úterý   3.3.2015 0:03:41

Typ silnice:  Kraj:  Okres:  Město:

UZAVÍRKY V ČR

platnost od silnice okres událost popis platnost do
2.3.2015 8:00:00
Uzavírka
I/37 Pardubice Uzavírka silnice I/37, Pardubice V, Pardubice, práce na silnici, přípravné práce v rámci stavby "I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa", Vydal: Krajský úřad Pardubického kraje 3.3.2015 8:00:00
2.3.2015 7:00:00
Uzavírka
II/432 Hodonín Uzavírka silnice II/432 (ulice Měšťanská), Hodonín, okr. Hodonín, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka silnice II/432 ul. Měšťanská v místě od křižovatky sil. II/432 ul.Měšťanská a sil. III/43237 ul. Purkyňova ve směru na Ratíškovice - délka uzavřeného úseku cca 420 m, Objížďka - obousměrná: objížďka po místní komunikaci ul. Brandlova, Vydal: Městský úřad Hodonín 10.5.2015
2.3.2015 7:00:00
Uzavírka
II/432 Hodonín Uzavírka silnice II/432, Hodonín, okr. Hodonín, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka sil. II/432 ul.Měšťanská a sil.III/43237 ul. Purkyňova v místě autobusové zastávky Hodonín, R. Filipa sídliště a končící asi 70m za křižovatkou II/432 ul. Měšťanská a sil. III/43237 ul. Purkyňova, délka uzavřeného úseku cca 350 m. Provoz řízen semafory, Vydal: Městský úřad Hodonín 10.5.2015
23.3.2015 8:00:00
Uzavírka
I/16 Kladno Uzavírka silnice I/16, Býkev, okr. Mělník - Slaný, okr. Kladno, pomalu jedoucí vozidlo údržby, práce na silnici během dne, omezení provozu na silnici I/16 v km staničení 20,0 - 50,0 v úseku Slaný - Býkev u Mělníka. Výměna dopravních značek 24.3.2015 16:00:00
10.3.2015 8:00:00
Uzavírka
I/16 Kladno Uzavírka silnice I/16, Býkev, okr. Mělník - Slaný, okr. Kladno, pomalu jedoucí vozidlo údržby, práce na silnici během dne, omezení provozu na silnici I/16 v km staničení 20,0 - 50,0 v úseku Slaný - Býkev u Mělníka. Výměna dopravních značek 14.3.2015 16:00:00
16.3.2015 8:00:00
Uzavírka
I/16 Kladno Uzavírka silnice I/16, Býkev, okr. Mělník - Slaný, okr. Kladno, pomalu jedoucí vozidlo údržby, práce na silnici během dne, omezení provozu na silnici I/16 v km staničení 20,0 - 50,0 v úseku Slaný - Býkev u Mělníka. Výměna dopravních značek 21.3.2015 16:00:00
23.2.2015
Uzavírka
III/37931 Vyškov Uzavírka silnice III/37931, Rousínov, Královoplské Vážany, okr. Vyškov, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka provozu na silnici III/37931 Rousínov - Královopolské Vážany - Habrovany, místo uzavírky Královopolské Vážany, místní část Rousínova, okres Vyškov v úseku od km 0,506 (objekt č.p. 5) do km 0,836 (cca 80m za most přes Vítovický potok) v délce cca 320 m v rámci stavby III/37931, III/37932 Královopolské Vážany – průtah, Objížďka - obousměrná: silnice II/430 (ulice Sušilovo náměstí), Rousínov - silnice III/37926, Habrovany, část obce Ve žlebě, okr. Vyškov, Vydal: Městský úřad Vyškov 30.4.2015 23:59:00
3.3.2015 8:00:00
Uzavírka
I/37 Pardubice Uzavírka silnice I/37, Pardubice V, Pardubice, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, dopravní omezení na silnici I/37 v Pardubicích, v rámci prací na stavbě "I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa". Provoz bude v místě stavby bude veden zúženými jízdními pruhy v obou směrech. V případě potřeby bude provoz řízen náležitě poučenými a označenými pracovníky zohotovitele stavby. POZOR, NEBEZPEČÍ TVORBY KOLON!, Vydal: Krajský úřad Pardubického kraje 31.1.2016 23:59:00
3.3.2015 7:00:00
Uzavírka
III/2015 Kladno Uzavírka silnice III/2015, Bratronice, část obce Dolní Bezděkov, okr. Kladno, uzavřeno, stavební práce, uzavírka úseku sil. III/2015 v obci Dolní Bezděkov, Objížďka - pro autobusovou dopravu: silnice III/2015, část obce Dolní Bezděkov - silnice II/201, Bratronice, okr. Kladno, přes: silnice III/2017 (ulice 9. května) (Lhota), silnice III/2018 (ulice Jar. Podaného), Objížďka - pro vozidla do 3,5 t: silnice III/2018, Bratronice - silnice III/2015 (ulice Hlavní), Družec, okr. Kladno, přes: ulice Kladenská, Žilina, Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice III/2018, Bratronice - silnice III/2015, Doksy, okr. Kladno, přes: ulice Žilinská, Kamenné Žehrovice, Vydal: Magistrát města Kladna 29.3.2015 23:59:00
3.3.2015 8:00:00
Uzavírka
II/430 Vyškov Uzavírka silnice II/430 (ulice Rudé armády), Rousínov, okr. Vyškov, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka silnice II/430 (ul. Rudé armády) v délce cca 100 m. Provoz v částečně uzavřeném úseku silnice II/430 bude veden v polovině vozovky přiléhající k silnici III/37931, provoz ve směru Vyškov–Brno a ve směru Rousínov-Královopolské Vážany bude řízen trojramenným světelným signalizačním zařízením, Vydal: Městský úřad Vyškov 3.5.2015 23:59:00
11.5.2015 8:00:00
Uzavírka
III/32749 Jičín Uzavírka ; na silnici 32749 v obcích Chomutice a Ostroměř okres Jičín , délka 3.5km; Objízdná trasa: je vedena III/28053 - Domoslavice - III/28053 - Sylvárův Újezd - Lískovice - III/28048 - Tereziny Dary - III/28047 - Chomutice - Obora.; komunikace dočasně uzavřena; práce na silnici ve velkém rozsahu; Uzavření komunikace II. etapa: křižovatka III/32752 až po křižovatku III/28053 na začátku Domoslavic III/32759 - přes Nové Smrkovice. 15.6.2015 0:55:00
3.3.2015 7:30:00
Uzavírka
III/4348 Přerov Uzavírka silnice III/4348, v katastru obce Říkovice, okr. Přerov, most uzavřen, stavební práce, úplná uzavírka krajské sil. č. III/4348 z důvodu rekonstrukce mostního obj. 4348-7 Říkovice, Objížďka - do 13 t: po sil. I/55, dále po sil. III/43211 přes obec Žalkovice, Kyselovice, dále po sil. II/436 do Vlkoše a na sil. III/4348 k Říkovicím, Objížďka - pro vozidla nad 13 tun: po I/55 do Hulína, dále po I/47 do Kroměříže, II/435 do Chropyně, dále po II/436 do Kojetína, II/367 do Polkovic, II/435 do Tovačova, II/434 Přerov a II/436 Vlkoš, Vydal: Magistrát města Přerova 31.3.2015 23:59:00
30.3.2015 8:00:00
Uzavírka
III/32749 Jičín Uzavírka ; na silnici 32749 na výjezdu z obce Chomutice okres Jičín , délka 3.5km; Objízdná trasa: je vedena III/28053 - Domoslavice - III/28053 - Sylvárův Újezd - Lískovice - III/28048 - Tereziny Dary - III/28047 - Chomutice - Obora.; komunikace dočasně uzavřena; práce na silnici ve velkém rozsahu; Uzavření komunikace I. etapa: Chomutice - obora, křižovatka III/28047 na Ohnišťany až křižovatka III/32752 na Ostroměř. 11.5.2015 0:55:00
30.3.2015 8:00:00
Uzavírka
III/32749 Jičín Uzavírka ; na silnici 32749 na výjezdu z obce Chomutice okres Jičín , délka 3.5km; Objízdná trasa: je vedena III/28053 - Domoslavice - III/28053 - Sylvárův Újezd - Lískovice - III/28048 - Tereziny Dary - III/28047 - Chomutice - Obora.; komunikace dočasně uzavřena; práce na silnici ve velkém rozsahu; Uzavření komunikace I. etapa: Chomutice - obora, křižovatka III/28047 na Ohnišťany až křižovatka III/32752 na Ostroměř. 11.5.2015 0:55:00
7.4.2015
Uzavírka
III/3679 Prostějov Uzavírka silnice III/3679, Prostějov, Čechůvky - Kralice na Hané, okr. Prostějov, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka silnice III/3679 v úseku od křižovatky s II/150 u Čechůvek po křižovatku s III/3677 v Kralicích na Hané, Objížďka - obousměrná: Objízdná trasa se nařizuje následovně: vozidla jedoucí do Kralic na Hané od křižovatky III/3679 s II/150 a II/150H pojedou po II/150 směr Přerov na křižovatku s III/3677 kde odbočí vpavo a po III/3677 dojedou do Kralic na Hané. Objízdní trasa je obousměrná., Vydal: Magistrát města Prostějova 31.5.2015 23:59:00
2.3.2015 8:20:00
Uzavírka
I/57 Opava Uzavírka ; na silnici 57 u obce Opava , délka 296m; Opava ul. Hradecká silnice č. 57 od kruhového objezdu směrem na Opavu; vozovka uzavřena v obou směrech; přistání vrtulníku ZZS, uzavření silnice 3.3.2015 8:25:00
27.2.2015 14:18:00
Uzavírka
III/37931 Vyškov Uzavírka silnice III/37931, Rousínov, okr. Vyškov, uzavřeno, úplná uzavírka silnice III/37931. Objízdná trasa: přes Rousínov, na Habrovany na křižovatku se silnicí III/37931 ve směru na Královopolské Vážany a Vítovice. Délka objízdné trasy 4 km 8.3.2015 23:59:00
6.3.2015 19:00:00
Uzavírka
III/346 Tábor Uzavírka silnice III/00346 (ulice Družstevní), Tábor, okr. Tábor, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice III/00346, od km 1,600 až 1,650, tj. prostor pod mostem ev.č. 19-044a v Táboře, Čekanicích pro provádění stavebních prací na opravě mostu ev.č. 19-044a. Nelze povolit průjezd vozidlům HZS a ZZS. Délka uzavřeného úseku: cca 50 m, délka objížďky: cca 10 km Doba trvání uzavírky: 1.) od 27.2.2015 od 19:00 hod.do 2.3.2015 do 05:00 hod. 2.) od 6.3.2015 od 19:00 hod.do 9.3.2015 do 05:00 hod. Nařízená objížďka: obousměrně po silnicích III/00346, II/123, II/137 a III/0335 přes Čekanice, Hlinici a Bradačku. Vedení pravidelné autobusové dopravy: Po objízdné trase. Autobusová linková doprava vynechá zastávky Tábor, Čekanice, silo; Tábor, Čekanice, Na vyhlídce; Tábor, Čekanice, u cihelny a Tábor, Stránského bez náhrady. MHD bude ukončena v zastávce Čekanice, u cihelny. Vynechá bez náhrady zastávky Čekanice, silo a Čekanice, točna. Provoz pěších: Po 9.3.2015 5:00:00
2.3.2015 8:00:00
Uzavírka
II/425 Brno - Venkov Uzavírka silnice II/425, Nosislav, okr. Brno-venkov, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka silnice II/425, km cca 10,500 - 13,000 v průtahu obcí Nosislav z důvodu rekonstrukce této silnice, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , osobní vozidla a voz. s konstr. rychl. do 80 km : po souběžné místní komunikaci, Objížďka - pro autobusovou dopravu, autobusy a IZS: po souběžné místní komunikaci, Objížďka - pro vozidla nad X tun, nákladní doprava nad 3,5 t: po II/416 přes Blučinu, po dálnici D2, v Hustopečích zpět na II/425, Vydal: Městský úřad Židlochovice 15.5.2015 23:59:00
2.3.2015 9:00:00
Uzavírka
III/37317 Olomouc Uzavírka silnice III/37317, Bílá Lhota, část obce Hrabí, okr. Olomouc, práce na inženýrských sítích, levý jízdní pruh uzavřen, částečná uzavírka silnice III/37317 v Obci Hrabí postupně po celé obci, Vydal: Městský úřad Litovel 30.3.2015
31.3.2015
Uzavírka
II/145 Prachatice Uzavírka silnice II/145 - silnice III/14517, Zdíkov, okr. Prachatice, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka silnice III. třídy č. 14517 - mimo pracovní dny, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice III/14517, Zdíkov - silnice II/171, Vacov, část obce Miřetice, okr. Prachatice, po značených silnicích - II/145, II/170, II/171, Vydal: Městský úřad Vimperk 31.5.2015 23:59:00
2.3.2015 8:00:00
Uzavírka
II/145 Prachatice Uzavírka silnice II/145, Zdíkov, okr. Prachatice, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Částečná uzavírka silnice II. třídy č. 145 v k.ú. Zdíkov, Vydal: Městský úřad Vimperk 31.5.2015 23:59:00
2.3.2015 7:00:00
Uzavírka
III/31214 Ústí n. Orlicí Uzavírka silnice III/31214, silnice III/31014 (ulice Nádražní), Žamberk, okr. Ústí nad Orlicí, uzavřeno, stavební práce, akce "Modernizace silnice III/31214 Žamberk, Nádražní ulice". Uzavřený úsek: I. etapa – úsek před Nádražím – křižovatka III/31214, III/31014 (odbočení na Písečnou) – křižovatka III/31014 s MK ul. Zemědělská - úplná uzavírka, Objížďka - obousměrná, I. etapa: silnice III/31017, Písečná - silnice III/31014 (ulice Nádražní), Žamberk, okr. Ústí nad Orlicí, přes: silnice II/310 (Letohrad), veškerá doprava, Objížďka - obousměrná, I. etapa: silnice II/312 (ulice Klostermanova) - ulice Kostelní, Žamberk, okr. Ústí nad Orlicí, veškerá doprava, Vydal: Městský úřad Žamberk 19.4.2015 23:59:00
2.3.2015 8:00:00
Uzavírka
I/38 Česká Lípa Uzavírka silnice I/38, v katastru obce Doksy, okr. Česká Lípa, stavební práce, I. etapa – dojde uzavírce silničního provozu levé části vozovky silnice I/38 (ve směru staničení; místopisně pak jízdního pruhu ve směru jízdy z Mladé Boleslavi do České Lípy – proti směru staničení), kdy provoz na místě bude veden kyvadlově ve zbylé části vozovky silnice I/38 a bude řízen světelnou signalizací a dopravním značením. II. etapa – dojde k omezení silničního provozu zúžením stávajících jízdních pruhů v místě výstavby ochranných ostrůvků, dále bude snížena rychlost jízdy při průjezdu pracovním místem, a to postupně na 50 km/h. Obousměrný silniční provoz bude zachován a bude řízen dopravním značením.Doba trvání: I. etapa od 2.3.2015 do 7.4.2015, II. etapa od 8.4.2015 do 30.4.2015, Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje 30.4.2015 16:00:00
2.3.2015 8:00:00
Uzavírka
III/22136 Karlovy Vary Uzavírka silnice III/22136, Hroznětín, okr. Karlovy Vary, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka III/22136, úsek silnice III/22136 od křižovatky se silnicí II/221 po nově vybudovanou okružní křižovatku (délka cca 150m) - výstavba obchvatu města Hroznětína, Objížďka - pro vozidla nad 16m délky: - od Karlových Varů: silnice III/22129 po nově vybudované komunikaci obchvatu na nově vybudovanou okružní křižovatku, dále po silnici III/22136 směr Odeř, dále silnice III/2204 směr Hroznětín a zpět (pro směr od Ostrova); - od Merklína: silnice III/2204, dále III/22136 na nově vybudovanou okružní křižovatku a po nově vybudované komunikaci obchvatu směr Karlovy Vary, Objížďka - pro vozidla do délky 16m: vede po původní silnici III/22129 v obou směrech, Vydal: Městský úřad Ostrov 17.5.2015 23:59:00
3.3.2015 7:00:00
Uzavírka
II/425 Břeclav Uzavírka silnice II/425, Starovičky, okr. Břeclav, práce na silnici, Rekonstrukce průtahu silnice II/425 v obci Starovičky, Vydal: Městský úřad Hustopeče 17.3.2015 7:00:00
2.3.2015
Uzavírka
III/36916 Šumperk Uzavírka silnice III/36916 (ulice Temenická), Šumperk, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Objížďka - bez rozlišení, Objízdná trasa: ulice Langrova - ulice Šumavská, Šumperk, okr. Šumperk, přes: ulice J. z Poděbrad, ulice Šumavská, Vydal: Městský úřad Šumperk 30.4.2015
2.3.2015 8:00:00
Uzavírka
II/415 Znojmo Uzavírka silnice II/415, Jiřice u Miroslavi, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Z důvodu výstavby splaškové kanalizace pro obce Dolenice, Damnice a Jiřice u Miroslavi jsou nutné částečné a úplné uzavírky silnic II/415, III/396 12, III/415 1 a III/415 2, Objížďka - bez rozlišení, Mimo BUS : silnice II/415, Jiřice u Miroslavi, okr. Znojmo - silnice I/53, Branišovice, okr. Brno-venkov, přes: silnice I/53 (Miroslav), Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 16.3.2015 8:00:00
2.3.2015 8:00:00
Uzavírka
III/39612 Znojmo Uzavírka silnice III/39612, Jiřice u Miroslavi, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Z důvodu výstavby splaškové kanalizace pro obce Dolenice, Damnice a Jiřice u Miroslavi jsou nutné částečné a úplné uzavírky silnic II/415, III/396 12, III/415 1 a III/415 2., Objížďka - bez rozlišení, Mimo BUS : místní komunikace, Jiřice u Miroslavi, okr. Znojmo - silnice III/39612, Troskotovice, okr. Brno-venkov, přes: silnice I/53 (Miroslav), místní komunikace, silnice II/396 (Vlasatice), V době od 30.04.2015 od 08:00 do konce termínu úplné uzavírky bude objízdná trasa přes Trnové Pole , Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 15.5.2015 18:00:00
2.3.2015 8:00:00
Uzavírka
II/444 Olomouc Uzavírka silnice II/444, Uničov - Šternberk, okr. Olomouc, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka silnice II/444 v úseku od kruhového objezdu na nám. Osvobození v Uničově po vjezd do firmy Invensys ve Šternberku, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/444, Uničov - (ulice Věžní), Šternberk, okr. Olomouc, přes: silnice II/449 (ulice 9. května) (Dlouhá Loučka), Vydal: Městský úřad Uničov 14.7.2015 23:59:00
2.3.2015 8:00:00
Uzavírka
III/502 Vyškov Uzavírka silnice III/0502 (ulice Skálova), Rousínov, okr. Vyškov, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka silnice III/0502 od křižovatky silnice II/430 (ul. Rudé armády) se silnici III/0502 (ul. Skálova) v délce cca 30 m ve směru na Kroužek. Částečná uzavírka ulice Rudé armády v Rousínově ve směru na Vyškov, mezi křižovatkou silnice II/430 a III/0473 (ulice Nádražní, Slavíkovice) a železničním přejezdem, v délce cca 100 m, Objížďka - obousměrná: objížďka je vedena od uzavřeného úseku silnice III/0502 ve směru na Kroužek na křižovatku s MK ulice Trnečkova, po MK ulice Trnečkova je vedena na křižovatku se silnicí III/0476 ve směru na Rousínov na křižovatku se silnicí II/430, Vydal: Městský úřad Vyškov 3.5.2015 23:59:00
2.3.2015 8:00:00
Uzavírka
II/430 Vyškov Uzavírka silnice II/430, Rousínov, okr. Vyškov, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka v křižovatce silnice II/430 (ul. Rudé armády), silnice III/0502 (ul. Skálova) a silnice III/37931 (ul. ČSL Armády), v délce cca 100 m. Provoz v částečně uzavřeném úseku silnice II/430 bude veden v polovině vozovky přiléhající k silnici III/37931, provoz ve směru Vyškov–Brno a ve směru Rousínov-Královopolské Vážany bude řízen trojramenným světelným signalizačním zařízením, Vydal: Městský úřad Vyškov 3.5.2015 23:59:00
2.3.2015 7:30:00
Uzavírka
