neděle   1.2.2015 15:37:55

Typ silnice:  Kraj:  Okres:  Město:

UZAVÍRKY V ČR

platnost od silnice okres událost popis platnost do
31.1.2015 17:25:00
Uzavírka
III/10230 Příbram Uzavírka ; na silnici 10230 v obci Sedlčany okres Příbram; vozovka uzavřena v obou směrech; probíhají odklízecí práce; v důsledku havárie OA poškozen tlf. sloup, je přes komunikaci, PČR na místě až do příjezdu pracovníků, cca 1 hod. 1.2.2015 17:30:00
31.1.2015 17:25:00
Uzavírka
III/10230 Příbram Uzavírka ; na silnici 10230 v obci Sedlčany okres Příbram; vozovka uzavřena v obou směrech; probíhají odklízecí práce; v důsledku havárie OA poškozen tlf. sloup, je přes komunikaci, PČR na místě až do příjezdu pracovníků, cca 1 hod. 1.2.2015 17:30:00
31.1.2015 11:45:00
Uzavírka
R46 Prostějov Uzavírka R46, mezi km 19.4 a 20.3, ve směru Olomouc, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, štěpkování, zdroj: ŘSD 3.2.2015 10:45:00
2.2.2015 7:00:00
Uzavírka
III/44613 Olomouc Uzavírka silnice III/44613, Hnojice, okr. Olomouc, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka silnic II/447, III/44613, III/4474, III/4475 v obci Hnojice, vždy v šířce jednoho jízdního pruhu, etapově vždy v délce úseku max. 50m z důvodu provádění stavby kanalizace v obci Hnojice, Vydal: Městský úřad Šternberk 30.9.2015 23:59:00
12.3.2015
Uzavírka
II/447 Olomouc Uzavírka silnice II/447, Hnojice, okr. Olomouc, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka silnic II/447, III/44613, III/4474, III/4475 v obci Hnojice, vždy v šířce jednoho jízdního pruhu, etapově vždy v délce úseku max. 50m z důvodu provádění stavby kanalizace v obci Hnojice, Vydal: Městský úřad Šternberk 30.9.2015 23:59:00
22.1.2015
Uzavírka
III/4475 Olomouc Uzavírka silnice III/4475, Hnojice, okr. Olomouc, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka silnic II/447, III/44613, III/4474, III/4475 v obci Hnojice, vždy v šířce jednoho jízdního pruhu, etapově vždy v délce úseku max. 50m z důvodu provádění stavby kanalizace v obci Hnojice, Vydal: Městský úřad Šternberk 30.9.2015 23:59:00
12.3.2015
Uzavírka
III/4474 Olomouc Uzavírka silnice III/4474, Hnojice, okr. Olomouc, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka silnic II/447, III/44613, III/4474, III/4475 v obci Hnojice, vždy v šířce jednoho jízdního pruhu, etapově vždy v délce úseku max. 50m z důvodu provádění stavby kanalizace v obci Hnojice, Vydal: Městský úřad Šternberk 30.9.2015 23:59:00
2.2.2015 7:00:00
Uzavírka
II/444 Olomouc Uzavírka silnice II/444, Domašov nad Bystřicí - Hraničné Petrovice, okr. Olomouc, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice II/444 - v úseku Domašov nad Bystřicí po křižovatku silnic II/444 a III/444 41 (podél železniční trati) -těžba stromů, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/444, Hraničné Petrovice - ulice Dlouhá, Domašov nad Bystřicí, okr. Olomouc, přes: silnice III/44443 (Jívová), Vydal: Městský úřad Šternberk 6.2.2015 16:00:00
3.2.2015 7:00:00
Uzavírka
II/448 Olomouc Uzavírka silnice II/448, Drahanovice, okr. Olomouc, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka silnice č. II/448 v obci Drahanovice, a to v úseku od křiž. se sil. II/449 po konec obce Drahanovice směr Ludéřov, Vydal: Magistrát města Olomouce 28.2.2015 23:59:00
2.2.2015
Uzavírka
II/315 Šumperk Uzavírka silnice II/369 (ulice Dvorská) - silnice II/315 (ulice Dvorská), Zábřeh, okr. Šumperk, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, práce na inženýrských sítích, zvláštní užívání silnice II/369 ul. Dvorská a II/315 u. Sušilova a to v úseku od křižovatky s MK ul. Kozinova a Žerotínov po křižovatku s MK ul. Bezručova, Vydal: Městský úřad Zábřeh 31.3.2015 23:59:00
2.2.2015 8:00:00
Uzavírka
III/4318 Vyškov Uzavírka silnice III/4318, Kojátky, okr. Vyškov, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka silnice v rámci stavby „Kanalizace, ČOV a vodovod obce Kojátky. Osobní linková doprava nebude dotčena, Vydal: Městský úřad Bučovice 22.2.2015 23:59:00
2.2.2015
Uzavírka
II/399 Znojmo Uzavírka silnice II/399, Únanov, okr. Znojmo, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Zvláštní užívání a částečná resp. úplná uzavírka silnice II/399 v obci Únanov, z důvodu provádění prací v rámci akce „Realizace inženýrských sítí za účelem výstavby hasičské zbrojnice“., Vydal: Městský úřad Znojmo 21.2.2015 23:59:00
2.2.2015
Uzavírka
III/3983 Znojmo Uzavírka silnice III/3983, Mikulovice, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Uzavírka silnice III/398 3 v km 0,000 – 0,150 staničení silnice a silnice II/398 v km 17,250 – 18,100 staničení silnice, vše v obci Mikulovice, z důvodu provádění příčných překopů pro domovní kanalizační přípojky., Objížďka - obousměrná, pro všechna vozidla kromě BUS: silnice II/399 - silnice III/3983, v katastru obce Mikulovice, okr. Znojmo, přes: Běhařovice, silnice III/39915 (Křepice), Objížďka - obousměrná, pro linky BUS: místní komunikace, Mikulovice, okr. Znojmo, Vydal: Městský úřad Znojmo 8.2.2015 23:59:00
2.2.2015 7:00:00
Uzavírka
III/4136 Znojmo Uzavírka silnice III/4136, Suchohrdly u Miroslavi, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Z důvodu budování kanalizace je nutná úplná uzavírka silnice , Objížďka - bez rozlišení, Pro veškerý provoz : silnice III/4136, Miroslav - silnice III/4138, Suchohrdly u Miroslavi, okr. Znojmo, přes: silnice III/4138 (Suchohrdly u Miroslavi), Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 31.3.2015 23:59:00
2.2.2015
Uzavírka
II/428 Kroměříž Uzavírka silnice II/428, Počenice-Tetětice, část obce Počenice, okr. Kroměříž, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Silnice: II/428 v obci Počenice Místo: od. č.p.53 po COOP družstvo HB Důvod: „Revitalizace centra obce Počenice“ Termín: 2.2. – 15.3.2015 Odpovědná osoba: Ing. Jozef Macko, COMMODUM, spol.s.r.o., tel.: 777356307 , Vydal: Městský úřad Kroměříž 15.3.2015 23:59:00
2.2.2015
Uzavírka
II/204 Plzeň - Sever Uzavírka silnice II/204, Mrtník, okr. Plzeň-sever, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka silnice II/204 v obci Mrtník v délce celého průtahu obcí s objížďkou po volné části vozovky, Objížďka - bez rozlišení: Objížďka po volné části vozovky, Vydal: Městský úřad Kralovice 30.4.2015 23:59:00
2.2.2015
Uzavírka
II/430 Vyškov Uzavírka silnice II/430 (ulice Čechyňská), Rousínov, okr. Vyškov, stavební práce, pravý jízdní pruh uzavřen, uzavření provozu v jednom jízdním pruhu silnice II/430 Brno – Rousínov - Vyškov ve směru na Vyškov místo Rousínov v úseku uzavření provozu v jízdním pruhu silnice v Rousínově ve směru na Vyškov začíná za křižovatkou s ulicí Tománkova po BUS zastávku ve směru na Vyškov v délce cca 280 m , Vydal: Městský úřad Vyškov 14.2.2015 23:59:00
2.2.2015 7:00:00
Uzavírka
III/31519 Šumperk Uzavírka silnice III/31519 (ulice Skalička), Zábřeh, okr. Šumperk, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, práce na inženýrských sítích, zvláštní užívání silnice (provoz řízen semafory) silnice v úseku od domu adr. Skalička 1795/41 po dům adr. Na Drahách 1778/7, z důvodu provádění stavebních prací v rámci stavby Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, Vydal: Městský úřad Zábřeh 31.3.2015 23:59:00
17.2.2015
Uzavírka
II/315 Šumperk Uzavírka silnice II/315 (ulice Sušilova), Zábřeh, okr. Šumperk, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání silnice II/315 v Zábřehu, ul. Sušilova v úseku od křižovatky s MK ul. U Bořin po dům č.p. 29 prováděním stavebních prací stavby "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze" . Při II. etapě, cca od 01.02. do 31.03., bude provoz řízen světelným signalizačním zařízením a dojde také k dočasnému přemístění pracemi dotčené autobusové zastávky Sušilova-škola. , provoz řízen světelným signalizačním zařízením , Vydal: Městský úřad Zábřeh 31.3.2015 23:59:00
2.2.2015 7:00:00
Uzavírka
III/37913 Brno - Venkov Uzavírka silnice III/37913, Drásov, okr. Brno-venkov, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Úplná uzavírka z důvodu provádění prací na opravě povrchu silnice, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/37913, Čebín - Drásov, okr. Brno-venkov, přes: silnice II/385, ulice Tišnovská, Hradčany, Vydal: Městský úřad Tišnov 8.3.2015
30.1.2015
Uzavírka
III/38527 Brno - Venkov Uzavírka silnice III/38527, Sentice, okr. Brno-venkov, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka silnice v úseku od cca křižovatky silnic č. III/38527 x III/38526 po konec obce Sentice (mimo vozidla stavby, dopravní obsluhy a BUS), Úplná uzavírka mimo vozidla stavby, dopravní obsluhy a BUS., Vydal: Městský úřad Tišnov 31.3.2015
2.2.2015 7:00:00
Uzavírka
III/40012 Znojmo Uzavírka silnice III/40012, Skalice, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka silnice od křižovatky s místní komunikací vedoucí k domovu důchodců po konec obce ve směru na Morašice, z důvodu budování kanalizace, Objížďka - bez rozlišení, Pro veškerý provoz obousměrně : silnice III/40012, Skalice, okr. Znojmo, přes: silnice II/400, silnice III/40012, Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 31.8.2015 23:59:00
1.2.2015
Uzavírka
III/1214 Praha-východ Uzavírka silnice III/01214 (ulice Pražská), Úvaly, okr. Praha-východ, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka části silnice, z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu-modernizace traťového úseku Praha Běchovice-Úvaly s objízdnou trasou po MK Jiráskova,Klánovická na silnici II/101 ke křižovatce silnic II/101x I/12-doleva po I/12 ke křižovatce silnic I/12 x III/01214- doleva na silnici III/01214-obousměrně, Objížďka - obousměrná: , Vydal: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 9.2.2015
30.1.2015 7:00:00
Uzavírka
III/37926 Vyškov Uzavírka silnice III/37926, Nemojany, okr. Vyškov, uzavřeno, stavební práce, uzavírka provozu na silnici, Vydal: Městský úřad Vyškov 12.2.2015 23:59:00
2.2.2015 7:00:00
Uzavírka
I/45 Bruntál Uzavírka silnice I/45, Dětřichov nad Bystřicí, okr. Bruntál, obecné ohrožení, zúžené jízdní pruhy, označení sjezdu pro stavbu - vvn 400kV - V458 tr. Krasikov - Horní Životice, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.9.2015 23:59:00
5.2.2015 8:00:00
Uzavírka
R35 Liberec Uzavírka R35, km 26.7, ve směru Liberec, práce na inženýrských sítích, pravý jízdní pruh uzavřen, Uzavírka pravého jízdního pruhu pravého pásu rychlostní silnice R 35 v úseku km 26,543 – 26,683 od 8,00 hod. do 16,00 hod. dne 5.2.2015 a 6.2.2015. 2. Uzavírka pravého jízdního pruhu levého pásu rychlostní silnice R 35 v úseku km 26,743 – 26,603 od 8,00 hod. do 16,00 hod. dne 5.2.2015 a 6.2.2015., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR 6.2.2015 16:00:00
5.2.2015 8:00:00
Uzavírka
R35 Liberec Uzavírka R35, mezi km 26.5 a 26.7, ve směru Turnov, práce na inženýrských sítích, pravý jízdní pruh uzavřen, Uzavírka pravého jízdního pruhu pravého pásu rychlostní silnice R 35 v úseku km 26,543 – 26,683 od 8,00 hod. do 16,00 hod. dne 5.2.2015 a 6.2.2015. 2. Uzavírka pravého jízdního pruhu levého pásu rychlostní silnice R 35 v úseku km 26,743 – 26,603 od 8,00 hod. do 16,00 hod. dne 5.2.2015 a 6.2.2015., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR 6.2.2015 16:00:00
26.1.2015
Uzavírka
I/46 Opava Uzavírka silnice I/46, Dvorce, okr. Bruntál - Hořejší Kunčice, okr. Opava, zúžené jízdní pruhy, označení staveništních sjezdu pro stavbu " vvn 400Kv-V458 tr. Krasikov - Horní Životice", Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.9.2015 23:59:00
27.1.2015
Uzavírka
III/33914 Kutná Hora Uzavírka silnice III/33914, Vlastějovice, okr. Kutná Hora, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka silnice z důvodu výstavby kanalizace, Objížďka - bez rozlišení, silnice III/33918: silnice III/33914 - silnice III/33918, Vlastějovice, okr. Kutná Hora, přes: silnice III/33918, Vydal: Městský úřad Kutná Hora 24.2.2015 23:59:00
27.1.2015
Uzavírka
III/33914 Kutná Hora Uzavírka silnice III/33914, Vlastějovice, okr. Kutná Hora, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka silnice z důvodu výstavby kanalizace, Objížďka - bez rozlišení, silnice III/33918: silnice III/33914 - silnice III/33918, Vlastějovice, okr. Kutná Hora, přes: silnice III/33918, Vydal: Městský úřad Kutná Hora 24.2.2015 23:59:00
12.1.2015
Uzavírka
II/222 Karlovy Vary Uzavírka silnice II/222, Karlovy Vary - Šemnice, okr. Karlovy Vary, práce na zpevněné krajnici, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Zajištění skalních masívů, Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 31.3.2015
24.3.2015
Uzavírka
II/413 Znojmo Uzavírka silnice II/413, Petrovice, okr. Znojmo, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Z důvodu budování kanalizace budou rozkopány postupně celé Petrovice, tj. silnice II/413 a III/413 9., Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 31.7.2015 23:59:00
26.1.2015
Uzavírka
III/4139 Znojmo Uzavírka silnice III/4139, Petrovice, okr. Znojmo, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Z důvodu budování kanalizace budou rozkopány postupně celé Petrovice, tj. silnice II/413 a III/413 9., Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 31.7.2015 23:59:00
26.1.2015
Uzavírka
III/4139 Znojmo Uzavírka silnice III/4139, Petrovice, okr. Znojmo, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Z důvodu budování kanalizace budou rozkopány postupně celé Petrovice, tj. silnice II/413 a III/413 9., Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 31.7.2015 23:59:00
22.1.2015
Uzavírka
