž, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, provoz veden po mostním provizoriu v jednom jízdním pruhu, řízeno SSZ 31.10.2014 23:59:00
17.3.2014
Uzavírka
II/150 Kroměříž Uzavírka silnice II/150, most ev.č. 150-090, v katastru obce Komárno, okr. Kroměříž, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, provoz veden po mostním provizoriu v jednom jízdním pruhu, řízeno SSZ 30.6.2014 23:59:00
2.6.2014
Uzavírka
II/150 Kroměříž Uzavírka silnice II/150, v katastru obce Bystřice pHostýnem - v katastru obce Chvalčov, okr. Kroměříž, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 02.06.2014 00:00 provoz řízen SSZ 31.8.2014 23:59:00
1.7.2014
Uzavírka
III/43729 Kroměříž Uzavírka silnice III/43729 (ulice Meziříčská), Bystřice pHostýnem, okr. Kroměříž, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 01.07.2014 00:00 jednosměrná uzavírka komunikace. Stavební práce na komunikaci 10.8.2014 23:59:00
17.4.2014 7:00:00
Uzavírka
II/457 Bruntál Uzavírka silnice II/457, Zlaté Hory, okr. Jeseník - Petrovice, okr. Bruntál, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Č á s t e č n á uzavírka, se zachováním jízdního pruhu š. 3 m v rámci provádění rekonstrukce silnice II/457 v km 51,920 – 55,880 staničení silnice, hranice Olomouckého kraje – obec Petrovice. Silniční provoz usměrněn dopravním značením i světelnou signalizací!, Vydal: Městský úřad Krnov 30.6.2014 23:59:00
22.4.2014 7:00:00
Uzavírka
I/35 Svitavy Uzavírka silnice I/35, tunel Hřebeč, okr. Svitavy, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka pro veškerý provoz, mimo vozidel integrovaného záchranného systému (IZS). Místo uzavírky: Uzavírka silnice č. I/35 v silničním tunelu „Hřebeč“ (ev. č. 35-106c), v silničním úseku Svitavy – Moravská Třebová, v km 184,656 –186,625 (v úseku od křižovatky se silnicí č. III/36826 před tunelem po křižovatku se silnicí č. III/36826 – pod údolní estakádou), Objížďka - obousměrná: bude vedena po silnici č. III/368 26 (původní silnice I/35, která byla opuštěna po dokončení tunelu), Vydal: Krajský úřad Pardubického kraje 25.4.2014 14:59:00
24.4.2014 8:00:00
Uzavírka
I/46 Olomouc Uzavírka silnice I/46 (ulice Opavská), Moravský Beroun, okr. Olomouc, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice I/46 ul. Opavská v Moravském Berouně, z důvodu realizace stavby „Novostavba chodníku A+B na ul. Opavská, Moravský Beroun“, skládající se z: 1. uzavírky jízdního pruhu vlevo staničení silnice v km staničení 73,340-73,414 (část A - chodník u základní školy), která bude realizována po dílčích úsecích maximální délky 30 m; 2. uzavírky jízdního pruhu vpravo staničení silnice v km staničení 74,182-74,235 (část B - od mostu ev.č. 46-046 po křižovatku s ul. Svatoplukova), která bude realizována po dílčích úsecích maximální délky 30 m; 3. uzavírky jízdního pruhu vlevo staničení silnice v km staničení 74,235-74,569 (část B - od křižovatky s ul. Svatoplukova po konec zástavby), která bude realizována po dílčích úsecích maximální délky 30 m. Objízdná trasa po dobu uzavírky silnice I/46 se nestanovuje. Veškerý provoz 30.6.2014 23:59:00
16.4.2014 12:50:00
Uzavírka
I/38 Kutná Hora Uzavírka ; na silnici 38 u obce Nové Dvory okres Kutná Hora; práce na zpevněné krajnici; kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem; tvorba kolon vozidel; Sanační práce na březích silnice, očekává se tvoření kolon se zdržením do cca 30 min. 4.5.2014 20:00:00
15.4.2014
Uzavírka
III/3279 Kolín Uzavírka silnice III/3279 (ulice Krále Jiřího), Týnec nad Labem, okr. Kolín, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice III/3279 ul. Krále Jiřího v Týnci nad Labem od křižovatky se silnicí II/327 u náměstí po křižovatku s místní komunikací ul. Lžovická, Objížďka - bez rozlišení: na náměstí v Týnci nad Labem rovně po silnici II/327 do Krakovan, tady na křižovatce se silnicí III/32713 vlevo směr Bělušice a po této silnici až na křižovatku se silnici III/3279, na křižovatce silnic III/3279 a III/32713 opět vlevo a po silnici III/3279 zpět do Týnce nad Labem - obousměrně , Vydal: Městský úřad Kolín 31.10.2014 23:59:00
21.4.2014
Uzavírka
I/6 Karlovy Vary Uzavírka silnice I/6, v katastru obce Vrbice, část obce Skřipová, okr. Karlovy Vary, práce na údržbě mostu, Částečná uzavírka silnice I/6 v okrese Karlovy Vary z důvodu rekonstrukce propustků, Vydal: Krajský úřad Karlovarského kraje 5.5.2014 23:59:00
21.4.2014
Uzavírka
I/56 Opava Uzavírka silnice I/56 (ulice Hlučínská), Dolní Benešov, okr. Opava, stavební práce, Částečné omezení silnice č. I/56, křižovatka silnice č. I/56 x místní komunikace - ul- Rybářská, město Dolní Benešov. Uzavírka jednoho jízdního pruhu, provoz veden v druhém jízdním pruhu a řízen SSZ. Úplná uzavírka ul. Rybářské, objízdná trasa po silnici č. I/56 a MK - ul. Rybářská, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 25.4.2014 23:59:00
17.4.2014 8:30:00
Uzavírka
II/457 Jeseník Uzavírka silnice II/457, v katastru obce Bernartice, okr. Jeseník, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice II/457 v úseku st. km cca 13,800 - 13,900, celková délka cca 100 m. Stavební práce na opravě mostu č. 457-012. Akce: „Sil. II/457 Javorník - Mikulovice". Objízdná trasa: pro všechna vozidla vedena po silnicích III/4537, I/60 obousměrně (délka cca 13 km), Vydal: Městský úřad Jeseník 30.4.2014 23:59:00
16.4.2014
Uzavírka
II/217 Cheb Uzavírka silnice II/217, v katastru obce Krásná - v katastru obce Podhradí, okr. Cheb, oprava povrchu vozovky, Jedná se o částečnou uzavírku silnice II/217 km 5,970-9,500 a km 11,000 - 11,500 od křižovatky se silnicí III/2175 k.ú. Aš. Průjezd po silnici bude nepřerušen po dobu uzavírky a bude zajištěn po jedné polovině vozovky. Provoz bude řízen poučenými pracovníky v reflexních vestách se zastavovacím terčem. Řízení dopravy na komunikaci bude dle ověřeného schématu dopravního značení, mimo stavební práce bude provoz řízen pomocí semaforu. Uzavřený úsek bude označen dopravním značením dle "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích", Vydal: Městský úřad Aš 20.12.2014 23:59:00
20.4.2014
Uzavírka
III/25854 Děčín Uzavírka silnice III/25854, Ludvíkovice, okr. Děčín, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Zvláštní užívání silnice č. III/25854 v Ludvíkovicích u domu čp. 212, z důvodu opravy opěrné zdi. V místě opravy zúžené jízdní pruhy, Vydal: Magistrát města Děčín 29.4.2014
20.4.2014
Uzavírka
II/408 Znojmo Uzavírka silnice II/408, Kuchařovice, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na silnici, Povolení úplné uzavírky silnice II/408 v úseku od křižovatky silnice I/38 a II/408 po obec Suchohrdly, z důvodu celkové rekonstrukce této komunikace, v rámci realizace stavby „II/408 Suchohrdly – Přímětice – I/38 (extravilány)“, Objížďka - obousměrná: silnice II/399 - silnice III/4121 (ulice Znojemská), v katastru obce Kuchařovice, okr. Znojmo, přes: ulice Únanovská, Znojmo, silnice II/361 (ulice Přímětická), silnice I/38 (ulice Pražská), místní komunikace, silnice I/38 (ulice Pražská), ulice Sokolská, místní komunikace, silnice I/38 (ulice Sokolská), silnice III/4121 (ulice Kuchařovická), Vydal: Městský úřad Znojmo 27.5.2014
15.4.2014 13:00:00
Uzavírka
I/27 Most Uzavírka silnice I/27 (ulice Osecká), v katastru obce Lom, okr. Most, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka silnice č. I/27, na křižovatce silnic č. I/27 a II/254 v obci Hrob - Lom, provádění stavebních prací – oprava propadu komunikace. Standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Úprava přednosti dopravními značkami, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 25.4.2014 18:00:00
22.4.2014 7:00:00
Uzavírka
III/3881 Žďár n. Sázavou Uzavírka silnice III/3881, Znětínek, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice III/3881 rozdělené do dvou etap: I. etapa: v km cca 2,100 – 2,600 v průtahu obcí Znětínek, II. etapa: v km cca 2,600 – 4,156 v úseku od středu obce po křižovatku se silnicí III/34826 (Pavlov – Radostín n.Osl.), Objížďka - bez rozlišení: z obce Znětínek po silnici III/3881, dále po silnici III/34826 do obce Pavlov, dále po silnici III/35429 přes Starý Telečkov do obce Bohdalov a odtud po silnici II/388 do obce Pokojov; délka objížďky 10 km, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/3881, Pavlov - místní komunikace, Znětínek, okr. Žďár nad Sázavou, přes: silnice II/388 (Bohdalov), Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou 1.6.2014 23:59:00
15.4.2014
Uzavírka
II/317 Rychnov n. Kněžnou Uzavírka silnice II/317, Čermná nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou - Plchovice, Smetana, okr. Ústí nad Orlicí, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice II/317, akce: "II/317 Borohrádek - Čermná nad Orlicí, 3.etapa". Celková rekonsturukce komunikace. Objízdné trasy vyznačeny 31.8.2014 23:59:00
15.4.2014 18:00:00
Uzavírka
II/268 Česká Lípa Uzavírka silnice II/268 (ulice Pražská), Mimoň, okr. Česká Lípa, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, práce na silnici, uzavírka provozu na pozemní komunikaci - sil. II. třídy č. 268 ul. Pražská na ppč. 3300 v k. ú. Mimoň v úseku od Tyršovo nám. po železniční přejezd v obci Mimoň za účelem provádění stavebních prací a zřízení manipulačního prostoru při realizaci akce „Mimoň - humanizace průtahu II/268 a OK Tyršovo náměstí“. Nákladní doprava vozidly na 10 t bude odkloněna po objízdné trase, pro ostatní dopravu bude průjezdný vždy alespoň 1 jízdní pruh, provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením, Vydal: Městský úřad Česká Lípa 22.7.2014 18:00:00
16.4.2014 8:00:00
Uzavírka
I/34 Pelhřimov Uzavírka silnice I/34, úsek I., v katastru obce Kamenice nad Lipou, okr. Pelhřimov, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Úsek silnice I/34 v km 60,874 – 63,974 v délce 3100 m začínající cca 100 m za místní části Vodná v prostoru za křižovatkou se silnicí III/4094 až na most obchvatu Kamenice nad Lipou. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, a bude řízen světelným signalizačním zařízením, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina 13.7.2014 23:59:00
16.4.2014 8:00:00
Uzavírka
I/34 Pelhřimov Uzavírka silnice I/34, úsek II., v katastru obce Kamenice nad Lipou, okr. Pelhřimov, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Úsek silnice I/34 v km 65,953 - 69,364 v délce 3411 m začínající cca 200 m za křižovatkou se silnicí III/0348 (směr Babín) až cca 1600 m za místní částí Pravíkov. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, a bude řízen světelným signalizačním zařízením, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina 13.7.2014 23:59:00
15.4.2014 8:30:00
Uzavírka
III/46610 Ostrava Uzavírka silnice III/46610 (ulice Osvoboditelů), Velká Polom, okr. Ostrava-město, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka sil. III/46610 v obci Velká Polom v úseku od konce zástavby v délce cca 200m, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/46610 (ulice Osvoboditelů), Velká Polom, okr. Ostrava-město, přes: silnice I/11 (Hrabyně), silnice III/4666, Vydal: Magistrát města Opavy 15.12.2014 23:59:00
14.4.2014
Uzavírka
III/4613 Opava Uzavírka silnice III/04613 (ulice Opavská), Hněvošice, okr. Opava, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka sil. III/04613 v obci Hněvošice v úseku od konce zástavby po hraniční přechod s Polskem, Vydal: Magistrát města Opavy 31.7.2014 23:59:00
15.4.2014 9:00:00
Uzavírka
D11 Kolín Uzavírka D11, mezi km 59.8 a 61, ve směru Hradec Králové, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Doprava bude v km 59,848 svedena do dvou zúžených jízdních pruhů a v km 60,657 bude svedena do jednoho provizorního jízdního pruhu, ve kterém bude pokračovat do km 61,017. Důvodem uzavírky je výstavba protihlukové stěny Loukonosy a portálu pro dopravní značení v km 60,910. 14.5.2014 18:00:00
10.4.2014
Uzavírka
III/4665 Opava Uzavírka silnice III/4665 (ulice Hájová), Mokré Lazce, okr. Opava, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka sil. III/4665 ul. Hájová v Mokrých Lazcích v úseku od konce zástavby po křiž. se sil. I/11, Objížďka - obousměrná: silnice I/11 - silnice III/4665 (ulice Hájová), Mokré Lazce, okr. Opava, Vydal: Magistrát města Opavy 15.12.2014 23:59:00
15.4.2014 8:00:00
Uzavírka
D11 Hradec Králové Uzavírka D11, mezi km 61.2 a 60.8, ve směru Praha, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Důvodem uzavírky je výstavba protihlukové stěny Loukonosy a portálu pro dopravní značení v km 60,910. 14.5.2014 18:00:00
15.5.2014 7:00:00
Uzavírka
D11 Hradec Králové Uzavírka D11, mezi km 61.5 a 60.7, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, práce na zpevněné krajnici, uzavírka zpevněné krajnice a části pravého jízdního pruhu v km 61,539 – 60,687 a části připojovacího pruhu MÚK Chlumec nad Cidlinou (EXIT 62) z důvodu výstavby PHS Levín. Doprava ve směru Praha bude v km 61,539 – 60,687 vedena ve dvou zúžených jízdních pruzích. 15.10.2014 17:00:00
14.4.2014
Uzavírka
II/644 Šumperk Uzavírka silnice II/644, v katastru obce Mohelnice, okr. Šumperk, stavební práce, částečná uzavírka silnice č. II/644 mezi místními částmi Újezd a Dolní Válce v Mohelnici, z důvodu realizace stavby: „Cyklostezka Mohelnice - Loštice“. Bez stanovení objízdné trasy, bude uzavřen vždy pracovní úsek v délce max. 50 m, při použití přechodného dopravního značen, průjezd jedním jízdním pruhem bude zachován, Vydal: Městský úřad Mohelnice 31.7.2014 23:59:00
15.4.2014 6:00:00
Uzavírka
II/610 Mladá Boleslav Uzavírka silnice II/610 (ulice Víta Nejedlého), Mnichovo Hradiště, okr. Mladá Boleslav, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice II/610 v Mnichově Hradišti, na křižovatce ulic Víta Nejedlého a Dukelská z důvodu výstavby splaškové kanalizace, Objížďka - bez rozlišení: ze silnice II/610 (ulice Víta Nejedlého), odbočit na II/268 a poté ulicí Jiráskova, Vydal: Městský úřad Mnichovo Hradiště 30.4.2014 23:59:00
15.4.2014 10:00:00
Uzavírka
III/15254 Znojmo Uzavírka silnice III/15254, Polánka, Moravský Krumlov, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na silnici, Z důvodu budování kanalizace v místní části Moravského Krumlova Polánce je nutná úplná uzavírka silnice III/152 54 od křižovatky se silnicí II/152 po konec obce ve směru na Řeznovice. Objížka není nařízena, protože je již obsažena v uzavírce silnice II/152 v rámci bodování průtahu. Jedná se tedy pouze o prodloužení uzavírky v na dočasně slepé silnici III/152 54, Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 13.6.2014 23:59:00
14.4.2014 8:00:00
Uzavírka
III/23933 Kladno Uzavírka silnice III/23933, Hobšovice, okr. Kladno, stavební práce, Částečná uzavírka pozemní komunikace- silnice III/23933 v Hobšovicích v km stan.4,528 - 4,618 ,stavební práce oprava chodníku, provoz na komunikaci nebude přerušen, bude pouze omezen, Vydal: Městský úřad Slaný 16.5.2014 23:59:00
15.4.2014 9:00:00
Uzavírka
III/3494 Žďár n. Sázavou Uzavírka silnice III/3494, v katastru obce Uhřínov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Silnice č. III/3494 bude uzavřena v průtahu obce Uhřínov v km cca 5,000 – 5,500, od křižovatky sil. III/3494 a sil. III/3497 pod obcí až cca 200m před kostelem, Objížďka - bez rozlišení: Po silnici č. III/3496, III/3494 a II/349 směr Horní Radslavice, Pohořílky, křiž. II349 a III/3494, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí 30.9.2014 23:59:00
16.4.2014
Uzavírka
III/26322 Děčín Uzavírka silnice III/26322, Kytlice, část obce Dolní Falknov, okr. Děčín, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání silnice č. III/26322 v Kytlicích (km. 7,900 - 8,500 staničení) z důvodu provádění rekonstrukce vodovodu. V místech záboru střídavý jednosměrný provoz, Vydal: Magistrát města Děčín 30.6.2014 23:59:00
15.4.2014 5:00:00
Uzavírka
II/408 Znojmo Uzavírka silnice II/408, Znojmo, Přímětice, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice II/408 v úseku od křižovatky silnice I/38 a II/408 po obec Suchohrdly, z důvodu celkové rekonstrukce této komunikace, v rámci realizace stavby „II/408 Suchohrdly – Přímětice – I/38 (extravilány)“, Objížďka - obousměrná: silnice II/399, Kuchařovice - místní komunikace, Znojmo, okr. Znojmo, Vydal: Městský úřad Znojmo 27.5.2014
14.4.2014 8:00:00
Uzavírka
III/2708 Česká Lípa Uzavírka silnice III/2708, Brniště, část obce Velký Grunov, okr. Česká Lípa, uzavřeno, částečná uzavírka provozu na sil. III. třídy č. 2708 na ppč. 1118 v k.ú. Velký Grunov v části obce Velký Grunov v obci Brniště v místě u domu čp. 43 za účelem provádění stavebních prací a zřízení manipulačního prostoru při akci „III/2708 Velký Grunov – Havárie opěrné zdi, objekt: SO 253 – Opěrná zeď u č.p. 43“. Objízdná trasa vyznačena, Vydal: Městský úřad Česká Lípa 31.7.2014 18:00:00
1.4.2014
Uzavírka
III/14118 Strakonice Uzavírka silnice III/14118, Vodňany - Lidmovice, okr. Strakonice, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice III/14118 v místě mostu ev.č. 14118-2 před obcí Krašlovice z důvodu provedení rekonstrukce mostu, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice II/141 - silnice I/20, v katastru obce Vodňany, okr. Strakonice, Vydal: Městský úřad Vodňany 30.6.2014 23:59:00
15.4.2014
Uzavírka
II/367 Kroměříž Uzavírka silnice II/367, silnice III/36734, silnice III/36735, Kroměříž, okr. Kroměříž, stavební práce, částečná uzavírka a zvlášní užívání silnice II/367, III/36734, III/36735, Kroměříž, m.č. Kotojedy. „Výstavba okružní křižovatky a kanalizace Kroměříž, Kotojedy“. Termín: 15.4. – 30.9. 2014 (částečná II/367, III/36734, III/36735); 15.5. – 31.8. 2014 (úplná II/367), Vydal: Městský úřad Kroměříž 30.9.2014 23:59:00
1.4.2014
Uzavírka
II/610 Mladá Boleslav Uzavírka silnice II/610 (ulice Víta Nejedlého), Mnichovo Hradiště, okr. Mladá Boleslav, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice II/610 (ulice V.Nejedlého) v Mnichově Hradišti z důvodu výstavby splaškové kanalizace, silniční provoz řízen semafory, Vydal: Městský úřad Mnichovo Hradiště 31.5.2014 23:59:00
14.4.2014 7:00:00
Uzavírka
II/610 Mladá Boleslav Uzavírka silnice II/610, Žďár, Doubrava, okr. Mladá Boleslav, oprava povrchu vozovky, částečná uzavírka silnice II/610 v obci Doubrava z důvodu frézování poloviny vozovky, provoz usměrňován DZ. Po dobu pokládky obrusné vrstvy provoz řízen SSZ, Vydal: Městský úřad Mnichovo Hradiště 30.4.2014 23:59:00
14.4.2014
Uzavírka
III/1151 Frýdek-Místek Uzavírka silnice III/01151, Dolní Lomná - Horní Lomná, okr. Frýdek-Místek, stavební práce, Zvláštní užívaní a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na komunikaci č. III/01151 v obci Jablunkov, Dolní Lomná a Horní Lomná, z důvodu provádění stavebních prací na stavbě „Rekonstrukce a modernizace silnice III/01151 Jablunkov – Horní Lomná“. Rekonstrukce silnice č. III/01151 v délce cca 6 km, kde budou postupně prováděny stavební práce, a to rekonstrukce propustků a mostu ev. č. 01151-6, frézovaní a násyp krajnic a pokládka asfaltových povrchů. Doba zvláštního užívání: od 14.04.2014 do 22.07.2014 – rekonstrukce propustů a mostu; od 19.05.2014 do 20.07.2014 – frézování a násypy krajnic; od 19.05.2014 do 20.07.2014 – pokládka asfaltových povrchů; od 14.04.2014 do 22.07.2014 – rekonstrukce propustů a mostu; od 19.05.2014 do 20.07.2014 – frézování a násypy krajnic; od 19.05.2014 do 20.07.2014 – pokládka asfaltových povrchů, Vydal: Městský 20.7.2014 23:59:00
17.4.2014 8:00:00
Uzavírka
I/21 Cheb Uzavírka silnice I/21, v katastru obce Františkovy Lázně, okr. Cheb, práce na silnici, jeden jízdní pruh uzavřen, částečná uzavírka silnice I/21 v km staničení 52,0, most ev.č. 21-027. Rekonstrukce mostu, jeden jízdní pruh uzavřen 31.7.2014 23:59:00
14.4.2014 8:00:00
Uzavírka
III/23925 Kladno Uzavírka silnice III/23925, Poštovice, okr. Kladno, stavební práce, Částečná uzavírka pozemní komunikace - silnice III/23925 v km staničení 0,022 - 0,074 Poštovice z důvodu stavebních prací - stavba splaškové kanalizace. provoz na komunikaci nebude, přerušen bude pouze omezen, Vydal: Městský úřad Slaný 26.8.2014 23:59:00
14.4.2014 9:00:00
Uzavírka
R4 Příbram Uzavírka R4, mezi km 27.1 a 37.2, ve směru Příbram, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, práce na údržbě mostu, Do 14.05.2014 23:59 14.5.2014 23:59:00
14.4.2014 8:00:00
Uzavírka
III/23926 Kladno Uzavírka silnice III/23926, Poštovice, okr. Kladno, stavební práce, Částečná uzavírka pozemní komunikace - silnice III/23926 stan v km. 0,036 - 0,231, Poštovice, stavební práce - výstavba splaškové kanalizace. provoz na komunikaci nebude přerušen, bude pouze omezen, Vydal: Městský úřad Slaný 26.8.2014 23:59:00
14.4.2014 7:00:00
Uzavírka
I/39 Český Krumlov Uzavírka silnice I/39, v katastru obce Zlatá Koruna, část obce Rájov, okr. Český Krumlov, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice I/39 u Rájova v úseku délky cca 200 m (před začátkem a na začátku stoupacího pruhu) po pravé straně silnice ve směru na Český Krumlov tak, že provoz ve směru na Český Krumlov bude sveden do protisměrného jízdního pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením. Provedení stavebních prací – sanace svahu v rámci stavby „I/39 stoupací pruh Rájov“, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 16.5.2014
14.4.2014 8:00:00
Uzavírka
III/32235 Chrudim Uzavírka silnice III/32235, v katastru obce Chrudim - v katastru obce Dřenice, okr. Chrudim, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice III/322 35 mezi místní částí Medlešice obce Chrudim a obcí Dřenice - rekonstrukce silnice, Objížďka - obousměrná: silnice III/32236 - silnice II/324, Chrudim, okr. Chrudim, přes: silnice III/32232 (Dřenice), Vydal: Městský úřad Chrudim 4.5.2014 23:59:00
14.4.2014 8:00:00
Uzavírka
I/43 Brno - Venkov Uzavírka silnice I/43, v katastru obce Kuřim, okr. Brno-venkov, stavební práce, Částečná uzavírka sil. I/43 u obce Kuřim-Podlesí, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 8.6.2014
13.4.2014 17:00:00
Uzavírka
R56 Frýdek-Místek Uzavírka R56, mezi km 45.9 a 52.1, ve směru Frýdek-Místek, provoz převeden protisměru v zúžených jízdních pruzích, Do 12.07.2014 23:59, uzavírka nájezdové a sjezdové větve na MÚK Staříč. Provoz převeden v km 45,845 přes stávající přejezd středního dělícího pásu rychlostní silnice jednoho jízdního pruhu levého jízdního pásu rychlostní silnice a v km 52,095 budou převedeny přes stávající přejezd středního dělícího pásu rychlostní silnice zpět pravého jízdního pásu rychlostní silnice. Po dobu uzavírky ad b) budou dopravní proudy nasměrovány dále po rychlostní silnici č. R 56 a silnici I/56 s otočením na okružní křižovatce na silnici I/56 a dále zpět na sjezdovou větev MÚK Staříč v levém jízdním pásu rychlostní silnice č. R 56. Po dobu uzavírky budou dopravní proudy (směr Frýdek-Místek) nasměrovány na nájezdovou větev na MÚK Staříč v levém jízdním pásu rychlostní silnice č. R 56, dále v levém jízdním pásu rychlostní silnice č. R 56 s otočením na MÚK Paskov. 12.7.2014 23:59:00
14.4.2014 7:00:00
Uzavírka
II/394 Brno - Venkov Uzavírka silnice II/394 (ulice Hlavní), Neslovice, okr. Brno-venkov, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka v obci Neslovice (od křižovatky silnic II/394 a II/395 ve směru na Kratochvilku a Tetčice do centra obce Neslovice v délce cca 200m). Úplná uzavírka se netýká linkových autobusů, ty budou projíždět stavbou. Důvodem uzavírky je výstavba kanalizace. Objízdná trasa ve směru Neslovice - Rosice je vedena po silnici II/394 do Ivančic, dále po silnici III/39411 do Padochova a Zbýšova a dále po silnici III/39410 do Babic.Objízdná trasa ve směru Rosice - Neslovice je vedena po silnici III/39510 do Babic, Zbýšova a Padochova, Vydal: Městský úřad Ivančice 31.10.2014 23:59:00
14.4.2014 8:00:00
Uzavírka
II/394 Brno - Venkov Uzavírka silnice II/394 (ulice Nádražní), Tetčice, okr. Brno-venkov, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka provozu na silnici č. II/394 Rosice-Neslovice-Ivančice a silnice č. III/3945 Tetčice-Střelice (v úseku přiléhajícím k silnici č. II/394) v obci Tetčice z důvodu rekonstrukce komunikace stavba "TETČICE II/394 - Stavba 2" a "TETČICE II/394 - Stavba 3" a částečná uzavírka mostu evid. č. 394-003 mezi obcí Tetčice a Neslovice na sil. č. II/394 z důvodu rekonstrukce mostu - stavba "TETČICE II/394 - Stavba 2" a "TETČICE II/394 - Stavba 3", Objížďka - bez rozlišení: silnice II/394 (ulice Nádražní), Tetčice - silnice II/395, Neslovice, okr. Brno-venkov, přes: silnice I/23 (ulice Brněnská) (Rosice), ulice Litostrovská, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/394, v katastru obce Tetčice - silnice III/15260, v katastru obce Střelice, okr. Brno-venkov, přes: silnice II/602 (ulice Vintrovna) (Popůvky-sever), Vydal: Městský úřad Rosice 21.5.2014 23:59:00
14.4.2014 9:00:00
Uzavírka
II/644 Šumperk Uzavírka silnice II/644 (ulice Okružní), Mohelnice, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na silnici, silnice č. II/644 v úseku od kř. s ul. Masarykova po kř. s ul. Smetanova v Mohelnici, pro akci "Rekonstrukce NTL plynovodu". Objízdná trasa bude vedena z ulice Okružní (sil. II/644) po místních komunikacích – ul. Masarykova, Za Humny a Boženy Němcové s výjezdem na Nám. Tyrše a Fűgnera v Mohelnici, Vydal: Městský úřad Mohelnice 30.4.2014 23:59:00
14.4.2014 8:00:00
Uzavírka
III/26834 Česká Lípa Uzavírka silnice III/26834, Brniště, část obce Velký Grunov, okr. Česká Lípa, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka provozu sil. III. třídy č. 26834 na ppč. 1118 v k.ú. Velký Grunov v části obce Velký Grunov v obci Brniště v místě u domu čp. 12 za účelem provádění stavebních prací a zřízení manipulačního prostoru při akci „OPRAVA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY PO POVODNI 2013 III/26834 VELKÝ GRUNOV – HAVÁRIE NÁBŘEŽNÍ ZDI“, Objížďka - obousměrná: silnice III/26834, Brniště, část obce Velký Grunov, okr. Česká Lípa, přes: silnice III/27011 (Brniště), Jáchymov, silnice II/278 (Nový Luhov), silnice II/270 (Noviny pod Ralskem), silnice III/2708 (Velký Grunov), Vydal: Městský úřad Česká Lípa 15.7.2014 18:00:00
15.4.2014 8:00:00
Uzavírka
I/20 Karlovy Vary Uzavírka silnice I/20, v katastru obce Jenišov, část obce PRohem - v katastru obce Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, stavební práce, práce na silnici během dne, Od 15.04.2014 08:00 Částečná uzavírka silnice I/20 mezi okružní křižovatkou u OC Globus Jenišov a obcí Karlovy Vary - Tašovice. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava usměrněna do jednoho jízdního pruhu. V mimopracovní době bude provoz obnoven v plné šíři komunikace a dopravní značení bude zakryto nebo odstraněno, Vydal: Krajský úřad Karlovarského kraje 30.4.2014 23:59:00
14.4.2014 9:00:00
Uzavírka
I/6 Karlovy Vary Uzavírka silnice I/6, v katastru obce Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, oprava povrchu vozovky, Částečná uzavírka silnice I/6 v úseku od křižovatky se silnicí III/20811 Olšová Vrata po začátek obce Karlovy Vary v km staniční 107,950 až 111,990 z důvodu souvislé opravy živičného povrchu vozovky. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava převedena do dvou jízdních pruhů, pro každý směr jízdy jeden, Vydal: Krajský úřad Karlovarského kraje 24.6.2014 23:59:00
15.4.2014 8:00:00
Uzavírka
I/3 Tábor Uzavírka silnice I/3 (ulice ČSLA), Planá nad Lužnicí, okr. Tábor, práce na silnici, částečná uzavírka silnice I/3 na průtahu Planou nad Lužnicí (staničení km 59,400 – km 62,000), ve 3 úsecích od Soběslavi po křižovatku silnic I/3 x I/23 „U Sloupu“ (staničení km 72,900 – km 73,450, km 73,300 – km 74,300 a km 74,700 – km 75,700) a ve 3 úsecích od křižovatky silnic I/3 x II/603 ve Veselí nad Lužnicí po MÚK I/3 x D3 u Žíšova (staničení km 78,200 – km 78,400, km 78,700 – km 78,950 a km 79,200 – km 79,450), okres Tábor. Oprava povrchu vozovky, Vedení dopravy: Doprava bude střídavě vedena jedním jízdním pruhem šířky min. 2,75 m. Provoz bude řízen pracovníky se zastavovacím terčem, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 31.5.2014
14.4.2014 7:00:00
Uzavírka
II/394 Brno - Venkov Uzavírka silnice II/394 (ulice Na Brněnce), ve směru centrum, Ivančice, okr. Brno-venkov, uzavřeno, práce na silnici, Částečná uzavírka silnice II/394 v Ivančicích v ulici Na Brněnce ve směru od ulice Oslavanské k ulici Na Úvoze (ve směru na Brno je ulice částečné průjezdná). Úplná uzavírka silnice II/394 v ulici Na Brněnce v Ivančicích ve směru od ulice Na Úvoze k ulici Oslavanské (ve směru do centra města Ivančice je ulice zcela uzavřena). Objízdná trasa (mimo linkové autobusy) vede přes Padochov a Oslavany. Objízdná trasa pro linkové autobusy je vedena přes ulici Na Úvoze a V Lánech v Ivančicích, Objížďka - jednosměrná: silnice III/39411 (ulice Padochovská), Ivančice - Oslavany, okr. Brno-venkov, Vydal: Městský úřad Ivančice 25.5.2014 23:59:00
15.4.2014 7:00:00
Uzavírka
II/408 Znojmo Uzavírka silnice II/408, Znojmo, Přímětice, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na silnici, Povolení úplné uzavírky silnice II/408 v úseku od křižovatky silnice I/38 a II/408 po obec Suchohrdly, z důvodu celkové rekonstrukce této komunikace, v rámci realizace stavby „II/408 Suchohrdly – Přímětice – I/38 (extravilány)“, Objížďka - obousměrná: ulice U Rybníka - místní komunikace, Znojmo, okr. Znojmo, přes: silnice I/38, silnice III/40832, Vydal: Městský úřad Znojmo 26.4.2014
14.4.2014 8:30:00
Uzavírka
I/11 Frýdek-Místek Uzavírka silnice I/11, v katastru obce Hrádek, okr. Frýdek-Místek, práce údržby, Hrádek, sil. I/11 - oprava opěrných zdí, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 16.5.2014 23:59:00
13.4.2014 15:00:00
Uzavírka
II/432 Kroměříž Uzavírka silnice II/432 (ulice Osvoboditelů), Kroměříž - Jarohněvice, okr. Kroměříž, stavební práce, posuvné pracovní místo na komunikaci, na silnici pohyb strojů, Vydal: Městský úřad Kroměříž 30.5.2014 23:59:00
14.4.2014
Uzavírka
II/239 Kladno Uzavírka silnice II/239, v katastru obce Poštovice, okr. Kladno, stavební práce, Částečná uzavírka pozemní komunikace - silnice II/239 v k. ú. Poštovice z důvodu stavebních prací - stavba splaškové kanalizace., Poštovice II/239 v km stan. 24,400 - 24,420, 24550 - 24,590, 24,669 - 28844, Vydal: Městský úřad Slaný 26.8.2014 23:59:00
14.4.2014
Uzavírka
II/425 Břeclav Uzavírka silnice II/425, v katastru obce Hustopeče - v katastru obce Starovičky, okr. Břeclav, stavební práce, Rekonstrukce vozovky silnice II/425 v úseku Nosislav - Velké Němčice - Starovičky (I. etapa, stavba 1, 5 a 6). Práce budou provedeny za částečné uzavírky silničního provozu - po polovinách., Vydal: Městský úřad Hustopeče 31.7.2014 23:59:00
14.4.2014
Uzavírka
II/425 Břeclav Uzavírka silnice II/425, v katastru obce Starovice - v katastru obce Hustopeče, okr. Břeclav, přes: silnice III/00220, stavební práce, Rekonstrukce vozovky silnice II/425 v úseku Nosislav - Velké Němčice - Starovičky (I. etapa, stavba 1, 5 a 6. Práce budou provedeny za částečné uzavírky silničního provozu - po polovinách, Vydal: Městský úřad Hustopeče 31.7.2014 23:59:00
14.4.2014
Uzavírka
II/425 Brno - Venkov Uzavírka silnice II/425, Nosislav, okr. Brno-venkov - Velké Němčice, okr. Břeclav, stavební práce, Rekonstrukce vozovky silnice II/425 v úseku Nosislav - Velké Němčice - Starovičky (I. etapa, stavba 1, 5 a 6). Práce budou provedeny za částečné uzavírky silničního provozu - po polovinách, Vydal: Městský úřad Hustopeče 31.7.2014 23:59:00
14.4.2014
Uzavírka
I/38 Nymburk Uzavírka silnice I/38, Oseček, okr. Nymburk, stavební práce, Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 v k.ú. Oseček, okr. Nymburk, v úseku 72,950 – 73,150 km (dle GIS - Databanky majetkových správců silnic a dálnic ČR), z důvodu provádění stavebních prací při výstavbě chodníku podél silnice I/38 v obci Oseček, Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje 31.5.2014 23:59:00
14.4.2014
Uzavírka
I/13 Chomutov Uzavírka silnice I/13, Chomutov, okr. Chomutov, práce na inženýrských sítích, částečná uzavírka I/13 Chomutov z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace v místě: v prostoru křižovatky s komunikací ul. Kukaňova, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 4.5.2014 23:59:00
10.4.2014 13:00:00
Uzavírka
D1 Žďár n. Sázavou Uzavírka D1, mezi km 153.3 a 163.2, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, levý jízdní pruh uzavřen, Ve směru na Brno (pravý pás) je doprava v km 153,280 svedena do dvou pomocných jízdních pruhů v pravé části pásu a takto pokračuje podél stavby až do km 163,220, kde končí dopravní omezení.Doprava je vedena podél pracovních míst ve dvou jízdních pruzích v obou směrech za snížené rychlosti 80 km/h, přičemž do levých pomocných jízdních pruhů bude zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Možnost sjezdu a nájezdu na MÚK Lhotka (EXIT 153) a MÚK Velká Bíteš (EXIT 162) je zachována ve všech směrech. 29.6.2014 18:00:00
11.4.2014
Uzavírka
III/23732 Kladno Uzavírka silnice III/23732, Klobuky, část obce Čeradice, okr. Kladno, stavební práce, Částečná uzavírka pozemní komunikace - silnice III/23732 poz. 296/15 a 296/16 v k.ú.Čeradice U Pálečku od čp. 23 k čp. 26. Provoz na komunikaci nebude přerušen, bude pouze omezen, Vydal: Městský úřad Slaný 25.4.2014 23:59:00
10.4.2014
Uzavírka
III/21216 Sokolov Uzavírka silnice III/21216, v katastru obce Kynšperk nad Ohří, část obce Chotíkov, okr. Sokolov, stavební práce, Chotíkov - Nebanice III/21216, dočasné vybudování staveništního sjezdu, oprava havarijního stavu drážního tělesa - žel. trati - Cheb - Karlovy Vary po povodních, stavební práce - značný přesun stavební mechanizace - odvoz cca 16.000 t kamene, Vydal: Městský úřad Sokolov 31.5.2014 23:59:00
11.4.2014 7:00:00
Uzavírka
I/17 Chrudim Uzavírka silnice I/17, v katastru obce Chrudim - v katastru obce Kočí, okr. Chrudim, uzavřeno, práce na silnici, Důvod uzavírky: Stavební práce na výstavbě mimoúrovňové křižovatky (MÚK) silnice I/17 s obchvatem I/37 města Chrudim, zahrnující práce na přeložce silnice I/17 a práce na výstavbě nového mostního objektu. Místo uzavírky: Silnice I/17 v extravilánu obcí Chrudim a Kočí, v silničním km cca 34,110 – 35,350, uzavírka v délce cca 1.240 metrů, délka objížďky1.405 metrů. úplná uzavírka silnice I/17 v extravilánu obcí Chrudim a Kočí, v silničním km cca 34,110 – 35,350, tedy v délce cca 1.240 metrů. Objízdná trasa: Provoz všech silničních vozidel bude ze silnice I/17 odkloněn na provizorní objížďkové komunikace (SO 162, SO 163) zřízené za účelem objížďky, jejíž součástí je i část upravené silnice III/3587 (na Tři bubny). Objízdná trasa se stanovuje jako o b o u s m ě r n á , pro veškerá silniční vozidla, vč. vozidel IZS. Tato objízdná trasa bude zn 31.12.2014 23:59:00
14.4.2014
Uzavírka
III/13035 Pelhřimov Uzavírka silnice III/13035, v katastru obce Hořice, okr. Pelhřimov, uzavřeno, práce na silnici, uzavírka silnice III/13034 z důvodu opravy mostu ev.č. 13035-002, Objížďka - obousměrná: po sil. III/13035 přes obec Hroznětice do obce Senožaty dále po sil. II/130 dále po sil. III/12930 přes obec Koberovice do obce Vojslavice dále po sil. III/13031 na sil II/13035 a to obousměrně, délka objízdné trasy cca 20 km, Vydal: Městský úřad Humpolec 30.10.2014 23:59:00
10.4.2014 7:30:00
Uzavírka
III/4785 Ostrava Uzavírka silnice III/4785 (ulice Polanecká), Svinov, Ostrava, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání silničního pozemku silnice III/4785, ul. Polanecké (v úseku od MK Na Rybníkách po MK Zátiší), parc. č. 3078/1 v k. ú. Svinov z důvodu zřízení 4 ks nových uličních vpustí v silnici III/4785 při provádění stavebních prací v silničním pozemku v rámci stavby: „Oprava vodovodního řádu ulice Polanecká - Svinov“. V rámci provádění stavby dojde k provádění stavebních prací na zřízení 4 ks nových uličních vpustí v silnici III/4785, ul. Polanecké. Zvláštní užívání bude spočívat v provedení záboru 4 x (1,5 x 1,5 m otevřený výkop cca 1,5 m od obruby v cyklopruhu) stavby silnice III/4785 ul. Polanecké na pozemku parc. č. 3078/1 v k. ú. Svinov, Vydal: Magistrát města Ostravy 15.5.2014 23:59:00
10.4.2014 8:00:00
Uzavírka
II/469 Ostrava Uzavírka silnice II/469 (ulice 17. listopadu), Poruba - Plesná, Ostrava, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání částí silničních pozemků parc. č. 969/1, 969/4 v k. ú. Stará Plesná a pozemku parc. č. 3238/5 v k. ú. Martinov ve Slezsku silnice II/469 ul. 17. listopadu, z důvodu provádění stavebních prací na stavbě: „Vodovodní řád ul. Zadní Padělky“. V rámci provádění stavby dojde k provádění stavebních prací na vodovodním řádu ze silnice II/469 ul. 17. listopadu. Zvláštní užívání bude spočívat v provedení záboru 180 m x 1 m (2 x protlak + otevřený výkop) stavby silnice II/469, ul. 17. Listopadu, Vydal: Magistrát města Ostravy 25.4.2014 23:59:00
14.4.2014
Uzavírka
II/486 Frýdek-Místek Uzavírka silnice II/486, část obce Dolní Sklenov - část obce Rychaltice, Hukvaldy, okr. Frýdek-Místek, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, výstavba kanalizace "Povodí Ondřejnice –odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy", termínová rezerva v případě nepřízně počasí do 31.05.2014, provoz střídavě na semafory, Vydal: Magistrát města Frýdku-Místku 15.5.2014 23:59:00
14.4.2014
Uzavírka
II/101 Praha-východ Uzavírka silnice II/101 (ulice Říčanská), Říčany, okr. Praha-východ, uzavřeno, práce na silnici, Objížďka - pro vozidla nad 6 tun: pro směr Říčany - silnice II/101, Modletice, část obce Komerční zóna Modletice - silnice II/107 (ulice Pod Lihovarem), Říčany, okr. Praha-východ, přes: silnice II/107 (Svojšovice), Objížďka - pro vozidla nad 6 tun: pro směr D1 - silnice I/2 (ulice Černokostelecká), Říčany, okr. Praha-východ - D1exit 12, přes: ulice Jižní spojka, Praha, ulice 5. května, Objížďka - jednosměrná, pro vozidla do 6 tun: pro směr Říčany - silnice III/00325 (ulice Zděbradská), Modletice, část obce Komerční zóna Modletice - silnice III/33312, Říčany, okr. Praha-východ, přes: silnice III/00323 (ulice Jažlovická) (Říčany), silnice III/33312 (ulice Kolovratská), Objížďka - jednosměrná, pro vozidla do 6 tun: pro směr D1 - silnice II/101 - ulice Na Dlouhém, Říčany, okr. Praha-východ, přes: silnice III/00312, silnice III/00313, Vydal: Městský úřad Říčany 30.5.2014 23:59:00
10.4.2014 7:00:00
Uzavírka
II/475 Karviná Uzavírka silnice II/475, Petrovice u Karviné, část obce Karvinské Hranice, okr. Karviná, práce na inženýrských sítích, Částečná uzavírka provozu bude na silnici II/475 umístěné na pozemku parc. č. 1076/1 v katastrálním území Dolní Marklovice, obec Petrovice u Karviné ve směru od Karviné v délce cca 220 m od křižovatky se silnicí III/4689 po křižovatku s místní omunikací 16c umístěnou na pozemku parc. č. 258 v katastrálním území Dolní Marklovice, obec Petrovice u Karviné. Uzavřený úsek bude vždy v maximální délce 20 m v jednom jízdním pruhu ve směru od Karviné tak, aby žádná z části zařízení staveniště nezasahovala do druhého jízdního pruhu, Vydal: Magistrát města Karviné 30.4.2014 18:59:00
9.4.2014
Uzavírka
II/101 Kladno Uzavírka silnice II/101, Zákolany, okr. Kladno, uzavřeno, práce na silnici, uzavírka úseku sil. II/101 v obci Zákolany - rekonstrukce železničního mostu, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/101, Zákolany - místní komunikace, Otvovice, okr. Kladno, přes: silnice III/24015 (Holubice), silnice III/24010 (Otvovice), Vydal: Magistrát města Kladna 8.5.2014 23:59:00
14.4.2014
Uzavírka
II/108 Praha-východ Uzavírka silnice II/108 (ulice Komenského), Kostelec nad Černými Lesy, okr. Praha-východ, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice č. II/108 za křižovatkou se silnicí č. I/2 směr Konojedy v délce cca 100 m v k.ú. Kostelec nad Černými Lesy, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/108 (ulice Komenského), Kostelec nad Černými Lesy, okr. Praha-východ, přes: silnice III/1088 (Prusice), silnice III/33321, Vydal: Městský úřad Říčany 25.5.2014 23:59:00
16.4.2014
Uzavírka
I/22 Strakonice Uzavírka silnice I/22, Drahonice, okr. Strakonice, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka úseku silnice I/22, v k.ú. Drahonice, okr. Strakonice (v úseku mezi domy č.p. 117 a č.p. 121). Termín: 5 dní v měsíci dubnu 2014. Zatrubnění příkopu a prodloužení chodníku. Doprava bude vedena ve zbývajícím jízdním pruhu a provoz bude řízen kyvadlově pomocí semaforové soupravy. Max. délka pracovního místa bude 50 m, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 30.4.2014 23:59:00
14.4.2014
Uzavírka
I/23 Třebíč Uzavírka silnice I/23, v katastru obce Vícenice u Náměště nad Oslavou - v katastru obce Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Oprava mostu, provoz řízen semafory, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina 2.8.2014 23:59:00
14.4.2014
Uzavírka
I/20 Strakonice Uzavírka silnice I/20, v katastru obce Lnáře - v katastru obce Tchořovice, okr. Strakonice, práce na silnici, částečná uzavírka úseku silnice I/20, v k.ú. Lnáře, okr. Strakonice V úseku staničení: km 131,836 – km 131,886, max. délka pracovního místa bude 50 m. Práce budou probíhat v denní době a pouze za nesnížené viditelnosti Důvod: oprava čel propustku. Vedení dopravy: doprava bude vedena kyvadlově a provoz bude řízen náležitě poučenými osobami, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 30.4.2014
14.4.2014 6:00:00
Uzavírka
II/483 Nový Jičín Uzavírka silnice II/483, silnice III/4848, Frenštát pRadhoštěm, okr. Nový Jičín, uzavřeno, práce na silnici, Od 14.04.2014 06:00 Úplná uzavírka křižovatky silnic II/483, III/4848 a místní komunikace k náměstí ve Frenštátě p.R. u obchodního domu Kyčera, Objížďka - bez rozlišení: po místních komunikacích Podříčí, Podkopčí, Dolní a sil.I/58 na ul. Záhuní. Průjezd na nám. Míru umožněn jedním jízdním pruhem okružní křižovatky silnic I/58 a II/483 u Albertu, Vydal: Městský úřad Frenštát pRadhoštěm 13.7.2014 18:00:00
14.4.2014
Uzavírka
III/353 Liberec Uzavírka silnice III/0353, Višňová, část obce Víska, okr. Liberec, práce na silnici, částečná uzavírka provozu na sil. III/0353 Víska - Minkovice; provoz bude řízen v pracovní době pracovníky stavby, mimo pracovní dobu přenosným dopravním značením , Vydal: Městský úřad Frýdlant 30.8.2014 23:59:00
14.4.2014
Uzavírka
III/353 Liberec Uzavírka silnice III/0353, Víska - Minkovice, okr. Liberec, práce na silnici, částečná uzavírka provozu na sil. III/0353 Víska - Minkovice; provoz bude řízen v pracovní době pracovníky stavby, mimo pracovní dobu přenosným dopravním značením , Vydal: Městský úřad Frýdlant 30.8.2014 23:59:00
14.4.2014
Uzavírka
I/23 Třebíč Uzavírka silnice I/23 (ulice Brněnská), Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Oprava mostu, provoz řízen semafory, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina 9.9.2014 23:59:00
14.4.2014 7:00:00
Uzavírka
III/36075 Třebíč Uzavírka silnice III/36075, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice č. III/36075 ul. Znojemská v úseku od křižovatky s MK ul. Janouškova a Nádražní po křižovatku s MK ul. Nerudova a Šafaříkova v délce cca 300 m z důvodu překopu silnice na Vaňkově náměstí v místě křižovatky s MK ul. Sušilova a Riegrova za účelem pokládky teplovodu, Objížďka - obousměrná: od uzavřeného úseku po silnici č. III/36075 ul. Znojemská ke křiž. se sil. II/360 ul. Spojovací, dále po sil. č. II/351 ul. Hrotovická směrem na sil.č. I/23 ul. Bráfova ke křiž. se sil. č. III/36075 ul. Nádražní a odtud zpět k uzavřenému úseku o celkové délce cca 2 km. Pro autobusy je navržena objízdná trasa po MK ul. Březinova, sil.č. II/351 ul. Hrotovická a sil.č.I/23 ul. Bráfova, Vydal: Městský úřad Třebíč 27.4.2014 20:00:00
10.4.2014
Uzavírka
I/16 Mladá Boleslav Uzavírka silnice I/38, v katastru obce Nepřevázka, část obce Průmyslová zóna Nepřevázka, okr. Mladá Boleslav, práce na inženýrských sítích, Přechodná úprava provozu na silnici I/38 na 34,800 km (dle GIS – Databanky majetkových správců silnic a dálnic ČR) mezi Nepřevázkou a Bezděčínem, okr. Mladá Boleslav, v termínu: 10.4.2014 8.30 – 19.30 hod. - demontáž, 30.4.2014 8.30 – 19.30 hod. - montáž, 14.5.2014 8.30 – 19.30 hod. – náhradní termín pro montáž, v souvislosti s manipulací s vodiči vysokého napětí přes silnici I/38 z důvodu opravy vedení VN, v tomto rozsahu: Značení v průběhu prací: č. I/16 v úseku 89,100 – 89,200 km a č. I/38 v úseku 34,800 – 34,900 km, Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje 14.5.2014 23:59:00
8.4.2014 20:00:00
Uzavírka
D1 Žďár n. Sázavou Uzavírka D1, mezi km 163.2 a 153.4, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, levý jízdní pruh uzavřen, Ve směru na Prahu (levý pás) je doprava v km 163,250 svedena do dvou pomocných jízdních pruhů v pravé části pásu a takto pokračuje podél stavby až do km 153,380, kde končí dopravní omezení. Doprava je vedena podél pracovních míst ve dvou jízdních pruzích v obou směrech za snížené rychlosti 80 km/h, přičemž do levých pomocných jízdních pruhů bude zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Možnost sjezdu a nájezdu na MÚK Lhotka (EXIT 153) a MÚK Velká Bíteš (EXIT 162) je zachována ve všech směrech. 29.6.2014 18:00:00
14.4.2014 6:00:00
Uzavírka
II/457 Jeseník Uzavírka silnice II/457, v katastru obce Velké Kunětice, okr. Jeseník, oprava povrchu vozovky, částečná uzavírka silnice II/457 v úseku st. km 29,900 - 32,800, realizace po úsecích celková délka cca 2900 m. Stavební práce na opravě povrchu vozovky. Akce: „Sil. II/457 Javorník - Mikulovice". Objízdná trasa: nestanovuje se, provoz po volném jízdním pruhu řízen SSZ. Na komunikaci vždy zůstane zachována volná šířka jízdního pásu v šíři min. 2,75 m. Žadatel, v případě potřeby, umožní bezproblémový průjezd vozidel integrovaného záchranného systému, Vydal: Městský úřad Jeseník 8.6.2014 18:00:00
10.4.2014 8:00:00
Uzavírka
III/21036 Sokolov Uzavírka silnice III/21036, v katastru obce Dolní Nivy, část obce Boučí, okr. Sokolov, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Boučí - směr Oloví III/21036, statické zajištění silnice - opěrné zdi, km 2,156-2,709, zvláštní užívání, částečná uzavírka, provoz řízen světelnou signalizací - kyvadlově., Vydal: Městský úřad Sokolov 31.12.2014 23:59:00
10.4.2014 8:00:00
Uzavírka
III/21036 Sokolov Uzavírka silnice III/21036, k.ú Boučí, okr. Sokolov, práce na silnici, Boučí - III/21036, rozšíření komunikace, provádění stavebních prací, zvláštní užívání a částečná uzavírka, Vydal: Městský úřad Sokolov 31.12.2014 23:59:00
14.4.2014
Uzavírka
I/37 Žďár n. Sázavou Uzavírka silnice I/37, Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, Oprava povrchu, provoz ve zúžených jízdních pruzích, po dobu podkládky objízdná trasa na území města, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina 1.6.2014 23:59:00
14.4.2014
Uzavírka
I/48 Přerov Uzavírka silnice I/48, u obce Dub, v katastru obce Starý Jičín, okr. Nový Jičín, oprava povrchu vozovky, jeden jízdní pruh uzavřen, Starý Jičín - I/48 - km 7,5 - 9,7 - oprava výtluků a trhlin, uzavírka jednoho jízdního pruhu, provoz veden v druhém jízdním pruhu téhož jízdního pásu, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 27.4.2014 23:59:00
14.4.2014 6:00:00
Uzavírka
I/10 Semily Uzavírka silnice I/10, v katastru obce Turnov, okr. Semily, stavební práce, částečná uzavírka provozu na silnici I/10 v Turnově, kde bude omezen silniční provoz na sjezdu na novou část silnice I/10 (sjezd v silničním km cca 71,8), a to uzavřením pravého jízdního pruhu (v úseku mezi silničním km 71,5 – 72,1). Provoz na místě bude veden ve zbylém jízdním pruhu a řízen dopravním značením. Na silnici I/10 (na rameni mimoúrovňové křižovatky - sjezd na Harrachov) zůstane volná šíře minimálně 3,5 m pro jízdní pruh, Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje 19.5.2014 16:00:00
14.4.2014
Uzavírka
I/20 Strakonice Uzavírka silnice I/20, Tchořovice, okr. Strakonice, práce na silnici, částečná uzavírka úseku silnice I/20, v k.ú. Tchořovice, okr. Strakonice v km staničení 133,460 – 133,510, max. délka pracovního místa bude 50 m. Práce budou probíhat v denní době a pouze za nesnížené viditelnosti. Oprava čel propustku. Doprava bude vedena kyvadlově a provoz bude řízen náležitě poučenými osobami, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 30.4.2014
14.4.2014
Uzavírka
II/193 Karlovy Vary Uzavírka silnice II/193, Pšov, část obce Borek, okr. Karlovy Vary, uzavřeno, práce na silnici, Rekonstrukce mostu ev.č. 193-004, Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 31.7.2014 23:59:00
14.4.2014
Uzavírka
II/387 Brno - Venkov Uzavírka silnice II/387, Černvír, okr. Brno-venkov, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice II/387 v obci Černvír, provoz řízen světelným signalizačním zařízením, Vydal: Městský úřad Tišnov 14.6.2014 23:59:00