I/50 Vyškov Uzavírka silnice I/50, Nesovice, okr. Vyškov, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Uzavírka levého jízdního pruhu silnice I/50 na začátku obce Nesovice, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 6.3.2015 11:00:00
1.3.2015 7:00:00
Uzavírka
I/11 Nymburk Uzavírka silnice I/11, ulice Poděbradská, Dlouhopolsko, okr. Nymburk, práce na inženýrských sítích, Částečná uzavírka silnice č. I/11 z důvodu provádění prací při stavbě vodovodního řadu a vodovodních přípojek v rámci stavby „Vodovod Dlouhopolsko“ v silničním pozemku. Provoz bude veden po stávající komunikaci při zachování obousměrného provozu a se zachováním šíře jízdního pruhu min. 2,75 m 22.3.2015 17:00:00
25.2.2015
Uzavírka
I/62 Děčín Uzavírka silnice I/62 (ulice Loubská), Děčín - Hřensko, okr. Děčín, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, zvláštní užívání silnice I/62 v místě: Děčín Loubí - Hřensko z důvodu: bezpečnostní údržba průjezdního úseku komunikace, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 31.3.2015 23:59:00
1.3.2015 7:00:00
Uzavírka
III/507 Vyškov Uzavírka silnice III/0507, Mouřínov, okr. Vyškov, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, uzavírka silnice ev.č. III/0507 „Bučovice - Mouřínov“ z důvodu výstavby kanalizace, částečná uzavírka silnice ev.č. III/0507 v úseku od křižovatky s MK u Hospody budova č.p. 161 až po budovu č.p. 167, respektive na pozemcích KN parc.č. 3909, 3855, 2657, 2511/4, 2494/30, 2494/13, st. 180, st. 179, st. 170, st. 169, st. 167, st. 137/3, st. 137/2 v katastrálním území Mouřínov od šachty 23 po šachtu 39). Výkopové práce budou realizovány dle průběhu stavebních prací v rámci posuvného pracovního místa o max. délce 50 m při zachování jízdního pruhu o min. šířce 2,75 m. Po celou dobu trvání částečné uzavírky bude možné vedení všech spojů linek linkové osobní dopravy, částečná uzavírka si nevyžádá dočasné přemístění zastávek veřejné linkové osobní dopravy, Vydal: Městský úřad Bučovice 30.9.2015 23:59:00
6.3.2015
Uzavírka
II/373 Blansko Uzavírka silnice II/373, Suchý - Žďárná, okr. Blansko, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, povolená uzavírka se skládá ze 3 etap: úplná uzavírka silnice II/373, v km staničení cca 32,762-33,562 (tj. úsek od konce zastavěné části obce Žďárná po začátek zastavěné části obce Suchý) – III. etapa - v době od 1.3.2015 do 30.4.2015 úplná uzavírka silnice II/373 v km staničení cca 29,450-32,450 (tj. úsek od konce zastavěné části obce Suchý po křiž. silnic II/373 x III/37359 v obci Benešov) – II. etapa – v době od 16.3.2015 do 29.5.2015 částečná uzavírka silnice II/373 v km staničení cca 26,980-28,139 a silnice III/37357 v km staničení cca 5,364-6,184 (tj. úsek od konce zastavěné části obce Benešov po hranici Olomouckého kraje) – I. etapa – v době od 1.4.2015 do 15.6.2015 , III. etapa uzavírky - uzavřen úsek přibližně od konce zastavěné části obce Suchý po začátek zastavěné části obce Žďárná. Po ukončení této etapy začne I. etapa, tzn. reálně nedojde k souběhu 30.4.2015
2.3.2015 8:00:00
Uzavírka
III/4152 Znojmo Uzavírka silnice III/4152, Dolenice - Damnice, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Z důvodu výstavby splaškové kanalizace pro obce Dolenice, Damnice a Jiřice u Miroslavi je nutná úplná uzavírka silnice III/4152, Objížďka - bez rozlišení, Mimo BUS : silnice III/4152, Dolenice - silnice III/4151, Damnice, okr. Znojmo, přes: silnice II/397 (Mackovice), Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 30.4.2015 8:00:00
2.3.2015 8:00:00
Uzavírka
III/4151 Znojmo Uzavírka silnice III/4151, Damnice, okr. Znojmo, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Z důvodu výstavby splaškové kanalizace pro obce Dolenice, Damnice a Jiřice u Miroslavi je nutná částečná uzavírka silnice III/4151 - po levé straně ve směru staničení, Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 30.4.2015 8:00:00
2.3.2015
Uzavírka
II/400 Znojmo Uzavírka silnice II/400, Hostim, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Uzavírka silnice II/400 v km 3,947 – 4,247 staničení silnice, v obci Hostim, z důvodu provádění prací při podélném uložení potrubí v komunikaci a kanalizačních odboček pro napojení přípojek, v rámci akce „Formanská cesta - Splašková kanalizace a ČOV“, Objížďka - obousměrná, mimo vozidla stavby a BUS IDS: silnice III/4001 - silnice II/400, Hostim, okr. Znojmo, přes: silnice I/38 (Městys Blížkovice), Zvěrkovice, Vydal: Městský úřad Znojmo 3.5.2015 23:59:00
2.3.2015 8:00:00
Uzavírka
II/469 Opava Uzavírka silnice II/469, v katastru obce Hlučín, okr. Opava, práce na zpevněné krajnici, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, vymezení pracovního místa pro kácení stromů podél okraje vozovky denně v době 8:00-17:00 hod., Vydal: Městský úřad Hlučín 7.3.2015 17:00:00
2.3.2015
Uzavírka
I/2 Praha-východ Uzavírka silnice I/2, Oleška, okr. Praha-východ, stavební práce, provoz převeden protisměru, Do 29.03.2015 23:59, částečná uzavírka silnice I/2, staničení km 19,940 – 20,312 v k.ú. Oleška, okres Praha-východ. Celková délka uzavírky cca 375 m (uzavírky po 50 m). Uzavřen bude pravý jízdní pruh (směr Kutná Hora) silnice I/2, staničení km 20,405 – 20,455 v k.ú. Oleška, okres Praha-východ. Celková délka uzavírky cca 50 m. Uzavřen bude levý jízdní pruh (směr Praha). Objízdná trasa není stanovena. V průběhu stavebních prací bude uzavřen jeden jízdní pruh. Doprava bude vedena obousměrně jedním pruhem a bude řízena dopravním značením P7 „Přednost protijedoucích vozidel“ a P8 „Přednost před protijedoucími vozidly“. Úsek bude rozdělen na etapy: Etapa 1: kanalizace v obci Oleška + přípravné práce a rozšíření vozovky v km 20,425; 2 uzavírky (1 v obci Oleška (pravý jízdní pruh) a 1 za obcí Oleška (levý jízdní pruh)) rozestup mezi uzavírkami 340m; v km 19,940-19,965 uzavřen pravý jízd 29.3.2015 23:59:00
2.3.2015 6:00:00
Uzavírka
II/468 Frýdek-Místek Uzavírka silnice II/468 (ulice Nádražní), Třinec, okr. Frýdek-Místek, provoz převeden protisměru v zúžených jízdních pruzích, stavební práce, Do 30.06.2015 23:59, Osazení přechodného dopravního značení a zařízení na krajské silnici č. II/468 v obci Třinec, místní část Staré Město, ulice Nádražní, před objektem železniční stanice Třinec, v úseku délky cca 300 m, z důvodu zajištění realizace stavebních prací v rámci stavby „Přestupní terminál Třinec - I.etapa“. Umístění přechodného dopravního značení a zařízení je povoleno v termínu 02.02.2015 – 30.06.2015, a to pouze na dobu nezbytně nutnou pro zajištění stavebních prací výše uvedené stavby. Při zúžení vozovky musí být dodržena šířka jízdního pruhu min. 3,0 m pro každý směr jízdy. Jízdní pruhy budou vyznačeny přechodným vodorovným značením č. V 1a. Pro umožnění vjezdu autobusů prostoru u dělícího ostrůvku bude podélná čára vyznačena přechodným vodorovným značením č. V 2b (1,5 / 1,5). Rovněž bude vyznačena zpevněná 30.6.2015 23:59:00
2.3.2015
Uzavírka
II/138 Písek Uzavírka silnice II/138, Oslov, okr. Písek, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka a zvláštní užívání průtahové silnice č. II/138 v obci Oslov, a to pravé poloviny vozovky ve směru staničení silnice v úseku 170 bm od začátku zástavby v obci vpravo po křižovatku s místní komunikací u kostela Svatého Linharta v km 4,000 – 4,170 aktuálního provozního staničení silnice, rozdělné na 2 etapy po cca 85 m a dále levé poloviny vozovky ve směru staničení silnice v úseku cca 600 bm od křižovatky s místní komunikací u objektu zemědělského družstva Záhoří po konec zástavby vlevo u objektu KTC International v km 4,240 – 4,840 aktuálního provozního staničení silnice, rozdělné na 6 etap cca po 100 m na sebe navazujících úsecích pro umístění, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny a pro provádění stavebních a výkopových prací v souvis 30.6.2015 23:59:00
2.3.2015
Uzavírka
I/27 Plzeň - Sever Uzavírka silnice I/27 (ulice Plzeňská), Plasy, okr. Plzeň-sever, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Dopravní omezení a částečná uzavírka silnice I/27 v průtahu města Plasy a to v úseku od okružní křižovatky u řeky Střely až na konec města Plasy směr Plzeň. První etapa od okružní křižovatky až za křižovatku se silnicí III/205 7 směr Manětín v délce cca. 320 m bude prováděna při zachování obou jízních pruhů v šíři 3m, při snížené průjezdní rychlosti na 30 km/hod. Druhá etapa bude prováděna od začátku města Plasy ve směru od Plzně až před křižovatku s III/205 7 v délce cca. 112 m bude prováděna za částečné uzavírky silnice I/27 s tím, že provoz bude při realizaci stavby řízen poučenými osobami zhotovitele a pro pracovní době světelnými zařízeními. Objízdná trasa po volné polovině vozovky I/27. Třetí závěrečná etapa bude v podstatě pokládka krytové živičné vrstvy s tím, že bude prováděna za částečné uzavírky silnice I/27 po polovinách a to v obou etapác 31.5.2015 23:59:00
2.3.2015 6:00:00
Uzavírka
I/54 Hodonín Uzavírka silnice I/54, Veselí nad Moravou, okr. Hodonín, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice I/54 Slavkov - Kyjov - Veselí nad Moravou - státní hranice k.ú. Veselí nad Moravou, okres Hodonín v místě km cca 50,250 – 50,550. Pokračování realizace stavby „Silnice I/54, Veselí nad Moravou, Bartolomějské náměstí“. Délka uzavírky: max. 0,300 km. Bude vymezen jeden jízdní pruh minimální šířky min. 3,0 m pro oba směry objížďkové dopravy a provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením, Objížďka - bez rozlišení: silnice I/54, Veselí nad Moravou, okr. Hodonín, bude vymezen jeden jízdní pruh minimální šířky min. 3,0 m pro oba směry objížďkové dopravy a provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením , Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 31.8.2015 20:00:00
1.3.2015
Uzavírka
III/4774 Frýdek-Místek Uzavírka silnice III/4774, v katastru obce Morávka, část obce Slavíč, okr. Frýdek-Místek, práce na údržbě mostu, rekonstrukce estakády ev. č. 4774/19, částečné omezení provozu ZIMNÍ PŘESTÁVKA 01.01.2015 - 28.02.2015, Vydal: Magistrát města Frýdku-Místku 30.9.2015
1.3.2015
Uzavírka
II/240 Děčín Uzavírka silnice II/240, Verneřice, okr. Děčín, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Zvláštní užívání silnic č. II/240 v úseku od křižovatky se silnicí č. III/24091 a III/24092 v délce 200 m směr Valkeřice, č. III/24091 v úseku od křižovatky se silnicí č. II/240 v délce 1500 m směr Loučky a č. III/24092 v úseku od křižovatky se silnicí č. III/24091 v délce 400 m směr Příbram, vše ve Verneřicích, z důvodu výstavby kanalizace a ČOV, Vydal: Magistrát města Děčín 31.5.2015 23:59:00
2.2.2015
Uzavírka
II/261 Litoměřice Uzavírka silnice II/261, Litoměřice, okr. Litoměřice, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka jednoho směru jízdy na silnici II/261 na Vojtěšském náměstí v Litoměřicích. Silnice II/261 je průjezdná jednosměrně ve směru od ul. Mrázova do ul. Komenského, Objížďka - jednosměrná: silnice II/261, silnice I/15, silnice II/247, přes Mlékojedy a Terezín, Vydal: Městský úřad Litoměřice 31.3.2015 23:59:00
1.3.2015
Uzavírka
II/425 Břeclav Uzavírka silnice II/425, Starovičky, okr. Břeclav, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Rekonstrukce průtahu silnice II/425 v obci Starovičky. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t vede přes Velké Pavlovice a Horní Bojanovice. Vozidlům veřejné linkové osobní dopravy (BUS) bude průjezd zajištěn, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t: místní komunikace, Starovičky, okr. Břeclav, Objížďka - pro vozidla nad 3,5 t: silnice III/4217, v katastru obce Hustopeče - silnice II/421, v katastru obce Velké Pavlovice, okr. Břeclav, přes: Horní Bojanovice, silnice III/42114 (Němčičky), Velké Pavlovice, ulice Hlavní, silnice II/421 (ulice Brněnská), Vydal: Městský úřad Hustopeče 30.6.2015 23:59:00
28.2.2015
Uzavírka
II/183 Plzeň Uzavírka silnice II/183 (ulice Dr. Holuba), Šťáhlavy, okr. Plzeň-město, uzavřeno, stavební práce, - oprava povrchu, od objektu Dr. Holuba č.o. 27 až k železničnímu přejezdu, Objížďka - obousměrná: silnice II/183 (ulice Náves republiky - ulice Švehlova), Šťáhlavy, okr. Plzeň-město, přes: silnice III/18330 (ulice Šťáhlavická) (Šťáhlavice), silnice III/1773, silnice I/19 (Nezbavětice), silnice II/183, Vydal: Magistrát města Plzně 15.6.2015 23:59:00
11.5.2015
Uzavírka
I/38 Havlíčkův Brod Uzavírka silnice I/38, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, omezení, stavební práce, Úplné uzavírky provozu na MK č. 3d a č. 4d v Havlíčkově Brodě v ul. Lidická - v úseku od křižovatky s ul. Humpolecká po křižovatku s ul. U Borové a Sekaninova v délce cca 350m budou uzavřeny POUZE chodníky, z důvodu realizace stavebních prací na rekonstrukci povrchu chodníků v délce 337m (pravostranný – MK č. 4d) a 333m (levostranný- MK č. 3d), Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod 30.6.2015 17:00:00
11.5.2015
Uzavírka
I/38 Havlíčkův Brod Uzavírka silnice I/38, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, omezení, stavební práce, Úplné uzavírky provozu na MK č. 3d a č. 4d v Havlíčkově Brodě v ul. Lidická - v úseku od křižovatky s ul. Humpolecká po křižovatku s ul. U Borové a Sekaninova v délce cca 350m budou uzavřeny POUZE chodníky, z důvodu realizace stavebních prací na rekonstrukci povrchu chodníků v délce 337m (pravostranný – MK č. 4d) a 333m (levostranný- MK č. 3d), Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod 30.6.2015 17:00:00
3.3.2015 8:00:00
Uzavírka
I/38 Havlíčkův Brod Uzavírka silnice I/38, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, omezení, stavební práce, Úplné uzavírky provozu na MK č. 3d a č. 4d v Havlíčkově Brodě v ul. Lidická - v úseku od křižovatky s ul. Humpolecká po křižovatku s ul. U Borové a Sekaninova v délce cca 350m budou uzavvřeny POUZE chodníky, z důvodu realizace stavebních prací na rekonstrukci povrchu chodníků v délce 337m (pravostranný – MK č. 4d) a 333m (levostranný- MK č. 3d), Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod 10.5.2015 23:59:00
24.2.2015 8:00:00
Uzavírka
III/376 Pardubice Uzavírka silnice III/0376, Stéblová, okr. Pardubice, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka silnice č. III/0376 ve Stéblové, v úseku - od křižovatky s místní komunikací u rybníka po točnu. Objízdná trasa se nenařizuje. , Vydal: Magistrát města Pardubic 31.5.2015 18:00:00
16.2.2015
Uzavírka
III/40834 Znojmo Uzavírka silnice III/40834, Znojmo, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání a uzavírka silnice III/408 34 v km 7,322 - 7,587 staničení silnice a silnice III/397 8 v km 2,995 – 3,750 staničení silnice, v km 3,750 – 3,849 staničení silnice, v km 5,642 – 5,700 staničení silnice, v km 3,750 – 3,849 staničení silnice a v km 1,700 staničení silnice, vše v k.ú. Načeratice a Derflice, z důvodu výstavby splaškové kanalizace budované pro příměstskou část Znojmo-Načeratice a Znojmo-Derflice, Objížďka - obousměrná, mimo vozidla s povolením stavby a linek BUS: silnice III/3978 - silnice III/40834, v katastru obce Znojmo, okr. Znojmo, přes: silnice III/40842 (Strachotice), silnice II/408 (Krhovice), Vydal: Městský úřad Znojmo 30.3.2015 23:59:00
16.2.2015
Uzavírka
III/3978 Znojmo Uzavírka silnice III/3978, Znojmo, okr. Znojmo, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, Zvláštní užívání a uzavírka silnice III/408 34 v km 7,322 - 7,587 staničení silnice a silnice III/397 8 v km 2,995 – 3,750 staničení silnice, v km 3,750 – 3,849 staničení silnice, v km 5,642 – 5,700 staničení silnice, v km 3,750 – 3,849 staničení silnice a v km 1,700 staničení silnice, vše v k.ú. Načeratice a Derflice, z důvodu výstavby splaškové kanalizace budované pro příměstskou část Znojmo-Načeratice a Znojmo-Derflice, Vydal: Městský úřad Znojmo 31.7.2015 23:59:00
23.2.2015 7:00:00
Uzavírka
III/37321 Šumperk Uzavírka silnice III/37321 (ulice Havelkova), Loštice, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírku silnice ulice Havelkova v úseku od křižovatky s ul. Olomoucká po konec zastavěného území směr Podolí, z důvodu akce Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze, Město Loštice – rekonstrukce a doplnění kanalizace, Vydal: Městský úřad Mohelnice 20.3.2015 23:59:00
23.2.2015
Uzavírka
II/635 Šumperk Uzavírka silnice II/635 (ulice Palackého), Loštice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka silnice, Vydal: Městský úřad Mohelnice 15.3.2015 23:59:00
23.2.2015
Uzavírka
III/4317 Vyškov Uzavírka silnice III/4317, Kojátky, okr. Vyškov, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/4318 - silnice III/4317, část obce Šardičky, Kojátky, okr. Vyškov, přes: místní komunikace, Vydal: Městský úřad Bučovice 15.3.2015 23:59:00
23.2.2015
Uzavírka
I/16 Trutnov Uzavírka silnice I/16, v katastru obce Zlatá Olešnice, okr. Trutnov, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Uzavírka jednoho jízdního pruhu. Silniční provoz bude kyvadlově veden ve volném jízdním pruhu a řízen dopravním značením. Délka uzavřeného úseku: do 50m, Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 31.5.2015 23:59:00