I/14 Trutnov Uzavírka silnice I/14, Suchovršice, okr. Trutnov, padající kamení, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka silnice I/14 ve dvou úsecích: 1) na správním území obce Suchovršice, SO 02, km 96,244 – 96,405 v termínu 22.1.2015 – 22.3.2015 2) na správním území města Úpice, SO 03, km 98,180 – 98,399 v termínu 23.3.2015 – 15.5.2015 z důvodu provedení sanace skalních masivů, instalace ochranných sítí a instalace betonových svodidel v blízkosti silnice I/14 Délka uzavřených úseků: úsek 1 (SO 02): 161 m úsek 2 (SO 03): 219 m Organizace uzavírky, objízdná trasa: Úsek 1 : Bude uzavřen pravý jízdní pruh ve směru na Trutnov. Doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu o šířce min. 2,75 m. Provoz bude kyvadlově řízen světelným signalizačním zařízením. Úsek 2: Při uzavírce dojde k omezení v pravém jízdním pruhu ve směru na Trutnov. Doprava bude svedena do dvou provizorních jízdních pruhů o šířce min. 2,7 22.3.2015 23:59:00
18.1.2015
Uzavírka
II/385 Brno - Venkov Uzavírka silnice II/385, ulice Hybešova, Kuřim, okr. Brno-venkov, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka, Objížďka - bez rozlišení, oba směry: silnice II/385 (ulice Tyršova) - ulice Havlíčkova, Kuřim, okr. Brno-venkov, Vydal: Městský úřad Kuřim 1.3.2015 23:59:00
12.1.2015
Uzavírka
II/315 Šumperk Uzavírka silnice II/315 (ulice Sušilova), Zábřeh, okr. Šumperk, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání silnice v úseku od křižovatky s MK ul. U Bořin po dům č.p. 29 v rámci stavby Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, Vydal: Městský úřad Zábřeh 1.2.2015 23:59:00
19.1.2015 6:00:00
Uzavírka
II/101 Mělník Uzavírka silnice II/101 (ulice Mostní), Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Úplná uzavírka silnice č. II/101, v úseku od křižovatky ul. Mostní x S.K.Neumanna x Podřipská, Objížďka - obousměrná: Pro vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 t: Po silnici II/240 směr Velvary, s napojením na silnici I/16 u Velvar (ve staničení cca km 34,300), dále sjezd ze silnice I/16 u Nové Vsi (ve staničení cca km: 41,800) na silnici II/608, ve staničení cca km:16,213 sjezd na silnici II/101, staničení cca km: 74,784 - obousměrně. Pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t: Místními komunikacemi v obci Kralupy nad Vltavou -ul. Tyršova, Chmelova, Erbenova - obousměrně, Vydal: Městský úřad Kralupy nad Vltavou 31.5.2015 23:59:00
21.1.2015 7:00:00
Uzavírka
III/3968 Znojmo Uzavírka silnice III/3968, Olbramovice, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka silnice z důvodu budování kanalizace, Objížďka - bez rozlišení, Pro veškerý provoz obousměrně : silnice III/3962 - místní komunikace, Olbramovice, okr. Znojmo, přes: silnice II/396, Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 30.4.2015 23:59:00
19.1.2015 7:00:00
Uzavírka
III/507 Vyškov Uzavírka silnice III/0507, Mouřínov, okr. Vyškov, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka silnice v rámci stavby Kanalizace a ČOV obce Mouřínov, Vydal: Městský úřad Bučovice 31.8.2015 18:00:00
19.1.2015 7:00:00
Uzavírka
III/507 Vyškov Uzavírka silnice III/0507, Mouřínov, okr. Vyškov, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka silnice v rámci stavby Kanalizace a ČOV obce Mouřínov, Vydal: Městský úřad Bučovice 31.8.2015 18:00:00
19.1.2015 9:00:00
Uzavírka
III/3981 Znojmo Uzavírka silnice III/3981, Morašice, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, uzavírka silnice z důvodu výstavby části kanalizace, Objížďka - obousměrná, pro všechna vozidla: silnice III/40012 - silnice III/3981, Morašice, okr. Znojmo, přes: silnice II/400 (Skalice), Vydal: Městský úřad Znojmo 8.3.2015 23:59:00
19.1.2015
Uzavírka
III/3962 Znojmo Uzavírka silnice III/3962, Olbramovice, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Z důvodu budování kanalizace je nutná úplná uzavírka silnice III/396 2 a III/396 8 v obci Olbramovice u Mor. Krumlova. , Objížďka - bez rozlišení, Pro veškerý provoz obousměrně : silnice III/3962 - místní komunikace, Olbramovice, okr. Znojmo, přes: silnice II/396, Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 30.4.2015 23:59:00
19.1.2015 7:00:00
Uzavírka
I/11 Ostrava Uzavírka silnice I/11 (ulice Rudná), Ostrava-Jih, Ostrava, práce na údržbě mostu, odbočovací pruh uzavřen, oprava mostu , Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.4.2015 23:59:00
20.2.2015 14:00:00
Uzavírka
I/11 Ostrava Uzavírka silnice I/11 (ulice Rudná), Ostrava-Jih, Ostrava, práce na údržbě mostu, odbočovací pruh uzavřen, Ostrava, sil. I/11 - ul. Rudná - MUK Výškovická - oprava mostu 4787-3.1. a 4787-3.2, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.4.2015 23:59:00
15.1.2015 10:00:00
Uzavírka
I/20 Písek Uzavírka silnice I/20, Písek, okr. Písek, práce na údržbě mostu, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka silnice I/20, v úseku mostu ev. č. 20-069 – Šrámkův most v Písku. Rekonstrukce mostu. Vedení dopravy: doprava bude vedena ve zbývajícím jízdním pruhu, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 14.1.2016 23:59:00
12.1.2015 5:00:00
Uzavírka
I/23 Brno - Město Uzavírka Pisárecký tunel - ulice Bítešská směr Praha, uzavřeno, sledujte značky pro objížďku 2.2.2015 21:00:00
12.1.2015 9:00:00
Uzavírka
I/38 Znojmo Uzavírka silnice I/38, Pavlice, okr. Znojmo, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice, pravý jízdní pruh v úseku začínajícím u obecního úřadu v délce cca 150 m ve směru na Jihlavu, z důvodu umístění a pohybu pracovních strojů v jednom jízdním pruhu silnice I/38 z důvodu pokládky kanalizace v přilehlém chodníku v rámci akce FORMANSKÁ CESTA – Splašková kanalizace a ČOV, Objížďka - jednosměrná, jednosměrná: silnice I/38, Pavlice, okr. Znojmo, Veškerý provoz z uzavřeného jízdního pruhu bude převeden do vedlejšího jízdního pruhu a bude řízen kyvadlově světelnou signalizací. , Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 8.2.2015 18:00:00
12.1.2015 9:00:00
Uzavírka
I/38 Znojmo Uzavírka silnice I/38, Pavlice, okr. Znojmo, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice, pravý jízdní pruh v úseku začínajícím u obecního úřadu v délce cca 150 m ve směru na Jihlavu, z důvodu umístění a pohybu pracovních strojů v jednom jízdním pruhu silnice I/38 z důvodu pokládky kanalizace v přilehlém chodníku v rámci akce FORMANSKÁ CESTA – Splašková kanalizace a ČOV, Objížďka - jednosměrná, jednosměrná: silnice I/38, Pavlice, okr. Znojmo, Veškerý provoz z uzavřeného jízdního pruhu bude převeden do vedlejšího jízdního pruhu a bude řízen kyvadlově světelnou signalizací. , Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 8.2.2015 18:00:00
12.1.2015 9:00:00
Uzavírka
II/222 Karlovy Vary Uzavírka silnice II/222, Kyselka, okr. Karlovy Vary, práce na zpevněné krajnici, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Zajištění skalních masívů., Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 31.3.2015
14.1.2015
Uzavírka
II/209 Sokolov Uzavírka silnice II/209 (ulice Nádražní), Loket, část obce Nádražní Předměstí, okr. Sokolov, práce na inženýrských sítích, pravý jízdní pruh uzavřen, Loket, Nádražní ul. - II/209 - částečná uzavírka a zvláštní užívání , pokládka vedení kNN, vNN v délce 150 m a provedení protlaku. , Vydal: Městský úřad Sokolov 15.3.2015 23:59:00
14.1.2015
Uzavírka
II/209 Sokolov Uzavírka silnice II/209 (ulice Nádražní), Loket, část obce Nádražní Předměstí, okr. Sokolov, práce na inženýrských sítích, pravý jízdní pruh uzavřen, Loket, Nádražní ul. - II/209 - částečná uzavírka a zvláštní užívání , pokládka vedení kNN, vNN v délce 150 m a provedení protlaku. , Vydal: Městský úřad Sokolov 15.3.2015 23:59:00
12.1.2015
Uzavírka
III/4003 Znojmo Uzavírka silnice III/4003, Slatina, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, uzavírka silnice v úseku od křižovatky silnice III/400 3 s místní komunikací vedoucí do obce Rozkoš po přibližně konec zastavěné části obce Slatina ve směru na obec Újezd, z důvodu provádění výkopových prací a následné pokládky kanalizačního řadu., Objížďka - obousměrná, mimo dopravní obsluhy a BUS v.l.o.d.: silnice III/4003, Slatina, okr. Znojmo, přes: silnice II/400, Rozkoš, silnice II/361 (Střelice), Vydal: Městský úřad Znojmo 30.6.2015
12.1.2015
Uzavírka
III/40832 Znojmo Uzavírka silnice III/40832, Kravsko, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, uzavírka z důvodu výstavby části kanalizace budované pro obec Kravsko, v rámci akce Odkanalizování obce Kravsko II. etapa, Objížďka - obousměrná, pro všechna vozidla: silnice III/40826, Kravsko - silnice III/40833, Znojmo, okr. Znojmo, přes: silnice I/38 (Znojmo), Vydal: Městský úřad Znojmo 30.4.2015 23:59:00
2.2.2015 21:00:00
Uzavírka
I/23 Brno - Město Uzavírka silnice I/23 (ulice Bítešská), tunel Pisárky, Brno, tunel uzavřen, stavební práce, tunel Pisárky ve směru od D1 do Brna uzavřen pro všechna vozidla, ve směru k D1 možný průjezd pouze vozidel do 3,5 t, Objížďka - bez rozlišení: silnice I/42 (ulice Bauerova), Brno-střed, Brno - D1, km 193.6, ve směru Praha, přes: D1, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 23.2.2015 5:00:00
12.1.2015 5:00:00
Uzavírka
I/23 Brno - Město Uzavírka silnice I/23 (ulice Bítešská), tunel Pisárky, Brno, tunel uzavřen, stavební práce, tunel Pisárky ve směru z Brna k D1 uzavřen pro všechna vozidla, do Brna možný průjezd pouze pro vozidla do 3,5 t, Objížďka - bez rozlišení: silnice I/42 (ulice Bauerova), Brno-střed, Brno - D1, km 193.6, ve směru Praha, přes: D1, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 2.2.2015 21:00:00
12.1.2015 5:00:00
Uzavírka
I/23 Brno - Město Uzavírka silnice I/23 (ulice Bítešská), tunel Pisárky, Brno, tunel uzavřen, stavební práce, tunel Pisárky ve směru z Brna k D1 uzavřen pro všechna vozidla, do Brna možný průjezd pouze pro vozidla do 3,5 t, Objížďka - bez rozlišení: silnice I/42 (ulice Bauerova), Brno-střed, Brno - D1, km 193.6, ve směru Praha, přes: D1, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 2.2.2015 21:00:00
2.2.2015 5:00:00
Uzavírka
I/23 Brno - Město Uzavírka Pisárecký tunel - ulice Bítešská směr centra, uzavřeno, Do 23.02.2015 05:00, sledujte značky pro objížďku 23.2.2015 5:00:00
8.1.2015 8:00:00
Uzavírka
III/46613 Ostrava Uzavírka silnice III/46613, v katastru obce Velká Polom, okr. Ostrava-město, uzavřeno, práce na silnici, úsek od konce zástavby ve Velké Polomi po hranici katastru Nová Plesná, Objížďka - bez rozlišení, dle dopravního značení: ze směru od Opavy směr Plesná: po silnici I/11 (ul. Opavská), přes okružní křižovatku u OC Globus, po místních komunikacích ul. Průběžná, ul. Spojovací, ul. Karla Svobody zpět na silnici III/46613 (ul. 26.dubna), ve směru opačném od Plesné směr Opava: ze silnice III/46613 po místní komunikaci ul. Karla Svobody na silnici I/11 a ve Velké Polomi zpět na III/46613, Vydal: Magistrát města Ostravy 31.8.2015 18:00:00
8.1.2015 8:00:00
Uzavírka
III/46613 Ostrava Uzavírka silnice III/46613, v katastru obce Velká Polom, okr. Ostrava-město, uzavřeno, práce na silnici, úsek od konce zástavby ve Velké Polomi po hranici katastru Nová Plesná, Objížďka - bez rozlišení, dle dopravního značení: ze směru od Opavy směr Plesná: po silnici I/11 (ul. Opavská), přes okružní křižovatku u OC Globus, po místních komunikacích ul. Průběžná, ul. Spojovací, ul. Karla Svobody zpět na silnici III/46613 (ul. 26.dubna), ve směru opačném od Plesné směr Opava: ze silnice III/46613 po místní komunikaci ul. Karla Svobody na silnici I/11 a ve Velké Polomi zpět na III/46613, Vydal: Magistrát města Ostravy 31.8.2015 18:00:00
6.1.2015
Uzavírka
III/31534 Šumperk Uzavírka silnice III/31534 (ulice Jiráskova), Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, uzavírka silnice z důvodu provádění stavebních prací v rámci stavby Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy , Objížďka - obousměrná, dopravním značením: ulice Smetanova, mezi křižovatkami ulic Na Výsluní a Sokolská, Zábřeh, okr. Šumperk, Vydal: Městský úřad Zábřeh 15.3.2015 23:59:00
6.1.2015
Uzavírka
III/31534 Šumperk Uzavírka silnice III/31534 (ulice Jiráskova), Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, uzavírka silnice z důvodu provádění stavebních prací v rámci stavby Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy , Objížďka - obousměrná, dopravním značením: ulice Smetanova, mezi křižovatkami ulic Na Výsluní a Sokolská, Zábřeh, okr. Šumperk, Vydal: Městský úřad Zábřeh 15.3.2015 23:59:00
21.1.2015
Uzavírka
II/315 Šumperk Uzavírka silnice II/315 (ulice Sušilova), Zábřeh, okr. Šumperk, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka provozu na silnici II/315 Zábřeh, ul. Dvorská, v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Valová po křižovatku s místní komunikací ul. Kozinova od 24.11.2014 do 15.02.2015 - objížďka po silnici II/369 v ulici Dvorská, místní komunikaci ulice Bezručova, silnici III/31527 ulice Postřelmovská a přes novou okružní křižovatku po silnici II/315 nám. Osvobození a ulice Žižkova a Valová; obousměrně., Ve II. etapě, tj. cca od 01.02. bude provoz řízen SSZ (SEMAFORY) v úseku mezi křiž. a ulicemi U Bořin a Morávkova., Vydal: Městský úřad Zábřeh 31.3.2015 23:59:00
5.1.2015 17:30:00
Uzavírka
II/464 Nový Jičín Uzavírka ; na silnici 464 u obce Tísek okres Nový Jičín; vozovka uzavřena v obou směrech; uzavřeno, probíhají záchranné a vyprošťovací práce; Nákladní vozidlo blokuje dopravu, HZS na místě. 6.5.2015 19:35:00
5.1.2015 17:05:00
Uzavírka
I/45 Bruntál Uzavírka ; na silnici 45 v obci Nové Heřminovy okres Bruntál; vozovka uzavřena v obou směrech; uzavřeno, probíhají záchranné a vyprošťovací práce; Komunikace na cca 30 minut uzavřena v obou směrech. 6.5.2015 19:10:00
5.1.2015 17:05:00
Uzavírka
I/45 Bruntál Uzavírka ; na silnici 45 v obci Nové Heřminovy okres Bruntál; vozovka uzavřena v obou směrech; uzavřeno, probíhají záchranné a vyprošťovací práce; Komunikace na cca 30 minut uzavřena v obou směrech. 6.5.2015 19:10:00
6.1.2015 10:00:00
Uzavírka