14.4.2014
Uzavírka
I/6 Karlovy Vary Uzavírka silnice I/6, v katastru obce Čichalov, okr. Karlovy Vary, práce na údržbě mostu, Částečná uzavírka silnice I/6 v okrese Karlovy Vary z důvodu rekonstrukce propustků, Vydal: Krajský úřad Karlovarského kraje 4.5.2014 23:59:00
9.4.2014 9:00:00
Uzavírka
III/46416 Nový Jičín Uzavírka silnice III/46416, Bravantice, okr. Nový Jičín, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice III/46416 v obci Bravantice, most ev.č. 46416-1, Objížďka - obousměrně: silnice III/46416, Bravantice, okr. Nový Jičín, přes: silnice III/4654 (Janovice), ulice Lidická, Klimkovice, silnice II/647 (Josefovice), Vydal: Městský úřad Bílovec 31.7.2014 23:59:00
7.4.2014
Uzavírka
I/14 Semily Uzavírka silnice I/14, část obce Malá Rokytnice - část obce Dolní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou, okr. Semily, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Částečná uzavírka I/14 před křižovatkou s II/294, v km staničení 33,395 - 33,600. Sanace skalních stěn. Provoz veden v jednom jízdním pruhu a řízen SSZ, Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje 5.5.2014 23:59:00
7.4.2014
Uzavírka
I/57 Nový Jičín Uzavírka silnice I/57, v katastru obce Kunín - v katastru obce Hostašovice, okr. Nový Jičín, oprava povrchu vozovky, jeden jízdní pruh uzavřen, Kunín - hranice kraje - sil. I/57, oprava silnice - podkladních vrstev, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 31.5.2014 23:59:00
1.3.2014
Uzavírka
II/464 Nový Jičín Uzavírka silnice II/464, v katastru obce Studénka, okr. Nový Jičín, práce na silnici, jeden jízdní pruh uzavřen, částečná uzavírka provozu na pozemní komunikaci- silnice II/464, v provozním staničení km 32,776- 33,347 obec Studénka, k.ú. Nová Horka v rámci stavby „Realizace zmírňujících opatření negativních vlivů provozu na silnici č. II/464 Studénka- Nová Horka na CHKO Poodří“. Uzavřený úsek: staničení silnice km cca 32,776 – 33,347 (cca 571m). V době od 1.3.2014 do 31.3.2014 bude uzavřen jeden jízdní pruh v délce 160m, v době od 1.4.2014 do 31.7.2014 bude uzavřen jeden jízdní pruh v délce 360m. Délka uzavírky:cca 571 m. Objízdná trasas: nevytyčuje se, Vydal: Městský úřad Bílovec 31.7.2014 23:59:00
14.4.2014 7:00:00
Uzavírka
II/308 Hradec Králové Uzavírka ; v ulici Kladská v obci Hradec Králové , délka 1.1km; Silnice č. II/308 (ul. Kladská) v Hradci Králové - úsek od fy. MATEX HK (dům čp. 76) po křižovatku s ul. V Poli.; uzavřeno, práce na silnici; práce na silnici ve velkém rozsahu; V termínu od 14.4.2014 do 29.6.2014 bude uzavřena silnice č. II/308 (ul. Kladská) v Hradci Králové, v úseku od fy. MATEX HK (dům čp. 76) po křižovatku s ul. V Poli. Důvodem uzavírky je rekonstrukce komunikace. Objízdná trasa pro veškerou tranzitní dopravu bude vedena obousměrně po silnici č. I/11 (ul. Bří. Štefanů) a silnici č. II/299 přes Třebechovice pod Orebem, Librantice, Výravu a Libřice. Linková doprava bude obousměrně trasována přes místní části Piletice a Pouchov po ul. Piletická a silnici č. III/2997 (ul. Velká a ul. Pouchovská). Autobusy MHD budou využívat obdobnou trasu s průjezdem po ul. Vážní. Samotná rekonstrukce komunikace je pak z důvodu dopravní obsluhy přilehlých areálů a ČS PHM rozdělena do tří navaz 29.6.2014 20:00:00
1.5.2014
Uzavírka
III/2601 Česká Lípa Uzavírka ; na silnici 2601 u obce Dubá okres Česká Lípa , délka 375m; vozovka uzavřena v obou směrech; práce na silnici ve velkém rozsahu; úplná uzavírka provozu - zahájení výstavby přeložky silnice I/9 (obchvatu města Dubá). 20.12.2014 22:55:00
8.4.2014 10:45:00
Uzavírka
II/268 Česká Lípa Uzavírka ; v ulici Sloupská v obci Nový Bor okres Česká Lípa , délka 109m; kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem; práce na silnici ve velkém rozsahu; oprava chodníku, zúžená vozovka z jedné strany. 25.5.2014 23:00:00
8.4.2014 10:45:00
Uzavírka
D5 Rokycany Uzavírka D5 ve směru Rozvadov, mezi 66.9 a 67.1 km, pravý jízdní pruh uzavřen, práce na údržbě mostu, oprava dilatačních závěrů mostu, zdroj: ŘSD 5.5.2014 14:00:00
8.4.2014 9:45:00
Uzavírka
I/11 Frýdek-Místek Uzavírka ; na silnici 11 v obci Ropice okres Frýdek-Místek; Ropice u Českého Těšína ve směru na Nebory.; dopravní problém; tvorba kolon vozidel, nebezpečí dopravního kolapsu; práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh; provádí se zde oprava mostu, provoz sveden do jednoho jízdního pruhu, řízeno přenosnou světelnou signalizací. Opravy by měly trvat do 30.6.2014 29.6.2014 10:45:00
9.4.2014 8:00:00
Uzavírka
II/340 Chrudim Uzavírka silnice II/340, Úhřetice, okr. Chrudim, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice II/340 v délce cca 600 m v úseku mezi obcemi Úhřetice a Úhřetická Lhota, Objížďka - obousměrná: silnice II/355, Úhřetická Lhota, okr. Pardubice - silnice III/34041, Úhřetice, okr. Chrudim, přes: Dvakačovice, silnice III/34041 (Vejvanovice), Vydal: Městský úřad Chrudim 31.5.2014 23:59:00
15.4.2014
Uzavírka
II/420 Břeclav Uzavírka silnice II/420 (ulice Osvobození), Strachotín, okr. Břeclav, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Částečná uzavírka silnice II/420. Obec Strachotín, ulice Osvobození, Sokolská. Silniční provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením, Vydal: Městský úřad Hustopeče 30.7.2014 23:59:00
15.4.2014
Uzavírka
II/420 Břeclav Uzavírka silnice II/420 (ulice Sokolská), Strachotín, okr. Břeclav, stavební práce, Částečná uzavírka silnice II/420. Silniční provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením, Vydal: Městský úřad Hustopeče 30.7.2014 23:59:00
7.4.2014
Uzavírka
III/4205 Břeclav Uzavírka silnice III/4205 (ulice Hlavní), Popice, okr. Břeclav, práce na inženýrských sítích, Obec Popice, silnice III/4205, ulice Hlavní. Výstavba kanalizace. Silniční provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením, Vydal: Městský úřad Hustopeče 31.5.2014 23:59:00
7.4.2014 8:00:00
Uzavírka
D2 Břeclav Uzavírka D2, mezi km 57 a 56.2, ve směru Brno, pravý jízdní pruh uzavřen, práce na silnici, Pozor!, Částečná uzavírka levého pásu dálnice D2, pravého jízdního a odbočovacího pruhu v km 56,480 – 56,280 z důvodu rozšíření levého pásu dálnice D2 v prostoru odbočovacího pruhu odpočívky Lanžhot. Doprava ve směru na Brno bude v km 57,000 svedena do pravého a následně do levého jízdního pruhu, a takto povede v jednom pruhu do km 56,250, kde dopravní omezení končí. Nejvyšší dovolená rychlost bude snížena na 80 km/h. Odpočívka Lanžhot bude otevřená. Doprava ve směru na Bratislavu nebude touto uzavírkou dotčena. 13.6.2014 14:00:00
9.4.2014
Uzavírka
II/210 Sokolov Uzavírka silnice II/210, křiž. sil. III/21026 (ulice Chebská), Sokolov, okr. Sokolov, práce na silnici, Sokolov - II/210 Husitská - III/21026 Chebská ul. - zvláštní užívání a částečná uzavírka jednoho jízdního pruhu ze tří - 1. část výstavby okružní křižovatky Západního obchvatu. Objízdná trasa není stanovena, komunikace obousměrná, Vydal: Městský úřad Sokolov 30.6.2014 23:59:00
7.4.2014
Uzavírka
II/635 Olomouc Uzavírka silnice II/635, Příkazy - Skrbeň, okr. Olomouc, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice č. II/635 (mezi obcí Příkazy a Břuchotínem) vč. napojení sil. III/4466 a MK u motorestu Zlatá Křepelka, Objížďka - bez rozlišení: ve směru od Litovle po neuzavřené části sil. II/635 a po sil. II/449 přes Senici na Hané, Loučany a Drahanovice na sil. II/448, přes Těšetice, Ústín a Olomouc-Topolany na sil. III/5709 do Křelova a zpět po sil. II/635 do Břuchotína – obousměrně, Vydal: Magistrát města Olomouce 30.4.2014 23:59:00
7.4.2014 8:50:00
Uzavírka
D2 Břeclav Uzavírka ; D2 - 57-55.6km na trase Lanžhot - Brno; Dálnice D2, úsek km 57,030 - 56,250 směr Brno; zpevněná krajnice uzavřena; pravý jízdní pruh uzavřen; Oprava vozovky. V místě se jezdí pouze levým pruhem. 13.6.2014 14:00:00
7.4.2014 8:00:00
Uzavírka
III/32531 Hradec Králové Uzavírka silnice III/32531, v katastru obce Lochenice, okr. Hradec Králové, uzavřeno, práce na silnici, z důvodu provádění úpravy křižovatky silnic I/33 a III/32531 bude uzavřeno dopravní připojení na silnici III/32531 8.6.2014 23:59:00
14.4.2014
Uzavírka
R4 Příbram Uzavírka R4, mezi km 27.3 a 27.1, ve směru Praha, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, práce na údržbě mostu, Do 14.05.2014 23:59 14.5.2014 23:59:00
7.4.2014 8:00:00
Uzavírka
D2 Břeclav Uzavírka D2 ve směru Brno, mezi 57.03 a 56.25 km, v termínu jiný důvod, rozsah: odstavný pruh,pomalý pruh, počet průjezdných pruhů: 1 13.6.2014 14:00:00
6.4.2014 12:00:00
Uzavírka
D1 Benešov Uzavírka D1, mezi km 41.3 a 48.7, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, provoz převeden protisměru, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Do 31.07.2014 18:28, Úplná uzavírka pravého jízdního pásu; Doprava ve směru na Brno bude od km 40,550 svedena dvou jízdních pruhů a od km 40,944 převedena protisměrného jízdního pásu, kterým bude vedena ve dvou zúžených jízdních pruzích v režimu 2+2 až km 48,795. Tam bude převedena zpět a od km 49,285 bude pokračovat bez omezení. Na MÚK Šternov (EXIT 41) a MÚK Psáře (EXIT 49) bude po celou dobu uzavírky umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech. Odpočívka Brtnice (km 42,529 vlevo) bude po celou dobu konání uzavírek v provozu. Odpočívka Blanice (km 44,330 vpravo) bude v době konání FÁZE 3.6 mimo provoz. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, v místech přejezdů středního dělícího pásu na 60 km/h. 31.7.2014 18:28:00
6.4.2014 12:00:00
Uzavírka
D1 Benešov Uzavírka D1, mezi km 49.3 a 40.8, ve směru Praha, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, práce na silnici, Doprava ve směru na Prahu bude od km 49,345 svedena do dvou zúžených jízdních pruhů, kterými bude v režimu 2+2 vedena do km 40,800, odkud již bude pokračovat bez omezení. Na MÚK Šternov (EXIT 41) a MÚK Psáře (EXIT 49) bude po celou dobu uzavírky umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech. Odpočívka Brtnice (km 42,529 vlevo) bude po celou dobu konání uzavírek v provozu. Odpočívka Blanice (km 44,330 vpravo) bude v době konání FÁZE 3.6 mimo provoz. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, v místech přejezdů středního dělícího pásu na 60 km/h. 31.7.2014 18:33:00
5.4.2014 18:44:00
Uzavírka
D1 Brno - Město Uzavírka D1, mezi km 199.3 a 193.7, ve směru Praha, neprůjezdný levý jízdní pruh, práce údržby, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Ve směru na Prahu (levý pás) je v km 199,4 doprava svedena ve dvou pomocných pruzích do pravé části pásu, a takto pokračuje podél pracovního místa až do km 193,5, kde dopravní omezení končí. Doprava je vedena v režimu 2+2 (po dvou jízdních pruzích v každém pásu). Nejvyšší dovolená rychlost je v místě uzavírky snížena na 80 km/h, přičemž do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidlům, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V rámci této etapy bude zachován provoz na všech nájezdových a výjezdových rampách v MÚK Brno – centrum, MÚK Brno – jih a odpočívky Brněnské Ivanovice v km 198,250. 25.5.2014 18:00:00
7.4.2014 8:00:00
Uzavírka
I/46 Olomouc Uzavírka silnice I/46, Horní Loděnice - Moravský Beroun, část obce Ondrášov, okr. Olomouc, oprava povrchu vozovky, z důvodu opravy silnice I/46 částečná uzavírka (uzavírka jednoho jízdního pruhu) silnice I/46 v km staničení 69,358-72,261 (od křižovatky se silnicí I/45 po křižovatku se silnicí III/44442 v obci Ondrášov), střídavě vlevo nebo vpravo staničení silnice, která bude prováděna po dílčích úsecích maximální délky 500 m , provoz řízen SSZ, Vydal: Krajský úřad Olomouckého kraje 17.5.2014 23:59:00
7.4.2014 8:00:00
Uzavírka
III/34019 Chrudim Uzavírka silnice III/34019 (ulice Škroupova), Chrudim, okr. Chrudim, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka silnice III/340 19 v ulici Škroupova v Chrudimi, v úseku od železničního přejezdu po odbočku ke smuteční síni (v km cca 0,250 - 1,000 staničení silnice), Objížďka - obousměrná: silnice III/34019 (ulice Škroupova), Chrudim - Sobětuchy, okr. Chrudim, přes: silnice II/340, silnice III/34017, Vydal: Městský úřad Chrudim 30.6.2014
7.4.2014 9:00:00
Uzavírka
III/4848 Frýdek-Místek Uzavírka silnice III/4848, Palkovice, část obce Myslík - Kozlovice, okr. Frýdek-Místek, stavební práce, úplná uzavírka z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 4848-13 přes Ondřejnici a částečná uzavírka z důvodu rekonstrukce mostků a propustků v km 8,710 až 11,830 na silnici III/4848 v Kozlovicích pokládka nového asfaltu, oprava celkem tří mostů a 5 propustků + pokládka nového povrchu vozovky, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/4848 - část obce Měrkovice, Kozlovice, okr. Frýdek-Místek, mostní provizorium hned vedle opravovaného mostu, Vydal: Magistrát města Frýdku-Místku 15.9.2014 23:59:00
7.4.2014 8:00:00
Uzavírka
III/4848 Frýdek-Místek Uzavírka silnice III/4848, část obce Měrkovice, Kozlovice, okr. Frýdek-Místek, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 4848-13 přes Ondřejnici, pokládka nového asfaltu, objížďka po provizorním mostě, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/4848 - část obce Měrkovice, Kozlovice, okr. Frýdek-Místek, mostní provizorium hned vedle opravovaného mostu, Vydal: Magistrát města Frýdku-Místku 15.9.2014 23:59:00
7.4.2014 10:00:00
Uzavírka
II/360 Svitavy Uzavírka silnice II/360 (ulice Husova) - ulice Tyršova, Polička, okr. Svitavy, uzavřeno, práce na silnici, sil. II/360 v zastavěné části města Poličky v km 49,500 – 49,750 (od křiž. s ul. Revoluční po okružní křižovatku se sil. I/34) , Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice I/34, Polička - silnice II/360 (ulice Mařákova), Litomyšl, okr. Svitavy, přes: Pomezí, Svitavy, ulice Poličská, komunikace, od okružní křižovatky silnic II/360 a I/34 po silnici I/34 městem Poličkou a obcí Květná až ke křižovatce se silnicí II/366 ve Svitavách, dále po silnici II/366 obcí Javorník, obcí Kukle a obcí Mikuleč, až ke křižovatce se silnicí I/35, dále po silnici I/35 do Litomyšle, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice I/34 (ulice Čsl. armády), Polička - silnice III/36025, Dolní Újezd, okr. Svitavy, přes: ulice nábř. Svobody, silnice III/36029, silnice III/36025 (Sebranice), od okružní křižovatky silnic II/360 a I/34 po silnici I/34 městem Poličkou ulicemi Čsl. Armá 20.5.2014 23:59:00
7.4.2014 12:00:00
Uzavírka
II/203 Tachov Uzavírka silnice II/203, Ostrov u Stříbra - v katastru obce Kladruby, část obce Pozorka, okr. Tachov, uzavřeno, práce na silnici, Za účelem stavebních prací, v rámci stavby “Průmyslová zóna Ostrov 2 – Okružní křižovatka II/203 – II/230, Objížďka - bez rozlišení: Pro osobní dopravu: • po silnici II/230 ve směru z Ostrova u Stříbra směr Stříbro, dále po silnici II/605 na křižovatku se silnicí II/193 směr Kladruby a v opačném směru. Pro nákladní dopravu: • po silnici II/230 ve směru z Ostrova u Stříbra směr Stříbro, dále po silnici II/605 na kruhový objezd (pro otočení nákladní dopravy) a zpět na křižovatku se silnicí II/193 směr Kladruby a v opačném směru, Vydal: Městský úřad Stříbro 20.5.2014 23:59:00
7.4.2014 8:00:00
Uzavírka
III/25337 Teplice Uzavírka silnice III/25337 (ulice Pražská), Bystřany, část obce Úpořiny, okr. Teplice, práce na inženýrských sítích, Částečná uzavírka provozu na silnici III. třídy č. 25337 v k.ú. Bystřany - Světice (ul. Pražská) z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace, Vydal: Magistrát města Teplice 25.4.2014 23:59:00
7.4.2014 8:00:00
Uzavírka
II/592 Liberec Uzavírka silnice II/592 (ulice Frýdlantská), Chrastava - (ulice Novoveská), Mníšek, okr. Liberec, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice II/592 Nová Ves u Chrastavy, Objížďka - bez rozlišení: ulice Zadní, Mníšek - silnice I/35, Chrastava, okr. Liberec, přes: silnice I/13 (Liberec), Vydal: Magistrát města Liberec 31.10.2014 23:59:00
7.4.2014 8:00:00
Uzavírka
I/27 Klatovy Uzavírka silnice I/27 (ulice ul. 5. května), Klatovy, okr. Klatovy, stavební práce, uzavírka I/27 Luby - pokládka nového povrchu, Objížďka - bez rozlišení: silnice I/27 (ulice ul. 5. května), Klatovy, okr. Klatovy, Vydal: Krajský úřad Plzeňského kraje 7.5.2014 23:59:00
7.4.2014 8:00:00
Uzavírka
III/24028 Kladno Uzavírka silnice III/24028 (ulice Malovarská), Velvary, okr. Kladno, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka pozemní komunikace - silnice III/24028 v km 3,912 - 4,024 km. Provoz na komunikace nebude přerušen, bude pouze omezen a usměrněn DZ, Vydal: Městský úřad Slaný 13.6.2014 23:59:00
7.4.2014 8:00:00
Uzavírka
I/33 Hradec Králové Uzavírka silnice I/33, v katastru obce Lochenice, okr. Hradec Králové, stavební práce, částečná uzavírka silnice I/33 na správním území obce Lochenice z důvodu provádění úpravy křižovatky silnic I/33 a III/32531. Celková délka uzavřeného úseku: cca 400 m 4etapy, I.,III.,IV.etapa průjezd kyvadlově jedním jízdním pruhem dle postupu prací, II.etapa (22.4. - 23.5.2014) průjezd dvěma zúženými jízdními pruhy. Po celou dobu bude uzavřeno dopravní připojení na silnici III/32531, Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 8.6.2014 23:59:00
7.4.2014 7:00:00
Uzavírka
I/27 Plzeň Uzavírka silnice I/27 (ulice Plaská), Plzeň 1, Plzeň, stavební práce, uzavírka silnice I/27 v místě autobusového zálivu zastávka Okounová úplná uzavírka silnice I/27 Plaská ul. v Plzni v místě autobusové zastávky Okounová ve směru do centra, Vydal: Krajský úřad Plzeňského kraje 15.5.2014 23:59:00
14.4.2014 8:00:00
Uzavírka
II/169 Prachatice Uzavírka silnice II/169, Kvilda, okr. Prachatice, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka mostu ev.č.169-027 z důvodu jeho rekonstrukce, Objížďka - bez rozlišení: vedena po sil. II/169, místní komunikaci, sil. II/167, Vydal: Městský úřad Vimperk 30.6.2014 23:59:00
4.4.2014 10:15:00
Uzavírka
I/29 Písek Uzavírka ; na silnici 29 v obci Písek; uzavřeno, práce na silnici; Písek , Zborovská - uzavřeno stavební práce. Nákladní vozy do výšky 3,5 metru mohou přes Písek jinak od Tábora na ČB, PM musí zcela mimo Písek - přes Milevsko. 30.4.2014 11:20:00
5.4.2014 8:00:00
Uzavírka
I/30 Litoměřice Uzavírka silnice I/30 (ulice Průmyslová), Lovosice, okr. Litoměřice, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, zvláštní užívání silnice I/30 Lovosice, dokončení živičných oprav silnice I/30 z loňského roku v místě od okružní křižovatky u Besedy po okružní křižovatku u dálnice D8. Provoz usměrňován DZ, popř. pracovnáky zhotovitele, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 31.5.2014 23:59:00
1.4.2014
Uzavírka
II/480 Nový Jičín Uzavírka silnice II/480, Kopřivnice, okr. Nový Jičín, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice č. II/480 v úseku mostu ev. č. 480-001 v Kopřivnici - Lubině, Vydal: Městský úřad Kopřivnice 30.6.2014 23:59:00
4.4.2014
Uzavírka
III/27814 Liberec Uzavírka silnice III/27814 (ulice Liberecká), Hodkovice nad Mohelkou, okr. Liberec, stavební práce, Realizace stavba "Chráněné bydlení- zařízení Domov a Centrum aktivity., Vydal: Magistrát města Liberec 30.4.2014 23:59:00
1.4.2014 6:00:00
Uzavírka
II/457 Jeseník Uzavírka silnice II/457, v katastru obce Bernartice, okr. Jeseník, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, ) silnice II/457 v úseku st. km 13,800 - 15,600, realizace po úsecích,celková délka cca 1800 m Doba: 1.4. - 25.5.2014 2) silnice II/457 v úseku st. km 29,900 - 32,800, realizace po úsecích celková délka cca 2900 m. Doba: 14.4. - 8.6.2014. Stavební práce na opravě povrchu vozovky. Akce: „Sil. II/457 Javorník - Mikulovice" Objízdná trasa: nestanovuje se, provoz po volném jízdním pruhu řízen SSZ. Na komunikaci vždy zůstane zachována volná šířka jízdního pásu v šíři min. 2,75 m. Bude umožňěn přístup (příjezd) vlastníkům či uživatelům a jednotkám IZS k nemovitostem dotčených uvedenou stavbou, Vydal: Městský úřad Jeseník 25.5.2014 18:00:00
4.4.2014
Uzavírka
II/444 Olomouc Uzavírka silnice II/444 (ulice Uničovská), Šternberk - Mladějovice, okr. Olomouc, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice II/444 v úseku mezi obcemi Šternberk-Babice-Mladějovice. Objízdná trasa: ze Šternberka po silnici II/447 přes Lužice, Hnojice, Žerotín dále po silnici II/446 přes Strukov, Želechovice, Uničov dále po silnici II/444 přes Újezd, Rybníček,do Mladějovic. Vozidla m o hmotnosti 3,5t jsou v obci Mladějovice vedena po sil. III/44421 do komárova přes Krákořice do Šternberka. Objízdná trasa do Babic je vedena ze Šternberka obousměrně po silnici II/444, II/445, III/4451 a III/44424 1.7.2014 23:59:00
7.4.2014
Uzavírka
I/11 Bruntál Uzavírka silnice I/11, v katastru obce Rýmařov, okr. Bruntál, práce na údržbě mostu, Rýmařov - I/11 km 200,800 - oprava mostu ev.č. 11-115, jeden jízdní druh uzavřen dle probíhajících prací, provoz řízen dopravním značením, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 7.6.2014 23:59:00
3.4.2014
Uzavírka
III/43617 Olomouc Uzavírka silnice III/43617, Tršice, okr. Olomouc, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka sil. III/43617 (od domu č. 43 v délce cca 100m směrem na Zákřov) v obci Tršice - Mimo BUS VLD, Vydal: Magistrát města Olomouce 30.4.2014 23:59:00
3.4.2014
Uzavírka
III/43615 Olomouc Uzavírka silnice III/43615, Tršice, okr. Olomouc, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka sil. III/43615 (od domu č. 103 po dům č. 113) a sil. III/43617 (od domu č. 43 v délce cca 100m směrem na Zákřov) v obci Tršice - Mimo BUS VLD, Vydal: Magistrát města Olomouce 30.4.2014 23:59:00
7.4.2014
Uzavírka
II/209 Sokolov Uzavírka silnice II/209 (ulice Nejdecká), Chodov, okr. Sokolov, uzavřeno, práce na silnici, Chodov, II/209 - Nejdecká ul. - úplná uzavírka - provádění stavebních prací - celková rekonstrukce komunikace včetně inženýrských sítí, chodníků, nového napojení sjezdů k nemovitostem a položení nové obrusné vrstvy, Objížďka - není vhodné pro nadměrnou přepravu: silnice II/222 (ulice Karlovarská) - silnice II/209 (ulice Nejdecká), Chodov, okr. Sokolov, přes: místní komunikace (Božičany), silnice II/222 (ulice Karlovarská) (Chodov), silnice III/2224 (Jimlíkov), Mírová, silnice II/209 (Božičany), Vydal: Městský úřad Sokolov 30.6.2014 23:59:00
7.4.2014
Uzavírka
II/136 Pelhřimov Uzavírka silnice II/136 (ulice Soběslavská), Černovice, okr. Pelhřimov, uzavřeno, práce na silnici, Objížďka - obousměrná: silnice II/128 (ulice Dobešovská), Černovice, okr. Pelhřimov - silnice II/136, Vlčeves, okr. Tábor, přes: silnice II/409 (Křeč), Vydal: Městský úřad Pelhřimov 7.5.2014 23:59:00
7.4.2014
Uzavírka
II/300 Jičín Uzavírka silnice II/300, Hořice - Miletín, okr. Jičín, uzavřeno, práce na silnici, Uplná uzavírka z důvodu opravy a zesílení asf. krytu, příčných a podélných propustků, Objížďka - DZ: , Vydal: Městský úřad Hořice 22.6.2014 23:59:00
7.4.2014
Uzavírka
I/38 Havlíčkův Brod Uzavírka silnice I/38, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, oprava povrchu vozovky, Havlíčkův Brod, ul. Lidická v úseku cca 70 m za křižovatkou s ul. Humpolecká a ul. Masarykova až za křižovatku s ul. Průmyslová, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina 31.10.2014 23:59:00
7.4.2014
Uzavírka
I/37 Pardubice Uzavírka silnice I/37, v katastru obce Hrobice, okr. Pardubice, stavební práce, Uzavírka silnice I/37, v prostoru MUK Stéblová, od km cca 40,000 do km cca 40,800 provozního staničení. Délka uzavřeného úseku je 0,800 km. Uzavírka silnice - vnějšího jízdního pruhu na čtyřpruhové silnici směr Pardubice – Hradec Králové. Objízdná trasa není stanovena. Silniční provoz bude v místě stavby převeden do vnitřního jízdního pruhu čtyřpruhové silnice přenosným dopravním značením. Délka uzavřeného jízdního pruhu je cca 0,800 km, Vydal: Krajský úřad Pardubického kraje 21.5.2014 23:59:00
7.4.2014
Uzavírka
III/2098 Sokolov Uzavírka silnice III/2098 (ulice Karlovarská), Nové Sedlo, část obce Loučky, okr. Sokolov, uzavřeno, práce na silnici, Nové Sedlo - Loučky, III/2098 Karlovarská ul, zvláštní užívání a úplné uzavírky. Celková rekonstrukce komunikace v délce cca 968 m od železničního přejezdu v ul. Karlovarská mezi Novým Sedlem a Loučkami k výjezdu na Jalový Dvůr. práce budou prováděny na III. etapy - I. etapa od 1/4 -31/5 2014, II. etapa - 1/6 -7/9 2014, III. etapa 8/9 -30/11 2014. Objízdná trasa je vedena po ul. Karlovarská - ul. U Porcelánky (III/2097) s výjezdem kolem porcelánky na Exit Nové Sedlo-II/209 Loket - ul. Nádražní - III/00635 ul. ČSA - směr II/606 Jenišov - Karlovy Vary. Etapa č. 1 - provedení prací - od železničního přejezdu do centra města - km 0,000-0,450, Objížďka - ETAPA I. není vhodné pro nadměrnou přepravu: silnice II/209 (ulice Nové Loučky) - silnice III/2097 (ulice U porcelánky), Nové Sedlo, část obce Loučky, okr. Sokolov, přes: silnice III/2097, 31.5.2014 23:59:00
7.4.2014
Uzavírka
I/6 Karlovy Vary Uzavírka silnice I/6, v katastru obce Verušičky, část obce Budov, okr. Karlovy Vary, práce na údržbě mostu, Částečná uzavírka silnice I/6 v okrese Karlovy Vary z důvodu rekonstrukce propustků, Vydal: Krajský úřad Karlovarského kraje 27.4.2014 23:59:00
7.4.2014 7:00:00
Uzavírka
III/15244 Třebíč Uzavírka silnice III/15244, Bačice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice č. III/15244 v průtahu obcí Bačice (od začátku obce po křižovatku se sil. č. III/15235) z důvodu výstavby kanalizačního řadu a následné pokládky nového povrchu komunikace, Objížďka - obousměrná: od uzavřeného úseku v obci Bačice po sil. č. III/15235 přes Udeřice ke křiž. se sil.č. III/15324, odtud směrem do Radkovic u Hrotovic a dále zpět po sil.č. III/15244 k uzavřenému úseku na začátku obce Bačice. Délka objízdné trasy cca 5,5 km, Vydal: Městský úřad Třebíč 30.4.2014 20:00:00
7.4.2014
Uzavírka
II/339 Havlíčkův Brod Uzavírka silnice II/339 (ulice Habrecká), Ledeč nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Objížďka - obousměrná: silnice II/339 - ulice Habrecká, Ledeč nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice III/1308 (Číhošť), silnice II/339 (Ledeč nad Sázavou), silnice II/130, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou 11.5.2014 23:59:00
7.4.2014
Uzavírka
II/112 Pelhřimov Uzavírka silnice II/112, Křelovice, okr. Pelhřimov, stavební práce, Vydal: Městský úřad Pelhřimov 7.5.2014 23:59:00
7.4.2014 7:00:00
Uzavírka
I/38 Znojmo Uzavírka silnice I/38 (ulice Pražská), Znojmo, okr. Znojmo, stavební práce, silnice I/38 ve Znojmě na ulici Pražská - úplná uzavírka jednoho jízdního pruhu na mostě ev.č.38-100 (most nad železničním tunelem), Objížďka - jednosměrná: silnice I/38 (ulice Pražská) - ulice Pražská, Znojmo, okr. Znojmo, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 25.4.2014 18:00:00
7.4.2014
Uzavírka
I/23 Třebíč Uzavírka silnice I/23, Štěměchy, okr. Třebíč, stavební práce, Částečné omezení provozu, výstavba chodníků, provoz řízen semafory, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina 27.4.2014 23:59:00
2.4.2014 20:58:00
Uzavírka
II/444 Olomouc Uzavírka silnice II/444, Medlov, okr. Olomouc, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka komunikace z důvodu dvou na sobě nezávislých akcí: oprava povrchu silnice od konce Medlova po začátek Úsova v době od 1. do 21. dubna 2014 a vybudování splaškové kanalizace v Medlově v době od 1. dubna do 11. května 2014. Objížďka bude vyznačena při souběhu obou akcí v době od 1. do 21. dubna 2014 ve směru z Úsova přes Klopinu, Veleboř, Lipinku, Novou Hradečnou, Troubelice a Lazce do Uničova, pro opačný směr od Medlova přes Uničov, Lazce, Troubelice, Pískov a Klopinu do Úsova. Ve druhé fázi uzavírky v době od 22. dubna do 11. května 2014 povede objížďka z Medlova přes Troubelice a Lazce do Uničova oběma směry. 11.5.2014 15:00:00
2.4.2014 20:15:00
Uzavírka
II/444 Šumperk Uzavírka silnice II/444, Úsov, okr. Šumperk - Medlov, okr. Olomouc, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka komunikace z důvodu dvou na sobě nezávislých akcí: oprava povrchu silnice od konce Medlova po začátek Úsova v době od 1. do 21. dubna 2014 a vybudování splaškové kanalizace v Medlově v době od 1. dubna do 11. května 2014. Objížďka bude vyznačena při souběhu obou akcí v době od 1. do 21. dubna 2014 ve směru z Úsova přes Klopinu, Veleboř, Lipinku, Novou Hradečnou, Troubelice a Lazce do Uničova, pro opačný směr od Medlova přes Uničov, Lazce, Troubelice, Pískov a Klopinu do Úsova. Snahou při vyznačování objízdných tras bylo eliminovat míjení a vzájemné vyhýbání nákladních vozidel. Ve druhé fázi uzavírky v době od 22. dubna do 11. května 2014 povede objížďka z Medlova přes Troubelice a Lazce do Uničova oběma směry. , Objížďka - : Objížďka bude vyznačena při souběhu obou akcí v době od 1. do 21. dubna 2014 ve směru z Úsova přes Klopinu, Veleboř, Lipink 11.5.2014 15:00:00
2.4.2014 11:55:00
Uzavírka
II/440 Přerov Uzavírka ; v ulici Purgešova v obci Hranice okres Přerov; Hranice; od Šromotova náměstí po ul. Studentská.; jízdní pruh uzavřen; práce na silnici; Rekonstrukce kanalizace. Provoz bude veden obousměrně ve zbylé šíři vozovky. 29.6.2014 18:00:00
31.3.2014
Uzavírka
II/567 Náchod Uzavírka silnice II/567 (ulice Kostelecká), Hronov, okr. Náchod, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice silnice III/567 průtah obcí Zbečník, katastrální území Zbečník, Hronov - okres Náchod, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : Objízdná trasa pro osobní automobily bude vedena po silnicích III/303 4, III/303 5, III567 2 a I/14. Délka objízdné trasy 15,0 km, Objížďka - pro autobusovou dopravu - pro linkové autobusy: Objízdná trasa bude vedena po silnicích II/303, III/303 13, III/301 18 a III/ 303 14; Hronov - Hronov, Rokytník - Červený Kostelec. Délka objízdné trasy 8,8 km. Uzavírka se dotkne provozu veřejné linkové autobusové dopravy na linkách č.: 640370 dopravce Osnado, spol. s r.o., Svoboda nad Úpou 640372 dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. 640124 dopravce CDS,s.r.o., Náchod Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány těmito linkami zastávky: Červený Kostelec, Horní Kostelec, V Ráji Hronov, Zbečník Pustiny Hronov, Zbečník, hostinec Hronov Zbečník, 12.10.2014 23:59:00
31.3.2014
Uzavírka
II/304 Náchod Uzavírka silnice II/304, v katastru obce Velká Jesenice, okr. Náchod, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice II/304 průtah obcí Velká Jesenice, k.ú. Velká Jesenice, Objížďka - nákladní nad 6t: Trasa bude vedena po silnici č. II/285 do Jaroměře s napojením na silnici č. I/33, dále přes Velký Třebešova a Malou Skalici s napojením zpět na silnici č. II/304.Uvedená trasa splňuje svými parametry požadavky Regionálního úřadu vojenské dopravy. Délka objízdné trasy 19 km., Objížďka - nákladní do 6t: Trasa objížďky pro linkové autobusy, osobní dopravu a nákladní dopravu do 6t Objízdná trasa bude vedena po silnici č. II/285 přes Nahořany a dále po silnici III 285 17 – provoz po koruně hráze VD Rozkoš, s napojením zpět na silnici č. II/304 v České Skalici – ul. Zelená. Trasa této objížďky bude určena též pro traktorové soupravy za dodržení podmínek Povodí Labe, statní podnik, Hradec králové a podmínek stanovených v přechodné úpravě provozu na pozemních 31.10.2014 23:59:00
8.4.2014
Uzavírka
I/7 Louny Uzavírka silnice I/7, v katastru obce Louny, okr. Louny, práce na údržbě mostu, částečná uzavírka silnice I/7 z důvodu provádění stavebních prací na mostě ev. č. 7-042d - výměna mostních uzávěrů, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 31.5.2014 23:59:00
8.4.2014
Uzavírka
I/7 Louny Uzavírka silnice I/7, v katastru obce Postoloprty, okr. Louny, práce na údržbě mostu, částečná uzavírka silnice I/7 z důvodu provádění stavebních prací na mostě ev. č. 7-042g - výměna mostních uzávěrů, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 31.5.2014 23:59:00
8.4.2014
Uzavírka
I/7 Louny Uzavírka silnice I/7, v katastru obce Postoloprty, okr. Louny, práce na údržbě mostu, částečná uzavírka silnice I/7 Postoloprty-Louny z důvodu provádění stavebních prací na mostě ev.č. 7-045, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 31.5.2014 23:59:00
11.4.2014 7:00:00
Uzavírka
II/408 Znojmo Uzavírka silnice II/408, v katastru obce Dyjákovice, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice II/408 v km 89,641 – 89,881; 89,951 – 90,451 a 90,601 - 91,043 staničení silnice zvláštní užívání a úplná uzavírka silnice II/408 v km 89,401 – 89,641; 89,881 – 89,951 a 90,451 - 90,601 staničení silnice, vše v obci Dyjákovice, Objížďka - obousměrná: silnice II/408, v katastru obce Dyjákovice, okr. Znojmo, přes: silnice II/397 (Hrádek), silnice III/4142 (Břežany), silnice II/414 (Hrušovany nad Jevišovkou), silnice II/415 (Hevlín), Objížďka - obousměrná: místní komunikace, Dyjákovice, okr. Znojmo, Objížďka - obousměrná: silnice II/408, v katastru obce Dyjákovice, okr. Znojmo, přes: silnice II/397 (Hrádek), silnice III/0541 (Kašenec), silnice I/53 (Trnové Pole), silnice II/415 (Jiřice u Miroslavi), Na Pastvinách, silnice II/414 (Hrušovany nad Jevišovkou), silnice II/415 (Hevlín), Vydal: Městský úřad Znojmo 29.6.2014
2.4.2014 8:00:00
Uzavírka
III/11721 Rokycany Uzavírka silnice III/11721, Medový Újezd, okr. Rokycany, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice č. III/11721 mezi obcí Medový Újezd a křižovatkou se silnicí č. II/605 - rekonstrukce silnice, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/605, Mýto - silnice III/11722, Medový Újezd, okr. Rokycany, přes: silnice III/2341 (Holoubkov), Vydal: Městský úřad Rokycany 18.7.2014 23:59:00
2.4.2014 8:00:00
Uzavírka
I/14 Náchod Uzavírka silnice I/14 (ulice 17. listopadu), Červený Kostelec, část obce Lhota za Červeným Kostelcem, okr. Náchod, stavební práce, práce na silnici, částečná uzavírka silnice I/14 v Červeném Kostelci, most ev.č. 14-094 v ulici 17. listopadu, z důvodu rekonstrukce mostního objektu a rekonstrukce opěrné zdi. Organizace uzavírky a objízdná trasa: I.fáze: 2.4.2014 – 30.4.2014 – bourání levé poloviny mostu, montáž mostního provizoria, vytvoření násypů pro mostní provizorium Doprava na silnici I/14 bude vedena volnou polovinou vozovky a řízena kyvadlově pomocí mobilní semaforové soupravy. Délka pracovního místa bude cca 100 m. Příjezdy z přilehlých místních komunikací (ul. Bratří Čapků, ul. Zemědělská) a silnice III/3037 (ul. 5.května) zůstanou otevřeny II.fáze: 1.5.2014 – 31.7.2014 – rekonstrukce mostu. Doprava na silnici I/14 bude převedena na mostní provizorium a bude řízena kyvadlově pomocí mobilní semaforové soupravy. Délka pracovního místa bude cca 1 15.11.2014 23:59:00
2.4.2014 7:00:00
Uzavírka
I/29 Písek Uzavírka silnice I/29, Písek, okr. Písek, práce na silnici, částečná uzavírka silnice I/29 v Písku mezi okružní křižovatkou I/29 x II/139 a okružní křižovatkou I/29 x MK Budějovická z důvodu: zhotovení stavby „I/29 Písek – okružní křižovatka“. Vedení dopravy: Při frézování komunikace bude provoz řízen pracovníky, kteří budou prokazatelně řádně poučeni, proškoleni a označeni v souladu s vyhláškou MD a spojů č. 30/2001 Sb. Mimo frézování bude možný průjezd jen ve směru na Tábor, pro směr na České Budějovice je nařízena objízdná trasa, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 28.4.2014
2.4.2014 8:00:00
Uzavírka
I/17 Ústí n. Orlicí Uzavírka silnice I/17, Stradouň, okr. Ústí nad Orlicí, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka silnice I/17, v prostoru mostu ev.č. 17-038, na průtahu obcí Stradouň, od km cca 53,050 do km cca 53,150 provozního staničení. Délka uzavřeného úseku je cca 0,100 km. Uzavírka silnice se povoluje z důvodu provedení stavby: „I/43 Stradouň, rekonstrukce mostu ev.č. 17-038“, Objížďka - jednosměrná: Silniční provoz bude v I. a III. etapě veden po volné části mostu, ve II. etapě bude silniční provoz převeden na provizorní komunikaci s mostním provizoriem. Provoz v místě stavby bude po celou dobu uzavírky řízen kyvadlově přenosnou světelnou signalizační soupravou. , Vydal: Krajský úřad Pardubického kraje 7.9.2014 23:59:00
2.4.2014 8:00:00
Uzavírka
I/33 Hradec Králové Uzavírka silnice I/33, Hradec Králové, okr. Hradec Králové, oprava povrchu vozovky, částečná uzavírka silnice I/33 na správním území města Hradec Králové, v úseku začínajícím za okružní křižovatkou se sil. I/11 a I/35 u ČKD v délce cca 1250 m směrem na Předměřice a Jaroměř, z důvodu opravy vozovky (frézování, sanace trhlin a svahů, oprava silničních propustků, výměna svodidel, čištění příkopů, pokládka nových živičných vrstev, obnova vodorovného dopravního značení). Práce budou prováděny po polovinách šířky vozovky, provoz bude veden kyvadlově volným jízdním pruhem. V pracovní době bude provoz řízen pracovníky zhotovitele. Mimo pracovní dobu bude provoz zajištěn v obou jízdních pruzích, Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 31.5.2014 23:59:00
2.4.2014 13:00:00
Uzavírka
I/23 Jindřichův Hradec Uzavírka silnice I/23, v katastru obce Strmilov, okr. Jindřichův Hradec, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka I/23 na obchvatu města Strmilov v km 40,100-41,895 v úseku od křižovatky se slinicí III/1343 (odbočka na Vlčice) a místní komunikací ul. Hradecká po křižovatku se silnicí II/164 ul. Studentská, Objížďka - obousměrná: Objížďka bude vyznačena obousměrně po místní komunikaci ul. Hradecká od křižovatky se silnicí I/23 a dále po silnici II/164 ul. Brana a ul. Studentská zpět na silnici I/23. Objízdná trasa v důsledku uzavírky vyústění silnice II/164 od Kunžaku na silnici I/23 bude pro vozidla do 3,5 t, vč. autobusů veřejné linkové dopravy, vyznačena po silnici III/1343 od křižovatky se silnicí I/23 směrem do obce Vlčice a odtud po silnici III/1343a a po silnici III/02318 do obce Střížkovice a dále po silnici III/02315 do Kunžaku na silnici II/164. Tato objízdná trasa bude obousměrná. Pro vozidla nad 3,5 t bude objízdná trasa rovněž obousměrná a 31.5.2014
23.5.2014 8:00:00
Uzavírka
III/11538 Beroun Uzavírka ; na silnici 11538 v obci Všeradice okres Beroun , délka 322m; práce na inženýrských sítích; uzavřeno; výstavba kanalizace. Uzavírka komunikace od křiž. se silnicí III/11537 ke konci obce. 30.6.2014 0:35:00
2.4.2014 9:00:00
Uzavírka
I/35 Vsetín Uzavírka silnice I/35, Horní Bečva, okr. Vsetín, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, oprava mostu ev.č. 35-202 přes Bečvu v obci Horní Bečva, obousměrný silniční provoz zůstane zachován. Provoz v pracovním místě bude usměrněn přenosným dopravním značením a dopravním zařízením po volné polovině rekonstruovaného mostu, Vydal: Krajský úřad Zlínského kraje 28.9.2014 23:59:00
1.4.2014
Uzavírka
II/380 Brno - Město Uzavírka silnice II/380 (ulice Kaštanová), Brno-Tuřany, Brno, práce na silnici, Silnice č. II/380 ul. Kaštanová;Silnice č. II/380 ul. Kaštanová, v místě křižovatky silnice č. II/380 ul. Kaštanová a MK ul. Popelova, ve směru od Tuřan, v délce cca 110 m, Vydal: Magistrát města Brna 30.6.2014 23:59:00
2.4.2014
Uzavírka
II/231 Plzeň Uzavírka silnice II/231 (ulice Jateční), Plzeň, práce na silnici, jeden jízdní pruh uzavřen, Částečná uzavírka silnice č. II/231 Jateční z důvodu výstavby komunikace a napojení mostu, Vydal: Magistrát města Plzně 31.7.2014
1.4.2014
Uzavírka
III/15425 Jindřichův Hradec Uzavírka silnice III/15425, Nové Hrady, část obce Jakule, okr. České Budějovice - místní komunikace, Dvory nad Lužnicí, okr. Jindřichův Hradec, uzavřeno, práce na silnici, Rekonstrukce mostu ev.č. 15425-1 za obcí Trpnouze. Pro pěší, kteří jdou na nádraží ČD a BUS v obci Dvory nad Lužnicí bude přes potok vytvořena lávka, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : III/15414 - Žofina Huť - sil. III/15010 Nová Ves nad Lužnicí - sil. II/103 Dvory nad Lužnicí , Vydal: Městský úřad Trhové Sviny 15.7.2014 23:59:00
1.4.2014
Uzavírka
II/261 Děčín Uzavírka silnice II/261, Nebočady, Děčín, okr. Děčín, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Zvláštní užívání silnice č. II/261 a místní komunikace ul. Lesní, u kaple Nejsvětější Trojice v Nebočadech, z důvodu provádění stavebních úprav kolem kaple. V místě stavby zúžený jeden jízdní pruh, Vydal: Magistrát města Děčín 31.5.2014
1.4.2014 10:10:00
Uzavírka
D11 Nymburk Uzavírka ; D11 - 49.7-45.4km na trase Praskačka - Praha; D11, v km 48,5 až 46,5 směr Praha; práce na zpevněné krajnici; výstavba protihlukové stěny. 29.8.2014 15:30:00
1.4.2014
Uzavírka
II/385 Brno - Venkov Uzavírka silnice II/385 (ulice Tišnovská), Hradčany, okr. Brno-venkov, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice II/385 v obci Hradčany, Objížďka - pro autobusovou dopravu - linky IDS JMK: silnice II/385 (ulice Tišnovská), Hradčany - silnice II/379 (ulice Červený Mlýn), Tišnov, okr. Brno-venkov, přes: silnice III/38525 (Drásov), silnice III/37913, silnice II/379, ulice U Humpolky, Tišnov, Objížďka - pro vozidla nad výšku 3,6 m: silnice II/379 (ulice Za Mlýnem), Tišnov - silnice II/385 (ulice Tišnovská), Kuřim, okr. Brno-venkov, přes: Žernůvka, Čížky, Deblín, silnice III/3865 (Braníškov), Maršov, Lažánky, ulice V Brance, Veverská Bítýška, silnice II/386 (Chudčice), ulice Kuřimská, Moravské Knínice, Objížďka - směr Brno: silnice II/379 (ulice Červený Mlýn), Tišnov - silnice II/385, Čebín, okr. Brno-venkov, přes: ulice Brněnská, Drásov, Objížďka - směr Tišnov: silnice II/385, Čebín - silnice II/379 (ulice Červený Mlýn), Tišnov, okr. Brno-venkov, p 31.7.2014 23:59:00
1.4.2014 8:00:00
Uzavírka
II/150 Havlíčkův Brod Uzavírka silnice II/150, Horní Chlístov - Okrouhlice, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, I. etapa 80.700 – 81.700, II.etapa 82.150 – 82.550; I. etapa mezi obcemi Okrouhlice a Chlístov, cca 100 m za obcí Dolní Chlístov ze směru od Havlíčkova Brodu v délce cca 1 km; II. etapa mezi obcemi Chlístov a Havlíčkův Brod, cca 50 od konce lesa v Horním Chlístově ze směru od Havlíčkova Brodu v délce cca 400 m, Objížďka - jednosměrná: Objížďka veškeré dopravy bude vedena ze směru od obce Havlíčkův Brod od křiž. se silnicí č. III/34719 po silnici č. III/34719 přes obec Veselý Žďár po křižovatku se silnicí č. III/34714, zde vlevo po silnici č. III/34714 do obce Okrouhlice po křižovatku se silnicí č. III/34713 a zde vlevo po této silnici zpět na silnici č. II/150, Objížďka - jednosměrná: Trasa objížďky ze směru od Světlé nad Sázavou pro veškerou dopravu bude vedena od křiž. se silnicí č. II/150 po silnici č. III/34750 po křižovatku se silnice č. III/3474 30.10.2014 23:59:00
1.4.2014 7:30:00
Uzavírka
II/350 Havlíčkův Brod Uzavírka silnice II/350, Štoky, část obce Smilov, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka v silnici II/350 v obci Smilov, od křiž. s MK po č.p. 32, Objížďka - obousměrná: Navržená trasa objížďky bude vedena pro veškerou dopravu ze směru od obce Šlapanov po silnici č. II/350 do obce Šlapanov po křiž. se silnicí č. III/03811, zde vlevo po této silnici přes obec Vysoká do obce Havlíčkův Brod po okružní křižovatku a dále druhým výjezdem po místní komunikaci ulice Průmyslová po křiž. se silnicí č. I/38 a dále vlevo po této silnici po křiž. se silnicí č. II/350 u obce Štoky, zde vlevo po silnici č. II/350 přes obec Pozovice zpět do obce Smilov a to obousměrně, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod 30.4.2014 23:59:00
1.4.2014 8:00:00
Uzavírka
I/57 Vsetín Uzavírka silnice I/57, Ústí - Leskovec, okr. Vsetín, stavební práce, provádění stavebních prací stavby „Čistá řeka Bečva II., obec Ústí u Vsetína“, realizace protlaků a stání mechanizace na silnici při výkopových pracích podél silnice I/57 pro uložení splaškové kanalizace - posuvné pracovní místo v dl. cca 25 m, průtah obcí Ústí, posuvné pracovní místo v dl. cca 25 m, Vydal: Krajský úřad Zlínského kraje 15.7.2014 23:59:00
17.3.2014
Uzavírka
II/497 Uherské Hradiště Uzavírka silnice II/497 (ulice Sokolovská), Uherské Hradiště, okr. Uherské Hradiště, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, práce na silnici, uzavírka (částečná) provozu na silnici II/497 v Uh.Hradišti – Mařaticích, ul. Sokolovská z důvodu provádění stavebních prací na realizaci stavby „Silnice II/497: Uherské Hradiště, Jarošov – OK Kaufland, I.etapa“. Uzavřený úsek: silnice II/497 v Uh.Hradišti – Mařaticích, ul. Sokolovská, km 0,529 – 2,400, v úseku od vjezdu do areálu fy MESIT za napojení areálu bývalého pivovaru. Ćástečná uzavírka bude realizována v šesti etapách po polovinách vozovky, délka etapy cca 250 – 350 m, vždy levá a následně pravá strana vozovky. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t – z Uherského Hradiště po silnici I/55 do Starého Města, dále přes Huštěnovice, Babice, Spytihněv, Napajedla do Otrokovic poté po silnici I/49 do Zlína, ze Zlína po silnici II/490 přes Bohuslavice u Zlína, a dále po silnici II/497 přes Březolupy, Bílovice zpět do 31.8.2014 23:59:00
3.3.2014
Uzavírka
II/276 Mladá Boleslav Uzavírka silnice II/276, Bakov nad Jizerou, okr. Mladá Boleslav, uzavřeno, práce na silnici, Úsek uzavírky: silnice II. třídy č. 276 v Bakově nad Jizerou, ul. Husova, Žižkova (v silničním km 13,570-15,300), tj.od křižovatky se silnici III. třídy č. 2767 ulice Boleslavská ve směru na Mnichovo Hradiště, Veselou. Stavba inženýrských sítí a celková oprava silnice č. II/276. Objízdná trasa bude vyznačena ve směru od Mladé Boleslavi do Mnichova Hradiště po silnici č. II/610. Ve směru od Bělé pod Bezdězem a Malé Bělé do Mnichova Hradiště po silnici č. II/276 (ul. Linkova a Boleslavská), silnici č. III/2767 (ul. Boleslavská) na silnici č. II/610 (Bakov n.J.-Trenčín) dále vlevo po II/610 směr Mnichovo Hradiště, Vydal: Magistrát statutárního města Mladá Boleslav 15.7.2014 23:59:00
17.3.2014
Uzavírka
II/276 Mladá Boleslav Uzavírka silnice II/276, Bakov nad Jizerou, okr. Mladá Boleslav, uzavřeno, práce na silnici, Úsek uzavírky: silnice II. třídy č. 276 v Bakově nad Jizerou, v úseku od koupaliště v Bakově n.J. po křižovatku se silnicí č. II/610. Objízdná trasa: bude vyznačena ve směru od Mladé Boleslavi do Mnichova Hradiště po silnici č. II/610. Ve směru od Bělé pod Bezdězem a Malé Bělé do Mnichova Hradiště po silnici č. II/276 (ul. Linkova a Boleslavská), silnici č. III/2767 (ul. Boleslavská) na silnici č. II/610 (Bakov n.J.-Trenčín) dále vlevo po II/610 směr Mnichovo Hradiště, Vydal: Magistrát statutárního města Mladá Boleslav 30.6.2014 23:59:00
1.4.2014 7:00:00
Uzavírka
D11 Nymburk Uzavírka D11, mezi km 48.5 a 46.6, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Doprava ve směru Hradec Králové – Praha bude v km 48,500 – 46,614 vedena ve dvou zúžených jízdních pruzích. Doprava ve směru Praha – Hradec Králové nebude uzavírkou dotčena. 28.8.2014
30.3.2014 6:00:00
Uzavírka
II/492 Zlín Uzavírka silnice II/492, v katastru obce Dolní Lhota - v katastru obce Luhačovice, okr. Zlín, přes: silnice II/493 (Petrůvka), uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka provozu nákladních vozidel nad 7,5 t na silnicích II/492 a II/493 v mimo průjezdních úsecích obcí Luhačovice - Dolní Lhota - Petrůvka z důvodu realizace staveb „Silnice II/492, II/493 Pozlovice – Luhačovice“ a „Silnice II/492: Horní Lhota – Luhačovice, křižovatka se silnicí II/493; 3. etapa – křižovatka se silnicí II/493“. Průjezd stavbou umožněn vozidlům do 7,5 t, BUS a vozidlům IZS., Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice II/490, v katastru obce Biskupice, část obce Podlipský mlýn - silnice I/49, v katastru obce Zádveřice-Raková, část obce Zádveřice, okr. Zlín, přes: Bohuslavice u Zlína, silnice I/49 (ulice Vizovická) (Zlín), Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice I/49, Zádveřice-Raková, část obce Zádveřice - silnice II/494 (ulice K. Vystrčila), Slavičín, okr. Zlín, přes: silnic 30.6.2014 23:59:00
1.4.2014 7:00:00
Uzavírka
I/20 Karlovy Vary Uzavírka silnice I/20, v katastru obce Stanovice, okr. Karlovy Vary, stavební práce, Částečná uzavírka silnice I/20, za přehradou Březová. Provoz bude řízen světelnou signalizací. Sanace krajnice a výstavba opěrné zdi., Vydal: Krajský úřad Karlovarského kraje 31.8.2014 23:59:00
31.3.2014
Uzavírka
III/44337 Opava Uzavírka silnice III/44337 (ulice Opavská), Vítkov, okr. Opava, uzavřeno, práce na silnici, úsek: Silnice III/ 44339 (Opavská ul.) ve Vítkově směr Podhradí, v místě křižovatky s MK na pozemku parc.č. 1536 k.ú. Vítkov (U pekárny – komunikace spojující III/44339 (Opavská) se silnici II/462 (Zemědělská) - doba omezení od 31.03. 2014 do 04.05.2014. 2.úsek: MK na pozemku parc.č. 1536 k.ú. Vítkov (u pekárny – komunikace spojující III/44339 (Opavská) se silnici II/462 (Zemědělská) - doba omezení od 05.05. 2014 do 22.06. 2014. 3.úsek: Silnice II/462 (Zemědělská ul.), v místě od křižovatky s místní komunikací Křivá na pozemku parc.č. 1554 k.ú. Vítkov, po ižovatku prvního ramene MK Dělnická na pozemku parc.č. 3229 k.ú. Vítkov - doba omezení od 23.06. 2014 do 07.09. 2014. 4.úsek: Silnice III/44339 (Opavská ul.) v místě od křižovatky se silnici II/462 (Zemědělskou ul.)v délce cca 50m - doba omezení od 08. 09. 2014 do 26.10.2014. 5.úsek: Silnice II/462 (Zem 30.11.2014