3.3.2015
Uzavírka
III/37363 Blansko Uzavírka silnice III/37363, Ostrov u Macochy, okr. Blansko, uzavřeno, práce na silnici, v úseku od cca místního hřbitova po místní komunikaci k obecnímu úřadu v průtahu městyse Ostrov u Macochy s tímto omezením - pro vozidla veškerá vozidla, mimo vozidel integrovaného systému a zajištění obslužnosti městyse. Důvod rekonstrukce silnice, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/37363, Ostrov u Macochy, okr. Blansko, přes: silnice II/373, Pro veškerou silniční dopravu bude vedena po silnici II/373 ve směru na Sloup, obousměrně Délka objížďky: cca 3,800 km , Vydal: Městský úřad Blansko 30.6.2015 23:59:00
2.3.2015 6:00:00
Uzavírka
III/2148 Cheb Uzavírka silnice III/2148 (ulice Podhradská), v katastru obce Cheb, okr. Cheb, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka z důvodu výstavby gabionové opěrné zdi, provoz řízen pomocí mobilní semaforové soupravy, Vydal: Městský úřad Cheb 19.4.2015 23:59:00
23.2.2015 7:00:00
Uzavírka
III/10526 Příbram Uzavírka silnice III/10526, část obce Vápenice, Vysoký Chlumec, okr. Příbram, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka silnice, Objížďka - obousměrná: silnice II/105 - silnice III/10528, Vysoký Chlumec, okr. Příbram, Vydal: Městský úřad Sedlčany 29.3.2015 23:59:00
23.2.2015 7:00:00
Uzavírka
II/117 Rokycany Uzavírka místní komunikace, Mirošov - Dobřív, okr. Rokycany, uzavřeno, stavební práce, Úplné omezení provozu na silnici, Objížďka - bez rozlišení, ano: obousměrně po silnicích č. III/11724 - III/11733 - II/605 - III/11724 - III/11727, tj. po trase Mirošov - Hrádek - Kamenný Újezd - Rokycany - Dobřív, Vydal: Městský úřad Rokycany 31.5.2015 23:59:00
23.2.2015 8:00:00
Uzavírka
III/2984 Pardubice Uzavírka silnice III/2984 (ulice Kunětická), Sezemice, část obce Počaply, okr. Pardubice, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, omezení na silnici, v úseku: ostrůvek a silnice v křižovatce s místní komunikací směr Počaply x Sezemice x Kunětice., Vydal: Magistrát města Pardubic 5.3.2015 17:00:00
23.2.2015
Uzavírka
III/39520 Brno - Venkov Uzavírka silnice III/39520, Němčičky, okr. Brno-venkov, práce na inženýrských sítích, levý jízdní pruh uzavřen, částečná uzavírka silnice, Vydal: Městský úřad Ivančice 23.3.2015 23:59:00
19.2.2015
Uzavírka
D8 Ústí n. Labem Uzavírka D8exit 80, omezení na dálničním výjezdu, práce údržby, Částečná uzavírka, nájezdové větve pravé poloviny MÚK Knínice (EXIT 80) směr SRN z důvodu provádění sanace sesuvu svahu.Doprava vedena v levé části nájezdové větve mimoúrovňové křižovatky Knínice. , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR 15.3.2015 23:59:00
21.2.2015
Uzavírka
III/2873 Liberec Uzavírka silnice III/2873 (ulice Dlouhomostecká), Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka silnice, Objížďka - bez rozlišení, tramvajová trať: silnice III/2873 (ulice Dlouhomostecká), Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec, přes: ulice Dopravní, ulice Rumburská, silnice I/14 (ulice Tanvaldská), Místní komunikace Dopravní, Rumburská a silnice I/14., Vydal: Magistrát města Liberec 6.3.2015 23:59:00
19.2.2015 8:00:00
Uzavírka
D8 Ústí n. Labem Uzavírka D8, mezi km 80 a 80.5, ve směru Drážďany, stavební práce, jízdní pruh uzavřen, Bude prováděno odtěžení, odvoz a oprava sesutého svahu. , oprava sesutého svahu, zdroj: ŘSD 15.3.2015 16:00:00
23.3.2015 7:00:00
Uzavírka
I/11 Nymburk Uzavírka silnice I/11, km 10,1 - 11,2, (ulice Poděbradská), Dlouhopolsko - Běrunice, okr. Nymburk, neprůjezdná zpevněná krajnice (odstavný pruh), Pozor!, Částečná uzavírka silnice č. I/11 z důvodu provádění prací při stavbě vodovodního řadu a vodovodních přípojek v rámci stavby „Vodovod Dlouhopolsko“ v silničním pozemku. Provoz bude veden po stávající komunikaci při zachování obousměrného provozu a se zachováním šíře jízdního pruhu min. 2,75 m. 30.4.2015 20:00:00
23.2.2015
Uzavírka
I/31 Hradec Králové Uzavírka silnice I/31, Hradec Králové, okr. Hradec Králové, práce na údržbě mostu, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na tři jízdní pruhy, Do 30.09.2015 23:59, částečná uzavírka silnice, most ev.č. 31-003 na Gočárově okruhu (Orlický most na II. silničním okruhu), pravý jízdní pás ve směru staničení (křiž. Víta Nejedlého › křiž. Brněnská) z důvodu celkové rekonstrukce mostního objektu. Organizace uzavírky a objízdná trasa: Ve směru od křižovatky Brněnská ke křižovatce Víta Nejedlého bude provoz sveden pravého jízdního pruhu (šířka 3,5 m). Ve směru od křižovatky Víta Nejedlého ke křižovatce Brněnská bude provoz převeden protějšího - levého jízdního pásu. V tomto směru bude provoz veden ve dvou jízdních pruzích o šířkách: 3,5 m pravý pruh a 2,2 m vnitřní pruh. Po cca 300m bude doprava převedena zpět pravého jízdního pásu, Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 30.9.2015 23:59:00
16.2.2015
Uzavírka
II/490 Zlín Uzavírka silnice II/490 (ulice 6. května), Fryšták, okr. Zlín, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, práce na inženýrských sítích, bezvýkopová oprava kanalizace, zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, provoz veden kyvadlově pomocí DZ a mobilní SSZ, Vydal: Magistrát města Zlína 31.3.2015 23:59:00
17.2.2015 7:00:00
Uzavírka
III/1812 Sokolov Uzavírka silnice III/1812, Stará Chodovská, okr. Sokolov, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Stará Chodovská, částečná uzavírka - výstavba propustku a sjezdu - pro napojení Střediska stavební výroby., Vydal: Městský úřad Sokolov 8.3.2015 23:59:00
17.2.2015 7:00:00
Uzavírka
II/610 Praha-východ Uzavírka silnice II/610 (ulice Pražská), Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okr. Praha-východ, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka silnice - výstavba sítí a rekonstrukce komunikace, Objížďka - obousměrná: silnice II/101, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Zápy, okr. Praha-východ, Objížďka - obousměrná: silnice II/101, Zápy - silnice III/2452 (ulice Zápská), Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okr. Praha-východ, Vydal: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 20.11.2015 23:59:00
17.2.2015
Uzavírka
II/610 Praha-východ Uzavírka silnice II/610 (ulice Pražská), Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okr. Praha-východ, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzávěra silnice č. II/610 ul. Pražská - výstavba sítí a rekonstrukce komunikace - objízdné trasy jsou ve všech etapách stejné, Objížďka - obousměrná: silnice II/101, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Zápy, okr. Praha-východ, Objížďka - obousměrná: silnice II/101, Zápy - silnice III/2452 (ulice Zápská), Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okr. Praha-východ, Vydal: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 20.11.2015 23:59:00
17.6.2015
Uzavírka
II/610 Praha-východ Uzavírka silnice II/610 (ulice Pražská), Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okr. Praha-východ, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzávěra silnice č. II/610 ul. Pražská - výstavba sítí a rekonstrukce komunikace - objízdné trasy jsou ve všech etapách stejné, Objížďka - obousměrná: silnice II/101, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Zápy, okr. Praha-východ, Objížďka - obousměrná: silnice II/101, Zápy - silnice III/2452 (ulice Zápská), Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okr. Praha-východ, Vydal: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 20.11.2015 23:59:00
17.2.2015 7:00:00
Uzavírka
II/233 Plzeň Uzavírka silnice II/233 (ulice Chrástecká), Plzeň 4, Plzeň, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka silnice, v úseku křižovatky s ulicí Stará Cesta až ke křižovatce s ulicí Dílenská. Průjezd z ulice U Zastávky na ulici Mohylová bude umožněn , Objížďka - obousměrná: silnice II/233 (ulice Chrástecká) - ulice Mohylová, Plzeň 4, Plzeň, přes: (ulice Masarykova), Masarykova, Těšínská, Jateční, Vydal: Magistrát města Plzně 3.3.2015 23:59:00
17.2.2015 12:00:00
Uzavírka
I/19 Tábor Uzavírka silnice I/19, v katastru obce Tábor, okr. Tábor, stavební práce, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Do 30.09.2015 23:59, částečná uzavírka silnice , Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 30.9.2015 23:59:00
17.2.2015 12:00:00
Uzavírka
I/19 Tábor Uzavírka silnice I/19, v katastru obce Tábor, okr. Tábor, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka silnice v místě mostu ev.č. 19-044, Objížďka - jednosměrná: silnice I/19, v katastru obce Tábor, okr. Tábor, Směr jízdy od Písku, Objížďka - jednosměrná: silnice I/19, v katastru obce Tábor, okr. Tábor, směr jízdy na Písek, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 30.9.2015 23:59:00
16.2.2015
Uzavírka
III/39519 Brno - Venkov Uzavírka silnice III/39519, Trboušany, okr. Brno-venkov, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka silnice z důvodu výstavby kanalizace. Objízdná trasa pro místní obyvatele a zásobování po místních komunikacích obce Trboušany, objízdná trasa pro ostaní dopravu po silnici III/40014 přes Pravlov po silnici III/395 přes Dolní Kounice., Objížďka - bez rozlišení, objížďka mimo místní dopravu, zásobování a bus: Objízdná trasa pro autobusy, místní dopravu a zásobování je vedena po místních komunikacích obce Trboušany. Objízdná trasa pro ostatní dopravu je vedena po silnici III/40014 před Pravlov a po silnici III/395 přes Dolní Kounice, Vydal: Městský úřad Ivančice 15.5.2015 23:59:00
16.2.2015
Uzavírka
III/39520 Brno - Venkov Uzavírka silnice III/39520, Pravlov, okr. Brno-venkov, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka silnice, Objížďka - bez rozlišení, po místních komunikacích Pravlova: Objízdná trasa pro veškerou dopravu je vedena po místních komunikacích Pravlova kolem obecního úřadu., Vydal: Městský úřad Ivančice 15.5.2015 23:59:00
23.2.2015
Uzavírka
III/37324 Šumperk Uzavírka silnice III/37324, Loštice, část obce Žádlovice, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka silnice v místě od křižovatky se sil. III/37327 – konec zastavěného území obce, mimo BUS, pro akci Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze, Objížďka - bez rozlišení, přech. dopr. značením: V obci Loštice(okres Šumperk) ulice: Hradská, Jevíčská, K Pešti, nám. Míru, Palackého, silnice: silnice III/03539, V obci Loštice(okres Šumperk) ulice: Hradská, Jevíčská, K Pešti, nám. Míru, Palackého, silnice: silnice III/03539, V obci Vlčice(okres Šumperk), silnice: silnice III/37322, V obci Žádlovice(okres Šumperk), silnice: silnice III/03539, Vydal: Městský úřad Mohelnice 24.4.2015 23:59:00
16.2.2015 8:00:00
Uzavírka
III/37324 Šumperk Uzavírka silnice III/37324, Loštice, část obce Žádlovice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka jednoho jízdního pruhu silnice, v úseku do 50 m, Vydal: Městský úřad Mohelnice 9.3.2015 23:59:00
23.2.2015
Uzavírka
II/278 Liberec Uzavírka silnice II/278, ulice Svatovítské náměstí, ulice Českolipská, část obce Lázně Kundratice, Osečná, okr. Liberec, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka silnice II/278 k.ú. Osečná a Lázně Kundratice., Objížďka - bez rozlišení, Osečná: silnice II/592 (ulice Svatovítské náměstí) - silnice II/278 (ulice Českolipská), část obce Lázně Kundratice, Osečná, okr. Liberec, přes: Křižany, silnice III/27241 (Žibřidice), Dubnice, silnice II/278 (Břevniště), Vydal: Magistrát města Liberec 30.9.2015 23:59:00
16.2.2015 7:00:00
Uzavírka
III/43341 Vyškov Uzavírka silnice III/43341 (ulice Mlýnská), Brankovice, okr. Vyškov, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice v rámci stavby Kanalizace a likvidace odpadních vod Brankovice. Po celou dobu trvání částečné uzavírky bude možné vedení všech spojů linek linkové osobní dopravy, částečná uzavírka si nevyžádá dočasné přemístění zastávek veřejné linkové osobní dopravy. Výkopové práce budou realizovány v rámci posuvného pracovního místa při zachování jízdního pruhu o min. šířce 2,75 m, Vydal: Městský úřad Bučovice 28.3.2015 18:00:00
16.2.2015
Uzavírka
II/187 Klatovy Uzavírka silnice II/187, Hrádek, okr. Klatovy, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka sil. II/187 - průtah Hrádek u Sušice, Objížďka - obousměrná: silnice III/1717, Kolinec - silnice II/169 (ulice nábřeží Karla Houry), Sušice, okr. Klatovy, přes: komunikace (Milínov), Vydal: Městský úřad Sušice 31.3.2015 23:59:00
16.2.2015
Uzavírka
II/395 Brno - Venkov Uzavírka silnice II/395 (ulice Zahrádky), Neslovice, okr. Brno-venkov, práce na inženýrských sítích, levý jízdní pruh uzavřen, částečná uzavírka provozu na silnici II/395 v obci Neslovice v úseku od křižovatky s místní komunikací ulicí Školní po přibližně konec obce Neslovice se směru na Kratochvilku. Průjezd vedlejším jízdním pruhem., Vydal: Městský úřad Ivančice 31.3.2015 23:59:00
16.2.2015 8:00:00
Uzavírka
III/15259 Brno - Venkov Uzavírka silnice III/15259, Mělčany, okr. Brno-venkov, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka provozu na silnici v úseku od křižovatky III/15259 a III/36513 po konec zastavěné části obce Mělčany. Objízdná trasa je vedena z obce Silůvky po silnici II/152 do Ořechova a dále po silnici III/15264 do Mělčan, Vydal: Městský úřad Ivančice 31.5.2015 23:59:00
16.2.2015
Uzavírka
III/34020 Chrudim Uzavírka silnice III/34020, Stolany, okr. Chrudim, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka v úseku od křižovatky se silnicí III/340 19 po konec obce Stolany ve směru na Janovice, Objížďka - obousměrná: silnice III/34019, Stolany - silnice III/3403, Morašice, část obce Janovice, okr. Chrudim, přes: Skupice, silnice III/3403 (Morašice), Vydal: Městský úřad Chrudim 15.6.2015 23:59:00
16.2.2015 7:00:00
Uzavírka
I/38 Znojmo Uzavírka silnice I/38, Grešlové Mýto, okr. Znojmo, práce na inženýrských sítích, provoz převeden protisměru, Do 08.03.2015 18:00, částečná uzavírka silnice, pravý jízdní pruh v úseku začínajícím na začátku obce Grešlové Mýto v délce cca 110 m ve směru na Znojmo – před křižovatkou se silnicí III/4114 Ctidružic, z důvodu umístění a pohybu pracovních strojů v jednom jízdním pruhu silnice, z důvodu pokládky kanalizace v přilehlém chodníku v rámci akce „FORMANSKÁ CESTA – Splašková kanalizace a ČOV , Objížďka - jednosměrná, jednosměrná: silnice I/38, Grešlové Mýto, okr. Znojmo, Veškerý provoz z uzavřeného jízdního pruhu bude převeden vedlejšího jízdního pruhu a bude řízen kyvadlově světelnou signalizací. , Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 8.3.2015 18:00:00
16.2.2015 7:00:00
Uzavírka
III/1138 Kolín Uzavírka silnice III/1138, Tismice - Vrátkov, okr. Kolín, most uzavřen, oprava povrchu vozovky, Oprava mostu ev.č. 1138-1 v Tismicích, Objížďka - obousměrná, dopr.značení: Z Tismic do Vrátkova - stále po sil. č. II/113 až na křižovatku se sil. č. I/12, zde odbočit vpravo směr Kolín na první křižovatce ( sil. č. III/1133), odbočit vpravo směr Zahrady, na první křižovatce ( sil.č.III/1139) odbočit vpravo a pokračovat do obce Vrátkov. Z Vrátkova do Tismic – stále po sil. č. III/1139 až na křižovatku se sil.č. III/1133, zde odbočit vlevo, pokračovat po sil.č. III/1133 až na křižovatku se sil. č. I/12, zde odbočit vlevo směr Praha,na první křižovatce (sil.č. II/113) odbočit vlevo a pokračovat do Tismic. , Vydal: Městský úřad Český Brod 30.6.2015 23:59:00
16.2.2015
Uzavírka
I/11 Frýdek-Místek Uzavírka silnice I/11, v katastru obce Bystřice, okr. Frýdek-Místek, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, výstavba mostu SO 213 stavby I/11 - Oldřichovice - Bystřice - šířkové omezení - 6 m, výškové omezení 4,5 m, šíškové omezení - 6 m, výškové omezení - 4,5 m, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.11.2015 23:59:00
16.2.2015
Uzavírka
I/58 Ostrava Uzavírka silnice I/58, v katastru obce Stará Ves nad Ondřejnicí, část obce Stará Ves, okr. Ostrava-město, práce na údržbě mostu, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Stará Ves nad Ondřejnicí sil. I/58 - oprava mostu ev.č. 58-025, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.11.2015 23:59:00
13.2.2015
Uzavírka
III/37926 Vyškov Uzavírka silnice III/37926, Nemojany - Luleč, okr. Vyškov, uzavřeno, stavební práce, v délce cca 460 m. Provoz v částečně uzavřené křižovatce silnic III/37926xIII/37928 a silnic III/37926x III/37927 bude řízen dvojramenným semaforem, Vydal: Městský úřad Vyškov 22.3.2015 23:59:00
19.2.2015
Uzavírka
I/11 Karviná Uzavírka silnice I/11 (ulice Těšínská), Havířov, okr. Karviná, práce na inženýrských sítích, pravý jízdní pruh uzavřen, Havířov - sil. I/11 - oprava nefunkční kanalizace, uzavírka pravého jízdního pruhu ve směru na Český Těšín, provoz veden v levém jízdním pruhu, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 20.4.2015 23:59:00
19.2.2015