III/3981 Znojmo Uzavírka silnice III/3981, Trstěnice, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Z důvodu budování kanalizace v obci Trstěnice v místě, kde není možné použít pohyblivé pracovní místo a z důvodu havarijního stavu vozovky a zimní údržby je nutná úplná uzavírka silnice III/398 1. , Objížďka - pro veškerý provoz obousměrně: silnice III/3981 - silnice II/398, Trstěnice, okr. Znojmo, přes: silnice II/398 (Višňové), Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 31.8.2015
6.1.2015
Uzavírka
II/210 Sokolov Uzavírka silnice II/210, v katastru obce Sokolov, okr. Sokolov, opakované krátkodobé uzavírky, Sokolov - Vítkov, II/210 - krátkodobé úplné uzavírky komunikace, po dobu odstřelu lomového kamene (2-3 x měsíčně). Objízdná trasa se nestanovuje, vozidla budou odstavena v bezpečné vzdálenosti odstřelu, Vydal: Městský úřad Sokolov 31.12.2015 23:59:00
5.1.2015 12:00:00
Uzavírka
R4 Příbram Uzavírka R4, mezi km 29.8 a 27.9, ve směru Praha, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, nebezpečí tvorby kolon vozidel, Do 31.03.2015 17:00 31.3.2015 17:00:00
5.1.2015 12:00:00
Uzavírka
R4 Příbram Uzavírka R4, mezi km 29.8 a 27.9, ve směru Praha, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, nebezpečí tvorby kolon vozidel, Do 31.03.2015 17:00 31.3.2015 17:00:00
1.12.2014
Uzavírka
II/282 Semily Uzavírka silnice II/282 (ulice Revoluční), Rovensko pTroskami, okr. Semily, stavební práce, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 01.12.2014 00:00 Do 31.03.2015 23:59, Částečná uzavírka části silnice II/282 ul. Revoluční pozemek p. č. 2253/3 k.ú. Rovensko pTroskami v úseku náměstí po křižovatku se silnicí III/2823 ul. Na Týně z důvodu provedení stavebních prací na rekonstrukci kanalizace dle jednotlivých úseků, Vydal: Městský úřad Turnov 31.3.2015 23:59:00
1.12.2014
Uzavírka
III/2821 Semily Uzavírka silnice III/2821 (ulice Tyršova), Rovensko pTroskami, okr. Semily, stavební práce, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 01.12.2014 00:00 Do 31.03.2015 23:59, částečná uzavírka silnice III/2821 ul. Tyršova pozemek p. č. 2226/1 k.ú. Rovensko pTroskami v úseku křižovatky se silnicí II/282 nám. Prof. Drahoňovského ve směru na Liščí Kotce v Rovensku pTroskami z důvodu provedení stavebních prací na rekonstrukci kanalizace dle jednotlivých úseků, Vydal: Městský úřad Turnov 31.3.2015 23:59:00
6.1.2015
Uzavírka
II/448 Olomouc Uzavírka silnice II/448, Ústín, okr. Olomouc, jízdní pruh uzavřen, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, zvláštní užívání silnice č. II/448 (od domu č.p. 46 po dům č.p. 102) v obci Ústín, Vydal: Magistrát města Olomouce 31.5.2015 23:59:00
5.1.2015 7:00:00
Uzavírka
III/15529 České Budějovice Uzavírka silnice III/15529 (ulice Plavská) - část obce Nové Roudné, Roudné, okr. České Budějovice, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice III/15529 Plavská (střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací). Od 14.3.2015 do 15.3.2015 (event. i od 21.3.2015 do 22.3.2015) úplná uzavírka silnice III/15529 Plavská z důvodu realizace stavby splaškové kanalizace v obci Roudné, Vydal: Magistrát města České Budějovice 27.2.2015 23:59:00
5.1.2015 7:00:00
Uzavírka
III/15529 České Budějovice Uzavírka silnice III/15529 (ulice Plavská) - část obce Nové Roudné, Roudné, okr. České Budějovice, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice III/15529 Plavská (střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací). Od 14.3.2015 do 15.3.2015 (event. i od 21.3.2015 do 22.3.2015) úplná uzavírka silnice III/15529 Plavská z důvodu realizace stavby splaškové kanalizace v obci Roudné, Vydal: Magistrát města České Budějovice 27.2.2015 23:59:00
5.1.2015 12:00:00
Uzavírka
III/15531 České Budějovice Uzavírka silnice III/15531 (ulice Roudenská), Roudné, okr. České Budějovice, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka silnice III/15531 Roudenská z důvodu realizace stavby splaškové kanalizace v obci Roudné, Objížďka - obousměrná: silnice III/15531 (ulice Vidovská) - silnice III/15529 (ulice Plavská), Roudné, okr. České Budějovice, Vydal: Magistrát města České Budějovice 29.3.2015 23:59:00
1.6.2013 8:00:00
Uzavírka
D3 Tábor Uzavírka D3, mezi km 74.5 a 79.3, ve směru České Budějovice, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Do 30.06.2015 23:59, Obousměrný provoz , režim dopravy 1+1 jízdní pruh 30.6.2015 23:59:00
1.6.2013 8:00:00
Uzavírka
D3 Tábor Uzavírka D3, mezi km 79.3 a 74.5, ve směru Benešov, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, levý jízdní pruh uzavřen, Obousměrný provoz, režim dopravy 1+1 jízdní pruh. 30.6.2015 23:59:00
5.1.2015
Uzavírka
III/36916 Šumperk Uzavírka silnice III/36916 (ulice Temenická), Šumperk, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Objížďka - bez rozlišení, Objízdná trasa: ulice Langrova - ulice Šumavská, Šumperk, okr. Šumperk, přes: ulice J. z Poděbrad, ulice Šumavská, Vydal: Městský úřad Šumperk 1.3.2015 23:59:00
5.1.2015
Uzavírka
III/36916 Šumperk Uzavírka silnice III/36916 (ulice Temenická), Šumperk, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Objížďka - bez rozlišení, Objízdná trasa: ulice Langrova - ulice Šumavská, Šumperk, okr. Šumperk, přes: ulice J. z Poděbrad, ulice Šumavská, Vydal: Městský úřad Šumperk 1.3.2015 23:59:00
2.1.2015 8:00:00
Uzavírka
III/21028 Sokolov Uzavírka silnice III/21028, v katastru obce Svatava, okr. Sokolov, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, stavební práce, Svatava kř. II/210- III/21028 Lomnice - staveništní sjezd - provádění stavebních prací v rámci sanace Starého důlního díla - propad důlní díry dolu Mariahilf X. POZOR - příjezd na staveniště je možný pouze od obce Lomnice ke křižovatce se silnicí II/210, výjezd je rovněž ke křižovatce II/210 z důvodů zajištění bezpečnosti silničního provozu v těsné blízkosti propadu vedle křižovatky - mezi oběma komunikacemi, Vydal: Městský úřad Sokolov 30.5.2015 23:59:00
1.1.2015
Uzavírka
I/17 Chrudim Uzavírka silnice I/17, v katastru obce Chrudim, okr. Chrudim, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka silnice I/17 v extravilánu obcí Chrudim a Kočí, v silničním km cca 34,110 – 35,350, tedy v délce cca 1.240 metrů. Stavební práce na výstavbě mimoúrovňové křižovatky silnice I/17 s obchvatem I/37 města Chrudim, Objížďka - bez rozlišení, dopravním značením: Provoz silničních vozidel je ze silnice I/17 odkloněn na provizorní objížďkové komunikace (SO 162, SO 163) zřízené za účelem objížďky, jejíž součástí je i část silnice III/3587 (na Tři bubny). , Vydal: Krajský úřad Pardubického kraje 30.6.2015 23:59:00
5.9.2014 9:12:00
Uzavírka
D1 Ostrava Uzavírka silnice I/56, v směru k D1, Ostrava, zákaz průjezdu nákladních vozidel, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny na most ev.č. D1-447.2. Vozidlům IZS a Ostravských komunikací vjezd povolen. Objízdná trasa vyznačena. Vozidla do 3,5 tuny - provoz veden v jednom jízním pruhu, snížená rychlost na 30 km/hod. 31.12.2015 23:59:00
5.9.2014 9:07:00
Uzavírka
D1 Ostrava Uzavírka silnice I/56, ve směru Frýdek- Místek, Ostrava, zákaz průjezdu nákladních vozidel, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny na most ev.č. D1-447.1. Vozidlům IZS a Ostravských komunikací vjezd povolen. Objízdná trasa vyznačena. Vozidla do 3,5 tuny - provoz veden v jednom jízním pruhu, snížená rychlost na 30 km/hod. 31.12.2015 23:59:00
20.12.2014 8:00:00
Uzavírka
D2 Břeclav Uzavírka D2, mezi km 47.6 a 48.7, ve směru Kúty, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Do 30.06.2015 23:59, Pozor!, doprava ve směru Bratislava je převedena z levého jízdního pruhu přes přejezd ve středním dělícím pásu protisměrného jízdního pásu a takto pokračuje v režimu 1 + 1 (1 jízdní pruh směr Brno a 1 jízdní pruh směr Bratislava) až km 48,735, kde je převedena zpět pravého jízdního pásu. Doprava ve směru Břeclav/Hodonín (I/55) pokračuje v pravém jízdním pruhu, ze kterého je na MÚK Břeclav (EXIT 48) svedena z dálnice D2 na silnici I/55. Z důvodu uzavírky nájezdové větve MÚK Břeclav (EXIT 48) směr Bratislava je pro relaci Břeclav/Hodonín (I/55) › Bratislava (D2) vedena objízdná trasa z MÚK Břeclav (EXIT 48) po D2 směrem na Brno na MÚK Podivín (EXIT 41), kde se doprava „otočí“ zpět na Bratislavu. V celé délce uzavírky je maximální dovolená rychlost snížena na 80 km/hod. 30.6.2015 23:59:00
20.12.2014 8:00:00
Uzavírka
D2 Břeclav Uzavírka D2, mezi km 49.2 a 47.5, ve směru Brno, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, pravý jízdní pruh uzavřen, Pozor!, Ve směru na Brno je doprava svedena do pravé části jízdního pásu a takto pokračuje v režimu 1 + 1 (1 jízdní pruh směr Brno a 1 jízdní pruh směr Bratislava) až do km 47,500 kde končí dopravní omezení. V celé délce uzavírky je maximální dovolená rychlost snížena na 80 km/hod. 30.6.2015 23:59:00
1.1.2015
Uzavírka
III/3587 Chrudim Uzavírka silnice III/3587, v katastru obce Chrudim, okr. Chrudim, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice II/358 7 v úseku od křižovatky silnicí I/17 po křižovatku se silnicí III/358 2 Z důvodu vedení provozu po provizorní komunikaci při výstavbě MUK I/17, Objížďka - bez rozlišení, dopravním značením: silnice I/17, v katastru obce Kočí - v katastru obce Chrudim, okr. Chrudim, přes: silnice III/3583, silnice III/3582, Slatiňany, silnice I/37, Vydal: Městský úřad Chrudim 30.6.2015
1.1.2015
Uzavírka
III/3587 Chrudim Uzavírka silnice III/3587, v katastru obce Chrudim, okr. Chrudim, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice II/358 7 v úseku od křižovatky silnicí I/17 po křižovatku se silnicí III/358 2 Z důvodu vedení provozu po provizorní komunikaci při výstavbě MUK I/17, Objížďka - bez rozlišení, dopravním značením: silnice I/17, v katastru obce Kočí - v katastru obce Chrudim, okr. Chrudim, přes: silnice III/3583, silnice III/3582, Slatiňany, silnice I/37, Vydal: Městský úřad Chrudim 30.6.2015
24.3.2014
Uzavírka
II/101 Mělník Uzavírka silnice II/101, Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník, událost ohrožující bezpečnosti, zúžené jízdní pruhy, Omezení silničního provozu na silnici č. II/101 (ul. Pražská) v místě mostního objektu ev.č. 101-054 užitím směrovacích desek "Z4" a zamezení vjezdu vozidel k římsám mostního objektu, Vydal: Městský úřad Kralupy nad Vltavou 31.12.2015 23:59:00
15.4.2014
Uzavírka
III/46610 Ostrava Uzavírka silnice III/46610 (ulice Osvoboditelů), Velká Polom, okr. Ostrava-město, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka sil. III/46610 v obci Velká Polom v úseku od konce zástavby v délce cca 200m, Objížďka - bez rozlišení, pro veškerý provoz: silnice III/46610 (ulice Osvoboditelů), Velká Polom, okr. Ostrava-město, přes: silnice I/11 (Hrabyně), silnice III/4666, Vydal: Magistrát města Opavy 30.6.2015 23:59:00
15.12.2014
Uzavírka
III/15276 Brno - Venkov Uzavírka ulice Modřická, ulice ulice Hlavní, jeden jízdní pruh uzavřen, Do 30.10.2015 00:00, sledujte značky pro objížďku, vyločení provozu nákladních vozidel nad 3,5t 30.10.2015
15.12.2014 7:00:00
Uzavírka
III/15529 České Budějovice Uzavírka silnice III/15529 (ulice Plavská), České Budějovice - Roudné, část obce Nové Roudné, okr. České Budějovice, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka z důvodu realizace stavby Nové Roudné, 1. Etapa, část 2, chodník a komunikace, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , do 3,5 t, BUS, MHD: silnice III/15529 (ulice Plavská), Roudné, část obce Nové Roudné - silnice III/00354 (ulice Lidická tř.), České Budějovice, okr. České Budějovice, přes: silnice III/15531 (ulice Vidovská) (Roudné), silnice III/15523 (Staré Hodějovice), ulice Vrchlického nábř., České Budějovice, Objížďka - pro vozidla nad X tun, nad 3,5 t: silnice III/15529 (ulice Plavská), Roudné - silnice III/00354 (ulice Lidická tř.), České Budějovice, okr. České Budějovice, přes: Straňany, silnice II/155 (Římov), silnice I/3 (ulice Na Planýrce) (Poříčí), České Budějovice, silnice II/156 (ulice Mánesova), silnice III/00354 (ulice Lidická tř.), Vydal: Magistrát města České Budějovice 31.5.2015
15.12.2014 7:00:00
Uzavírka
III/15276 Brno - Venkov Uzavírka silnice III/15276 (ulice Modřická), Moravany, okr. Brno-venkov, propadlá vozovka, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka z důvodu havarijního stavu části vozovky po výstavbě kanalizace a následné opravy, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , dle DZ na místě objížďky: , Objížďka - pro vozidla nad X tun: Popis objížďky pro vozidla nad 3,5 t: objížďka začíná na křižovatce MK (p.č.1513/1) se silnicí č. III/15276 (ul. Modřická, resp. ul. Moravanská), po které je vedena na kř. vlevo se silnicí č. III/15277 (ul. Vídeňská), po níž pokračuje do města Brna, kde vlevo na kř. navazuje na silnici č. III/15275 (ul. Ořechovská, resp. ul. Hlavní), po které pokračuje do obce Moravany s ukončením objízdné trasy na kř. se silnicí č. III/15276. Objízdná trasa v opačném směru je vedena v opačném sledu., Vydal: Městský úřad Šlapanice 30.10.2015 23:59:00
9.12.2014 0:01:00
Uzavírka
II/290 Liberec Uzavírka silnice II/290, Smědava, okr. Liberec - Desná Souš, okr. Jablonec nad Nisou, uzavřeno, silnice nesplňuje podmínky pro bezpečný provoz, z důvodu pokrytí zledovatělou vrstvou sněhu 31.3.2015 23:59:00
7.12.2014
Uzavírka
I/43 Brno - Město Uzavírka silnice I/43, ulice Sportovní, Brno-Královo Pole, Brno, stavební práce, Částečná uzavírka silnice v místě mostu ev.č. 43-002A – uzavírka pravého mostu , Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 30.6.2015
5.12.2014 14:00:00
Uzavírka
III/4932 Zlín Uzavírka ; na silnici 4932 u obce Lipová okres Zlín , délka 1.5km; vozovka uzavřena v obou směrech; uzavřena silnice v obou směrech z obce Lipová po křižovatku u obce Haluzice. Doba trvání několik měsíců. 6.5.2015 16:05:00
5.12.2014
Uzavírka