31.3.2014
Uzavírka
II/462 Opava Uzavírka silnice II/462, v katastru obce Vítkov - v katastru obce Větřkovice, okr. Opava, uzavřeno, práce na silnici, úsek Silnice III/ 44339 (Opavská ul.) ve Vítkově směr Podhradí, v místě křižovatky s MK na pozemku parc.č. 1536 k.ú. Vítkov (u pekárny – komunikace spojující III/44339 (Opavská) se silnici II/462 (Zemědělská)- doba omezení od 31.03. 2014 do 04.05.2014. 2.úsek MK na pozemku parc.č. 1536 k.ú. Vítkov (u pekárny – komunikace spojující III/44339 (Opavská) se silnici II/462 (Zemědělská) - doba omezení od 05.05. 2014 do 22.06. 2014. 3.úsek Silnice II/462 (Zemědělská ul.), v místě od křižovatky s místní komunikací Křivá na pozemku parc.č. 1554 k.ú. Vítkov, po křižovatku prvního ramene MK Dělnická na pozemku parc.č. 3229 k.ú. Vítkov - doba omezení od 23.06. 2014 do 07.09. 2014. 4.úsek Silnice III/44339 (Opavská ul.) v místě od křižovatky se silnici II/462 (Zemědělskou ul.)v délce cca 50m - doba omezení od 08. 09. 2014 do 22.6.2014 23:59:00
2.4.2014 7:00:00
Uzavírka
II/447 Olomouc Uzavírka silnice II/447, Litovel, okr. Olomouc, uzavřeno, práce na silnici, I etapa 1.4.2014 - 15.6.2014 - uzavření silnice II/446 v Tři Dvory , II. etapa 16.6.2014 - 30.9.2014 - uzavření silnice II/446 v obci Tři Dvory /Mimo vozidel stavby a zásobování/ , Objížďka - bez rozlišení: silnice II/449 (ulice Dukelská), Litovel - silnice II/446, Strukov, okr. Olomouc, přes: silnice III/4496 (ulice Třebízského) (Červenka), silnice II/446 (ulice Staškova) (Uničov), Pňovice, do 3,5t, Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice II/449 (ulice Dukelská), Litovel - silnice II/447, Žerotín, okr. Olomouc, přes: silnice III/4496 (Králová), silnice III/44410, Medlov, silnice II/444 (Uničov), ulice Mohelnická, silnice II/446 (ulice Olomoucká), Želechovice, ulice Olomoucká, Uničov, silnice II/444 (ulice Šternberská), ulice Mohelnická, Vydal: Městský úřad Litovel 30.9.2014 20:00:00
1.4.2014 7:00:00
Uzavírka
II/493 Zlín Uzavírka silnice II/493 (ulice Osvobození), Slavičín, okr. Zlín, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka provozu na silnici II/493 ve Slavičíně, ul. Osvobození (úsek č.: 8; název úseku: Na Hrádek; uzlové staničení: 0,000 – 0,444) z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce vodovodu Slavičín, ul. Osvobození., Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice II/494 (ulice K. Vystrčila) - ulice Luční, Slavičín, okr. Zlín, přes: ulice Dlouhá, Objížďka - pro autobusovou dopravu: silnice II/494 (ulice K. Vystrčila) - ulice Polní, Slavičín, okr. Zlín, přes: ulice Dlouhá, Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice II/494 (ulice K. Vystrčila) - silnice II/495 (ulice Nádražní), Slavičín, okr. Zlín, přes: Vlachovice, silnice I/57 (ulice Kloboucká) (Brumov-Bylnice), Vydal: Městský úřad Luhačovice 30.4.2014 23:59:00
1.4.2014 6:00:00
Uzavírka
I/14 Trutnov Uzavírka V obci Rudník(okres Trutnov), silnice: místní komunikace, stavební práce, částečná uzavírka silnice I/14 v obci Rudník, 3 místa oprav v úseku od začátku obce po křižovatku se silnicí II/325 ve směru od Vrchlabí, z důvodu provádění opravy opěrných zdí a vozovky silnice I/14 Celková délka úseku, kde budou probíhat opravy opěrných zdí: 2,9 km Organizace uzavírky, objízdná trasa: Práce budou probíhat v polovině šířky vozovky a po úsecích o délce max. 200 m. Provoz ve dvou úsecích bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením, v jednom úseku pomocí dopravního značení. , vyznačené úseky - pouze na silnici I/14. , Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 30.6.2014 20:00:00
1.4.2014 8:00:00
Uzavírka
II/112 Benešov Uzavírka silnice II/112, v katastru obce Borovnice, okr. Benešov, uzavřeno, práce na silnici, most ev. č. 112-033 na silnici č. II/112 v k.ú. Borovnice, Objížďka - pro soboní vozidla, BUS a zásobování: pro osobní vozidla včetně zásobování a BUS přes obec Borovnice a část obce Otročice po silnicích č. III/11220 a č. III/11222. Délka objízdné trasy je 3 km. Pro vozidla nad 7,5 t bude objízdná trasa rozdělena a vedena samostatně pro každý směr jízdy. Začátek objízdné trasy do Vlašimi je v obci Čechtice v místě křižovatky silnic č. II/112 a č. II/150, dále je trasa vedena po silnici č. II/150, v obci Křivsoudov je vedena po silnici č. III/1261 směrem k obci Otročice a po silnici č. III/11220 přes obec Borovnice. Délka objízdné trasy je 10 km. Objízdná trasa ve směru na Čechtice začíná na křižovatce silnic č. II/112 a č. II/127 na obec Pravonín a dále po silnici č. III/11223 přes Jeníkov do Čechtic. Délka objízdné trasy je 14 km. Pro vozidla ADR přepr 31.7.2014 17:00:00
1.4.2014 6:00:00
Uzavírka
III/1314 Jihlava Uzavírka silnice III/1314, v katastru obce Smrčná, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy p o v o l u j e podle § 24 zákona o pozemních komunikacích uzavírku silnice č. III/1314 mezi obcemi Smrčná - Štoky z důvodu provedení stavebních prací na mostním objektu D1 č. 1314-1, stavby „Modernizace D1 – úsek 14, Exit 104 Větrný Jeníkov – Exit 112 Jihlava“ , Objížďka - označena DZ: silnice III/1314, Smrčná, okr. Jihlava - Štoky, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice II/131 (Petrovice), Vydal: Magistrát města Jihlavy 31.10.2014 23:59:00
1.4.2014 7:00:00
Uzavírka
I/38 Havlíčkův Brod Uzavírka silnice I/38 (ulice Pražská), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, oprava povrchu vozovky, Havlíčkův Brod, ul. Masarykova, od čerpací stanice OMV v úseku cca 150 m před křižovatkou silnice I/38 se silnicí I/34 (obchvat Havlíčkův Brod ul. U Cihláře) až po křižovatku s ul. Havlíčkova, MOŽNOST TVORBY KOLON Pro směr Kolín - Jihlava a Jihlava - Kolín bude provoz veden v pravé polovině vozovky (ve směru staničení) silnice I/38 obousměrně v jednom jízdním pruhu pro daný směr. Provoz ve směru od Kolína pro směr I/34 ul. U Cihláře (obchvat, směr Pardubice) dále po ul. Masarykova po ul. s křiž. ul. Pražská, zde vlevo po ul. Pražská a dále na křiž ul. Pražská s křiž. U Cihláře zde vpravo na ul. U Cihláře a dále směr I/34 (obchvat, směr Pardubice) Provoz ve směru od Jihlavy pro směr I/34 ul. U Cihláře (obchvat, směr Pardubice) bude odkloněn na křiž. Masarykova s ul. Pražská vpravo na ul. Pražská a dále na křiž. ul. Pražská s křiž. U Cihláře zde vpravo na 31.8.2014 23:59:00
1.4.2014
Uzavírka
I/57 Nový Jičín Uzavírka silnice I/57 (ulice Revoluční), Nový Jičín, okr. Nový Jičín, oprava povrchu vozovky, Nový Jičín- Horní Předměstí sil. I/57 km 93,670 - oprava lokální závady, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.6.2014 23:59:00
1.4.2014
Uzavírka
II/440 Přerov Uzavírka silnice II/440 (ulice Purgešova), mezi křižovatkami ulic Šromotovo náměstí a Obránců míru, Hranice, okr. Přerov, stavební práce, částečná uzavírka části místních komunikací ul. Nová, ul. Šromotovo nám. a části krajské sil. II/440 ul. Purgešova v Hranicích v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace, Vydal: Městský úřad Hranice 31.7.2014 23:59:00
1.4.2014 7:00:00
Uzavírka
III/1145 Frýdek-Místek Uzavírka silnice III/01145, Košařiska - Milíkov, okr. Frýdek-Místek, práce na údržbě mostu, Úplná uzavírka mostu na silnici III/01145 v obci Košařiska z důvodu realizace stavby "Rekonstrukce mostu ev. č. 01145-1 přes řeku Kopytná v obci Košařiska"., Objížďka - náhradní komunikace,mostní provizorium a lávka pro: silnice III/01145, Košařiska - Milíkov, okr. Frýdek-Místek, náhradní komunikace s mostním provizoriem a lávkou pro pěší vybudovaná vedle uzavíraného úseku, Vydal: Městský úřad Třinec 15.9.2014 20:00:00
1.4.2014 6:00:00
Uzavírka
II/113 Benešov Uzavírka silnice II/113, Chocerady, část obce Malá Strana, okr. Benešov, uzavřeno, práce na silnici, uzavírka silnice č. II/113, oprava mostu ev,č. 113-010, Objížďka - objížďka: silnice II/113, Chocerady, část obce Vestec - místní komunikace, Sázava, část obce Černé Budy, okr. Benešov, přes: silnice II/110 (Vodslivy), silnice II/335 (Černé Budy), ulice Na zlodějce, Stříbrná Skalice, silnice II/113 (ulice Choceradská) (Ondřejov), silnice II/110 (Vodslivy), Z Chocerad po silnici č. II/113 směrem na Ondřejov, po silnici č. II/338 směr Stříbrná Skalice a Sázava, dále po silnici č. II/110 a zpět na silnici č. II/113 směr Chocerady, Vestec., Vydal: Městský úřad Benešov 3.7.2014 23:59:00
1.4.2014 8:00:00
Uzavírka
II/478 Ostrava Uzavírka silnice II/478 (ulice 1. května), Polanka nad Odrou, Ostrava, uzavřeno, práce na silnici, Pozor!, Uzavírka silnice II/478 (ul.1.května), Ostrava - Polanka nad Odrou, v místě cca 10 m před a za mostním objektem ev.č. 478-005 přes místní náhon, v blízkosti křížení se železnicí, Objížďka - dle dopravního značení: silnice III/4785 (ulice Svinovská), Polanka nad Odrou - silnice III/4787 (ulice Proskovická), Stará Bělá, Ostrava, přes: D1, za uzavřený úsek silnice II/478 bude objízdná trasa vedena po silnicích po silnici III/4785 (ul. Svinovská, ul. Polanecká), dálnici D1 (okružní křižovatka), silnicích I/11 (ul. Rudná), III/4787 (ul. Výškovická, ul. Proskovická) a zpět na silnici II/478; obdobně ve směru opačném, Vydal: Magistrát města Ostravy 17.8.2014 22:00:00
31.3.2014 8:00:00
Uzavírka
II/276 Mladá Boleslav Uzavírka silnice II/276, v katastru obce Bakov nad Jizerou, okr. Mladá Boleslav, uzavřeno, práce na silnici, Dopravní omezení: silnice II. třídy č. 276 v úseku od křižovatky silnice č. II/610 a II/276 (u Bakova nad Jizerou) – k obci Buda, ke křižovatce s místní komunikací Zájezdy-Buda (sil.km cca 5,337-17,500) Objízdná trasa:dle DIO-S 1412. Bude vyznačena ve směru od Kosmonos a Bakova n. Jiz. do Kněžmosta, po sil.č. II/610 do Mnichova Hradiště, dále po silnici č. II/268 směr Boseň, Kněžmost. Ve směru Mladá Boleslav - Kněžmost, po silnici I. třídy č. 10 (R10, E 65), budou uzavřeny sjezdové a nájezdové větve silnice č. R 10 v km 53,0 (sjezd na sil. č. II/276 Buda, Kněžmost) náhradní trasa bude vedena po silnici č. I/10 ve směru na Mnichovo Hradiště, dále přes sjezdové a nájezdové větve silnice č. R 10 v km 57,0 (sjezd na sil. č. II/268 Boseň, Kněžmost), Objížďka - obousměrná: R10exit 46 - silnice II/268, v katastru obce Mnichovo Hradiště, okr. Mladá Bo 30.4.2014 12:00:00
1.4.2014 7:00:00
Uzavírka
II/602 Jihlava Uzavírka silnice II/406, v katastru obce Jihlava - silnice II/602, v katastru obce Opatov, okr. Jihlava, stavební práce, Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy povoluje uzavírku úseku silnice II/602 pro nákladní vozidla nad 7,5 t v úseku od rekonstruované okružní křižovatky se sil. II/406 po křiž. se sil. II/131 se zachováním provozu všech vozidel do 7,5 t, BUS, a přepravy mléka BODOS a nařizuje objížďku pro nákladní vozidla nad 7,5 t z důvodu přestavby a rozšíření silnice II. tř. , Výstavba a rekonstrukce silnice., Objížďka - Vyznačena DZ: silnice II/602, v katastru obce Jihlava - v katastru obce Opatov, okr. Jihlava, přes: silnice I/38, silnice II/523, Větrný Jeníkov, silnice II/131 (Šimanov), Vydal: Magistrát města Jihlavy 30.9.2014 23:59:00
1.4.2014 7:00:00
Uzavírka
III/31514 Ústí n. Orlicí Uzavírka silnice III/31514 (ulice T. G. Masaryka), Lanškroun, okr. Ústí nad Orlicí, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání silnice III/31514 a místních komunikací (chodníky) v ul. T. G. Masaryka v Lanškrouně za účelem provádění stavebních prací (podélný výkop, příčný překop) z důvodu rekonstrukce plynovodu včetně přípojek. Kyvadlový provoz, Vydal: Městský úřad Lanškroun 31.7.2014 23:59:00
1.4.2014 7:00:00
Uzavírka
III/316 Praha-východ Uzavírka silnice III/00316 (ulice Kaštanová) - ulice Nad Hliníkem, Dobřejovice, okr. Praha-východ, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice III/00316 v úseku mezi křižovatkami ul. Skalická x Nad Hliníkem, výstavba inženýrských sítí., Objížďka - úplná: silnice III/0032 (ulice Kaštanová) - silnice III/00316, Dobřejovice, okr. Praha-východ, přes: silnice III/00311, Vydal: Městský úřad Říčany 31.5.2014 23:59:00
1.4.2014 7:00:00
Uzavírka
II/337 Kutná Hora Uzavírka silnice II/337, Kluky, okr. Kutná Hora, uzavřeno, práce na silnici, Výstavba vodovodu a kanalizace, Objížďka - obousměrná: silnice II/337, Močovice - silnice III/33718, Kluky, okr. Kutná Hora, přes: silnice II/339 (ulice Táborská) (Čáslav), Chedrbí, Objížďka - obousměrná: silnice III/33718, Kluky - Třebešice, okr. Kutná Hora, přes: silnice III/33719 (Močovice), Třebešice, V obci Třebešice omezení vjezdu vozidel nad 6 tun., Objížďka - obousměrná: silnice III/33716 - část obce Pucheř, v katastru obce Kluky, okr. Kutná Hora, Vydal: Městský úřad Čáslav 31.5.2014 23:59:00
7.4.2014 6:00:00
Uzavírka
III/11526 Beroun Uzavírka ; na silnici 11526 v obci Všeradice okres Beroun , délka 303m; Uzavírka sil.III/11526 v obci Všeradice od křižovatky se sil.III/11536 po křižovatku se sil.III/11527.; práce na inženýrských sítích; uzavřeno, práce na silnici; Výstavba kanalizace a vodovodu. 11.5.2014 20:00:00
1.4.2014 6:00:00
Uzavírka
I/34 Pelhřimov Uzavírka silnice I/34 (ulice Nádražní), Pelhřimov, okr. Pelhřimov, oprava povrchu vozovky, Pelhřimov, ul. Nádražní v úseku od podchodu u sportovní haly až k nádraží ČD k přechodu pro chodce, provoz na silnici I/34 ul. Nádražní bude zachován – bez objízdné trasy; doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu pro každý směr jízdy., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina 31.5.2014 23:59:00
1.4.2014 8:00:00
Uzavírka
II/360 Svitavy Uzavírka silnice II/360 (ulice Husova) - ulice Tyršova, Polička, okr. Svitavy, uzavřeno, práce na silnici, Důvod uzavírky: stavební práce v rámci modernizace silnice II/360 Litomyšl - Polička., dále bude uzavřen most v ul. T. Novákové u žel. přejezdu., Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice II/360 (ulice Tyršova) - silnice I/34 (ulice Hegerova), Polička, okr. Svitavy, přes: silnice I/35 (ulice Moravská) (Litomyšl), silnice II/366 (ulice Sokolovská) (Svitavy), pro nákladní automobily, jejichž celková hmotnost přesahuje 7,5t - od okružní křižovatky silnic II/360 a I/34 po silnici I/34 městem Poličkou a obcí Květná až ke křižovatce se silnicí II/366 ve Svitavách, dále po silnici II/366 obcí Javorník, obcí Kukle a obcí Mikuleč, až ke křižovatce se silnicí I/35, dále po silnici I/35 do Litomyšle , Vydal: Městský úřad Polička 15.8.2014 23:59:00
1.4.2014 7:00:00
Uzavírka
II/467 Opava Uzavírka silnice II/467, okr. Opava, v katastru obce Kobeřice - (Hanůvka), v katastru obce Kravaře - (Štěpánkovická), v katastru obce Kravaře - v katastru obce Kravaře - (Hlavní), v katastru obce Štěpánkovice - v katastru obce Štěpánkovice, stavební práce, Rekonstrukce a modernizace sil. II/467 v úseku Kravaře – Štěpánkovice – Kobeřice (mimo zastavěnou část obcí), Nejprve úsek Kravaře - Štěpánkovice a cca za další dny úsek Štěpánkovice - Kobeřice, Vydal: Městský úřad Kravaře 15.5.2014 23:59:00
1.4.2014 7:00:00
Uzavírka
II/170 Strakonice Uzavírka silnice II/170, Čestice, část obce Doubravice u Volyně, okr. Strakonice, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice II/170 v obci Doubravice u Volyně, oprava opěrné zdi, objízdná trasa přes Radkovice, Vydal: Městský úřad Strakonice 15.5.2014 23:59:00
1.4.2014 6:00:00
Uzavírka
III/27810 Liberec Uzavírka silnice III/27810 (ulice Minkovická), Šimonovice, část obce Minkovice, okr. Liberec, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice III/278 10 k.ú. Minkovice. Výstavba kanalizace, Objížďka - Šimonovice: silnice III/27810 (ulice Minkovická), Liberec - silnice III/2789 (ulice Šimonovická), Šimonovice, okr. Liberec, přes: silnice III/27814 (ulice Cihlářova), Na objížce je nutné dbát zvýšené opatrnosti - místa s velmi úzkou vozovkou., Vydal: Magistrát města Liberec 31.8.2014 23:59:00
1.4.2014 6:00:00
Uzavírka
III/33352 Kutná Hora Uzavírka silnice III/33352 - komunikace, Miskovice, část obce Přítoky, okr. Kutná Hora, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnic: • silnice III/33352 v km 0,000 – 0,600 v obci Přítoky v termínu 1.4.2014 – 30.6.2014; • silnice III/33353 - 1. etapa v km 0,600 – 1,300 v obci Bylany v termínu 7.4.2014 – 30.4.2014; • silnice III/33353 - 2. etapa v km 1,300 – 1,400 v obci Bylany v termínu 1.5.2014 – 20.5.2014; z důvodu výstavby kanalizace. , Objížďka - bez rozlišení: silnice III/33352 - silnice I/2, Miskovice, část obce Přítoky, okr. Kutná Hora, přes: silnice III/33351, Vydal: Městský úřad Kutná Hora 30.6.2014 23:59:00
1.4.2014 6:00:00
Uzavírka
III/33353 Kutná Hora Uzavírka silnice III/33353, Miskovice, část obce Bylany, okr. Kutná Hora, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnic: silnice III/33352 v km 0,000 – 0,600 v obci Přítoky v termínu 1.4.2014 – 30.6.2014; silnice III/33353 - 1. etapa v km 0,600 – 1,300 v obci Bylany v termínu 7.4.2014 – 30.4.2014 silnice III/33353 - 2. etapa v km 1,300 – 1,400 v obci Bylany v termínu 1.5.2014 – 20.5.2014 z důvodu výstavby kanalizace., Objížďka - bez rozlišení: silnice I/2, část obce Přítoky - silnice III/33353, část obce Bylany, Miskovice, okr. Kutná Hora, přes: silnice III/33349, Vydal: Městský úřad Kutná Hora 30.4.2014 23:59:00
1.4.2014 7:30:00
Uzavírka
III/31523 Šumperk Uzavírka silnice III/31523, v katastru obce Lukavice, část obce Vlachov, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka provozu (bez možnosti průchodu) na silnici III/31523 v úseku mezi obcemi Vlachov a Slavoňov z důvodu provádění stavby "Silnice I/44 Vlachov – Rájec" - výstavba nové komunikace I/44 a nařizuje objížďku po neuzavřené části silnice III/31523, dále po silnicích III/31522 a I/44 na trase Slavoňov – Květín – Vlachov, obousměrně. , Vydal: Městský úřad Zábřeh 31.7.2014 23:59:00
1.4.2014 7:00:00
Uzavírka
I/16 Mělník Uzavírka silnice I/16, Hořín, část obce Brozánky - silnice I/9 (ulice Na Malém Spořilově), Mělník, okr. Mělník, práce na údržbě mostu, Částečná uzavírka silnice č. I/16 a I/9, která proběhne ve třech etapách v úseku staničení 53,750 – 53,950 km a 54,550 – 54,650 km na silnici I/16 a 24,850 – 24,950 km na silnici I/9 (dle GIS – Databanky majetkových správců silnic a dálnic ČR), Mělník, z důvodu provádění stavebních prací při opravě mostů ev.č. 16-014, 16-015 a 9-017B. Částečně uzavřený úsek: silnice č. I/16: v úseku staničení 53,750 – 53,950 km – oprava mostu ev.č. 16-014 – po pracovních místech do 50 m, v úseku staničení 54,550 – 54,650 km - oprava mostu ev.č. 16-015 po polovinách vozovky; silnice č. I/9: v úseku staničení 24,850 – 24,950 km - oprava mostu ev.č. 9-017B po polovinách vozovky. Termín částečné uzavírky silnice č. I/16 : Dle jednotlivých etap a fází prací: • oprava mostu ev.č. 16-015 na silnici I/16 – 1.4. – 6.4.2014 – jedna polovina v 30.4.2014 23:59:00
4.4.2014 7:00:00
Uzavírka
II/339 Havlíčkův Brod Uzavírka silnice II/339, v katastru obce Ledeč nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, oprava povrchu vozovky, Řízeno světelnou signalizací., Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou 30.5.2014 23:59:00
4.4.2014 7:00:00
Uzavírka
II/339 Havlíčkův Brod Uzavírka silnice II/339, Ledeč nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, oprava povrchu vozovky, Řízeno světelnou signalizací., Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou 30.5.2014 23:59:00
1.4.2014 6:00:00
Uzavírka
II/293 Semily Uzavírka silnice II/293, Horka u Staré Paky - Studenec, okr. Semily, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice č. II/293 v úseku Studenec - Horka u St. Paky, Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice I/35, Turnov, okr. Semily - silnice II/295, Vrchlabí, okr. Trutnov, přes: silnice II/284 (ulice 5. května) (Lomnice nad Popelkou), silnice II/283 (Košťálov), silnice II/286 (Mříčná), ulice Krkonošská, Jilemnice, silnice I/14 (ulice Vrchlabská), Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice I/16, Horka u Staré Paky - silnice II/286 (ulice Krkonošská), Jilemnice, okr. Semily, přes: silnice II/325 (ulice Nádražní) (Hostinné I), silnice I/14 (ulice Tyršova) (Vrchlabí), Valteřice, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice I/16, Horka u Staré Paky - silnice II/293, Studenec, okr. Semily, přes: místní komunikace, silnice III/2934 (Levínská Olešnice), Studenec, silnice III/2933, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : místní komunikace, Dolní Kalná, okr. Trutnov - s 30.6.2014 23:59:00
31.3.2014 8:25:00
Uzavírka
D2 Břeclav Uzavírka D2, mezi km 19.475 a 16.060, ve směru Brno, zúžené jízdní pruhy, práce na silnici, Pozor!, Rekonstrukce CB vozovky v pravém jízdním pásu. Doprava ve směru na Brno je v km 19,475 svedena dvěma pomocnými pruhy do pravé části pásu, tedy do pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice. V km 19,475 – 16,060 bude v levém páse obousměrný provoz (2+1). V km 16,060 bude doprava řevedena zpět do stávajících jízdních pruhů. Odpočívka Zeleňák při levém pásu dálnice směr Brno je přístupná. V levém pruhu je zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2 m. Maximální dovolená rychlost bude omezena na 80 km/h. 3.6.2014 10:00:00
31.3.2014 8:25:00
Uzavírka
D2 Břeclav Uzavírka D2, mezi km 16.2 a 19.2, ve směru Kúty, provoz převeden protisměru, práce na silnici, Do 03.06.2014 10:00, Pozor!, Rekonstrukce CB vozovky. Doprava ve směru na Bratislavu je v km 15,830 svedena jednoho (pravého) jízdního pruhu za snížené rychlosti 60 km/h a dále, v km 16,180, je převedena přes přejezd SDP protisměru, kde je maximální dovolená rychlost omezena na 80 km/h. Tam je režim dopravy 2 + 1, tzn. dva jízdní pruhy ve směru na Brno a jeden jízdní pruh ve směru na Bratislavu. Odpočívka Zeleňák při pravém pásu dálnice směr Bratislava je nepřístupná. V km 19,175 je doprava převedena zpět pravého pásu a od km 19,225 vedena bez omezení. 3.6.2014 10:00:00
31.3.2014 8:00:00
Uzavírka
R10 Mladá Boleslav Uzavírka R10 sjezd exit 53, ve směru Turnova, výjezd neprůjezdný, práce na silnici, Od 31.03.2014 08:00 Po dobu uzavírky budou dopravní proudy nasměrovány na sjezdovou větev MÚK Mnichovo Hradiště v levém jízdním pásu rychlostní silnice č. R 10. 30.4.2014 18:00:00
31.3.2014 8:00:00
Uzavírka
R10 Mladá Boleslav Uzavírka R10 nájezd exit 53, ve směru na Prahu, neprůjezdný vjezd, práce na silnici, Po dobu uzavírky budou dopravní proudy nasměrovány na nájezdovou větev MÚK Mnichovo Hradiště v levém jízdním pásu rychlostní silnice č. R 10 30.4.2014 18:00:00
31.3.2014 8:00:00
Uzavírka
R10 Mladá Boleslav Uzavírka R10 nájezd exit 53, ve směru na Turnov, neprůjezdný vjezd, práce na silnici, Po dobu uzavírky budou dopravní proudy (směr Turnov) nasměrovány na nájezdovou větev MÚK Mnichovo Hradiště v pravém jízdním pásu rychlostní silnice č. R 10. 30.4.2014 18:00:00
31.3.2014 8:00:00
Uzavírka
R10 Mladá Boleslav Uzavírka R10 sjezd exit 53, ve směru Prahy, výjezd neprůjezdný, práce na silnici, Od 31.03.2014 08:00 Po dobu uzavírky budou dopravní proudy ve směru Prahy vedeny dále po rychlostní silnici č. R 10 na sjezdovou větev MÚK Mnichovo Hradiště v pravém jízdním pásu rychlostní silnice č. R 10. 30.4.2014 18:00:00
30.3.2014 14:30:00
Uzavírka
D1 Benešov Uzavírka D1, mezi km 65.6 a 76.3, ve směru Bohumín – PL, provoz převeden protisměru v zúžených jízdních pruzích, práce na silnici, Do 31.10.2014 18:00, Doprava ve směru na Brno bude v km 65,580 svedena zúžených jízdních pruhů a převedena protisměrného jízdního pásu, kterým bude vedena v režimu 2+2 až km 76,165, kde bude převedena zpět a od km 77,150 bude pokračovat bez omezení. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, v místech přejezdů středního dělícího pásu na 60 km/h. Na MÚK Loket (EXIT 66) nebude umožněn nájezd na dálnici ve směru Loket – Brno (doprava využije objízdnou trasu přes MÚK Soutice (EXIT 56)) a na MÚK Hořice (EXIT 75) nebude umožněn sjezd z dálnice ve směru Praha – Hořice (doprava využije objízdnou trasu se sjezdem na MÚK Loket (EXIT 66)). 31.10.2014 18:00:00
30.3.2014 12:45:00
Uzavírka
D1 Jihlava Uzavírka D1, mezi km 104.8 a 113.4, ve směru Bohumín – PL, provoz převeden protisměru v zúžených jízdních pruzích, práce na silnici, Do 02.08.2014 18:00, Ve směru na Brno je v km 104,252 převedena doprava ve dvou pomocných jízdních pruzích o šířce 2,5 m a 3,15 m protisměrného jízdního pásu, a takto pokračuje až km 113,403, kde jsou oba pruhy převedeny zpět pravého jízdního pásu. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, s výjimkou úseků před přejezdem ve středním dělícím pásu, kde je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 60 km/h. Na MÚK Jihlava (EXIT 112) je uzavřen nájezd na Brno. Objízdná trasa vede po dálnici D1 na MÚK Větrný Jeníkov (EXIT 104), kde se doprava „otočí“ zpět na Brno. Odpočívka Pávov (vpravo) bude po celou dobu této etapy uzavřena. 2.8.2014 18:00:00
2.4.2014 9:00:00
Uzavírka
III/11537 Beroun Uzavírka ; na silnici 11537 v obci Všeradice okres Beroun , délka 256m; Uzavírka sil.III/11537 od křižovatky se sil.III/11526 do křižovatky se sil.III/11538; práce na inženýrských sítích; uzavřeno; Výstavba kanalizace v obci Všeradice 22.5.2014 21:00:00
27.3.2014
Uzavírka
III/14539 České Budějovice Uzavírka silnice III/14539 (ulice Husova tř.), České Budějovice, okr. České Budějovice, stavební práce, částečná uzavírka ulice Husova tř. v Českých Budějovicích; 4 pracovní úseky: 1) úsek O. Nedbala - Zahradní [silnice č. III/14539] 2) úsek O. Nedbala - Na Jízdárně (u křižovatky Husova tř. – O. Nedbala), [místní komunikace] 3) úsek Na Jízdárně - Hirzova [místní komunikace] 4) úsek Hirzova - Dlouhá [místní komunikace] z důvodu provádění stavebních prací na stavbě „Stavební úpravy kanalizace Husova ulice, úsek E. Rošického – Rybniční“. Z Husovy ulice (ve směru z centra) platí zákaz levého odbočení do ulice O. Nedbala (křižovatka Husova tř. x O. Nedbala x J. Boreckého). Tento zákaz platí pro veškerou dopravu, mimo vozidel BUS, Objížďka - bez rozlišení: Značená objízdná trasa pro veškerou dopravu směřující na sídliště Máj po Husově tř. směrem z centra je vedena ulicí Branišovská a M. Horákové (neplatí pro BUS), Vydal: Magistrát města České Budějovice 16.7.2014 23:59:00
31.3.2014
Uzavírka
III/4025 Jihlava Uzavírka silnice III/4025, v katastru obce Kněžice, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka úseku silnice III/4025 v obci Kněžice v úseku rekonstruované opěrné zdi, Objížďka - označena DZ: silnice II/402, silnice II/403, přes Brtnice - Jestřebí - Kněžice, Vydal: Magistrát města Jihlavy 30.5.2014 23:59:00
28.4.2014
Uzavírka
I/56 Frýdek-Místek Uzavírka silnice I/56, v katastru obce Frýdlant nad Ostravicí, okr. Frýdek-Místek, práce na údržbě mostu, práce na silnici, provoz převeden protisměru, Do 15.11.2014 23:59, sil. I/56 km 65,100 - oprava mostu ev.č. 56-088, uzavírka jízdního pásu, provoz veden obousměrně v druhém jízdním pásu, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 15.11.2014 23:59:00
15.9.2014
Uzavírka
III/36016 Svitavy Uzavírka silnice III/36016 (ulice Na Lánech), Litomyšl, okr. Svitavy, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice III/36016 ul. Na Lánech v intravilánu obce Litomyšl, v úseku od křižovatky silnice III/36016 s místní komunikací 7a,d po č. p. 81 – stoka L3c. Objízdná trasa: od křižovatky silnice III/36016 s místní komunikací 7a,d ul. Na Lánech po silnici III/36016 na křižovatku se silnicí I/35 ul. Sokolovská dále po silnici I/35 až po křižovatku se silnici II/317 a místní komunikací 10b po silnici II/317 na křižovatku s veřejně přístupnou účelovou komunikací dále po této VPÚK až po křižovatku se silnici III/36016 a to v obou směrech, Vydal: Městský úřad Litomyšl 22.9.2014
1.7.2014
Uzavírka
III/36016 Svitavy Uzavírka silnice III/36016 (ulice Na Lánech), Litomyšl, okr. Svitavy, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice III/36016 ul. Na Lánech v intravilánu obce Litomyšl, v úseku od křižovatky silnice III/36016 s místní komunikací 7a,d po č. p. 81 – stoka L3c. Objízdná trasa: od křižovatky silnice III/36016 s místní komunikací 7a,d ul. Na Lánech po silnici III/36016 na křižovatku se silnicí I/35 ul. Sokolovská dále po silnici I/35 až po křižovatku se silnici II/317 a místní komunikací 10b po silnici II/317 na křižovatku s veřejně přístupnou účelovou komunikací dále po této VPÚK až po křižovatku se silnici III/36016 a to v obou směrech;, Vydal: Městský úřad Litomyšl 16.8.2014
31.3.2014
Uzavírka
I/11 Ústí n. Orlicí Uzavírka silnice I/11, v katastru obce Žamberk - v katastru obce Nekoř, okr. Ústí nad Orlicí, práce na silnici, Částečná uzavírka silnice I/11, v úseku od křiž. se silnicí II/312 Líšnice, po křiž. se silnicí II/360 Šedivec, od km cca 102,700 do km cca 106,200 provozního staničení. Stavba obsahuje dva úseky: od km 102,702 – do km 103,754 a od km 104,354 – do km 106,219. Délka uzavřeného úseku celkem je cca 3,500 km, Vydal: Krajský úřad Pardubického kraje 30.4.2014 23:59:00
31.3.2014
Uzavírka
III/1096 Benešov Uzavírka silnice III/1096, Čtyřkoly, okr. Benešov, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Částečná uzavírka silnice č. III/1096 Čtyřkoly, celková délka cca 30,0m. Objízdná trasa není stanovena, provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením, Vydal: Městský úřad Benešov 30.4.2014 23:59:00
15.3.2014
Uzavírka
II/464 Opava Uzavírka silnice II/464 (ulice Bílovecká), Opava, okr. Opava, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka sil. II/464 ul. Bílovecká v Opavě - Kylešovicích v úseku od křiž. s MK ul. Hlavní po křiž. s MK ul. Joži Davida, Objížďka - pro veškerý provoz: silnice II/464 (ulice Bílovecká), Opava, okr. Opava, přes: ulice Hlavní, Vydal: Magistrát města Opavy 30.11.2014 23:59:00
1.4.2014
Uzavírka
II/259 Mělník Uzavírka silnice II/259 (ulice Boleslavská), Mšeno, okr. Mělník, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka sil. II/259 v k.ú. Mšeno - rekonstrukce komunikace, Objížďka - obousměrná: silnice II/259 (ulice Karlova), Mšeno - Stránka, okr. Mělník, přes: silnice II/273, Lobeč, silnice III/25924, Objížďka - autobusová doprava: silnice III/25928 (ulice Jatecká), Mšeno - silnice III/25926, Stránka, okr. Mělník, Vydal: Městský úřad Mělník 31.10.2014 23:59:00
1.4.2014
Uzavírka
I/11 Frýdek-Místek Uzavírka silnice I/11, Ropice, okr. Frýdek-Místek, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Ropice, sil. I/11 km 323,0 - 323.5, uzavírka jednoho jízdního pruhu, provoz veden v druhém jízdním pruhu a řízen SSZ, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.6.2014 23:59:00
20.3.2014
Uzavírka
III/49015 Zlín Uzavírka silnice III/4915, silnice III/49015, Zlín, okr. Zlín, práce na silnici, částečná uzavírka sil. III/4911, III/4915, III/49015 ve Zlíně, Lešné. Práce formou posuvného pracovního místa v etapách. Od 07.04.2014 do 18.04.2014 je plánovaná úplná uzavírka sil. III/49015 v daném úseku, rozhodnutí bude vydáno a vyznačena objízdná trasa, Vydal: Magistrát města Zlína 30.6.2014 23:59:00
26.3.2014
Uzavírka
II/150 Kroměříž Uzavírka silnice II/150, Loukov - Osíčko, okr. Kroměříž, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice II/150. Objízdná trasa pro vozidla nad 7,5 t: silnice II/438 (Bystřice pod Hostýnem - Vítonice - Býškovice - Opatovice) - silnice II/439 (Ústí - Kelč - Kunovice); - pro vozidla do 7,5 t: Bystřice pod Hostýnem - Vítonice - Horní Újezd - Všechovice - Kelč - Kunovice, Vydal: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem 15.11.2014 23:59:00
25.3.2014
Uzavírka
II/497 Zlín Uzavírka silnice II/497, Šarovy - Bohuslavice u Zlína, okr. Zlín, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka sil.II/497 Šarovy - Bohuslavice, provoz kyvadlový, řízen SSZ, Vydal: Magistrát města Zlína 30.6.2014 23:59:00
27.3.2014 8:00:00
Uzavírka
III/33810 Kutná Hora Uzavírka silnice III/33810, Semtěš, okr. Kutná Hora, uzavřeno, práce na silnici, Objížďka - pro vozidla do 10 t: silnice I/17, v katastru obce Podhořany u Ronova, okr. Chrudim - silnice III/32216, v katastru obce Litošice, okr. Pardubice, přes: silnice III/32211 (Turkovice), Objížďka - pro vozidla nad 10 t: silnice I/17, Podhořany u Ronova, okr. Chrudim - silnice I/2 (ulice Pražská), Přelouč, okr. Pardubice, přes: silnice III/33724 (Koudelov-Skovice), silnice II/338 (Chotusice), Horušice, Vydal: Městský úřad Čáslav 1.6.2014 23:59:00
1.1.2014
Uzavírka
I/11 Ostrava Uzavírka ulice 17. listopadu, křiž. s I/11, Poruba, Ostrava, práce na silnici ve velkém rozsahu, výstavba mostu v rámci stavby "Prodloužená Rudná" 30.6.2014 23:59:00
26.3.2014 10:00:00
Uzavírka
I/43 Ústí n. Orlicí Uzavírka silnice I/43, Albrechtice, okr. Ústí nad Orlicí, práce na silnici, Uzavírka silnice I/43, v prostoru mostu ev.č. 43-070, od km cca 87,950 do km cca 88,050 provozního staničení. Délka uzavřeného úseku je cca 0,100 km. Uzavírka silnice se povoluje z důvodu provedení stavby: „I/43 Albrechtice - rekonstrukce mostu ev.č. 43-070“, Objížďka - ODSH-18811/2014-Sa: Silniční provoz bude po dobu provádění rekonstrukce mostu převeden na provizorní komunikaci s mostním provizoriem, která je situována podél stávajícího mostu. Provoz na objízdné trase a provizoriu bude řízen kyvadlově mobilní semaforovou soupravou, Vydal: Krajský úřad Pardubického kraje 31.8.2014 23:59:00
31.3.2014
Uzavírka
III/4373 Přerov Uzavírka silnice III/4373, Dolní Újezd, okr. Přerov, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka provozu silnice III/4373, v úseku pod mostem krajské silnice II/437 ev. č. 437-008, v obci Dolní Újezd z důvodu provádění stavby "rekonstrukce mostu ev. č. 437-008", Objížďka - bez rozlišení: bude vedena po krajské silnici III/43623 a místní komunikaci (která je souběžná se silnicí II/437) zpět na silnici III/4373 ve směru na obec Bohuslávky a to obousměrně, Vydal: Městský úřad Lipník nad Bečvou 30.6.2014 23:59:00
30.3.2014 12:00:00
Uzavírka
I/34 Pelhřimov Uzavírka silnice I/34 (ulice Nádražní), Pelhřimov, okr. Pelhřimov, práce na inženýrských sítích, částečná uzavírka v Pelhřimově, ul. Nádražní v úseku od křižovatky se silnicí II/112 ul. Rynárecká po křižovatku se silnicí III/1333 ul. Skrýšovská, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina 31.5.2014 23:59:00
25.3.2014 6:00:00
Uzavírka
III/3865 Brno - Venkov Uzavírka silnice III/3865, Lažánky, okr. Brno-venkov, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice III/3865 v obci Lažánky, provoz řízen světelným signalizačním zařízením, Vydal: Městský úřad Tišnov 16.6.2014 23:59:00
25.3.2014 6:00:00
Uzavírka
II/464 Nový Jičín Uzavírka silnice II/464, v katastru obce Studénka, okr. Nový Jičín, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, práce na silnici, částečná uzavírka silnice II/464 v km staničení cca 32,776 – 33,347 (cca 571m). staničení silnice km cca 32,776 – 33,347 (cca 571m). V době od 1.3.2014 do 31.3.2014 bude uzavřen jeden jízdní pruh v délce 160m, v době od 1.4.2014 do 31.7.2014 bude uzavřen jeden jízdní pruh v délce 360m. Realizace stavby „Realizace zmírňujících opatření negativních vlivů provozu na silnici č. II/464 Studénka- Nová Horka na CHKO Poodří“. Provoz řízen světelným signalizačním zařízením, Vydal: Městský úřad Bílovec 31.7.2014 23:59:00
25.3.2014
Uzavírka
III/27247 Liberec Uzavírka silnice III/27247, v katastru obce Kryštofovo Údolí - v katastru obce Liberec, okr. Liberec, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice III/272 47, k.ú. Machnín., Objížďka - Machnín: II/592, II/592 ul. Andělohorská, II/592 ul. Nádražní, I/35, III/272 50 ul. Hrádecká, III/272 47, Vydal: Magistrát města Liberec 30.5.2014 23:59:00
24.3.2014 8:00:00
Uzavírka
III/27247 Liberec Uzavírka silnice III/27247, Kryštofovo Údolí - (ulice Rynoltická), Liberec, okr. Liberec, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Do 30.05.2014 16:00 30.5.2014 16:00:00
25.3.2014 8:00:00
Uzavírka
II/222 Karlovy Vary Uzavírka silnice II/222, Chodov, okr. Sokolov - Mírová, okr. Karlovy Vary, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka silnice II/222 Chodov, Karlovarská ul. - ve směru z centra - Mírová (k železničnímu přejezdu). Novostavba chodníku v délce cca 390 m, včetně veřejného osvětlení a odvodnění, Vydal: Městský úřad Sokolov 28.6.2014 23:59:00
25.3.2014 11:00:00
Uzavírka
I/16 Trutnov Uzavírka silnice I/16, Dolní Olešnice, část obce Dolní Olešnice I, okr. Trutnov, omezení, práce na silnici, úplná uzavírka silnice I/16 v obci Dolní Olešnice, v místě mostu ev. č. 16-065, cca km 156,289. Oprava mostu ev. č. 16-065. Délka uzavřeného úseku: cca 150 m. Objízdná trasa: po souběžné komunikaci (původní trasa silnice I/16) obousměrně, provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením. Provoz nadměrných nákladů: po stanovené objízdné trase není možný, Objížďka - semafory, kyvadlový provoz: komunikace, v katastru obce Dolní Olešnice, část obce Dolní Olešnice I, okr. Trutnov, Délka uzavřeného úseku: cca 150 m Objízdná trasa: po souběžné komunikaci – původní trasa silnice I/16 – obousměrně, provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením Provoz nadměrných nákladů: po stanovené objízdné trase není možný , Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 31.7.2014 23:59:00
1.4.2014
Uzavírka
III/25851 Děčín Uzavírka silnice III/25851 (ulice Kamenná), Děčín, okr. Děčín, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání silnice č. III/25851 (ul. Kamenná), místní komunikace ul. Míru a místní komunikace ul. Spojenců z důvodu provádění výkopových prací, Vydal: Magistrát města Děčín 31.5.2014 23:59:00
24.3.2014 12:00:00
Uzavírka
I/11 Karviná Uzavírka silnice I/11, Těrlicko, okr. Karviná, práce na silnici během dne, zúžené jízdní pruhy, omezení provozu na silnici I/11 na průtahu obce Těrlicko, výstavba středních dělících ostrůvků 31.5.2014 18:00:00
1.4.2014
Uzavírka
I/58 Ostrava Uzavírka silnice I/58 (ulice Plzeňská), Stará Bělá, Ostrava, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Ostrava - Stará Bělá - sil. I/58 km 44,500 - rekonstrukce vodovodního přiváděče - zúžení jízdních pruhů, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.6.2014 23:59:00
1.4.2014 8:00:00
Uzavírka
II/324 Pardubice Uzavírka silnice II/324 (ulice Jana Palacha), Pardubice V, Pardubice, uzavřeno, práce na silnici, ÚPLNÁ uzavírka silnice č. II/324 v Pardubicích, ul. Jana Palacha – I. etapa v úseku od křižovatky s ul. Staňkova a ul. Svobody po křižovatku se silnicí č. II/322 ul. Teplého a ul. Pichlova. Křižovatky nebudou uzavřeny. Průjezd vozidlům MHD a vozidlům uplatňující právo přednosti jízdy vjezd či průjzed uzavírkou obousměrně povolen. Objízdná trasa : křižovatka silnice č. II/324 ul. Chrudimská s MK ul. Pod Břízkami – ul. Pod Bříkami – ul. S.K. Neumanna – ul. Pichlova – na původní trasu a křižovatka silnice č. II/324 ul. Jana Palacha se silnicí č. II/322 ul. Teplého – silnice č. II/322 ul. Teplého – MK ul. Lexova – ul. kpt. Nálepky – ul. Demokratické mládeže – na původní trasu, Vydal: Magistrát města Pardubic 1.6.2014 20:00:00
31.3.2014
Uzavírka
II/300 Trutnov Uzavírka silnice II/300 (ulice Smetanova), Dvůr Králové nad Labem, okr. Trutnov, uzavřeno, práce na silnici, Objížďka - obousměrná: ul. J. Suka, L. Janáčka, Smetanova, Staškova, Alešova směr Benešovo nábřeží, Objížďka - obousměrná: II/325, III/30012, III/30011, III/32543, III/2856, III/2854, III/29915, Vydal: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem 31.10.2014
31.3.2014
Uzavírka
II/303 Náchod Uzavírka silnice II/303, Police nad Metují, část obce Velká Ledhuje - Bukovice, okr. Náchod, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka a zvláštní užívání silnice č. II/303 v km 17,666 - 18,220, Objížďka - pro BUS a osobní dopravu: silnice III/30319 (ulice Komenského náměstí), Police nad Metují - silnice III/30321, Bukovice, okr. Náchod, přes: komunikace (Velká Ledhuje), silnice III/30319 (Suchý Důl), silnice III/30321 (Bukovice), Objížďka - nákladní automobily nad 3,5 t: silnice III/30323, Jetřichov - silnice III/30313, Hronov, okr. Náchod, přes: silnice III/3023 (Vernéřovice), ulice Nádražní, Dolní Teplice, místní komunikace (Dědov), silnice II/301 (Česká Metuje), silnice III/30121 (Vápenka), místní komunikace, pro nákladní dopravu směr od Broumova, Objížďka - nákladní automobily nad 3,3m: silnice II/303 - silnice III/30322, část obce Pěkov, Police nad Metují, okr. Náchod, přes: silnice II/301 (Žďár nad Metují), komunikace (Česká Metuje), silnice III/ 4.8.2014 23:59:00
31.3.2014
Uzavírka
II/396 Znojmo Uzavírka silnice II/398, silnice II/396, Vémyslice, okr. Znojmo, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Z důvodu budování kanalizace je nutná částečná uzavírka silnice II/396 a II/398 v obci Vémyslice. Provoz bude řízen SSZ, Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 31.7.2014 23:59:00
10.3.2014
Uzavírka
III/12219 České Budějovice Uzavírka silnice III/12219 (Bohunická), v katastru obce Týn nad Vltavou, okr. České Budějovice, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka komunikace Bohunická v Týně nad Vltavou z důvodu rekonstrukce kanalizace a komunikace, od kapličky k viaduktu, Objížďka - Bohunická: silnice II/159 (ulice Budějovická) - komunikace, Týn nad Vltavou, okr. České Budějovice, přes: silnice II/141 (Bohunice), ulice Fišerák, Týn nad Vltavou, silnice III/12219 (Bohunice), silnice II/105 (Týn nad Vltavou), ulice Fišerák, Objízdná trasa je vedena ve směru na České Budějovice - Záluží - Bohunice - zpět Týn nad Vltavou , Vydal: Městský úřad Týn nad Vltavou 20.6.2014 23:59:00
3.3.2014
Uzavírka
II/105 České Budějovice Uzavírka silnice II/105, silnice II/159, Týn nad Vltavou, okr. České Budějovice, stavební práce, částečná uzavírka č. II/105 a č. II/159 v Týně nad Vltavou z důvodu výstavby kruhové křižovatky. Provoz řízen světelnou signalizací. Průjezd ve směru Tábor - Milevsko je veden otočením přes nejbližší kruhovou křižovatku, Vydal: Městský úřad Týn nad Vltavou 30.6.2014 23:59:00
25.3.2014
Uzavírka
I/31 Hradec Králové Uzavírka silnice I/31, Hradec Králové, okr. Hradec Králové, stavební práce, provoz převeden protisměru, Do 31.07.2014 23:59, částečná uzavírka silnice I/31 v Hradci Králové, most ev.č. 31-003 na Gočárově okruhu (Orlický most), levý jízdní pás ve směru staničení (křiž. Víta Nejedlého – křiž. Brněnská) z důvodu celkové rekonstrukce mostního objektu. Provoz bude převeden jednoho jízdního pásu, Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 31.7.2014 23:59:00
31.3.2014
Uzavírka
III/2388 Kladno Uzavírka silnice III/2388 (ulice Velvarská) - místní komunikace, Kladno, okr. Kladno, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka komunikace III/2388 ul. Velvarská v Kladně Švermově v úseku ul. od čp.1226 na konec Kladna směr Brandýsek, Hnidouský hřbitov, Objížďka - PRO OSOBNÍ DOPRAVU: Kladno Švermov 28.Října II/118, III/23643 Pchery, III/23642 Pchery - Theodor, III/23642 Brandýsek, III/00712 Brandýsek, obousměrně, Objížďka - PRO NÁKLADNÍ DOPRAVU: Brandýsek III/00712, Brandýsek III/10141, Kladno Vrapice II/101 ul.Vrapická, II/101 ul.Kralupská, II/101 ul.Libušina, I/61 ul.Kročehlavská, MK ul.Kročehlavská, MK ul.Gen.Klapálka, MK ul.Dukelských hrdinů, II/118 ul.Na Kopci, Kladno Švermov II/118 ul.28.Října, obousměrně, Vydal: Magistrát města Kladna 31.12.2014
24.3.2014 9:00:00
Uzavírka
R4 Praha-západ Uzavírka R4, mezi km 11.335 a 12.328, ve směru Příbram, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, provedení akce „R4 Jiráskova čtvrť, výstavba PHO“. V době dopravní špičky ve směru Praha – Strakonice tj. - den předcházející dni pracovního volna od 12,00 hod. (pátek) až následující den do 11,00 hod., - den předcházející státem uznanému svátku od 12,00 hod. až následující den do 11,00 hod., - den předcházející dni pracovního volna od 12,00 hod. (pátek) až pondělí do 6,00 hod., v případě, že o víkendu nebudou prováděny práce z důvodu např. technologické přestávky, budou dopravní proudy směrovány do dvou jízdních pruhů (3,6 m + 3,4 m). 25.6.2014 23:59:00
22.3.2014 19:00:00
Uzavírka
D5 Praha-západ Uzavírka D5 exit 5, nájezd směr na Rozvadov, sjezd Prahy, práce na údržbě mostu, zúžené jízdní pruhy, Od 22.03.2014 19:00 ve větvi pravé poloviny MÚK Rudná (EXIT 5, směr Praha - Rudná a Rudná - Plzeň) po rekonstuovaným mostem bude šířkové omezení, ale minimální šířka pruhu pro průjezd všech vozidel zůstane zachována. 18.10.2014 14:50:00
22.3.2014 13:47:00
Uzavírka
D5 Praha-západ Uzavírka D5, mezi km 5.8 a 5.1, ve směru Praha, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Do 09.07.2014 20:00, Ve fázi 2 bude vedena doprava v pravém pásu dálnice v režimu 2+2. rozhodnutí č. 449/2013-120-STSP/6 9.7.2014 20:00:00
24.3.2014 7:00:00
Uzavírka
III/3297 Nymburk Uzavírka silnice III/3297, Kluk - Sokoleč, okr. Nymburk, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka vymezeného úseku silnice č. III/3297 v k ú. Sokoleč a k ú. Kluk, za účelem sanace svahů a opravy povrchu komunikace mostu, Objížďka - svislé DZ č. IS 11c a č. IS 11b: silnice III/3297 (ulice Cerhenská), Sokoleč, okr. Nymburk - silnice III/32912 (ulice Sokolečská), Pňov-Předhradí, část obce Předhradí, okr. Kolín, Vydal: Městský úřad Poděbrady 24.4.2014 23:59:00
18.3.2014
Uzavírka
III/1545 České Budějovice Uzavírka silnice III/1545, v katastru obce Benešov nad Černou, část obce Klení, okr. Český Krumlov, uzavřeno, práce na silnici, V důsledku rekonstrukce mostu 1545-1 u obce Klení uzavřen úsek silnice III/1545 od křiž. III/1546 Chvalkov . křiž. II/154 Benešov nad Černou. Objížďka pro veškerý provoz po sil. III/1546 - Kondrač - Kamenná - Rychnov u Nových Hradů, sil, II/154 Benešov nad Černou, Vydal: Městský úřad Trhové Sviny 30.9.2014 23:59:00
30.3.2014 7:00:00
Uzavírka
I/13 Děčín Uzavírka silnice I/13 (ulice Kamenická), Děčín, okr. Děčín, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka I/13 v Děčíně v místě: část I. Kamenická od křižovatky s ul. Příkrou po čp. 232 -provoz bude řízen SSZ; část II. ul. Kamenická čp. 232 po objekt Albert - provoz bude řízen SSZ. V části II. dojde k přemístění zastávky u objektu Albert ve směru na Ludvíkovice nad přechod pro chodce. Pokládka kanalizace, vodovodu a živice, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 30.11.2014 23:59:00
20.3.2014 13:25:00
Uzavírka
III/1545 Český Krumlov Uzavírka silnice III/1545, v katastru obce Benešov nad Černou, část obce Klení, okr. Český Krumlov, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice III/1545, rekonstrukce mostu ev.č. 1545-1. 30.9.2014 23:59:00
24.3.2014
Uzavírka
I/7 Chomutov Uzavírka silnice I/7, v katastru obce Hrušovany, část obce Vysočany, okr. Chomutov, práce na silnici, částečná uzavírka silnice I/7, stavební práce na úpravě a dosypání krajnic v místě: silnice I/7 v délce cca 120 m, začátek úseku za čerpací stanicí Robin Oil (tj. cca 700 m před křižovatkou se silnicí I/27) ve směru jízdy na Prahu, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 24.4.2014 23:59:00
24.3.2014
Uzavírka
II/353 Jihlava Uzavírka silnice II/353, Jamné, okr. Jihlava, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, práce na silnici, uzavírka silnice II/353 pro nákladní vozidla nad 7,5 t v úseku mezi obcí Rytířsko a Jamné se zachováním provozu vozidel do 7,5 t a BUS. Objížďka nařízena pro nákladní vozidla nad 7,5 t z důvodu budování obchvatu silnice II. tř., Objížďka - označena DZ: silnice II/351, Zhoř - silnice III/3532, Jamné, část obce Rytířsko, okr. Jihlava, přes: Věžnice, silnice II/602, Vysoké Studnice, Kozlov, Velký Beranov, silnice II/353, Vydal: Magistrát města Jihlavy 15.6.2014 23:59:00
24.3.2014
Uzavírka
III/3513 Liberec Uzavírka silnice III/03513, Dětřichov, okr. Liberec, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka provozu na sil. III/03513 v katastru obce Dětřichov z důvodu opravy propustků a krajnic, Objížďka - pro veškerou dopravu: silnice I/13 - místní komunikace, Dětřichov, okr. Liberec, přes: silnice III/03515, Vydal: Městský úřad Frýdlant 15.6.2014 23:59:00
1.7.2014
Uzavírka
I/14 Semily Uzavírka silnice I/14, v katastru obce Harrachov, okr. Semily, stavební práce, částečné uzavírky silnice I/14 (v úseku celkově maximálně čtyři uzavírky) v úseku Mýto - odbočka Rokytnice nad Jizerou. Etapa IIa: (etapa bude zahájená po skončení etapy I) v silničním km cca 26,40 – 27,10 bude střídavě uzavřen vždy jeden jízdní pruh. Doprava bude vedena kyvadlově druhým jízdním pruhem. Bude provedena rekonstrukce vozovky, Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje 31.8.2014 23:59:00
1.8.2014
Uzavírka