Uzavírka
I/11 Karviná Uzavírka silnice I/11 (ulice Těšínská), Havířov, okr. Karviná, práce na inženýrských sítích, pravý jízdní pruh uzavřen, Havířov - sil. I/11 - oprava nefunkční kanalizace, uzavírka pravého jízdního pruhu ve směru na Český Těšín, provoz veden v levém jízdním pruhu, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 20.4.2015 23:59:00
19.2.2015
Uzavírka
I/11 Karviná Uzavírka silnice I/11 (ulice Těšínská), Havířov, okr. Karviná, práce na inženýrských sítích, pravý jízdní pruh uzavřen, Havířov - sil. I/11 - oprava nefunkční kanalizace, uzavírka pravého jízdního pruhu ve směru na Český Těšín, provoz veden v levém jízdním pruhu, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 20.4.2015 23:59:00
11.2.2015
Uzavírka
III/31527 Šumperk Uzavírka silnice III/31527 (ulice Postřelmovská), Zábřeh, okr. Šumperk, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, práce na inženýrských sítích, Do 10.05.2015 23:59, Zvláštní užívání silnice, z důvodu provádění stavebních prací stavby Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, Vydal: Městský úřad Zábřeh 10.5.2015 23:59:00
9.2.2015 7:00:00
Uzavírka
II/315 Šumperk Uzavírka silnice II/315 (ulice náměstí Osvobození), Zábřeh, okr. Šumperk, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání silnice II/315 a místní komunikace pro provádění stavebních prací v rámci stavby Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, Vydal: Městský úřad Zábřeh 5.4.2015 23:59:00
9.2.2015 7:00:00
Uzavírka
III/31526 Šumperk Uzavírka silnice III/31526 (ulice Ráječek), Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka provozu v rámci provádění stavby Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze. Busům VLD průjezd umožněn, Objížďka - obousměrná, dopravním značením: Po silnici I/44 na ul. Olomoucká a dále sil. 31519 ul. Skalička a neuzavřeném úseku sil. 31526., Vydal: Městský úřad Zábřeh 15.3.2015 23:59:00
9.2.2015 7:00:00
Uzavírka
II/457 Bruntál Uzavírka silnice II/457 - část obce Arnultovice, Jindřichov, okr. Bruntál, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, práce na inženýrských sítích, Do 30.04.2015 23:59, úsekové uzavírání jednoho jízdního pruhu k provedení stavebních prací – podélná rýha a příčné výkopy, pro uložení kanalizačního řadu a kanalizačních přípojek v rámci stavby „ČOV a kanalizace obce Jindřichov II. etapa“. Provoz usměrněn dopravním značením a světelnou signalizací, Vydal: Městský úřad Krnov 30.4.2015 23:59:00
9.2.2015
Uzavírka
III/10138 Kladno Uzavírka silnice III/10138, Dolany, okr. Kladno, práce na inženýrských sítích, levý jízdní pruh uzavřen, částečná uzavírka silnice III/10138 v úseku Velká Dobrá - Dolany (levá polovina vozovky), Vydal: Magistrát města Kladna 30.4.2015 23:59:00
4.2.2015
Uzavírka
II/373 Olomouc Uzavírka silnice II/373, Chudobín, okr. Olomouc, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Částečná uzavírka jednoho jízdního pruhu silnice v úsecích do 50m v celé délce zastavěného území obce. Provoz řízen SSZ, Vydal: Městský úřad Litovel 30.6.2015
2.2.2015
Uzavírka
III/44815 Olomouc Uzavírka silnice III/44815, Těšetice, část obce Vojnice, okr. Olomouc, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka silnice a to v úseku od křiž. se sil. III/44816 po konec zastavěné části obce ve směru na Příkazy, Objížďka - bez rozlišení, obousměrně: z Vojnice po sil. III/44815 do Senice na Hané, dále po sil. II/449 do Loučan a po sil. III/44921 do Těšetic a dále po sil II/448 a III/44815 zpět do Vojnice, Vydal: Magistrát města Olomouce 18.4.2015 23:59:00
2.2.2015 7:00:00
Uzavírka
III/44613 Olomouc Uzavírka silnice III/44613, Hnojice, okr. Olomouc, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka silnic II/447, III/44613, III/4474, III/4475 v obci Hnojice, vždy v šířce jednoho jízdního pruhu, etapově vždy v délce úseku max. 50m z důvodu provádění stavby kanalizace v obci Hnojice, Vydal: Městský úřad Šternberk 30.9.2015 23:59:00
12.3.2015
Uzavírka
II/447 Olomouc Uzavírka silnice II/447, Hnojice, okr. Olomouc, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka silnic II/447, III/44613, III/4474, III/4475 v obci Hnojice, vždy v šířce jednoho jízdního pruhu, etapově vždy v délce úseku max. 50m z důvodu provádění stavby kanalizace v obci Hnojice, Vydal: Městský úřad Šternberk 30.9.2015 23:59:00
22.1.2015
Uzavírka
III/4475 Olomouc Uzavírka silnice III/4475, Hnojice, okr. Olomouc, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka silnic II/447, III/44613, III/4474, III/4475 v obci Hnojice, vždy v šířce jednoho jízdního pruhu, etapově vždy v délce úseku max. 50m z důvodu provádění stavby kanalizace v obci Hnojice, Vydal: Městský úřad Šternberk 30.9.2015 23:59:00
12.3.2015
Uzavírka
III/4474 Olomouc Uzavírka silnice III/4474, Hnojice, okr. Olomouc, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka silnic II/447, III/44613, III/4474, III/4475 v obci Hnojice, vždy v šířce jednoho jízdního pruhu, etapově vždy v délce úseku max. 50m z důvodu provádění stavby kanalizace v obci Hnojice, Vydal: Městský úřad Šternberk 30.9.2015 23:59:00
2.2.2015
Uzavírka
II/315 Šumperk Uzavírka silnice II/369 (ulice Dvorská) - silnice II/315 (ulice Dvorská), Zábřeh, okr. Šumperk, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, práce na inženýrských sítích, zvláštní užívání silnice II/369 ul. Dvorská a II/315 u. Sušilova a to v úseku od křižovatky s MK ul. Kozinova a Žerotínov po křižovatku s MK ul. Bezručova, Vydal: Městský úřad Zábřeh 31.3.2015 23:59:00
2.2.2015 7:00:00
Uzavírka
III/4136 Znojmo Uzavírka silnice III/4136, Suchohrdly u Miroslavi, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Z důvodu budování kanalizace je nutná úplná uzavírka silnice , Objížďka - bez rozlišení, Pro veškerý provoz : silnice III/4136, Miroslav - silnice III/4138, Suchohrdly u Miroslavi, okr. Znojmo, přes: silnice III/4138 (Suchohrdly u Miroslavi), Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 31.3.2015 23:59:00
2.2.2015
Uzavírka
II/428 Kroměříž Uzavírka silnice II/428, Počenice-Tetětice, část obce Počenice, okr. Kroměříž, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Silnice: II/428 v obci Počenice Místo: od. č.p.53 po COOP družstvo HB Důvod: „Revitalizace centra obce Počenice“ Termín: 2.2. – 15.3.2015 Odpovědná osoba: Ing. Jozef Macko, COMMODUM, spol.s.r.o., tel.: 777356307 , Vydal: Městský úřad Kroměříž 15.3.2015 23:59:00
2.2.2015
Uzavírka
II/204 Plzeň - Sever Uzavírka silnice II/204, Mrtník, okr. Plzeň-sever, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka silnice II/204 v obci Mrtník v délce celého průtahu obcí s objížďkou po volné části vozovky, Objížďka - bez rozlišení: Objížďka po volné části vozovky, Vydal: Městský úřad Kralovice 30.4.2015 23:59:00
2.2.2015 7:00:00
Uzavírka
III/31519 Šumperk Uzavírka silnice III/31519 (ulice Skalička), Zábřeh, okr. Šumperk, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, práce na inženýrských sítích, zvláštní užívání silnice (provoz řízen semafory) silnice v úseku od domu adr. Skalička 1795/41 po dům adr. Na Drahách 1778/7, z důvodu provádění stavebních prací v rámci stavby Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, Vydal: Městský úřad Zábřeh 31.3.2015 23:59:00
17.2.2015
Uzavírka
II/315 Šumperk Uzavírka silnice II/315 (ulice Sušilova), Zábřeh, okr. Šumperk, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání silnice II/315 v Zábřehu, ul. Sušilova v úseku od křižovatky s MK ul. U Bořin po dům č.p. 29 prováděním stavebních prací stavby "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze" . Při II. etapě, cca od 01.02. do 31.03., bude provoz řízen světelným signalizačním zařízením a dojde také k dočasnému přemístění pracemi dotčené autobusové zastávky Sušilova-škola. , provoz řízen světelným signalizačním zařízením , Vydal: Městský úřad Zábřeh 31.3.2015 23:59:00
2.2.2015 7:00:00
Uzavírka
III/37913 Brno - Venkov Uzavírka silnice III/37913, Drásov, okr. Brno-venkov, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Úplná uzavírka z důvodu provádění prací na opravě povrchu silnice, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/37913, Čebín - Drásov, okr. Brno-venkov, přes: silnice II/385, ulice Tišnovská, Hradčany, Vydal: Městský úřad Tišnov 8.3.2015
30.1.2015
Uzavírka
III/38527 Brno - Venkov Uzavírka silnice III/38527, Sentice, okr. Brno-venkov, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka silnice v úseku od cca křižovatky silnic č. III/38527 x III/38526 po konec obce Sentice (mimo vozidla stavby, dopravní obsluhy a BUS), Úplná uzavírka mimo vozidla stavby, dopravní obsluhy a BUS., Vydal: Městský úřad Tišnov 31.3.2015
2.2.2015 7:00:00
Uzavírka
III/40012 Znojmo Uzavírka silnice III/40012, Skalice, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka silnice od křižovatky s místní komunikací vedoucí k domovu důchodců po konec obce ve směru na Morašice, z důvodu budování kanalizace, Objížďka - bez rozlišení, Pro veškerý provoz obousměrně : silnice III/40012, Skalice, okr. Znojmo, přes: silnice II/400, silnice III/40012, Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 31.8.2015 23:59:00
2.2.2015 7:00:00
Uzavírka
I/45 Bruntál Uzavírka silnice I/45, Dětřichov nad Bystřicí, okr. Bruntál, obecné ohrožení, zúžené jízdní pruhy, označení sjezdu pro stavbu - vvn 400kV - V458 tr. Krasikov - Horní Životice, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.9.2015 23:59:00
26.1.2015
Uzavírka
I/46 Opava Uzavírka silnice I/46, Dvorce, okr. Bruntál - Hořejší Kunčice, okr. Opava, zúžené jízdní pruhy, označení staveništních sjezdu pro stavbu " vvn 400Kv-V458 tr. Krasikov - Horní Životice", Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.9.2015 23:59:00
12.1.2015
Uzavírka
II/222 Karlovy Vary Uzavírka silnice II/222, Karlovy Vary - Šemnice, okr. Karlovy Vary, práce na zpevněné krajnici, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Zajištění skalních masívů, Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 31.3.2015
24.3.2015
Uzavírka
II/413 Znojmo Uzavírka silnice II/413, Petrovice, okr. Znojmo, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Z důvodu budování kanalizace budou rozkopány postupně celé Petrovice, tj. silnice II/413 a III/413 9., Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 31.7.2015 23:59:00
26.1.2015
Uzavírka
III/4139 Znojmo Uzavírka silnice III/4139, Petrovice, okr. Znojmo, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Z důvodu budování kanalizace budou rozkopány postupně celé Petrovice, tj. silnice II/413 a III/413 9., Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 31.7.2015 23:59:00
26.1.2015
Uzavírka
III/4139 Znojmo Uzavírka silnice III/4139, Petrovice, okr. Znojmo, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Z důvodu budování kanalizace budou rozkopány postupně celé Petrovice, tj. silnice II/413 a III/413 9., Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 31.7.2015 23:59:00
22.1.2015
Uzavírka
I/14 Trutnov Uzavírka silnice I/14, Suchovršice, okr. Trutnov, padající kamení, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka silnice I/14 ve dvou úsecích: 1) na správním území obce Suchovršice, SO 02, km 96,244 – 96,405 v termínu 22.1.2015 – 22.3.2015 2) na správním území města Úpice, SO 03, km 98,180 – 98,399 v termínu 23.3.2015 – 15.5.2015 z důvodu provedení sanace skalních masivů, instalace ochranných sítí a instalace betonových svodidel v blízkosti silnice I/14 Délka uzavřených úseků: úsek 1 (SO 02): 161 m úsek 2 (SO 03): 219 m Organizace uzavírky, objízdná trasa: Úsek 1 : Bude uzavřen pravý jízdní pruh ve směru na Trutnov. Doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu o šířce min. 2,75 m. Provoz bude kyvadlově řízen světelným signalizačním zařízením. Úsek 2: Při uzavírce dojde k omezení v pravém jízdním pruhu ve směru na Trutnov. Doprava bude svedena do dvou provizorních jízdních pruhů o šířce min. 2,7 22.3.2015 23:59:00
19.1.2015 6:00:00
Uzavírka
II/101 Mělník Uzavírka silnice II/101 (ulice Mostní), Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Úplná uzavírka silnice č. II/101, v úseku od křižovatky ul. Mostní x S.K.Neumanna x Podřipská, Objížďka - obousměrná: Pro vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 t: Po silnici II/240 směr Velvary, s napojením na silnici I/16 u Velvar (ve staničení cca km 34,300), dále sjezd ze silnice I/16 u Nové Vsi (ve staničení cca km: 41,800) na silnici II/608, ve staničení cca km:16,213 sjezd na silnici II/101, staničení cca km: 74,784 - obousměrně. Pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t: Místními komunikacemi v obci Kralupy nad Vltavou -ul. Tyršova, Chmelova, Erbenova - obousměrně, Vydal: Městský úřad Kralupy nad Vltavou 31.5.2015 23:59:00
21.1.2015 7:00:00
Uzavírka
III/3968 Znojmo Uzavírka silnice III/3968, Olbramovice, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka silnice z důvodu budování kanalizace, Objížďka - bez rozlišení, Pro veškerý provoz obousměrně : silnice III/3962 - místní komunikace, Olbramovice, okr. Znojmo, přes: silnice II/396, Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 30.4.2015 23:59:00
19.1.2015 7:00:00
Uzavírka
III/507 Vyškov Uzavírka silnice III/0507, Mouřínov, okr. Vyškov, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka silnice v rámci stavby Kanalizace a ČOV obce Mouřínov, Vydal: Městský úřad Bučovice 31.8.2015 18:00:00
19.1.2015 7:00:00
Uzavírka
III/507 Vyškov Uzavírka silnice III/0507, Mouřínov, okr. Vyškov, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka silnice v rámci stavby Kanalizace a ČOV obce Mouřínov, Vydal: Městský úřad Bučovice 31.8.2015 18:00:00
19.1.2015 9:00:00
Uzavírka
III/3981 Znojmo Uzavírka silnice III/3981, Morašice, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, uzavírka silnice z důvodu výstavby části kanalizace, Objížďka - obousměrná, pro všechna vozidla: silnice III/40012 - silnice III/3981, Morašice, okr. Znojmo, přes: silnice II/400 (Skalice), Vydal: Městský úřad Znojmo 8.3.2015 23:59:00
19.1.2015
Uzavírka
III/3962 Znojmo Uzavírka silnice III/3962, Olbramovice, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Z důvodu budování kanalizace je nutná úplná uzavírka silnice III/396 2 a III/396 8 v obci Olbramovice u Mor. Krumlova. , Objížďka - bez rozlišení, Pro veškerý provoz obousměrně : silnice III/3962 - místní komunikace, Olbramovice, okr. Znojmo, přes: silnice II/396, Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 30.4.2015 23:59:00
19.1.2015 7:00:00
Uzavírka
I/11 Ostrava Uzavírka silnice I/11 (ulice Rudná), Ostrava-Jih, Ostrava, práce na údržbě mostu, odbočovací pruh uzavřen, oprava mostu , Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.4.2015 23:59:00
20.2.2015 14:00:00
Uzavírka
I/11 Ostrava Uzavírka silnice I/11 (ulice Rudná), Ostrava-Jih, Ostrava, práce na údržbě mostu, odbočovací pruh uzavřen, Ostrava, sil. I/11 - ul. Rudná - MUK Výškovická - oprava mostu 4787-3.1. a 4787-3.2, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.4.2015 23:59:00
15.1.2015 10:00:00
Uzavírka
I/20 Písek Uzavírka silnice I/20, Písek, okr. Písek, práce na údržbě mostu, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka silnice I/20, v úseku mostu ev. č. 20-069 – Šrámkův most v Písku. Rekonstrukce mostu. Vedení dopravy: doprava bude vedena ve zbývajícím jízdním pruhu, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 14.1.2016 23:59:00
12.1.2015 9:00:00
Uzavírka
II/222 Karlovy Vary Uzavírka silnice II/222, Kyselka, okr. Karlovy Vary, práce na zpevněné krajnici, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Zajištění skalních masívů., Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 31.3.2015
14.1.2015
Uzavírka
II/209 Sokolov Uzavírka silnice II/209 (ulice Nádražní), Loket, část obce Nádražní Předměstí, okr. Sokolov, práce na inženýrských sítích, pravý jízdní pruh uzavřen, Loket, Nádražní ul. - II/209 - částečná uzavírka a zvláštní užívání , pokládka vedení kNN, vNN v délce 150 m a provedení protlaku. , Vydal: Městský úřad Sokolov 15.3.2015 23:59:00
14.1.2015
Uzavírka
II/209 Sokolov Uzavírka silnice II/209 (ulice Nádražní), Loket, část obce Nádražní Předměstí, okr. Sokolov, práce na inženýrských sítích, pravý jízdní pruh uzavřen, Loket, Nádražní ul. - II/209 - částečná uzavírka a zvláštní užívání , pokládka vedení kNN, vNN v délce 150 m a provedení protlaku. , Vydal: Městský úřad Sokolov 15.3.2015 23:59:00
12.1.2015
Uzavírka
III/4003 Znojmo Uzavírka silnice III/4003, Slatina, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, uzavírka silnice v úseku od křižovatky silnice III/400 3 s místní komunikací vedoucí do obce Rozkoš po přibližně konec zastavěné části obce Slatina ve směru na obec Újezd, z důvodu provádění výkopových prací a následné pokládky kanalizačního řadu., Objížďka - obousměrná, mimo dopravní obsluhy a BUS v.l.o.d.: silnice III/4003, Slatina, okr. Znojmo, přes: silnice II/400, Rozkoš, silnice II/361 (Střelice), Vydal: Městský úřad Znojmo 30.6.2015