III/31526 Šumperk Uzavírka silnice III/31526 (ulice Skalička), Zábřeh, okr. Šumperk, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, v úseku od křižovatky se silnicí III/31519 ul. Skalička po dům č.p. 98, v rámci stavby Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, Vydal: Městský úřad Zábřeh 28.2.2015 23:59:00
5.12.2014 7:00:00
Uzavírka
D1 Benešov Uzavírka D1, mezi km 29 a 29.3, ve směru Bohumín – PL, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, havarijní stav mostu, provoz veden 2 zúženými jízdními pruhy v levém a pravem pruhu. Snížená rychlost pro vozoidla do 6t na 100km\h a pro vozidla nad 6t na 60km\h 30.8.2015 18:00:00
5.12.2014 7:00:00
Uzavírka
D1 Benešov Uzavírka D1, mezi km 29.3 a 29, ve směru Praha, zúžené jízdní pruhy, havariní stav mostu, zúžené jízdní pruhy, omezení rychlosti vozidel- nad 6 tun 60km/hod., do 6 tun 100 km/hod. 30.8.2015 16:00:00
4.12.2014
Uzavírka
II/180 Plzeň Uzavírka silnice II/180 (ulice Polní), Kyšice, okr. Plzeň-město, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka silnice II/180 mezi Kyšicemi a Dýšinou staničení 20.90 - 21.40 - modernizace trati ČD, Objížďka - bez rozlišení, úplná: silnice II/180, Kyšice, okr. Plzeň-město, Provoz veden po nové přeložce, Vydal: Magistrát města Plzně 30.1.2017
1.12.2014 12:32:00
Uzavírka
III/4972 Zlín Uzavírka silnice III/4972 (ulice Masarykova) - ulice Jar. Staši, Zlín, okr. Zlín, práce údržby, práce na komunikaci ukončeny do dubna zatím probíha mimo komunikaci - opravy chodníků a úprava křižovatek.Provoz neomezen. 30.3.2015 12:32:00
6.1.2015
Uzavírka
III/3982 Znojmo Uzavírka silnice III/3982, Trstěnice, okr. Znojmo, práce na inženýrských sítích, provoz převeden protisměru v zúžených jízdních pruzích, Do 31.08.2015 23:59, Z důvodu budování kanalizace v obci Trstěnice je nutná částečná uzavírka na silnicích II/398, III/398 1 a III/398 2 v intravilánu obce Trstěnice. Jedná se o pohyblivé pracovní místo, které bude v max. délce 30m. Provoz bude usměrněn přechodným dopravním značením. , Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 31.8.2015 23:59:00
6.1.2015
Uzavírka
II/398 Znojmo Uzavírka silnice II/398, v katastru obce Trstěnice, okr. Znojmo, práce na inženýrských sítích, provoz převeden protisměru v zúžených jízdních pruzích, Do 31.08.2015 23:59, Z důvodu budování kanalizace v obci Trstěnice je nutná částečná uzavírka na silnicích II/398, III/398 1 a III/398 2 v intravilánu obce Trstěnice. Jedná se o pohyblivé pracovní místo, které bude v max. délce 30m. Provoz bude usměrněn přechodným dopravním značením. , Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 31.8.2015 23:59:00
2.12.2014 10:00:00
Uzavírka
III/3981 Znojmo Uzavírka silnice III/3981, Trstěnice, okr. Znojmo, práce na inženýrských sítích, provoz převeden protisměru v zúžených jízdních pruzích, Do 31.08.2015 23:59, částečná uzavírka z důvodu budování kanalizace Jedná se o pohyblivé pracovní místo, které bude v max. délce 30m. Provoz bude usměrněn přechodným dopravním značením, Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 31.8.2015 23:59:00
1.12.2014
Uzavírka
II/102 Praha-západ Uzavírka silnice II/102, v katastru obce Jíloviště, okr. Praha-západ, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, uzavírka jednoho jízdního pruhu v úseku u Vranské přehrady, doprava řízena světelným signalizačním zařízením z důvodů provádění sanace skalního masivu nad silnicí, délka omezení 250m, Vydal: Městský úřad Černošice 30.4.2015 23:59:00
1.12.2014
Uzavírka
II/429 Vyškov Uzavírka silnice II/429, Nesovice, okr. Vyškov, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice v rozsahu od připojení místní komunikace u budovy č.p. 146 vpravo až po konec obce, Vydal: Městský úřad Bučovice 31.5.2015 23:59:00
30.11.2014
Uzavírka
I/56 Frýdek-Místek Uzavírka silnice I/56, Frýdlant nad Ostravicí, okr. Frýdek-Místek, práce na údržbě mostu, levý jízdní pruh uzavřen, oprava mostu 56-088, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.4.2015 23:59:00
24.11.2014 8:00:00
Uzavírka
II/315 Šumperk Uzavírka silnice II/315 (ulice Dvorská), Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka provozu, v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Valová po křižovatku s místní komunikací ul. Kozinova, Objížďka - obousměrná, dopravním značením : po silnici II/369 v ulici Dvorská, místní komunikaci ulice Bezručova, silnici III/31527 ulice Postřelmovská a přes novou okružní křižovatku po silnici II/315 nám. Osvobození a ulice Žižkova a Valová; obousměrně, Vydal: Městský úřad Zábřeh 15.2.2015 23:59:00
10.11.2014
Uzavírka
II/322 Pardubice Uzavírka silnice II/322, v katastru obce Chvaletice, okr. Pardubice, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka provozu na silnici II/322 ve Chvaleticích - uzavření jednoho jízdního pruhu v úseku ca 10 m u areálu firmy MABA Eurobeton z důvodu havarijního stavu mostu ev. č. 322-010, provoz veden po mostním provizoriu, Vydal: Městský úřad Přelouč 31.8.2015 23:59:00
1.12.2014
Uzavírka
I/13 Děčín Uzavírka silnice I/13 (ulice Kamenická), Děčín, okr. Děčín, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, z důvodu rekonstrukce silnice, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 30.6.2015 23:59:00
20.11.2014 8:00:00
Uzavírka
II/298 Pardubice Uzavírka silnice II/298, v katastru obce Rokytno, část obce Bohumileč, okr. Pardubice, obecné ohrožení, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Částečná uzavírka - zúžení na jeden jízdní pruh, v úseku most ev.č. 298-006 přes Ředický potok.Obousměrný provoz zachován - střídavý, Vydal: Magistrát města Pardubic 30.6.2015 16:00:00
25.11.2014 7:00:00
Uzavírka
I/37 Pardubice Uzavírka silnice I/37, v katastru obce Opatovice nad Labem, okr. Pardubice, uzavřeno, stavební práce, Uzavírka silnice I/37, v západní části okružní křižovatky (rondelu) MUK Opatovice nad Labem, v místě křížení silnice R35 a silnice I/37 (úsek silnice mezi výjezdem z rondelu na Prahu a výjezdem od Prahy na rondel). , Objížďka - bez rozlišení, ODSH-72372/2014-Sa: Není stanovena. Silniční provoz bude veden po okružní křižovatce (rondelu) MUK Opatovice nad Labem. Vjezdy a výjezdy ze všech větví napojených na rondel budou zajištěny. Silniční provoz bude usměrněn přenosným dopravním značením, Vydal: Krajský úřad Pardubického kraje 31.3.2015 23:59:00
1.12.2014 8:00:00
Uzavírka
I/13 Děčín Uzavírka ; v ulici Kamenická v obci Děčín; ul. Kamenická od křižovatky s ul. Lipová po objekt ZŠ; práce na silnici ve velkém rozsahu; rekonstrukce silnice č. I/13, uzavírka komunikace s řízením provozu pomocí SSZ 30.6.2015 22:00:00
24.11.2014 8:00:00
Uzavírka
II/145 Klatovy Uzavírka silnice II/169 - silnice II/145, část obce Bohdašice, Dlouhá Ves, okr. Klatovy, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka sil. II/169, Vydal: Městský úřad Sušice 30.6.2015 23:59:00
16.11.2014
Uzavírka
R4 Příbram Uzavírka R4, mezi km 32.4 a 32.3, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh z důvodu uzavření pravého jízdního pásu rychlostní silnice č. R 4 v úseku km 32,260 – 32,365 a převedené provozu do levého jízdního pásu v režimu dopravy 1+1 25.6.2015 23:59:00
16.11.2014
Uzavírka
R4 Příbram Uzavírka R4, mezi km 32.3 a 32.4, ve směru Příbram, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, práce na silnici, Do 25.06.2015 23:59, Uzavírka pravého jízdního pásu rychlostní silnice č. R 4 v úseku km 32,260 – 32,365. Dopravní proudy ve směru Příbram budou po dobu uzavírky ad a) převedeny v km 32,230 přes stávající přejezd středního dělícího pásu rychlostní silnice jednoho jízdního pruhu levého jízdního pásu rychlostní silnice a v km 32,395 budou převedeny přes stávající přejezd středního dělícího pásu rychlostní silnice zpět pravého jízdního pásu rychlostní silnice (režim dopravy 1+1). 25.6.2015 23:59:00
14.11.2014
Uzavírka
III/2627 Česká Lípa Uzavírka silnice III/2627, Horní Libchava, okr. Česká Lípa, obecné ohrožení, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka provozu v místě propustku u pošty za účelem zabezpečení staveniště při akci „III/2627 HORNÍ LIBCHAVA – HAVÁRIE PROPUSTKU", Vydal: Městský úřad Česká Lípa 31.5.2015 23:59:00
15.11.2014
Uzavírka
III/3546 Olomouc Uzavírka silnice III/03546 - místní komunikace, Litovel, okr. Olomouc, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka silnice, Vydal: Městský úřad Litovel 30.6.2015
19.11.2014 7:00:00
Uzavírka
III/24091 Děčín Uzavírka silnice III/24091, část obce Loučky, Verneřice, okr. Děčín, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, z důvodu výstavby kanalizace a ČOV., Vydal: Magistrát města Děčín 28.2.2015 23:59:00
7.11.2014 5:00:00
Uzavírka
III/351 Tábor Uzavírka silnice III/00351, v katastru obce Řípec, okr. Tábor, uzavřeno, stavební práce, pro provedení stavby „Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – II. část, úsek Soběslav – Veselí nad Lužnicí; demontáž kolejiště železniční tratě“ v místě křížení s žel. tratí, od silnice I/3 až po trafostanici, Objížďka - bez rozlišení, 1: Veškerá silniční doprava včetně vozidel HZS, ZZS do obce Ŕípec bude využívat novou přeložku silnice III/00351 na kterou se odbočí ze silnice I/3 ve Veselí nad Lužnicí a napojí se na stávající silnici III/00351 u el. rozvodny. Na přeložce silnice III/00351 budou na mostě přes dráhu a obrusných vrstvách probíhat dokončovací práce. Délka objížďky ve směru od Soběslavi cca 2km, ve směru od Veselí nad Lužnicí cca 0,1 km , Vydal: Městský úřad Soběslav 31.12.2099 23:59:00
7.7.2014 7:00:00
Uzavírka
D8 Ústí n. Labem Uzavírka ; D8 - 64.7km až R63 5.6km na trase Krásný Les - Řehlovice - Bystřany; práce na silnici ve velkém rozsahu; provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh; R63, km 6.2, ve směru Ústí nad Labem - D8, km 64.5, ve směru Ústí nad Labem, provoz převeden do protisměru, stavební práce, Doprava v pravém jízdním pásu rychlostní silnice R63 a navazující dálnice D8 z Teplic ve směru Ústí nad Labem bude od km 5,650 (R63) svedena do pravého jízdního pruhu a přes přejezd středního dělícího pásu v km 5,955 – 6,060 (R63) převedena do protisměrného jízdního pásu. V režimu 1+1 bude pokračovat až k přejezdu středního dělícího pásu v km 65,120 – 65,140 (D8), kterým bude převedena zpět do pravého jízdního pásu a dále bude pokračovat bez omezení. Sjezd a nájezd na křižovatce Řehlovice (EXIT 7) bude umožněn 1.7.2015 0:55:00
7.7.2014 7:00:00
Uzavírka
D8 Ústí n. Labem Uzavírka ; D8 - 65.2km na trase Řehlovice - Bystřany - Krásný Les; D8, km 65.53, ve směru Řehlovice - R63, km 6.52, ve směru Ústí nad Labem, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, stavební práce,; práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh; práce na silnici ve velkém rozsahu; výstavba MÚK Řehlovice. Směr Ústí nad Labem – Teplice: Doprava v levém pásu dálnice D8 a navazující rychlostní silnice R63 z Ústí nad Labem ve směru Teplice bude od km 65,530 (D8) svedena do pravého jízdního pruhu, ve kterém bude vedena na konec uzavírky v km 5,930 (R63) v režimu 1+1. Sjezd na MÚK Stadice (EXIT 65) bude umožněn. Sjezd a nájezd na křižovatce Řehlovice (EXIT 7) bude umožněn. 1.7.2015 0:50:00
3.11.2014
Uzavírka
III/24091 Děčín Uzavírka silnice III/24091, část obce Loučky, Verneřice, okr. Děčín, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, z důvodu výstavby kanalizace a ČOV., Vydal: Magistrát města Děčín 28.2.2015 23:59:00
1.11.2014
Uzavírka
II/355 Chrudim Uzavírka silnice II/355, Holetín, část obce Dolní Holetín, okr. Chrudim, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, II.etapa uzavírky silnice II/355 - částečná uzavírka v km 4,420 - 4,550 v obci Holetín, z důvodu stavebních prací na opěrné zdi v rámci stavby "Modernizace silnice II/355 Hlinsko-Dřeveš". Uzavřena polovina vozovky, provoz kyvadlový po volné polovině vozovky řízen SSZ, Vydal: Městský úřad Hlinsko 30.6.2015
3.11.2014 8:00:00
Uzavírka
III/19018 Klatovy Uzavírka silnice III/19018 (ulice Chodská), Nýrsko, okr. Klatovy, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Úplná uzavírka provoz silnice III/19018 Nýrsko ul. Chodská, sil. III/19018 ul. Chodská, Nýrsko v délce 600 m, Objížďka - obousměrná: silnice III/19018 (ulice Petra Bezruče), Nýrsko - silnice III/19015, Chudenín, okr. Klatovy, po sil. II/190 a III/19018 a MK Chudenín - Hadrava, Vydal: Městský úřad Klatovy 31.3.2015 23:59:00
2.11.2014 7:00:00
Uzavírka
III/3537 Šumperk Uzavírka silnice III/03537, Mohelnice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka silnice č. III/03537 v obci Podolí u Mohelnice, pro akci: "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze". Nestanovena objízdná trasa. Částečně uzavřenými pracovními úseky bude umožněn průjezd. Za snížené viditelnosti (tma, mlha, hustý déšť, sněžení) bude přechodná úprava provozu osvětlena., Vydal: Městský úřad Mohelnice 15.6.2015 22:00:00
1.11.2014
Uzavírka
II/117 Plzeň - Jih Uzavírka silnice II/117, Letiny, okr. Plzeň-jih, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka silnice č. II/117 v průjezdním úseku obcí Letiny v úseku od křižovatky se silnicí č. III/11755 po most přes Podhrázský potok u č.p. 94 , Vydal: Městský úřad Blovice 30.6.2015 23:59:00
1.11.2014
Uzavírka
II/610 Mladá Boleslav Uzavírka silnice II/610, Žďár, část obce Doubrava, okr. Mladá Boleslav - Svijany, okr. Liberec, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka silnice II/610 v k.ú. Loukov u MH a Žďár u MH - mezi křižovatkou se silnicí III/27922 ve směru na Žďár a Loukov u Mnichova Hradiště a hranicí Středočeského a Libereckého kraje u mostu ev.č. 610-034 u obce Svijany, Objížďka - bez rozlišení: a) objížďka pro vozidla nad 12t po rychlostní silnici R 10 s nájezdem ve Březině (ve směru na Turnov) a v Příšovicích (ve směru na Prahu) b) objížďka pro vozidla do 12t ve směru od Svijan po silnici II/279 na křižovatku se silnicí III/27917, dále po silnici III/27917 (směr Loukov) na křižovatku se silnicí III/27922, dále po III/27922 zpět na silnici II/610 (zůstává stejná jako v případě rozhodnutí MH- VŽP/7261/2014/165/Mac ze dne 29.07.2014), Vydal: Městský úřad Mnichovo Hradiště 30.11.2015 23:59:00