I/14 Semily Uzavírka silnice I/14, část obce Hranice - část obce Dolní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou, okr. Semily, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečné uzavírky silnice I/14 (v úseku celkově maximálně čtyři uzavírky) v úseku Mýto - odbočka Rokytnice nad Jizerou. Etapa 3c: (etapa bude zahájená po skončení etapy 3b) v silničním km cca 29,91 – 33,66 bude střídavě uzavřen vždy jeden jízdní pruh. Doprava bude vedena kyvadlově druhým jízdním pruhem. Bude provedena pokládka asfaltobetonových vrstev komunikace. Délka uzavírky bude nejvýše 800 m a bude se postupně posunovat, Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje 14.11.2014 23:59:00
14.7.2014
Uzavírka
I/14 Semily Uzavírka silnice I/14, Rokytnice nad Jizerou, část obce Dolní Rokytnice, okr. Semily, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečné uzavírky silnice I/14 (v úseku celkově maximálně čtyři uzavírky) v úseku Mýto - odbočka Rokytnice nad Jizerou. Etapa 4c: v silničním km cca 32,50 – 33,46 bude střídavě uzavřen vždy jeden jízdní pruh. Doprava bude vedena kyvadlově druhým jízdním pruhem. Práce budou probíhat na opěrných zdech a bude provedena rekonstrukce vozovky, Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje 30.9.2014 23:59:00
1.7.2014
Uzavírka
I/14 Semily Uzavírka silnice I/14, v katastru obce Rokytnice nad Jizerou, část obce Hranice, okr. Semily, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečné uzavírky silnice I/14 (v úseku celkově maximálně čtyři uzavírky) v úseku Mýto - odbočka Rokytnice nad Jizerou. Etapa IIb: (etapa bude zahájená po skončení etapy I) v silničním km cca 28,00 – 28,70 bude střídavě uzavřen vždy jeden jízdní pruh. Doprava bude vedena kyvadlově druhým jízdním pruhem. Práce budou probíhat na opěrných zdech, svazích a bude provedena rekonstrukce vozovky, Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje 30.9.2014 23:59:00
1.9.2014
Uzavírka
I/14 Semily Uzavírka silnice I/14, v katastru obce Harrachov, okr. Semily, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečné uzavírky silnice I/14 (v úseku celkově maximálně čtyři uzavírky) v úseku Mýto - odbočka Rokytnice nad Jizerou. Etapa IIa: (etapa bude zahájená po skončení etapy I) v silničním km cca 26,40 – 27,10 bude střídavě uzavřen vždy jeden jízdní pruh. Doprava bude vedena kyvadlově druhým jízdním pruhem. Bude provedena rekonstrukce vozovky , Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje 14.11.2014 23:59:00
1.6.2014
Uzavírka
I/14 Semily Uzavírka silnice I/14, část obce Hranice - část obce Vilémov, Rokytnice nad Jizerou, okr. Semily, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečné uzavírky silnice I/14 (v úseku celkově maximálně čtyři uzavírky) v úseku Mýto - odbočka Rokytnice nad Jizerou. Etapa 3b: (etapa bude zahájená po skončení etapy 3a) v silničním km cca 30,30 – 30,71 bude střídavě uzavřen vždy jeden jízdní pruh. Doprava bude vedena kyvadlově druhým jízdním pruhem. Práce budou probíhat na opěrných zdech, svazích a bude provedena rekonstrukce vozovky, Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje 31.7.2014 23:59:00
28.4.2014
Uzavírka
I/14 Semily Uzavírka silnice I/14, část obce Vilémov - část obce Dolní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou, okr. Semily, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečné uzavírky silnice I/14 (v úseku celkově maximálně čtyři uzavírky) v úseku Mýto - odbočka Rokytnice nad Jizerou. Etapa 4b: (etapa bude zahájená po skončení etapy 4a) v silničním km cca 31,11 – 31,91 bude střídavě uzavřen vždy jeden jízdní pruh. Doprava bude vedena kyvadlově druhým jízdním pruhem. Práce budou probíhat na opěrných zdech, svazích a bude provedena rekonstrukce vozovky, Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje 13.7.2014 23:59:00
24.3.2014
Uzavírka
I/14 Semily Uzavírka silnice I/14, v katastru obce Rokytnice nad Jizerou, část obce Dolní Rokytnice, okr. Semily, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečné uzavírky silnice I/14 (v úseku celkově maximálně čtyři uzavírky) v úseku Mýto - odbočka Rokytnice nad Jizerou. Etapa 4a: v silničním km cca 31,91 – 32,50 bude střídavě uzavřen vždy jeden jízdní pruh. Doprava bude vedena kyvadlově druhým jízdním pruhem. Práce budou probíhat na opěrných zdech a bude provedena rekonstrukce vozovky, Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje 27.4.2014 23:59:00
24.3.2014
Uzavírka
I/14 Semily Uzavírka silnice I/14, v katastru obce Rokytnice nad Jizerou, část obce Hranice, okr. Semily, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečné uzavírky silnice I/14 (v úseku celkově maximálně čtyři uzavírky) v úseku Mýto - odbočka Rokytnice nad Jizerou. Etapa 3a: v silničním km cca 29,31 – 30,30 bude střídavě uzavřen vždy jeden jízdní pruh. Doprava bude vedena kyvadlově druhým jízdním pruhem. Práce budou probíhat na opěrných zdech, svazích a bude provedena rekonstrukce vozovky, Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje 30.5.2014 23:59:00
24.3.2014
Uzavírka
I/14 Semily Uzavírka silnice I/14, v katastru obce Harrachov - v katastru obce Rokytnice nad Jizerou, část obce Hranice, okr. Semily, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečné uzavírky silnice I/14 (v úseku celkově maximálně čtyři uzavírky) v úseku Mýto - odbočka Rokytnice nad Jizerou - Etapa I: v silničním km cca 27,00 – 28,00 bude střídavě uzavřen vždy jeden jízdní pruh. Doprava bude vedena kyvadlově druhým jízdním pruhem. Práce budou probíhat na opěrných zdech, svazích a bude provedena rekonstrukce vozovky, Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje 30.6.2014 23:59:00
25.3.2014
Uzavírka
II/152 Brno - Venkov Uzavírka silnice II/152 (ulice 24. dubna), Želešice, okr. Brno-venkov, oprava povrchu vozovky, omezení provozu na silnici č. II/152 (ul. 24. dubna) v k.ú. Źelešice z důvodu pokládky protihlukového koberce. Uzavřený úsek: od kř. silnice č. II/152 s MK (ul. Sadová) v km cca 125,670 po OÚ Źelešice v km cca 125,950 staničení pasportu. Střídavý jednosměrný provoz, Vydal: Městský úřad Šlapanice 28.4.2014 23:59:00
5.3.2014
Uzavírka
III/2953 Trutnov Uzavírka silnice III/2953, Dolní Branná - Kunčice nad Labem, okr. Trutnov, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice III/2953, Objížďka - Obousměrná objížďka: III/32551, I/14, II/295, Vydal: Městský úřad Vrchlabí 30.6.2014
20.3.2014 8:00:00
Uzavírka
III/3783 Blansko Uzavírka silnice III/3783, v katastru obce Ostrov u Macochy - v katastru obce Lipovec, okr. Blansko, uzavřeno, práce na silnici, uzavírka silnice III/3783 (Lipovec-Holštejn) v km staničení silnice 3,179-4,289 tj. v úseku od křižovatky (dále jen „X“) se silnicí II/373 po x s místní komunikací do obce Holštejn, okres Blansko. Rozsah: úplná, oba jízdní pruhy, vč. vozidel rychlé lékařské pomoci a hasičských vozidel. .Činnost na silnici bude spočívat v provádění prací na demontáži stávajícího provizorního mostu a stavbě nového jednopolového mostu, Objížďka - obousměrná, vč.osobní linkové dopravy : je vedena po silnici II/373 přes Ostrov u Macochy a Vilémovice až do Jedovnic, dále po silnici II/379 přes Kotvrdovice a před Senetářovem, odbočit na silnici II/378 až do Lipovce a dále na silnici III/3783 ve směru na Holštejn. Ve směru na Lipovec bude objízdná trasa vedena v opačném sledu, Vydal: Městský úřad Blansko 21.9.2014 23:59:00
17.3.2014
Uzavírka
III/24035 Kladno Uzavírka silnice III/24035, Sazená, okr. Kladno, stavební práce, Částečná uzavírka pozemní komunikace - silnice III/24035 v k.ú. Sazená v km staničení 0,250 - 0,420, Vydal: Městský úřad Slaný 30.9.2014 23:59:00
17.3.2014
Uzavírka
III/24032 Kladno Uzavírka silnice III/24032, Sazená, okr. Kladno, stavební práce, částečná uzavírka pozemní komunikace - silnice III/24032 v katastru Sazená. Provoz na komunikaci nebude přerušen, bude pouze omezen, Vydal: Městský úřad Slaný 30.9.2014 23:59:00
3.4.2014
Uzavírka
I/6 Karlovy Vary Uzavírka silnice I/6, v katastru obce Bochov, část obce Těšetice, okr. Karlovy Vary, práce na silnici, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka silnice I/6 v okrese Karlovy Vary v km staničení 93,080 v místě propustku č. 6-P016 u obce Nový Dvůr. V úseku s omezením bude doprava usměrněna do jednoho jízdního pruhu, Vydal: Krajský úřad Karlovarského kraje 24.4.2014 23:59:00
3.4.2014
Uzavírka
I/6 Karlovy Vary Uzavírka silnice I/6, v katastru obce Bochov, okr. Karlovy Vary, práce na silnici, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka silnice I/6 v okrese Karlovy Vary v km staničení 94,626 v místě propustku č. 6-P021u odbočky na obec Těšetice. V úseku s omezením bude doprava usměrněna do jednoho jízdního pruhu, Vydal: Krajský úřad Karlovarského kraje 24.4.2014 23:59:00
19.3.2014
Uzavírka
I/4 Prachatice Uzavírka silnice I/4, v katastru obce Vimperk, okr. Prachatice, opakované krátkodobé uzavírky, Úplné krátkodobé uzavírky silnice I/4 v k.ú. Výškovice v bezpečnostním okruhu kamenolomů Výškovice a Sudslavice, pro provádění trhacích prací. Uzavírky budou prováděny pouze mimo dopravní špičku a mimo hlavní letní sezonu, a to jen na dobu nezbytně nutnou k provedení odstřelu v lomu. Maximální doba uzavření silnice I/4 nesmí překročit 20 min. Uzavírky se povolují z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při trhacích pracích ve výše uvedených lomech. Vzhledem ke krátkodobosti uzavírky se objížďka nestanovuje, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 31.12.2014 23:59:00
19.3.2014
Uzavírka
I/4 Prachatice Uzavírka silnice I/4 (ulice 1. máje), v katastru obce Vimperk, okr. Prachatice, opakované krátkodobé uzavírky, Úplné krátkodobé uzavírky silnice I/4 v k.ú. Výškovice v bezpečnostním okruhu kamenolomů Výškovice a Sudslavice, pro provádění trhacích prací. Uzavírky budou prováděny pouze mimo dopravní špičku a mimo hlavní letní sezonu, a to jen na dobu nezbytně nutnou k provedení odstřelu v lomu. Maximální doba uzavření silnice I/4 nesmí překročit 20 min. Uzavírky se povolují z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při trhacích pracích ve výše uvedených lomech. Vzhledem ke krátkodobosti uzavírky se objížďka nestanovuje, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 31.12.2014 23:59:00
20.3.2014 10:00:00
Uzavírka
III/2784 Liberec Uzavírka silnice III/2784 (ulice České mládeže), Liberec, okr. Liberec, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice III/2784, ( most přes silnici I/35, ulice České Mládeže ), Liberec VI - Rochlice. , Vydal: Magistrát města Liberec 16.6.2014
19.3.2014 7:00:00
Uzavírka
II/605 Plzeň Uzavírka silnice II/605 (ulice Chebská), Plzeň 5-Křimice, Plzeň, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka silnice č. II/605 Chebská (bezejmenná č. 8802 - Plzeňská č. 8812) v délce 300 m ve směru na Křimice z důvodu napojení komunikace městského okruhu, Vydal: Magistrát města Plzně 11.5.2014
1.4.2014 9:00:00
Uzavírka
II/478 Ostrava Uzavírka ; v ulici 1. května v obci Ostrava , délka 75m; Uzavírka silnice II/478 ul. 1. května, most ev.č. 478-005 a to 10m před a za mostem - oprava mostu přes místní náhon.; uzavřeno, práce na silnici; Uzavírka silnice II/478 ul. 1. května, most ev.č. 478-005 a to 10m před a za mostem - rekonstrukce mostu přes místní náhon. Uzavírka vyznačena dopravním značením. Objízdná trasa silnice III/4785 (ul. Svinovská, Polanecká), Dálnice D1 (okružní křižovatka), silnice I/11 (ul. Rudná), III/4787 (ul. Výškovická, ul. Proskovická) a zpět na silnici II/478, obdobně v opačném směru. 17.8.2014 23:00:00
24.3.2014
Uzavírka
II/152 Třebíč Uzavírka silnice II/152, Jamolice, okr. Znojmo - Dukovany, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Z důvodu plánovaných stavebních prací na akci: „II/152 Jamolice – hr. kraje“ je nutná úplná uzavírka silnice II/152 za obcí Jamolice ve směru na Dukovany. Objízdná trasa pro veškerou dopravu mimo linkové autobusové dopravy je vedena přes obce Dobřínsko, Dolní a Horní Dubňany a Dukovany , Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 30.6.2014 23:59:00
19.3.2014 8:00:00
Uzavírka
I/6 Louny Uzavírka silnice I/6, v katastru obce Lubenec, část obce Libkovice, okr. Louny, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice I/6 Lubenec z důvodu: stavební práce v souvislosti s výstavbou R6 Lubenec - Bošov v místě: od křižovatky se III/1944 (na Libkovice) po křižovatku s místní komunikací (do Bošova), Objížďka - dopravní značení: ve směru Praha - Karlovy Vary: odbočení z I/6 vpravo na III/1944 (na Libkovice) - Libkovice odbočení vlevo ma místní komunikaci (vedena souběžně s I/6) - přes Bošov - napojení na I/6 a zpět po stejné trase, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 30.10.2015 23:59:00
3.5.2014
Uzavírka
II/378 Blansko Uzavírka silnice II/378, Lipovec, okr. Blansko, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice II/378 (Drahany-Rozstání-Kotvrdovice) v km 9,217-9,490, tj. v úseku od křižovatky se silnicí III/3783 v obci Lipovec po konec zástavby Lipovce ve směru na Rozstání. Pro vozidla integrovaného záchranného systému bude průjezd umožněn pouze 03.05. 2014 od 20:00 hod. do 04.05. 2014 do 05:00 hod. , Objížďka - obousměrně: silnice II/378 - silnice III/3785 přes Marianín, Rozstání, Vydal: Městský úřad Blansko 4.5.2014 23:59:00
26.4.2014
Uzavírka
II/378 Blansko Uzavírka silnice II/378, Lipovec, okr. Blansko, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice II/378 (Drahany-Rozstání-Kotvrdovice) v km 9,490-10,670, tj. v úseku od křiž. se silnicí III/3783 v obci Lipovec po křiž. se silnicí III/3785, ve směru na Krásensko, okres Blansko. Délka uzavírky: cca 1,180km. Pro vozidla integrovaného záchranného systému bude průjezd umožněn pouze 26.04. 2014 od 20:00 hod. do 27.04. 2014 do 05:00 hod., Objížďka - obousměrně: silnice II/378 - silnice III/3785, přes Marianín, Rozstání, Vydal: Městský úřad Blansko 27.4.2014 23:59:00
18.3.2014 8:00:00
Uzavírka
III/39819 Znojmo Uzavírka silnice III/39819, Šafov, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice III/398 19 v km 3,038 – 5,175 staničení silnice (v úseku od křižovatky silnice II/398 a III/398 19 v obci Šafov až ke státní hranici /Riegersburg/), v obci Šafov, z důvodu rekonstrukce a zesílení krytu této silnice, v rámci akce „III/398 19 Šafov - Riegersburg“, Vydal: Městský úřad Znojmo 31.7.2014
19.5.2014 9:00:00
Uzavírka
III/347 Tábor Uzavírka ; na silnicích 00347, 00347h u obce Tábor , délka 2.2km; nařízená objížďka: Obousměrně po silnici I/19, II/603 a III/00347 přes Náchod, Košín a Stoklasnou Lhotu.; komunikace dočasně uzavřena; práce na silnici ve velkém rozsahu; uzavírku silnice III/00347, od km 0,350 až do km 0,400, tj. úsek železničního přejezdu trati ČD mezi Táborem a Stoklasnou Lhotou. Důvodem je opravu železničního přejezdu. 31.5.2014 0:55:00
24.3.2014 8:00:00
Uzavírka
III/46611 Opava Uzavírka silnice III/46611 (ulice Hlučínská), Ludgeřovice, okr. Opava - Petřkovice, Ostrava, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, zvláštní užívání pozemní komunikace - výstavba splaškové kanalizace. Provoz veden v jednom jízdním pruhu kyvadlově, řízen SSZ, Vydal: Městský úřad Hlučín 31.5.2014 23:59:00
12.3.2014
Uzavírka
I/49 Zlín Uzavírka silnice I/49 (ulice třída Tomáše Bati), Zlín, okr. Zlín, stavební práce, Silnice I/49 - úsek od křižovatky se silnicí II/490 ul. Dlouhá po křižovatku s místními komunikacemi ul. Hluboká a Lorencova ve Zlíně, Vydal: Krajský úřad Zlínského kraje 31.7.2014 23:59:00
17.3.2014
Uzavírka
I/46 Olomouc Uzavírka silnice I/46, v katastru obce Šternberk, okr. Olomouc, omezení, práce na silnici, úplná uzavírka silnice I/46 v místě mostu ev.č. 46-033 (v km staničení 54,501) přes potok Aleš, z důvodu provádění opravy tohoto mostu (stavba „I/46 oprava mostu 46-033 před Šternberkem“). Veškerý provoz po dobu úplné uzavírky silnice I/46 bude z uzavřeného úseku silnice obousměrně veden po souběžně vybudované provizorní objízdné komunikaci přes mostní provizorium 6.6.2014 23:59:00
17.3.2014
Uzavírka
III/1866 Klatovy Uzavírka místní komunikace - silnice III/1866, Plánice, část obce Zbyslav, okr. Klatovy, práce na inženýrských sítích, Částečná uzavírka provozu na sil. č. III/1866 (uzavírka jednoho jízdního pruhu) v osadě Zbyslav, v délce cca 250 m (po úsecích max. 50m) z důvodu rekonstrukce a opravy vodovodního řadu , Vydal: Městský úřad Klatovy 17.5.2014 23:59:00
18.3.2014
Uzavírka
III/15276 Brno - Venkov Uzavírka silnice III/15276 (ulice Modřická), Moravany, okr. Brno-venkov, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice č. III/15276 v k.ú. Moravany u Brna, oprava vodovodu a kanalizace. Uzavřený úsek: km cca 1,220 až km 1,690 staničení pasportu. Zhotovitel zajistí bezpečný průchod chodců, Vydal: Městský úřad Šlapanice 7.6.2014 23:59:00
24.3.2014
Uzavírka
II/360 Ústí n. Orlicí Uzavírka silnice II/360 (ulice Lázeňská), Ústí nad Orlicí, okr. Ústí nad Orlicí, uzavřeno, práce na silnici, uzavírka sil. II/360 (ul. Lázeňská) v Ústí nad Orlicí v místech železničního podjezdu v úseku od křiž. s ul. Mostecká po křiž. s sil. I/14 (ul. Moravská) z důvodu stavby kanalizace a rekonstrukce vodovodu , Objížďka - sil.II/360: silnice I/14 (ulice Moravská) - silnice II/360 (ulice Lázeňská), Ústí nad Orlicí, okr. Ústí nad Orlicí, přes: silnice III/36013 (Dlouhá Třebová), silnice III/36012 (Přívrat), Řetová, Řetůvka, průjezd ze sil. II/360 (ul. Lázeňská) do města Ústí nad Orlicí pro osobní dopravu a vozidla IZS je možný po ul. Mostecká, Třebovská na sil. I/14 (ul. Moravská)-křižovatka u Rietru, Vydal: Městský úřad Ústí nad Orlicí 25.5.2014 23:59:00
24.3.2014
Uzavírka
III/27017 Česká Lípa Uzavírka silnice III/27017, Krompach, okr. Česká Lípa, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka provozu na silnici III/27017 v Krompachu ke státním hranicím z důvodu rekonstrukce komunikace včetně jejího příslušenství, Objížďka - DZ: místní komunikace, Krompach, okr. Česká Lípa, Vydal: Městský úřad Nový Bor 31.7.2014 23:59:00
24.3.2014 6:00:00
Uzavírka
I/9 Česká Lípa Uzavírka silnice I/9, v katastru obce Svor, okr. Česká Lípa, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Při provádění stavebních prací na rekonstrukci mostu ev. č. 9-058 v k. ú. a obci Svor (mezi silničním km 87,8 – 88,0, ve směru Svor - Rumburk) dojde k částečné uzavírce provozu na silnici I/9, a to k uzavření v levé části vozovky (celého jízdního pruhu). Provoz na místě bude řízen kyvadlově světelnou signalizací a dopravním značením ve zbylé části vozovky silnice I/9. Dopravní značení na místě bude provedeno podle upraveného typového schéma C/5 TP 66 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST (II. vydání), kdy úprava spočívá v omezení rychlosti, tedy ve změně symbolů u svislých zákazových dopravních značek B 20a Nejvyšší dovolená rychlost z původních 80 a 60 na 70 a 50, Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje 31.10.2014 16:00:00
17.3.2014 12:00:00
Uzavírka
I/8 Teplice Uzavírka silnice I/8, Teplice, okr. Teplice, práce na silnici, provoz převeden protisměru, práce na údržbě mostu, Do 17.08.2014 23:59, částečná uzavírka I/8. Stavební práce na opravě křídla mostu v místě: v prosoru stávajícího křídla mostu ev.č. 8-050 silnice I/8 ve směru jízdy na Teplice, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 17.8.2014 23:59:00
17.3.2014 6:00:00
Uzavírka
R7 Kladno Uzavírka R7, mezi km 8.2 a 15.7, ve směru Slaný, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, obousměrný provoz, oprava vozovky v protisměrném jízdním pásu 15.5.2014 18:00:00
17.3.2014 6:00:00
Uzavírka
R7 Kladno Uzavírka R7, mezi km 15.7 a 8.2, ve směru Praha, práce na silnici, provoz převeden protisměru, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Do 15.05.2014 18:00, Dopravní proudy budou po dobu uzavírky převedeny v km 15,692 přes stávající přejezd středního dělícího pásu rychlostní silnice jednoho jízdního pruhu pravého jízdního pásu rychlostní silnice a v km 8,159 budou převedeny přes stávající přejezd středního dělícího pásu rychlostní silnice zpět levého jízdního pásu rychlostní silnice. 15.5.2014 18:00:00
17.3.2014 6:00:00
Uzavírka
R7 Kladno Uzavírka R7, mezi km 7.4 a 3.7, ve směru Praha, práce na silnici, provoz převeden protisměru, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Do 15.05.2014 18:00, Dopravní proudy budou po dobu uzavírky převedeny v km 7,517 přes stávající přejezd středního dělícího pásu rychlostní silnice jednoho jízdního pruhu pravého jízdního pásu rychlostní silnice a v km 3,717 budou převedeny přes stávající přejezd středního dělícího pásu rychlostní silnice zpět levého jízdního pásu rychlostní silnice. 15.5.2014 18:00:00
17.3.2014 6:00:00
Uzavírka
R7 Kladno Uzavírka R7, mezi km 3.7 a 7.5, ve směru Slaný, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, obousměrný provoz, oprava vozovky v prosměrném jízdním pásu 15.5.2014 18:00:00
17.3.2014 7:00:00
Uzavírka
I/14 Náchod Uzavírka silnice I/14 - ulice Plhovská, Náchod, okr. Náchod, práce na silnici, částečná uzavírka silnice I/14 v Náchodě, ul. Plhovská, v úseku od okružní křižovatky se silnicí II/303 ul. Kladská včetně této křižovatky (křižovatka „u Itálie“) po okružní křižovatku se silnicí I/33 ul. Běloveská 30.4.2014 23:59:00
17.3.2014 7:00:00
Uzavírka
I/14 Náchod Uzavírka silnice I/14 (ulice Plhovská), Náchod, okr. Náchod, uzavřeno, práce na silnici, Provedení rekonstrukce další části silnice I/14 v Náchodě, a to další části ulice Plhovské a okružní křižovatky "U Itálie". Objízdná trasa: Místní provoz: Provoz od Červeného Kostelce bude veden ulicí Za Teplárnou na silnici II/303, dále zpět na okružní křižovatku u Itálie na silnici I/14 s napojením na silnici I/33. Provoz do Červeného Kostelce: I/33 – ulice Kladská – II/303 – ulice Za Teplárnou – I/14. Tranzitní provoz: Od Hradce Králové bude provoz veden ze silnice I/33 v České Skalici na silnici III/3049 a III/3036 do Červeného Kostelce, kde se napojí na I/14. Od Náchoda a Nového Města nad Metují bude provoz veden po silnici I/33 do České Skalice, dále na silnici III/3049 a III/3036 a dále do Červeného Kostelce, kde se napojí na I/14. Autobusová linková doprava: Ve směru z ulice Pražské do ulice Plhovské bude vedena objízdná trasa pro veřejnou linkovou au 30.4.2014 23:59:00
17.3.2014 7:00:00
Uzavírka
I/14 Náchod Uzavírka silnice II/303 (ulice Kladská), Náchod, okr. Náchod, oprava povrchu vozovky, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, částečná uzavírka na okružní křižovatce u Itálie II/303 s I/14, uzavírka pravého jízdního pruhu, Objížďka - dopravním značením: ulice Za Teplárnou - silnice III/3034 (ulice Borská), Náchod, okr. Náchod, provoz od Červeného Kostelce, Objížďka - dopravní značení: silnice I/14 (ulice Plhovská), Náchod, okr. Náchod, přes: silnice I/33 (ulice Polská), ulice Kladská, provoz do Červeného Kostelce, Objížďka - nákladní automobily: silnice III/3049 (ulice třída T. G. Masaryka), Česká Skalice - silnice III/3038 (ulice náměstí T. G. Masaryka), Červený Kostelec, okr. Náchod, tranzitní doprava od Hradec Králové do Červeného Kostelce, Objížďka - nákladní automobily: silnice I/33 (ulice Pražská), Náchod - silnice I/14 (ulice 17. listopadu), Červený Kostelec, okr. Náchod, přes: ulice Pod Nádražím, Česká Skalice, tranzitní doprava od Náchoda 30.4.2014 23:59:00
17.3.2014 10:00:00
Uzavírka
II/487 Vsetín Uzavírka silnice II/487, v katastru obce Velké Karlovice - v katastru obce Karolinka, okr. Vsetín, uzavřeno, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Uzavírka úseku silnice č. II/487 v k.ú. Karolinka a Velké Karlovice, provoz veden po nově vybudované přeložce silnice č. II/487 - řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením, Vydal: Městský úřad Vsetín 30.4.2014 23:59:00
17.3.2014 8:00:00
Uzavírka
II/487 Vsetín Uzavírka silnice II/487 (ulice Vsetínská), Karolinka, okr. Vsetín, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Uzavírka jednoho jízdního pruhu silnice č. II/487 ul. Vsetínská, k.ú. Karolinka. Provoz řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením, Vydal: Městský úřad Vsetín 30.4.2014 23:59:00
17.3.2014 8:00:00
Uzavírka
II/487 Vsetín Uzavírka silnice II/487, v katastru obce Ústí - v katastru obce Janová, okr. Vsetín, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Uzavírka jednoho jízního pruhu v délce 180m. Provoz řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením, Vydal: Městský úřad Vsetín 22.6.2014 23:59:00
17.3.2014 7:30:00
Uzavírka
III/32256 Pardubice Uzavírka silnice III/32256, Dolní Roveň, okr. Pardubice, stavební práce, Částečná uzavírka silnice III/32256 v Dolní Rovni z důvodu opravy vozovky. Dle postupu prací provoz řízen pracovníky zhotovitele a nebo SSZ, Vydal: Městský úřad Holice 30.5.2014 23:59:00
17.3.2014 8:00:00
Uzavírka
I/16 Kladno Uzavírka silnice I/16, Žižice, část obce Luníkov, okr. Kladno, práce na inženýrských sítích, částečná uzavírka silnice č.I/16 v úseku staničení 27,000km – 27,500km, ve směru na Ješín, část Luníkov, obec Žižice, okr. Kladno, z důvodu provádění stavebních prací a umístění inženýrských sítí - kanalizace v silničním pozemku při realizaci stavby „Splašková kanalizace a ČOV v obci Žižice“,, Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje 30.4.2014 23:59:00
17.3.2014 8:00:00
Uzavírka
III/5019 Uherské Hradiště Uzavírka silnice III/05019 (ulice PValy), Uherský Brod, okr. Uherské Hradiště, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 17.03.2014 08:00 částečná uzavírka provozu na silnici III/05019 z důvodu rekonstrukce kanalizace v ul. PValy v Uherském Brodě. Provoz řízen SSZ, Vydal: Městský úřad Uherský Brod 31.5.2014 23:59:00
16.3.2014
Uzavírka
II/446 Olomouc Uzavírka silnice II/446, Pňovice - Žerotín, okr. Olomouc, uzavřeno, práce na silnici, I etapa - 16.3.2014 - 10.4.2014 II.etapa - 11.4. - 15.6.2014, II - etapa, Objížďka - ***: silnice II/449 (ulice Dukelská) - silnice II/447 (ulice Žerotínova), Litovel, okr. Olomouc, přes: silnice II/446 (ulice Litovelská) (Uničov), ulice Olomoucká, ulice Staškova, silnice III/4473 (Štěpánov), silnice III/44618 (ulice Horní), do 3,5 t - II etapa uzavírky - od 1.4. budou uzavřeny Tři Dvory u Litovle, Objížďka - ****: silnice II/449 (ulice Dukelská) - silnice II/447 (ulice Žerotínova), Litovel, okr. Olomouc, přes: silnice III/4496 (Králová), místní komunikace (Medlov), silnice III/44624 (ulice Stromořadí) (Uničov), silnice II/444 (ulice Šternberská), silnice II/446 (Pňovice), silnice III/4473 (Žerotín), místní komunikace (Uničov), silnice III/4473 (Štěpánov), silnice II/446 (Pňovice), Vydal: Městský úřad Litovel 15.6.2014
16.3.2014
Uzavírka
II/446 Olomouc Uzavírka silnice II/446, Pňovice - Žerotín, okr. Olomouc, uzavřeno, práce na silnici, I etapa - 16.3.2014 - 10.4.2014 II.etapa - 11.4. - 15.6.2014, I - etapa, Objížďka - ***: silnice II/449 (ulice Dukelská) - silnice II/447 (ulice Žerotínova), Litovel, okr. Olomouc, přes: silnice II/446 (ulice Litovelská) (Uničov), ulice Olomoucká, ulice Staškova, silnice III/4473 (Štěpánov), silnice III/44618 (ulice Horní), do 3,5 t - II etapa uzavírky - od 1.4. budou uzavřeny Tři Dvory u Litovle, Objížďka - ****: silnice II/449 (ulice Dukelská) - silnice II/447 (ulice Žerotínova), Litovel, okr. Olomouc, přes: silnice III/4496 (Králová), místní komunikace (Medlov), silnice III/44624 (ulice Stromořadí) (Uničov), silnice II/444 (ulice Šternberská), silnice II/446 (Pňovice), silnice III/4473 (Žerotín), místní komunikace (Uničov), silnice III/4473 (Štěpánov), silnice II/446 (Pňovice), Vydal: Městský úřad Litovel 15.6.2014
15.3.2014
Uzavírka
II/373 Brno - Město Uzavírka silnice II/430, silnice II/373, město Brno, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnic II/430, II/373 a místní komunikace Řipská v místě křižovatky Olomoucká - Bělohorská - Hviezdoslavova - Řipská s umožněním průjezdu vozidel IZS, městské hromadné dopravy a veřejné linjkové osobní dopravy, Objížďka - : Obousměrně po komunikacích v ulicích Olomoucká - Těžební - Švédské valy - Řipská, případně po silnici I/50 v ulici Ostravské. , Vydal: Magistrát města Brna 30.6.2014 23:59:00
21.3.2014
Uzavírka
I/14 Trutnov Uzavírka silnice I/14 (ulice Krkonošská), v katastru obce Trutnov, okr. Trutnov, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice I/14 v Trutnově, Horním Starém Městě, ul. Krkonošská, v místě mostu ev. č. 14-070. Důvod uzavírky: pokračování opravy mostu ev. č. 14-070 po zimní přestávce, Objížďka - dopravní značení: směr Trutnov › Mladé Buky: Trutnov I/14 – křižovatka se sil. III/01415 vlevo – sil. III/01415 – místní komunikace (MK) ul. Vlčická – MK ul. Horská – MK ul. Rýchorská – silnice II/300 – zpět na I/14 - platí obousměrně, Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 31.8.2014 23:59:00
17.3.2014
Uzavírka
II/355 Chrudim Uzavírka silnice II/355, Hrochův Týnec, Stíčany - Dvakačovice, okr. Chrudim, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka silnice II/355 v km cca 25,950 - 26,850 mezi místní částí Stíčany obce Hrochův Týnec a obcí Dvakačovice, Objížďka - pro veškerou dopravu: silnice III/34041, Vejvanovice - silnice III/34043, Dvakačovice, okr. Chrudim, přes: Vejvanovice, Vydal: Městský úřad Chrudim 31.5.2014
10.3.2014
Uzavírka
III/39918 Znojmo Uzavírka silnice III/39918, Tvořihráz, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na silnici, zvláštní užívání a úplná uzavírka silnice III/399 18 v km 6,000 - 6,420 staničení silnice, v obci Tvořihráz (v úseku od obecního úřadu ke konci obce směrem na Horní Dunajovice), z důvodu výstavby splaškové kanalizace, kdy budou prováděny stavební práce pomocí příčných a podélných rýh, Objížďka - mimo BUS: silnice III/41315, Žerotice - Kyjovice, okr. Znojmo, přes: Kyjovice, Prosiměřice, silnice III/39920 (Želetice), silnice III/41315 (Prosiměřice), silnice II/413, Vítonice, silnice III/41312, silnice III/41315 (Kyjovice), v případě úplné uzavírky v obci Žerotice bude objízdná trasa pro všechna vozidla, vyjma vozidel s povolením stavby a BUS, vedena z křižovatky silnice III/399 20 a III/413 15 v obci Žerotice, dále po silnici III/399 20 až ke křižovatce této silnice se silnicí III/413 12, dále po silnici III/41312 až ke křižovatce této silnice se silnicí II/413 v obci Vítonic 4.5.2014
19.3.2014
Uzavírka
II/220 Karlovy Vary Uzavírka silnice II/220 (ulice Závodu míru), Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, stavební práce, Rekonstrukce autobusové zastávky "Školní", Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 30.6.2014 23:59:00
19.3.2014
Uzavírka
II/220 Karlovy Vary Uzavírka silnice II/220 (ulice Závodu míru), Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, stavební práce, jeden jízdní pruh uzavřen, Rekonstrukce autobusové zastávky "Krátká", Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 30.6.2014 23:59:00
12.3.2014 8:00:00
Uzavírka
III/3434 Chrudim Uzavírka silnice III/3434, Včelákov - Petrkov, okr. Chrudim, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice III/3434 v km 3,400-4,200, v úseku mezi obcí Včelákov za křižovatkou silnic III/3434 a III/3437 a obcí Petrkov, z důvodu obnovy komunikace - recyklace, živičné vrstvy, obnova příkopů, Objížďka - pro veškerou dopravu: V obci Hlinsko(okres Chrudim) ulice: Rváčovská, Srnská, silnice: místní komunikace, V obci Trhová Kamenice(okres Chrudim), silnice: místní komunikace, V obci Bystřice(okres Chrudim), silnice: silnice III/3437, V obci Dolní Babákov(okres Chrudim), silnice: silnice III/3437, V obci (okres Chrudim), silnice: silnice II/343, V obci Rváčov(okres Chrudim), silnice: místní komunikace, V obci Svatý Mikuláš(okres Chrudim), silnice: silnice II/343, V obci Svobodné Hamry(okres Chrudim), silnice: silnice II/343, Vydal: Městský úřad Hlinsko 31.5.2014 23:59:00
19.3.2014
Uzavírka
I/49 Zlín Uzavírka ulice Školní, Zlín, okr. Zlín, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka MK ul. Školní ve Zlíně při "Revitalizaci prostoru parku Komenského ve Zlíně", uzavřena ulice Školní Zlín, objízdná trasa není stanovena, Vydal: Magistrát města Zlína 4.7.2014 23:59:00
17.3.2014
Uzavírka
III/11217 Benešov Uzavírka silnice III/11217, v katastru obce Keblov, okr. Benešov, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice č. III/11217, v km 6,360 v k.ú. Keblov, Objížďka - dopravní značení: ze silnice č. III/11217 přes Strojetice do Křivsoudova, kde se objízdná trasa napojí na silnici č. II/150 přes Alberovice, Loket na silnici č. III/13020 do Bernartic na silnici č. III/11217 přes Němčice zpět do Keblova. Objízdná trasa je cca 20 km, Vydal: Městský úřad Vlašim 21.5.2014 23:59:00
17.3.2014
Uzavírka
I/6 Karlovy Vary Uzavírka silnice I/6, v katastru obce Budov, okr. Karlovy Vary, práce na údržbě mostu, Částečná uzavírka silnice I/6 v úseku mostu ev. č. 6-045 u obce Budov v okrese Karlovy Vary, v úseku s omezením bude doprava vedena v pravé části pravého jízdního pruhu a v pravém odstavném pruhu ve směru na Prahu, Vydal: Krajský úřad Karlovarského kraje 30.6.2014 23:59:00
17.3.2014
Uzavírka
II/391 Brno - Venkov Uzavírka silnice II/391, v katastru obce Žďárec, okr. Brno-venkov, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice II/391 v místě mostů v k.ú. Žďárec z důvodu jejich rekonstrukce, Objížďka - pro všechna vozidla: silnice II/389, Žďárec - silnice II/391, Rojetín, okr. Brno-venkov, přes: Vratislávka, Strážek, Meziboří, Strážek, Moravec, silnice II/360 (Pikárec), silnice I/37 (ulice Benešovo náměstí) (Křižanov), silnice II/391 (Heřmanov), Vidonín, Vydal: Městský úřad Tišnov 31.7.2014 23:59:00
16.3.2014 7:00:00
Uzavírka
III/4293 Vyškov Uzavírka silnice III/4293, část obce Letošov, Nesovice, okr. Vyškov, práce na inženýrských sítích, silnice ev.č. III/4293, na komunikaci bude částečná uzavírka, úplná uzavírka bude realizována dle předem schváleného harmonogramu, práce budou prováděny na dotčených úsecích postupně v rámci pohyblivého pracovního místa o délce max. 50 m, • při částečné uzavírce bude provoz umožněn v obou směrech, veden střídavě s úpravou přednosti v jízdě, případně bude řízen světelnými signály, práce v dotčených úsecích budou prováděny postupně v rámci pohyblivého pracovního místa o délce max. 50 m, • v termínu od 16.3.2014 do 30.11.2014 (dle harmonogramu), • příjezd bude umožněn ze směru od Nevojic a ze směru od Nesovic. , Vydal: Městský úřad Bučovice 30.11.2014 18:00:00
16.3.2014 7:00:00
Uzavírka
II/429 Vyškov Uzavírka silnice II/429, Nesovice, okr. Vyškov, práce na inženýrských sítích, částečná uzavírka silnice ev.č. II/429, v úseku od zdravotního střediska až ke křižovatce s místní komunikací před RD č.p. 146 na pozemku KN parc.č st. 181, zachování minimální průjezdné šířky 2,75m, práce v dotčených úsecích budou prováděny postupně v rámci pohyblivého pracovního místa o délce max. 50 m. Provoz bude umožněn v obou směrech, bude veden střídavě s úpravou přednosti v jízdě, případně bude řízen světelnými signály, Vydal: Městský úřad Bučovice 30.11.2014 18:00:00
11.3.2014 8:00:00
Uzavírka
I/27 Teplice Uzavírka silnice I/27, v katastru obce Hrob, okr. Teplice, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice I/27 v úseku sjezdu ze silnice I/27 n aul. husova po kkřiž. silnic I/27 a ul. Duchcovská. Rekonstrukce mostu ev.č. 27-004. Objízdná trasy vyznačena, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 31.8.2014 23:59:00
11.3.2014 8:00:00
Uzavírka
II/432 Kroměříž Uzavírka silnice II/432 (ulice Osvoboditelů), Kroměříž - Jarohněvice, okr. Kroměříž, stavební práce, pracovní místa na komunikaci, Vydal: Městský úřad Kroměříž 30.5.2014 23:59:00
10.3.2014 8:00:00
Uzavírka
III/29823 Pardubice Uzavírka silnice III/29823, v katastru obce Borek - v katastru obce Bukovina nad Labem, okr. Pardubice, práce údržby, částečná uzavírka silnice č. III/29823 Borek – extravilán - v úseku od konce obce Borek směrem Bukovina nad Labem po křižovatku se silnicí č. III/29810. Objízdná trasa se nenařizuje, provoz řízen kyvadlově pracovníky zhotovitele, Vydal: Magistrát města Pardubic 30.4.2014 17:00:00
10.3.2014
Uzavírka
II/330 Nymburk Uzavírka silnice II/330, Činěves, okr. Nymburk, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice č. II/330 v km 30,500 - 31,700 silničního staničení v k ú. Činěves, Objížďka - svislé DZ č. IS 11c a č. IS 11b: místní komunikace, Činěves - Netřebice, okr. Nymburk, přes: silnice III/32918 (Úmyslovice), Objížďka - svislé DZ č. IS 11c a č. IS 11b: silnice III/33018 - silnice II/330, Činěves, okr. Nymburk, přes: silnice II/275 (ulice 1. máje) (Dymokury), Vydal: Městský úřad Poděbrady 31.7.2014 23:59:00
10.3.2014 8:00:00
Uzavírka
II/298 Pardubice Uzavírka silnice II/298, v katastru obce Rokytno - v katastru obce Sezemice, okr. Pardubice, práce údržby, částečná uzavírka silnice č. II/298 Rokytno – extravilán - v úseku od konce obce Rokytno směrem Sezemice po křižovatku se silnicí č. III/29817 (Choteč). Objízdná trasa se nenařizuje, provoz řízen kyvadlově pracovníky zhotovitele, Vydal: Magistrát města Pardubic 31.5.2014 17:00:00
3.3.2014 8:02:00
Uzavírka
I/11 Ostrava Uzavírka silnice I/11, Ostrava-Jih, Ostrava, uzavřeno, uzavření nájezdu na silnici I/58 směr Hrabůvka. 21.7.2014 23:59:00
15.3.2014
Uzavírka
I/15 Most Uzavírka silnice I/15, v katastru obce Patokryje - v katastru obce Korozluky, část obce Sedlec, okr. Most, stavební práce, částečná uzavírka silnice I/15, provádění stavebních prací na opravě živičného povrchu silnice v úseku od křižovatky se silnicí I/13 (MUK Chanov) po mostní objekt ev.č. 15-025a na I/15 u obce Sedlec včetně větví mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/27, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 31.5.2014 23:59:00
10.3.2014 7:00:00
Uzavírka
II/189 Domažlice Uzavírka silnice II/189, Klenčí pČerchovem, okr. Domažlice, uzavřeno, práce na silnici, Od 10.03.2014 07:00 úplná (pro veškerý provoz) uzavírka provozu na silnici II. tř. č. 189, v délce cca 324 m, v km staničení 4,756 - cca 5,080 (vyústění veřejně přístupné účelové komunikace na silnici II. tř. č. 189) (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice), v městyse Klenčí pČerchovem, za účelem provádění rekonstrukce průtahu městyse Klenčí pČerchovem, Objížďka - objížďka pro veškerý provoz: místa uzavírky provozu po silnici II. tř. č. 189 na křižovatku silnice II. tř. č. 189 a II. tř. č. 195, po silnici II. tř. č. 195 na křižovatku silnice II. tř. č. 195 a silnice III. tř. č. 19525 v obci Postřekov, po silnici III. tř. č. 19525 do obce Díly a dále po veřejně přístupné účelové komunikaci k místu uzavírky provozu - vyústění veřejně přístupné účelové komunikace na silnici II. tř. č. 189 v městyse Klenčí pČerchovem obousměrně (délka objížďky cca 8621 m), Vydal: Městsk 30.4.2014 23:59:00
10.3.2014
Uzavírka
III/3321 Kutná Hora Uzavírka silnice III/03321, Kutná Hora - Církvice, okr. Kutná Hora, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice III/03321 od křižovatky se silnicí II/126 po křižovatku se silnicí III/33721a jednosměrně ve směru od Církvice - a 3,0 km (od Církvice po OK) z důvodu výstavby okružní křižovatky, I. etapa, Objížďka - objízdná trasa A: silnice II/126 (ulice Hrnčířská), Kutná Hora - silnice I/38, Církvice, okr. Kutná Hora, přes: silnice III/03321, silnice I/38, Vydal: Městský úřad Kutná Hora 31.5.2014 23:59:00
10.3.2014
Uzavírka
III/3321 Kutná Hora Uzavírka silnice III/03321 (ulice Čáslavská), Kutná Hora, okr. Kutná Hora, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice III/03321 ul. Čáslavská v Kutné Hoře, Karlově od křižovatky se silnicí II/126 směrem do centra - cca 100 m. Výstavba okružní křižovatky, I. etapa, Objížďka - objízdná trasa B: silnice II/126 (ulice Hrnčířská) - silnice I/2 (ulice Masarykova), Kutná Hora, okr. Kutná Hora, Vydal: Městský úřad Kutná Hora 31.5.2014 23:59:00
10.3.2014
Uzavírka
II/126 Kutná Hora Uzavírka silnice II/126, Kutná Hora, okr. Kutná Hora, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Částečná uzavírka silnice II/126 ul. Hrnčířská v Kutné Hoře, Karlově (jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací) - ve vzdálenostech cca 150 m na každou stranu od křižovatky se silnicí III/03321 (ul. Čáslavská). Výstavba okružní křižovatky, Vydal: Městský úřad Kutná Hora 31.5.2014 23:59:00
10.3.2014
Uzavírka
I/59 Karviná Uzavírka silnice I/59 (ulice Ostravská), ve směru Karviná, Karviná, okr. Karviná, uzavřeno, práce na silnici, Karviná-Doky sil. I/59 - km 14,800 - most 59-006- oprava. Komunikace uzavřena ve směru Ostrava - Karviná, Objížďka - ve směru na Karvinou - centrum: objízdná trasa bude vedena ze silnice č. I/59 v okružní křižovatce silnic č. I/59 x II/474 v Karviné – Doly na silnici č. II/474 do Horní Suché a po silnici č. II/475 a I/67 do Karviné, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 31.8.2014 23:59:00
10.3.2014
Uzavírka
II/152 Znojmo Uzavírka silnice II/152, Moravský Krumlov, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na silnici, Z důvodu pokračování na stavbě průtahu Polánkou je nutná úplná uzavírka silnice II/152 od budované okružní křižovatky se silnicí II/413 po konec Polánky ve směru na Jamolice, Objížďka - Pro veškerou dopravu : silnice II/413 (ulice Brněnská) - silnice II/152, Moravský Krumlov, okr. Znojmo, přes: silnice III/15250 (Jamolice), Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 13.6.2014 23:59:00
19.5.2014
Uzavírka
I/14 Semily Uzavírka silnice I/14, v katastru obce Rokytnice nad Jizerou, část obce Hranice, okr. Semily, stavební práce, částečná uzavírka silnice I/14 v cca km 28,800 – 29,100, obec Rokytnice nad Jizerou, k.ú. Dolní Rokytnice, bude uzavřen pravý jízdní pruh ve směru z Jablonce nad Jizerou do Harrachova. Sanace skalních masivů, Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje 15.6.2014 23:59:00
7.4.2014 8:00:00
Uzavírka
II/300 Jičín Uzavírka ; na silnici 300 od obce Miletín do obce Hořice okres Jičín , délka 3.9km; Objízdná trasa po komunikaci II/284, III/3001 a III/28440 Dachovy, Červená Třemešná a Vidoň.; komunikace dočasně uzavřena; práce na silnici ve velkém rozsahu; Oprava povrchu komunikace. 23.6.2014 0:55:00
5.3.2014 7:00:00
Uzavírka
III/4465 Olomouc Uzavírka silnice III/4465 (ulice Večeřova), Křelov-Břuchotín, část obce Křelov, okr. Olomouc, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice č. III/4465 v Křelově (mimo BUS a dopravní obsluhy), Objížďka - obousměrně: po sil. III/4465 směr Horka nad Moravou na sil. III/4463 do Olomouce a zpět po sil. II/635 do Křelova - obousměrně, Vydal: Magistrát města Olomouce 30.6.2014 23:59:00
6.3.2014 8:00:00
Uzavírka
I/25 Karlovy Vary Uzavírka silnice I/25 (ulice tř. Čs. armády), v katastru obce Jáchymov, okr. Karlovy Vary, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Částečná uzavírka silnice I/25 v úseku dolní točky (serpentiny) nad Jáchymovem ve směru na Boží Dar. Provoz bude řízen pomocí světelného signalizačního zařízení., Vydal: Krajský úřad Karlovarského kraje 31.10.2014 18:00:00
6.3.2014 8:00:00
Uzavírka
I/25 Karlovy Vary Uzavírka silnice I/25 (ulice tř. Čs. armády), Jáchymov, okr. Karlovy Vary, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice I/25 v úseku za koncem obce Jáchymov ve směru na Boží Dar v okrese Karlovy Vary v místě dolní točky (serpentiny) z důvodu realizace stavby „I/25 Jáchymov – dolní točka“ v termínu od 6.3.2014 do 31.10.2014. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava převedena do jednoho jízdního pruhu. Průjezdný profil zůstane vždy minimálně 2,75 m a provoz bude řízení pomocí světelného signalizačního zařízení. 31.10.2014 13:21:00
8.3.2014 7:00:00
Uzavírka
I/57 Bruntál Uzavírka silnice I/57 (ulice Opavská), Krnov, okr. Bruntál, zúžené jízdní pruhy, Krnov - Opavské předměstí km 30,0 - 30,5,částečné omezení provozu na silnici I/57 pro kácení stromů a geologický průzkum stavby obchvatu Krnova, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 31.12.2014 23:59:00
5.3.2014 7:00:00
Uzavírka
I/35 Liberec Uzavírka silnice II/592 (ulice Nádražní), Chrastava, okr. Liberec, uzavřeno, práce na silnici, Oprava silnice po povodních 2010, Objížďka - INTEGRA: silnice III/27250 (ulice Liberecká) - silnice II/592 (ulice Nádražní), Chrastava, okr. Liberec, přes: ulice Pobřežní, Objížďka - INTEGRA I.: silnice III/27250 (ulice Liberecká) - silnice I/35, Chrastava, okr. Liberec, Vydal: Magistrát města Liberec 10.5.2014 23:59:00
5.3.2014
Uzavírka
III/4133 Znojmo Uzavírka silnice III/4133, Jezeřany-Maršovice, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na silnici, Z důvodu prací na splaškové kanalizaci v obci Jezeřany - Maršovice je nutná úplná uzavírka silnice III/413 3. Autobusové dopravě zajišťující linkovou osobní dopravu bude průjezd umožněn, Objížďka - Mimo autobusů IDS JMK: silnice III/4133, Loděnice, okr. Brno-venkov - (ulice Nádražní), Moravský Krumlov, okr. Znojmo, přes: silnice II/396 (Olbramovice), Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 5.6.2014 23:59:00
5.3.2014 7:00:00
Uzavírka
II/592 Liberec Uzavírka silnice II/592 (ulice Nádražní), Chrastava, okr. Liberec, uzavřeno, práce na silnici, Do 10.05.2014 23:59 10.5.2014 23:59:00
3.3.2014
Uzavírka
II/406 Jihlava Uzavírka silnice II/406 (ulice Dačická), Telč, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice II/406 v Telči, ul. 9. května, v úseku od křižovatky se sil. III/40610 po křiž. se sil. III/40611. Stavební akce II/406 Telč-průtah, II.etapa, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t: od křižovatky sil I/23 a II/406 (u čerpací stanice Benzina) po sil. I/23 Telč ul. Slavatovská přes křiž. I/23 a II/112 Telč, ul. Jihlavská, dále po sil. I/23 (ul. Štěpnická a Na Posvátné), na křiž. I/23 a II/112 Telč, ul. Staňkova, dále po sil. II/112 (ul. Staňkova) na okružní křiž. II/112 a III/40610 Telč ul. Masarykova, dále po II/112 ul. Slavíčkova na křiž s MK Novoříšská - po hrázi Staroměstského rybníka, a dále na sil. III/40618 Telč, ul. Radkovská a na sil. II/406, Telč, ul. Dačická a zpět, Objížďka - pro vozidla nad 3,5 t: Telč, ul. Třebíčská - I/23 do městyse Stará Říše, na křiž. I/23 a II/407, dále po sil. II/407 - Nová Říše - Červený Hrádek - Dačice na křiž. si 30.6.2014 23:59:00
15.3.2014 7:00:00
Uzavírka
II/410 Třebíč Uzavírka silnice II/410, Římov, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice č. II/410 v obci Římov od křižovatky se sil.č. III/4109 po konec obce směrem na Želetavu o celkové délce cca 0,5 km z důvodu výstavby kanalizačního a vodovodního řadu včetně přípojek v rámci akce: „Vodovod Rokytnicko“, Objížďka - autobusy a vozidla IZS: obousměrně od uzavřeného úseku v obci Římov po silnici č. III/4109 do Čáslavic a odtud po sil.č. III/41010 ke křiž. se sil. č. II/410. Délka objízdné trasy cca 5 km, Objížďka - vozidla nad 3,5 t: obousměrně od Třebíče po sil. č. I/23 přes Štěměchy, Předín, Hory až ke křižovatce se sil. I/38 Kasárna. Délka objízdné trasy cca 25 km, Vydal: Městský úřad Třebíč 31.5.2014 20:00:00
15.3.2014 0:07:00
Uzavírka
III/4109 Třebíč Uzavírka silnice III/4109, Římov, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, zvláštní užívání silnice III/4109 překopem a podélným uložením v průtahu obcí Římov z důvodu pokládky splaškové kanalizace a vodovodu vč. přípojek v rámci stavební akce: „Vodovod Rokytnicko“, Vydal: Městský úřad Třebíč 27.6.2014 20:00:00
4.3.2014
Uzavírka
I/27 Louny Uzavírka silnice I/27 (ulice Plzeňská), Žatec, okr. Louny, oprava povrchu vozovky, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka I/27 z důvodu: stavební prací na opravě vozovky v místě Žatec, silnice I/27, cca od okružní křižovatky s II/225 (Kadaňská) po křižovatku s III/22524 (Čeradická) upřesnění termínu: v uvedeném termínu po dobu max. 10 , Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 30.4.2014 23:59:00
4.3.2014 8:00:00
Uzavírka
I/27 Most Uzavírka silnice I/27, Havraň, okr. Most, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, zvláštní užívání silnice I/27 z důvodu provádění stevebních prací na pokládce kabelového vedení NN. 8x příčný protlak k objektům čp. 82, 88, 50, 76, 80, 122, 99 a 65; podélné uložení kabelu v krajnici silnice-pravá strana (mimo vozovku) ve směru jízdy na Žatec (k.ú. Havraň) a podélné uložení kabelu v krajnici silnice - pravá strana (mimo vozovku) ve směru jízdy na Most (k.ú. Havraň), Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 30.4.2014 18:00:00
10.3.2014
Uzavírka