12.1.2015
Uzavírka
III/40832 Znojmo Uzavírka silnice III/40832, Kravsko, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, uzavírka z důvodu výstavby části kanalizace budované pro obec Kravsko, v rámci akce Odkanalizování obce Kravsko II. etapa, Objížďka - obousměrná, pro všechna vozidla: silnice III/40826, Kravsko - silnice III/40833, Znojmo, okr. Znojmo, přes: silnice I/38 (Znojmo), Vydal: Městský úřad Znojmo 30.4.2015 23:59:00
8.1.2015 8:00:00
Uzavírka
III/46613 Ostrava Uzavírka silnice III/46613, v katastru obce Velká Polom, okr. Ostrava-město, uzavřeno, práce na silnici, úsek od konce zástavby ve Velké Polomi po hranici katastru Nová Plesná, Objížďka - bez rozlišení, dle dopravního značení: ze směru od Opavy směr Plesná: po silnici I/11 (ul. Opavská), přes okružní křižovatku u OC Globus, po místních komunikacích ul. Průběžná, ul. Spojovací, ul. Karla Svobody zpět na silnici III/46613 (ul. 26.dubna), ve směru opačném od Plesné směr Opava: ze silnice III/46613 po místní komunikaci ul. Karla Svobody na silnici I/11 a ve Velké Polomi zpět na III/46613, Vydal: Magistrát města Ostravy 31.8.2015 18:00:00
8.1.2015 8:00:00
Uzavírka
III/46613 Ostrava Uzavírka silnice III/46613, v katastru obce Velká Polom, okr. Ostrava-město, uzavřeno, práce na silnici, úsek od konce zástavby ve Velké Polomi po hranici katastru Nová Plesná, Objížďka - bez rozlišení, dle dopravního značení: ze směru od Opavy směr Plesná: po silnici I/11 (ul. Opavská), přes okružní křižovatku u OC Globus, po místních komunikacích ul. Průběžná, ul. Spojovací, ul. Karla Svobody zpět na silnici III/46613 (ul. 26.dubna), ve směru opačném od Plesné směr Opava: ze silnice III/46613 po místní komunikaci ul. Karla Svobody na silnici I/11 a ve Velké Polomi zpět na III/46613, Vydal: Magistrát města Ostravy 31.8.2015 18:00:00
6.1.2015
Uzavírka
III/31534 Šumperk Uzavírka silnice III/31534 (ulice Jiráskova), Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, uzavírka silnice z důvodu provádění stavebních prací v rámci stavby Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy , Objížďka - obousměrná, dopravním značením: ulice Smetanova, mezi křižovatkami ulic Na Výsluní a Sokolská, Zábřeh, okr. Šumperk, Vydal: Městský úřad Zábřeh 15.3.2015 23:59:00
6.1.2015
Uzavírka
III/31534 Šumperk Uzavírka silnice III/31534 (ulice Jiráskova), Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, uzavírka silnice z důvodu provádění stavebních prací v rámci stavby Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy , Objížďka - obousměrná, dopravním značením: ulice Smetanova, mezi křižovatkami ulic Na Výsluní a Sokolská, Zábřeh, okr. Šumperk, Vydal: Městský úřad Zábřeh 15.3.2015 23:59:00
21.1.2015
Uzavírka
II/315 Šumperk Uzavírka silnice II/315 (ulice Sušilova), Zábřeh, okr. Šumperk, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka provozu na silnici II/315 Zábřeh, ul. Dvorská, v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Valová po křižovatku s místní komunikací ul. Kozinova od 24.11.2014 do 15.02.2015 - objížďka po silnici II/369 v ulici Dvorská, místní komunikaci ulice Bezručova, silnici III/31527 ulice Postřelmovská a přes novou okružní křižovatku po silnici II/315 nám. Osvobození a ulice Žižkova a Valová; obousměrně., Ve II. etapě, tj. cca od 01.02. bude provoz řízen SSZ (SEMAFORY) v úseku mezi křiž. a ulicemi U Bořin a Morávkova., Vydal: Městský úřad Zábřeh 31.3.2015 23:59:00
5.1.2015 17:30:00
Uzavírka
II/464 Nový Jičín Uzavírka ; na silnici 464 u obce Tísek okres Nový Jičín; vozovka uzavřena v obou směrech; uzavřeno, probíhají záchranné a vyprošťovací práce; Nákladní vozidlo blokuje dopravu, HZS na místě. 6.5.2015 19:35:00
5.1.2015 17:05:00
Uzavírka
I/45 Bruntál Uzavírka ; na silnici 45 v obci Nové Heřminovy okres Bruntál; vozovka uzavřena v obou směrech; uzavřeno, probíhají záchranné a vyprošťovací práce; Komunikace na cca 30 minut uzavřena v obou směrech. 6.5.2015 19:10:00
5.1.2015 17:05:00
Uzavírka
I/45 Bruntál Uzavírka ; na silnici 45 v obci Nové Heřminovy okres Bruntál; vozovka uzavřena v obou směrech; uzavřeno, probíhají záchranné a vyprošťovací práce; Komunikace na cca 30 minut uzavřena v obou směrech. 6.5.2015 19:10:00
6.1.2015 10:00:00
Uzavírka
III/3981 Znojmo Uzavírka silnice III/3981, Trstěnice, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Z důvodu budování kanalizace v obci Trstěnice v místě, kde není možné použít pohyblivé pracovní místo a z důvodu havarijního stavu vozovky a zimní údržby je nutná úplná uzavírka silnice III/398 1. , Objížďka - pro veškerý provoz obousměrně: silnice III/3981 - silnice II/398, Trstěnice, okr. Znojmo, přes: silnice II/398 (Višňové), Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 31.8.2015
6.1.2015
Uzavírka
II/210 Sokolov Uzavírka silnice II/210, v katastru obce Sokolov, okr. Sokolov, opakované krátkodobé uzavírky, Sokolov - Vítkov, II/210 - krátkodobé úplné uzavírky komunikace, po dobu odstřelu lomového kamene (2-3 x měsíčně). Objízdná trasa se nestanovuje, vozidla budou odstavena v bezpečné vzdálenosti odstřelu, Vydal: Městský úřad Sokolov 31.12.2015 23:59:00
5.1.2015 12:00:00
Uzavírka
R4 Příbram Uzavírka R4, mezi km 29.8 a 27.9, ve směru Praha, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, nebezpečí tvorby kolon vozidel, Do 31.03.2015 17:00 31.3.2015 17:00:00
5.1.2015 12:00:00
Uzavírka
R4 Příbram Uzavírka R4, mezi km 29.8 a 27.9, ve směru Praha, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, nebezpečí tvorby kolon vozidel, Do 31.03.2015 17:00 31.3.2015 17:00:00
1.12.2014
Uzavírka
II/282 Semily Uzavírka silnice II/282 (ulice Revoluční), Rovensko pTroskami, okr. Semily, stavební práce, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 01.12.2014 00:00 Do 31.03.2015 23:59, Částečná uzavírka části silnice II/282 ul. Revoluční pozemek p. č. 2253/3 k.ú. Rovensko pTroskami v úseku náměstí po křižovatku se silnicí III/2823 ul. Na Týně z důvodu provedení stavebních prací na rekonstrukci kanalizace dle jednotlivých úseků, Vydal: Městský úřad Turnov 31.3.2015 23:59:00
1.12.2014
Uzavírka
III/2821 Semily Uzavírka silnice III/2821 (ulice Tyršova), Rovensko pTroskami, okr. Semily, stavební práce, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 01.12.2014 00:00 Do 31.03.2015 23:59, částečná uzavírka silnice III/2821 ul. Tyršova pozemek p. č. 2226/1 k.ú. Rovensko pTroskami v úseku křižovatky se silnicí II/282 nám. Prof. Drahoňovského ve směru na Liščí Kotce v Rovensku pTroskami z důvodu provedení stavebních prací na rekonstrukci kanalizace dle jednotlivých úseků, Vydal: Městský úřad Turnov 31.3.2015 23:59:00
6.1.2015
Uzavírka
II/448 Olomouc Uzavírka silnice II/448, Ústín, okr. Olomouc, jízdní pruh uzavřen, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, zvláštní užívání silnice č. II/448 (od domu č.p. 46 po dům č.p. 102) v obci Ústín, Vydal: Magistrát města Olomouce 31.5.2015 23:59:00
5.1.2015 12:00:00
Uzavírka
III/15531 České Budějovice Uzavírka silnice III/15531 (ulice Roudenská), Roudné, okr. České Budějovice, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka silnice III/15531 Roudenská z důvodu realizace stavby splaškové kanalizace v obci Roudné, Objížďka - obousměrná: silnice III/15531 (ulice Vidovská) - silnice III/15529 (ulice Plavská), Roudné, okr. České Budějovice, Vydal: Magistrát města České Budějovice 29.3.2015 23:59:00
1.6.2013 8:00:00
Uzavírka
D3 Tábor Uzavírka D3, mezi km 74.5 a 79.3, ve směru České Budějovice, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Do 30.06.2015 23:59, Obousměrný provoz , režim dopravy 1+1 jízdní pruh 30.6.2015 23:59:00
1.6.2013 8:00:00
Uzavírka
D3 Tábor Uzavírka D3, mezi km 79.3 a 74.5, ve směru Benešov, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, levý jízdní pruh uzavřen, Obousměrný provoz, režim dopravy 1+1 jízdní pruh. 30.6.2015 23:59:00
2.1.2015 8:00:00
Uzavírka
III/21028 Sokolov Uzavírka silnice III/21028, v katastru obce Svatava, okr. Sokolov, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, stavební práce, Svatava kř. II/210- III/21028 Lomnice - staveništní sjezd - provádění stavebních prací v rámci sanace Starého důlního díla - propad důlní díry dolu Mariahilf X. POZOR - příjezd na staveniště je možný pouze od obce Lomnice ke křižovatce se silnicí II/210, výjezd je rovněž ke křižovatce II/210 z důvodů zajištění bezpečnosti silničního provozu v těsné blízkosti propadu vedle křižovatky - mezi oběma komunikacemi, Vydal: Městský úřad Sokolov 30.5.2015 23:59:00
1.1.2015
Uzavírka
I/17 Chrudim Uzavírka silnice I/17, v katastru obce Chrudim, okr. Chrudim, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka silnice I/17 v extravilánu obcí Chrudim a Kočí, v silničním km cca 34,110 – 35,350, tedy v délce cca 1.240 metrů. Stavební práce na výstavbě mimoúrovňové křižovatky silnice I/17 s obchvatem I/37 města Chrudim, Objížďka - bez rozlišení, dopravním značením: Provoz silničních vozidel je ze silnice I/17 odkloněn na provizorní objížďkové komunikace (SO 162, SO 163) zřízené za účelem objížďky, jejíž součástí je i část silnice III/3587 (na Tři bubny). , Vydal: Krajský úřad Pardubického kraje 30.6.2015 23:59:00
5.9.2014 9:12:00
Uzavírka
D1 Ostrava Uzavírka silnice I/56, v směru k D1, Ostrava, zákaz průjezdu nákladních vozidel, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny na most ev.č. D1-447.2. Vozidlům IZS a Ostravských komunikací vjezd povolen. Objízdná trasa vyznačena. Vozidla do 3,5 tuny - provoz veden v jednom jízním pruhu, snížená rychlost na 30 km/hod. 31.12.2015 23:59:00
5.9.2014 9:07:00
Uzavírka
D1 Ostrava Uzavírka silnice I/56, ve směru Frýdek- Místek, Ostrava, zákaz průjezdu nákladních vozidel, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny na most ev.č. D1-447.1. Vozidlům IZS a Ostravských komunikací vjezd povolen. Objízdná trasa vyznačena. Vozidla do 3,5 tuny - provoz veden v jednom jízním pruhu, snížená rychlost na 30 km/hod. 31.12.2015 23:59:00
20.12.2014 8:00:00
Uzavírka
D2 Břeclav Uzavírka D2, mezi km 47.6 a 48.7, ve směru Kúty, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Do 30.06.2015 23:59, Pozor!, doprava ve směru Bratislava je převedena z levého jízdního pruhu přes přejezd ve středním dělícím pásu protisměrného jízdního pásu a takto pokračuje v režimu 1 + 1 (1 jízdní pruh směr Brno a 1 jízdní pruh směr Bratislava) až km 48,735, kde je převedena zpět pravého jízdního pásu. Doprava ve směru Břeclav/Hodonín (I/55) pokračuje v pravém jízdním pruhu, ze kterého je na MÚK Břeclav (EXIT 48) svedena z dálnice D2 na silnici I/55. Z důvodu uzavírky nájezdové větve MÚK Břeclav (EXIT 48) směr Bratislava je pro relaci Břeclav/Hodonín (I/55) › Bratislava (D2) vedena objízdná trasa z MÚK Břeclav (EXIT 48) po D2 směrem na Brno na MÚK Podivín (EXIT 41), kde se doprava „otočí“ zpět na Bratislavu. V celé délce uzavírky je maximální dovolená rychlost snížena na 80 km/hod. 30.6.2015 23:59:00
20.12.2014 8:00:00
Uzavírka
D2 Břeclav Uzavírka D2, mezi km 49.2 a 47.5, ve směru Brno, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, pravý jízdní pruh uzavřen, Pozor!, Ve směru na Brno je doprava svedena do pravé části jízdního pásu a takto pokračuje v režimu 1 + 1 (1 jízdní pruh směr Brno a 1 jízdní pruh směr Bratislava) až do km 47,500 kde končí dopravní omezení. V celé délce uzavírky je maximální dovolená rychlost snížena na 80 km/hod. 30.6.2015 23:59:00
1.1.2015
Uzavírka
III/3587 Chrudim Uzavírka silnice III/3587, v katastru obce Chrudim, okr. Chrudim, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice II/358 7 v úseku od křižovatky silnicí I/17 po křižovatku se silnicí III/358 2 Z důvodu vedení provozu po provizorní komunikaci při výstavbě MUK I/17, Objížďka - bez rozlišení, dopravním značením: silnice I/17, v katastru obce Kočí - v katastru obce Chrudim, okr. Chrudim, přes: silnice III/3583, silnice III/3582, Slatiňany, silnice I/37, Vydal: Městský úřad Chrudim 30.6.2015
1.1.2015
Uzavírka
III/3587 Chrudim Uzavírka silnice III/3587, v katastru obce Chrudim, okr. Chrudim, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice II/358 7 v úseku od křižovatky silnicí I/17 po křižovatku se silnicí III/358 2 Z důvodu vedení provozu po provizorní komunikaci při výstavbě MUK I/17, Objížďka - bez rozlišení, dopravním značením: silnice I/17, v katastru obce Kočí - v katastru obce Chrudim, okr. Chrudim, přes: silnice III/3583, silnice III/3582, Slatiňany, silnice I/37, Vydal: Městský úřad Chrudim 30.6.2015
24.3.2014
Uzavírka
II/101 Mělník Uzavírka silnice II/101, Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník, událost ohrožující bezpečnosti, zúžené jízdní pruhy, Omezení silničního provozu na silnici č. II/101 (ul. Pražská) v místě mostního objektu ev.č. 101-054 užitím směrovacích desek "Z4" a zamezení vjezdu vozidel k římsám mostního objektu, Vydal: Městský úřad Kralupy nad Vltavou 31.12.2015 23:59:00
15.4.2014
Uzavírka
III/46610 Ostrava Uzavírka silnice III/46610 (ulice Osvoboditelů), Velká Polom, okr. Ostrava-město, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka sil. III/46610 v obci Velká Polom v úseku od konce zástavby v délce cca 200m, Objížďka - bez rozlišení, pro veškerý provoz: silnice III/46610 (ulice Osvoboditelů), Velká Polom, okr. Ostrava-město, přes: silnice I/11 (Hrabyně), silnice III/4666, Vydal: Magistrát města Opavy 30.6.2015 23:59:00
15.12.2014
Uzavírka
III/15276 Brno - Venkov Uzavírka ulice Modřická, ulice ulice Hlavní, jeden jízdní pruh uzavřen, Do 30.10.2015 00:00, sledujte značky pro objížďku, vyločení provozu nákladních vozidel nad 3,5t 30.10.2015
15.12.2014 7:00:00
Uzavírka
III/15529 České Budějovice Uzavírka silnice III/15529 (ulice Plavská), České Budějovice - Roudné, část obce Nové Roudné, okr. České Budějovice, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka z důvodu realizace stavby Nové Roudné, 1. Etapa, část 2, chodník a komunikace, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , do 3,5 t, BUS, MHD: silnice III/15529 (ulice Plavská), Roudné, část obce Nové Roudné - silnice III/00354 (ulice Lidická tř.), České Budějovice, okr. České Budějovice, přes: silnice III/15531 (ulice Vidovská) (Roudné), silnice III/15523 (Staré Hodějovice), ulice Vrchlického nábř., České Budějovice, Objížďka - pro vozidla nad X tun, nad 3,5 t: silnice III/15529 (ulice Plavská), Roudné - silnice III/00354 (ulice Lidická tř.), České Budějovice, okr. České Budějovice, přes: Straňany, silnice II/155 (Římov), silnice I/3 (ulice Na Planýrce) (Poříčí), České Budějovice, silnice II/156 (ulice Mánesova), silnice III/00354 (ulice Lidická tř.), Vydal: Magistrát města České Budějovice 31.5.2015
15.12.2014 7:00:00
Uzavírka
III/15276 Brno - Venkov Uzavírka silnice III/15276 (ulice Modřická), Moravany, okr. Brno-venkov, propadlá vozovka, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka z důvodu havarijního stavu části vozovky po výstavbě kanalizace a následné opravy, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , dle DZ na místě objížďky: , Objížďka - pro vozidla nad X tun: Popis objížďky pro vozidla nad 3,5 t: objížďka začíná na křižovatce MK (p.č.1513/1) se silnicí č. III/15276 (ul. Modřická, resp. ul. Moravanská), po které je vedena na kř. vlevo se silnicí č. III/15277 (ul. Vídeňská), po níž pokračuje do města Brna, kde vlevo na kř. navazuje na silnici č. III/15275 (ul. Ořechovská, resp. ul. Hlavní), po které pokračuje do obce Moravany s ukončením objízdné trasy na kř. se silnicí č. III/15276. Objízdná trasa v opačném směru je vedena v opačném sledu., Vydal: Městský úřad Šlapanice 30.10.2015 23:59:00
9.12.2014 0:01:00
Uzavírka
II/290 Liberec Uzavírka silnice II/290, Smědava, okr. Liberec - Desná Souš, okr. Jablonec nad Nisou, uzavřeno, silnice nesplňuje podmínky pro bezpečný provoz, z důvodu pokrytí zledovatělou vrstvou sněhu 31.3.2015 23:59:00
7.12.2014
Uzavírka
I/43 Brno - Město Uzavírka silnice I/43, ulice Sportovní, Brno-Královo Pole, Brno, stavební práce, Částečná uzavírka silnice v místě mostu ev.č. 43-002A – uzavírka pravého mostu , Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 30.6.2015
5.12.2014 14:00:00
Uzavírka
III/4932 Zlín Uzavírka ; na silnici 4932 u obce Lipová okres Zlín , délka 1.5km; vozovka uzavřena v obou směrech; uzavřena silnice v obou směrech z obce Lipová po křižovatku u obce Haluzice. Doba trvání několik měsíců. 6.5.2015 16:05:00
5.12.2014 7:00:00
Uzavírka
D1 Benešov Uzavírka D1, mezi km 29 a 29.3, ve směru Bohumín – PL, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, havarijní stav mostu, provoz veden 2 zúženými jízdními pruhy v levém a pravem pruhu. Snížená rychlost pro vozoidla do 6t na 100km\h a pro vozidla nad 6t na 60km\h 30.8.2015 18:00:00
5.12.2014 7:00:00
Uzavírka