23.10.2014 7:00:00
Uzavírka
III/10226 Příbram Uzavírka silnice III/10226, v katastru obce Svaté Pole, okr. Příbram, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, v místě mimoúrovňového křížení rychlostní silnice R4 se silnicí III/ 10226 (MUK Dobříš – jih, exit 32): provádění stavebních prací a umístění podpěrné konstrukce provizorního přemostění při stavbě: „ R4 - Oprava mostu 4-022 Dobříš, Vydal: Městský úřad Dobříš 6.11.2015 23:59:00
30.10.2014 8:00:00
Uzavírka
III/10514 Benešov Uzavírka silnice III/10514, Lešany, část obce Břežany, okr. Benešov, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka v rámci výstavby ČOV Lešany a stoky "A" a "AA", Vydal: Městský úřad Benešov 30.4.2015 16:00:00
30.10.2014 8:00:00
Uzavírka
III/1065 Benešov Uzavírka silnice III/1065, Lešany, okr. Benešov, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka v rámci výstavby ČOV Lešany a stoky "A" a "AA", Vydal: Městský úřad Benešov 31.8.2015 16:00:00
15.10.2014
Uzavírka
II/232 Rokycany Uzavírka silnice II/232, část obce Na Křemenáči, Břasy, okr. Rokycany, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Břasy, silnice č. II/232 (v úseku staničení km 9,880 - km 12,420), Vydal: Městský úřad Rokycany 30.5.2015 23:59:00
15.10.2014
Uzavírka
I/18 Příbram Uzavírka silnice I/18, Obory - Vestec, okr. Příbram, sesuvy půdy, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, uzavírka silnice č. I/18, v úseku km staničení cca 31,400 – 31,550, z ůvodu realizace sanace sesutého svahu včetně poškozené kamenné opěrné zdi v patě svahu, který bude následovně zajištěn novou gabionovou opěrnou zídkou. Násypové těleso bude opatřeno nezpevněnou krajnicí v šíři 1,5m pro osazení silničního svodidla. Provoz bude veden kyvadlově. , Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje 31.10.2015 23:59:00
22.9.2014
Uzavírka
III/1151 Frýdek-Místek Uzavírka silnice III/01151, Dolní Lomná, okr. Frýdek-Místek, práce na zpevněné krajnici, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Osazení dopravního značení na pozemní komunikaci č. III/01151 v obci Dolní Lomná, z důvodu částečného omezení silničního provozu pro realizaci cyklostezky na základě stavby „Cyklostezky Dolní Lomná II etapa“. Při provádění stavebních prací podél silnice č. III/01151 bude přechodným dopravním značením označeno pracovní místo v délce cca 50 m, které se bude posunovat podle postupu stavebních prací. Bude zachován obousměrný provoz, kdy v místě stavebních prací budou řidiči upozorněni na práci na silnici a místo bude označeno za pomocí směrovacích desek. , Vydal: Městský úřad Jablunkov 30.4.2015 23:59:00
30.9.2014 7:00:00
Uzavírka
II/201 Plzeň - Sever Uzavírka silnice II/201, v katastru obce Kralovice, okr. Plzeň-sever, práce na údržbě mostu, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Do 01.10.2015 23:59, havárie mostu, zúžení průjezdního profilu, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/201, v katastru obce Kralovice, okr. Plzeň-sever, po volné části vozovky, Vydal: Městský úřad Kralovice 1.10.2015 23:59:00
25.9.2014
Uzavírka
III/32 Praha-západ Uzavírka silnice III/0032, v katastru obce Průhonice, okr. Praha-západ, uzavřeno, úplná uzavírka silnice III/0032, povodňové škody 1.10.2015 23:59:00
25.9.2014
Uzavírka
II/315 Ústí n. Orlicí Uzavírka silnice II/315, Tatenice, okr. Ústí nad Orlicí, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka silnice II/315 Tatenice – Hoštejn v úseku od křižovatky se silnicí II/368 po hranici Pardubického kraje z důvodu provádění stavby: „Modernizace silnice II/315 Krasíkov – Tatenice – hranice kraje“., Objížďka - bez rozlišení, neurčeno: místní komunikace, Tatenice, okr. Ústí nad Orlicí - silnice II/315, Hoštejn, okr. Šumperk, přes: silnice II/315, silnice I/43 (ulice Dobrovského) (Lanškroun), Albrechtice, ulice Na Pilníku, Štíty, silnice I/11 (Jakubovice), silnice II/315 (ulice Sušilova) (Zábřeh), Kosov, místní komunikace, Vydal: Městský úřad Lanškroun 31.8.2015 23:59:00
23.9.2014 7:00:00
Uzavírka
I/3 Tábor Uzavírka silnice I/3, v katastru obce Sudoměřice u Tábora, okr. Tábor, omezení, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice I/3 u Sudoměřic u Tábora, a to před železničním mostem ev.č. 3-047P ve směru jízdy od Tábora (v délce cca 200 m), okres Tábor. Výstavba nové trasy železnice v místě křížení se stávající silnicí I/3. Objízdná trasa: Doprava bude vedena po nově vybudované provizorní přeložce (dva jízdní pruhy, každý o šířce 3,0 m). Vedení linkové osobní dopravy: Nedojde ke zrušení ani přemístění zastávek linkové osobní dopravy, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 15.7.2015 23:59:00
30.9.2014
Uzavírka
II/290 Liberec Uzavírka silnice II/290, ulice P. Bezruče, Hejnice, okr. Liberec, práce na inženýrských sítích, provoz převeden protisměru, Do 31.10.2015 23:59, částečná uzavírka provozu na sil. II/290 v obci Hejnice z důvodu výstavby kanalizace, celková délka úseku cca 1750 m - v tomto úseku budou vždy max. 3 pracovní místa po cca 25 m, Vydal: Městský úřad Frýdlant 31.10.2015 23:59:00
15.9.2014 11:00:00
Uzavírka
II/449 Olomouc Uzavírka silnice II/449, Dlouhá Loučka - Valšovský Důl, okr. Olomouc, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka silnice II/449 na trase Dlouhá Loučka - Valšovský Důl, Objížďka - bez rozlišení: ulice Polní - silnice II/449 (ulice Valšův Důl), část obce Valšův Důl, Dlouhá Loučka, okr. Olomouc, přes: silnice II/446 (Uničov), Pňovice, silnice II/447 (Lužice), silnice I/46 (Horní Loděnice), silnice I/45 (Lomnice), místní komunikace (Valšov), silnice II/370 (Rýmařov), Vydal: Městský úřad Uničov 30.8.2015 23:59:00
1.4.2014
Uzavírka
I/11 Ostrava Uzavírka silnice I/11 (ulice Rudná), Poruba, Ostrava, provoz převeden protisměru, Do 30.08.2015 23:59, výstavba mostu, výstavba MÚK v rámci stavby "prodloužená Rudná" 30.8.2015 23:59:00
15.9.2014 7:00:00
Uzavírka
II/322 Kolín Uzavírka silnice II/322, v katastru obce Kojice, okr. Pardubice, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka silnice II. třídy č. 322 v km 11,700 - 12,200 Kojice, Objížďka - obousměrná: II/327 Týnec nad Labem - II/327 Záboří nad Labem - III/3278 Kobylnice - I/2 Bernardov - I/2 Zdechovice - II/322 Chvaletice - II/322 Kojice, Vydal: Městský úřad Přelouč 31.3.2015 16:00:00
8.9.2014 20:05:00
Uzavírka
R52 Brno - Venkov Uzavírka ; R52 - 23-20km na trase Pohořelice - Brno mezi obcemi Pohořelice a Medlov okres Brno-venkov; silnice R52 km. 23 - 20 směr Mikulov - Brno; levý jízdní pruh uzavřen; uzavřen levý JP 9.9.2015 15:00:00
9.9.2014 8:00:00
Uzavírka
II/322 Pardubice Uzavírka silnice II/322, Pardubice IV, Pardubice - (ulice Křičenského), Dašice, okr. Pardubice, práce na inženýrských sítích, Částečná uzavírka silnice č. II/322 v úseku Černá za Bory – Zminný – Dašice, důvodu umístění mechanizace a montážní jámy pro protlak před Dašicemi. Objízdná trasa se nenařizuje., Vydal: Magistrát města Pardubic 30.4.2015 20:00:00
9.9.2014
Uzavírka
III/2886 Jablonec n. Nisou Uzavírka silnice III/2886, v katastru obce Zlatá Olešnice, okr. Jablonec nad Nisou, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice III/2886, v úseku silničního mostu ev.č. 2886-2 (u čp. 17, Lhotka u Zlaté Olešnice), a to z důvodu provádění stavebních prací v rámci rekonstrukce dotčeného silničního mostu, Objížďka - obousměrná, dopravním značením: silnice III/2886, Zlatá Olešnice, část obce Lhotka - silnice III/29053, Plavy, okr. Jablonec nad Nisou, obousměrně po silnici III/2886, III/29055, III/29053 a silnici I/10 tj. obcí Zlatá Olešnice, Plavy, Držkov , Vydal: Městský úřad Tanvald 27.6.2015 23:59:00
30.6.2014
Uzavírka
I/11 Ostrava Uzavírka silnice II/647, křiž. se sil. I/11, Ostrava, práce na silnici ve velkém rozsahu, výstavba mostu v rámci stavby prodloužená Rudná 30.8.2015 23:59:00
25.2.2013
Uzavírka
III/2407 Praha-západ Uzavírka silnice III/2407, Velké Přílepy - Úholičky, okr. Praha-západ, uzavřeno, úplná uzavírka silnice III/2407 z důvodu havarijního stavu opěrné zdi podél silnice III/2407 25.2.2016
24.7.2013
Uzavírka
III/335 Tábor Uzavírka silnice III/0335, v katastru obce Chotoviny, část obce Vrážná, okr. Tábor, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice III/0335, Vrážná – hráz rybníka Dlážděný, od km 4,500 do km 4,600 – provoz bude sveden do jednoho jízdního pruhu a řízen světelným signalizačním zařízením, Objížďka - xxx: silnice III/0335, v katastru obce Chotoviny, část obce Vrážná, okr. Tábor, Vydal: Městský úřad Tábor 20.6.2015 23:59:00

nahoru

DOPRAVNÍ UZAVÍRKY VE SLEDOVANÝCH MĚSTECH

platnost od město ulice směr událost popis platnost do
2.2.2015
Uzavírka
Zábřeh Dvorská - Uzavírka silnice II/369 (ulice Dvorská) - silnice II/315 (ulice Dvorská), Zábřeh, okr. Šumperk, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, práce na inženýrských sítích, zvláštní užívání silnice II/369 ul. Dvorská a II/315 u. Sušilova a to v úseku od křižovatky s MK ul. Kozinova a Žerotínov po křižovatku s MK ul. Bezručova, Vydal: Městský úřad Zábřeh 31.3.2015 23:59:00
2.2.2015 8:00:00
Uzavírka
Benešov Na Spořilově - Uzavírka ulice Na Spořilově, Benešov, okr. Benešov, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka části místní komunikace, Objížďka - bez rozlišení: ulice Na Spořilově - ulice Antuškova, Benešov, okr. Benešov, přes: ulice Antuškova, silnice II/112 (ulice Čechova), ulice Na Spořilově, Vydal: Městský úřad Benešov 13.2.2015 16:00:00
2.2.2015 7:00:00
Uzavírka
Zábřeh Skalička - Uzavírka silnice III/31519 (ulice Skalička), Zábřeh, okr. Šumperk, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, práce na inženýrských sítích, zvláštní užívání silnice (provoz řízen semafory) silnice v úseku od domu adr. Skalička 1795/41 po dům adr. Na Drahách 1778/7, z důvodu provádění stavebních prací v rámci stavby Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, Vydal: Městský úřad Zábřeh 31.3.2015 23:59:00
17.2.2015
Uzavírka
Zábřeh Sušilova - Uzavírka silnice II/315 (ulice Sušilova), Zábřeh, okr. Šumperk, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání silnice II/315 v Zábřehu, ul. Sušilova v úseku od křižovatky s MK ul. U Bořin po dům č.p. 29 prováděním stavebních prací stavby "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze" . Při II. etapě, cca od 01.02. do 31.03., bude provoz řízen světelným signalizačním zařízením a dojde také k dočasnému přemístění pracemi dotčené autobusové zastávky Sušilova-škola. , provoz řízen světelným signalizačním zařízením , Vydal: Městský úřad Zábřeh 31.3.2015 23:59:00
1.2.2015
Uzavírka
Šumperk Sluneční - Uzavírka ulice Sluneční, Šumperk, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Vydal: Městský úřad Šumperk 31.3.2015 23:59:00
2.2.2015
Uzavírka
Chomutov Písečná - Uzavírka ulice Písečná, Chomutov, okr. Chomutov, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka provozu na vozovce a parkovištích, z důvodu revitalizace celého prostranství. Objížďka není nařízena, Vydal: Magistrát města Chomutova 31.12.2015 23:59:00
1.2.2015
Uzavírka
Brno Barvičova - Uzavírka ulice Barvičova, Brno-střed, Brno, uzavřeno, práce na silnici, uzavřeno z důvodu celkové rekonstrukce inženýrských sítí, Vydal: Magistrát města Brna 17.11.2015 23:59:00
1.2.2015
Uzavírka
Úvaly Pražská - Uzavírka silnice III/01214 (ulice Pražská), Úvaly, okr. Praha-východ, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka části silnice, z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu-modernizace traťového úseku Praha Běchovice-Úvaly s objízdnou trasou po MK Jiráskova,Klánovická na silnici II/101 ke křižovatce silnic II/101x I/12-doleva po I/12 ke křižovatce silnic I/12 x III/01214- doleva na silnici III/01214-obousměrně, Objížďka - obousměrná: , Vydal: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 9.2.2015
1.2.2015
Uzavírka
Mohelnice Masarykova - Uzavírka ulice Masarykova, Mohelnice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka z důvodu akce Vytvoření nové kanalizační stoky (výkop, montáž, zásyp)“v rámci realizace stavby „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze; Horní Pomoraví II-Jih, Vydal: Městský úřad Mohelnice 28.2.2015 23:59:00
1.2.2015
Uzavírka
Mohelnice Boženy Němcové - Uzavírka ulice Boženy Němcové, Mohelnice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka z důvodu akce Vytvoření nové kanalizační stoky (výkop, montáž, zásyp)“v rámci realizace stavby „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze; Horní Pomoraví II-Jih, Vydal: Městský úřad Mohelnice 28.2.2015 23:59:00
1.2.2015 7:00:00
Uzavírka
Brno Masná - Uzavírka ulice Masná, Brno-jih, Brno, uzavřeno, práce na silnici, Objížďka - bez rozlišení: silnice č. II/374 ul. Černovická, silnice č. I/41 ul. Svatopetrská, silnice č. I/41 ul. Dornych, silnice č. I/42 ul. Zvonařka, ul. Masná, Vydal: Magistrát města Brna 30.4.2015 23:59:00
31.1.2015
Uzavírka
Mariánské Lázně Nehrova - Uzavírka ulice Nehrova, mezi křižovatkami ulic Mírové náměstí a Purkyňova, Mariánské Lázně, okr. Cheb, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, stavební práce, Uzavření jednoho jízdního pruhu v ulici Nehrova u č.p. 32 Dům Rozkvět. Umístění ochranného lešení u výše uvedeného vyhořelého domu , Vydal: Městský úřad Mariánské Lázně 30.6.2015 23:59:00
31.1.2015 7:30:00
Uzavírka
Plzeň Na Roudné - Uzavírka ulice Na Roudné, Plzeň 1, Plzeň, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Částečná uzavírka z důvodu stavebních prací spočívajících ve zhotovení vodovodní přípojky, Vydal: ÚMO Plzeň 01 2.2.2015 12:30:00
29.1.2015
Uzavírka