II/392 Žďár n. Sázavou Uzavírka silnice II/392 (ulice Františkov), mezi křižovatkami ulic Karlov a Nad Pilou, Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Silnice č. II/392 bude uzavřena v km 0,000 – 0,100, v úseku cca 100 m včetně části silnice II/602 od jejich křižovatky, v úseku prováděné stavby okružní křižovatky včetně všech jejich součástí v ulici Františkov a Karlov ve Velkém Meziříčí. Silnice II/602 bude průjezdná střídavě pomocí světelného signalizačního zařízení, Objížďka - objížďka: Po silnici č. II/602, II/390 na II/392, (Velké Meziříčí, Jabloňov, Ruda, Křeptov, Tasov, Dolní Heřmanice, Petráveč). Autobusy veřejné linkové dopravy budou užívat účelovou komunikaci Tržiště a místní komunikaci nábřeží ve Velkém Meziříčí.Ostatní doprava na této komunikaci bude zakázána vozidlům o hmotnosti nad 3,5 tuny, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí 4.5.2014 23:59:00
10.3.2014
Uzavírka
I/67 Karviná Uzavírka silnice I/67 (ulice Karvinská), Chotěbuz - Karviná, okr. Karviná, oprava povrchu vozovky, Český Těšín - Karviná, sil. I/67 km 0,00 - 8,33 - oprava silnice, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 31.7.2014 23:59:00
3.3.2014 8:00:00
Uzavírka
R4 Příbram Uzavírka R4 EXIT 27, vjezd na dálnici uzavřen, práce na silnici, Pozor!, Uzavírka nájezdové větve směr Praha na mimoúrovňové křižovatce Dobříš - sever z důvodu umožnění provedení akce "R4, MÚK Dobříš-sever, km 28,0, most 4-019a.1". Doprava po dobu uzavírky vedena na nájezdovou větev na MÚK Dobříš - sever v pravém jízdním pásu R4, dále v pravém jízdním pásu R4 s otočením na MÚK Dobříš - jih. 30.8.2014 17:00:00
3.3.2014 8:00:00
Uzavírka
R4 Příbram Uzavírka R4 EXIT 27, výjezd z dálnice uzavřen, práce na silnici, Pozor!, Uzavírka sjezdové větve směr Dobříš na mimoúrovňové křižovatce Dobříš - sever z důvodu umožnění provedení akce "R4, MÚK Dobříš-sever, km 28,0, most 4-019a.1". Doprava po dobu uzavírky vedena na MÚK Dobříš - jih, EXIT 32. 30.8.2014 17:00:00
3.3.2014 8:00:00
Uzavírka
II/357 Ústí n. Orlicí Uzavírka silnice II/357, v katastru obce Nové Hrady, okr. Ústí nad Orlicí, práce na silnici, částečná uzavírka provozu – uzavření jednoho jízdního pruhu - na silnici II. třídy č. 357 ve směru od obce Nové Hrady na Proseč, v km 22,600 – 22,800 v k.ú. Nové Hrady u Skutče, v úseku provádění stavebních prací na stavbě s názvem "Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hrady v km 22,600", Objížďka - objížďka pro dálkovou nákladní dopravu: a) směr z Litomyšle do Proseče – v Litomyšli z I/35 odbočit na silnici II/359 a přes obce Dolní Újezd, Budislav pokračovat až do Proseče; b) směr z Luže do Proseče – v Luži po II/305 do Skutče, zde pokračovat po II/358 do Zderazi, zde odbočit vpravo na II/359 a pokračovat až do Proseče; c) směr z Nových Hradů do Proseče – v Nových Hradech po II/358 ve směru na Chotovice, ze které pokračovat po III/35911 a přes Jarošov až do Budislavi, zde odbočit vpravo na II/359 a pokračovat až do Proseče. d) směr z Proseče do Nových Hradů – v 31.5.2014 23:59:00
3.3.2014 8:00:00
Uzavírka
I/58 Ostrava Uzavírka silnice I/58 (ulice Plzeňská), Ostrava-Jih, Ostrava, práce na inženýrských sítích, práce na silnici, provoz převeden protisměru, Do 21.07.2014 23:59, Ostrava, sil. I/58 - ul. Plzeňská- výstavba propojení Plzeňská-Pavlovova, uzavírka jízdního pásu ve směru Hrabůvka, provoz veden obousměrně v protisměrném jízdním pásu, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 21.7.2014 23:59:00
1.3.2014 6:00:00
Uzavírka
III/28411 Jičín Uzavírka silnice III/28411, Stará Paka, část obce Karlov, okr. Jičín, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, práce na silnici, úplná uzavírka silnice III/28411 pro nákladní vozidla v obci Karlov u Roškopova mezi č. p. 10 a 41, částečná uzavírka silnice III/28411 v obci Karlov u Roškopova mezi č. p. 10 a 41 - zúžení do jednoho jízdního pruhu, doprava řízena kyvadlově, Objížďka - pro nákladní vozidla: ze Staré Paky po silnici II/284 do Nové Paky, dále vpravo po silnici III/28412 na Brdo u staré Paky, po silnici III/28410 přes Krsmol, po silnici III/2849 zpět na silnici II/284 přes Novou Ves nad Popelkou. Lomnici nad Popelkou, po silnici II/286 přes Košťálov, Kundratice, Mříčnou až do Jilemnice a opačně, Vydal: Městský úřad Nová Paka 13.6.2014
3.3.2014
Uzavírka
III/3565 Vsetín Uzavírka silnice III/03565, Lešná, část obce Příluky, okr. Vsetín, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice III/03565 v k.ú. Příluky, v úseku od okružní křižovatky se silnicí I/35 po křižovatku se silnicí III/03566, Objížďka - III/03568, III/0487: po silnici III/03568 přes obec Mštěnovice a po silnici III/0487 směr obec Lešná, Vydal: Městský úřad Valašské Meziříčí 31.8.2014 23:59:00
3.3.2014
Uzavírka
II/437 Přerov Uzavírka silnice II/437, Skoky - Dolní Újezd, okr. Přerov, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka provozu silnice II/437 v km silničního staničení 12,426-13,970 mezi obcemi Dolní Újezd a Skoky z důvodu provádění rekonstrukce mostu ev. č. 437-007 na silnici II/437, Objížďka - vedena: po silnici III/43623 přes obec Dolní Újezd směr Skoky a to obousměrně, Vydal: Městský úřad Lipník nad Bečvou 15.9.2014 23:59:00
2.3.2014 6:00:00
Uzavírka
I/54 Hodonín Uzavírka ; na silnici 54 v obcích Veselí nad Moravou a Moravský Písek okres Hodonín , délka 4.8km; práce na údržbě mostu; Úplná uzavírka silnice č. I/54 mezi obcemi Moravský Písek a Veselí nad Moravou z důvodu rekonstrukce mostu ev.č. 54-023 v km cca 47,400-47,500. Objízdná trasa je zvlášť značena pro vozidla do 30t, nad 30t a veřejnou linkou osobní dopravu. 30.8.2014 23:00:00
3.3.2014 8:00:00
Uzavírka
II/150 Havlíčkův Brod Uzavírka silnice II/150 (ulice Žižkova), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka, Objížďka - DOP/411a/2014/JTE: bude vedena pro veškerou dopravu ze směru od křižovatky silnice II/150 s MK ulice Dolní po silnici II/150 a dále po silnicích I/38 (Masarykova) a I/34 (obchvat) po okružní křižovatku a zde případně zpět na silnici č. II/150 a to obousměrně, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod 31.10.2014 23:59:00
1.3.2014
Uzavírka
III/24815 Děčín Uzavírka silnice III/24815, Jílové, okr. Děčín, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání silnice č. III/24815 na Sněžníku u domu čp. 124 z důvodu opravy vodovodní přípojky. V místě zúžený jízdní pruh, Vydal: Magistrát města Děčín 30.4.2014 23:59:00
1.3.2014
Uzavírka
III/36210 Blansko Uzavírka silnice III/36210, Lhota u Olešnice, okr. Blansko, stavební práce, částečná uzavírka silnice III/36210 v km cca 3,190 – 3,380 vlevo ve směru staničení v obci Lhota u Olešnice z důvodu provádění stavebních prací při realizaci stavby ,,LHOTA U OLEŠNICE – OPRAVA VODOVODU – II. ETAPA“. V daném úseku bude realizováno posuvné pracovní místo a provoz v tomto úseku bude umožněn v jednom jízdním pruhu dle stanovené přechodné úpravy provozu za snížení rychlosti na 30 km/h , Vydal: Městský úřad Boskovice 30.5.2014 23:59:00
3.3.2014 8:00:00
Uzavírka
I/57 Nový Jičín Uzavírka silnice I/57 (ulice Dukelská), Šenov u Nového Jičína, okr. Nový Jičín, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, stavební práce, částečná uzavírka silnice I/57, v km 91,6600 - oprava mostu ev.č. 57-039. Práce budou probíhat na pravé polovině vozovky ( směr Fulnek - Nový Jičín). Provoz usměrňován DZ. Pro pěší uzavřeno - vyznačena obchůzí trasa, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 14.9.2014 18:00:00
1.3.2014
Uzavírka
II/201 Plzeň - Sever Uzavírka silnice II/201, Manětín, okr. Plzeň-sever, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice II/201 staničení km 90,776 až km 90,801 (mosty ev. č. 201-040 a 201-041) v obci Manětín z důvodu rekonstrukce mostů ev. č. 201-040 a 201-041 na silnici II/201 v obci Manětín, Objížďka - pro osobní dopravu: po sil.II/201 a přes místní komunikace, Manětín, okr. Plzeň-sever, Objížďka - nákladní doprava nad 3,5 t: silnice II/201, Manětín, okr. Plzeň-sever, přes: silnice II/205 (Dražeň), místní komunikace, silnice II/204 (Dolní Bělá), Horní Bělá, Zahrádka, silnice I/20 (Úněšov), silnice II/193 (Čbán), Úněšov, Hrad Nečtiny, silnice II/201 (Nečtiny), Vydal: Městský úřad Kralovice 15.8.2014 23:59:00
2.3.2014 6:00:00
Uzavírka
I/54 Hodonín Uzavírka silnice I/54, v katastru obce Veselí nad Moravou, okr. Hodonín, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice I/54 Slavkov - Kyjov - Veselí nad Moravou - státní hranice, v k.ú. Veselí nad Moravou v k.ú. Moravský Písek, okres Hodonín, v km staničení cca 47,400 - 47,500. Provedení nutných zabezpečovacích prací na mostě ev. č. 54-023 přes odlehčovací rameno řeky Moravy. Délka uzavírky: cca 0,100 km. Délka objížďky: - pro vozidla, jejichž okamžitá hmotnost nepřesahuje 30t cca 22,0 km; - pro vozidla, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 30 t cca 55,0 km; - pro vozidla veřejné linkové osobní dopravy cca 10,0 km. Popis objížďky: - pro vozidla, jejichž okamžitá hmotnost nepřesahuje 30t: - ve směru od Slavkova a od Moravského Písku : ve Bzenci odbočit na sil. II/426 do Strážnice, ve Strážnici na křižovatce se sil. I/55 dále vlevo po sil. I/55 do Veselí nad Moravou; ve směru od Blatnice pod Sv. Antonínkem a Uherského Hradiště: ve Veselí nad Moravou 30.8.2014 23:59:00
1.3.2014
Uzavírka
II/137 Tábor Uzavírka silnice II/137, Mladá Vožice, část obce Blanice, okr. Tábor, práce na údržbě mostu, jeden jízdní pruh uzavřen, Uzavírka silnice II/137 v úseku silničního propustku na silnici III/137 v km 15,900 v osadě Blanice, Vydal: Městský úřad Tábor 30.4.2014 23:59:00
1.3.2014
Uzavírka
II/156 České Budějovice Uzavírka silnice II/156 (ulice Novohradská), České Budějovice, okr. České Budějovice, stavební práce, Částečná uzavírka silnice č. II/156, Novohradská a uzavírka ul. Šroubárenská u křižovatky s ul. Šroubárenská, Nové Hodějovice, České Budějovice.Důvod částečné uzavírky: stavba ,,Přeložka silnice II/156, II/157 – 4. etapa“, vybudování okružní křižovatky na silnici II/156 v Nových Hodějovicích, České Budějovice. Vedení objížďky: Silnice č. II/156 v uzavřeném úseku bude průjezdná pro vozidla stavby. Vozidla s hmotností do 3, 5 t a autobusy budou projíždět po souběžné provizorní panelové komunikaci, vozidla s hmotností nad 3, 5t budou využívat objízdnou trasu po ul. Mánesova (silnice č. II/156), na mimoúrovňovou křižovatku se silnicí I/3, dále po silnici I/3 ve směru Velešín na křižovatku se silnicí II/155, dále po silnici II/155 přes obce Římov a Komařice na křižovatku silnic II/155 a II/156 v obci Strážkovice a zpět, Vydal: Magistrát města České Budějovi 31.5.2014 23:59:00
1.1.2014
Uzavírka
D3 Tábor Uzavírka D3, mezi km 79 a 74, ve směru Benešov, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Do 31.12.2014 23:59 31.12.2014 23:59:00
1.1.2014
Uzavírka
D3 Tábor Uzavírka D3, mezi km 74 a 79, ve směru České Budějovice, práce na silnici, provoz převeden protisměru, Do 31.12.2014 23:59 31.12.2014 23:59:00
28.4.2014
Uzavírka
I/14 Semily Uzavírka silnice I/14, v katastru obce Vilémov, okr. Semily, práce na silnici, částečná uzavírka silnice I/14 Vilémov vpravo před místní částí Rokytnice nad Jizerou–Vilémov ve směru z Jablonce nad Jizerou do Harrachova , cca km 31,350 – 31,550, Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje 13.7.2014 23:59:00
21.4.2014
Uzavírka
I/14 Semily Uzavírka silnice I/14, v katastru obce Jablonec nad Jizerou, část obce Dolní Dušnice, okr. Semily, práce na silnici, částečná uzavírka silnice I/14 - 2. etapa: na silnici I/14 vpravo před křižovatkou se silnicí III/0144 ve směru z Jilemnice do Jablonce nad Jizerou, cca km 37,550 – 37,900, Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje 30.6.2014
17.3.2014
Uzavírka
I/14 Semily Uzavírka silnice I/14, část obce Dolní Dušnice - část obce Vojtěšice, v katastru obce Jablonec nad Jizerou, okr. Semily, práce na silnici, částečná uzavírka silnice I/14 - 1. etapa: na silnici I/14 vpravo za křižovatkou se silnicí III/0144 ve směru z Jilemnice do Jablonce nad Jizerou, cca km 37,500 – 37,530, Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje 27.4.2014 23:59:00
10.3.2014
Uzavírka
I/14 Semily Uzavírka silnice I/14, Rokytnice nad Jizerou, část obce Dolní Rokytnice, okr. Semily, práce na silnici, částečná uzavírka na silnici I/14 před křižovatkou se silnicí II/294 v pravém jízdním pruhu ve směru z Jablonce nad Jizerou do Harrachova, cca km 33,300 – 33,370, Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje 27.4.2014 23:59:00
3.3.2014 8:00:00
Uzavírka
II/117 Beroun Uzavírka ; na silnici 117 v obcích Žebrák, Kotopeky, Tlustice a Hořovice okres Beroun , délka 2.3km; od konce obce Hořovice ke křižovatce se silnicí III/1142; uzavřeno, práce na silnici; práce na silnici ve velkém rozsahu; rekonstrukce komunikace. 30.11.2014 23:55:00
3.3.2014
Uzavírka
II/191 Plzeň - Jih Uzavírka silnice II/191 (ulice Nádražní), Nepomuk, okr. Plzeň-jih, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka silnice II/191 z důvodu provedení stavebních prací v souvislosti s provedením bezbariérových úprav chodníků v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Husova k okružní křižovatce U Sokolovny, Vydal: Městský úřad Nepomuk 15.6.2014 23:59:00
24.2.2014 8:00:00
Uzavírka
I/6 Louny Uzavírka silnice I/6, v katastru obce Lubenec, část obce Libkovice, okr. Louny, práce na údržbě mostu, částečná uzavírka I/6 z důvodu provádění stavebních prací na mostě ev.č. 6-041a v místě: cca 100 m za křižovatkou se silnicí III/1944 (Libkovice) ve směru jízdy na Karlovy Vary, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 30.5.2014 23:59:00
24.2.2014 8:00:00
Uzavírka
II/261 Ústí n. Labem Uzavírka silnice II/261, Velké Březno - Malé Březno, okr. Ústí nad Labem, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Staveniště z důvodu opravy spárování a koruny opěrné zdi, Vydal: Magistrát města Ústí nad Labem 30.5.2014 23:59:00
3.2.2014
Uzavírka
II/117 Beroun Uzavírka silnice II/117 (ulice Tyršova), Hořovice - Žebrák, okr. Beroun, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka sil. II/117 od křižovatky se sil. III/1142 po křižovatku se sil. III/1146. Rekonstrukce, rozšíření a narovnání sil. II/117, Objížďka - IS 11: Objížďka je vedena obousměrně po sil III/1142 do obce Tlustice dále po III/1145, II/114 do města Hořovice, po III/1144 na sil. II/117, Vydal: Městský úřad Hořovice 30.11.2014 23:59:00
20.2.2014 8:00:00
Uzavírka
I/8 Teplice Uzavírka silnice I/8, Teplice, okr. Teplice, práce na údržbě mostu, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka I/8 z důvodu provádění stavebních prací na mostě ev.č. 8-052.1 a 8-052.2 v místě: Teplice, I/8 v prostoru mostního objektu vedeného přes místní komunikaci ul. Čs. Dobrovolců, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 30.11.2014 23:59:00
17.2.2014
Uzavírka
II/157 České Budějovice Uzavírka ulice Plynárenská - ulice Vodní, České Budějovice, okr. České Budějovice, stavební práce, Částečná uzavírka ulice Plynárenská, levý jízdní pruh (ve směru od sil. Dobrovodská k ul. Vodní) v Českých Budějovicích od křižovatky s ul. Dobrovodská ke křižovatce s ul. Vodní. – 1. etapa v době od 17. 2. 2014 do 27. 4. 2014 a pravý jízdní pruh (ve směru od sil. Dobrovodská k ul. Vodní) v Českých Budějovicích od křižovatky s ul. Dobrovodská ke křižovatce s ul. Vodní. – 2. etapa v době od 28. 4. 2014 do 30. 6. 2014. (Po dobu částečné uzavírky ul. Plynárenská nebude možný vjezd do ul. Plynárenská z ulice Reinerova a Vodní ve směru od ul. Dienzenhoferova do doby zahájení stavby ,,Technické vybavení ulice Dobrovodská, úsek Plynárenská – Družstevní, České Budějovice“). Částečná uzavírka ul. Plynárenská bude koordinována s plánovanou uzavírkou ul. Dobrovodská v rámci stavby ,,Technické vybavení ulice Dobrovodská, úsek Plynárenská – Družstevní, České Budějovic 30.6.2014 23:59:00
14.2.2014 6:00:00
Uzavírka
II/324 Pardubice Uzavírka silnice II/324, v katastru obce Opatovice nad Labem, okr. Pardubice, uzavřeno, práce na silnici, ÚPLNÁ uzavírka silnice č. II/324 v Opatovicích nad Labem - MÚK v úseku: od křižovatky s místní komunikací směr Čeperka po odbočení do SIKO. Objízdná trasa povede do Opatovic n.L. od Hrobic směr Opatovice n.L. po silnici č. II/324, před uzavřeným úsekem vpravo na místní komunikaci směr Čeperka a po této dále vpravo do Opatovic n.L.. Z Opatovic n.L. směr Hrobice, EOP a VESNA po místní komunikaci na okružní křižovatku a dále po silnici č. I/37 s napojením vpravo na silnici č. II/324. , Vydal: Magistrát města Pardubic 30.6.2014 18:00:00
11.2.2014 7:00:00
Uzavírka
II/400 Znojmo Uzavírka komunikace v obci Hostim, okr. Znojmo, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání a uzavírka silnice II/398 (parc.č. 2197/1) v km 35,905 – 36,630 staničení silnice, v k.ú. Pavlice; III/398 7 (parc.č. 2202/18) v km 0,000 – 0,260 staničení silnice, v k.ú. Pavlice. Podélné uložení potrubí v komunikacích, protlaky a překopy, z důvodu provádění prací v rámci akce „Formanská cesta - Splašková kanalizace a ČOV“, Vydal: Městský úřad Znojmo 31.12.2014 18:00:00
11.2.2014 7:00:00
Uzavírka
II/398 Znojmo Uzavírka komunikace v obci Pavlice, okr. Znojmo, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání a uzavírka silnice II/400 (parc.č. 1365/1, 1383 a 1390/1) v km 3,947 – 4,902 staničení silnice, v k.ú. Hostim; III/400 1 (parc.č. 1350 a 1351) v km 0,000 – 0,807 staničení silnice, v k.ú. Hostim a III/398 6 (parc.č. 1402/1) v km 4,458 – 4,839 staničení silnice, v k.ú. Hostim. Podélné uložení potrubí v komunikacích, protlaky a překopy, z důvodu provádění prací v rámci akce „Formanská cesta - Splašková kanalizace a ČOV“, Vydal: Městský úřad Znojmo 31.12.2014 18:00:00
7.2.2014
Uzavírka
I/13 Chomutov Uzavírka silnice I/13 (ulice Rooseveltova), Chomutov, okr. Chomutov, práce na údržbě mostu, částečná uzavírka silnice I/13 Chomutov z důvodu provádění staveních prací na mostě ev.č. 13-030a v místě Chomutov, silnice I/13, most nad ul. Blatenská. Silniční provoz bude po celou dobu rekonstrukce mostu zachován v jednom jízdním pásu čtyřpruhové komunikace, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 30.9.2014 23:59:00
3.3.2014
Uzavírka
III/18510 Klatovy Uzavírka silnice III/1924, silnice III/18510, Janovice nad Úhlavou, okr. Klatovy, stavební práce, Částečná uzavírka provozu částí silnic III/18510, nebo III/1924 v centru obce Janovice nad Úhlavou, z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí a městského centra, včetně výstavby okružní křižovatky. Ve směru Pocinovice komunikace uzavřeny, v opačném směru doprava vedena jednosměrně po stávajících komunikacích , Objížďka - ve směru na Pocínovice: po MK ul. Příkopy, dále po sil. III/18510 a MK ul. Spartakiádní na sil. III/1924, Vydal: Městský úřad Klatovy 30.9.2014 23:59:00
1.2.2014
Uzavírka
III/2521 Chomutov Uzavírka silnice III/2521 (ulice Blatenská), mezi křižovatkami ulic Moravská a Škroupova, Chomutov, okr. Chomutov, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Částečná uzavírka, z důvodu opravy mostu nad uzavíranou silnicí. Doprava řízena přenosnými semafory. Výška podjezdu snížena na 3,2 m !, Vydal: Magistrát města Chomutova 30.9.2014 23:59:00
28.1.2014
Uzavírka
II/640 Brno - Město Uzavírka silnice II/640 (ulice Hradecká), Brno, uzavřeno, práce na silnici, uzavírka silnice II/640 Hradecká (sjízdná rampa ze silnice I/43 na silnici II/640 Hradecká), Vydal: Magistrát města Brna 6.12.2014 23:59:00
28.1.2014
Uzavírka
I/43 Brno - Město Uzavírka silnice I/43 (ulice Hradecká), I.etapa, Brno, provoz převeden protisměru v zúžených jízdních pruzích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Do 20.06.2014 23:59, Částečná uzavírka silnice I/43 v místě mostu ev.č. 43-002A – postupně uzavírka levého (I.etapa) a pravého (II.etapa) mostu, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 20.6.2014 23:59:00
21.1.2014 8:00:00
Uzavírka
III/20910 Karlovy Vary Uzavírka silnice III/20910 (ulice Chodovská), Nejdek, okr. Karlovy Vary, práce na inženýrských sítích, Práce budou prováděny postupně po 6ti úsecích. Na komunikaci pohyb pracovníků a vozidel stavby, Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 31.8.2014 23:59:00
23.12.2013
Uzavírka
II/107 Benešov Uzavírka silnice II/107, Kamenice, okr. Praha-vých- Čakovice, okr. Benešov, silnice uzavřena, sesuv půdy, Od 23.12.2013 00:00 Úplná uzavírka silnice č. II/107 km 16,500 po km 17,300 v k.ú. Těptín a k.ú. Ládví, Objížďka - obousměrná: silnice II/107 - silnice II/603 - silnice III/6032, Kamenice - Ládví - Babice - Čakovice, Vydal: Městský úřad Říčany 30.4.2014
16.1.2014
Uzavírka
II/210 Sokolov Uzavírka silnice II/210, v katastru obce Sokolov, okr. Sokolov, opakované krátkodobé uzavírky, Sokolov-Vítkov, silnice II/210, krátkodobá uzavírka komunikace cca 5-7 minut po dobu odstřelu lomového kamene (2-3 x měsíčně). Objízdná trasa se nestanovuje, vozidla budou zastavena v bezpečnostní zóně, Vydal: Městský úřad Sokolov 31.12.2014 23:59:00
2.1.2014 9:40:00
Uzavírka
III/4456 Bruntál Uzavírka silnice III/4456, mezi obcemi Stránské - Jiříkov, okr. Bruntál, uzavřeno, práce na silnici, Silnice uzavřena z důvodu prací na odstranění havarijního stavu vozovky. Objízdná trasa vede po silnici II/445 Stránské - Kněžpole a III/ 4455 Kněžpole - Jiříkov 31.8.2014 10:00:00
2.1.2014 9:52:00
Uzavírka
III/4455 Bruntál Uzavírka silnice III/4456, v katastru obce Stránské - silnice III/4455, v katastru obce Jiříkov, okr. Bruntál, uzavřeno, práce na silnici, Silnice uzavřena z důvodu havarijního stavu vozovky. Objízdná trasa vede po silnici II/445 Stránské - Kněžpole a po III/ 4455 Kněžpole - Jiříkov, sledujte značky pro objížďku 31.8.2014 9:52:00
27.12.2013
Uzavírka
III/3513 Liberec Uzavírka silnice III/03513, Dětřichov - Heřmanice, okr. Liberec, uzavřeno, úplná uzavírka provozu na sil. III/03513 v Heřmanicích (úprava pro zimní provoz); uzavírka neplatí pro vozidla dopravní obsluhy a vozidla stavby, Vydal: Městský úřad Frýdlant 30.4.2014 23:59:00
1.1.2014
Uzavírka
II/380 Brno - Město Uzavírka silnice II/380, silnice II/417, Brno-Tuřany, Brno, uzavřeno, práce na silnici, Dostavba kanalizace, Vydal: Magistrát města Brna 31.8.2014 23:59:00
1.1.2014
Uzavírka
II/380 Brno - Město Uzavírka silnice II/380, Brno-Tuřany, Brno, práce na inženýrských sítích, částečná uzavírka komunikace ul. Podlipná, ul. Špirkova úsek mezi ul. Malinskou a ul. Hasičská, Vydal: Magistrát města Brna 31.8.2014 23:59:00
16.12.2013
Uzavírka
II/223 Chomutov Uzavírka silnice II/223, v katastru obce Kovářská - v katastru obce Loučná pKlínovcem, část obce Háj, okr. Chomutov, uzavřeno, Od 16.12.2013 00:00 Úplná uzavírka části silnice II/223 Horní Halže po Háj u Loučné pKlínovcem, Vydal: Městský úřad Kadaň 30.4.2014 23:59:00
15.12.2013
Uzavírka
II/231 Plzeň Uzavírka silnice II/231 (ulice Jateční), Plzeň 4, Plzeň, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice II/231 Jateční od křižovatky Chrástecká po vjezd do ČOV z důvodu realizace akce "Silnice II/231-1.etapa", Objížďka - úplná: silnice II/231 (ulice Jateční), Plzeň 4, Plzeň, Objížďka po provizorní komunikaci od křižovatky s Chrásteckou ulicí až za vjezd do čističky odpadních vod., Vydal: Magistrát města Plzně 30.6.2014
16.12.2013 14:00:00
Uzavírka
II/231 Plzeň Uzavírka silnice II/231 (ulice Jateční), Plzeň 4 - Plzeň 1, mezi křižovatkami ulic Chrástecká a Na Roudné, Plzeň, práce na silnici, Částečná uzavírka silnice č. II/231 Jateční, od křižovatky Chrástecká po viadukt ČD z důvodu realizace akce "Silnice II/231-1.etapa", Vydal: Magistrát města Plzně 30.6.2014
9.12.2013
Uzavírka
II/263 Děčín Uzavírka silnice II/263 (ulice Lipová), Česká Kamenice, okr. Děčín, stavební práce, Zvláštní užívání silnice č. II/263 u křižovatky s místní komunikací na p.p.č. 2548, k.ú. Česká Kamenice (cca 320 m od křižovatky se silnicí I/13 v České Kamenici z důvodu provádění protlaku pod komunikací a výkopu v zeleném pásu podél komunikace. V místě zúžení jízdních pruhů, Vydal: Magistrát města Děčín 31.5.2014 23:59:00
1.12.2013
Uzavírka
III/33914 Kutná Hora Uzavírka silnice III/33914, v katastru obce Pertoltice - v katastru obce Vlastějovice, okr. Kutná Hora, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice III/33914 mezi obcemi Pertoltice a Vlastějovice z důvodu opravy komunikace poničené povodněmi, Objížďka - obousměrná: silnice III/33916, Pertoltice - silnice III/33914, Vlastějovice, okr. Kutná Hora, přes: silnice II/336 (Buda), Čejtice, Vydal: Městský úřad Kutná Hora 31.5.2014
2.12.2013
Uzavírka
R7 Kladno Uzavírka R7, mezi km 10.14 a 10.5, ve směru Slaný, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, uzavírka levého jízdního pásu rychlostí silnice R7 v úseku km 10,5 - 10,14. Dopravní proudy budou po dobu uzavírky převedeny v km 10,620 přes stávající přejezd SDP do jednoho pruhu pravého jízdního pásu a v km 10,090 budou převedeny zpět do levého jízdního pásu rychlostní silnice. Rekonstrukce mostu ev.č. 7-010 (levá strana), Vydal: Ministerstvo dopravy 30.6.2014 23:59:00
2.12.2013
Uzavírka
R7 Kladno Uzavírka R7, mezi km 10.5 a 10.14, ve směru Praha, provoz převeden protisměru, Do 30.06.2014 23:59, uzavírka levého jízdního pásu rychlostí silnice R7 v úseku km 10,5 - 10,14. Dopravní proudy budou po dobu uzavírky převedeny v km 10,620 přes stávající přejezd SDP jednoho pruhu pravého jízdního pásu a v km 10,090 budou převedeny zpět levého jízdního pásu rychlostní silnice. Rekonstrukce mostu ev.č. 7-010 (levá strana), Vydal: Ministerstvo dopravy 30.6.2014 23:59:00
1.12.2013
Uzavírka
II/290 Liberec Uzavírka silnice II/290 (ulice Fučíkova), Raspenava, okr. Liberec, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka provozu na sil. II/290 v Raspenavě, ul. Fučíkova, sil. km 5,400 - 5,800, Objížďka - pro veškerou dopravu: silnice III/29010 (ulice Nádražní), Raspenava, okr. Liberec, na objízdné trase provoz řízen semafory, Vydal: Městský úřad Frýdlant 30.5.2014 23:59:00
15.12.2013
Uzavírka
II/449 Olomouc Uzavírka silnice II/449, Rýmařov, okr. Bruntál - Dlouhá Loučka, okr. Olomouc, uzavřeno, práce na silnici, úplné uzávěry silnice II/449 je požadováno v rámci stavby „II/449 a II/445 Rýmařov – Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,000-11,400 – II.stavba“ umístěná na pozemcích parcelní číslo 360/1, 273, 271, 260, 274, 270, 247, 233, 272, 260/2, 358, 427 k.ú. Ondřejov u Rýmařova, část Ondřejov, obec Rýmařov, a dále parcela č. 1163/3, 676/1675/2, 1261, 633/1,1253, 677/1, 349/1, 1163/4, 625/5, 1162/3, 679/1, 707/1, 667, 1166/3, 1166/2, 669/2, 633/2, 634, 649, 668, 1163/1, 1166/1 k.ú. Stránské, část Stránské, obec Rýmařov, a dále 849/3, 850, 845, 929/3, 930, 928/1, 836, 849/1, 880, 881, 878/1 k.ú. Těchanov, část Těchanov, obec Jiříkov. Předmětem stavby je III.etapa – v km 1,254 00 – 4,902 57 a VI. Etapa – v km 8,838 00 – 8,718 58, Silnice II/449 od křižovatky se silnicí II/445 po hranici s Olomouckým krajem , Objížďka - do 7 t : je vedena od Rýmařova do Str 31.8.2014
28.11.2013
Uzavírka
II/365 Svitavy Uzavírka silnice II/365, Svojanov, část obce Dolní Lhota, okr. Svitavy, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Důvod uzavírky: oprava opěrné zdi silnice II/365. Provoz řízen semafory, Vydal: Městský úřad Polička 31.5.2014 23:59:00
14.12.2013
Uzavírka
III/23926 Kladno Uzavírka silnice III/23926, Poštovice, okr. Kladno, stavební práce, Zvláštní užívání pozemní komunikace - silnice III/23925 - stavební práce.Provoz na komunikaci nebude přerušen, bude pouze omezen., Vydal: Městský úřad Slaný 26.8.2014
14.12.2013
Uzavírka
II/239 Kladno Uzavírka silnice II/239 - silnice III/23925, Poštovice, okr. Kladno, stavební práce, Zvláštní užívání pozemní komunikace - částečná uzavírka silnice II/239 Poštovice. Provoz na komunikaci nebude přerušen, bude pouze omezen, Vydal: Městský úřad Slaný 26.8.2014
18.11.2013 14:00:00
Uzavírka
III/33749 Chrudim Uzavírka silnice III/33749 (ulice Barákova), mezi křižovatkami ulic Hálkova a Pokorného, Heřmanův Městec, okr. Chrudim, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka silnice III/337 49 v ulici Barákova v obci Heřmanův Městec, v úseku od křižovatky se silnicí III/337 48 (ul. Pokorného) po hřbitov, Objížďka - pro veškerou dopravu mimo BUS: silnice I/17 (ulice Čáslavská) - silnice III/33749, část obce Konopáč, Heřmanův Městec, okr. Chrudim, přes: silnice III/33744, silnice III/33781 (Načešice), silnice III/33749, Objížďka - linkovou: silnice III/33748 (ulice Pokorného) - silnice III/33749, část obce Konopáč, Heřmanův Městec, okr. Chrudim, přes: Kostelec u Heřmanova Městce, silnice III/33750 (Vyžice), Vydal: Městský úřad Chrudim 30.4.2014 23:59:00
11.11.2013 14:33:00
Uzavírka
R7 Kladno Uzavírka R7, mezi km 16.3 a 17.1, ve směru Slaný, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, práce na silnici, Z důvodu převedení dopravy z levého jízdního pásu kvůli opravě mostu ev.č. 7-016 do pravého pásu, bude doprava vedena v pravém pásu v režimu 1+1 (tzn. jeden jízdní pruh ve směru Praha a jeden jízdní pruh ve směru Slaný. 18.5.2014 23:59:00
11.11.2013 8:00:00
Uzavírka
R7 Kladno Uzavírka R7, mezi km 17.1 a 16.3, ve směru Praha, provoz převeden protisměru, práce na údržbě mostu, Do 18.05.2014 23:59, rekonstrukce mostu ev. č. 7-016 - levý most. Doprava převedena jednoho jízdního pruhu pravého jízdního pásu. 18.5.2014 23:59:00
1.11.2013
Uzavírka
III/1138 Kolín Uzavírka silnice III/1138, Tismice - Vrátkov, okr. Kolín, uzavřeno, práce na silnici, havarijní stav mostu ev.č. 1138-1 v obci Tismice. Uzavírkou sil.č. III/1138 bude dotčena pravidelná autobusová doprava: Po silnici č. III/1138 mezi obcemi Tismice a Vrátkov jsou vedeny vybrané spoje linky PID 435. Zastávka "Tismice" : je obousměrně přemístěna na komunikaci č.III/1135: pro směr Český Brod do zálivu před objektem č.p. 21 pro směr Hradešín vstřícně objektu č.p. 31, Objížďka - dopr.značení: Z Tismic do Vrátkova - stále po sil. č. II/113 až na křižovatku se sil. č. I/12, zde odbočit vpravo směr Kolín na první křižovatce ( sil. č. III/1133), odbočit vpravo směr Zahrady, na první křižovatce ( sil.č.III/1139) odbočit vpravo a pokračovat do obce Vrátkov. Z Vrátkova do Tismic – stále po sil. č. III/1139 až na křižovatku se sil.č. III/1133, zde odbočit vlevo, pokračovat po sil.č. III/1133 až na křižovatku se sil. č. I/12, zde odbočit vlevo směr Praha,na první 31.10.2014 23:59:00
5.11.2013
Uzavírka
III/37432 Blansko Uzavírka silnice III/37432, v katastru obce Rájec-Jestřebí, část obce Holešín, okr. Blansko, zúžené jízdní pruhy, havarijní stav mostu, zúžené jízdní pruhy. Omezení potrvá do doby opravy mostu 31.12.2017 23:59:00
1.11.2013
Uzavírka
III/2591 Mladá Boleslav Uzavírka silnice III/2591 (ulice Vinecká), Mladá Boleslav, okr. Mladá Boleslav, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice III/2591 v úseku od křiž. s ul. Bezděčínská k žel. přejezdu trati Ml. Boleslav- Nymburk. Stavba inženýrských sítí, vodovodu a kanalizace. V termínu od 2. 11. 2013 do 10. 6. 2014 bude umožněn průjezd vozům zimní údržby, svozu komunálního odpadu, vozidel veřejné hromadné dopravy a vozidlům IZS 10.6.2014 23:59:00
1.11.2013
Uzavírka
III/33339 Kolín Uzavírka silnice III/33339, Toušice, část obce Mlékovice, okr. Kolín, uzavřeno, práce na silnici, uzavírka silnice č. III/33339 – mostu v obci Mlékovice pro veškerou automobilovou dopravu i pěší, Objížďka - DZ: v Mlékovicích na křižovatce silnic III/33339 a III/33335 vpravo, po silnici III/33335 do Zásmuk až na křižovatku se silnicí III/33331,tady vlevo a po této silnici zpět na křižovatku se silnicí III/33339 (vlevo směr Mlékovice, vpravo směr Horní Chvatliny) - obousměrně, Vydal: Městský úřad Kolín 30.6.2014
1.11.2013
Uzavírka
III/3292 Kolín Uzavírka silnice III/3292, Radim, okr. Kolín, uzavřeno, práce na silnici, rekonstrukce mostu ev.č. 3292-1 po povodních v obci Radim na silnici III/3292 ve směru na Chotutice, úplná uzavírka silnice III/3292 v Radimi ve směru na Chotutice - mostu ev.č. 3292-1, Objížďka - bez rozlišení: v Radimi na kruhovém objezdu po silnici II/329 směr Plaňany, za obcí Radim na křižovatce se silnicí III/3291 vpravo, po silnici III/3291 do Vrbčan, přes obec Vrbčany po silnici III/3344 na křižovatku se III/3343,tady opět vpravo a po této silnici a silnici III/3292 zpět do Chotutic - obousměrně, Vydal: Městský úřad Kolín 30.6.2014
1.11.2013
Uzavírka
III/10810 Kolín Uzavírka silnice III/10810, Krupá - Vitice, část obce Chotýš, okr. Kolín, uzavřeno, práce na silnici, havarijní stav mostu ev.č. 10810-1 v obci Syneč, Objížďka - dopr.značení: Ze směru od Kostelce nad Č.Lesy je vedena po sil.č. II108 na křiž. se sil.č. III/10812, zde odbočit vpravo směr Kšely, pokračovat až do Vitic, zde odbočit vpravo na sil.č. III/10811 a pokračovat až do obce Chotýš. Ze směru od Chotýše – je vedena po silnici č. III/10811 do Vitic na křižovatce se sil.č. III/10812 odbočit vlevo, dále pokračovat přes obec Kšely až na křiž. se silnicí č. II/108, zde odbočit vlevo směr Kostelec nad Č. Lesy, Vydal: Městský úřad Český Brod 31.10.2014 23:59:00
5.11.2013
Uzavírka
II/101 Mělník Uzavírka silnice II/101, Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník, událost ohrožující bezpečnosti, zúžené jízdní pruhy, Omezení silničního provozu na silnici č. II/101 (ul. Pražská) v místě mostního objektu ev.č. 101-054 užitím směrovacích desek "Z4" a zamezení vjezdu vozidel k římsám mostního objektu, Vydal: Městský úřad Kralupy nad Vltavou 30.6.2014 23:59:00
23.10.2013 8:00:00
Uzavírka
I/35 Pardubice Uzavírka silnice I/35, nájezdová větev R35, v katastru obce Opatovice nad Labem, okr. Pardubice, omezení, práce na silnici, Pozor!, Částečná uzavírka nájezdové větve rychlostní silnice č. R 35 na okružní křižovatce Opatovice nad Labem v souvislosti s prováděním akce „R35 Sedlice – Opatovice, dostavba estakády“ 14.10.2015 17:00:00
23.10.2013 8:00:00
Uzavírka
I/35 Pardubice Uzavírka silnice I/35, výjezdová větev R35, v katastru obce Opatovice nad Labem, okr. Pardubice, omezení, práce na silnici, Pozor!, Částečná uzavírka výjezdové větve rychlostní silnice č. R 35 na okružní křižovatce Opatovice nad Labem v souvislosti s prováděním akce „R35 Sedlice – Opatovice, dostavba estakády“ 14.10.2015 17:00:00
15.10.2013 8:00:00
Uzavírka
III/27810 Liberec Uzavírka silnice III/27810 (ulice Minkovická), mezi křižovatkami ulic Puškinova a Buková, Šimonovice, část obce Minkovice, okr. Liberec, práce na inženýrských sítích, Výstavba splaškové kanalizace Šimonovice, Provizorní oprava po výkopu kanalizace - jízda vyžaduje zvýšenou opatrnost., Vydal: Magistrát města Liberec 30.4.2014 23:59:00
3.10.2013
Uzavírka
III/2455 Nymburk Uzavírka silnice III/2455, Vyšehořovice, okr. Praha-vých- Vykáň, okr. Nymburk, uzavřeno, práce na silnici, Od 03.10.2013 00:00 úplná uzavírka silnice č. 2455 - havarijní stav mostu ev.č. 2455-3 přes potok Výmola v k.ú. Vyšehořovice a k.ú. Vykáň. Objízdná trasa z křižovatky silnic 2455x2458 po silnici 2458 směr Mochov ke křižovatce silnic 2458x245, následně doprava po silnici 245 směr Vykáň- obousměrně. Termín uzavírky není konečný - bude upravován během dokončovacích prací, Vydal: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 31.12.2014 23:59:00
1.10.2013
Uzavírka
I/11 Opava Uzavírka silnice I/11, v katastru obce Háj ve Slezsku, část obce Lhota, okr. Opava, práce na silnici, Mokré Lazce, sil. I/11 km 262,5 - 263,0 - výstavba opěrné zdi, uzavírka jízdního pruhu ve směru do Opavy, provoz veden v jízdních pruzích, pro každý směr jízdy jeden jízdní pruh, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.4.2014 23:59:00
26.9.2013 6:00:00
Uzavírka
III/352 Tábor Uzavírka silnice III/00352 (ulice Hamerská), Veselí nad Lužnicí, okr. Tábor, práce na silnici, provedení stavby „Modernizace žel. trati Veselí n/L - Horusice – převedení dopravy ze silnice III/00352 na provizorní komunikaci SO 45-30-05“. Úplná uzavírka silnice III/00352 u města Veselí nad Lužnicí, délka uzavřeného úseku cca 0,150 km. Vedení objížďky: Veškerá silniční doprava včetně vozidel HZS, ZZS a AHD bude vedena po oboustranné objížďce - po provizorní oboustranné komunikaci, Délka objížďky : 0,150 km. Uzavírka se týká společností provozující AHD : COMETT PLUS, spol. s.r.o., Tábor. Autobusy projedou po provizorní komunikaci bez zdržení, Vydal: Městský úřad Soběslav 31.12.2014 23:59:00
26.9.2013
Uzavírka
III/36016 Svitavy Uzavírka silnice III/36016 (ulice Na Lánech), Litomyšl, okr. Svitavy, práce na inženýrských sítích, jeden jízdní pruh uzavřen, Uzavírka jednoho jízdního pruhu silnice III/36016 ul. Na Lánech v intravilánu obce Litomyšl, v úseku od křižovatky silnice III/36016 s místní komunikací 7a,d po č. p. 81 (uzavírka bude posuvná po cca 30,0 m, dle postupu stavebních prací) – stoka L3c, Vydal: Městský úřad Litomyšl 15.11.2014 23:59:00
14.9.2013
Uzavírka
I/43 Brno - Město Uzavírka silnice I/43 (ulice Sportovní), ve směru Svitavy, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Brno, omezení, zúžené jízdní pruhy, Částečná uzavírka silnice I/43 v místě mostu ev.č. 43-002A z důvodu jeho havarijního stavu, doprava bude vedena zúženými jízdními pruhy šířky 3,25 m (pro každý směr jízdy budou vyznačeny dva jízdní pruhy)., Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 13.8.2014 23:59:00
14.9.2013
Uzavírka
I/43 Brno - Město Uzavírka silnice I/43 (ulice Sportovní), Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Brno, omezení, zúžené jízdní pruhy, Částečná uzavírka silnice I/43 v místě mostu ev.č. 43-002A z důvodu jeho havarijního stavu, doprava bude vedena zúženými jízdními pruhy šířky 3,25 m (pro každý směr jízdy budou vyznačeny dva jízdní pruhy)., Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 13.8.2014 23:59:00

nahoru

DOPRAVNÍ UZAVÍRKY VE SLEDOVANÝCH MĚSTECH

platnost od město ulice směr událost popis platnost do
24.4.2014 15:00:00
Uzavírka
Praha Nad údolím - Uzavírka Praha, Nad údolím, v úseku Nad lesem - Mezi stráněmi, práce na plynovém potrubí, neprůjezdná komunikace, havárie plynu 28.4.2014 15:00:00
24.4.2014 12:11:00
Uzavírka
Praha Jalovcová - Uzavírka ulice Jalovcová u č.p. 232/1, mezi křižovatkami ulic Husova a Jilská, Praha 1, práce na vodovodním potrubí, Do 28.04.2014 15:00 28.4.2014 15:00:00
24.4.2014
Uzavírka
Teplice Kašparova - Uzavírka ulice Kašparova, mezi křižovatkami ulic Maxe Švabinského a Kořenského stezka, Teplice, okr. Teplice, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka provozu na MK v Teplicích (ul. Kašparova, Kořenského stezka) z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace, Objížďka - jednosměrná: ulice Svojsíkova - ulice Maxe Švabinského, Teplice, okr. Teplice, Objížďka - jednosměrná: ulice Na Stínadlech - ulice Maxe Švabinského, Teplice, okr. Teplice, Vydal: Magistrát města Teplice 1.6.2014 23:59:00
24.4.2014 10:59:00
Uzavírka
Praha Aksamitova - Uzavírka ulice Aksamitova, mezi křižovatkami ulic Ohnivcova a Údolní, Praha 4,, uzavřeno, práce na silnici, Do 28.04.2014 15:00 28.4.2014 15:00:00
25.4.2014
Uzavírka
Říčany Rýdlova - Uzavírka ulice Rýdlova, Říčany, okr. Praha-východ, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka místní komunikace ulice Rýdlova a křižovatky ulic Rýdlova x Smiřických x Politických vězňů v k.ú. Říčany u Prahy, Objížďka - bez rozlišení: ulice 5. května - ulice Jiráskova, Říčany, okr. Praha-východ, přes: ulice Rýdlova, Vydal: Městský úřad Říčany 18.5.2014 23:59:00
24.4.2014 8:00:00
Uzavírka
Teplice Bulharská - Uzavírka ulice Bulharská, Teplice, okr. Teplice, práce na inženýrských sítích, Částečná uzavírka provozu na MK v Teplicích (ul. Bulharská) z důvodu rekonstrukce vodovodu a plynovodu, Vydal: Magistrát města Teplice 31.7.2014 23:59:00
28.4.2014
Uzavírka
Brno Kaštanová - Uzavírka ulice Popelova, Brno-Tuřany, Brno, práce na silnici, jeden jízdní pruh uzavřen, částečná uzavírka, křižovatka ul. Kaštanova x ul. Popelova, Vydal: Magistrát města Brna 1.6.2014 23:59:00
24.4.2014 9:08:00
Uzavírka
Praha Mezivrší - Uzavírka ulice Mezivrší - ulice Pvinohradem, Praha 4,, komunikace dočasně uzavřena, práce na plynovém potrubí, Od 24.04.2014 09:08 Do 28.04.2014 12:00 28.4.2014 12:00:00
25.4.2014 20:00:00
Uzavírka
Brno Porgesova - Uzavírka silnice I/42, ve směru Olomouc, Husovický tunel, Brno-sever, Brno, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka Husovického tunelu v Brně - silnice I/42 (trouba B, směr Olomouc) z důvodu realizace nové obrusné vrstvy vozovky, čištění a údržby tunelu, Objížďka - bez rozlišení: Trasa je odkloněna přes místní komunikace v ul. třída Generála Píky a Provazníkova, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 29.4.2014 6:00:00
22.4.2014
Uzavírka
Brno Zapletalova - Uzavírka silnice II/417 (ulice Zapletalova), Brno-Tuřany, Brno, stavební práce, jeden jízdní pruh uzavřen, Oprava havarijního stavu odvodňovacího žlabu, ochranný a pracovní zábor silnice č. II/417 ul. Zapletalova, plošného rozsahu cca 355 m2 , Vydal: Magistrát města Brna 29.6.2014 23:59:00
18.4.2014
Uzavírka
Ústí nad Labem Hradiště - Uzavírka ulice Hradiště, mezi křižovatkami ulic Vojtěšská a V Jirchářích, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem, uzavřeno, práce na silnici, Vydal: Magistrát města Ústí nad Labem 30.4.2014 23:59:00
26.4.2014
Uzavírka
Mělník Strmá - Uzavírka místní komunikace, Mělník, okr. Mělník, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka žel. přejezdů, Vydal: Městský úřad Mělník 30.4.2014 23:59:00
18.4.2014
Uzavírka
Ústí nad Labem Dlouhá - Uzavírka ulice Dlouhá, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem, uzavřeno, práce na silnici, ul. Dlouhá od HOTELU BOHEMIA , Vydal: Magistrát města Ústí nad Labem 30.5.2014 23:59:00
26.4.2014
Uzavírka
Frýdek-Místek Hlavní třída - Uzavírka silnice I/48 (ulice Hlavní třída), Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek, práce na údržbě mostu, provoz převeden protisměru, Do 20.07.2014 23:59, Frýdek-Místek, I/48 most ev. č. 48-050 - oprava, uzavřen jízdní pás ve směru na Příbor, provoz veden v druhém jízdním pruhu, obousměrně, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 20.7.2014 23:59:00
23.4.2014
Uzavírka
Teplice Bohosudovská - Uzavírka místní komunikace, Teplice, okr. Teplice, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka provozu na PK ul. Mírová z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace, Vydal: Magistrát města Teplice 15.6.2014 23:59:00
23.4.2014
Uzavírka
Teplice 5. května - Uzavírka silnice III/25348 (ulice Bohosudovská), Teplice, okr. Teplice, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka provozu na PK - Bohosudovská z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace, Objížďka - obousměrná: ulice Obránců míru - ulice Jana Koziny, Teplice, okr. Teplice, ul. Jana Koziny, Maršovská, Obránců míru, Vydal: Magistrát města Teplice 15.6.2014 23:59:00
24.4.2014 6:00:00
Uzavírka
Pelhřimov Myslotínská - Uzavírka silnice I/34 (ulice Myslotínská), Pelhřimov, okr. Pelhřimov, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Pelhřimov, ul. Myslotínská od vjezdu do firmy KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s. po křižovatku se silnicí II/112 ul. Rynárecká. Provoz na silnici I/34 bude veden v jednom jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, a bude řízen světelným signalizačním zařízením, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina 31.5.2014 23:59:00
24.4.2014 11:00:00
Uzavírka
Jihlava Pražská - Uzavírka silnice III/03824 (Pražská), v katastru obce Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka úseku mostního objektu na silnici III/03824 ve městě Jihlava – rekonstrukce mostu ev. č. 03824-2. Objížďka nařízena pro veškerá vozidla mimo vozidla BUS, MHD a IZS, Objížďka - obousměrná: ulice U Pražského mostu - silnice III/03824 (ulice Pražská), Jihlava, okr. Jihlava, přes: silnice II/523 (ulice Jiráskova), ulice Romana Havelky, Vydal: Magistrát města Jihlavy 22.11.2014 23:59:00
28.4.2014
Uzavírka
Brandýs nad Labem Kralupská - Uzavírka ulice Kralupská, mezi křižovatkami ulic Kaštanová a Neratovická, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okr. Praha-východ, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzávěra silnice č. II/610 - od Masarykova náměstí (roh lékárny) po křižovatku s místní komunikací ul. Kralupská v Brandýse nad Labem - dodatek k dopravnímu opatření č.j. 153/12945/2014 ze dne 5.3.2014, uzavírka od křižovatky s Nádražní a Kaštanovou až po ul. Brázdimská (silnice č. III/0101), Vydal: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 31.10.2014 23:59:00
28.4.2014
Uzavírka
Kutná Hora Vojtěšská - Uzavírka ulice Vojtěšská, mezi křižovatkami ulic Purkyňova a Kouřimská, Kutná Hora, okr. Kutná Hora, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka místní komunikace ul. Vojtěšská z důvodu výstavby NTL plynovodu a přípojek, Vydal: Městský úřad Kutná Hora 21.5.2014 23:59:00
28.4.2014
Uzavírka
Brno Liliová - Uzavírka ulice Liliová, mezi křižovatkami ulic Zvonková a Zvonková, Brno-sever, Brno, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka ul. Liliová z důvodu rekonstrukce plynovodu a přípojek, Vydal: ÚMČ Brno Sever 13.6.2014 23:59:00
28.4.2014
Uzavírka
Kostelec nad Orlicí Frošova - Uzavírka silnice II/316, Kostelec nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka části silnice č. II/316 v km 1,200 (žel.přejezd) – 1,940 (IS12b – Kostelec nad Orlicí) silničního staničení, směr Kostelecká Lhota v katastrálním území Kostelec nad Orlicí z důvodu stavby: „II/316 Kostelec nad Orlicí, 2.etapa“ , Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : objízdnou trasu pro osobní dopravu do 3,5t (obousměrně): Kostelec nad Orlicí, křižovatka II/316, III/3161 > III/3161 Suchá Rybná > křižovatka III/3161, III/3164 > III/3164 > křižovatka III/3164, II/316 Kostelecká Lhota > II/316 Kostelec nad Orlicí. Ve dnech 16.05. – 18.05.2014, z důvodu konání Potštejnské pouti bude trasa odkloněna po silnicích č. III/3169, č. III/3165 a č. III/3164 do Doudleb nad Orlicí, Objížďka - pro vozidla nad X tun: objízdnou trasu pro nákladní dopravu (obousměrně): Kostelec nad Orlicí > I/11 Vamberk > I/14 Záměl > III/3167 Přestavlky > II/316 Choceň Ve d 31.8.2014 23:59:00
28.4.2014
Uzavírka
Děčín Drážďanská - Uzavírka silnice III/25852 (ulice Drážďanská), Děčín, okr. Děčín, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice č. III/25852 (ul. Drážďanská) v Děčíně od domu čp. 1 k železničnímu přejezdu z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu od domu čp. 1 směrem dolů k železničnímu přejezdu. Průjezd vozidel IZS a autobusů Dopravního podniku města Děčína, a.s. povolen, Objížďka - obousměrná pro veškerou dopravu: V obci Děčín(okres Děčín) ulice: Drážďanská, Hankova, Labské nábř., Pivovarská, Podmokelská, Revoluční nám., Teplická, Ústecká, V obci Jílové(okres Děčín) ulice: Sněžnická, Teplická, silnice: místní komunikace, Vydal: Magistrát města Děčín 31.10.2014 23:59:00
28.4.2014
Uzavírka
Blatná tř. T. G. Masaryka - Uzavírka silnice II/173 (ulice tř. T. G. Masaryka), Blatná, okr. Strakonice, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka sil. II/173 (tř. T.G. Masaryka v Blatné) při 3. části rekonstrukce STL a NTL plynovodů , Objížďka - jednosměrná: silnice III/1734 (ulice tř. J. P. Koubka) - silnice II/173, Blatná, okr. Strakonice, přes: (ulice B. Němcové), ulice Sadová, Objížďka - jednosměrná: silnice II/173 (ulice tř. T. G. Masaryka) - ulice tř. J. P. Koubka, Blatná, okr. Strakonice, přes: ulice Na Obůrce, Vydal: Městský úřad Blatná 16.5.2014
26.4.2014
Uzavírka
Ústí nad Labem Sienkiewiczova - Uzavírka místní komunikace, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Na Spojce v Ústí nad Labem, Objížďka - bez rozlišení: ulice Stará - ulice Bělehradská, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem, Vydal: Magistrát města Ústí nad Labem 27.4.2014 23:59:00
26.4.2014
Uzavírka
Chomutov Školní - Uzavírka silnice I/7 (ulice Školní), Chomutov, okr. Chomutov, práce na silnici, částečná uzavírka silnice I/7, stavební práce na opravě překopu po výměně vodovodní přípojky v Chomutově, ul. Školní, v prostoru před budovou školy SPŠ a VOŠ Chomutov, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 28.4.2014 23:59:00
7.4.2014
Uzavírka
Uherské Hradiště J. E. Purkyně - Uzavírka ulice J. E. Purkyně, Uherské Hradiště, okr. Uherské Hradiště, uzavřeno, práce na silnici, ul. J.E.Purkyně v Uh. Hradišti (úsek od vjezdu do areálu nemocnice po vjezd ke garážím ve směru do místní části Štěpnice) úsek cca 130m. Komunikace bude ve směru z centra do místní části Štěpnice úplně uzavřena, objízdná trasa je vedena ul. Revoluční a ul. Husova. Ve směru z místní části Štěpnice zůstane provoz na komunikaci zachován a bude veden jedním jednosměrným jízdním pruhem, Vydal: Městský úřad Uherské Hradiště 30.6.2014 23:59:00
23.4.2014 8:00:00
Uzavírka
Šternberk Hlavní náměstí - Uzavírka ulice Hlavní náměstí, mezi křižovatkami ulic Partyzánská a Čechova, Šternberk, okr. Olomouc, uzavřeno, místní komunikace ulice Hlavní náměstí, Šternberk - úplná uzavírka, před provozovnou "Cukrárna" se sídlem objektu Partyzánská 140/1, Vydal: Městský úřad Šternberk 15.10.2014 23:59:00