D1 Benešov Uzavírka D1, mezi km 29.3 a 29, ve směru Praha, zúžené jízdní pruhy, havariní stav mostu, zúžené jízdní pruhy, omezení rychlosti vozidel- nad 6 tun 60km/hod., do 6 tun 100 km/hod. 30.8.2015 16:00:00
4.12.2014
Uzavírka
II/180 Plzeň Uzavírka silnice II/180 (ulice Polní), Kyšice, okr. Plzeň-město, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka silnice II/180 mezi Kyšicemi a Dýšinou staničení 20.90 - 21.40 - modernizace trati ČD, Objížďka - bez rozlišení, úplná: silnice II/180, Kyšice, okr. Plzeň-město, Provoz veden po nové přeložce, Vydal: Magistrát města Plzně 30.1.2017
1.12.2014 12:32:00
Uzavírka
III/4972 Zlín Uzavírka silnice III/4972 (ulice Masarykova) - ulice Jar. Staši, Zlín, okr. Zlín, práce údržby, práce na komunikaci ukončeny do dubna zatím probíha mimo komunikaci - opravy chodníků a úprava křižovatek.Provoz neomezen. 30.3.2015 12:32:00
6.1.2015
Uzavírka
III/3982 Znojmo Uzavírka silnice III/3982, Trstěnice, okr. Znojmo, práce na inženýrských sítích, provoz převeden protisměru v zúžených jízdních pruzích, Do 31.08.2015 23:59, Z důvodu budování kanalizace v obci Trstěnice je nutná částečná uzavírka na silnicích II/398, III/398 1 a III/398 2 v intravilánu obce Trstěnice. Jedná se o pohyblivé pracovní místo, které bude v max. délce 30m. Provoz bude usměrněn přechodným dopravním značením. , Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 31.8.2015 23:59:00
6.1.2015
Uzavírka
II/398 Znojmo Uzavírka silnice II/398, v katastru obce Trstěnice, okr. Znojmo, práce na inženýrských sítích, provoz převeden protisměru v zúžených jízdních pruzích, Do 31.08.2015 23:59, Z důvodu budování kanalizace v obci Trstěnice je nutná částečná uzavírka na silnicích II/398, III/398 1 a III/398 2 v intravilánu obce Trstěnice. Jedná se o pohyblivé pracovní místo, které bude v max. délce 30m. Provoz bude usměrněn přechodným dopravním značením. , Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 31.8.2015 23:59:00
2.12.2014 10:00:00
Uzavírka
III/3981 Znojmo Uzavírka silnice III/3981, Trstěnice, okr. Znojmo, práce na inženýrských sítích, provoz převeden protisměru v zúžených jízdních pruzích, Do 31.08.2015 23:59, částečná uzavírka z důvodu budování kanalizace Jedná se o pohyblivé pracovní místo, které bude v max. délce 30m. Provoz bude usměrněn přechodným dopravním značením, Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 31.8.2015 23:59:00
1.12.2014
Uzavírka
II/102 Praha-západ Uzavírka silnice II/102, v katastru obce Jíloviště, okr. Praha-západ, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, uzavírka jednoho jízdního pruhu v úseku u Vranské přehrady, doprava řízena světelným signalizačním zařízením z důvodů provádění sanace skalního masivu nad silnicí, délka omezení 250m, Vydal: Městský úřad Černošice 30.4.2015 23:59:00
1.12.2014
Uzavírka
II/429 Vyškov Uzavírka silnice II/429, Nesovice, okr. Vyškov, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice v rozsahu od připojení místní komunikace u budovy č.p. 146 vpravo až po konec obce, Vydal: Městský úřad Bučovice 31.5.2015 23:59:00
30.11.2014
Uzavírka
I/56 Frýdek-Místek Uzavírka silnice I/56, Frýdlant nad Ostravicí, okr. Frýdek-Místek, práce na údržbě mostu, levý jízdní pruh uzavřen, oprava mostu 56-088, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.4.2015 23:59:00
10.11.2014
Uzavírka
II/322 Pardubice Uzavírka silnice II/322, v katastru obce Chvaletice, okr. Pardubice, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka provozu na silnici II/322 ve Chvaleticích - uzavření jednoho jízdního pruhu v úseku ca 10 m u areálu firmy MABA Eurobeton z důvodu havarijního stavu mostu ev. č. 322-010, provoz veden po mostním provizoriu, Vydal: Městský úřad Přelouč 31.8.2015 23:59:00
1.12.2014
Uzavírka
I/13 Děčín Uzavírka silnice I/13 (ulice Kamenická), Děčín, okr. Děčín, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, z důvodu rekonstrukce silnice, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 30.6.2015 23:59:00
20.11.2014 8:00:00
Uzavírka
II/298 Pardubice Uzavírka silnice II/298, v katastru obce Rokytno, část obce Bohumileč, okr. Pardubice, obecné ohrožení, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Částečná uzavírka - zúžení na jeden jízdní pruh, v úseku most ev.č. 298-006 přes Ředický potok.Obousměrný provoz zachován - střídavý, Vydal: Magistrát města Pardubic 30.6.2015 16:00:00
25.11.2014 7:00:00
Uzavírka
I/37 Pardubice Uzavírka silnice I/37, v katastru obce Opatovice nad Labem, okr. Pardubice, uzavřeno, stavební práce, Uzavírka silnice I/37, v západní části okružní křižovatky (rondelu) MUK Opatovice nad Labem, v místě křížení silnice R35 a silnice I/37 (úsek silnice mezi výjezdem z rondelu na Prahu a výjezdem od Prahy na rondel). , Objížďka - bez rozlišení, ODSH-72372/2014-Sa: Není stanovena. Silniční provoz bude veden po okružní křižovatce (rondelu) MUK Opatovice nad Labem. Vjezdy a výjezdy ze všech větví napojených na rondel budou zajištěny. Silniční provoz bude usměrněn přenosným dopravním značením, Vydal: Krajský úřad Pardubického kraje 31.3.2015 23:59:00
1.12.2014 8:00:00
Uzavírka
I/13 Děčín Uzavírka ; v ulici Kamenická v obci Děčín; ul. Kamenická od křižovatky s ul. Lipová po objekt ZŠ; práce na silnici ve velkém rozsahu; rekonstrukce silnice č. I/13, uzavírka komunikace s řízením provozu pomocí SSZ 30.6.2015 22:00:00
24.11.2014 8:00:00
Uzavírka
II/145 Klatovy Uzavírka silnice II/169 - silnice II/145, část obce Bohdašice, Dlouhá Ves, okr. Klatovy, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka sil. II/169, Vydal: Městský úřad Sušice 30.6.2015 23:59:00
16.11.2014
Uzavírka
R4 Příbram Uzavírka R4, mezi km 32.4 a 32.3, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh z důvodu uzavření pravého jízdního pásu rychlostní silnice č. R 4 v úseku km 32,260 – 32,365 a převedené provozu do levého jízdního pásu v režimu dopravy 1+1 25.6.2015 23:59:00
16.11.2014
Uzavírka
R4 Příbram Uzavírka R4, mezi km 32.3 a 32.4, ve směru Příbram, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, práce na silnici, Do 25.06.2015 23:59, Uzavírka pravého jízdního pásu rychlostní silnice č. R 4 v úseku km 32,260 – 32,365. Dopravní proudy ve směru Příbram budou po dobu uzavírky ad a) převedeny v km 32,230 přes stávající přejezd středního dělícího pásu rychlostní silnice jednoho jízdního pruhu levého jízdního pásu rychlostní silnice a v km 32,395 budou převedeny přes stávající přejezd středního dělícího pásu rychlostní silnice zpět pravého jízdního pásu rychlostní silnice (režim dopravy 1+1). 25.6.2015 23:59:00
14.11.2014
Uzavírka
III/2627 Česká Lípa Uzavírka silnice III/2627, Horní Libchava, okr. Česká Lípa, obecné ohrožení, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka provozu v místě propustku u pošty za účelem zabezpečení staveniště při akci „III/2627 HORNÍ LIBCHAVA – HAVÁRIE PROPUSTKU", Vydal: Městský úřad Česká Lípa 31.5.2015 23:59:00
15.11.2014
Uzavírka
III/3546 Olomouc Uzavírka silnice III/03546 - místní komunikace, Litovel, okr. Olomouc, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka silnice, Vydal: Městský úřad Litovel 30.6.2015
7.11.2014 5:00:00
Uzavírka
III/351 Tábor Uzavírka silnice III/00351, v katastru obce Řípec, okr. Tábor, uzavřeno, stavební práce, pro provedení stavby „Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – II. část, úsek Soběslav – Veselí nad Lužnicí; demontáž kolejiště železniční tratě“ v místě křížení s žel. tratí, od silnice I/3 až po trafostanici, Objížďka - bez rozlišení, 1: Veškerá silniční doprava včetně vozidel HZS, ZZS do obce Ŕípec bude využívat novou přeložku silnice III/00351 na kterou se odbočí ze silnice I/3 ve Veselí nad Lužnicí a napojí se na stávající silnici III/00351 u el. rozvodny. Na přeložce silnice III/00351 budou na mostě přes dráhu a obrusných vrstvách probíhat dokončovací práce. Délka objížďky ve směru od Soběslavi cca 2km, ve směru od Veselí nad Lužnicí cca 0,1 km , Vydal: Městský úřad Soběslav 31.12.2099 23:59:00
7.7.2014 7:00:00
Uzavírka
D8 Ústí n. Labem Uzavírka ; D8 - 64.7km až R63 5.6km na trase Krásný Les - Řehlovice - Bystřany; práce na silnici ve velkém rozsahu; provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh; R63, km 6.2, ve směru Ústí nad Labem - D8, km 64.5, ve směru Ústí nad Labem, provoz převeden do protisměru, stavební práce, Doprava v pravém jízdním pásu rychlostní silnice R63 a navazující dálnice D8 z Teplic ve směru Ústí nad Labem bude od km 5,650 (R63) svedena do pravého jízdního pruhu a přes přejezd středního dělícího pásu v km 5,955 – 6,060 (R63) převedena do protisměrného jízdního pásu. V režimu 1+1 bude pokračovat až k přejezdu středního dělícího pásu v km 65,120 – 65,140 (D8), kterým bude převedena zpět do pravého jízdního pásu a dále bude pokračovat bez omezení. Sjezd a nájezd na křižovatce Řehlovice (EXIT 7) bude umožněn 1.7.2015 0:55:00
7.7.2014 7:00:00
Uzavírka
D8 Ústí n. Labem Uzavírka ; D8 - 65.2km na trase Řehlovice - Bystřany - Krásný Les; D8, km 65.53, ve směru Řehlovice - R63, km 6.52, ve směru Ústí nad Labem, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, stavební práce,; práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh; práce na silnici ve velkém rozsahu; výstavba MÚK Řehlovice. Směr Ústí nad Labem – Teplice: Doprava v levém pásu dálnice D8 a navazující rychlostní silnice R63 z Ústí nad Labem ve směru Teplice bude od km 65,530 (D8) svedena do pravého jízdního pruhu, ve kterém bude vedena na konec uzavírky v km 5,930 (R63) v režimu 1+1. Sjezd na MÚK Stadice (EXIT 65) bude umožněn. Sjezd a nájezd na křižovatce Řehlovice (EXIT 7) bude umožněn. 1.7.2015 0:50:00
1.11.2014
Uzavírka
II/355 Chrudim Uzavírka silnice II/355, Holetín, část obce Dolní Holetín, okr. Chrudim, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, II.etapa uzavírky silnice II/355 - částečná uzavírka v km 4,420 - 4,550 v obci Holetín, z důvodu stavebních prací na opěrné zdi v rámci stavby "Modernizace silnice II/355 Hlinsko-Dřeveš". Uzavřena polovina vozovky, provoz kyvadlový po volné polovině vozovky řízen SSZ, Vydal: Městský úřad Hlinsko 30.6.2015
3.11.2014 8:00:00
Uzavírka
III/19018 Klatovy Uzavírka silnice III/19018 (ulice Chodská), Nýrsko, okr. Klatovy, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Úplná uzavírka provoz silnice III/19018 Nýrsko ul. Chodská, sil. III/19018 ul. Chodská, Nýrsko v délce 600 m, Objížďka - obousměrná: silnice III/19018 (ulice Petra Bezruče), Nýrsko - silnice III/19015, Chudenín, okr. Klatovy, po sil. II/190 a III/19018 a MK Chudenín - Hadrava, Vydal: Městský úřad Klatovy 31.3.2015 23:59:00
2.11.2014 7:00:00
Uzavírka
III/3537 Šumperk Uzavírka silnice III/03537, Mohelnice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka silnice č. III/03537 v obci Podolí u Mohelnice, pro akci: "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze". Nestanovena objízdná trasa. Částečně uzavřenými pracovními úseky bude umožněn průjezd. Za snížené viditelnosti (tma, mlha, hustý déšť, sněžení) bude přechodná úprava provozu osvětlena., Vydal: Městský úřad Mohelnice 15.6.2015 22:00:00
1.11.2014
Uzavírka
II/117 Plzeň - Jih Uzavírka silnice II/117, Letiny, okr. Plzeň-jih, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka silnice č. II/117 v průjezdním úseku obcí Letiny v úseku od křižovatky se silnicí č. III/11755 po most přes Podhrázský potok u č.p. 94 , Vydal: Městský úřad Blovice 30.6.2015 23:59:00
1.11.2014
Uzavírka
II/610 Mladá Boleslav Uzavírka silnice II/610, Žďár, část obce Doubrava, okr. Mladá Boleslav - Svijany, okr. Liberec, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka silnice II/610 v k.ú. Loukov u MH a Žďár u MH - mezi křižovatkou se silnicí III/27922 ve směru na Žďár a Loukov u Mnichova Hradiště a hranicí Středočeského a Libereckého kraje u mostu ev.č. 610-034 u obce Svijany, Objížďka - bez rozlišení: a) objížďka pro vozidla nad 12t po rychlostní silnici R 10 s nájezdem ve Březině (ve směru na Turnov) a v Příšovicích (ve směru na Prahu) b) objížďka pro vozidla do 12t ve směru od Svijan po silnici II/279 na křižovatku se silnicí III/27917, dále po silnici III/27917 (směr Loukov) na křižovatku se silnicí III/27922, dále po III/27922 zpět na silnici II/610 (zůstává stejná jako v případě rozhodnutí MH- VŽP/7261/2014/165/Mac ze dne 29.07.2014), Vydal: Městský úřad Mnichovo Hradiště 30.11.2015 23:59:00
23.10.2014 7:00:00
Uzavírka
III/10226 Příbram Uzavírka silnice III/10226, v katastru obce Svaté Pole, okr. Příbram, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, v místě mimoúrovňového křížení rychlostní silnice R4 se silnicí III/ 10226 (MUK Dobříš – jih, exit 32): provádění stavebních prací a umístění podpěrné konstrukce provizorního přemostění při stavbě: „ R4 - Oprava mostu 4-022 Dobříš, Vydal: Městský úřad Dobříš 6.11.2015 23:59:00
30.10.2014 8:00:00
Uzavírka
III/10514 Benešov Uzavírka silnice III/10514, Lešany, část obce Břežany, okr. Benešov, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka v rámci výstavby ČOV Lešany a stoky "A" a "AA", Vydal: Městský úřad Benešov 30.4.2015 16:00:00
30.10.2014 8:00:00
Uzavírka
III/1065 Benešov Uzavírka silnice III/1065, Lešany, okr. Benešov, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka v rámci výstavby ČOV Lešany a stoky "A" a "AA", Vydal: Městský úřad Benešov 31.8.2015 16:00:00
15.10.2014
Uzavírka
II/232 Rokycany Uzavírka silnice II/232, část obce Na Křemenáči, Břasy, okr. Rokycany, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Břasy, silnice č. II/232 (v úseku staničení km 9,880 - km 12,420), Vydal: Městský úřad Rokycany 30.5.2015 23:59:00
15.10.2014
Uzavírka
I/18 Příbram Uzavírka silnice I/18, Obory - Vestec, okr. Příbram, sesuvy půdy, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, uzavírka silnice č. I/18, v úseku km staničení cca 31,400 – 31,550, z ůvodu realizace sanace sesutého svahu včetně poškozené kamenné opěrné zdi v patě svahu, který bude následovně zajištěn novou gabionovou opěrnou zídkou. Násypové těleso bude opatřeno nezpevněnou krajnicí v šíři 1,5m pro osazení silničního svodidla. Provoz bude veden kyvadlově. , Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje 31.10.2015 23:59:00
22.9.2014
Uzavírka
III/1151 Frýdek-Místek Uzavírka silnice III/01151, Dolní Lomná, okr. Frýdek-Místek, práce na zpevněné krajnici, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Osazení dopravního značení na pozemní komunikaci č. III/01151 v obci Dolní Lomná, z důvodu částečného omezení silničního provozu pro realizaci cyklostezky na základě stavby „Cyklostezky Dolní Lomná II etapa“. Při provádění stavebních prací podél silnice č. III/01151 bude přechodným dopravním značením označeno pracovní místo v délce cca 50 m, které se bude posunovat podle postupu stavebních prací. Bude zachován obousměrný provoz, kdy v místě stavebních prací budou řidiči upozorněni na práci na silnici a místo bude označeno za pomocí směrovacích desek. , Vydal: Městský úřad Jablunkov 30.4.2015 23:59:00
30.9.2014 7:00:00
Uzavírka
II/201 Plzeň - Sever Uzavírka silnice II/201, v katastru obce Kralovice, okr. Plzeň-sever, práce na údržbě mostu, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Do 01.10.2015 23:59, havárie mostu, zúžení průjezdního profilu, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/201, v katastru obce Kralovice, okr. Plzeň-sever, po volné části vozovky, Vydal: Městský úřad Kralovice 1.10.2015 23:59:00
25.9.2014
Uzavírka
III/32 Praha-západ Uzavírka silnice III/0032, v katastru obce Průhonice, okr. Praha-západ, uzavřeno, úplná uzavírka silnice III/0032, povodňové škody 1.10.2015 23:59:00
25.9.2014
Uzavírka
II/315 Ústí n. Orlicí Uzavírka silnice II/315, Tatenice, okr. Ústí nad Orlicí, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka silnice II/315 Tatenice – Hoštejn v úseku od křižovatky se silnicí II/368 po hranici Pardubického kraje z důvodu provádění stavby: „Modernizace silnice II/315 Krasíkov – Tatenice – hranice kraje“., Objížďka - bez rozlišení, neurčeno: místní komunikace, Tatenice, okr. Ústí nad Orlicí - silnice II/315, Hoštejn, okr. Šumperk, přes: silnice II/315, silnice I/43 (ulice Dobrovského) (Lanškroun), Albrechtice, ulice Na Pilníku, Štíty, silnice I/11 (Jakubovice), silnice II/315 (ulice Sušilova) (Zábřeh), Kosov, místní komunikace, Vydal: Městský úřad Lanškroun 31.8.2015 23:59:00
23.9.2014 7:00:00
Uzavírka
I/3 Tábor Uzavírka silnice I/3, v katastru obce Sudoměřice u Tábora, okr. Tábor, omezení, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice I/3 u Sudoměřic u Tábora, a to před železničním mostem ev.č. 3-047P ve směru jízdy od Tábora (v délce cca 200 m), okres Tábor. Výstavba nové trasy železnice v místě křížení se stávající silnicí I/3. Objízdná trasa: Doprava bude vedena po nově vybudované provizorní přeložce (dva jízdní pruhy, každý o šířce 3,0 m). Vedení linkové osobní dopravy: Nedojde ke zrušení ani přemístění zastávek linkové osobní dopravy, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 15.7.2015 23:59:00