Brno Petřvaldská - Uzavírka ulice Petřvaldská - ulice Šmejkalova, Brno-Žabovřesky, Brno, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Uzavírka se povoluje z důvodu havárie kanalizace na místní komunikaci. Ulice Petřvaldská, Brno, bude uzavřena v délce úseku 63,26 m mezi uzlovými body č. 3651 – č. 3701. Objížďka je vedena v případě uzavírky ulice Petřvaldská po ulici Bráfova – Drnovická - Šmejkalova, a to oběma směry., Vydal: ÚMČ Brno Žabovřesky 28.2.2015 23:59:00
29.1.2015 8:30:00
Uzavírka
Praha Branišovská - Uzavírka ; v ulici Branišovská v obci Praha , délka 2.2km; komunikace uzavřena mezi ul. Komořanská a Nad Šancemi; vozovka uzavřena v obou směrech; komunikace uzavřena vzhledem k nebezpečí sesuvu půdy, který v současné době klimatické podmínky nedovolují řešit 2.2.2015
28.1.2015 9:50:00
Uzavírka
Praha Branišovská - Uzavírka ulice Branišovská, mezi křižovatkami ulic Hudcova a Nad šancemi, Praha 12, Praha, uzavřeno, padající kamení 4.2.2015 9:50:00
2.2.2015 8:00:00
Uzavírka
Praha Formánkova - Uzavírka ulice Formánkova, Praha 8, Praha, práce na silnici, oprava povrchu chodníků 8.2.2015 14:15:00
26.1.2015
Uzavírka
Karlovy Vary Petřín - Uzavírka ulice Petřín, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, V obci Karlovy Vary, k. ú. Karlovy Vary ulice Petřín částečně uzavřena místní komunikace ul. Petřín o délce cca 15 m. Důvodem částečné uzavírky je zajištění havarijního stavu opěrné zdi, Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 10.3.2015 23:59:00
27.1.2015 8:00:00
Uzavírka
Zábřeh Dlouhá - Uzavírka křižovatka ulice Závořická, ulice Dlouhá, Zábřeh, okr. Šumperk, provoz převeden protisměru, práce na inženýrských sítích, Do 10.02.2015 23:59, částečně omezení provozu prováděním stavebních prací v rámci stavby "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze , Vydal: Městský úřad Zábřeh 10.2.2015 23:59:00
27.1.2015 8:00:00
Uzavírka
Zábřeh Alšova - Uzavírka ulice Alšova - ulice Zelená, Zábřeh, okr. Šumperk, provoz převeden protisměru, práce na inženýrských sítích, Do 10.02.2015 23:59, omezení provozu v ul. Postřelmovská v prostoru s křižovatkami ulic Alšova a Zelená, Vydal: Městský úřad Zábřeh 10.2.2015 23:59:00
12.1.2015
Uzavírka
Karlovy Vary Mattoniho nábřeží - Uzavírka silnice II/222, Karlovy Vary - Šemnice, okr. Karlovy Vary, práce na zpevněné krajnici, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Zajištění skalních masívů, Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 31.3.2015
26.1.2015
Uzavírka
Šumperk Majakovského - Uzavírka ulice Majakovského, mezi křižovatkami ulic Bludovská a Dobrovského, Šumperk, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Vydal: Městský úřad Šumperk 31.3.2015 23:59:00
26.1.2015 7:00:00
Uzavírka
Karlovy Vary Zlatá - Uzavírka ulice Zlatá, mezi křižovatkami ulic Počernická a Na Kopečku, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, uzavírka části ulice o délce cca 70 m z důvodu uložení kanalizace. Objížďka není stanovena, průjezd možný po přilehlých místních komunikacích, Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 7.2.2015 23:59:00
21.1.2015
Uzavírka
Mohelnice Nerudova - Uzavírka ulice Nerudova, Mohelnice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka z důvodu vytvoření nové kanalizační stoky, v rámci realizace stavby Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy, Vydal: Městský úřad Mohelnice 28.2.2015 23:59:00
21.1.2015 6:00:00
Uzavírka
Jihlava Mostecká - Uzavírka ulice Mostecká, mezi křižovatkami ulic U Viaduktu a Pražská, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka místní komunikace z důvodu výstavby kanalizace, uzavřeno postupně po úsecích cca 20 - 30 m, Vydal: Magistrát města Jihlavy 20.7.2015 23:59:00
30.1.2015
Uzavírka
Zábřeh Malá strana - Uzavírka ulice Malá strana, Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci v Zábřeze, v úseku od domu čp. 43 po dům čp. 33, cca 105m., Vydal: Městský úřad Zábřeh 23.2.2015 23:59:00
12.1.2015
Uzavírka
Zábřeh Sušilova - Uzavírka silnice II/315 (ulice Sušilova), Zábřeh, okr. Šumperk, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání silnice v úseku od křižovatky s MK ul. U Bořin po dům č.p. 29 v rámci stavby Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, Vydal: Městský úřad Zábřeh 1.2.2015 23:59:00
20.1.2015
Uzavírka
Praha Dobřichovská - Uzavírka ulice Račiněveská, Praha 21, Praha, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, bezvýkopová technologie - kanalizace, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , B1, E 13 - "Mimo vozidel stavby": ulice Domanovická - ulice Rápošovská, Praha 21, Praha, Vydal: ÚMČ Praha 21 8.2.2015 23:59:00
26.1.2015 7:00:00
Uzavírka
Plzeň Pařížská - Uzavírka ulice Pařížská, Plzeň 3, Plzeň, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka místní komunikace, z důvodu provádění stavebních prací (kanalizace, vodovod), Vydal: ÚMO Plzeň 03 5.5.2015 23:59:00
2.2.2015
Uzavírka
Ostrava U Sochy - Uzavírka ulice U Sochy, Stará Bělá, Ostrava, uzavřeno, stavební práce, uzavírka komunikace v obou směrech z důvodu provádění stavebních prací - realizace stavby Kanalizace Folvarek. Uzavírka je rozdělena na 3 etapy. 3 etapa úplná uzavírka Ul. U Sochy v úseku od RD č.p. 842 po křížení ul. U Sochy s ul. Blanická (cca 103 m), Objížďka - bez rozlišení: po ul. Mitrovická, Junácká a Blanická, Vydal: ÚMO Ostrava Stará Bělá 8.2.2015
19.1.2015 6:00:00
Uzavírka
Kralupy nad Vltavou Mostní - Uzavírka silnice II/101 (ulice Mostní), Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Úplná uzavírka silnice č. II/101, v úseku od křižovatky ul. Mostní x S.K.Neumanna x Podřipská, Objížďka - obousměrná: Pro vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 t: Po silnici II/240 směr Velvary, s napojením na silnici I/16 u Velvar (ve staničení cca km 34,300), dále sjezd ze silnice I/16 u Nové Vsi (ve staničení cca km: 41,800) na silnici II/608, ve staničení cca km:16,213 sjezd na silnici II/101, staničení cca km: 74,784 - obousměrně. Pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t: Místními komunikacemi v obci Kralupy nad Vltavou -ul. Tyršova, Chmelova, Erbenova - obousměrně, Vydal: Městský úřad Kralupy nad Vltavou 31.5.2015 23:59:00
14.1.2015
Uzavírka
Brno Slevačská - Uzavírka ulice Slevačská, mezi křižovatkami ulic Táborská a Šámalova, Brno-Židenice, Brno, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, uzavírka v úseku od o. č. 2 po o. č. 12, Objížďka - bez rozlišení: Šámalova-Slevačská-Jílkova-Klíny-Táborská, Vydal: Magistrát města Brna 31.3.2015 23:59:00
14.1.2015
Uzavírka
Brno Slevačská - Uzavírka ulice Slevačská, mezi křižovatkami ulic Táborská a Šámalova, Brno-Židenice, Brno, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, uzavírka v úseku od o. č. 2 po o. č. 12, Objížďka - bez rozlišení: Šámalova-Slevačská-Jílkova-Klíny-Táborská, Vydal: Magistrát města Brna 31.3.2015 23:59:00
6.1.2015
Uzavírka
Praha Jižní spojka - Uzavírka ulice Jižní spojka, Praha 4, Praha, stavební práce, pravý jízdní pruh uzavřen, Stavba protihlukové zdi-jižní spojka a nájezdová větev z ul. Spořilovská ve směru Štěrboholy, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 2.2.2015 23:59:00
2.2.2015 7:00:00
Uzavírka
Vratimov Emana Slívy - Uzavírka ulice Emana Slívy, Vratimov, část obce Horní Datyně, okr. Ostrava-město, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Objížďka - bez rozlišení, DZ: objízdná trasa vedena po místních komunikacích ul. Spojovací, Přespolní, Pomezní, Horní Datyně, Vydal: Městský úřad Vratimov 23.6.2015 23:59:00
19.1.2015
Uzavírka
Praha Opata Konráda - Uzavírka ulice Opata Konráda, mezi křižovatkami ulic Pšpitálem a Cisterciácká, Praha-Zbraslav, Praha, uzavřeno, stavební práce, Od 19.01.2015 00:00 výkopové práce, Objížďka - bez rozlišení: ulice U Malé řeky - ulice Opata Konráda, Praha-Zbraslav, Praha, přes: ulice K přístavišti, ulice Žitavského, Vydal: ÚMČ Praha 16 8.2.2015 23:59:00
19.1.2015
Uzavírka
Praha Opata Konráda - Uzavírka ulice Opata Konráda, mezi křižovatkami ulic Pšpitálem a Cisterciácká, Praha-Zbraslav, Praha, uzavřeno, stavební práce, Od 19.01.2015 00:00 výkopové práce, Objížďka - bez rozlišení: ulice U Malé řeky - ulice Opata Konráda, Praha-Zbraslav, Praha, přes: ulice K přístavišti, ulice Žitavského, Vydal: ÚMČ Praha 16 8.2.2015 23:59:00
19.1.2015 7:00:00
Uzavírka
Ostrava Rudná - Uzavírka silnice I/11 (ulice Rudná), Ostrava-Jih, Ostrava, práce na údržbě mostu, odbočovací pruh uzavřen, oprava mostu , Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.4.2015 23:59:00
20.2.2015 14:00:00
Uzavírka
Ostrava Rudná - Uzavírka silnice I/11 (ulice Rudná), Ostrava-Jih, Ostrava, práce na údržbě mostu, odbočovací pruh uzavřen, Ostrava, sil. I/11 - ul. Rudná - MUK Výškovická - oprava mostu 4787-3.1. a 4787-3.2, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.4.2015 23:59:00
20.2.2015 14:00:00
Uzavírka
Ostrava Rudná - Uzavírka silnice I/11 (ulice Rudná), Ostrava-Jih, Ostrava, práce na údržbě mostu, odbočovací pruh uzavřen, Ostrava, sil. I/11 - ul. Rudná - MUK Výškovická - oprava mostu 4787-3.1. a 4787-3.2, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.4.2015 23:59:00
16.1.2015 7:00:00
Uzavírka
Mariánské Lázně Dusíkova - Uzavírka ulice Dusíkova, Mariánské Lázně, okr. Cheb, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Zjednosměrnění ulice Dusíkova ve směru k obci Zádub ke křižovatce Dusíkova/ Karlovarská , Ulice je zjednosměrněna ve směru šipek, opačný směr je veden ulicí Karlovarská , Objížďka - obousměrná: ulice Karlovarská - ulice Reitenbergerova, Mariánské Lázně, okr. Cheb, přes: ulice Goethovo náměstí, ulice Karlovarská, Objízdná trasa je obousměrná, , Vydal: Městský úřad Mariánské Lázně 31.3.2015 23:59:00
16.1.2015 7:00:00
Uzavírka
Mariánské Lázně Dusíkova - Uzavírka ulice Dusíkova, Mariánské Lázně, okr. Cheb, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Zjednosměrnění ulice Dusíkova ve směru k obci Zádub ke křižovatce Dusíkova/ Karlovarská , Ulice je zjednosměrněna ve směru šipek, opačný směr je veden ulicí Karlovarská , Objížďka - obousměrná: ulice Karlovarská - ulice Reitenbergerova, Mariánské Lázně, okr. Cheb, přes: ulice Goethovo náměstí, ulice Karlovarská, Objízdná trasa je obousměrná, , Vydal: Městský úřad Mariánské Lázně 31.3.2015 23:59:00
16.2.2015
Uzavírka
Teplice Bílinská - Uzavírka ulice Bílinská, Teplice, okr. Teplice, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Provádění stavebních prací – rekonstrukce kanalizace a vodovodu., Vydal: Magistrát města Teplice 31.3.2015 23:59:00
19.1.2015
Uzavírka
Praha Ebrova - Uzavírka ulice Ebrova, Praha-Řeporyje, Praha, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka ul. Ebrova z důvodu výstavby kanalizace v Řeporyjích, Vydal: ÚMČ Praha 13 31.3.2015 23:59:00
14.1.2015 20:00:00
Uzavírka
Teplice Bílinská - Uzavírka ulice Bílinská, Teplice, okr. Teplice, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Provádění stavebních prací – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Vydal: Magistrát města Teplice 15.2.2015 23:59:00
12.1.2015 5:00:00
Uzavírka
Brno Bítešská - Uzavírka Pisárecký tunel - ulice Bítešská směr Praha, uzavřeno, sledujte značky pro objížďku 2.2.2015 21:00:00
13.1.2015
Uzavírka
Hranice Čechova - Uzavírka ulice Čechova, Hranice, okr. Přerov, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka části místní komunikace, z důvodu provádění stavebních prací - oprava břehové zdi na potoku Velička, Vydal: Městský úřad Hranice 31.3.2015 23:59:00
12.1.2015
Uzavírka
Lipník nad Bečvou Losertova - Uzavírka ulice Losertova, Lipník nad Bečvou, okr. Přerov, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka provozu z důvodu provádění rekonstrukce vozovky, Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa bude vedena po krajské silnici II/437 ul. Komenského sady, Neffova a Piaristická a dále po místní komunikaci ul. Perštýnská a ul. B. Vlčka směr náměstí t. G. Masaryka. Vjezd na náměstí T. G. Masaryka je také možný po místní komunikaci ul. Palackého a ul. Křížkovského., Vydal: Městský úřad Lipník nad Bečvou 31.3.2015 23:59:00
12.1.2015 7:00:00
Uzavírka
Praha Havlíčkovo náměstí - Uzavírka ulice Prokopova, mezi křižovatkami ulic Milíčova a Havlíčkovo náměstí, Praha 3, Praha, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, uzavřeno ve směru od centra k Olšanskému náměstí, v opačném směru zůstává jednosměrný provoz, Objížďka - jednosměrná: ulice Husitská - ulice Sabinova, Praha 3, Praha, od centra pokračovat po Husitské, pak Koněvova a z ní odbočit první vpravo Rokycanova a pak odbočit vpravo do Sabinovy v případě potřeby jet do ulice Prokopovy, neboť je ve směru do centra jednosměrná a nebo z Rokycanovy pak odbočit vlevo do Prokopovy a pokračovat směrem k Olšanskému náměstí., Vydal: ÚMČ Praha 03 15.3.2015 23:59:00
2.2.2015 21:00:00
Uzavírka
Brno Bítešská - Uzavírka silnice I/23 (ulice Bítešská), tunel Pisárky, Brno, tunel uzavřen, stavební práce, tunel Pisárky ve směru od D1 do Brna uzavřen pro všechna vozidla, ve směru k D1 možný průjezd pouze vozidel do 3,5 t, Objížďka - bez rozlišení: silnice I/42 (ulice Bauerova), Brno-střed, Brno - D1, km 193.6, ve směru Praha, přes: D1, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 23.2.2015 5:00:00
12.1.2015 5:00:00
Uzavírka
Brno Bítešská - Uzavírka silnice I/23 (ulice Bítešská), tunel Pisárky, Brno, tunel uzavřen, stavební práce, tunel Pisárky ve směru z Brna k D1 uzavřen pro všechna vozidla, do Brna možný průjezd pouze pro vozidla do 3,5 t, Objížďka - bez rozlišení: silnice I/42 (ulice Bauerova), Brno-střed, Brno - D1, km 193.6, ve směru Praha, přes: D1, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 2.2.2015 21:00:00
2.2.2015 5:00:00
Uzavírka
Brno Lesní - Uzavírka Pisárecký tunel - ulice Bítešská směr centra, uzavřeno, Do 23.02.2015 05:00, sledujte značky pro objížďku 23.2.2015 5:00:00
2.2.2015 5:00:00
Uzavírka