22.4.2014
Uzavírka
Kutná Hora Jana Palacha - Uzavírka ulice Jana Palacha, Kutná Hora, okr. Kutná Hora, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka místní komunikace ulice Jana Palacha v Kutné Hoře z důvodu provádění stavby "Regenerace sídliště Šipší", Objížďka - jednosměrná: Havířská stezka - Lučanská - Sběrná, Vydal: Městský úřad Kutná Hora 4.5.2014 23:59:00
23.4.2014 6:00:00
Uzavírka
Plzeň Klostermannova - Uzavírka ulice Klostermannova, Plzeň 3, Plzeň, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka MK III tř. č. C 4106 Klostermannova z důvodu úpravy křižovatky, Vydal: Magistrát města Plzně 27.4.2014
22.4.2014
Uzavírka
Chomutov Jiráskova - Uzavírka ulice Šafaříkova, Chomutov, okr. Chomutov, práce na inženýrských sítích, Částečná uzavírka ul. Šafaříkova v úseku mezi ul. Blatenská a Jiráskova. Důvodem je rekonstrukce plynovodu. Provoz bude zachován vždy ve směru z ul. Blatenská k ul. Jiráskova, Objížďka - bez rozlišení: ul. Jiráskova, Husova, Blatenská, Vydal: Magistrát města Chomutova 31.7.2014 23:59:00
22.4.2014
Uzavírka
Sokolov Jednoty - Uzavírka ulice Jednoty, Sokolov, okr. Sokolov, stavební práce, Sokolov - ul. Jednoty, částečná uzavírka komunikace - délka cca 120 m, z důvodů celkové rekonstrukce mostu přes řeku Ohři. Práce bude prováděna na II. etapy - provoz řízen světelnou signalizací. Průchod pro pěší zajištěn vždy jedním chodníkem směrem k Dopravnímu terminálu Sokolov a centrem města, Vydal: Městský úřad Sokolov 30.9.2014 23:59:00
23.4.2014 8:00:00
Uzavírka
Dubí Krušnohorská - Uzavírka silnice I/8, silnice II/253, Dubí, okr. Teplice, práce na silnici, zvláštní užívání silnice I/8, oprava 4 ks kanalizačních poklopů v prostoru kruhového objezdu I/8 a II/253 ul. Ruská a Krušnohorská, Dubí, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 25.4.2014 23:59:00
22.4.2014 7:00:00
Uzavírka
Přelouč Dobrovského - Uzavírka ulice Dobrovského, mezi křižovatkami ulic Pražská a Bratrouchovská, Přelouč, okr. Pardubice, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka místní komunikace Dobrovského v Přelouči v úseku od křižovatky se silnicí I. třídy č. 2 po křižovatku s místní komunikací Choceňská včetně v délce 90m z důvodu rekonstrukce místní komunikace, Objížďka - obousměrná: silnice I/2 (ulice Pražská) - ulice Choceňská, Přelouč, okr. Pardubice, přes: silnice III/33810 (ulice Havlíčkova), ulice Pionýrů, silnice I/2 Pražská - silnice III/33810 Havlíčkova - místní komunikace Pionýrů - místní komunikace Choceňská, délka 1500m, Vydal: Městský úřad Přelouč 26.4.2014 14:00:00
22.4.2014 7:00:00
Uzavírka
Teplice Hřbitovní - Uzavírka ulice Hřbitovní, mezi křižovatkami ulic Jateční a Za drahou, Teplice, okr. Teplice, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka provozu na MK v Teplicích (ul. Hřbitovní – v místě železničního přejezdu č. P1947) z důvodu seřízení polohy koleje., v místě železničního přejezdu č. P1947, Objížďka - bez rozlišení: ul. Jateční, Na Hrázi, Dubská, silnice I/8, I/13, ul. Hřbitovní (směr od Duchcova) a silnice I/8, ul. Jateční, Hřbitovní (směr od Dubí), Vydal: Magistrát města Teplice 25.4.2014 18:00:00
22.4.2014
Uzavírka
Blatná Spálená - Uzavírka ulice Spálená, Blatná, okr. Strakonice, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka místní komunikace, ul. Spálená, z důvodu pokládky kabelu NN. Z důvodu nízkého dopravního významu uzavřené místní obslužné komunikace se objížďka nebude vyznačovat, Vydal: Městský úřad Blatná 28.4.2014 23:59:00
22.4.2014
Uzavírka
České Budějovice Kněžská - Uzavírka ulice Kněžská, mezi křižovatkami ulic Karla IV. a Široká, České Budějovice, okr. České Budějovice, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka pozemní komunikace - ulice Kněžská v Českých Budějovicích (úsek od křižovatky s ul. Karla IV. po křiž. s ul. Široká). Důvodem je provedení 3. etapy stavby: „Rekonstrukce NTL plynovodu včetně přípojek ulic Karla IV. a Kněžská v Českých Budějovicích". , Vydal: Magistrát města České Budějovice 10.5.2014 23:59:00
22.4.2014
Uzavírka
Mělník Na Staré cestě - Uzavírka ulice Na Staré cestě, Mělník, okr. Mělník, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzávěra místní komunikace ul. Na Staré cestě Mělník, Objížďka - bez rozlišení: ulice Na Staré cestě, Mělník, okr. Mělník, přes: ulice Labská, ulice Českolipská, ulice K Přívozu, Vydal: Městský úřad Mělník 27.4.2014 23:59:00
22.4.2014 7:00:00
Uzavírka
Třebíč L. Pokorného - Uzavírka ulice L. Pokorného, mezi křižovatkami ulic Tiché nám. a Havlíčkovo nábř., Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, Třebíč, ul. L. Pokorného před č.p. 10/3- umístění stavebního lešení na místní komunikaci, Vydal: Městský úřad Třebíč 16.5.2014 20:00:00
22.4.2014
Uzavírka
Plzeň Škroupova - Uzavírka ulice Škroupova, mezi křižovatkami ulic Jungmannova a Havlíčkova, Plzeň 3, Plzeň, práce na inženýrských sítích, Částečná uzavírka MK III tř. č. C 0309 Škroupova z důvodu obnovy kanalizace, Vydal: Magistrát města Plzně 29.4.2014
22.4.2014 9:00:00
Uzavírka
Orlová Slezská - Uzavírka silnice II/470 (ulice Slezská), Orlová, okr. Karviná, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka úseku silnice II/470, ul.Slezská od křižovatky se silnicí I/59 po křižovatku s účelovou komunikací U Haldy z důvodu rekonstrukce mostu ev.č. 470-008 přes báňskou vlečku, Objížďka - bez rozlišení: silnice I/59 (ulice Ostravská) - silnice III/4728 (ulice Těšínská), Orlová, okr. Karviná, Vydal: Městský úřad Orlová 18.8.2014 23:59:00
22.4.2014
Uzavírka
Benešov Červené vršky - Uzavírka silnice II/112 (ulice Červené Vršky), Benešov, okr. Benešov, stavební práce, uzavírky v rámci akce "Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešova". Benešov, silnice č. II/112 ulice Červené Vršky, místní komunikace ulice U Elektrárny a Rubešova. Vjezd do ulice U Elektrárny není možný z ulice Červené Vršky, pouze z ulice Matiegkova. Ulice Rubešova uzavřena celá do 04.05.2014. DZ "Zákaz vjezdu všech vozidel" bude posunuto od 05.05.2014 cca do poloviny ulice., Objížďka - bez rozlišení: silnice I/3 (ulice Červené Vršky) - silnice III/1103h, Benešov, okr. Benešov, přes: silnice III/1103h, Vydal: Městský úřad Benešov 27.7.2014 23:59:00
22.4.2014
Uzavírka
Benešov Rubešova - Uzavírka ulice Rubešova, Benešov, okr. Benešov, uzavřeno, práce na silnici, uzavírky v rámci akce "Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešova". Benešov, silnice č. II/112 ulice Červené Vršky, místní komunikace ulice U Elektrárny a Rubešova. Vjezd do ulice U Elektrárny není možný z ulice Červené Vršky, pouze z ulice Matiegkova. Ulice Rubešova uzavřena celá do 04.05.2014. DZ "Zákaz vjezdu všech vozidel" bude posunuto od 05.05.2014 cca do poloviny ulice., Objížďka - bez rozlišení: silnice I/3 (ulice Červené Vršky) - silnice III/1103h, Benešov, okr. Benešov, přes: silnice III/1103h, Vydal: Městský úřad Benešov 27.7.2014 23:59:00
22.4.2014
Uzavírka
Benešov U Elektrárny - Uzavírka ulice U Elektrárny, Benešov, okr. Benešov, uzavřeno, práce na silnici, uzavírky v rámci akce "Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešova". Benešov, silnice č. II/112 ulice Červené Vršky, místní komunikace ulice U Elektrárny a Rubešova. Vjezd do ulice U Elektrárny není možný z ulice Červené Vršky, pouze z ulice Matiegkova. Ulice Rubešova uzavřena celá do 04.05.2014. DZ "Zákaz vjezdu všech vozidel" bude posunuto od 05.05.2014 cca do poloviny ulice., Objížďka - bez rozlišení: silnice I/3 (ulice Červené Vršky) - silnice III/1103h, Benešov, okr. Benešov, přes: silnice III/1103h, Vydal: Městský úřad Benešov 27.7.2014 23:59:00
22.4.2014
Uzavírka
Chomutov Škroupova - Uzavírka ulice Škroupova, mezi křižovatkami ulic Blatenská a Jungmannova, Chomutov, okr. Chomutov, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka sil. provozu v ul. Škroupova, v úseku mezi ul. Jungmannova a čp. 934. Důvodem je rekonstrukce vodovodu a kanalizace, Objížďka - bez rozlišení: ul. Blatenská, Zborovská, Guttenbergova, Objížďka - bez rozlišení: Blatenská, Moravská, Cihlářská, Škroupova, Vydal: Magistrát města Chomutova 31.5.2014 23:59:00
22.4.2014
Uzavírka
Brno Merhautova - Uzavírka ulice Merhautova, mezi křižovatkami ulic Alešova a Fügnerova, Brno-sever, Brno, práce na silnici, v místě zastávky MHD Štěfánikova čtvrť – směr centrum (před objektem Merhautova č. or. 199 – středový pruh vozovky u zastávky MHD), Vydal: Magistrát města Brna 2.5.2014 23:59:00
22.4.2014 8:00:00
Uzavírka
Karviná Hornická stezka - Uzavírka ulice Hornická stezka, Karviná, okr. Karviná, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka provozu bude v městské části Karviná-Fryštát na místní komunikaci ul. Hornická stezka umístěné na pozemku parc. č. 467 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, a to v místě křižovatky se silnicí I/67 (ul. Ostravská) v souvislosti s prováděním stavebních prací v rámci rekonstrukce kanalizačního sběrače ALFA, úsek Š17 – Š21. Objízdná trasa: místní komunikace - ulice Ostravská, Karviná, okr. Karviná, Vydal: Magistrát města Karviné 12.5.2014 16:00:00
22.4.2014
Uzavírka
České Budějovice V. Volfa - Uzavírka ulice V. Volfa, České Budějovice, okr. České Budějovice, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka ulice V. Volfa (u křižovatky s ulicí M. Chlajna) na sídlišti Máj v Českých Budějovicích z důvodu provádění stavby „Regenerace sídliště Máj České Budějovice, část 01 B, stavba 02. Objízdná trasa uzavřené komunikace není značena. Jednosměrný úsek ulice V. Volfa bude po dobu uzavírky zobousměrněn. Pomocí dopravního značení bude v parkovacím pruhu vytvořena výhybna (na vhodném místě uprostřed úseku), Vydal: Magistrát města České Budějovice 15.5.2014 23:59:00
24.4.2014
Uzavírka
Písek Nádražní - Uzavírka silnice II/140, Písek, okr. Písek, stavební práce, částečná uzavírka a zvláštní užívání silnice č. II/140 v Písku v ulici Putimská Vysoká v úseku za železničním přejezdem po odbočku do obytné zóny pro vymezení pohyblivého pracovního místa při výstavbě souběžného chodníku se zachováním obousměrného provozu po zbývající volné šířce vozovky, Vydal: Městský úřad Písek 30.6.2014 23:59:00
22.4.2014
Uzavírka
Plzeň Křimické náměstí - Uzavírka silnice III/18053 (ulice Prvomájová) - ulice Křimické náměstí, Plzeň 5-Křimice, Plzeň, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice č.III/180 53 Prvomájová z důvodu výstavby okružní křižovatky, Objížďka - bez rozlišení: Chebská-Plzeňská-Zámecké náměstí-Zámecká, Vydal: Magistrát města Plzně 22.5.2014
22.4.2014
Uzavírka
Poděbrady Boučkova - Uzavírka ulice Boučkova, Poděbrady, okr. Nymburk, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka vymezeného úseku místní komunikace ul. Boučkova v Poděbradech, za účelem provádění celkové rekonstrukce místní komunikace, Vydal: Městský úřad Poděbrady 30.7.2014 23:59:00
18.4.2014
Uzavírka
Pelhřimov Pod Náspem - Uzavírka ulice PNáspem, Pelhřimov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, práce na silnici, Od 18.04.2014 00:00 Objížďka - jednosměrná: ulice PNáspem - ulice Říčanského, Pelhřimov, okr. Pelhřimov, Vydal: Městský úřad Pelhřimov 31.5.2014 23:59:00
22.4.2014 7:00:00
Uzavírka
Plzeň Malostranská - Uzavírka silnice III/18032c (ulice Malostranská), Plzeň 2-Slovany, Plzeň, oprava povrchu vozovky, Částečná uzavírka silnice č. III/180 32c Malostranská z důvodu opravy vozovky, Vydal: Magistrát města Plzně 10.8.2014
22.4.2014 7:00:00
Uzavírka
Plzeň Nad ZOO - Uzavírka ulice Nad ZOO, Plzeň 1, Plzeň, práce na silnici, Částečná uzavírka MK III. tř. č. C1914 - Nad ZOO z důvodu výstavby parkoviště, Vydal: Magistrát města Plzně 15.7.2014
21.4.2014
Uzavírka
Chrastava Nádražní - Uzavírka silnice II/592 (ulice Nádražní), Chrastava, okr. Liberec, uzavřeno, práce na silnici, Oprava komunikace po povodních 2010, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice I/35 - komunikace, Chrastava, okr. Liberec, přes: silnice III/27250 (ulice Liberecká), ulice Pobřežní, Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice I/35, Chrastava, okr. Liberec, přes: Bílý Kostel nad Nisou, Vydal: Magistrát města Liberec 5.5.2014 23:59:00
22.4.2014 8:00:00
Uzavírka
Karlovy Vary Ondřejská - Uzavírka ulice Ondřejská, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, uzavřeno, práce na silnici, Bude úplně uzavřena místní komunikace v Karlových Varech, o délce cca 20 m, spodní část ulice Ondřejská ke stykové křižovatce s ulicí Vřídelní. Budou zde prováděny stavební práce - přípojka vodovodu a kanalizace. Úplná uzavíra bude ve dnech pondělí - pátek v čase 8:00 - 18:00 hodin., Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 5.5.2014 18:00:00
22.4.2014 8:00:00
Uzavírka
Praha K Běchovicům - Uzavírka ulice K Běchovicům, mezi křižovatkami ulic K Dubči a K Blatovu, Praha-Koloděje, Praha, práce na inženýrských sítích, Vybudování vodovodního, kanalizačního a STL plynovodního řadu ul. K Běchovicům, k.ú. Koloděje, Vydal: ÚMČ Praha 21 5.5.2014 23:59:00
22.4.2014 7:30:00
Uzavírka
Klatovy ul. 5. května - Uzavírka silnice I/27 (ulice ul. 5. května), Klatovy, okr. Klatovy, uzavřeno, práce na silnici, stavební práce - uložení jednotné kanalizace a vodovodního řádu, Objížďka - obousměrná: po MK - ul.Šumavská, Dragounská, Havlíčková, Za tratí, Vydal: Krajský úřad Plzeňského kraje 6.5.2014 23:59:00
21.4.2014 7:00:00
Uzavírka
Ústí nad Labem Purkyňova - Uzavírka ulice Purkyňova, mezi křižovatkami ulic Žukovova a Myslbekova, Ústí nad Labem-Střekov, Ústí nad Labem, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Purkyňova v k.ú. Střekov v Ústí nad Labem, z důvodu stavebních prací - rekonstrukce vodovodu, kanalizace a teplovodu, Objížďka - bez rozlišení: ulice Žukovova - ulice Myslbekova, Ústí nad Labem-Střekov, Ústí nad Labem, přes: ulice Karla IV., Vydal: Magistrát města Ústí nad Labem 12.9.2014 23:59:00
21.4.2014
Uzavírka
Duchcov Městské příkopy - Uzavírka ulice Městské příkopy, úsek I., Duchcov, okr. Teplice, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka ul. Městské příkopy, úsek křižovatka u hasičů - dům 404/14, Objížďka - obousměrná: ulice Míru - ulice Havířská, Duchcov, okr. Teplice, ul. Míru, Mlýnská, Havířská, Bílinská, Husova, Městské příkopy, Objížďka - obousměrná: ulice Havířská - ulice nám. Jiřího z Poděbrad, Duchcov, okr. Teplice, ul. Husova, Mlýnská, Bílinská, Míru, Objížďka - obousměrná: ulice Havířská - ulice Masarykova, Duchcov, okr. Teplice, ul. Husova, Mlýnská, Havířská, Bílinská, Míru, G. Casanovy, Vydal: Městský úřad Duchcov 30.6.2014 23:59:00
21.4.2014
Uzavírka
Duchcov Městské příkopy - Uzavírka ulice Městské příkopy, úsek II., Duchcov, okr. Teplice, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka ul. Městské příkopy 404/14 - 468/6, objížďka ul. Havířská, G. Casanovy, Masarykova, Lípová, Míru, Vydal: Městský úřad Duchcov 30.6.2014 23:59:00
21.4.2014
Uzavírka
Duchcov Městské příkopy - Uzavírka ulice Městské příkopy, úsek III., Duchcov, okr. Teplice, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka ul. Městské příkopy 468/6 - 105/2, Objížďka - obousměrná: ulice Havířská - ulice nám. Jiřího z Poděbrad, Duchcov, okr. Teplice, ul. Husova, Mlýnská, Bílinská, Míru, Objížďka - obousměrná: ulice Havířská - ulice Masarykova, Duchcov, okr. Teplice, ul. Husova, Mlýnská, Havířská, Bílinská, Míru, G. Casanovy, Vydal: Městský úřad Duchcov 30.6.2014 23:59:00
21.4.2014
Uzavírka
Duchcov Městské příkopy - Uzavírka ulice Městské příkopy, úsek IV., Duchcov, okr. Teplice, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka ul. Městské příkopy 105/2 po křiž. s ul. Husovou, Objížďka - obousměrná: ulice Havířská - ulice Masarykova, Duchcov, okr. Teplice, ul. Husova, Mlýnská, Havířská, Bílinská, Míru, G. Casanovy, Vydal: Městský úřad Duchcov 30.6.2014 23:59:00
19.4.2014 7:00:00
Uzavírka
Třebíč Jihlavská brána - Uzavírka místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, Třebíč - výkopové práce: chodník Karlovo nám. (od radnice) - směr Jihlavská brána (chodník) - Komenského nám. (podvrt termín 19.04.2014) - V. Nezvala (podvrt termín 19.-20.04.2014) - směr k mostu k finančnímu úřadu Žerotínovo nám. - komunikace Pod Zámkem (uzavřena v termínu 19.-20.04.2014) - práce budou probíhat po etapách, Vydal: Městský úřad Třebíč 30.4.2014 20:00:00
19.4.2014
Uzavírka
Brno Hlavní - Uzavírka ulice Hlavní, mezi křižovatkami ulic Kristenova a Jundrovská, Brno-Komín, Brno, stavební práce, Částečná uzavírka ul. Hlavní v úseku zastávky MHD "Svratecká" v úseku směr z centra ven do MČ Komín, Vydal: Magistrát města Brna 2.5.2014 23:59:00
18.4.2014
Uzavírka
Liberec Tanvaldská - Uzavírka silnice I/14 (ulice Tanvaldská), Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec, stavební práce, Na silnici I/14 v Liberci, od křižovatky silnice I/14 (ul. Tanvaldská) se silnicí III/2784 (ul. Rochlická), až na úroveň tramvajové zastávky Vratislavice nad Nisou, výhybna, v silničním km cca 4,60 až 6,00 budou maximálně tři pracovní místa s dopravním omezením. Délka jednoho uzavřeného úseku nepřesáhne 50 metrů. Jeden z úseků může být v nezbytně nutných případech a po nezbytně nutnou dobu řízen světelnými signály, potom délka tohoto úseku nepřesáhne 300 metrů, Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice I/14 (ulice Tanvaldská), Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec - (ulice Liberecká), Jablonec nad Nisou, okr. Jablonec nad Nisou, přes: silnice I/35, silnice I/65 (Rádlo), silnice I/14 (ulice U Zeleného stromu) (Jablonec nad Nisou), Obousměrná objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 tuny, s výjimkou dopravní obsluhy a autobusů veřejné dopravy, která bude vedena 31.12.2014 23:59:00
1.4.2014
Uzavírka
Plzeň Pražská - Uzavírka ulice Pražská, křižovatka s I/20, Plzeň 3, Plzeň, stavební práce, jeden jízdní pruh uzavřen, Částečná uzavírka MK III.tř. č. C 0113 Pražská z důvodu oprava oblouku tramvajové trati, Vydal: Magistrát města Plzně 10.5.2014
21.4.2014
Uzavírka
Lipník nad Bečvou Piaristická - Uzavírka silnice II/437 (ulice Piaristická), Lipník nad Bečvou, okr. Přerov, práce na inženýrských sítích, Částečná uzavírka provozu krajské silnice II/437 v ul. Piaristická v Lipníku nad Bečvou z důvodu provádění rekonstrukce kanalizace. Provoz bude vedený po zbývajícím volném pruhu silnice II/437, Vydal: Městský úřad Lipník nad Bečvou 25.4.2014 23:59:00
21.4.2014
Uzavírka
Mělník Komenského - Uzavírka místní komunikace, Mělník, okr. Mělník, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzávěra z důvodů pokládky kabelu kNN, Objížďka - bez rozlišení: ulice Nad Drahou - ulice Pod Sirotčí, Mělník, okr. Mělník, Vydal: Městský úřad Mělník 30.4.2014 23:59:00
22.4.2014
Uzavírka
Poděbrady Jandova - Uzavírka ulice Jandova, mezi křižovatkami ulic Na Chmelnici a U Garáží, Poděbrady, okr. Nymburk, uzavřeno, práce na silnici, Úplné uzavírky vymezených úseků místních komunikací ul. Jandova a ul. Na Chmelnici v Poděbradech, Vydal: Městský úřad Poděbrady 2.5.2014 23:59:00
21.4.2014
Uzavírka
Cheb Riegerova - Uzavírka ulice Riegerova, ulice Svobody, Cheb, okr. Cheb, oprava povrchu vozovky, rozsah uzavírky: část místní komunikace III.třídy C242 umístěné na p.p.č. 2376/3 a p.p.č. 2396/2, vše k.ú. Cheb (ul. Svobody) – v úseku a směru jízdy od okružní křižovatky ul. Svobody x Žižkova x Riegerova x Palackého x Obětí nacismu po křižovatku se silnicí II/606 (ul. Evropská) – provoz v opačném směru jízdy zůstane zachován (od křižovatky s ul. Evropská po okružní křižovatku) . Velkoplošná oprava krytu vozovky, objízdná trasa bude vedena ul. Žižkova a Dukelská , provoz ve směru jízdy od okružní křižovatky ke křižovatce s ul. Evropská uzavřen, provoz v opačném směru jízdy zachován, Objížďka - bez rozlišení: ulice Žižkova - ulice Dukelská, Cheb, okr. Cheb, Vydal: Městský úřad Cheb 30.4.2014 23:59:00
21.4.2014
Uzavírka
Ústí nad Labem Bezručova - Uzavírka ulice Bezručova, mezi křižovatkami ulic Beethovenova a Palachova, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem, uzavřeno, práce na silnici, Rekonstrukce plynovodního potrubí v ul. Alešova, Bezručova a Bozděchova v k.ú. Klíše, Objížďka - bez rozlišení: ulice Palachova - ulice Bezručova, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem, přes: ulice Masarykova, Vydal: Magistrát města Ústí nad Labem 30.6.2014 23:59:00
14.4.2014
Uzavírka
České Budějovice Pražská tř. - Uzavírka ulice Pražská tř., České Budějovice, okr. České Budějovice, práce na inženýrských sítích, Částečná uzavírka místních komunikací ulic Pražská tř. a Čéčova (Pražská tř. v úseku mezi ulicemi Strakonická – Nerudova a Čéčova v úseku mezi ulicemi Kněžskodvorská – Pražská tř. – cca 20 m) v Českých Budějovicích z důvodu rekonstrukce plynovodu a přípojek plynu. 14.4. – 18.5.2014 (Pražská tř. – úsek mezi ulicemi Strakonická – U Trojice a ulice Čéčova, ve směru do centra města „pravý jízdní pruh“ o šíři cca 5,30 m); 19.5. – 27.6.2014 (Pražská tř. – úsek mezi ulicemi U Trojice – Nerudova, ve směru z centra města pravý jízdní pruh), Vydal: Magistrát města České Budějovice 18.5.2014 23:59:00
20.4.2014
Uzavírka
Mohelnice Horní Krčmy - Uzavírka ulice Horní Krčmy, Mohelnice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, částečná uzavírka v ulici Horní Krčmy v Mohelnici, v celém průběhu ulice, pro akci: Vytvoření nové kanalizační stoky (výkop, montáž, zásyp)“ v rámci realizace stavby „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze; Horní Pomoraví II-Jih“. Objízdná trasa nestanovena, Vydal: Městský úřad Mohelnice 13.5.2014 23:59:00
20.4.2014 8:00:00
Uzavírka
Praha Na Botiči - Uzavírka místní komunikace, Praha 10, Praha, uzavřeno, práce na silnici, Stavba cyklotrasy Záběhlice – vodní nádrž Hostivař, etapa 1b., Vydal: ÚMČ Praha 10 30.6.2014 23:59:00
15.4.2014 7:00:00
Uzavírka
Chomutov Kukaňova - Uzavírka ulice Kukaňova, Chomutov, okr. Chomutov, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka provozu v ul. Kukaňova z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace, Objížďka - pro etapu č. 1: sil. I/13, sil. č. III/0131, ul. Kukaňova, Objížďka - bez rozlišení: ulice Kukaňova - silnice I/13, Chomutov, okr. Chomutov, přes: silnice III/0131 (ulice Kadaňská), sil. č. III/0131, ul. Fugnerova, sil. č. I/13, ul. Kukaňova, Objížďka - bez rozlišení: ulice Kukaňova - silnice I/13, Chomutov, okr. Chomutov, přes: silnice III/0131 (ulice Kadaňská), sil. č. III/0131, ul. Fugnerova, sil. č. I/13, Vydal: Magistrát města Chomutova 3.5.2014 20:00:00
16.4.2014 7:00:00
Uzavírka
Teplice Lužická - Uzavírka ulice Lužická, mezi křižovatkami ulic Bělehradská a Opavská, Teplice, okr. Teplice, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci v Teplicích (ul. Lužická) z důvodu frézování vozovky, odstranění betonové vrstvy, Objížďka - obousměrná: ulice Bělehradská, Teplice, okr. Teplice, přes: ulice Bílinská, ulice Jugoslávská, Vydal: Magistrát města Teplice 28.4.2014
15.4.2014 18:00:00
Uzavírka
Mimoň Pražská - Uzavírka silnice II/268 (ulice Pražská), Mimoň, okr. Česká Lípa, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, práce na silnici, uzavírka provozu na pozemní komunikaci - sil. II. třídy č. 268 ul. Pražská na ppč. 3300 v k. ú. Mimoň v úseku od Tyršovo nám. po železniční přejezd v obci Mimoň za účelem provádění stavebních prací a zřízení manipulačního prostoru při realizaci akce „Mimoň - humanizace průtahu II/268 a OK Tyršovo náměstí“. Nákladní doprava vozidly na 10 t bude odkloněna po objízdné trase, pro ostatní dopravu bude průjezdný vždy alespoň 1 jízdní pruh, provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením, Vydal: Městský úřad Česká Lípa 22.7.2014 18:00:00
15.4.2014
Uzavírka
Zábřeh Wolkerovy sady - Uzavírka místní komunikace, Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na silnici, zvláštní užívání užitím místních komunikací v Zábřehu realizací stavby "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze" takto: 15.04.2014 - 30.05.2014, ulice 28. října (úsek od kříž. s ul. Křížkovského po Wolkerovy sady), 15.04.2014 - 15.06.2014 Wolkerovy sady (za úplného uzavření), 01.05.2014 - 16.06.2014 ulice 28. října (úsek od kříž. s ul. Křížkovského, směr centrum), 15.05.2014 - 16.06.2014 ulice Křížkovského (v místě křížení s ul. 17. listopadu), Vydal: Městský úřad Zábřeh 15.6.2014 23:59:00
16.4.2014
Uzavírka
Ústí nad Labem Alešova - Uzavírka ulice Alešova, mezi křižovatkami ulic Brožíkova a Palachova, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem, uzavřeno, práce na silnici, Rekonstrukce plynovodního potrubí v ul. Alešova, Bezručova a Bozděchova v k.ú. Klíše, Objížďka - bez omezení: ulice Palachova - ulice Alešova, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem, přes: ulice Slavíčkova, Vydal: Magistrát města Ústí nad Labem 18.5.2014 23:59:00
15.4.2014 7:00:00
Uzavírka
Ostrava Hlohová - Uzavírka ulice Hlohová, mezi křižovatkami ulic Petřkovická a Stará čtvrť, Lhotka, Ostrava, uzavřeno, práce na silnici, Povolení zvláštní užívání silnice a místní komunikace za účelem: Realizace akce “3921 – Rozšíření ul. Hlohová“ na místní komunikaci III. tř. č. 3c, ul. Hlohová, na pozemcích parc. č. 730/4, parc. č. 730/6 a parc. č. 856/1, vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, a na silnici III/01137, ul. Petřkovická, na pozemku parc. č. 856/1 v katastrálním území Lhotka u Ostravy a povolení úplné uzavírky místní komunikace III. tř. č. 3c, ul. Hlohová, na pozemcích parc. č. 730/4, parc. č. 730/6 a parc. č. 856/1, vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, v úseku křižovatky ul. Petřkovická až po křižovatku ul. Stará čtvrť v obou směrech pro individuální a nákladní dopravu, Objížďka - obousměrná: ulice Hlohová - ulice Bobrovnická, Vydal: ÚMO Ostrava Lhotka 30.6.2014 23:59:00
14.4.2014
Uzavírka
Ostrava Zengrova - Uzavírka ulice Zengrova, Vítkovice, Ostrava, stavební práce, zvláštní užívání cca 200 m mezi Ocelářskou a Okružní, Vydal: ÚMO Ostrava Vítkovice 31.5.2014 23:59:00
15.4.2014 6:00:00
Uzavírka
Mnichovo Hradiště Víta Nejedlého - Uzavírka silnice II/610 (ulice Víta Nejedlého), Mnichovo Hradiště, okr. Mladá Boleslav, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice II/610 v Mnichově Hradišti, na křižovatce ulic Víta Nejedlého a Dukelská z důvodu výstavby splaškové kanalizace, Objížďka - bez rozlišení: ze silnice II/610 (ulice Víta Nejedlého), odbočit na II/268 a poté ulicí Jiráskova, Vydal: Městský úřad Mnichovo Hradiště 30.4.2014 23:59:00
15.4.2014 8:00:00
Uzavírka
Sokolov Zámecká - Uzavírka ulice Zámecká, Sokolov, okr. Sokolov, stavební práce, Sokolov, místní komunikace ul. Křížová, Zámecká - podélný výkop podél parkoviště u GŘ Sokolovské uhelné, právní nátupce, a.s. - důvodem zvl. užívání - jsou zemní práce na odstranění vlhkosti budovy GŔ., Vydal: Městský úřad Sokolov 30.5.2014 23:59:00
15.4.2014 10:00:00
Uzavírka
Moravský Krumlov Na návsi - Uzavírka silnice III/15254, Polánka, Moravský Krumlov, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na silnici, Z důvodu budování kanalizace v místní části Moravského Krumlova Polánce je nutná úplná uzavírka silnice III/152 54 od křižovatky se silnicí II/152 po konec obce ve směru na Řeznovice. Objížka není nařízena, protože je již obsažena v uzavírce silnice II/152 v rámci bodování průtahu. Jedná se tedy pouze o prodloužení uzavírky v na dočasně slepé silnici III/152 54, Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 13.6.2014 23:59:00
15.4.2014 7:30:00
Uzavírka
Říčany Rýdlova - Uzavírka ulice Rýdlova, Říčany, okr. Praha-východ, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka místní komunikace ulice Rýdlova a křižovatky ulic Rýdlova x Smiřických x Politických vězňů v k.ú. Říčany u Prahy , Objížďka - bez rozlišení: ulice 5. května - ulice Jiráskova, Říčany, okr. Praha-východ, přes: ulice Rýdlova, Vydal: Městský úřad Říčany 24.4.2014 23:59:00
15.5.2014
Uzavírka
Ostrava Závodní - Uzavírka ulice Závodní, Vítkovice, Ostrava, uzavřeno, práce na silnici, Ostrava - Vítkovice , uzavírka sjezdu za sil. I/11 - Rudná na ul. Závodní pro akci - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Zengrova, objízdná trasa je stanovena - po silnici č. I/11 na MUK sil. I/11 x I/58 (ul. Rudná x Plzeňská) a zpět po silnici č. I/11 na ul. Závodní, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 23.6.2014 23:59:00
1.4.2014
Uzavírka
Mnichovo Hradiště Víta Nejedlého - Uzavírka silnice II/610 (ulice Víta Nejedlého), Mnichovo Hradiště, okr. Mladá Boleslav, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice II/610 (ulice V.Nejedlého) v Mnichově Hradišti z důvodu výstavby splaškové kanalizace, silniční provoz řízen semafory, Vydal: Městský úřad Mnichovo Hradiště 31.5.2014 23:59:00
1.4.2014
Uzavírka
Mnichovo Hradiště Harantova - Uzavírka ulice Harantova, Mnichovo Hradiště, okr. Mladá Boleslav, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka ulice Harantova v Mnichově Hradišti z důvodu výstavby splaškové kanalizace, Objížďka - bez rozlišení: ulice Ivana Olbrachta - ulice Šlikova, Mnichovo Hradiště, okr. Mladá Boleslav, Vydal: Městský úřad Mnichovo Hradiště 31.5.2014 23:59:00
14.4.2014
Uzavírka
Mnichovo Hradiště Dvořákova - Uzavírka ulice Jana Švermy, Mnichovo Hradiště, okr. Mladá Boleslav, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka ulice Jana Švermy z důvodu výstavby splaškové kanalizace, Objížďka - bez rozlišení: ulice Žižkova, mezi křižovatkami ulic Dvořákova a Ivana Olbrachta, Mnichovo Hradiště, okr. Mladá Boleslav, Vydal: Městský úřad Mnichovo Hradiště 15.6.2014 23:59:00
15.4.2014
Uzavírka
Litvínov náměstí Míru - Uzavírka místní komunikace, Litvínov, okr. Most, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka ulice Mostecká v Litvínově - v rámci rekonstrukce kanalizace a vodovodu - od křižovatky ulic Mostecká a 9. května až za křižovatku s ulicí Studenstská 3 etapy (v komunikaci) 1 etapa (v chodnících). Objízdná trasa pro autobusovou dopravu bude od 03.03.2014 až do října 2014. Náhradní zastávky za zastávku Litvínov, nám. Míru budou pro směr od nádraží do ulice Valdštejnská na silnici č. III/2564 Smetanova v Litvínově za křižovatkou ulic 9. května, Tržní, Jiráskova a v opačném směru v ulici 9. května u čp. 29. Objízdná trasa pro autobusy bude z nádraží po ulici Mostecká, 9. května, silniic č. III/2564 Smetanova, Ruská do ulice Valdštejnská a dále po stejných trasách i v opačném směru jízdy, Vydal: Městský úřad Litvínov 30.4.2014 23:59:00
26.4.2014 4:00:00
Uzavírka
Praha Dukelských hrdinů - Uzavírka Praha, nábřeží Kapitána Jaroše - ulice Dukelských hrdinů, práce na silnici, neprůjezdný pravý jízdní pruh, frézování vozovky 14.5.2014 15:00:00
26.4.2014 5:00:00
Uzavírka
Praha Dukelských hrdinů - Uzavírka Praha, nábřeží Kapitána Jaroše - ulice Dukelských hrdinů, neprůjezdný levý jízdní pruh, práce na silnici, oprava povrchu vozovky 14.5.2014 15:00:00
14.4.2014 4:00:00
Uzavírka
Praha Dukelských hrdinů - Uzavírka Praha, nábřeží Kapitána Jaroše, neprůjezdný levý jízdní pruh, práce na silnici, frézování vozovky 25.4.2014 14:00:00
14.4.2014 4:00:00
Uzavírka
Praha nábřeží Kapitána Jaroše - Uzavírka Praha, nábřeží Kapitána Jaroše ve směru k Hlávkovu mostu, neprůjezdný pravý jízdní pruh, práce na silnici, oprava povrchu vozovky, uzavřen i odbočovací pruh do ul. Dukelských hrdinů 25.4.2014 14:00:00
14.4.2014 9:00:00
Uzavírka
Mohelnice Okružní - Uzavírka silnice II/644 (ulice Okružní), Mohelnice, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na silnici, silnice č. II/644 v úseku od kř. s ul. Masarykova po kř. s ul. Smetanova v Mohelnici, pro akci "Rekonstrukce NTL plynovodu". Objízdná trasa bude vedena z ulice Okružní (sil. II/644) po místních komunikacích – ul. Masarykova, Za Humny a Boženy Němcové s výjezdem na Nám. Tyrše a Fűgnera v Mohelnici, Vydal: Městský úřad Mohelnice 30.4.2014 23:59:00
14.4.2014 9:00:00
Uzavírka
Karlovy Vary Stará Kysibelská - Uzavírka silnice I/6, v katastru obce Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, oprava povrchu vozovky, Částečná uzavírka silnice I/6 v úseku od křižovatky se silnicí III/20811 Olšová Vrata po začátek obce Karlovy Vary v km staniční 107,950 až 111,990 z důvodu souvislé opravy živičného povrchu vozovky. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava převedena do dvou jízdních pruhů, pro každý směr jízdy jeden, Vydal: Krajský úřad Karlovarského kraje 24.6.2014 23:59:00
15.4.2014 8:00:00
Uzavírka
Planá nad Lužnicí ČSLA - Uzavírka silnice I/3 (ulice ČSLA), Planá nad Lužnicí, okr. Tábor, práce na silnici, částečná uzavírka silnice I/3 na průtahu Planou nad Lužnicí (staničení km 59,400 – km 62,000), ve 3 úsecích od Soběslavi po křižovatku silnic I/3 x I/23 „U Sloupu“ (staničení km 72,900 – km 73,450, km 73,300 – km 74,300 a km 74,700 – km 75,700) a ve 3 úsecích od křižovatky silnic I/3 x II/603 ve Veselí nad Lužnicí po MÚK I/3 x D3 u Žíšova (staničení km 78,200 – km 78,400, km 78,700 – km 78,950 a km 79,200 – km 79,450), okres Tábor. Oprava povrchu vozovky, Vedení dopravy: Doprava bude střídavě vedena jedním jízdním pruhem šířky min. 2,75 m. Provoz bude řízen pracovníky se zastavovacím terčem, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 31.5.2014
15.4.2014 7:00:00
Uzavírka
Znojmo Loučky - Uzavírka silnice II/408, Znojmo, Přímětice, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na silnici, Povolení úplné uzavírky silnice II/408 v úseku od křižovatky silnice I/38 a II/408 po obec Suchohrdly, z důvodu celkové rekonstrukce této komunikace, v rámci realizace stavby „II/408 Suchohrdly – Přímětice – I/38 (extravilány)“, Objížďka - obousměrná: ulice U Rybníka - místní komunikace, Znojmo, okr. Znojmo, přes: silnice I/38, silnice III/40832, Vydal: Městský úřad Znojmo 26.4.2014
7.4.2014 5:57:00
Uzavírka
Praha Atletická - Uzavírka ulice Atletická, Praha 6, neprůjezdná komunikace, práce na silnici, rekonstrukce komunikace 1.9.2014 13:00:00
9.4.2014
Uzavírka
Plzeň Kralovická - Uzavírka místní komunikace, Plzeň 1, Plzeň, práce na inženýrských sítích, Částečná uzavírka MK Kralovická z důvodu výstavby horkovodu, Vydal: Magistrát města Plzně 11.7.2014
9.4.2014
Uzavírka
Plzeň Krašovská - Uzavírka ulice Krašovská, Plzeň 1, Plzeň, práce na inženýrských sítích, Částečná uzavírka MK Krašovská z důvodu výstavby horkovodu, Vydal: Magistrát města Plzně 11.7.2014
14.4.2014 8:00:00
Uzavírka
Praha Kališnická - Uzavírka ulice Kališnická, Praha 3, v katastru obce Praha, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka komunikace Kališnická v úseku Domažlická - Hájkova z důvodu výkopových prací pro IS , Objížďka - bez rozlišení: Domažlická - Hájkova - Koněvova, Vydal: ÚMČ Praha 03 30.4.2014 23:59:00
13.4.2014 15:00:00
Uzavírka
Kroměříž Osvoboditelů - Uzavírka silnice II/432 (ulice Osvoboditelů), Kroměříž - Jarohněvice, okr. Kroměříž, stavební práce, posuvné pracovní místo na komunikaci, na silnici pohyb strojů, Vydal: Městský úřad Kroměříž 30.5.2014 23:59:00
12.4.2014
Uzavírka
Brno Božetěchova - Uzavírka ulice Božetěchova, Brno-Královo Pole, Brno, stavební práce, Z důvodu realizace přípojek inž. sítí pro novostavbu bytového domu bude částečně omezen průjezd po silnici I. třídy č. 42 v Brně, ul. Božetěchova, Brno - Královo Pole. Pracovní místo bude řádně označeno dopravním značením - průjezd umožněn vždy po jedné polovině vozovky., Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 25.4.2014
10.4.2014 7:30:00
Uzavírka
Ostrava Polanecká - Uzavírka silnice III/4785 (ulice Polanecká), Svinov, Ostrava, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání silničního pozemku silnice III/4785, ul. Polanecké (v úseku od MK Na Rybníkách po MK Zátiší), parc. č. 3078/1 v k. ú. Svinov z důvodu zřízení 4 ks nových uličních vpustí v silnici III/4785 při provádění stavebních prací v silničním pozemku v rámci stavby: „Oprava vodovodního řádu ulice Polanecká - Svinov“. V rámci provádění stavby dojde k provádění stavebních prací na zřízení 4 ks nových uličních vpustí v silnici III/4785, ul. Polanecké. Zvláštní užívání bude spočívat v provedení záboru 4 x (1,5 x 1,5 m otevřený výkop cca 1,5 m od obruby v cyklopruhu) stavby silnice III/4785 ul. Polanecké na pozemku parc. č. 3078/1 v k. ú. Svinov, Vydal: Magistrát města Ostravy 15.5.2014 23:59:00
10.4.2014 8:00:00
Uzavírka
Ostrava 17. listopadu - Uzavírka silnice II/469 (ulice 17. listopadu), Poruba - Plesná, Ostrava, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání částí silničních pozemků parc. č. 969/1, 969/4 v k. ú. Stará Plesná a pozemku parc. č. 3238/5 v k. ú. Martinov ve Slezsku silnice II/469 ul. 17. listopadu, z důvodu provádění stavebních prací na stavbě: „Vodovodní řád ul. Zadní Padělky“. V rámci provádění stavby dojde k provádění stavebních prací na vodovodním řádu ze silnice II/469 ul. 17. listopadu. Zvláštní užívání bude spočívat v provedení záboru 180 m x 1 m (2 x protlak + otevřený výkop) stavby silnice II/469, ul. 17. Listopadu, Vydal: Magistrát města Ostravy 25.4.2014 23:59:00
14.4.2014
Uzavírka
Říčany Říčanská - Uzavírka silnice II/101 (ulice Říčanská), Říčany, okr. Praha-východ, uzavřeno, práce na silnici, Objížďka - pro vozidla nad 6 tun: pro směr Říčany - silnice II/101, Modletice, část obce Komerční zóna Modletice - silnice II/107 (ulice Pod Lihovarem), Říčany, okr. Praha-východ, přes: silnice II/107 (Svojšovice), Objížďka - pro vozidla nad 6 tun: pro směr D1 - silnice I/2 (ulice Černokostelecká), Říčany, okr. Praha-východ - D1exit 12, přes: ulice Jižní spojka, Praha, ulice 5. května, Objížďka - jednosměrná, pro vozidla do 6 tun: pro směr Říčany - silnice III/00325 (ulice Zděbradská), Modletice, část obce Komerční zóna Modletice - silnice III/33312, Říčany, okr. Praha-východ, přes: silnice III/00323 (ulice Jažlovická) (Říčany), silnice III/33312 (ulice Kolovratská), Objížďka - jednosměrná, pro vozidla do 6 tun: pro směr D1 - silnice II/101 - ulice Na Dlouhém, Říčany, okr. Praha-východ, přes: silnice III/00312, silnice III/00313, Vydal: Městský úřad Říčany 30.5.2014 23:59:00
10.4.2014 8:00:00
Uzavírka
Mohelnice Horní Krčmy - Uzavírka místní komunikace, Mohelnice, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka v ulici Dolní Válce v Mohelnici, v místě od křížení s ul. Horní Krčmy, pro akci: Vytvoření nové kanalizační stoky (výkop, montáž, zásyp)“ v rámci realizace stavby „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze; Horní Pomoraví II-Jih“. Objízdná trasa nestanovena, Vydal: Městský úřad Mohelnice 25.5.2014 23:59:00
14.4.2014
Uzavírka
Světlá nad Sázavou Pěšinky - Uzavírka ulice Pěšinky, Světlá nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Rekonstrukce vodovodu, úplná uzavírka místní komunikace ul. Pěšinky ve Světlé nad Sázavou, bez objízdné trasy, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou 16.5.2014 23:59:00
14.4.2014
Uzavírka
Praha Střemchová - Uzavírka ulice Střemchová, mezi křižovatkami ulic Konvalinková a U Zahradního města, Praha 10, Praha, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírla ul. Střemchová (v úseku U Zahradního města až Jabloňová; postupně po etapách) se zavedením obousměrného provozu v průjezdných úsecích z důvodu lepší dopravní dostupnosti, Vydal: ÚMČ Praha 10 8.6.2014 23:59:00
14.4.2014
Uzavírka
Blatná Tylova - Uzavírka ulice Tylova, mezi křižovatkami ulic tř. T. G. Masaryka a Na Obůrce, Blatná, okr. Strakonice, uzavřeno, práce na silnici, Dopravní omezení při 2. části rekonstrukce STL a NTL plynovodů (na další část stavby bude vydáno samostatné rozhodnutí) bude provedeno ve čtyřech etapách. Termíny jednotlivých etap jsou orientační a dle postupu prací, klimatických podmínek atd. se mohou oproti harmonogramu mírně odlišit, celkový termín uzavírek je závazný, Objížďka - bez rozlišení: Z důvodu nízkého dopravního významu uzavřené místní komunikace (ul. Tylova) se objížďka při 3. etapě prací nebude vyznačovat. Při úplné uzavírce slepé místní komunikace směrem k Domovu pro seniory a letnímu stadionu (4. etapa) bude umožněn provoz vozidel IZS a zásobování po chodníku, Vydal: Městský úřad Blatná 25.4.2014 23:59:00
14.4.2014 7:00:00
Uzavírka
Třebíč Nádražní - Uzavírka silnice III/36075, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice č. III/36075 ul. Znojemská v úseku od křižovatky s MK ul. Janouškova a Nádražní po křižovatku s MK ul. Nerudova a Šafaříkova v délce cca 300 m z důvodu překopu silnice na Vaňkově náměstí v místě křižovatky s MK ul. Sušilova a Riegrova za účelem pokládky teplovodu, Objížďka - obousměrná: od uzavřeného úseku po silnici č. III/36075 ul. Znojemská ke křiž. se sil. II/360 ul. Spojovací, dále po sil. č. II/351 ul. Hrotovická směrem na sil.č. I/23 ul. Bráfova ke křiž. se sil. č. III/36075 ul. Nádražní a odtud zpět k uzavřenému úseku o celkové délce cca 2 km. Pro autobusy je navržena objízdná trasa po MK ul. Březinova, sil.č. II/351 ul. Hrotovická a sil.č.I/23 ul. Bráfova, Vydal: Městský úřad Třebíč 27.4.2014 20:00:00
9.4.2014
Uzavírka
Liberec Jugoslávská - Uzavírka ulice Jugoslávská, mezi křižovatkami ulic Americká a Husitská, Liberec, okr. Liberec, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka komunikace Jugoslávská, Objížďka - bez rozlišení: je vedena po ulicích Americká, Na Bojišti, Husitská, Vydal: Magistrát města Liberec 30.9.2014 23:59:00
10.4.2014
Uzavírka
Praha Jeremiášova - Uzavírka křižovatka ul. Plzeňská x ul. Jeremiášova, město Praha, práce na silnici, rekonstrukce SSZ 5.529 Plzeňská - Jeremiášova - uzavírky části jízdních pruhů ve všech směrech, doprava vedena po zbylé části komunikace, zachován minimálně jeden jízdní pruh v každém směru o min. šířce 3,50 metrů, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 19.5.2014
14.4.2014
Uzavírka
Žďár nad Sázavou Horní - Uzavírka silnice I/37, Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, Oprava povrchu, provoz ve zúžených jízdních pruzích, po dobu podkládky objízdná trasa na území města, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina 1.6.2014 23:59:00
14.4.2014
Uzavírka
Kladno Nezamyslova - Uzavírka ulice Nezamyslova, Kladno, okr. Kladno, uzavřeno, práce na silnici, z důvodu výstavby plyn.přípojky, Objížďka - bez rozlišení: ulice Nezamyslova, Kladno, okr. Kladno, přes: ulice Vinšova, Vydal: Magistrát města Kladna 2.5.2014 23:59:00
9.4.2014
Uzavírka
Kladno Dělnická - Uzavírka ulice Dělnická, mezi křižovatkami ulic Kročehlavská a Palackého, Kladno, okr. Kladno, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka MK z důvodu rekonstrukce komunikace, Objížďka - bez rozlišení: z I/61 ul.Kročehlavská na MK ul.M.Majerové, dále do MK ul.Jeronýmova, MK ul.P.Holého a MK ul.Fügnerova, Vydal: Magistrát města Kladna 13.5.2014 23:59:00
14.4.2014 7:00:00
Uzavírka
Hradec Králové Kladská - Uzavírka ; v ulici Kladská v obci Hradec Králové , délka 1.1km; Silnice č. II/308 (ul. Kladská) v Hradci Králové - úsek od fy. MATEX HK (dům čp. 76) po křižovatku s ul. V Poli.; uzavřeno, práce na silnici; práce na silnici ve velkém rozsahu; V termínu od 14.4.2014 do 29.6.2014 bude uzavřena silnice č. II/308 (ul. Kladská) v Hradci Králové, v úseku od fy. MATEX HK (dům čp. 76) po křižovatku s ul. V Poli. Důvodem uzavírky je rekonstrukce komunikace. Objízdná trasa pro veškerou tranzitní dopravu bude vedena obousměrně po silnici č. I/11 (ul. Bří. Štefanů) a silnici č. II/299 přes Třebechovice pod Orebem, Librantice, Výravu a Libřice. Linková doprava bude obousměrně trasována přes místní části Piletice a Pouchov po ul. Piletická a silnici č. III/2997 (ul. Velká a ul. Pouchovská). Autobusy MHD budou využívat obdobnou trasu s průjezdem po ul. Vážní. Samotná rekonstrukce komunikace je pak z důvodu dopravní obsluhy přilehlých areálů a ČS PHM rozdělena do tří navaz 29.6.2014 20:00:00
8.4.2014 10:45:00
Uzavírka
Nový Bor Sloupská - Uzavírka ; v ulici Sloupská v obci Nový Bor okres Česká Lípa , délka 109m; kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem; práce na silnici ve velkém rozsahu; oprava chodníku, zúžená vozovka z jedné strany. 25.5.2014 23:00:00
9.4.2014
Uzavírka
Sokolov Chebská - Uzavírka silnice II/210, křiž. sil. III/21026 (ulice Chebská), Sokolov, okr. Sokolov, práce na silnici, Sokolov - II/210 Husitská - III/21026 Chebská ul. - zvláštní užívání a částečná uzavírka jednoho jízdního pruhu ze tří - 1. část výstavby okružní křižovatky Západního obchvatu. Objízdná trasa není stanovena, komunikace obousměrná, Vydal: Městský úřad Sokolov 30.6.2014 23:59:00
8.4.2014 6:00:00
Uzavírka
Kladno Lidická - Uzavírka ulice Lidická, mezi křižovatkami ulic Ininova a Buštěhradská, Kladno, okr. Kladno, uzavřeno, práce na silnici, kompletní rekonstrukce komunikace, úplná uzavírka místní komunikace v ul. ul.Lidická v Kladně v úseku od ul.V.Maršnera k ul.Ininova, Objížďka - bez rozlišení: Kladno MK ul.Lidická,II/101 ul.Libušina, dále částečně areálem bývalého průmyslového areálu Poldi po tzv.Valmetové cestě až do průmyslového areálu na Dříni k čp.282, a zpět po komunikaci k bývalé vrátnici průmyslového areálu na Dříni u čp.206. Stanovená trasa objížďky je obousměrná, Vydal: Magistrát města Kladna 30.4.2014 23:59:00
7.4.2014
Uzavírka
Sokolov Stará Ovčárna - Uzavírka ulice Stará Ovčárna, Sokolov, okr. Sokolov, stavební práce, Sokolov, Stará Ovčárna čp. 2184 - stavební práce, výstavba oplocení podél místní komunikace., Vydal: Městský úřad Sokolov 4.6.2014 23:59:00
1.4.2014
Uzavírka
Havířov Opletalova - Uzavírka ulice Opletalova, v katastru obce Havířov, okr. Karviná, uzavřeno, „Rekonstrukce kanalizační stoky BIIf, Havířov, Šumbark, část místní komunikace ul. Opletalova. Pro zajištění bezpečnosti silničního provozu, z důvodu provádění stavebních prací pro stavbu „Rekonstrukce kanalizační stoky BIIf, Havířov, Šumbark, část místní komunikace ul. Opletalova.“, umístěno přechodného dopravního značení : svislá DZ B1,,zákaz vjezdu všech vozidel" doplněný o zábranu Z2 a DT E13 (Mimo vozidel stavby) ve směru od okružní křižovatky ul. Slovenského národního povstání, ul. U Nádraží a ul. Osvoboditelů u OD Lídl, Havířov, Šumbark. U křižovatky ul. Okružní, ul. Lidická, ul. Opletalova umístit svislé DZ A15 ,,práce" a dále IP10a ,,slepá pozemní komunikace" + E3a (250 m). Za křižovatkou ul. Opletalova a ul. Sýkorova umístit svislé DZ B1,,zákaz vjezdu všech vozidel" doplněný o zábranu Z2 a DT E13 (Mimo vozidel stavby), Objížďka - DZ IS11c: po ul. Slovenského národního 1.7.2014 23:59:00
7.4.2014 7:00:00
Uzavírka
Moravské Budějovice nám. Míru - Uzavírka ulice nám. Míru, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, stavební práce v chodnících z důvodu rekonstrukce plynovodu - nám. Míru, Moravské Budějovice, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice 15.6.2014 20:00:00
7.4.2014
Uzavírka
Praha Panská - Uzavírka ulice Panská, Praha 1, Praha, práce na silnici, rekonstrukce povrchů komunikací 25.4.2014 18:00:00
12.4.2014 8:00:00
Uzavírka
Praha Plynární - Uzavírka Praha, ulice Plynární - Argentinská, práce na silnici, oprava tramvajové trati 26.4.2014 16:30:00
7.4.2014 8:00:00
Uzavírka
Chrudim Škroupova - Uzavírka silnice III/34019 (ulice Škroupova), Chrudim, okr. Chrudim, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka silnice III/340 19 v ulici Škroupova v Chrudimi, v úseku od železničního přejezdu po odbočku ke smuteční síni (v km cca 0,250 - 1,000 staničení silnice), Objížďka - obousměrná: silnice III/34019 (ulice Škroupova), Chrudim - Sobětuchy, okr. Chrudim, přes: silnice II/340, silnice III/34017, Vydal: Městský úřad Chrudim 30.6.2014
7.4.2014 8:30:00
Uzavírka
Plzeň Křižíkovy sady - Uzavírka ulice Pražská, Plzeň 3, Plzeň, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice III.tř. č. C 0113 Pražská z důvodu rekonstrukce tramvajové trati, Vydal: Magistrát města Plzně 31.5.2014
7.4.2014 8:30:00
Uzavírka
Plzeň U Zvonu - Uzavírka ulice U Zvonu, Plzeň 3, Plzeň, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka MK III.tř. C 0907 U Zvonu z důvodu rekonstrukce tramvajové trati, Vydal: Magistrát města Plzně 31.5.2014
7.4.2014 8:30:00
Uzavírka
Plzeň Zbrojnická - Uzavírka ulice Zbrojnická, mezi křižovatkami ulic náměstí Republiky a Šafaříkovy sady, Plzeň 3, Plzeň, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka MK III.tř. č. C 0111 Zbrojnická z důvodu rekonstrukce tramvajové trati, Vydal: Magistrát města Plzně 31.5.2014
7.4.2014 8:30:00
Uzavírka
Plzeň Křižíkovy sady - Uzavírka ulice Křižíkovy sady, mezi křižovatkami ulic Dřevěná a U Zvonu, Plzeň 3, Plzeň, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka MK III.tř. č. C 0906 Křižíkovy sady z důvodu rekonstrukce tramvajové trati, Vydal: Magistrát města Plzně 31.5.2014
7.4.2014 8:30:00
Uzavírka
Plzeň Šafaříkovy sady - Uzavírka ulice Šafaříkovy sady, Plzeň 3, Plzeň, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka MK III.tř. č. C 0905 Šafaříkovy sady v křižovatce s ul. U Zvonu z důvodu rekonstrukce tramvajové trati, Vydal: Magistrát města Plzně 31.5.2014