30.9.2014
Uzavírka
II/290 Liberec Uzavírka silnice II/290, ulice P. Bezruče, Hejnice, okr. Liberec, práce na inženýrských sítích, provoz převeden protisměru, Do 31.10.2015 23:59, částečná uzavírka provozu na sil. II/290 v obci Hejnice z důvodu výstavby kanalizace, celková délka úseku cca 1750 m - v tomto úseku budou vždy max. 3 pracovní místa po cca 25 m, Vydal: Městský úřad Frýdlant 31.10.2015 23:59:00
15.9.2014 11:00:00
Uzavírka
II/449 Olomouc Uzavírka silnice II/449, Dlouhá Loučka - Valšovský Důl, okr. Olomouc, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka silnice II/449 na trase Dlouhá Loučka - Valšovský Důl, Objížďka - bez rozlišení: ulice Polní - silnice II/449 (ulice Valšův Důl), část obce Valšův Důl, Dlouhá Loučka, okr. Olomouc, přes: silnice II/446 (Uničov), Pňovice, silnice II/447 (Lužice), silnice I/46 (Horní Loděnice), silnice I/45 (Lomnice), místní komunikace (Valšov), silnice II/370 (Rýmařov), Vydal: Městský úřad Uničov 30.8.2015 23:59:00
1.4.2014
Uzavírka
I/11 Ostrava Uzavírka silnice I/11 (ulice Rudná), Poruba, Ostrava, provoz převeden protisměru, Do 30.08.2015 23:59, výstavba mostu, výstavba MÚK v rámci stavby "prodloužená Rudná" 30.8.2015 23:59:00
15.9.2014 7:00:00
Uzavírka
II/322 Kolín Uzavírka silnice II/322, v katastru obce Kojice, okr. Pardubice, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka silnice II. třídy č. 322 v km 11,700 - 12,200 Kojice, Objížďka - obousměrná: II/327 Týnec nad Labem - II/327 Záboří nad Labem - III/3278 Kobylnice - I/2 Bernardov - I/2 Zdechovice - II/322 Chvaletice - II/322 Kojice, Vydal: Městský úřad Přelouč 31.3.2015 16:00:00
8.9.2014 20:05:00
Uzavírka
R52 Brno - Venkov Uzavírka ; R52 - 23-20km na trase Pohořelice - Brno mezi obcemi Pohořelice a Medlov okres Brno-venkov; silnice R52 km. 23 - 20 směr Mikulov - Brno; levý jízdní pruh uzavřen; uzavřen levý JP 9.9.2015 15:00:00
9.9.2014 8:00:00
Uzavírka
II/322 Pardubice Uzavírka silnice II/322, Pardubice IV, Pardubice - (ulice Křičenského), Dašice, okr. Pardubice, práce na inženýrských sítích, Částečná uzavírka silnice č. II/322 v úseku Černá za Bory – Zminný – Dašice, důvodu umístění mechanizace a montážní jámy pro protlak před Dašicemi. Objízdná trasa se nenařizuje., Vydal: Magistrát města Pardubic 30.4.2015 20:00:00
9.9.2014
Uzavírka
III/2886 Jablonec n. Nisou Uzavírka silnice III/2886, v katastru obce Zlatá Olešnice, okr. Jablonec nad Nisou, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice III/2886, v úseku silničního mostu ev.č. 2886-2 (u čp. 17, Lhotka u Zlaté Olešnice), a to z důvodu provádění stavebních prací v rámci rekonstrukce dotčeného silničního mostu, Objížďka - obousměrná, dopravním značením: silnice III/2886, Zlatá Olešnice, část obce Lhotka - silnice III/29053, Plavy, okr. Jablonec nad Nisou, obousměrně po silnici III/2886, III/29055, III/29053 a silnici I/10 tj. obcí Zlatá Olešnice, Plavy, Držkov , Vydal: Městský úřad Tanvald 27.6.2015 23:59:00
30.6.2014
Uzavírka
I/11 Ostrava Uzavírka silnice II/647, křiž. se sil. I/11, Ostrava, práce na silnici ve velkém rozsahu, výstavba mostu v rámci stavby prodloužená Rudná 30.8.2015 23:59:00
25.2.2013
Uzavírka
III/2407 Praha-západ Uzavírka silnice III/2407, Velké Přílepy - Úholičky, okr. Praha-západ, uzavřeno, úplná uzavírka silnice III/2407 z důvodu havarijního stavu opěrné zdi podél silnice III/2407 25.2.2016
24.7.2013
Uzavírka
III/335 Tábor Uzavírka silnice III/0335, v katastru obce Chotoviny, část obce Vrážná, okr. Tábor, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice III/0335, Vrážná – hráz rybníka Dlážděný, od km 4,500 do km 4,600 – provoz bude sveden do jednoho jízdního pruhu a řízen světelným signalizačním zařízením, Objížďka - xxx: silnice III/0335, v katastru obce Chotoviny, část obce Vrážná, okr. Tábor, Vydal: Městský úřad Tábor 20.6.2015 23:59:00

nahoru

DOPRAVNÍ UZAVÍRKY VE SLEDOVANÝCH MĚSTECH

platnost od město ulice směr událost popis platnost do
29.9.2014
Uzavírka
Plzeň Na Vršku - Uzavírka ulice Na Vršku, Plzeň 6-Litice, Plzeň, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka MK III. třídy C 7706 ul. Na Vršku, pokládka kanalizační stoky, Vydal: ÚMO Plzeň 06 Litice 15.5.2015 23:59:00
29.9.2014
Uzavírka
Plzeň Kamenitá - Uzavírka ulice Kamenitá, mezi křižovatkami ulic Klatovská a Dvorská, Plzeň 6-Litice, Plzeň, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka MK III. třídy C 7705 ul. Kamenitá, pokládka kanalizační stoky, Vydal: ÚMO Plzeň 06 Litice 15.5.2015 23:59:00
29.9.2014
Uzavírka
Plzeň Dvorská - Uzavírka ulice Dvorská, Plzeň 6-Litice, Plzeň, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka MK III. třídy C 7707 ul. Dvorská, pokládka kanalizační stoky, Vydal: ÚMO Plzeň 06 Litice 15.5.2015 23:59:00
3.3.2015 8:00:00
Uzavírka
Staré Město Tyršova - Uzavírka ulice Tyršova, mezi křižovatkami ulic Kosmova a Erbenova, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka části komunikace v ul. Tyršova od křižovatky s ul. Kosmova po křižovatku s ul. Erbenova , Vydal: Městský úřad Staré Město 30.4.2015 23:59:00
2.3.2015 7:00:00
Uzavírka
Hodonín Měšťanská - Uzavírka silnice II/432 (ulice Měšťanská), Hodonín, okr. Hodonín, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka silnice II/432 ul. Měšťanská v místě od křižovatky sil. II/432 ul.Měšťanská a sil. III/43237 ul. Purkyňova ve směru na Ratíškovice - délka uzavřeného úseku cca 420 m, Objížďka - obousměrná: objížďka po místní komunikaci ul. Brandlova, Vydal: Městský úřad Hodonín 10.5.2015
2.3.2015 7:00:00
Uzavírka
Hodonín Měšťanská - Uzavírka silnice II/432, Hodonín, okr. Hodonín, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka sil. II/432 ul.Měšťanská a sil.III/43237 ul. Purkyňova v místě autobusové zastávky Hodonín, R. Filipa sídliště a končící asi 70m za křižovatkou II/432 ul. Měšťanská a sil. III/43237 ul. Purkyňova, délka uzavřeného úseku cca 350 m. Provoz řízen semafory, Vydal: Městský úřad Hodonín 10.5.2015
3.3.2015 7:00:00
Uzavírka
Mohelnice Boženy Němcové - Uzavírka ulice Boženy Němcové, Mohelnice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka v ulici Boženy Němcové v úseku do 50-ti m, v Mohelnici, pro akci: Vytvoření nové kanalizační stoky (výkop, montáž, zásyp)“ v rámci realizace stavby „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze; Horní Pomoraví II-Jih“, bez stanovení objízdné trasy, Vydal: Městský úřad Mohelnice 31.3.2015 23:59:00
2.3.2015
Uzavírka
Mohelnice Masarykova - Uzavírka ulice Masarykova, Mohelnice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka v ulici Masarykova a ulice U Potoka v úseku do 50-ti m, v Mohelnici, pro akci: Vytvoření nové kanalizační stoky (výkop, montáž, zásyp)“ • v rámci realizace stavby „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze; Horní Pomoraví II-Jih“, bez stanovení objízdné trasy, Vydal: Městský úřad Mohelnice 31.3.2015 23:59:00
2.3.2015
Uzavírka
Mohelnice U Potoka - Uzavírka ulice U Potoka, Mohelnice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka ulice U Potoka v úseku do 50-ti m, v Mohelnici, pro akci: Vytvoření nové kanalizační stoky (výkop, montáž, zásyp)“ v rámci realizace stavby „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze; Horní Pomoraví II-Jih“, bez stanovení objízdné trasy, Vydal: Městský úřad Mohelnice 31.5.2015 23:59:00
1.3.2015
Uzavírka
Praha K pramenu - Uzavírka ulice K Dubečku, Praha, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce, Z důvodu pokládky plynovodu bude doprava na komunikaci částečně omezena. Na komunikaci K Dubečku bude zřízena kyvadlová doprava řízená světelnu signalizací, která se bude posouvat dle postupu prací ve směru od Dolních Měcholup k Dubči. MHD BUS – provoz bude s omezením zachován, Vydal: ÚMČ Praha 15 9.4.2015 23:59:00
7.4.2015
Uzavírka
Prostějov Čs. armádního sboru - Uzavírka silnice III/3679, Prostějov, Čechůvky - Kralice na Hané, okr. Prostějov, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka silnice III/3679 v úseku od křižovatky s II/150 u Čechůvek po křižovatku s III/3677 v Kralicích na Hané, Objížďka - obousměrná: Objízdná trasa se nařizuje následovně: vozidla jedoucí do Kralic na Hané od křižovatky III/3679 s II/150 a II/150H pojedou po II/150 směr Přerov na křižovatku s III/3677 kde odbočí vpavo a po III/3677 dojedou do Kralic na Hané. Objízdní trasa je obousměrná., Vydal: Magistrát města Prostějova 31.5.2015 23:59:00
2.3.2015 7:00:00
Uzavírka
Chomutov Na příkopech - Uzavírka ulice Na Příkopech, mezi křižovatkami ulic Puškinova a Mostecká, Chomutov, okr. Chomutov, práce na inženýrských sítích, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Částečná uzavírka provozu v ul. Na Příkopech (mezi ul. Puškinova a Mostecká) z důvodu rekonstrukce plynovodu. Průjezd zachován v šířce min. 3m., Vydal: Magistrát města Chomutova 15.4.2015 23:59:00
6.3.2015 19:00:00
Uzavírka
Tábor Družstevní - Uzavírka silnice III/00346 (ulice Družstevní), Tábor, okr. Tábor, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice III/00346, od km 1,600 až 1,650, tj. prostor pod mostem ev.č. 19-044a v Táboře, Čekanicích pro provádění stavebních prací na opravě mostu ev.č. 19-044a. Nelze povolit průjezd vozidlům HZS a ZZS. Délka uzavřeného úseku: cca 50 m, délka objížďky: cca 10 km Doba trvání uzavírky: 1.) od 27.2.2015 od 19:00 hod.do 2.3.2015 do 05:00 hod. 2.) od 6.3.2015 od 19:00 hod.do 9.3.2015 do 05:00 hod. Nařízená objížďka: obousměrně po silnicích III/00346, II/123, II/137 a III/0335 přes Čekanice, Hlinici a Bradačku. Vedení pravidelné autobusové dopravy: Po objízdné trase. Autobusová linková doprava vynechá zastávky Tábor, Čekanice, silo; Tábor, Čekanice, Na vyhlídce; Tábor, Čekanice, u cihelny a Tábor, Stránského bez náhrady. MHD bude ukončena v zastávce Čekanice, u cihelny. Vynechá bez náhrady zastávky Čekanice, silo a Čekanice, točna. Provoz pěších: Po 9.3.2015 5:00:00
2.3.2015 9:00:00
Uzavírka
Praha Mezilesí - Uzavírka ulice Mezilesí, mezi křižovatkami ulic Vojická a Spojenců, Praha 20, Praha, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Objížďka - bez rozlišení: , Vydal: ÚMČ Praha 20 30.5.2015 23:59:00
2.3.2015 9:00:00
Uzavírka
Praha Mezilesí - Uzavírka ulice Mezilesí, mezi křižovatkami ulic Spojenců a Rožnovská, Praha 20, Praha, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Vydal: ÚMČ Praha 20 30.5.2015 23:59:00
2.3.2015 8:00:00
Uzavírka
Teplice J. K. Tyla - Uzavírka ulice J. K. Tyla, mezi křižovatkami ulic Potěminova a Karla Čapka, Teplice, okr. Teplice, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka provozu na MK v Teplicích (ul. J. K. Tyla) z důvodu rekonstrukce vodovodu a plynovodu, Vydal: Magistrát města Teplice 29.5.2015 23:59:00
2.3.2015 6:00:00
Uzavírka
Český Těšín Sokola-Tůmy - Uzavírka místní komunikace, Český Těšín, okr. Karviná, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka silničního provozu pod železničním viaduktem v žel. km 319,841 mezi pozemními komunikacemi silnice II/468 ul. Karvinská a ul. Masarykovy sady, vše k.ú. Český Těšín. Důvodem uzavírky je provádění prací na tomto objektu při stavbě Optimalizace trati Bystřice nad Olší-Český Těšín, 2. část-ŽST Český Těšín, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , mimo dopravní obsluhy: ulice Sokola-Tůmy - silnice II/468 (ulice Karvinská), Český Těšín, okr. Karviná, V opačném směru je objížďka vedena po ul. Viaduktová, ul. Nádražní, ul. Hlavní třída, ul. Vrchlického, ul. Masarykovy sady. , Vydal: Městský úřad Český Těšín 6.3.2015 20:00:00
2.3.2015
Uzavírka
Praha Cirkusová - Uzavírka ulice Cirkusová, Praha 20, v katastru obce Praha, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, ul. Cirkusová (Vidonická-Střelečská), Vydal: ÚMČ Praha 20 30.5.2015 23:59:00
2.3.2015 8:00:00
Uzavírka
Liberec Aloisina výšina - Uzavírka ulice Aloisina výšina, Liberec, okr. Liberec, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Úplná uzavírka místní komunikace Aloisina výšina, Liberec XV - Starý Harcov, Vydal: Magistrát města Liberec 18.7.2015 23:59:00
2.3.2015 8:00:00
Uzavírka
Mělník Krátká - Uzavírka ulice Krátká, mezi křižovatkami ulic Mladoboleslavská a Růžová, Mělník, okr. Mělník, práce na inženýrských sítích, Úplné uzavírky místních komunikací z důvodů opravy vodovodního řadu dle jednotlivých etap, Vydal: Městský úřad Mělník 18.3.2015 23:59:00
2.3.2015 7:00:00
Uzavírka
Karlovy Vary Okružní - Uzavírka ulice Okružní, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, V Karlových Varech, k. ú. Stará Role, ulice Okružní - p.p.č. 382/9 - na vozovce bude částečná uzavírka cca 45 m, důvodem jsou stavební práce v komunikaci vybudování parkovacích míst. Ve shodné době bude úplně uzavřen vnitroblok ul. Okruční - p.p.č. 382/11, 382/15 a to z důvodu stavebních prací, budou zde prováděny opravy a úpravy ploch a chodníků, Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 29.5.2015
23.2.2015
Uzavírka
Praha Hořejší nábřeží - Uzavírka ulice Hořejší nábřeží, mezi křižovatkami ulic Strakonická a Na Valentince, Praha 5, Praha, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, rekonstrukce Radlické výpusti Svornosti, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 19.4.2015 23:59:00
2.3.2015 5:00:00
Uzavírka
Praha V. P. Čkalova - Uzavírka ulice V. P. Čkalova, Praha 6, Praha, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, V.P. Čkalova - uzavírka komunikace v úseku Čs. armády - Národní obrany, Vydal: ÚMČ Praha 06 26.4.2015 23:59:00
2.3.2015 8:00:00
Uzavírka
Praha Chodovská - Uzavírka ulice Spořilovská, Praha 4, Praha, práce na silnici, stavební práce, rozšíření komunikace, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 27.3.2015 23:59:00
2.3.2015 8:00:00
Uzavírka
Praha Dědická - Uzavírka místní komunikace, Praha 21, Praha, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Bezvýkopové opravy kanal. řadů, k.ú. Újezd nad Lesy, Vydal: ÚMČ Praha 21 31.3.2015 23:59:00
2.3.2015 8:00:00
Uzavírka
Zábřeh Severovýchod - Uzavírka ulice Strejcova, Zábřeh, okr. Šumperk, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání místní komunikace v Zábřeze, ul. Strejcova v úseku od křižovatky s ul. Severovýchod (včetně 1/2 křižovatky) po odbočku ke kotelně prováděním stavebních prací v rámci stavby "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze", Vydal: Městský úřad Zábřeh 3.5.2015 23:59:00
2.3.2015
Uzavírka
Šumperk Temenická - Uzavírka silnice III/36916 (ulice Temenická), Šumperk, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Objížďka - bez rozlišení, Objízdná trasa: ulice Langrova - ulice Šumavská, Šumperk, okr. Šumperk, přes: ulice J. z Poděbrad, ulice Šumavská, Vydal: Městský úřad Šumperk 30.4.2015
2.3.2015 7:00:00
Uzavírka
Liberec U Sila - Uzavírka ulice U Sila, Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka MK, Vydal: ÚMO Liberec - Vratislavice nad Nisou 30.3.2015
2.3.2015 8:00:00
Uzavírka
Šternberk Uničovská - Uzavírka silnice II/444, Uničov - Šternberk, okr. Olomouc, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka silnice II/444 v úseku od kruhového objezdu na nám. Osvobození v Uničově po vjezd do firmy Invensys ve Šternberku, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/444, Uničov - (ulice Věžní), Šternberk, okr. Olomouc, přes: silnice II/449 (ulice 9. května) (Dlouhá Loučka), Vydal: Městský úřad Uničov 14.7.2015 23:59:00
25.2.2015
Uzavírka
Děčín Loubská - Uzavírka silnice I/62 (ulice Loubská), Děčín - Hřensko, okr. Děčín, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, zvláštní užívání silnice I/62 v místě: Děčín Loubí - Hřensko z důvodu: bezpečnostní údržba průjezdního úseku komunikace, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 31.3.2015 23:59:00
1.3.2015 10:00:00
Uzavírka
Poděbrady Skladištní - Uzavírka ulice Skladištní, mezi křižovatkami ulic U Vlečky a Stavební, Poděbrady, okr. Nymburk, uzavřeno, práce na silnici, Úplné uzavírky vymezených úseků místních komunikací ul. Za Nádražím a ul. Skladištní v Poděbradech, za účelem kompletní rekonstrukce, Objížďka - obousměrná, svislé DZ č. IS 11c a č. IS 11b: silnice III/32916 (ulice Revoluční) - silnice II/329 (ulice Koutecká), Poděbrady, okr. Nymburk, přes: silnice II/611 (ulice Palackého), silnice II/329 (ulice Jiřího náměstí) (ulice Husova), Vydal: Městský úřad Poděbrady 15.5.2015 23:59:00
1.3.2015 10:00:00
Uzavírka
Poděbrady Za Nádražím - Uzavírka místní komunikace - ulice Za Nádražím, Poděbrady, okr. Nymburk, uzavřeno, práce na silnici, Úplné uzavírky vymezených úseků místních komunikací ul. Za Nádražím a ul. Skladištní v Poděbradech, za účelem kompletní rekonstrukce, Objížďka - obousměrná, svislé DZ č. IS 11c a č. IS 11b: silnice III/32916 (ulice Revoluční) - silnice II/329 (ulice Koutecká), Poděbrady, okr. Nymburk, přes: silnice II/611 (ulice Palackého), silnice II/329 (ulice Jiřího náměstí) (ulice Husova), Vydal: Městský úřad Poděbrady 15.5.2015 23:59:00
10.3.2015
Uzavírka