Brno Lesní - Uzavírka Pisárecký tunel - ulice Bítešská směr centra, uzavřeno, Do 23.02.2015 05:00, sledujte značky pro objížďku 23.2.2015 5:00:00
8.1.2015
Uzavírka
Zábřeh Morávkova - Uzavírka ulice Morávkova, Zábřeh, okr. Šumperk, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Částečné omezení - zúžený průjezd na min. 2,75m - stavba kanalizace, Vydal: Městský úřad Zábřeh 30.3.2015 23:59:00
4.9.2013
Uzavírka
Praha most Barikádníků - Uzavírka ulice Povltavská, nájezdová rampa na most Barikádníků, Praha 8, Praha, uzavřeno, z důvodu výstavby tunelu uzavřena nájezdová rampa ve směru Prosek, jedná se o trvalou změnu. Doprava vedena ul. Bulovka 1.1.2016
6.1.2015 10:00:00
Uzavírka
Praha Jižní spojka - Uzavírka Praha, ulice Jižní spojka, nájezd Spořilovské ve směru na Štěrboholy, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 06.01.2015 10:00 výstavba protihlukové stěny 2.2.2015 9:00:00
6.1.2015
Uzavírka
Zábřeh Jiráskova - Uzavírka silnice III/31534 (ulice Jiráskova), Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, uzavírka silnice z důvodu provádění stavebních prací v rámci stavby Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy , Objížďka - obousměrná, dopravním značením: ulice Smetanova, mezi křižovatkami ulic Na Výsluní a Sokolská, Zábřeh, okr. Šumperk, Vydal: Městský úřad Zábřeh 15.3.2015 23:59:00
21.1.2015
Uzavírka
Zábřeh Sušilova - Uzavírka silnice II/315 (ulice Sušilova), Zábřeh, okr. Šumperk, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka provozu na silnici II/315 Zábřeh, ul. Dvorská, v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Valová po křižovatku s místní komunikací ul. Kozinova od 24.11.2014 do 15.02.2015 - objížďka po silnici II/369 v ulici Dvorská, místní komunikaci ulice Bezručova, silnici III/31527 ulice Postřelmovská a přes novou okružní křižovatku po silnici II/315 nám. Osvobození a ulice Žižkova a Valová; obousměrně., Ve II. etapě, tj. cca od 01.02. bude provoz řízen SSZ (SEMAFORY) v úseku mezi křiž. a ulicemi U Bořin a Morávkova., Vydal: Městský úřad Zábřeh 31.3.2015 23:59:00
9.1.2015
Uzavírka
Kladno Kozinova - Uzavírka ulice Kozinova - ulice Trojanova, Kladno, okr. Kladno, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, uzavírka z důvodu rekonstrukce komunikace, Vydal: Magistrát města Kladna 10.2.2015 23:59:00
9.1.2015
Uzavírka
Kladno Pod lesem - Uzavírka ulice Plesem, Kladno, okr. Kladno, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 09.01.2015 00:00 z důvodu rekonstrukce komunikace povolena uzavírka místní komunikace ul. Kozinova, Myslbekova, Mošnova, PLesem v Kladně, Vydal: Magistrát města Kladna 10.2.2015 23:59:00
5.1.2015
Uzavírka
Kladno Myslbekova - Uzavírka ulice Myslbekova,, Kladno, okr. Kladno, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, uzavírka z důvodu rekonstrukce komunikace, Vydal: Magistrát města Kladna 10.2.2015 23:59:00
5.1.2015
Uzavírka
Kladno Myslbekova - Uzavírka ulice Myslbekova,, Kladno, okr. Kladno, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, uzavírka z důvodu rekonstrukce komunikace, Vydal: Magistrát města Kladna 10.2.2015 23:59:00
7.1.2015 8:00:00
Uzavírka
Zábřeh Na Zábrančí - Uzavírka ulice Na Zábrančí, Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci v Zábřehu, ulice Na Zábrančí, úsek cca 160 m od domu č.p.15 po konec ulice, Vydal: Městský úřad Zábřeh 27.2.2015 23:59:00
7.1.2015 8:00:00
Uzavírka
Zábřeh 28. října - Uzavírka ulice 28. října, Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka provozu na místních komunikacích v Zábřehu, ulice 28. Října v úseku od křižovatky se slepou ulicí k domu č.p. 5 po křižovatku s ul. Kosmonautů, Vydal: Městský úřad Zábřeh 31.3.2015 23:59:00
7.1.2015 8:00:00
Uzavírka
Zábřeh 28. října - Uzavírka ulice 28. října, Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka provozu na místních komunikacích v Zábřehu, ulice 28. Října v úseku od křižovatky se slepou ulicí k domu č.p. 5 po křižovatku s ul. Kosmonautů, Vydal: Městský úřad Zábřeh 31.3.2015 23:59:00
7.1.2015 8:00:00
Uzavírka
Zábřeh Na Nové - Uzavírka ulice Na Nové, Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci v Zábřehu, ul. Na Nové, úsek cca 200m od křižovatky s ul. Rybářská po dům č.p. 15, Vydal: Městský úřad Zábřeh 28.2.2015 23:59:00
7.1.2015 8:00:00
Uzavírka
Zábřeh Na Nové - Uzavírka ulice Na Nové, Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci v Zábřehu, ul. Na Nové, úsek cca 200m od křižovatky s ul. Rybářská po dům č.p. 15, Vydal: Městský úřad Zábřeh 28.2.2015 23:59:00
1.1.2015 7:00:00
Uzavírka
Brno Filipínského - Uzavírka ulice Filipínského, mezi křižovatkami ulic Klíny a Rokycanova, Brno-Židenice, Brno, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, uzavírka ul. Filipínského v úseku od křižovatky s ul. Klíny včetně po křižovatku s ul. Bubeníčkovou a Rokycanovou a uzavírka ul. Bubeníčkova (bez provozu MHD) od o. č. 2 ul. Filipínského po o. č. 38 ul. Bubeníčkova a od o. č. 44 po o. č. 48 ul. Bubeníčkova (u parku na pozemku par č. 8406/1 v k. ú. Židenice) , Objížďka - bez rozlišení: Bubeníčkova - Rokycanova - Jílkova, Vydal: ÚMČ Brno Židenice 27.11.2015
1.1.2015 7:00:00
Uzavírka
Brno Filipínského - Uzavírka ulice Filipínského, Brno-Židenice, Brno, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, uzavírka ul. Filipínského v úseku od o. č. 44 po o. č. 48 ul. Bubeníčkova (u parku na pozemku par č. 8406/1 v k. ú. Židenice), Objížďka - bez rozlišení: Bubeníčkova - Rokycanova - Jílkova, Vydal: ÚMČ Brno Židenice 27.11.2015 23:59:00
5.1.2015
Uzavírka
Šumperk Temenická - Uzavírka silnice III/36916 (ulice Temenická), Šumperk, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Objížďka - bez rozlišení, Objízdná trasa: ulice Langrova - ulice Šumavská, Šumperk, okr. Šumperk, přes: ulice J. z Poděbrad, ulice Šumavská, Vydal: Městský úřad Šumperk 1.3.2015 23:59:00
5.1.2015
Uzavírka
Šumperk Temenická - Uzavírka silnice III/36916 (ulice Temenická), Šumperk, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Objížďka - bez rozlišení, Objízdná trasa: ulice Langrova - ulice Šumavská, Šumperk, okr. Šumperk, přes: ulice J. z Poděbrad, ulice Šumavská, Vydal: Městský úřad Šumperk 1.3.2015 23:59:00
7.1.2015
Uzavírka
Mělník Světická - Uzavírka ulice Světická, Mělník, okr. Mělník, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzávěra ulic z důvodů opravy vodovodní sítě dle jednotlivých etap, Objížďka - bez rozlišení, úplná uzavírka: ulice Šafaříkova - ulice Hleďsebská, Mělník, okr. Mělník, Vydal: Městský úřad Mělník 12.2.2015 23:59:00
23.12.2014
Uzavírka
Mohelnice Na Příkopech - Uzavírka ulice Na Příkopech, Mohelnice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka v ulici Na Příkopech a Ztracená v Mohelnici pro akci: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze; Horní Pomoraví II-Jih“. Při částečných uzavírkách bude doprava vedena po volné části vozovky, Vydal: Městský úřad Mohelnice 10.2.2015 23:59:00
22.12.2014
Uzavírka
Mohelnice Stanislavova - Uzavírka ulice Stanislavova, Mohelnice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka v ulici Stanislavova v Mohelnici, střední část pro akci: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze; Horní Pomoraví II-Jih“. Při částečných uzavírkách bude doprava vedena po volné části vozovky, Vydal: Městský úřad Mohelnice 30.3.2015 23:59:00
22.12.2014
Uzavírka
Mohelnice Stanislavova - Uzavírka ulice Stanislavova, mezi křižovatkami ulic Nová a Nádražní, Mohelnice, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka v ulici Stanislavova, dolní část, pro akci: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze; Horní Pomoraví II-Jih“. Objízdná trasa vedena po sil. III/4446 – ul. Nádražní, Družstevní a místních komunikacích ul. 1. Máje, Zámecká, Stanislavova a zpět, Vydal: Městský úřad Mohelnice 10.2.2015 23:59:00
21.12.2014
Uzavírka
Mohelnice Stanislavova - Uzavírka ulice Stanislavova, Mohelnice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka v ulici Stanislavova v Mohelnici, horní část pro akci: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze; Horní Pomoraví II-Jih“. Při částečných uzavírkách bude doprava vedena po volné části vozovky, Vydal: Městský úřad Mohelnice 10.2.2015 23:59:00
21.12.2014
Uzavírka
Mohelnice Stanislavova - Uzavírka ulice Stanislavova, Mohelnice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka v ulici Stanislavova v Mohelnici, horní část pro akci: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze; Horní Pomoraví II-Jih“. Při částečných uzavírkách bude doprava vedena po volné části vozovky, Vydal: Městský úřad Mohelnice 10.2.2015 23:59:00
21.12.2014
Uzavírka
Mohelnice Stanislavova - Uzavírka ulice Stanislavova, Mohelnice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka v ulici Stanislavova v Mohelnici, horní část pro akci: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze; Horní Pomoraví II-Jih“. Při částečných uzavírkách bude doprava vedena po volné části vozovky, Vydal: Městský úřad Mohelnice 10.2.2015 23:59:00
1.1.2015
Uzavírka
Plzeň sady Pětatřicátníků - Uzavírka sady Pětatřicátníků, mezi křižovatkami ulic Prešovská a Bezručova, Plzeň 3, Plzeň, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka vozovky sady Pětatřicátníků v úseku mezi ulicemi Bezručova - Prešovská z důvodu provádění stavebních prací - "Divadelní terasy", Vydal: ÚMO Plzeň 03 30.4.2015 23:59:00
31.12.2014
Uzavírka
Plzeň Křížkova - Uzavírka ulice Křížkova, Plzeň 1, Plzeň, oprava povrchu vozovky, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Do 30.04.2015 00:00, Částečná uzavírka MK III.tř. č.C 0813 Křížkova - oprava komunikace, Vydal: Magistrát města Plzně 30.4.2015
19.12.2014
Uzavírka
Pardubice Gorkého - Uzavírka ulice Gorkého, Pardubice V, Pardubice, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka místní komunikace z důvodu stavební úpravy komunikace , Vydal: ÚMO Pardubice V 30.6.2015 15:00:00
19.12.2014
Uzavírka
Pardubice Rožkova - Uzavírka ulice Rožkova, mezi křižovatkami ulic Teplého a Gorkého, Pardubice V, Pardubice, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka místní komunikace z důvodu stavební úpravy komunikace , Vydal: ÚMO Pardubice V 30.6.2015 15:00:00
19.12.2014
Uzavírka
Pardubice Rožkova - Uzavírka ulice Rožkova, mezi křižovatkami ulic Teplého a Gorkého, Pardubice V, Pardubice, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka místní komunikace z důvodu stavební úpravy komunikace , Vydal: ÚMO Pardubice V 30.6.2015 15:00:00
24.3.2014
Uzavírka
Kralupy nad Vltavou Na Velvarské silnici - Uzavírka silnice II/101, Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník, událost ohrožující bezpečnosti, zúžené jízdní pruhy, Omezení silničního provozu na silnici č. II/101 (ul. Pražská) v místě mostního objektu ev.č. 101-054 užitím směrovacích desek "Z4" a zamezení vjezdu vozidel k římsám mostního objektu, Vydal: Městský úřad Kralupy nad Vltavou 31.12.2015 23:59:00
16.12.2014
Uzavírka
Mohelnice Wolkerova - Uzavírka ulice Wolkerova, mezi křižovatkami ulic Třebovská a Brusova, Mohelnice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka z důvodu vytvoření nové kanalizační stoky, v rámci realizace stavby - Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy. Bez stanovení objízdné trasy, Vydal: Městský úřad Mohelnice 28.2.2015 23:59:00
16.12.2014
Uzavírka
Mohelnice Wolkerova - Uzavírka ulice Wolkerova, mezi křižovatkami ulic Třebovská a Brusova, Mohelnice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka z důvodu vytvoření nové kanalizační stoky, v rámci realizace stavby - Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy. Bez stanovení objízdné trasy, Vydal: Městský úřad Mohelnice 28.2.2015 23:59:00
16.12.2014
Uzavírka
Mohelnice Wolkerova - Uzavírka ulice Wolkerova, mezi křižovatkami ulic Třebovská a Brusova, Mohelnice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka z důvodu vytvoření nové kanalizační stoky, v rámci realizace stavby - Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy. Bez stanovení objízdné trasy, Vydal: Městský úřad Mohelnice 28.2.2015 23:59:00
15.12.2014 7:00:00
Uzavírka
České Budějovice Plavská - Uzavírka silnice III/15529 (ulice Plavská), České Budějovice - Roudné, část obce Nové Roudné, okr. České Budějovice, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka z důvodu realizace stavby Nové Roudné, 1. Etapa, část 2, chodník a komunikace, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , do 3,5 t, BUS, MHD: silnice III/15529 (ulice Plavská), Roudné, část obce Nové Roudné - silnice III/00354 (ulice Lidická tř.), České Budějovice, okr. České Budějovice, přes: silnice III/15531 (ulice Vidovská) (Roudné), silnice III/15523 (Staré Hodějovice), ulice Vrchlického nábř., České Budějovice, Objížďka - pro vozidla nad X tun, nad 3,5 t: silnice III/15529 (ulice Plavská), Roudné - silnice III/00354 (ulice Lidická tř.), České Budějovice, okr. České Budějovice, přes: Straňany, silnice II/155 (Římov), silnice I/3 (ulice Na Planýrce) (Poříčí), České Budějovice, silnice II/156 (ulice Mánesova), silnice III/00354 (ulice Lidická tř.), Vydal: Magistrát města České Budějovice 31.5.2015
5.9.2014 6:00:00
Uzavírka
Praha Radlická - Uzavírka Na Praze 5 křižovatka ulic Radlická a Na Hutmance na úrovni nádraží Praha-Jinonice, práce na silnici, jeden jízdní pruh uzavřen, realizace infrastruktury a úprava křižovatky. 30.4.2015 18:00:00
7.12.2014
Uzavírka
Brno Sportovní - Uzavírka silnice I/43, ulice Sportovní, Brno-Královo Pole, Brno, stavební práce, Částečná uzavírka silnice v místě mostu ev.č. 43-002A – uzavírka pravého mostu , Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 30.6.2015
8.12.2014 8:00:00
Uzavírka
Hradec Králové Zamenhofova - Uzavírka ulice Zamenhofova, Hradec Králové, okr. Hradec Králové, uzavřeno, stavební práce, Vydal: Magistrát města Hradec Králové 21.12.2016 23:59:00