7.4.2014 8:30:00
Uzavírka
Plzeň Dřevěná - Uzavírka ulice Dřevěná, mezi křižovatkami ulic Křižíkovy sady a náměstí Republiky, Plzeň 3, Plzeň, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka MK III.tř. č. C 0112 Dřevěná z důvodu rekonstrukce tramvajové trati, Vydal: Magistrát města Plzně 31.5.2014
7.4.2014 8:30:00
Uzavírka
Plzeň Pallova - Uzavírka ulice Pallova, Plzeň 3, Plzeň, práce na silnici, Částečná uzavírka MK III.tř. Pallova z důvodu rekonstrukce tramvajové trati, Vydal: Magistrát města Plzně 31.5.2014
7.4.2014 8:00:00
Uzavírka
Klatovy ul. 5. května - Uzavírka silnice I/27 (ulice ul. 5. května), Klatovy, okr. Klatovy, stavební práce, uzavírka I/27 Luby - pokládka nového povrchu, Objížďka - bez rozlišení: silnice I/27 (ulice ul. 5. května), Klatovy, okr. Klatovy, Vydal: Krajský úřad Plzeňského kraje 7.5.2014 23:59:00
7.4.2014 7:00:00
Uzavírka
Plzeň Plaská - Uzavírka silnice I/27 (ulice Plaská), Plzeň 1, Plzeň, stavební práce, uzavírka silnice I/27 v místě autobusového zálivu zastávka Okounová úplná uzavírka silnice I/27 Plaská ul. v Plzni v místě autobusové zastávky Okounová ve směru do centra, Vydal: Krajský úřad Plzeňského kraje 15.5.2014 23:59:00
14.4.2014 8:00:00
Uzavírka
Dobruška nám. F. L. Věka - Uzavírka ulice nám. F. L. Věka, Dobruška, okr. Rychnov nad Kněžnou, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka místní komunikace - část ulice Solnická od č.p. 34 po křižovatku u radnice na náměstí F. L. Věka v obci a katastrálním území Dobruška, Vydal: Městský úřad Dobruška 7.7.2014 17:00:00
5.4.2014 8:00:00
Uzavírka
Lovosice Průmyslová - Uzavírka silnice I/30 (ulice Průmyslová), Lovosice, okr. Litoměřice, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, zvláštní užívání silnice I/30 Lovosice, dokončení živičných oprav silnice I/30 z loňského roku v místě od okružní křižovatky u Besedy po okružní křižovatku u dálnice D8. Provoz usměrňován DZ, popř. pracovnáky zhotovitele, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 31.5.2014 23:59:00
4.4.2014 9:06:00
Uzavírka
Havířov nám. T. G. Masaryka - Uzavírka ulice nám. T. G. Masaryka, Havířov, okr. Karviná, uzavřeno, Rekonstrukce Náměstí T. G. Masaryka , zvýšování počtu parkovacích míst. 31.12.2014 9:06:00
4.4.2014 8:00:00
Uzavírka
Havířov Opletalova - Uzavírka ulice Opletalova, mezi křižovatkami ulic U Nádraží a Okružní, Havířov, okr. Karviná, uzavřeno, Do 30.04.2014 08:00 30.4.2014 8:00:00
4.4.2014
Uzavírka
Liberec Šrámkova - Uzavírka ulice Šrámkova, mezi křižovatkami ulic Žákovská a Křižanská, Liberec, okr. Liberec, uzavřeno, práce na silnici, Rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce vozovky, Objížďka - bez rozlišení: ulice Šrámkova - ulice Křižanská, Liberec, okr. Liberec, přes: ulice Švermova, dne 26. 4. bude ulice Šrámkova půjezdná z důvodu uzavření ulice Křižanské pro Ostašovské slavnosti., Vydal: Magistrát města Liberec 19.6.2014 23:59:00
4.4.2014
Uzavírka
Šternberk Uničovská - Uzavírka silnice II/444 (ulice Uničovská), Šternberk - Mladějovice, okr. Olomouc, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice II/444 v úseku mezi obcemi Šternberk-Babice-Mladějovice. Objízdná trasa: ze Šternberka po silnici II/447 přes Lužice, Hnojice, Žerotín dále po silnici II/446 přes Strukov, Želechovice, Uničov dále po silnici II/444 přes Újezd, Rybníček,do Mladějovic. Vozidla m o hmotnosti 3,5t jsou v obci Mladějovice vedena po sil. III/44421 do komárova přes Krákořice do Šternberka. Objízdná trasa do Babic je vedena ze Šternberka obousměrně po silnici II/444, II/445, III/4451 a III/44424 1.7.2014 23:59:00
4.4.2014 8:00:00
Uzavírka
Poděbrady Boučkova - Uzavírka ulice Boučkova, mezi křižovatkami ulic Mánesova a Chládkova, Poděbrady, okr. Nymburk, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka vymezeného úseku místní komunikace ul. Boučkova v Poděbradech, za účelem provádění celkové rekonstrukce místní komunikace, Vydal: Městský úřad Poděbrady 30.5.2014 23:59:00
7.4.2014
Uzavírka
Plzeň sady Pětatřicátníků - Uzavírka ulice sady Pětatřicátníků, mezi křižovatkami ulic Prešovská a Smetanovy sady, Plzeň 3, Plzeň, uzavřeno, práce na silnici, Stavební práce v rámci akce "Divadelní terasy Plzeň", Vydal: Magistrát města Plzně 31.5.2014
7.4.2014
Uzavírka
Plzeň Bezručova - Uzavírka ulice Bezručova, mezi křižovatkami ulic Smetanovy sady a Sedláčkova, Plzeň 3, Plzeň, uzavřeno, práce na silnici, Realizace akce "Divadelní terasy Plzeň", Vydal: Magistrát města Plzně 31.5.2014
7.4.2014
Uzavírka
Ústí nad Orlicí Karpatská - Uzavírka ulice Karpatská, Ústí nad Orlicí, okr. Ústí nad Orlicí, stavební práce, uzavírka místní ul. Karpatská v Ústí nad Orlicí-Kerhartice, v místech železničního mostu, Objížďka - sil. III/3122, ul. Karpatská: ulice Karpatská, Ústí nad Orlicí - silnice III/3122, Orlické Podhůří, část obce Říčky, okr. Ústí nad Orlicí, Vydal: Městský úřad Ústí nad Orlicí 19.6.2014 23:59:00
7.4.2014
Uzavírka
Havlíčkův Brod Jihlavská - Uzavírka silnice I/38, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, oprava povrchu vozovky, Havlíčkův Brod, ul. Lidická v úseku cca 70 m za křižovatkou s ul. Humpolecká a ul. Masarykova až za křižovatku s ul. Průmyslová, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina 31.10.2014 23:59:00
7.4.2014
Uzavírka
Ústí nad Orlicí Husova - Uzavírka místní komunikace, Ústí nad Orlicí, okr. Ústí nad Orlicí, uzavřeno, práce na silnici, uzavírka místní komunikace ul. Pickova a křižovatky ul. Pickova, Husova a M.J.Kociána v Ústí nad Orlicí z důvodu stavby kanalizace a vodovodu, Vydal: Městský úřad Ústí nad Orlicí 10.5.2014 23:59:00
7.4.2014
Uzavírka
Praha U Vojtěšky - Uzavírka ulice U Vojtěšky, mezi křižovatkami ulic Markétská a Zvoníčkova, Praha 6, Praha, uzavřeno, práce na silnici, ZUK odstranění povodňových škod - oprava kanalizace, Vydal: ÚMČ Praha 06 30.10.2014
7.4.2014
Uzavírka
Plzeň Smetanovy sady - Uzavírka ulice Smetanovy sady, Plzeň 3, Plzeň, uzavřeno, práce na silnici, Stavební práce v rámci akce "Divadelní terasy Plzeň", Vydal: Magistrát města Plzně 31.5.2014
7.4.2014
Uzavírka
Ledeč nad Sázavou Habrecká - Uzavírka silnice II/339 (ulice Habrecká), Ledeč nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Objížďka - obousměrná: silnice II/339 - ulice Habrecká, Ledeč nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice III/1308 (Číhošť), silnice II/339 (Ledeč nad Sázavou), silnice II/130, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou 11.5.2014 23:59:00
7.4.2014
Uzavírka
Karlovy Vary K Letišti - Uzavírka ulice K Letišti, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, uzavřeno, práce na silnici, úplně uzavřena část místní komunikace v Karlových Varech, k.ú. Hůrky, ulice K Letišti (od kruhové křižovatky s ulicí Kpt. Malkovského ke stykové křižovatce s ulicí U Rybníčka). Na stykové křižovatce ul. Revoluční a Kpt. Malkovéského bude na stávající DZ IP 4b umístěna dodatková tabulka E 13 - text: "pozor provoz autobusů MHD v obou směrech" - takto bude zajištěna obslužnost MHD, Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 6.6.2014 23:59:00
7.4.2014 7:00:00
Uzavírka
Znojmo Pražská - Uzavírka silnice I/38 (ulice Pražská), Znojmo, okr. Znojmo, stavební práce, silnice I/38 ve Znojmě na ulici Pražská - úplná uzavírka jednoho jízdního pruhu na mostě ev.č.38-100 (most nad železničním tunelem), Objížďka - jednosměrná: silnice I/38 (ulice Pražská) - ulice Pražská, Znojmo, okr. Znojmo, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 25.4.2014 18:00:00
1.4.2014 7:00:00
Uzavírka
Moravské Budějovice Husova - Uzavírka místní komunikace, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, zvláštní užívání komunikace v ulici a chodnících ulice Janáčkova, Moravské Budějoviice. Výkopové práce v ulici Janáčkova, Moravské Budějovice z důvodu rekonstrukce plynovodu. Stavební práce budou probíhat od č.p. 884 po č.p. 325, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice 15.7.2014 20:00:00
1.4.2014
Uzavírka
Mohelnice Dolní Krčmy - Uzavírka ulice Dolní Krčmy, Mohelnice, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka v ulici Dolní Krčmy v Mohelnici, v místě od křížení s ul. Olomoucká (sil. II/644), pro akci: Vytvoření nové kanalizační stoky (výkop, montáž, zásyp)“. Realizace stavby „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze; Horní Pomoraví II-Jih“,bez stanovení objízdné trasy, Vydal: Městský úřad Mohelnice 15.5.2014 23:59:00
1.4.2014
Uzavírka
Plzeň Americká - Uzavírka ulice Americká, Plzeň 3, Plzeň, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka z důvodu rekonstrukce mostu a kabelového kolektoru, Vydal: Magistrát města Plzně 30.4.2014
3.4.2014 7:00:00
Uzavírka
Třebíč Okružní - Uzavírka ulice Okružní, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, ulice Okružní - úplná uzavírka: od křižovatky ul. Okružní a Zahraničního odboje. Stavební práce (realizace akce "Regenerace panelového sídliště - Třebíč, Borovina, Za rybníkem Etapa C"). Provoz v obou směrech z autobusové točny do sídliště a zpět; umístění DZ: ul. Okružní + ul. Zahraničního odboje a silnice II/410 ul. Koželužská, Vydal: Městský úřad Třebíč 30.6.2014 20:00:00
2.4.2014 11:55:00
Uzavírka
Hranice Purgešova - Uzavírka ; v ulici Purgešova v obci Hranice okres Přerov; Hranice; od Šromotova náměstí po ul. Studentská.; jízdní pruh uzavřen; práce na silnici; Rekonstrukce kanalizace. Provoz bude veden obousměrně ve zbylé šíři vozovky. 29.6.2014 18:00:00
31.3.2014
Uzavírka
Brno Charvatská - Uzavírka křižovatka Charvatská x Chodská x Dobrovského, město Brno, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka křižovatky ul. Charvatská x Chodská x Dobrovského, Vydal: Magistrát města Brna 30.8.2014 23:59:00
1.4.2014
Uzavírka
Praha Čentická - Uzavírka ulice Čentická, mezi křižovatkami ulic Polesná a Staroklánovická, Praha 21, Praha, práce na silnici, Budování cyklostezky v Čentické, k.ú. Újezd nad Lesy, Vydal: ÚMČ Praha 21 30.6.2014 23:59:00
2.4.2014 6:00:00
Uzavírka
České Budějovice Karla IV. - Uzavírka ulice Karla IV., mezi křižovatkami ulic Jirsíkova a Kněžská, České Budějovice, okr. České Budějovice, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka pozemní komunikace ulice Karla IV. z důvodu provedení rekonstrukce NTl plynovodu včetně přípojek: II.etapa - úsek od křižovatky s ul. Jirsíkova po křižovatku s ul. Kněžská, Objížďka - DZ: ulice Lidická tř. - ulice Biskupská, České Budějovice, okr. České Budějovice, Vydal: Magistrát města České Budějovice 25.4.2014 23:59:00
2.4.2014 7:00:00
Uzavírka
Třebíč Havlíčkovo nábř. - Uzavírka ulice Havlíčkovo nábř., Třebíč, okr. Třebíč, omezení, jeden jízdní pruh uzavřen, Třebíč Havlíčkovo nábřeží před č.p. 146/39 - umístění restaurační předzahrádky, Vydal: Městský úřad Třebíč 1.10.2014 23:59:00
2.4.2014 8:00:00
Uzavírka
Hradec Králové Říčařova - Uzavírka silnice I/33, Hradec Králové, okr. Hradec Králové, oprava povrchu vozovky, částečná uzavírka silnice I/33 na správním území města Hradec Králové, v úseku začínajícím za okružní křižovatkou se sil. I/11 a I/35 u ČKD v délce cca 1250 m směrem na Předměřice a Jaroměř, z důvodu opravy vozovky (frézování, sanace trhlin a svahů, oprava silničních propustků, výměna svodidel, čištění příkopů, pokládka nových živičných vrstev, obnova vodorovného dopravního značení). Práce budou prováděny po polovinách šířky vozovky, provoz bude veden kyvadlově volným jízdním pruhem. V pracovní době bude provoz řízen pracovníky zhotovitele. Mimo pracovní dobu bude provoz zajištěn v obou jízdních pruzích, Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 31.5.2014 23:59:00
31.3.2014
Uzavírka
Praha Pelléova - Uzavírka ulice Pelléova, mezi křižovatkami ulic Na seníku a Českomalínská, Praha 6, Praha, uzavřeno, práce na silnici, zvláštní užívání komunikace - obnova vodovodních řadů, Vydal: ÚMČ Praha 06 5.5.2014 23:59:00
1.4.2014
Uzavírka
Brno Kaštanová - Uzavírka silnice II/380 (ulice Kaštanová), Brno-Tuřany, Brno, práce na silnici, Silnice č. II/380 ul. Kaštanová;Silnice č. II/380 ul. Kaštanová, v místě křižovatky silnice č. II/380 ul. Kaštanová a MK ul. Popelova, ve směru od Tuřan, v délce cca 110 m, Vydal: Magistrát města Brna 30.6.2014 23:59:00
1.4.2014
Uzavírka
Hranice Skalní - Uzavírka ulice Skalní, Hranice, okr. Přerov, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka části místní komunikace ul. Skalní v Hranicích z důvodu její rekonstrukce, Vydal: Městský úřad Hranice 21.7.2014 23:59:00
15.3.2014
Uzavírka
Praha Partyzánská - Uzavírka ulice Partyzánská, úsek Vrbenského - U Výstaviště, město Praha, uzavřeno, práce na silnici, Rekonstrukce tramvajové trati - vozovka, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 25.4.2014
2.4.2014
Uzavírka
Plzeň Jateční - Uzavírka silnice II/231 (ulice Jateční), Plzeň, práce na silnici, jeden jízdní pruh uzavřen, Částečná uzavírka silnice č. II/231 Jateční z důvodu výstavby komunikace a napojení mostu, Vydal: Magistrát města Plzně 31.7.2014
1.4.2014
Uzavírka
Děčín Vítězství - Uzavírka silnice II/261, Nebočady, Děčín, okr. Děčín, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Zvláštní užívání silnice č. II/261 a místní komunikace ul. Lesní, u kaple Nejsvětější Trojice v Nebočadech, z důvodu provádění stavebních úprav kolem kaple. V místě stavby zúžený jeden jízdní pruh, Vydal: Magistrát města Děčín 31.5.2014
29.3.2014
Uzavírka
Praha Partyzánská - Uzavírka ulice Partyzánská, Praha 7, Praha, uzavřeno, práce na silnici, rekonstrukce tramvajové trati 26.4.2014
17.3.2014
Uzavírka
Uherské Hradiště Pivovarská - Uzavírka silnice II/497 (ulice Sokolovská), Uherské Hradiště, okr. Uherské Hradiště, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, práce na silnici, uzavírka (částečná) provozu na silnici II/497 v Uh.Hradišti – Mařaticích, ul. Sokolovská z důvodu provádění stavebních prací na realizaci stavby „Silnice II/497: Uherské Hradiště, Jarošov – OK Kaufland, I.etapa“. Uzavřený úsek: silnice II/497 v Uh.Hradišti – Mařaticích, ul. Sokolovská, km 0,529 – 2,400, v úseku od vjezdu do areálu fy MESIT za napojení areálu bývalého pivovaru. Ćástečná uzavírka bude realizována v šesti etapách po polovinách vozovky, délka etapy cca 250 – 350 m, vždy levá a následně pravá strana vozovky. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t – z Uherského Hradiště po silnici I/55 do Starého Města, dále přes Huštěnovice, Babice, Spytihněv, Napajedla do Otrokovic poté po silnici I/49 do Zlína, ze Zlína po silnici II/490 přes Bohuslavice u Zlína, a dále po silnici II/497 přes Březolupy, Bílovice zpět do 31.8.2014 23:59:00
1.4.2014 7:00:00
Uzavírka
Praha K vodě - Uzavírka ulice K vodě, Praha 10, Praha, uzavřeno, práce na silnici, Stavba cyklotrasy Záběhlice – vodní nádrž Hostivař, etapa 1b., Vydal: ÚMČ Praha 10 30.4.2014 23:59:00
1.4.2014 7:00:00
Uzavírka
Třebíč Družstevní - Uzavírka Parkovací plochy na ulici Družstevní, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Třebíč, ul. Družstevní - revitalizace veřejného prostranství sídliště Horka-Domky - uzavírka chodníků za BD (termín od 01.04.-29.06.2014) - uzavírka místní komunikace, parkoviště, chodníku před č.p. 1081-1087 (termín 01.04.-29.08.2014), uzavírka bude probíhat až po ukončení prací a otevření chodníků za BD, Vydal: Městský úřad Třebíč 29.8.2014 20:00:00
1.4.2014 7:00:00
Uzavírka
Třebíč Sv. Čecha - Uzavírka ulice Sv. Čecha, mezi křižovatkami ulic Heliadova a Zborovská, Třebíč, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, Třebíč - ul. Sušilova (od křižovatky s ul. Dobrovského po křižovatku s ul. Sv. Čecha), ul. Sv. Čecha - stavební-výkopové práce objízdná trasa po ul. Dobrovského, Šafaříkova, Sv. Čecha z důvodu zjednosměrnění komunikace, Vydal: Městský úřad Třebíč 30.4.2014 20:00:00
1.4.2014 7:00:00
Uzavírka
Třebíč Sušilova - Uzavírka ulice Sušilova, mezi křižovatkami ulic Sv. Čecha a Dobrovského, Třebíč, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, Třebíč - ul. Sušilova (od křižovatky s ul. Dobrovského po křižovatku s ul. Sv. Čecha), ul. Sv. Čecha - stavební-výkopové práce objízdná trasa po ul. Dobrovského, Šafaříkova, Sv. Čecha z důvodu zjednosměrnění komunikace, Objížďka - bez rozlišení: ulice Dobrovského - ulice Sv. Čecha, Třebíč, okr. Třebíč, přes: ulice Šafaříkova, Vydal: Městský úřad Třebíč 30.4.2014 20:00:00
1.4.2014
Uzavírka
Kroměříž Na Hrázi - Uzavírka ulice Na Hrázi, Kroměříž, okr. Kroměříž, uzavřeno, práce na silnici, Silnice: místní komunikace Na Hrázi v Kroměříži Místo: most přes potok Zacharka , Důvod: „Oprava mostu“ Termín: 1.4. – 30.6. 2014, Trasa objížďky:1.etapa, do 14.5.2014: Místní komunikace Obvodová, II/367 (Kotojedy, Trávník), místní komunikace Trávník, Trávnické Zahrádky, letiště 2.etapa, od 15.5.2014: Místní komunikace Obvodová, Moravská, II/432, III/36734, II/367 (Kotojedy, Trávník), místní komunikace Trávník, Trávnické Zahrádky, letiště, Objížďka - dopravní značení: ulice Na Hrázi, Kroměříž, okr. Kroměříž, přes: místní komunikace, silnice II/367 (ulice Kotojedská), Vydal: Městský úřad Kroměříž 14.5.2014 23:59:00
1.4.2014
Uzavírka
Praha Evropská - Uzavírka ulice Vítězné náměstí - ulice Evropská, Praha 6, Praha, uzavřeno, práce na silnici, rekonstrukce stropní desky st. metra Dejvická - zábor jízdního pasu ve směru z centra (severní část komunikace), doprava vedena obousměrně v jízdním pasu ve směru do centra (po jižní části komunikace), pro každý směr jeden jízdní pruh, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 31.7.2014
1.4.2014
Uzavírka
Nový Jičín Revoluční - Uzavírka silnice I/57 (ulice Revoluční), Nový Jičín, okr. Nový Jičín, oprava povrchu vozovky, Nový Jičín- Horní Předměstí sil. I/57 km 93,670 - oprava lokální závady, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.6.2014 23:59:00
1.4.2014 7:00:00
Uzavírka
Havlíčkův Brod Pražská - Uzavírka silnice I/38 (ulice Pražská), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, oprava povrchu vozovky, Havlíčkův Brod, ul. Masarykova, od čerpací stanice OMV v úseku cca 150 m před křižovatkou silnice I/38 se silnicí I/34 (obchvat Havlíčkův Brod ul. U Cihláře) až po křižovatku s ul. Havlíčkova, MOŽNOST TVORBY KOLON Pro směr Kolín - Jihlava a Jihlava - Kolín bude provoz veden v pravé polovině vozovky (ve směru staničení) silnice I/38 obousměrně v jednom jízdním pruhu pro daný směr. Provoz ve směru od Kolína pro směr I/34 ul. U Cihláře (obchvat, směr Pardubice) dále po ul. Masarykova po ul. s křiž. ul. Pražská, zde vlevo po ul. Pražská a dále na křiž ul. Pražská s křiž. U Cihláře zde vpravo na ul. U Cihláře a dále směr I/34 (obchvat, směr Pardubice) Provoz ve směru od Jihlavy pro směr I/34 ul. U Cihláře (obchvat, směr Pardubice) bude odkloněn na křiž. Masarykova s ul. Pražská vpravo na ul. Pražská a dále na křiž. ul. Pražská s křiž. U Cihláře zde vpravo na 31.8.2014 23:59:00
1.4.2014
Uzavírka
Hranice Purgešova - Uzavírka silnice II/440 (ulice Purgešova), mezi křižovatkami ulic Šromotovo náměstí a Obránců míru, Hranice, okr. Přerov, stavební práce, částečná uzavírka části místních komunikací ul. Nová, ul. Šromotovo nám. a části krajské sil. II/440 ul. Purgešova v Hranicích v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace, Vydal: Městský úřad Hranice 31.7.2014 23:59:00
1.4.2014
Uzavírka
Hranice Nová - Uzavírka ulice Nová, Hranice, okr. Přerov, stavební práce, částečná uzavírka části místních komunikací ul. Nová, ul. Šromotovo nám. a části krajské sil. II/440 ul. Purgešova v Hranicích v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace, Vydal: Městský úřad Hranice 31.7.2014 23:59:00
1.4.2014
Uzavírka
Praha Armády - Uzavírka ulice Armády, mezi křižovatkami ulic K Vidouli a Pkulturním domem, Praha 13, Praha, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.04.2014 00:00 z důvodu opravy vodovodu postupné uzavírky ul. Armády, U Cikánky, K Vidouli, Vydal: ÚMČ Praha 13 5.5.2014 23:59:00
24.4.2014 8:00:00
Uzavírka
Havlíčkův Brod Husova - Uzavírka ulice Husova, mezi křižovatkami ulic Beckovského a Štáflova, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, stavební práce, úplná uzavírka provozu na místní komunikaci č. 22c v Havlíčkově Brodě v ul. Husova v úseku parkoviště a příjezdové komunikace před č.p. 1868 - 1871 (slepá komunikace v délce cca. 90m) z důvodu výstavby patrového parkoviště. Objížďka nestanovena (slepá komunikace). částečná uzavírka provozu na místní komunikaci č. 9b v Havlíčkově Brodě v ul. Husova v úseku od kř. s ul. Beckovského po kř. s ul. Horní v jízdním pruhu sousedícím se stavbou patrového parkoviště v délce cca. 70m, z důvodu výstavby patrového parkoviště (zařízení staveniště). Objížďka: nestanovena , jednosměrný provoz, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod 31.8.2014 23:59:00
1.4.2014 8:00:00
Uzavírka
Ostrava 1. května - Uzavírka silnice II/478 (ulice 1. května), Polanka nad Odrou, Ostrava, uzavřeno, práce na silnici, Pozor!, Uzavírka silnice II/478 (ul.1.května), Ostrava - Polanka nad Odrou, v místě cca 10 m před a za mostním objektem ev.č. 478-005 přes místní náhon, v blízkosti křížení se železnicí, Objížďka - dle dopravního značení: silnice III/4785 (ulice Svinovská), Polanka nad Odrou - silnice III/4787 (ulice Proskovická), Stará Bělá, Ostrava, přes: D1, za uzavřený úsek silnice II/478 bude objízdná trasa vedena po silnicích po silnici III/4785 (ul. Svinovská, ul. Polanecká), dálnici D1 (okružní křižovatka), silnicích I/11 (ul. Rudná), III/4787 (ul. Výškovická, ul. Proskovická) a zpět na silnici II/478; obdobně ve směru opačném, Vydal: Magistrát města Ostravy 17.8.2014 22:00:00
1.4.2014
Uzavírka
Litoměřice Škrétova - Uzavírka ulice Škrétova, mezi křižovatkami ulic Fillova a Fillova, Litoměřice, okr. Litoměřice, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka místní komunikace ul. Škrétova v Litoměřicích. , Vydal: Městský úřad Litoměřice 30.6.2014 23:59:00
3.4.2014 9:00:00
Uzavírka
Zábřeh Na Křtaltě - Uzavírka ulice Na Křtaltě, Zábřeh, okr. Šumperk, stavební práce, zvláštní užívání užitím místních komunikací v Zábřehu realizací stavby "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze" takto: ? 24.03.2014 - 30.05.2014 ulice 28. října (úsek začíná křížením s ulicí Křížkovského a končí Wolkerovými sady) ? 01.04.2014 - 30.04.2014 ulice Na Křtaltě (dle přilož. situace) ? 01.05.2014 - 16.06.2014 ulice 28. října (úsek od kříž. s ul. Křížkovského směr do centra) ? 15.05.2014 - 16.06.2014 ulice Křížkovského (v místě křížení s ul. 17. listopadu) , Vydal: Městský úřad Zábřeh 30.4.2014 18:59:00
1.4.2014 7:00:00
Uzavírka
Chomutov Zdeňka Štěpánka - Uzavírka ulice Zdeňka Štěpánka, Chomutov, okr. Chomutov, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka provozu v ul. Zdeňka Štěpánka, v úseku od čp. 3965 po čp. 3993 a vozovka mezi ul. Vršovců a Zdeňka Štěpánka (dle postupu prací). Důvodem je rekonstrukce plynovodu.. Výkopové práce. Úplná uzavírka bude probíhat jen v některých dnech dle postupu prací., Vydal: Magistrát města Chomutova 25.5.2014 23:59:00
28.4.2014
Uzavírka
Chomutov Zdeňka Štěpánka - Uzavírka ulice Zdeňka Štěpánka, Chomutov, okr. Chomutov, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka provozu v ul. Zdeňka Štěpánka, v úseku od čp. 3965 po čp. 3993 a vozovka mezi ul. Vršovců a Zdeňka Štěpánka (dle postupu prací). Důvodem je rekonstrukce plynovodu., Vydal: Magistrát města Chomutova 4.5.2014 23:59:00
1.4.2014 6:00:00
Uzavírka
Tábor Bechyňská - Uzavírka ulice Lužnická - ulice Bechyňská, Tábor, okr. Tábor, uzavřeno, práce na silnici, uzavírku místní komunikace č. 8b Lužnická, Tábor v úsek od křižovatky Ústecká x Lužnická po křižovatku Bechyňská x Lužnická druh uzavírky úplná (musí být umožněn vjezd pro dopravní obsluhu a vozy IZS – průjezd ulicí nebude možný) délka uzavřeného úseku: cca 1100 m délka objížďky pro vozidla nad 2,5 t: cca 20 km, délka objížďky pro vozidla do 2,5 t: cca 3,4 km , nařízená objížďka: Při úplné uzavírce Lužnické ulice se pro vozidla do 2,5 t okamžité hmotnosti uvažuje s objízdnou trasou přes ulice Údolní, Husova, Budějovická, Na Parkánech a Bechyňská. Pro vozidla nad 2,5 t okamžité hmotnosti se uvažuje s objízdnou trasou po silnici II/137, III/1372, III/1376, III/1359 a I/3 přes obce Dolní Horky, Horky, Větrovy, Lom, Zhoř u Tábora, Planá nad Lužnicí a Sezimovo Ústí. Objízdná trasa bude řádně vyznačena dle platných právních předpisů. , Objížďka - 2,5: nařízená objížď 15.11.2014 19:00:00
1.4.2014 6:00:00
Uzavírka
Pelhřimov Nádražní - Uzavírka silnice I/34 (ulice Nádražní), Pelhřimov, okr. Pelhřimov, oprava povrchu vozovky, Pelhřimov, ul. Nádražní v úseku od podchodu u sportovní haly až k nádraží ČD k přechodu pro chodce, provoz na silnici I/34 ul. Nádražní bude zachován – bez objízdné trasy; doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu pro každý směr jízdy., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina 31.5.2014 23:59:00
1.4.2014
Uzavírka
Brno Merhautova - Uzavírka Alešova, Merhautova 161, stavební práce, etapa: od 01.04.2014 do 10.05.2014 Částečná uzavírka ul. Merhautova - ve směru do centra od ul. Alešova po č.or. 175, oblast od č.or. 165 po č.or. 161 a parkovací stání naproti ul. Hansmannova.;3.etapa: od 01.05.2014 do 15.06.2014 Částečná uzavírka u křižovatky ul. Merhautova a Provazníkova ; pravý jízdní pruh od ul. Provazníkova 66 po přechod na ul. Merhautova 155.;4.etapa: od 11.05.2014 do 30.06.2014 , Vydal: Magistrát města Brna 10.5.2014 23:59:00
1.4.2014
Uzavírka
Praha Bělohorská - Uzavírka ul. Bělohorská., Praha, oprava povrchu vozovky, opravy povrchu komunikací-1) uzavírky části jízdních pruhů dle postupu prací, doprava vedena po zbylé části komunikace 2) uzavírky části jízdního pásu ve směru Bělohorská - Patočkova, doprava vedena po objízdné trase, doprava ve směru od ul. Patočkova vedena po zbylé části komunikace (14.4. - 19.4.) 3) úplné uzavírky výjezdu z ul. Pod Královkou do ul. Bělohorská, doprava vedena po objízdné trase a okolních komunikacích (19.4. - 20.4.) , Objížďka - od ul. Bělohorská do ul. Patočkova: Bělohorská - Patočkova - Pod Královkou, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 11.5.2014
1.4.2014 7:00:00
Uzavírka
Praha V Pitkovičkách - Uzavírka ulice V Pitkovičkách - místní komunikace, Praha 22, Praha, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka provozu na komunikaci V Pitkovičkách, MČ Praha 22, v úseku Ryzcová x Františka Diviše. Výstavba kanalizace, Objížďka - Dopravní značení: ulice V Pitkovičkách - místní komunikace, Praha 22, Praha, přes: ulice K dálnici, silnice II/333 (ulice Přátelství), Obousměrná objížďka po komunikacích Fr. Diviše, Podleská, Přátělství, Ke kříži, K dálnici a Žampiónová., Vydal: ÚMČ Praha 22 27.6.2014
1.4.2014 7:00:00
Uzavírka
Žďár nad Sázavou nám. Republiky - Uzavírka ulice nám. Republiky, Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka místní komunikace na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou – v úseku od Morového sloupu k Süssovu hostinci, Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou 30.5.2014 23:59:00
1.4.2014 7:00:00
Uzavírka
Mělník Bezručova - Uzavírka silnice I/16, Hořín, část obce Brozánky - silnice I/9 (ulice Na Malém Spořilově), Mělník, okr. Mělník, práce na údržbě mostu, Částečná uzavírka silnice č. I/16 a I/9, která proběhne ve třech etapách v úseku staničení 53,750 – 53,950 km a 54,550 – 54,650 km na silnici I/16 a 24,850 – 24,950 km na silnici I/9 (dle GIS – Databanky majetkových správců silnic a dálnic ČR), Mělník, z důvodu provádění stavebních prací při opravě mostů ev.č. 16-014, 16-015 a 9-017B. Částečně uzavřený úsek: silnice č. I/16: v úseku staničení 53,750 – 53,950 km – oprava mostu ev.č. 16-014 – po pracovních místech do 50 m, v úseku staničení 54,550 – 54,650 km - oprava mostu ev.č. 16-015 po polovinách vozovky; silnice č. I/9: v úseku staničení 24,850 – 24,950 km - oprava mostu ev.č. 9-017B po polovinách vozovky. Termín částečné uzavírky silnice č. I/16 : Dle jednotlivých etap a fází prací: • oprava mostu ev.č. 16-015 na silnici I/16 – 1.4. – 6.4.2014 – jedna polovina v 30.4.2014 23:59:00
17.3.2014
Uzavírka
Šenov Na Hrázkách - Uzavírka ulice Na Hrázkách, mezi křižovatkami ulic Vráclavská a Potoční, Šenov, okr. Ostrava-město, uzavřeno, práce na silnici, dočasná úplná uzavírka místní komunikace III. třídy ul. Na Hrázkách v úseku od nemovitosti č.p. 106 na této ulici po konec města Šenova. Objízdná trasa bude vedena po ul. Na Hrázkách, Vraclavská, Ke Statku, U Statku, Dvorová, Vydal: ÚMO Ostrava Radvanice a Bartovice 30.9.2014 23:59:00
17.3.2014
Uzavírka
Ostrava Potoční - Uzavírka ulice Potoční, Radvanice a Bartovice, Ostrava, uzavřeno, práce na silnici, dočasná úplná uzavírka místní komunikace III. třídy ul. Potoční v úseku od začátku statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice po křižovatku s ul. Radova. Objízdná trasa bude vedena po ul. Na Hrázkách, Vraclavská, Ke Statku, U statku, Dvorová, Vydal: ÚMO Ostrava Radvanice a Bartovice 30.9.2014 23:59:00
17.3.2014
Uzavírka
Ostrava Radova - Uzavírka ulice Radova, Radvanice a Bartovice, Ostrava, uzavřeno, práce na silnici, dočasná úplná uzavírka místní komunikace III. třídy ul. Radova v úseku od nemovitosti č.p. 17 na této ulici po autobusovou točnu u ul. Těšínská. Objízdná trasa bude vedena po ul. Dvorova a Radova, Vydal: ÚMO Ostrava Radvanice a Bartovice 30.9.2014 23:59:00
27.3.2014
Uzavírka
České Budějovice Husova tř. - Uzavírka silnice III/14539 (ulice Husova tř.), České Budějovice, okr. České Budějovice, stavební práce, částečná uzavírka ulice Husova tř. v Českých Budějovicích; 4 pracovní úseky: 1) úsek O. Nedbala - Zahradní [silnice č. III/14539] 2) úsek O. Nedbala - Na Jízdárně (u křižovatky Husova tř. – O. Nedbala), [místní komunikace] 3) úsek Na Jízdárně - Hirzova [místní komunikace] 4) úsek Hirzova - Dlouhá [místní komunikace] z důvodu provádění stavebních prací na stavbě „Stavební úpravy kanalizace Husova ulice, úsek E. Rošického – Rybniční“. Z Husovy ulice (ve směru z centra) platí zákaz levého odbočení do ulice O. Nedbala (křižovatka Husova tř. x O. Nedbala x J. Boreckého). Tento zákaz platí pro veškerou dopravu, mimo vozidel BUS, Objížďka - bez rozlišení: Značená objízdná trasa pro veškerou dopravu směřující na sídliště Máj po Husově tř. směrem z centra je vedena ulicí Branišovská a M. Horákové (neplatí pro BUS), Vydal: Magistrát města České Budějovice 16.7.2014 23:59:00
28.3.2014 7:00:00
Uzavírka
Třebíč Tomáše Bati - Uzavírka ulice Tomáše Bati, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Třebíč ul. Tomáše Bati parc. č. 2459 - uzavírka - výkopové práce - inž. sítě: výstavba teplovodu, NN a vodovodního řádu, Vydal: Městský úřad Třebíč 30.4.2014 20:00:00
30.3.2014 20:00:00
Uzavírka
Třebíč Brněnská - Uzavírka ulice Brněnská, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, stavební práce, Třebíč ul. Brněnská před č.p. 36/94 - zábor (uzavření) chodníku - důvod: zajištění bezpečnosti v souvislosti s demolicí budovy a další výstavbou, Vydal: Městský úřad Třebíč 30.6.2014 20:00:00
15.3.2014
Uzavírka
Opava Bílovecká - Uzavírka silnice II/464 (ulice Bílovecká), Opava, okr. Opava, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka sil. II/464 ul. Bílovecká v Opavě - Kylešovicích v úseku od křiž. s MK ul. Hlavní po křiž. s MK ul. Joži Davida, Objížďka - pro veškerý provoz: silnice II/464 (ulice Bílovecká), Opava, okr. Opava, přes: ulice Hlavní, Vydal: Magistrát města Opavy 30.11.2014 23:59:00
27.3.2014 8:00:00
Uzavírka
Liberec Gorkého - Uzavírka místní komunikace, v katastru obce Liberec, okr. Liberec, uzavřeno, práce na silnici, Oprava komunikací a inženýrských sítí. Dle harmonogramu prací bude postupně docházet k úplným uzavírkám místních komunikací- ulice Lesní, ulice Dvořákova, ulice Gorkého, nám. Sukovo, ulice Škroupova, Objížďka - ulice Lesní: ulice Masarykova - ulice Javorová, Liberec, okr. Liberec, přes: ulice nám. Tržní, ulice nám. Štefánikovo, ulice nám. Žižkovo, ulicemi Generála Píky, nám. Štefánikovo, Durychova, nám. Tržní, Šamánkova, Masarykova., Vydal: Magistrát města Liberec 30.11.2014 23:59:00
24.3.2014
Uzavírka
Hranice Mlýnská - Uzavírka místní komunikace, Hranice, okr. Přerov, práce na inženýrských sítích, částečná uzavírka částí místních komunikací III. tříd ul. Trávnická, ul. K. Čapka, ul. Mlýnská a místních komunikací IV. tříd v ul. Trávnická, ul. K. Čapka, ul. Mlýnská a na Tř. Čsl. armády v Hranicích, Vydal: Městský úřad Hranice 30.6.2014 23:59:00
20.3.2014
Uzavírka
Zlín Lukovská - Uzavírka silnice III/4915, silnice III/49015, Zlín, okr. Zlín, práce na silnici, částečná uzavírka sil. III/4911, III/4915, III/49015 ve Zlíně, Lešné. Práce formou posuvného pracovního místa v etapách. Od 07.04.2014 do 18.04.2014 je plánovaná úplná uzavírka sil. III/49015 v daném úseku, rozhodnutí bude vydáno a vyznačena objízdná trasa, Vydal: Magistrát města Zlína 30.6.2014 23:59:00
1.1.2014
Uzavírka
Ostrava 17. listopadu - Uzavírka ulice 17. listopadu, křiž. s I/11, Poruba, Ostrava, práce na silnici ve velkém rozsahu, výstavba mostu v rámci stavby "Prodloužená Rudná" 30.6.2014 23:59:00
24.4.2014
Uzavírka
Plzeň Křivá - Uzavírka ulice Křivá, mezi křižovatkami ulic Červenohrádecká a Ledová, Plzeň 4, Plzeň, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka MK III.tř. č. C 9324 Křivá z důvodu obnovy vodovodu a kanalizace, Vydal: Magistrát města Plzně 30.6.2014
24.3.2014
Uzavírka
Jihlava 5. května - Uzavírka ulice 5. května, mezi křižovatkami ulic 8. března a Smrčenská, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka místní komunikace v ulici 5.května v úseku od ul. 8.března po ulici Smrčenská v Jihlavě z důvodu provádění stavebních prací - zhotovení kanalizace a přeložky vodovodu, Vydal: Magistrát města Jihlavy 30.6.2014 23:59:00
30.3.2014 12:00:00
Uzavírka
Pelhřimov Nádražní - Uzavírka silnice I/34 (ulice Nádražní), Pelhřimov, okr. Pelhřimov, práce na inženýrských sítích, částečná uzavírka v Pelhřimově, ul. Nádražní v úseku od křižovatky se silnicí II/112 ul. Rynárecká po křižovatku se silnicí III/1333 ul. Skrýšovská, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina 31.5.2014 23:59:00
25.3.2014
Uzavírka
Plzeň Lipová - Uzavírka ulice Lipová, Plzeň 1, Plzeň, práce na inženýrských sítích, Částečná uzavírka MK III.tř. č. C 0815 Lipová v úseku křiž. s ul. Pod Všemi svatými - překop vozovky po polovinách z důvodu pokládky optického kabelu, Vydal: Magistrát města Plzně 15.5.2014
25.3.2014
Uzavírka
Liberec Rynoltická - Uzavírka silnice III/27247, v katastru obce Kryštofovo Údolí - v katastru obce Liberec, okr. Liberec, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice III/272 47, k.ú. Machnín., Objížďka - Machnín: II/592, II/592 ul. Andělohorská, II/592 ul. Nádražní, I/35, III/272 50 ul. Hrádecká, III/272 47, Vydal: Magistrát města Liberec 30.5.2014 23:59:00
24.3.2014 8:00:00
Uzavírka
Liberec Rynoltická - Uzavírka silnice III/27247, Kryštofovo Údolí - (ulice Rynoltická), Liberec, okr. Liberec, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Do 30.05.2014 16:00 30.5.2014 16:00:00
1.4.2014
Uzavírka
Děčín Kamenná - Uzavírka silnice III/25851 (ulice Kamenná), Děčín, okr. Děčín, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání silnice č. III/25851 (ul. Kamenná), místní komunikace ul. Míru a místní komunikace ul. Spojenců z důvodu provádění výkopových prací, Vydal: Magistrát města Děčín 31.5.2014 23:59:00
1.4.2014
Uzavírka
Ostrava Plzeňská - Uzavírka silnice I/58 (ulice Plzeňská), Stará Bělá, Ostrava, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Ostrava - Stará Bělá - sil. I/58 km 44,500 - rekonstrukce vodovodního přiváděče - zúžení jízdních pruhů, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.6.2014 23:59:00
1.4.2014 8:00:00
Uzavírka
Pardubice Jana Palacha - Uzavírka silnice II/324 (ulice Jana Palacha), Pardubice V, Pardubice, uzavřeno, práce na silnici, ÚPLNÁ uzavírka silnice č. II/324 v Pardubicích, ul. Jana Palacha – I. etapa v úseku od křižovatky s ul. Staňkova a ul. Svobody po křižovatku se silnicí č. II/322 ul. Teplého a ul. Pichlova. Křižovatky nebudou uzavřeny. Průjezd vozidlům MHD a vozidlům uplatňující právo přednosti jízdy vjezd či průjzed uzavírkou obousměrně povolen. Objízdná trasa : křižovatka silnice č. II/324 ul. Chrudimská s MK ul. Pod Břízkami – ul. Pod Bříkami – ul. S.K. Neumanna – ul. Pichlova – na původní trasu a křižovatka silnice č. II/324 ul. Jana Palacha se silnicí č. II/322 ul. Teplého – silnice č. II/322 ul. Teplého – MK ul. Lexova – ul. kpt. Nálepky – ul. Demokratické mládeže – na původní trasu, Vydal: Magistrát města Pardubic 1.6.2014 20:00:00
1.4.2014
Uzavírka
Praha Poděbradská - Uzavírka ulice Poděbradská, Praha 9, Praha, práce na inženýrských sítích, Obnova SSZ - Poděbradská - Podkovářská, pravý jízdní pruh uzavřen, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 1.5.2014
31.3.2014
Uzavírka
Dvůr Králové nad Labem Smetanova - Uzavírka silnice II/300 (ulice Smetanova), Dvůr Králové nad Labem, okr. Trutnov, uzavřeno, práce na silnici, Objížďka - obousměrná: ul. J. Suka, L. Janáčka, Smetanova, Staškova, Alešova směr Benešovo nábřeží, Objížďka - obousměrná: II/325, III/30012, III/30011, III/32543, III/2856, III/2854, III/29915, Vydal: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem 31.10.2014
31.3.2014
Uzavírka
Sokolov Slezská - Uzavírka ulice Slezská, mezi křižovatkami ulic Plzeňská a Obce Ležáky, Sokolov, okr. Sokolov, uzavřeno, práce na silnici, Sokolov, místní komunikace ul. Slezská - úplná uzavírka v délce 70,0 m od křižovatky ul. Plzeňská ke křižovatce s ul. Obce Ležáky, důvodem je celková rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu - STOKA "A" včetně přípojek k nemovitostem, Objížďka - pro vozidla do 7,5 t a složky IZS: ul. Brněnská - Plzeňská - Jednoty, Objížďka - pro vozidla do 7,5 a složky IZS: ul. Brněnská - Obce Ležáky - na ul. Karla Havlíčka Borovského (III/2099), Vydal: Městský úřad Sokolov 31.5.2014 23:59:00
25.3.2014
Uzavírka
Hradec Králové Orlický most - Uzavírka silnice I/31, Hradec Králové, okr. Hradec Králové, stavební práce, provoz převeden protisměru, Do 31.07.2014 23:59, částečná uzavírka silnice I/31 v Hradci Králové, most ev.č. 31-003 na Gočárově okruhu (Orlický most), levý jízdní pás ve směru staničení (křiž. Víta Nejedlého – křiž. Brněnská) z důvodu celkové rekonstrukce mostního objektu. Provoz bude převeden jednoho jízdního pásu, Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 31.7.2014 23:59:00
31.3.2014
Uzavírka
Liberec Proletářská - Uzavírka ulice Proletářská, mezi křižovatkami ulic Kaplického a Pilínkovská, Liberec, okr. Liberec, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka ulice Proletářská, Liberec XXIII - Doubí, rozdělená na III. etapy., Objížďka - voda, kanalizace, povrch: ulice Za Humny - ulice Hůlkova, Liberec, okr. Liberec, přes: ulice Hůlkova, ulice Pilínkovská, Vydal: Magistrát města Liberec 11.5.2014 23:59:00
31.3.2014
Uzavírka
Kladno Velvarská - Uzavírka silnice III/2388 (ulice Velvarská) - místní komunikace, Kladno, okr. Kladno, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka komunikace III/2388 ul. Velvarská v Kladně Švermově v úseku ul. od čp.1226 na konec Kladna směr Brandýsek, Hnidouský hřbitov, Objížďka - PRO OSOBNÍ DOPRAVU: Kladno Švermov 28.Října II/118, III/23643 Pchery, III/23642 Pchery - Theodor, III/23642 Brandýsek, III/00712 Brandýsek, obousměrně, Objížďka - PRO NÁKLADNÍ DOPRAVU: Brandýsek III/00712, Brandýsek III/10141, Kladno Vrapice II/101 ul.Vrapická, II/101 ul.Kralupská, II/101 ul.Libušina, I/61 ul.Kročehlavská, MK ul.Kročehlavská, MK ul.Gen.Klapálka, MK ul.Dukelských hrdinů, II/118 ul.Na Kopci, Kladno Švermov II/118 ul.28.Října, obousměrně, Vydal: Magistrát města Kladna 31.12.2014
24.3.2014 9:45:00
Uzavírka
Česká Lípa U Obecního lesa - Uzavírka ; v ulici U Obecního lesa v obci Česká Lípa , délka 378m; kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem; výstavba doprovodné obslužné komunikace 30.6.2014 21:00:00
1.4.2014
Uzavírka
Brno Vránova - Uzavírka ulice Vránova, mezi křižovatkami ulic Žitná a Filkukova, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Brno, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka Vránovy vč. křižovatek, rekonstrukce kanalizace. Objízdná trasa: okolní ulice Banskobystrická a Žitná, Vydal: Magistrát města Brna 31.5.2014 23:59:00
17.3.2014
Uzavírka
Praha Vítězná - Uzavírka ulice Vítězná, mezi křižovatkami ulic Janáčkovo nábřeží a Šeříková, Praha 1, Praha, práce na inženýrských sítích, obnova vodovodního řadu Všehrdova a okolí, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 8.5.2014
24.3.2014 7:00:00
Uzavírka
Znojmo Dlouhá - Uzavírka ulice Dlouhá, Přímětice, Znojmo, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka místní komunikace ul. Dlouhá ve Znojmě – Příměticích, z důvodu provádění rekonstrukce kanalizace a chodníků, veřejného osvětlení a pokládky nového asfaltového povrchu v rámci realizace akce „Regenerace sídliště Přímětice – Revitalizace veřejných prostranství“ , Vydal: Městský úřad Znojmo 15.6.2014 18:00:00
24.3.2014 8:00:00
Uzavírka
Plzeň Rabštejnská - Uzavírka ulice Rabštejnská, Plzeň 1, Plzeň, práce na silnici, Částečná uzavírka MK III.tř. C 8005 Rabštejnská za účelem výstavby kruhové křižovatky, Vydal: Magistrát města Plzně 2.5.2014
2.4.2014
Uzavírka
Zábřeh 28. října - Uzavírka ulice 28. října, Zábřeh, okr. Šumperk, stavební práce, zvláštní užívání užitím místních komunikací v Zábřehu realizací stavby "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze" takto: ? 24.03.2014 - 30.05.2014 ulice 28. října (úsek začíná křížením s ulicí Křížkovského a končí Wolkerovými sady) ? 01.04.2014 - 30.04.2014 ulice Na Křtaltě (dle přilož. situace) ? 01.05.2014 - 16.06.2014 ulice 28. října (úsek od kříž. s ul. Křížkovského směr do centra) ? 15.05.2014 - 16.06.2014 ulice Křížkovského (v místě křížení s ul. 17. listopadu) , Vydal: Městský úřad Zábřeh 30.5.2014 18:00:00
30.3.2014 7:00:00
Uzavírka
Děčín Kamenická - Uzavírka silnice I/13 (ulice Kamenická), Děčín, okr. Děčín, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka I/13 v Děčíně v místě: část I. Kamenická od křižovatky s ul. Příkrou po čp. 232 -provoz bude řízen SSZ; část II. ul. Kamenická čp. 232 po objekt Albert - provoz bude řízen SSZ. V části II. dojde k přemístění zastávky u objektu Albert ve směru na Ludvíkovice nad přechod pro chodce. Pokládka kanalizace, vodovodu a živice, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 30.11.2014 23:59:00
20.3.2014 8:00:00
Uzavírka
Praha Evropská - Uzavírka ulice Evropská, Praha 6, v katastru obce Praha, práce na silnici, Pokládka definitivních povrchů komunikace a přípravné práce pro vybudování provizorního světelně řízeného přechodu přes Evropskou v rámci stavby prodloužení trasy metra V.A Dejvická - Motol. Zábor levých odbočovacích jízdních pruhů v obou směrech, doprava v obou směrech vedena po zbylé části komunikace, v prostoru kř. Evropská - Horoměřická zachovány dva jízdní pruhy v každém směru, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 31.12.2014
20.3.2014
Uzavírka
Nový Bor Lesní čtvrť - Uzavírka ulice Lesní čtvrť, Nový Bor, okr. Česká Lípa, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka provozu na MK ppč. 1834 v k. ú. Arnultovice u Nového Boru - ulice Lesní čtvrť v Novém Boru z důvodu stavebních prací na opravě propustu, Objížďka - DZ: vybudovaná náhradní přístupová cesta, Vydal: Městský úřad Nový Bor 30.4.2014 23:59:00
20.3.2014 10:00:00
Uzavírka
Liberec Doubská - Uzavírka silnice III/2784 (ulice České mládeže), Liberec, okr. Liberec, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice III/2784, ( most přes silnici I/35, ulice České Mládeže ), Liberec VI - Rochlice. , Vydal: Magistrát města Liberec 16.6.2014
19.3.2014 7:00:00
Uzavírka
Plzeň Chebská - Uzavírka silnice II/605 (ulice Chebská), Plzeň 5-Křimice, Plzeň, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka silnice č. II/605 Chebská (bezejmenná č. 8802 - Plzeňská č. 8812) v délce 300 m ve směru na Křimice z důvodu napojení komunikace městského okruhu, Vydal: Magistrát města Plzně 11.5.2014
1.4.2014 9:00:00
Uzavírka
Ostrava 1. května - Uzavírka ; v ulici 1. května v obci Ostrava , délka 75m; Uzavírka silnice II/478 ul. 1. května, most ev.č. 478-005 a to 10m před a za mostem - oprava mostu přes místní náhon.; uzavřeno, práce na silnici; Uzavírka silnice II/478 ul. 1. května, most ev.č. 478-005 a to 10m před a za mostem - rekonstrukce mostu přes místní náhon. Uzavírka vyznačena dopravním značením. Objízdná trasa silnice III/4785 (ul. Svinovská, Polanecká), Dálnice D1 (okružní křižovatka), silnice I/11 (ul. Rudná), III/4787 (ul. Výškovická, ul. Proskovická) a zpět na silnici II/478, obdobně v opačném směru. 17.8.2014 23:00:00
24.3.2014
Uzavírka
České Budějovice Fráni Šrámka - Uzavírka ulice Fráni Šrámka, České Budějovice, okr. České Budějovice, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka místní komunikace ulice Fr. Šrámka (v úseku mezi ulicemi Lipenská – Nádražní) v Českých Budějovicích z důvodu provedení stavebních úprav ulice Fr. Šrámka v úseku mezi ulicemi Lipenská – Nádražní, Vydal: Magistrát města České Budějovice 31.7.2014 23:59:00
18.3.2014
Uzavírka
Plzeň Pod Záhorskem - Uzavírka ulice PZáhorskem, Plzeň 1, Plzeň, práce na inženýrských sítích, Od 18.03.2014 00:00 částečná uzavírka MK III.tř. č. C 0703 PZáhorskem z důvodu rekonstrukce NTL plynovodu, Vydal: Magistrát města Plzně 31.5.2014
14.3.2014 6:00:00
Uzavírka
Ostrava Kaminského - Uzavírka ulice Kaminského, Nová Bělá, Ostrava, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka ul. Kaminského v délce 173 metrů od ul. Krmelínská, z důvodu realizace kompletní rekonstrukce komunikace ul. Kaminského, včetně odvodnění, přeložek sítí a vybudování nového chodníku, v rámci stavby Integrované výjezdové centrum Ostrava – Jih, rozšíření ulice Kaminského, Objížďka - ul. Žižkovská: ulice Kaminského - ulice Žižkovská, Nová Bělá, Ostrava, Vydal: ÚMO Ostrava Jih 12.5.2014 22:00:00
19.5.2014 9:00:00
Uzavírka
Tábor Košínská - Uzavírka ; na silnicích 00347, 00347h u obce Tábor , délka 2.2km; nařízená objížďka: Obousměrně po silnici I/19, II/603 a III/00347 přes Náchod, Košín a Stoklasnou Lhotu.; komunikace dočasně uzavřena; práce na silnici ve velkém rozsahu; uzavírku silnice III/00347, od km 0,350 až do km 0,400, tj. úsek železničního přejezdu trati ČD mezi Táborem a Stoklasnou Lhotou. Důvodem je opravu železničního přejezdu. 31.5.2014 0:55:00
18.3.2014 5:00:00
Uzavírka
Praha Na stráži - Uzavírka ulice Na stráži, mezi křižovatkami ulic Na vartě a Budilova, Praha 8, Praha, uzavřeno, práce na silnici, rekonstrukce komunikace Na Stráži včetně chodníků, rekonstrukce kanalizace a sanace podloží. Akce je rozdělena na etapy, ETAPA č. 1: 18. 3. 2014 – 30. 4. 2014 – 2075 m2, délka uzavírky - 120 m, úsek - od hrany křižovatky Na Stráži x Františka Kadlece x Na Vartě až po č. p. 1405/9 (průjezd do ul. Františka Kadlece a Na Vartě bude průjezdný). Dle požadavku ODA MHMP - nebyla nařízena objížďka. Řidiči mohou využít ul. Liberecká, Davídkova nebo Prosecká. Pro MHD BUS bude po dobu stavby zřízen VJP na komunikaci Liberecká, směr DC, v úseku od ČSPH Agip - Davídkova - jako náhradní objízdná trasa. Zhotovitel umožní po celou dobu stavby vjezd vozidel IZS, Vydal: ÚMČ Praha 08 30.4.2014 23:59:00
12.3.2014
Uzavírka
Zlín třída Tomáše Bati - Uzavírka silnice I/49 (ulice třída Tomáše Bati), Zlín, okr. Zlín, stavební práce, Silnice I/49 - úsek od křižovatky se silnicí II/490 ul. Dlouhá po křižovatku s místními komunikacemi ul. Hluboká a Lorencova ve Zlíně, Vydal: Krajský úřad Zlínského kraje 31.7.2014 23:59:00
18.6.2014 7:00:00
Uzavírka
Havlíčkův Brod Jeronýmova - Uzavírka místní komunikace, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka provozu na části místních komunikacích č. 28b v ul. Prokopa Holého a č. a č. 27c v ul. Jeronýmova v obci Havlíčkův Brod - MK č. 28b v ul. Prokopa Holého v úseku od křižovatky s ul. Trocnovská (MK č. 35b) po cca. 30m před křižovatku s ul. Konečná (od č.p. 1009 k č.p. 816) v délce cca. 400m, přičemž v době pokládky nových povrchů vozovky v kř. ul. Prokopa Holého - Trocnovská dojde k úplné uzavírce provozu i v této křižovatce - MK č. 27c v ul. Jeronýmova v úseku od křižovatky s ul. Prokopa Holého k č.p. 932 v délce cca. 100m z důvodu: realizace stavebních prací – rekonstrukce komunikace - uzavírka včetně křižovatky ul. Prokopa Holého a Trocnovská, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod 30.8.2014 16:00:00
18.3.2014 7:00:00
Uzavírka