5.12.2014
Uzavírka
Zábřeh Skalička - Uzavírka silnice III/31526 (ulice Skalička), Zábřeh, okr. Šumperk, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, v úseku od křižovatky se silnicí III/31519 ul. Skalička po dům č.p. 98, v rámci stavby Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, Vydal: Městský úřad Zábřeh 28.2.2015 23:59:00
1.12.2014 12:32:00
Uzavírka
Zlín Masarykova - Uzavírka silnice III/4972 (ulice Masarykova) - ulice Jar. Staši, Zlín, okr. Zlín, práce údržby, práce na komunikaci ukončeny do dubna zatím probíha mimo komunikaci - opravy chodníků a úprava křižovatek.Provoz neomezen. 30.3.2015 12:32:00
24.11.2014
Uzavírka
Plzeň Křižíkovy sady - Uzavírka ulice Pražská, Plzeň 3, Plzeň, uzavřeno, stavební práce, oprava TT, Vydal: Magistrát města Plzně 22.2.2015
2.12.2014
Uzavírka
Šumperk Vančurova - Uzavírka ulice Vančurova, Šumperk, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Vydal: Městský úřad Šumperk 31.3.2015 23:59:00
1.12.2014 7:00:00
Uzavírka
Třebíč Jungmannova - Uzavírka ulice Jungmannova, mezi křižovatkami ulic Husova a Bedřicha Václavka, Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, uzavírka části parkoviště (18 m) pro zajištění zásobování formou stání vozidla na parkovacích stáních pro umožnění a zajištění stavebních úprav domu č. 72/5, Vydal: Městský úřad Třebíč 31.5.2015 20:00:00
1.12.2014
Uzavírka
Plzeň Žofie Podlipské - Uzavírka ulice Žofie Podlipské, mezi křižovatkami ulic Libušina a Lidická, Plzeň 1, Plzeň, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka MK III.tř. č.C 1706 Žofie Podlipské - rekonstrukce kanalizace, Vydal: Magistrát města Plzně 15.2.2015
1.12.2014
Uzavírka
Teplice Čs. dobrovolců - Uzavírka ulice Čs. dobrovolců, Teplice, okr. Teplice, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka provozu z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 8-052.1 (052.2), za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, Objížďka - obousměrná, IS 11c: ulice Alejní - ulice U soudu, Teplice, okr. Teplice, Vydal: Magistrát města Teplice 30.4.2015
1.10.2014
Uzavírka
Brno Pomezní - Uzavírka ulice Pomezní, Brno-Slatina, Brno, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka z důvodu opravy kanalizace a vodovodu na ulici Pomezní, Brno-Slatina, Vydal: ÚMČ Brno Slatina 31.5.2015 23:59:00
24.11.2014 8:00:00
Uzavírka
Zábřeh Dvorská - Uzavírka silnice II/315 (ulice Dvorská), Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka provozu, v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Valová po křižovatku s místní komunikací ul. Kozinova, Objížďka - obousměrná, dopravním značením : po silnici II/369 v ulici Dvorská, místní komunikaci ulice Bezručova, silnici III/31527 ulice Postřelmovská a přes novou okružní křižovatku po silnici II/315 nám. Osvobození a ulice Žižkova a Valová; obousměrně, Vydal: Městský úřad Zábřeh 15.2.2015 23:59:00
1.12.2014
Uzavírka
Děčín Kamenická - Uzavírka silnice I/13 (ulice Kamenická), Děčín, okr. Děčín, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, z důvodu rekonstrukce silnice, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 30.6.2015 23:59:00
1.12.2014 8:00:00
Uzavírka
Děčín Kamenická - Uzavírka ; v ulici Kamenická v obci Děčín; ul. Kamenická od křižovatky s ul. Lipová po objekt ZŠ; práce na silnici ve velkém rozsahu; rekonstrukce silnice č. I/13, uzavírka komunikace s řízením provozu pomocí SSZ 30.6.2015 22:00:00
18.11.2014 7:00:00
Uzavírka
České Budějovice Blahoslavova - Uzavírka ulice Blahoslavova, České Budějovice, okr. České Budějovice, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka pro všechna vozidla mimo vozidla s povolením stavby v úseku od křižovatky s ul. Pekárenská ke křižovatce s ul. Trocnovská. Důvod uzavírky: stavba ,,Přeložka silnic II/156 a II/157, Vydal: Magistrát města České Budějovice 30.9.2015 23:59:00
1.3.2015 6:00:00
Uzavírka
České Budějovice Mikuláše z Husi - Uzavírka ; v ulicích Trocnovská, Krátká, Mikuláše z Husi v obci České Budějovice , délka 620m; v úseku od křižovatky s ul. Blahoslavova ke křižovatce s ul. Žerotínova – II. etapa. Vedení objížďky: Ul. Pekárenská, U Sirkárny, Trocnovská.; neprůjezdná komunikace; práce na silnici ve velkém rozsahu; ,,Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích – 1. Etapa, část 1.1“ 1.10.2015 0:55:00
18.3.2014 6:00:00
Uzavírka
České Budějovice Blahoslavova - Uzavírka ; v ulicích Blahoslavova, Mikuláše z Husi, Trocnovská v obci České Budějovice , délka 516m; v úseku od křižovatky s ul. Pekárenská ke křižovatce s ul. Trocnovská, Vedení objížďky: Ul. Pekárenská, U Sirkárny, Trocnovská.; neprůjezdná komunikace; práce na silnici ve velkém rozsahu; Důvod uzavírky: stavba ,,Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích – 1. Etapa, část 1.1“. 28.3.2015 23:55:00
12.11.2014
Uzavírka
Mohelnice Horní Krčmy - Uzavírka ulice Horní Krčmy, Mohelnice, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, uzavírka z důvodu akce Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze; Horní Pomoraví II-Jih, Vydal: Městský úřad Mohelnice 28.2.2015 23:59:00
12.11.2014
Uzavírka
Mohelnice Horní Krčmy - Uzavírka ulice Horní Krčmy, Mohelnice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka z důvodu akce Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze; Horní Pomoraví II-Jih, Vydal: Městský úřad Mohelnice 28.2.2015 23:59:00
10.11.2014
Uzavírka
Brno Malátova - Uzavírka ulice Malátova, mezi křižovatkami ulic Rostislavovo náměstí a Palackého třída, Brno-Královo Pole, Brno, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci, z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Vydal: ÚMČ Brno Královo Pole 30.9.2015 23:59:00
8.11.2014
Uzavírka
Karlovy Vary Pražská silnice - Uzavírka ulice Pražská silnice, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, stavební práce, provoz převeden protisměru, Do 21.05.2015 00:00, částečna uzavírka místní komunikace o celkové délce cca 200 m, ale pracovní úseky budou po 50 m. Bude zde umístěno ohraničení staveniště pro opravu opěrné zdi, Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 21.5.2015
9.11.2014 20:46:00
Uzavírka
Brno Barvičova - Uzavírka ulice Barvičova, Brno-střed, Brno, práce na inženýrských sítích, Rekonstrukce kanalizace 9.9.2015 20:00:00
1.11.2014
Uzavírka
Praha Prosecká - Uzavírka ulice Prosecká - ulice U Pekařky, Praha 8, Praha, práce na inženýrských sítích, Odstranění havárie Proseckého sběrače-vozoka, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 30.4.2015 23:59:00
17.10.2014
Uzavírka
Mimoň Křížová - Uzavírka ulice Křížová, Mimoň, okr. Česká Lípa, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, uzavírka ul. Křížová, Mimoň I na pozemku p.č. 3400 k.ú. Mimoň, v délce 310 m z důvodu opravy kanalizace a vodovodu bez objížďky, Vydal: Městský úřad Mimoň 31.5.2015 23:59:00
23.10.2014
Uzavírka
Jihlava Na Stoupách - Uzavírka ulice Na Stoupách, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka místní komunikace, z důvodu provádění stavebních prací na akci "Revitalizace části parku Malý Heulos - II. etapa", Vydal: Magistrát města Jihlavy 31.3.2015 23:59:00
20.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Mohelnice Kostelní nám. - Uzavírka ulice Kostelní nám., Mohelnice, okr. Šumperk, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírká místní komunikace z důvodu "Revitalizace historického jádra města Mohelnice, 2. Etapa – Kostelní náměstí " Bez stanovení objízdné trasy, Vydal: Městský úřad Mohelnice 31.3.2015 23:59:00
13.10.2014
Uzavírka
Plzeň Bolevecká náves - Uzavírka ulice Bolevecká náves, Plzeň 1, Plzeň, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Úplná uzavírka z důvodu rekonstrukce komunikace, Vydal: Magistrát města Plzně 29.3.2015
6.10.2014
Uzavírka
Karlovy Vary U Imperiálu - Uzavírka ulice U Imperiálu, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, uzavřeno, uzavřena stezka pro pěží o délce cca 160 m (nad budovou č.p. 2116 "Sluneční lázně" z důvodu zajištění havarijního stavu stezky pro pěší. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace - stezky pro chodce., Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 30.6.2015
1.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Jihlava Mlýnská - Uzavírka ulice Mlýnská, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Mlýnská v Jihlavě z důvodu výstavby kanalizace. Komunikace bude uzavřena vždy postupně po cca 20 m a v souvislostí s tím i upravováno dopravní značení., Objížďka - bez rozlišení: ulice Okružní - ulice Dělnická, Jihlava, okr. Jihlava, přes: ulice Na Kalvárii, Vydal: Magistrát města Jihlavy 31.5.2015 23:59:00
23.2.2015
Uzavírka
Vratimov Karla Košťála - Uzavírka ulice Karla Košťála, mezi křižovatkami ulic Vratimovská a Na Rozmezí, Vratimov, část obce Horní Datyně, okr. Ostrava-město, uzavřeno, práce na silnici, omezení uzavírkou místních komunikace ul. K.Košťála, Objížďka - bez rozlišení, DZ: objízdná trasa vedena po místních komunikacích ul. Spojovací, Přespolní, Pomezní, Horní Datyně, Vydal: Městský úřad Vratimov 7.7.2015 23:59:00
17.9.2014 7:00:00
Uzavírka
Třebíč Tomáše Bati - Uzavírka ulice Tomáše Bati, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka z důvodu stavebních prací, realizace akce - Veřejná prostranství v Třebíči - Borovině, Vydal: Městský úřad Třebíč 16.6.2015 20:00:00
1.4.2014
Uzavírka
Ostrava Rudná - Uzavírka silnice I/11 (ulice Rudná), Poruba, Ostrava, provoz převeden protisměru, Do 30.08.2015 23:59, výstavba mostu, výstavba MÚK v rámci stavby "prodloužená Rudná" 30.8.2015 23:59:00
4.9.2014
Uzavírka
Praha Horoměřická - Uzavírka ulice Evropská, Horoměřická, Liberijská, Praha 6, stavební práce, realizace provizorního světelně řízeného přechodu přes Evropskou a dokončovacích prací na podchodu v rámci stavby prodloužení trasy metra V.A Dejvická - Motol-záboru levých odbočovacích jízdních pruhů v obou směrech, doprava v obou směrech vedena po zbylé části komunikace, v prostoru kř. Evropská - Horoměřická zachovány dva jízdní pruhy v každém směru, realizace provizorního světelně řízeného přechodu přes Evropskou a dokončovacích prací na podchodu v rámci stavby prodloužení trasy metra V.A Dejvická - Motol-záboru levých odbočovacích jízdních pruhů v obou směrech, doprava v obou směrech vedena po zbylé části komunikace, v prostoru kř. Evropská - Horoměřická zachovány dva jízdní pruhy v každém směru, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 30.4.2015 23:59:00
1.5.2011
Uzavírka
Praha Nad Chaloupkami - Uzavírka ulice Nad Chaloupkami, mezi křižovatkami ulic K Chaloupkám a Hyacintová, Praha 10, Praha, silnice uzavřena, sesuv půdy, Nad Chaloupkami, od objektu č. 160/12 do konce slepého úseku komunikace (v délce 40,0 m), havarijní stav komunikace (sesuv krajnice) Horní Chaloupky, od západní hrany objektu č. 87/15 do konce slepého úseku komunikace (v délce 35,0 m), havarijní stav komunikace (sesuv krajnice) , Vydal: ÚMČ Praha 10 31.8.2015
1.9.2014
Uzavírka
Veselí nad Lužnicí A. Jiráska - Uzavírka ulice A. Jiráska, Veselí nad Lužnicí, okr. Tábor, uzavřeno, práce na silnici, Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa je vedena po nově zhotovené přeložce místní komunikace přes železniční trať přístupná s ulice K Zastávce. Objízdná trasa zároveň slouží, jako obchůzková trasa pro chodce. , Vydal: Městský úřad Veselí nad Lužnicí 31.8.2015 23:59:00
1.9.2014 7:00:00
Uzavírka
Třebíč Nádražní - Uzavírka ulice Nádražní, mezi křižovatkami ulic Oldřichova a Chlumeckého, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, uzavírka z důvodu stavebních prací při realizaci akce "Terminál hromadné dopravy Třebíč", Vydal: Městský úřad Třebíč 31.3.2015 20:00:00
9.8.2014
Uzavírka
Ostrava Karla Svobody - Uzavírka ulice Karla Svobody, Plesná, Ostrava, uzavřeno, práce na silnici, uzavírka pro výstavbu MUK Krásné Pole, Objížďka - bez rozlišení: objízdná trasa bude po MK – ul. Spojovací a Průběžná na silnici č. I/11 – v obou směrech, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 1.9.2016 23:59:00
7.8.2014
Uzavírka
Varnsdorf Barvířská - Uzavírka ulice Barvířská, Varnsdorf, okr. Děčín, stavební práce, Částečná uzavírka místní komunikace Barvířské ve Varnsdorfu z důvodu rekonstrukce koryta Mandavy., Vydal: Městský úřad Varnsdorf 31.7.2015 23:59:00
30.6.2014
Uzavírka
Ostrava 17. listopadu - Uzavírka silnice II/647, křiž. se sil. I/11, Ostrava, práce na silnici ve velkém rozsahu, výstavba mostu v rámci stavby prodloužená Rudná 30.8.2015 23:59:00
22.7.2014 7:00:00
Uzavírka
Karlovy Vary U Brodu - Uzavírka ulice U Brodu, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, stavební práce, b) částečná uzavírka místní komunikace v Karlových Varech, ulice U Brodu je po etapách: 22.7.2014 - 15.6.2015 po celou stavbu cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; 22.7.2014 - 30.10.2014 - umístění dopravního značení - přístup na stavbu z ul. Svatošská; 1.10.2014 - 30.11.2014 odvodnění krajnice. a) úplná uzavírka místní komunikace v Karlových Varech, ulice U Brodu je po etapách: 22.7.2014 - 360.9.2014 výstavba opěrné zdi a komunikace o délce cca 250 m od křižovatky s ul. Hradištní směrem ke křižovatce s ul. V Chatách; 1.10.2014 - 30.10.2014 výstavba komunikace o délce cca 150 m, končící o mostku přes řeku Ohře. V zimním období (prosinec, leden, únor) bude stavba přerušena. Lokalizace etapy je vyznačena pro celý úsek částené uzavírky místní komunikace ulice U Brodu v Karlových Vrech; přístup k zahrádkám bude umožněn po celou dobu výstavby., Vydal: Magistrát 15.6.2015 23:59:00
21.7.2014 6:00:00
Uzavírka
Praha Na Kampě - Uzavírka V Praze ulice Na Kampě mezi Malou Stranou a ostrovem Kampa, uzavřeno, práce na silnici, oprava mostu přes Čertovku, pěší provoz je zachován. 10.4.2015 18:00:00

nahoruCopyright 2009 ACA 1213. Všechna práva vyhrazena