Havlíčkův Brod Jeronýmova - Uzavírka místní komunikace, Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka provozu na části místních komunikacích č. 28b v ul. Prokopa Holého a č. a č. 27c v ul. Jeronýmova v obci Havlíčkův Brod: - MK č. 28b v ul. Prokopa Holého v úseku od křižovatky s ul. Trocnovská (MK č. 35b) po cca. 30m před křižovatku s ul. Konečná (od č.p. 1009 k č.p. 816) v délce cca. 400m, přičemž v době pokládky nových povrchů vozovky v kř. ul. Prokopa Holého - Trocnovská dojde k úplné uzavírce provozu i v této křižovatce; - MK č. 27c v ul. Jeronýmova v úseku od křižovatky s ul. Prokopa Holého k č.p. 932 v délce cca. 100m z důvodu: realizace stavebních prací – rekonstrukce komunikace, Objížďka - DOP/1184a/2014/JBAR: je vedena po MK ul. Trocnovská, Bratříků, Jeronýmova, Želivského, Chelčického, Konečná a to obousměrně v délce cca. 1500m, Objížďka - DOP/1184a/2014/JBAR: ulice Prokopa Holého, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, přes: ulice Bratříků, po MK ul. Trocnovs 30.8.2014 16:00:00
24.3.2014
Uzavírka
Praha Myslbekova - Uzavírka ulice Myslbekova, mezi křižovatkami ulic Hládkov a Dlabačov, Praha 6, Praha, práce na inženýrských sítích, obnovy vodovodního řadu - zábor části jízdního pruhu ve směru k ul. Bělohorská dle postupu prací, doprava vedena po zbylé části komunikace, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 20.7.2014
24.3.2014
Uzavírka
Třinec Štefánikova - Uzavírka ulice Štefánikova, mezi křižovatkami ulic Slezská a Seifertova, Třinec, okr. Frýdek-Místek, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka místní komunikace ulice Štefánikova v obci Třinec z důvodu realizace stavby "Statické a dopravní řešení ulice Štefánikové v Třinci", Vydal: Městský úřad Třinec 15.6.2014 23:59:00
24.3.2014
Uzavírka
Ústí nad Orlicí Lázeňská - Uzavírka silnice II/360 (ulice Lázeňská), Ústí nad Orlicí, okr. Ústí nad Orlicí, uzavřeno, práce na silnici, uzavírka sil. II/360 (ul. Lázeňská) v Ústí nad Orlicí v místech železničního podjezdu v úseku od křiž. s ul. Mostecká po křiž. s sil. I/14 (ul. Moravská) z důvodu stavby kanalizace a rekonstrukce vodovodu , Objížďka - sil.II/360: silnice I/14 (ulice Moravská) - silnice II/360 (ulice Lázeňská), Ústí nad Orlicí, okr. Ústí nad Orlicí, přes: silnice III/36013 (Dlouhá Třebová), silnice III/36012 (Přívrat), Řetová, Řetůvka, průjezd ze sil. II/360 (ul. Lázeňská) do města Ústí nad Orlicí pro osobní dopravu a vozidla IZS je možný po ul. Mostecká, Třebovská na sil. I/14 (ul. Moravská)-křižovatka u Rietru, Vydal: Městský úřad Ústí nad Orlicí 25.5.2014 23:59:00
15.3.2014 8:30:00
Uzavírka
Brno Milady Horákové - Uzavírka ; v ulici Milady Horákové v obci Brno , délka 258m; Od Koliště po Dětskou nemocnici ( tedy i část Merhautovy), objízdné trasy vyznačeny; uzavřeno, práce na silnici; Celková oprava vozovky, ulice uzavřena v minimálně po dobu 15 měsíců 15.6.2015 10:35:00
24.3.2014 6:00:00
Uzavírka
Praha U Blaženky - Uzavírka ulice U Blaženky - Na Popelce (u garáží), Praha 5, Praha, uzavřeno, práce na silnici, oprava vozovky a chodníku 17.8.2014 23:00:00
5.5.2014 6:00:00
Uzavírka
Praha Ve žlíbku - Uzavírka ulice Ve žlíbku, mezi ul. Ve Třebešovká a smyčkou BUS MHD, Praha 20, Praha, uzavřeno, práce na silnici, Do 26.10.2014 23:00 26.10.2014 23:00:00
30.3.2014 6:00:00
Uzavírka
Praha Ve žlíbku - Uzavírka ulice Ve žlíbku, mezi křižovatkami ulic Třebešovská a Náchodská, Praha 20, Praha, uzavřeno, práce na silnici, rekonstrukce komunikace 4.5.2014 23:00:00
17.3.2014 7:00:00
Uzavírka
Náchod Plhovská - Uzavírka silnice I/14 - ulice Plhovská, Náchod, okr. Náchod, práce na silnici, částečná uzavírka silnice I/14 v Náchodě, ul. Plhovská, v úseku od okružní křižovatky se silnicí II/303 ul. Kladská včetně této křižovatky (křižovatka „u Itálie“) po okružní křižovatku se silnicí I/33 ul. Běloveská 30.4.2014 23:59:00
17.3.2014 7:00:00
Uzavírka
Náchod Plhovská - Uzavírka silnice I/14 (ulice Plhovská), Náchod, okr. Náchod, uzavřeno, práce na silnici, Provedení rekonstrukce další části silnice I/14 v Náchodě, a to další části ulice Plhovské a okružní křižovatky "U Itálie". Objízdná trasa: Místní provoz: Provoz od Červeného Kostelce bude veden ulicí Za Teplárnou na silnici II/303, dále zpět na okružní křižovatku u Itálie na silnici I/14 s napojením na silnici I/33. Provoz do Červeného Kostelce: I/33 – ulice Kladská – II/303 – ulice Za Teplárnou – I/14. Tranzitní provoz: Od Hradce Králové bude provoz veden ze silnice I/33 v České Skalici na silnici III/3049 a III/3036 do Červeného Kostelce, kde se napojí na I/14. Od Náchoda a Nového Města nad Metují bude provoz veden po silnici I/33 do České Skalice, dále na silnici III/3049 a III/3036 a dále do Červeného Kostelce, kde se napojí na I/14. Autobusová linková doprava: Ve směru z ulice Pražské do ulice Plhovské bude vedena objízdná trasa pro veřejnou linkovou au 30.4.2014 23:59:00
17.3.2014 7:00:00
Uzavírka
Náchod Kladská - Uzavírka silnice II/303 (ulice Kladská), Náchod, okr. Náchod, oprava povrchu vozovky, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, částečná uzavírka na okružní křižovatce u Itálie II/303 s I/14, uzavírka pravého jízdního pruhu, Objížďka - dopravním značením: ulice Za Teplárnou - silnice III/3034 (ulice Borská), Náchod, okr. Náchod, provoz od Červeného Kostelce, Objížďka - dopravní značení: silnice I/14 (ulice Plhovská), Náchod, okr. Náchod, přes: silnice I/33 (ulice Polská), ulice Kladská, provoz do Červeného Kostelce, Objížďka - nákladní automobily: silnice III/3049 (ulice třída T. G. Masaryka), Česká Skalice - silnice III/3038 (ulice náměstí T. G. Masaryka), Červený Kostelec, okr. Náchod, tranzitní doprava od Hradec Králové do Červeného Kostelce, Objížďka - nákladní automobily: silnice I/33 (ulice Pražská), Náchod - silnice I/14 (ulice 17. listopadu), Červený Kostelec, okr. Náchod, přes: ulice Pod Nádražím, Česká Skalice, tranzitní doprava od Náchoda 30.4.2014 23:59:00
17.3.2014 8:00:00
Uzavírka
Chomutov Škroupova - Uzavírka ulice Škroupova, mezi křižovatkami ulic Jungmannova a Kollárova, Chomutov, okr. Chomutov, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka provozu v ul. Škroupova, v úseku mezi čp. 1401 a ul. Jungmannova. Důvodem je rekonstrukce inž. sítí, Objížďka - DZ: ul. Blatenská, Zborovská, Guttenbergova , Objížďka - DZ: Blatenská, Moravská, Cihlářská, Škroupova, Vydal: Magistrát města Chomutova 30.4.2014 23:59:00
17.3.2014 8:00:00
Uzavírka
Uherský Brod Pod Valy - Uzavírka ulice PValy, Uherský Brod, okr. Uherské Hradiště, uzavřeno, práce na silnici, Od 17.03.2014 08:00 úplná uzavírka provozu na místní komunikaci v ul. PValy z důvodu rekonstrukce kanalizace v ul. PValy v Uherském Brodě, Objížďka - po MK a silnici II/490: Pro veškerý provoz v Uherském Brodě po MK v ul. Dolní Valy, dále vpravo po sil. II/490 (ul. Předbranská) a dále po silnici III/05019, Vydal: Městský úřad Uherský Brod 31.5.2014 23:59:00
17.3.2014 8:00:00
Uzavírka
Uherský Brod Pod Valy - Uzavírka silnice III/05019 (ulice PValy), Uherský Brod, okr. Uherské Hradiště, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 17.03.2014 08:00 částečná uzavírka provozu na silnici III/05019 z důvodu rekonstrukce kanalizace v ul. PValy v Uherském Brodě. Provoz řízen SSZ, Vydal: Městský úřad Uherský Brod 31.5.2014 23:59:00
15.3.2014
Uzavírka
Brno Hviezdoslavova - Uzavírka silnice II/430, silnice II/373, město Brno, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnic II/430, II/373 a místní komunikace Řipská v místě křižovatky Olomoucká - Bělohorská - Hviezdoslavova - Řipská s umožněním průjezdu vozidel IZS, městské hromadné dopravy a veřejné linjkové osobní dopravy, Objížďka - : Obousměrně po komunikacích v ulicích Olomoucká - Těžební - Švédské valy - Řipská, případně po silnici I/50 v ulici Ostravské. , Vydal: Magistrát města Brna 30.6.2014 23:59:00
18.3.2014 5:00:00
Uzavírka
Praha Na stráži - Uzavírka ulice Na stráži v úseku Na Vyhlídce - Na sypkém, Praha, oprava povrchu vozovky, neprůjezdná komunikace, Do 30.09.2014 5:00 30.9.2014 5:00:00
17.3.2014 5:00:00
Uzavírka
Praha Moskevská - Uzavírka ulice Žitomírská - ulice Moskevská, Praha, oprava povrchu vozovky, neprůjezdná komunikace, Do 17.08.2014 5:00 17.8.2014 5:00:00
3.3.2014
Uzavírka
Praha Vinohradská - Uzavírka ulice Vinohradská, Praha 2, Praha, práce na inženýrských sítích, odstranění škod, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 30.9.2014
21.3.2014
Uzavírka
Trutnov Krkonošská - Uzavírka silnice I/14 (ulice Krkonošská), v katastru obce Trutnov, okr. Trutnov, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice I/14 v Trutnově, Horním Starém Městě, ul. Krkonošská, v místě mostu ev. č. 14-070. Důvod uzavírky: pokračování opravy mostu ev. č. 14-070 po zimní přestávce, Objížďka - dopravní značení: směr Trutnov › Mladé Buky: Trutnov I/14 – křižovatka se sil. III/01415 vlevo – sil. III/01415 – místní komunikace (MK) ul. Vlčická – MK ul. Horská – MK ul. Rýchorská – silnice II/300 – zpět na I/14 - platí obousměrně, Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 31.8.2014 23:59:00
14.3.2014 8:00:00
Uzavírka
Ústí nad Labem Elišky Krásnohorské - Uzavírka ulice Na Schodech, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem, uzavřeno, práce na silnici, oprava povrchu vozovky, uzavírka z důvodu provádění stavebních prací - velkoplošná oprava konstrukce vozovek, Objížďka - při příjezdu od ul. Pařížská: ulice Bělehradská - ulice Elišky Krásnohorské, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem, Objížďka - při příjezdu od křižovatky "Důlce": ulice Dvořákova, mezi křižovatkami ulic Velká hradební a Elišky Krásnohorské, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem, Vydal: Magistrát města Ústí nad Labem 2.5.2014 23:59:00
17.3.2014
Uzavírka
Lipník nad Bečvou Na Zelince - Uzavírka místní komunikace, v katastru obce Lipník nad Bečvou, okr. Přerov, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka provozu na místních komunikacích v části ul. Bratrská a části ul. Na Zelince v Lipníku nad Bečvou z důvodu provádění stavby "Revitalizace ulice Bratrská, Lipník nad Bečvou"., Objížďka - dopravní obsluze, vozidlům IZS a MHD vjezd povolen: Objízdná trasa se nestanovuje, po celou dobu uzavírky bude umožněn vjezd dopravní obsluze, vozidlům IZS a vozidlům MHD, Vydal: Městský úřad Lipník nad Bečvou 30.6.2014 23:59:00
10.3.2014
Uzavírka
Děčín Husovo nám. - Uzavírka ulice Tržní, Děčín, okr. Děčín, uzavřeno, práce na silnici, Zvláštní užívání komunikace s úplným omezením dopravy na místních komunikacích v Děčíně IV, ul. Tržní v úseku mezi ul. Zbrojnická a Husovým náměstím, z důvodu realizace výkopových prací pro rekonstrukci vodovodu a kanalizace v rámci stavby Děčín, Husovo náměstí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Vydal: Magistrát města Děčín 10.5.2014 23:59:00
17.3.2014
Uzavírka
Karlovy Vary Vítězná - Uzavírka ulice Vítězná, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, uzavřeno, práce na silnici, Bude úplně uzavřena část místní komunikace v Karlových Varech, k.ú. Drahovice, ulice Vítězná v délce cca 400 m. Bude zde prováděna rekonstrukce horkovodu. Práce budou prováděny ve třech etapách. I. od 17.3.2014 do 30.5.2014, od potrubního mostu přes řeku k zadnímu traktu OC LIDL; II. od 1.6.2014 do 7.7.2014, od zadního traktu OC LIDL za křižovatku s ul. Jateční; III. od 8.7.2014 do 31.8.2014, od křižovatky s ul. Jateční před kruhovou křižovatku nábř. Osvobození (vjezd do areálu Policie ČR), Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 30.5.2014
15.3.2014
Uzavírka
Brno Milady Horákové - Uzavírka ulice Milady Horákové, úsek Koliště - Černopolní, město Brno, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka místní komunikace ul. Milady Horákové a u dotčených úseků přilehlých místních komunikací úplná uzavírka místní komunikace tř. Kpt. Jaroše, nám. 28. října, ul. Příkop, ul. Traubova, ul. Francouzská, ul. Příční a částečná uzavírka ul. Koliště, nám. 28. října, ul. Příkop a ul. Durďákova, Objížďka - Objížďka: Objízdná trasa směr Svitavy je vedena po ul. Koliště, Lidická a Pionýrská. Na ul. Příkop po ul. Koliště, Lidická, Lužánecká, Drobného a nám. 28. října. Objízdná trasa do centra je po ul. Jugoslávská, Vranovská a dále po ul. Cejl nebo Bratislavská. , Vydal: Magistrát města Brna 30.6.2015 23:59:00
19.3.2014
Uzavírka
Karlovy Vary Závodu míru - Uzavírka silnice II/220 (ulice Závodu míru), Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, stavební práce, Rekonstrukce autobusové zastávky "Školní", Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 30.6.2014 23:59:00
19.3.2014
Uzavírka
Karlovy Vary Závodu míru - Uzavírka silnice II/220 (ulice Závodu míru), Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, stavební práce, jeden jízdní pruh uzavřen, Rekonstrukce autobusové zastávky "Krátká", Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 30.6.2014 23:59:00
19.3.2014
Uzavírka
Zlín Školní - Uzavírka ulice Školní, Zlín, okr. Zlín, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka MK ul. Školní ve Zlíně při "Revitalizaci prostoru parku Komenského ve Zlíně", uzavřena ulice Školní Zlín, objízdná trasa není stanovena, Vydal: Magistrát města Zlína 4.7.2014 23:59:00
17.3.2014
Uzavírka
Karlovy Vary Počernická - Uzavírka ulice Počernická, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, práce na silnici, Bude částečně uzavřena část místní komunikace v Karlových Varech, k. ú. Rybáře, ulice Počernická v délce cca 150 m (pracovní úseky do 50m) z důvodu rekonstrukce autoburové zastávky MDH. Oblužnost autobusové zastávky nebude přerušena, zastávka MHD bude přemístěna, Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 30.6.2014 23:59:00
12.3.2014 8:00:00
Uzavírka
Rumburk Královská - Uzavírka ulice Královská, mezi křižovatkami ulic Sukova a U nemocnice, Rumburk, okr. Děčín, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka mostu v ul. Královská v obci Rumburk v místě křížení s místní komunikací ul. Sukova (horní nad potokem) z důvodu provedení stavebních prací na rekonstrukci mostu, Vydal: Městský úřad Rumburk 30.8.2014 23:59:00
17.3.2014 7:00:00
Uzavírka
Třebíč Bartuškova - Uzavírka ulice Bartuškova, Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, Třebíč, ul. Bartuškova č.p. 617-620: zábor (stavební práce - umístění jeřábu, přístavba lodžií, umístění stavebního lešení). Zábor části místní komunikace 17.03.-12.05.2014; - zábor (uzavření chodníku) 17.03.-30.06.2014, Vydal: Městský úřad Třebíč 12.5.2014 20:00:00
11.3.2014 8:00:00
Uzavírka
Kroměříž Osvoboditelů - Uzavírka silnice II/432 (ulice Osvoboditelů), Kroměříž - Jarohněvice, okr. Kroměříž, stavební práce, pracovní místa na komunikaci, Vydal: Městský úřad Kroměříž 30.5.2014 23:59:00
8.3.2014 23:22:00
Uzavírka
Ústí nad Labem Dlouhá - Uzavírka ulice Velká hradební, Ústí nad Labem-město, , práce na inženýrských sítích, Rekonstrukce vodovodní přípojky. 31.5.2014 14:00:00
10.3.2014 7:00:00
Uzavírka
Hradec Králové Československé armády - Uzavírka ; v ulici Československé armády v obci Hradec Králové; úsek mezi ul. Mostecká a Chmelova; uzavřeno, práce na silnici; z důvodu rekonstrukce kanalizace. Uzavřeným úsekem (jeden jízdní pruh o šířce 3,0 m) bude umožněn pouze provoz vozidel MHD. Objízdná trasa pro ostatní dopravu je vedena ul. Československé armády a ul. Komenského. Po dobu provádění prací dojde k změně místní úpravy (způsob řazení do jízdních pruhů) na křižovatce ulic Čs. armády a Mostecká a zároveň nebude na této křižovatce provoz řízen světelnými signály. 30.6.2014 21:00:00
31.3.2014
Uzavírka
Plzeň Americká - Uzavírka Anglické nábřeží, Americká ulice, Denisovo nábřeží, Plzeň 3, Plzeň, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka MK III.tř. C 0301 Americká - Wilsonův most z důvodu rekonstrukce, Vydal: Magistrát města Plzně 31.5.2014 23:59:00
10.3.2014
Uzavírka
Kutná Hora Čáslavská - Uzavírka silnice III/03321, Kutná Hora - Církvice, okr. Kutná Hora, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice III/03321 od křižovatky se silnicí II/126 po křižovatku se silnicí III/33721a jednosměrně ve směru od Církvice - a 3,0 km (od Církvice po OK) z důvodu výstavby okružní křižovatky, I. etapa, Objížďka - objízdná trasa A: silnice II/126 (ulice Hrnčířská), Kutná Hora - silnice I/38, Církvice, okr. Kutná Hora, přes: silnice III/03321, silnice I/38, Vydal: Městský úřad Kutná Hora 31.5.2014 23:59:00
10.3.2014
Uzavírka
Kutná Hora Čáslavská - Uzavírka silnice III/03321 (ulice Čáslavská), Kutná Hora, okr. Kutná Hora, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice III/03321 ul. Čáslavská v Kutné Hoře, Karlově od křižovatky se silnicí II/126 směrem do centra - cca 100 m. Výstavba okružní křižovatky, I. etapa, Objížďka - objízdná trasa B: silnice II/126 (ulice Hrnčířská) - silnice I/2 (ulice Masarykova), Kutná Hora, okr. Kutná Hora, Vydal: Městský úřad Kutná Hora 31.5.2014 23:59:00
10.3.2014
Uzavírka
Kutná Hora Hrnčířská - Uzavírka silnice II/126, Kutná Hora, okr. Kutná Hora, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Částečná uzavírka silnice II/126 ul. Hrnčířská v Kutné Hoře, Karlově (jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací) - ve vzdálenostech cca 150 m na každou stranu od křižovatky se silnicí III/03321 (ul. Čáslavská). Výstavba okružní křižovatky, Vydal: Městský úřad Kutná Hora 31.5.2014 23:59:00
10.3.2014
Uzavírka
Karviná Ostravská - Uzavírka silnice I/59 (ulice Ostravská), ve směru Karviná, Karviná, okr. Karviná, uzavřeno, práce na silnici, Karviná-Doky sil. I/59 - km 14,800 - most 59-006- oprava. Komunikace uzavřena ve směru Ostrava - Karviná, Objížďka - ve směru na Karvinou - centrum: objízdná trasa bude vedena ze silnice č. I/59 v okružní křižovatce silnic č. I/59 x II/474 v Karviné – Doly na silnici č. II/474 do Horní Suché a po silnici č. II/475 a I/67 do Karviné, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 31.8.2014 23:59:00
10.3.2014
Uzavírka
Moravský Krumlov Dukovanská - Uzavírka silnice II/152, Moravský Krumlov, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na silnici, Z důvodu pokračování na stavbě průtahu Polánkou je nutná úplná uzavírka silnice II/152 od budované okružní křižovatky se silnicí II/413 po konec Polánky ve směru na Jamolice, Objížďka - Pro veškerou dopravu : silnice II/413 (ulice Brněnská) - silnice II/152, Moravský Krumlov, okr. Znojmo, přes: silnice III/15250 (Jamolice), Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 13.6.2014 23:59:00
1.3.2014
Uzavírka
Chomutov Školní pěšina - Uzavírka ulice Školní pěšina, Chomutov, okr. Chomutov, stavební práce, Omezení průjezdu v ul. Školní pěšina, v úseku mezi čp. 5247 a 5249 z důvodu prací v tělese vozovky, Vydal: Magistrát města Chomutova 25.5.2014 23:59:00
11.2.2014
Uzavírka
Litvínov Studentská - Uzavírka ulice Studentská, Litvínov, okr. Most, uzavřeno, práce na silnici, Litvínov, ulice Studentská - stavební práce související s opravou mostu přes Bílý potok. Úplná uzavírka v úseku od křižovatky ulic Ukrajinská, U Zámeckého parku a Studentská po okružní křižovatku ulice Studentská s ulicí Tyrše a Fügnera v Litvínově, Objížďka - pro všechna vozidla: Ulicemi Ukrajinská, Ruská, Tyrše a Fügnera - v obou směrech, Vydal: Městský úřad Litvínov 30.4.2014 23:59:00
8.3.2014 7:00:00
Uzavírka
Krnov Opavská - Uzavírka silnice I/57 (ulice Opavská), Krnov, okr. Bruntál, zúžené jízdní pruhy, Krnov - Opavské předměstí km 30,0 - 30,5,částečné omezení provozu na silnici I/57 pro kácení stromů a geologický průzkum stavby obchvatu Krnova, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 31.12.2014 23:59:00
5.3.2014 7:00:00
Uzavírka
Chrastava Nádražní - Uzavírka silnice II/592 (ulice Nádražní), Chrastava, okr. Liberec, uzavřeno, práce na silnici, Oprava silnice po povodních 2010, Objížďka - INTEGRA: silnice III/27250 (ulice Liberecká) - silnice II/592 (ulice Nádražní), Chrastava, okr. Liberec, přes: ulice Pobřežní, Objížďka - INTEGRA I.: silnice III/27250 (ulice Liberecká) - silnice I/35, Chrastava, okr. Liberec, Vydal: Magistrát města Liberec 10.5.2014 23:59:00
5.3.2014 7:00:00
Uzavírka
Třebíč Vltavínská - Uzavírka ulice Vltavínská, Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, Třebíč ul. Vltavínská (poliklinika) prostor: točna autobusů - povolení přejezdu pracovních vozidel z místní komunikace přes chodník na veřejné prostranství (zeleň), Vydal: Městský úřad Třebíč 30.6.2014 20:00:00
5.3.2014 7:00:00
Uzavírka
Chrastava Nádražní - Uzavírka silnice II/592 (ulice Nádražní), Chrastava, okr. Liberec, uzavřeno, práce na silnici, Do 10.05.2014 23:59 10.5.2014 23:59:00
4.3.2014
Uzavírka
Liberec Sportovní - Uzavírka místní komunikace - ulice Sportovní, Liberec, okr. Liberec, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka místní komunikace Sportovní, Liberec XXIII - Doubí, Vydal: Magistrát města Liberec 31.5.2014 23:59:00
5.3.2014 7:00:00
Uzavírka
Moravské Budějovice 1. máje - Uzavírka ulice 1. máje, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka místní komunikace „ulice 1. máje Moravské Budějovice“ z důvodu stavebních prací souvisejících s rekonstrukcí inženýrských sítí a komunikace v ulici 1. máje Moravské Budějovice. Délka uzavírky cca 100 m. Uvedená uzavírka nevyžaduje stanovení objízdné trasy. Trasa pro chodce bude vyznačena na místě stavby. Dočasné přemístění autobusové zastávky firmy BK BUS, a.s. na ulici Chelčického, Moravské Budějovice, před budovu mlékárny, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice 31.7.2014 20:00:00
16.3.2014
Uzavírka
Říčany Cesta Svobody - Uzavírka ulice Cesta Svobody - ulice Štefánikova, Říčany, okr. Praha-východ, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka místní komunikace (dále jen MK) ulice Štefánikova a křižovatky ulic Štefánikova x Rýdlova v k.ú. Říčany u Prahy z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu a komunikace, Objížďka - úplná: ulice 5. května - silnice II/107 (ulice 17. listopadu), Říčany, okr. Praha-východ, přes: ulice Politických vězňů, Vydal: Městský úřad Říčany 30.6.2014 23:59:00
16.3.2014
Uzavírka
Ústí nad Orlicí Nádražní - Uzavírka ulice Nádražní, Ústí nad Orlicí, okr. Ústí nad Orlicí, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka místní a účelové komunikace ul. Sokolská a účelové komunikace ul. Nádražní v Ústí nad Orlicí z důvodu stavby "Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí", Vydal: Městský úřad Ústí nad Orlicí 30.6.2014 23:59:00
4.3.2014 7:30:00
Uzavírka
Mělník Panešova - Uzavírka ulice Panešova, mezi křižovatkami ulic Českolipská a Komenského, Mělník, okr. Mělník, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzávěra místní komunikace ul. Panešova Mělník, Objížďka - obousměrná: ulice Baráčnická - ulice Mánesova, Mělník, okr. Mělník, Vydal: Městský úřad Mělník 30.4.2014 23:59:00
10.3.2014
Uzavírka
Velké Meziříčí Františkov - Uzavírka silnice II/392 (ulice Františkov), mezi křižovatkami ulic Karlov a Nad Pilou, Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Silnice č. II/392 bude uzavřena v km 0,000 – 0,100, v úseku cca 100 m včetně části silnice II/602 od jejich křižovatky, v úseku prováděné stavby okružní křižovatky včetně všech jejich součástí v ulici Františkov a Karlov ve Velkém Meziříčí. Silnice II/602 bude průjezdná střídavě pomocí světelného signalizačního zařízení, Objížďka - objížďka: Po silnici č. II/602, II/390 na II/392, (Velké Meziříčí, Jabloňov, Ruda, Křeptov, Tasov, Dolní Heřmanice, Petráveč). Autobusy veřejné linkové dopravy budou užívat účelovou komunikaci Tržiště a místní komunikaci nábřeží ve Velkém Meziříčí.Ostatní doprava na této komunikaci bude zakázána vozidlům o hmotnosti nad 3,5 tuny, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí 4.5.2014 23:59:00
10.3.2014
Uzavírka
Hradec Králové Československé armády - Uzavírka ulice Československé armády, Hradec Králové, okr. Hradec Králové, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka části ul. Československé armády (od ul. Mostecká po Chmelova), Objížďka - obj.: ulice Československé armády - ulice Komenského, Hradec Králové, okr. Hradec Králové, Vydal: Magistrát města Hradec Králové 30.6.2014 23:59:00
3.3.2014 8:00:00
Uzavírka
Pardubice Sladkovského - Uzavírka místní komunikace, Pardubice I, Pardubice, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka místních komunikací v Pardubicích, tř. Míru a Sladkovského ul. od křižovatky s tř. Sukova po křižovatku s tř. Míru - místní komunikace - chodník a vozovka, Vydal: ÚMO Pardubice I - Střed 28.2.2015 15:00:00
3.3.2014 4:30:00
Uzavírka
Praha Smíchovská - Uzavírka ulice Smíchovská, Praha 13,, uzavřeno, práce na silnici, oprava kanlizace, rekonstrukce vozovky, objízdná trasa po ul. Jinočanská spojka, ul. K Třebonicům 18.5.2014 18:00:00
10.3.2014
Uzavírka
Sokolov Jeronýmova - Uzavírka ulice Slovenská, Sokolov, okr. Sokolov, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, Sokolov - místní komunikace ul. Slovenská, částečná uzavírka v délce cca 120 m - zúžené jízdní pruhy na 2x 2,75 m z důvodů provádění stavebních prací - výstavba parkovacího domu v areálu Nemocnice Sokolov, Vydal: Městský úřad Sokolov 30.6.2015 23:59:00
3.3.2014 8:00:00
Uzavírka
Ostrava Plzeňská - Uzavírka silnice I/58 (ulice Plzeňská), Ostrava-Jih, Ostrava, práce na inženýrských sítích, práce na silnici, provoz převeden protisměru, Do 21.07.2014 23:59, Ostrava, sil. I/58 - ul. Plzeňská- výstavba propojení Plzeňská-Pavlovova, uzavírka jízdního pásu ve směru Hrabůvka, provoz veden obousměrně v protisměrném jízdním pásu, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 21.7.2014 23:59:00
1.3.2014
Uzavírka
Brno Matulkova - Uzavírka ulice Matulkova, mezi křižovatkami ulic Vackova a Svatopluka Čecha, Brno-Královo Pole, Brno, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka provozu ul. Matulkova v úseku od ul. Vackova po ul. Sv. Čecha z důvodu rekonstrukce plynovodu včetně přípojek, Vydal: ÚMČ Brno Královo Pole 30.4.2014 23:59:00
3.3.2014
Uzavírka
Poděbrady Alešova - Uzavírka ulice Družstevní, Poděbrady, okr. Nymburk, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka vymezeného úseku místní komunikace ul. Družstevní v Poděbradech, za účelem provádění celkové rekonstrukce přednádražního prostoru, Vydal: Městský úřad Poděbrady 13.7.2014 23:59:00
3.3.2014 4:30:00
Uzavírka
Praha Smíchovská - Uzavírka ulice Smíchovská, mezi křižovatkami ulic Na tržišti a Rudoltická, Praha-Řeporyje, Praha, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka ul. Smíchovská v úseku od ul. Na tržišti do ul. Jáchymovská, vč. křižovatky, Objížďka - bez rozlišení: ulice Smíchovská - ulice Jeremiášová - ulice K Třebonicům, Vydal: ÚMČ Praha 13 18.5.2014 18:00:00
3.3.2014
Uzavírka
Praha Plačická - Uzavírka ulice Plačická, mezi křižovatkami ulic Medinská a V pátém, Praha-Klánovice, Praha, uzavřeno, práce na silnici, Rekonstrukce vozovky Plačická, k.ú. Klánovice, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t: ulice Plačická - ulice V pátém - ulice Bělečská - ulice Slavětínská, Vydal: ÚMČ Praha 21 25.5.2014 23:59:00
3.3.2014 8:00:00
Uzavírka
Havlíčkův Brod Žižkova - Uzavírka silnice II/150 (ulice Žižkova), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka, Objížďka - DOP/411a/2014/JTE: bude vedena pro veškerou dopravu ze směru od křižovatky silnice II/150 s MK ulice Dolní po silnici II/150 a dále po silnicích I/38 (Masarykova) a I/34 (obchvat) po okružní křižovatku a zde případně zpět na silnici č. II/150 a to obousměrně, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod 31.10.2014 23:59:00
3.3.2014
Uzavírka
Ústí nad Orlicí Sokolská - Uzavírka ulice Sokolská, Ústí nad Orlicí, okr. Ústí nad Orlicí, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka místní a účelové komunikace ul. Sokolská a účelové komunikace ul. Nádražní v Ústí nad Orlicí z důvodu stavby "Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí", Vydal: Městský úřad Ústí nad Orlicí 30.6.2014 23:59:00
1.3.2014
Uzavírka
České Budějovice Novohradská - Uzavírka silnice II/156 (ulice Novohradská), České Budějovice, okr. České Budějovice, stavební práce, Částečná uzavírka silnice č. II/156, Novohradská a uzavírka ul. Šroubárenská u křižovatky s ul. Šroubárenská, Nové Hodějovice, České Budějovice.Důvod částečné uzavírky: stavba ,,Přeložka silnice II/156, II/157 – 4. etapa“, vybudování okružní křižovatky na silnici II/156 v Nových Hodějovicích, České Budějovice. Vedení objížďky: Silnice č. II/156 v uzavřeném úseku bude průjezdná pro vozidla stavby. Vozidla s hmotností do 3, 5 t a autobusy budou projíždět po souběžné provizorní panelové komunikaci, vozidla s hmotností nad 3, 5t budou využívat objízdnou trasu po ul. Mánesova (silnice č. II/156), na mimoúrovňovou křižovatku se silnicí I/3, dále po silnici I/3 ve směru Velešín na křižovatku se silnicí II/155, dále po silnici II/155 přes obce Římov a Komařice na křižovatku silnic II/155 a II/156 v obci Strážkovice a zpět, Vydal: Magistrát města České Budějovi 31.5.2014 23:59:00
24.2.2014 7:00:00
Uzavírka
Teplice Čs. dobrovolců - Uzavírka ulice Čs. dobrovolců, Teplice, okr. Teplice, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka provozu na MK v Teplicích (ul. Čsl. dobrovolců) z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 8-052.1 (052.2) na silnici I. třídy č. 8 za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, Objížďka - IS 11c: ulice Alejní - ulice U soudu, Teplice, okr. Teplice, Vydal: Magistrát města Teplice 30.11.2014 23:59:00
17.2.2014
Uzavírka
České Budějovice Dienzenhoferova - Uzavírka ulice Plynárenská - ulice Vodní, České Budějovice, okr. České Budějovice, stavební práce, Částečná uzavírka ulice Plynárenská, levý jízdní pruh (ve směru od sil. Dobrovodská k ul. Vodní) v Českých Budějovicích od křižovatky s ul. Dobrovodská ke křižovatce s ul. Vodní. – 1. etapa v době od 17. 2. 2014 do 27. 4. 2014 a pravý jízdní pruh (ve směru od sil. Dobrovodská k ul. Vodní) v Českých Budějovicích od křižovatky s ul. Dobrovodská ke křižovatce s ul. Vodní. – 2. etapa v době od 28. 4. 2014 do 30. 6. 2014. (Po dobu částečné uzavírky ul. Plynárenská nebude možný vjezd do ul. Plynárenská z ulice Reinerova a Vodní ve směru od ul. Dienzenhoferova do doby zahájení stavby ,,Technické vybavení ulice Dobrovodská, úsek Plynárenská – Družstevní, České Budějovice“). Částečná uzavírka ul. Plynárenská bude koordinována s plánovanou uzavírkou ul. Dobrovodská v rámci stavby ,,Technické vybavení ulice Dobrovodská, úsek Plynárenská – Družstevní, České Budějovic 30.6.2014 23:59:00
15.2.2014
Uzavírka
Praha Roztylská - Uzavírka V parku, PChodovem, práce na silnici, Od 15.02.2014 00:00 dostavba Centra Chodov - budova B-, dostavba Centra Chodov - budova B-, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 30.11.2014
12.2.2014
Uzavírka
Brno Slepá - Uzavírka ulice Slepá, mezi křižovatkami ulic Kladivova a Merhautova, Brno-sever, Brno, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka ul. Slepá - oprava havárie kanalizace, Vydal: ÚMČ Brno Sever 30.6.2014 23:59:00
12.2.2014 13:36:00
Uzavírka
Mladá Boleslav Koněvova - Uzavírka ulice Koněvova - ulice Ptácká, Mladá Boleslav, okr. Mladá Boleslav, stavební práce, Do 31.10.2014 23:59 31.10.2014 23:59:00
12.2.2014 7:00:00
Uzavírka
Jihlava Na Stoupách - Uzavírka ulice Na Stoupách - místní komunikace, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Pozor!, Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Na Stoupách od ul. Srázná v délce cca 260 m směrem k amfiteátru z důvodu provádění revitalizace části parku Malý Heulos., Vydal: Magistrát města Jihlavy 31.7.2014 23:59:00
15.2.2014
Uzavírka
Děčín Kamenická - Uzavírka ulice Kamenická, Děčín, okr. Děčín, uzavřeno, práce na silnici, Zvláštní užívání místní komunikace s úplnou uzavírkou v Děčíně II, ul. Kamenická v úseku od křižovatky s ul. Benešovská k křižovatce s ul. El. Krásnohorské, pro realizaci rekonstrukce kanalizace a vodovodu v rámci stavby „Děčín, Kamenická a ul. El. Krásnohorské“, Objížďka - DZ: místní komunikace - ulice Lipová, Vydal: Magistrát města Děčín 30.5.2014 23:59:00
10.2.2014 8:00:00
Uzavírka
Ústí nad Labem Lidické náměstí - Uzavírka ulice Lidické náměstí, mezi křižovatkami ulic Masarykova a Velká hradební, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka místní komunikace na Lidickém náměstí z důvodu provádění stavebních prací, Vydal: Magistrát města Ústí nad Labem 30.4.2014 23:59:00
7.2.2014
Uzavírka
Chomutov Rooseveltova - Uzavírka silnice I/13 (ulice Rooseveltova), Chomutov, okr. Chomutov, práce na údržbě mostu, částečná uzavírka silnice I/13 Chomutov z důvodu provádění staveních prací na mostě ev.č. 13-030a v místě Chomutov, silnice I/13, most nad ul. Blatenská. Silniční provoz bude po celou dobu rekonstrukce mostu zachován v jednom jízdním pásu čtyřpruhové komunikace, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 30.9.2014 23:59:00
10.2.2014
Uzavírka
Karlovy Vary Stará Kysibelská - Uzavírka místní komunikace, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, práce na silnici, Na místní komunikaci v Karlových Varech, k.ú. Drahovice, ulice Vítězná bude částečně uzavřena vozovka o délce cca 150 m, bude zde prováděna rekonstrukce opěrné zdi a vybudování přilehlého chodníku, Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 31.5.2014 23:59:00
1.2.2014
Uzavírka
Chomutov Blatenská - Uzavírka silnice III/2521 (ulice Blatenská), mezi křižovatkami ulic Moravská a Škroupova, Chomutov, okr. Chomutov, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Částečná uzavírka, z důvodu opravy mostu nad uzavíranou silnicí. Doprava řízena přenosnými semafory. Výška podjezdu snížena na 3,2 m !, Vydal: Magistrát města Chomutova 30.9.2014 23:59:00
28.1.2014
Uzavírka
Brno Hradecká - Uzavírka silnice II/640 (ulice Hradecká), Brno, uzavřeno, práce na silnici, uzavírka silnice II/640 Hradecká (sjízdná rampa ze silnice I/43 na silnici II/640 Hradecká), Vydal: Magistrát města Brna 6.12.2014 23:59:00
28.1.2014
Uzavírka
Brno Novoměstská - Uzavírka ulice Novoměstská, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Brno, uzavřeno, práce na silnici, uzavírka místní komunikace Novoměstská a silnice II/640 Hradecká (sjízdné rampa ze silnice I/43 na silnici II/640 Hradecká), Objížďka - vyznačena: Objízdné trasy v rámci úplné uzavírky místní komunikace Novoměstská budou vedeny dle stanoveného DZ po komunikacích Žitná, Palackého tř., Kosmova, Sportovní, Vydal: Magistrát města Brna 6.12.2014 23:59:00
28.1.2014
Uzavírka
Brno Sportovní - Uzavírka silnice I/43 (ulice Hradecká), I.etapa, Brno, provoz převeden protisměru v zúžených jízdních pruzích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Do 20.06.2014 23:59, Částečná uzavírka silnice I/43 v místě mostu ev.č. 43-002A – postupně uzavírka levého (I.etapa) a pravého (II.etapa) mostu, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 20.6.2014 23:59:00
22.1.2014
Uzavírka
Most J. E. Purkyně - Uzavírka ulice J. E. Purkyně, Most, okr. Most, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka mostu v ul. J. E. Purkyněv Mostě v souvislosti s opravou havárie mostního závěru, Objížďka - obousměrná: ulice Slovenského národního povstání - Senovážná - ulice J. E. Purkyně, Vydal: Magistrát města Mostu 31.12.2014 23:59:00
21.1.2014 8:00:00
Uzavírka
Nejdek Chodovská - Uzavírka silnice III/20910 (ulice Chodovská), Nejdek, okr. Karlovy Vary, práce na inženýrských sítích, Práce budou prováděny postupně po 6ti úsecích. Na komunikaci pohyb pracovníků a vozidel stavby, Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 31.8.2014 23:59:00
20.1.2014 8:00:00
Uzavírka
Karlovy Vary Pražská silnice - Uzavírka ulice Pražská silnice, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, stavební práce, Částečná uzavírka ulice Pražská silnice, v délce cca 40 m - posuvné pracovní místo. Bude zde zřízeno ohraničení staveniště z důvodu sanace opěrné zdi. Zbylý jízdní pruh zůstane zcela průjezdný, Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 31.5.2014 23:59:00
20.1.2014
Uzavírka
Jihlava 5. května - Uzavírka ulice 5. května, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka místní komunikace 5.května v Jihlavě mezi ulicí Máchova a ulicí 8.března z důvodu provádění pokládky kanalizace a přeložky vodovodu, Vydal: Magistrát města Jihlavy 30.4.2014 23:59:00
6.1.2014
Uzavírka
Brno Rostislavovo náměstí - Uzavírka ulice Rostislavovo náměstí, Brno-Královo Pole, Brno, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka provozu na části komunikací Rostislavovo nám., Košinova, Poděbradova, Škárova - uzavírka bude probíhat ve čtyřech etapách, Vydal: ÚMČ Brno Královo Pole 31.10.2014 23:59:00
7.1.2014
Uzavírka
Ostrava Suchardova - Uzavírka ulice Suchardova, mezi křižovatkami ulic Sokolská třída a Nádražní, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, oprava vodovodu a kanalizace, Vydal: ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz 2.5.2014 23:59:00
1.1.2014
Uzavírka
Plzeň Americká - Uzavírka ulice Americká, Plzeň 3, Plzeň, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka MK III.tř. C 0301 Americká - Wilsonův most z důvodu rekonstrukce, Vydal: Magistrát města Plzně 30.4.2014
31.12.2013
Uzavírka
Plzeň Bělohorská - Uzavírka ulice Bělohorská - ulice Lipová, Plzeň 1, Plzeň, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka MK III. tř. C 0810 Bělohorská z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Vydal: Magistrát města Plzně 30.4.2014
31.12.2013
Uzavírka
Plzeň Malická - Uzavírka ulice Malická, mezi křižovatkami ulic Na Roudné a Bělohorská, Plzeň 1, Plzeň, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírky MK III tř. č. C 0812 Malická z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Vydal: Magistrát města Plzně 30.4.2014
31.12.2013
Uzavírka
Plzeň Lipová - Uzavírka ulice Lipová, mezi křižovatkami ulic Na Roudné a Bělohorská, Plzeň 1, Plzeň, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka MK III.tř. C 0814 Lipová z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Vydal: Magistrát města Plzně 30.4.2014
1.1.2014
Uzavírka
Brno Hanácká - Uzavírka silnice II/380, silnice II/417, Brno-Tuřany, Brno, uzavřeno, práce na silnici, Dostavba kanalizace, Vydal: Magistrát města Brna 31.8.2014 23:59:00
1.1.2014
Uzavírka
Brno Podlipná - Uzavírka silnice II/380, Brno-Tuřany, Brno, práce na inženýrských sítích, částečná uzavírka komunikace ul. Podlipná, ul. Špirkova úsek mezi ul. Malinskou a ul. Hasičská, Vydal: Magistrát města Brna 31.8.2014 23:59:00
20.12.2013
Uzavírka
Praha Na Radosti - Uzavírka R1, MÚK Třebonice, sjezdové a nájezdové rampy, stavební práce, výstavba propojovací komunikace a sjízdné a nájezdové rampy na Pražský okruh - uzavírky jednoho jízdního pruhu v prostoru MÚK Třebonice na sjízdné rampě z Pražského okruhu na Rozvadovskou spojku ve směru do centra, na sjizdné rampě z Rozvadovské spojky na Pražský okruh ve směru na Barrandov a rampě z D5 na Pražský okruh směr Ruzyně, doprava vedena v jednom jízdním pruhu, na komunikaci Na Radosti zábor části jízdního pruhu ve směru z centra, doprava zůstane zachována bez omezení počtu jízdních pruh, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 30.4.2014
17.12.2013 7:00:00
Uzavírka
Karlovy Vary Anglická - Uzavírka ulice Anglická, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, práce na silnici, uzavřena místní komunikace v Karlových Varech, k.ú. Drahovice, ulice Anglická (před č.p. 21, 23) - chodník o délce cca 30 m, chodci budou převedeni na protější chodník. Dále bude uzavřena část zadního traktu s vjezdem z ulice Rumunská, příjezd k sousedním garáží bude umožněn. Bude zde prováděna stavební činnost - odstranění stavby bytového domu č.p. 21, 23, Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 30.4.2014 23:59:00
15.12.2013
Uzavírka
Plzeň Jateční - Uzavírka silnice II/231 (ulice Jateční), Plzeň 4, Plzeň, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice II/231 Jateční od křižovatky Chrástecká po vjezd do ČOV z důvodu realizace akce "Silnice II/231-1.etapa", Objížďka - úplná: silnice II/231 (ulice Jateční), Plzeň 4, Plzeň, Objížďka po provizorní komunikaci od křižovatky s Chrásteckou ulicí až za vjezd do čističky odpadních vod., Vydal: Magistrát města Plzně 30.6.2014
16.12.2013 14:00:00
Uzavírka
Plzeň Jateční - Uzavírka silnice II/231 (ulice Jateční), Plzeň 4 - Plzeň 1, mezi křižovatkami ulic Chrástecká a Na Roudné, Plzeň, práce na silnici, Částečná uzavírka silnice č. II/231 Jateční, od křižovatky Chrástecká po viadukt ČD z důvodu realizace akce "Silnice II/231-1.etapa", Vydal: Magistrát města Plzně 30.6.2014
18.11.2013
Uzavírka
Brno Alešova - Uzavírka ulice Alešova, mezi křižovatkami ulic Merhautova a náměstí SNP, Brno-sever, Brno, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka ul. Alešova z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Vydal: ÚMČ Brno Sever 30.11.2014 23:59:00
26.11.2013
Uzavírka
Praha Kladenská - Uzavírka ulice Evropská, kř. s ul. Vokovická, město Praha, stavební práce, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, dokončení tramvajových nástupišť v rámci stavby prodloužení trasy metra V.A Dejvická - Motol. Zábor části levého odbočovacího jízdního pruhu ve směru z centra, doprava vedena po zbylé části komunikace, zachovány dva jízdní pruhy, odbočení do ul. Veleslavínská je zrušeno, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 30.6.2014
15.11.2013
Uzavírka
Praha Hodkovská - Uzavírka ulice Hodkovská, mezi křižovatkami ulic Sudějovická a Staroklánovická, Praha 21, Praha, oprava povrchu vozovky, zvláštní užívání komunikace, k.ú. Újezd nad Lesy, Vydal: ÚMČ Praha 21 30.6.2014 23:59:00
14.11.2013
Uzavírka
České Budějovice Rudolfovská tř. - Uzavírka ulice Rudolfovská tř., mezi křižovatkami ulic U Jeslí a Dobrovodská, České Budějovice, okr. České Budějovice, stavební práce, Částečná uzavírka ul. Rudolfovská v Českých Budějovicích, zjednosměrnění v úseku mezi křižovatkami se sil. Vodní (zanádražní komunikace) a sil. Dobrovodská. Rudolfovská ulice bude průjezdná z centra města ve směru na Rudolfov od křižovatky se sil. Dobrovodská, ve směru do centra města od křižovatky se sil. Vodní (zanádražní komunikace) ke křižovatce s ul. Dobrovodská bude průjezdná pouze pro autobusy). Důvod uzavírky: souvislost se stavbou ,,Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa“ (tzv. Zanádražní komunikace)“, zlepšení dopravní situace na objízdných trasách při uzavírkách ulic J. Masaryka a V Hluboké cestě v rámci stavby ,,Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa“, Vydal: Magistrát města České Budějovice 30.11.2014 23:59:00
4.11.2013 7:00:00
Uzavírka
České Budějovice V Hluboké cestě - Uzavírka ulice V Hluboké cestě, České Budějovice, okr. České Budějovice, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka ul. V Hluboké cestě v Českých Budějovicích v úseku od křižovatky s prodlouženou ul. U lávky ke komunikaci navazující na ul. Krokova z důvodu stavby ,,Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa“ (tzv. Zanádražní komunikace)“ , Vydal: Magistrát města České Budějovice 30.11.2014 23:59:00
1.11.2013
Uzavírka
Mladá Boleslav Vinecká - Uzavírka silnice III/2591 (ulice Vinecká), Mladá Boleslav, okr. Mladá Boleslav, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice III/2591 v úseku od křiž. s ul. Bezděčínská k žel. přejezdu trati Ml. Boleslav- Nymburk. Stavba inženýrských sítí, vodovodu a kanalizace. V termínu od 2. 11. 2013 do 10. 6. 2014 bude umožněn průjezd vozům zimní údržby, svozu komunálního odpadu, vozidel veřejné hromadné dopravy a vozidlům IZS 10.6.2014 23:59:00
15.11.2013
Uzavírka
Plzeň Sokolovská - Uzavírka ulice Sokolovská, Plzeň 1, Plzeň, práce na inženýrských sítích, Částečná uzavírka MK III.tř. č. C 1801 Sokolovská z důvodu dopojení a výměny uzávěrů na NTL plynovodu, Vydal: Magistrát města Plzně 30.4.2014
5.11.2013
Uzavírka
Kralupy nad Vltavou Na Velvarské silnici - Uzavírka silnice II/101, Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník, událost ohrožující bezpečnosti, zúžené jízdní pruhy, Omezení silničního provozu na silnici č. II/101 (ul. Pražská) v místě mostního objektu ev.č. 101-054 užitím směrovacích desek "Z4" a zamezení vjezdu vozidel k římsám mostního objektu, Vydal: Městský úřad Kralupy nad Vltavou 30.6.2014 23:59:00
29.10.2013 8:00:00
Uzavírka
Plzeň Bolevecká - Uzavírka ulice Bolevecká, Plzeň 1, Plzeň, práce na inženýrských sítích, Částečná uzavírka MK III.třídy č.C 0701 Bolevecká z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu., Vydal: Magistrát města Plzně 30.4.2014
21.10.2013
Uzavírka
České Budějovice U lávky - Uzavírka ulice U Lávky, České Budějovice, okr. České Budějovice, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka ul. U lávky v Českých Budějovicích z důvodu stavby ,,Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa“ (tzv. Zanádražní komunikace)“, bez objízdné trasy, Vydal: Magistrát města České Budějovice 30.11.2014 23:59:00
16.10.2013 8:00:00
Uzavírka
České Budějovice Plynárenská - Uzavírka ulice Plynárenská, České Budějovice, okr. České Budějovice, stavební práce, Částečná uzavírka ulice Plynárenská v úseku od křižovatky s ul. Reinerova ke křižovatce s ul. Vodní v Českých Budějovicích – I. etapa (DIO staveniště) z důvodu stavby ,,Přeložka silnice II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 2. etapa, část 2.2.“, Vydal: Magistrát města České Budějovice 1.6.2014 23:59:00
16.10.2013 8:00:00
Uzavírka
České Budějovice Vodní - Uzavírka ulice Vodní, tř., České Budějovice, okr. České Budějovice, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka místní komunikace – ulice Vodní v úseku od křižovatky s ul. Vrbenská do konce slepé ul. Vodní v Českých Budějovicích z důvodu stavby ,,Úprava Dobrovodského potoka“, Vydal: Magistrát města České Budějovice 25.5.2014 23:59:00
26.9.2013 6:00:00
Uzavírka
Veselí nad Lužnicí Hamerská - Uzavírka silnice III/00352 (ulice Hamerská), Veselí nad Lužnicí, okr. Tábor, práce na silnici, provedení stavby „Modernizace žel. trati Veselí n/L - Horusice – převedení dopravy ze silnice III/00352 na provizorní komunikaci SO 45-30-05“. Úplná uzavírka silnice III/00352 u města Veselí nad Lužnicí, délka uzavřeného úseku cca 0,150 km. Vedení objížďky: Veškerá silniční doprava včetně vozidel HZS, ZZS a AHD bude vedena po oboustranné objížďce - po provizorní oboustranné komunikaci, Délka objížďky : 0,150 km. Uzavírka se týká společností provozující AHD : COMETT PLUS, spol. s.r.o., Tábor. Autobusy projedou po provizorní komunikaci bez zdržení, Vydal: Městský úřad Soběslav 31.12.2014 23:59:00
30.9.2013
Uzavírka
Praha Milady Horákové - Uzavírka křižovatka M. Horákové x Svatovítská, město Praha, stavební práce, dokončení rekonstrukce křižovatky M. Horákové - Svatovítská v rámci stavby městského okruhu -uzavírky části jízdních pruhů ve všech směrech, doprava vedena po zbylé části komunikací, vždy zachovány minimálně dva jízdní pruhy v každém jízdním směru, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 31.8.2014
22.4.2014
Uzavírka
Brno Máchova - Uzavírka ulice Máchova, mezi křižovatkami ulic Vackova a Dobrovského, Brno-Královo Pole, Brno, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka komunikace Máchova z důvodu rekonstrukce plynovodu, Vydal: ÚMČ Brno Královo Pole 31.5.2014 23:59:00
14.9.2013
Uzavírka
Brno Sportovní - Uzavírka silnice I/43 (ulice Sportovní), ve směru Svitavy, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Brno, omezení, zúžené jízdní pruhy, Částečná uzavírka silnice I/43 v místě mostu ev.č. 43-002A z důvodu jeho havarijního stavu, doprava bude vedena zúženými jízdními pruhy šířky 3,25 m (pro každý směr jízdy budou vyznačeny dva jízdní pruhy)., Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 13.8.2014 23:59:00
14.9.2013
Uzavírka
Brno Sportovní - Uzavírka silnice I/43 (ulice Sportovní), Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Brno, omezení, zúžené jízdní pruhy, Částečná uzavírka silnice I/43 v místě mostu ev.č. 43-002A z důvodu jeho havarijního stavu, doprava bude vedena zúženými jízdními pruhy šířky 3,25 m (pro každý směr jízdy budou vyznačeny dva jízdní pruhy)., Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 13.8.2014 23:59:00
4.9.2013
Uzavírka
Praha most Barikádníků - Uzavírka ulice Povltavská, nájezdová rampa, Most Barikádníků, Praha 8, Praha, uzavřeno, z důvodu výstavby tunelu uzavřena nájezdová rampa ve směru Prosek, jedná se o trvalou změnu. Doprava vedena ul. Bulovka 1.1.2016
3.9.2013
Uzavírka
Praha Šachovská - Uzavírka ulice Šachovská, Praha-Koloděje, Praha, práce na silnici, Dočasné stavební úpravy komunikace Šachovské pro zajištění stavby RD na pozemku parc.č. 75 k.ú. Koloděje, Vydal: ÚMČ Praha 21 15.11.2014 23:59:00

nahoruCopyright 2009 ACA 1213. Všechna práva vyhrazena