Liberec Klicperova - Uzavírka místní komunikace, v katastru obce Liberec, okr. Liberec, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplné uzavírky místních komunikací Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou, Vydal: Magistrát města Liberec 31.8.2015 23:59:00
2.2.2015
Uzavírka
Jihlava Brněnská - Uzavírka ulice Brněnská, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka místní komunikace v ul. Brněnská v Jihlavě v úseku od ul. Křižíkova po ul. Čajkovského z důvodu provádění celkové rekonstrukce vozovky, Vydal: Magistrát města Jihlavy 30.5.2015 23:59:00
2.3.2015
Uzavírka
Liberec V Háji - Uzavírka místní komunikace, v obci Liberec, okr. Liberec, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Revitalizace sídliště Rochlice - ulice Žitná, Na Potůčku, Dělnická. Stavba bude probíhat po úsecích, objízdné trasy po sousedních komunikacích, Vydal: Magistrát města Liberec 30.6.2015 23:59:00
2.3.2015 6:00:00
Uzavírka
Třinec Nádražní - Uzavírka silnice II/468 (ulice Nádražní), Třinec, okr. Frýdek-Místek, provoz převeden protisměru v zúžených jízdních pruzích, stavební práce, Do 30.06.2015 23:59, Osazení přechodného dopravního značení a zařízení na krajské silnici č. II/468 v obci Třinec, místní část Staré Město, ulice Nádražní, před objektem železniční stanice Třinec, v úseku délky cca 300 m, z důvodu zajištění realizace stavebních prací v rámci stavby „Přestupní terminál Třinec - I.etapa“. Umístění přechodného dopravního značení a zařízení je povoleno v termínu 02.02.2015 – 30.06.2015, a to pouze na dobu nezbytně nutnou pro zajištění stavebních prací výše uvedené stavby. Při zúžení vozovky musí být dodržena šířka jízdního pruhu min. 3,0 m pro každý směr jízdy. Jízdní pruhy budou vyznačeny přechodným vodorovným značením č. V 1a. Pro umožnění vjezdu autobusů prostoru u dělícího ostrůvku bude podélná čára vyznačena přechodným vodorovným značením č. V 2b (1,5 / 1,5). Rovněž bude vyznačena zpevněná 30.6.2015 23:59:00
2.3.2015
Uzavírka
Opava Gudrichova - Uzavírka ulice Gudrichova, mezi křižovatkami ulic Boženy Němcové a U Zastávky, Opava, okr. Opava, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka místní komunikace ul. Gudrichova v Opavě v úseku od křiž. s ul. Boženy Němcové po žel. přejezd (ul. U Zastávky), Objížďka - bez rozlišení: ulice Gudrichova - ulice Boženy Němcové, Opava, okr. Opava, přes: silnice II/464 (ulice Bílovecká), Vydal: Magistrát města Opavy 30.11.2015 23:59:00
1.3.2015
Uzavírka
České Budějovice Trocnovská - Uzavírka ulice Trocnovská, mezi křižovatkami ulic Blahoslavova a Žerotínova, České Budějovice, okr. České Budějovice, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka ul. Trocnovská v Českých Budějovicích pro všechna vozidla mimo vozidla s povolením stavby v úseku od křižovatky s ul. Blahoslavova ke křižovatce s ul. Žerotínova. Důvod uzavírky: stavba ,,Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích – 1. Etapa, část 1.1“. Vedení objížďky: Ul. Pekárenská, U Sirkárny, Trocnovská , Vydal: Magistrát města České Budějovice 30.9.2015 23:59:00
2.2.2015
Uzavírka
Litoměřice Mrázova - Uzavírka silnice II/261, Litoměřice, okr. Litoměřice, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka jednoho směru jízdy na silnici II/261 na Vojtěšském náměstí v Litoměřicích. Silnice II/261 je průjezdná jednosměrně ve směru od ul. Mrázova do ul. Komenského, Objížďka - jednosměrná: silnice II/261, silnice I/15, silnice II/247, přes Mlékojedy a Terezín, Vydal: Městský úřad Litoměřice 31.3.2015 23:59:00
2.2.2015
Uzavírka
Litoměřice Liškova - Uzavírka ulice Liškova, Litoměřice, okr. Litoměřice, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka jednoho směru jízdy na silnici II/261 na Vojtěšském náměstí v Litoměřicích a úplná uzavírka místní komunikace ul. Liškova, Liškova ul. je úplně uzavřena v prostoru před okružní křižovatkou na Vojtěšském náměstí, Vydal: Městský úřad Litoměřice 31.3.2015 23:59:00
27.2.2015
Uzavírka
Plzeň Nádražní - Uzavírka ulice Nádražní, Plzeň 2-Slovany, Plzeň, uzavřeno, stavební práce, Z důvodu pohybu stavební mechanizace, zařízení staveniště, bezpečnostního záboru a zřízení nájezdu, v rámci akce nazvané „Uzel Plzeň“, Vydal: ÚMO Plzeň 02 Slovany 31.7.2015 23:59:00
23.2.2015
Uzavírka
Zábřeh Pod Zámečkem - Uzavírka ulice PZámečkem, Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 23.02.2015 00:00 Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci v Zábřeze, v ulici PZámečkem (v celém rozsahu - cca 220m) je povolena v rámci stavby "Zlepšení kvality vhorního povodí řeky Moravy - II. fáze", Vydal: Městský úřad Zábřeh 28.6.2015 23:59:00
2.2.2015
Uzavírka
Kladno Průmyslová - Uzavírka ulice Průmyslová, mezi křižovatkami ulic Na Cikánce a Újezdská, Kladno, okr. Kladno, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, z důvodu rekonstrukce komunikace povolena uzavírka místní komunikace ul. Průmyslová v úseku od II/118 ul.Na Kopci k železničnímu přejezdu Kladno-Kralupy n/Vl., Objížďka - bez rozlišení, IS11c: po sil.II.tř.č.118 ul.Na Kopci, po MK ul.Huťská a to obousměrně, Vydal: Magistrát města Kladna 15.4.2015 23:59:00
26.2.2015 7:00:00
Uzavírka
Cheb Svatopluka Čecha - Uzavírka ulice Svatopluka Čecha, mezi křižovatkami ulic Májová a Šlikova, Cheb, okr. Cheb, práce na silnici, provoz převeden protisměru, Do 15.04.2015 20:00, Část místní komunikace III.třídy C117 umístěné na p.p.č. 34/2, p.p.č. 287/3 a části p.p.č. 2619/1, vše k.ú. Cheb (ul. Svatopluka Čecha) – pravá polovina vozovky a pravý chodník v úseku a směru jízdy od křižovatky s ul. Májová po sjezd na parkoviště „Papírny“ - rekonstrukce komunikace. Po dobu trvání částečné uzavírky bude v ul. Svatopluka Čecha a ul. Školní zaveden jednosměrný provoz. Objízdná trasa bude vedena ve směru od ul. Májová po levé polovině vozovky ul. Svatopluka Čecha, přes veřejně přístupnou účelovou komunikaci na p.p.č. 2776/2, k.ú. Cheb (parkoviště u hotelu Hvězda) a dále ulicí Školní. V místě křížení ul. Svatopluka Čecha a ul. Komenského bude uzavírka realizována po polovinách, tak aby v důsledku částečné uzavírky v ul. Sv. Čecha nedošlo rovněž k omezení provozu v ul. Komenského, stejným způsobem bude 15.4.2015 20:00:00
2.3.2015 8:41:00
Uzavírka
Brno Ječná - Uzavírka ulice Ječná, mezi ulice Kytnerova a ulice Sibiřská, práce na inženýrských sítích, Postupná uzavírka ,probíhající ve 3.etapách.Postupné uzavírky.Vzhledem k etapizaci ,vždy možný příjezd k objektům 31.5.2015 9:41:00
18.4.2015 1:01:00
Uzavírka
Brno Ječná - Uzavírka ulice Ječná, mezi ulice Kytnerova a ulice Jabloňová, dva jízdní pruhy uzavřeny, úplná uzavírka od Jabloňová k Ječná 43 1.5.2015 0:59:00
1.4.2015 1:01:00
Uzavírka
Brno Ječná - Uzavírka ulice Ječná, ulice Jabloňová ulice , dva jízdní pruhy uzavřeny, Od 01.04.2015 00:01 úplná uzavírka Ječná 25 k Jobloňová 18.4.2015 0:59:00
2.3.2015 0:01:00
Uzavírka
Brno Ječná - Uzavírka ulice Ječná, ulice ulice Sibiřská, dva jízdní pruhy uzavřeny, Do 31.03.2015 23:59, úplná uzavírka od Sibiřské k Ječná 29a 1.4.2015 0:59:00
11.5.2015
Uzavírka
Havlíčkův Brod Lidická - Uzavírka silnice I/38, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, omezení, stavební práce, Úplné uzavírky provozu na MK č. 3d a č. 4d v Havlíčkově Brodě v ul. Lidická - v úseku od křižovatky s ul. Humpolecká po křižovatku s ul. U Borové a Sekaninova v délce cca 350m budou uzavřeny POUZE chodníky, z důvodu realizace stavebních prací na rekonstrukci povrchu chodníků v délce 337m (pravostranný – MK č. 4d) a 333m (levostranný- MK č. 3d), Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod 30.6.2015 17:00:00
3.3.2015 8:00:00
Uzavírka
Havlíčkův Brod Masarykova - Uzavírka silnice I/38, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, omezení, stavební práce, Úplné uzavírky provozu na MK č. 3d a č. 4d v Havlíčkově Brodě v ul. Lidická - v úseku od křižovatky s ul. Humpolecká po křižovatku s ul. U Borové a Sekaninova v délce cca 350m budou uzavvřeny POUZE chodníky, z důvodu realizace stavebních prací na rekonstrukci povrchu chodníků v délce 337m (pravostranný – MK č. 4d) a 333m (levostranný- MK č. 3d), Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod 10.5.2015 23:59:00
23.2.2015
Uzavírka
Plzeň Křižíkovy sady - Uzavírka místní komunikace, Plzeň 3, Plzeň, uzavřeno, stavební práce, uzavírka se týká komunikací v rámci stavebních prací "Rekonstrukce TT Pražská - U Zvonu", Vydal: ÚMO Plzeň 03 15.3.2015 23:59:00
23.2.2015 6:00:00
Uzavírka
Zábřeh Kahlikova - Uzavírka ulice Rudolfa Pavlů, ulice Kahlikova, Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka provozu na místních komunikacích, Vydal: Městský úřad Zábřeh 31.5.2015 23:59:00
23.2.2015 6:00:00
Uzavírka
Zábřeh Alšova - Uzavírka ulice Alšova, mezi křižovatkami ulic Postřelmovská a Mánesova, Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci v celém rozsahu - cca 160 m, Vydal: Městský úřad Zábřeh 31.5.2015 23:59:00
23.2.2015 6:00:00
Uzavírka
Zábřeh Skalička - Uzavírka ulice Skalička, Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci - slepá ulice vedoucí od silnice III/31526 ze Skaličky mezi domy na adrese Skalička 2166/94 a Skalička 1741/86, v celém rozsahu - cca 75m, Vydal: Městský úřad Zábřeh 31.5.2015 23:59:00
23.2.2015 6:00:00
Uzavírka
Zábřeh Kozinova - Uzavírka ulice Žerotínov, Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírká provozu na místní komunikaci od křižovatky se silnicí II/315 na ulici Dvorská po dům čp. 5, Vydal: Městský úřad Zábřeh 30.4.2015 23:59:00
23.2.2015 6:00:00
Uzavírka
Pardubice třída Míru - Uzavírka třída Míru, Pardubice I, v katastru obce Pardubice, omezení, stavební práce, Vydal: ÚMO Pardubice I - Střed 6.3.2015 16:00:00
2.3.2015 6:00:00
Uzavírka
Cheb Podhradská - Uzavírka silnice III/2148 (ulice Podhradská), v katastru obce Cheb, okr. Cheb, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka z důvodu výstavby gabionové opěrné zdi, provoz řízen pomocí mobilní semaforové soupravy, Vydal: Městský úřad Cheb 19.4.2015 23:59:00
24.2.2015
Uzavírka
Vratimov Na Roli - Uzavírka ulice Na Roli, Vratimov, část obce Horní Datyně, okr. Ostrava-město, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, omezení uzavírkou místních komunikací ul. Ve Strži, Na Hranici, Konečná, Vilová, U Školy, L. Fajkuse, E.Slívy, Nad Točnou, Na Roli, K.Košťála vše v obci Vratimov, k. ú. Horní Datyně, jedná se o slepou ulici, Vydal: Městský úřad Vratimov 7.7.2015 23:59:00
21.2.2015
Uzavírka
Liberec Dlouhomostecká - Uzavírka silnice III/2873 (ulice Dlouhomostecká), Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka silnice, Objížďka - bez rozlišení, tramvajová trať: silnice III/2873 (ulice Dlouhomostecká), Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec, přes: ulice Dopravní, ulice Rumburská, silnice I/14 (ulice Tanvaldská), Místní komunikace Dopravní, Rumburská a silnice I/14., Vydal: Magistrát města Liberec 6.3.2015 23:59:00
21.2.2015
Uzavírka
Praha Plynární - Uzavírka ulice Plynární, Praha 7, Praha, práce na silnici, II.etapa-vozovka, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 10.4.2015 23:59:00
21.2.2015
Uzavírka
Kladno Malátova - Uzavírka ulice Malátova - ulice Ořechová, Kladno, okr. Kladno, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, uzavírka z důvodu rekonstrukce místní komunikace, Vydal: Magistrát města Kladna 19.3.2015 23:59:00
21.2.2015
Uzavírka
Kladno Karlova - Uzavírka ulice Karlova, mezi křižovatkami ulic Dr. Steinera a Šulcova, Kladno, okr. Kladno, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, uzavírka z důvodu rekonstrukce místní komunikace , Vydal: Magistrát města Kladna 19.3.2015 23:59:00
23.2.2015 6:00:00
Uzavírka
Praha Komunardů - Uzavírka Ulice Komunardů, mezi křižovatkami ulic Dělnická a U průhonu, Praha 7, uzavřeno, práce na silnici, Do 30.06.2015 18:00 30.6.2015 18:00:00
1.3.2015 6:00:00
Uzavírka
Praha Nuselský most - Uzavírka Nuselský most ve směru centra, Praha, práce na silnici, Do 31.10.2015 18:00, uzavírka pomalého pruhu a chodníku. 31.10.2015 18:00:00
23.2.2015
Uzavírka
Hradec Králové Orlický most - Uzavírka silnice I/31, Hradec Králové, okr. Hradec Králové, práce na údržbě mostu, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na tři jízdní pruhy, Do 30.09.2015 23:59, částečná uzavírka silnice, most ev.č. 31-003 na Gočárově okruhu (Orlický most na II. silničním okruhu), pravý jízdní pás ve směru staničení (křiž. Víta Nejedlého › křiž. Brněnská) z důvodu celkové rekonstrukce mostního objektu. Organizace uzavírky a objízdná trasa: Ve směru od křižovatky Brněnská ke křižovatce Víta Nejedlého bude provoz sveden pravého jízdního pruhu (šířka 3,5 m). Ve směru od křižovatky Víta Nejedlého ke křižovatce Brněnská bude provoz převeden protějšího - levého jízdního pásu. V tomto směru bude provoz veden ve dvou jízdních pruzích o šířkách: 3,5 m pravý pruh a 2,2 m vnitřní pruh. Po cca 300m bude doprava převedena zpět pravého jízdního pásu, Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 30.9.2015 23:59:00
18.2.2015
Uzavírka
Duchcov Masarykova - Uzavírka ulice Masarykova, mezi křižovatkami ulic nám. Republiky a Lípová, Duchcov, okr. Teplice, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Objížďka - obousměrná: ulice G. Casanovy - ulice nám. Jiřího z Poděbrad, Duchcov, okr. Teplice, Vydal: Městský úřad Duchcov 19.4.2015 23:59:00
16.2.2015
Uzavírka
Plzeň Gerská - Uzavírka ulice Gerská, Plzeň 1, Plzeň, omezení, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Do 31.12.2015 23:59, částečná uzavírka místní komunikace, v úseku obslužné komunikace vnitrobloku z boku domu Gerská 28 v Plzni, z důvodu bezpečnostního záboru v místě poškozeného kolektoru , Vydal: ÚMO Plzeň 01 31.12.2015 23:59:00
17.2.2015 7:00:00
Uzavírka
Brandýs nad Labem Pražská - Uzavírka silnice II/610 (ulice Pražská), Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okr. Praha-východ, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka silnice - výstavba sítí a rekonstrukce komunikace, Objížďka - obousměrná: silnice II/101, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Zápy, okr. Praha-východ, Objížďka - obousměrná: silnice II/101, Zápy - silnice III/2452 (ulice Zápská), Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okr. Praha-východ, Vydal: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 20.11.2015 23:59:00
17.2.2015
Uzavírka
Brandýs nad Labem Pražská - Uzavírka silnice II/610 (ulice Pražská), Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okr. Praha-východ, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzávěra silnice č. II/610 ul. Pražská - výstavba sítí a rekonstrukce komunikace - objízdné trasy jsou ve všech etapách stejné, Objížďka - obousměrná: silnice II/101, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Zápy, okr. Praha-východ, Objížďka - obousměrná: silnice II/101, Zápy - silnice III/2452 (ulice Zápská), Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okr. Praha-východ, Vydal: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 20.11.2015 23:59:00
17.6.2015
Uzavírka
Brandýs nad Labem Pražská - Uzavírka silnice II/610 (ulice Pražská), Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okr. Praha-východ, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzávěra silnice č. II/610 ul. Pražská - výstavba sítí a rekonstrukce komunikace - objízdné trasy jsou ve všech etapách stejné, Objížďka - obousměrná: silnice II/101, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Zápy, okr. Praha-východ, Objížďka - obousměrná: silnice II/101, Zápy - silnice III/2452 (ulice Zápská), Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okr. Praha-východ, Vydal: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 20.11.2015 23:59:00
17.2.2015 7:00:00
Uzavírka
Plzeň Chrástecká - Uzavírka silnice II/233 (ulice Chrástecká), Plzeň 4, Plzeň, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka silnice, v úseku křižovatky s ulicí Stará Cesta až ke křižovatce s ulicí Dílenská. Průjezd z ulice U Zastávky na ulici Mohylová bude umožněn , Objížďka - obousměrná: silnice II/233 (ulice Chrástecká) - ulice Mohylová, Plzeň 4, Plzeň, přes: (ulice Masarykova), Masarykova, Těšínská, Jateční, Vydal: Magistrát města Plzně 3.3.2015 23:59:00
12.3.2015 1:00:00
Uzavírka
Praha Průmyslová - Uzavírka Praha, ulice Průmyslová, mezi ul. U Továren - plukovníka Mráze, neprůjezdná komunikace, práce na silnici, Oprava mostu železniční tratě Praha Hostivař - Praha Hl. nádraží 16.3.2015 4:00:00
12.3.2015 1:00:00
Uzavírka
Praha Průmyslová - Uzavírka Praha, ulice Průmyslová, mezi křižovatkami ulic plukovníka Mráze a U Továren, neprůjezdná komunikace, Oprava mostu železniční tratě Praha Hostivař - Praha Hl. nádraží 16.3.2015 4:00:00
7.2.2015 13:30:00
Uzavírka
Praha Průmyslová - Uzavírka Praha, ulice Průmyslová, v ůseku ul. plukovníka Mráze - U továren, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, práce na silnici, Oprava mostu železniční tratě Praha Hostivař - Praha Hl. nádraží-Komunikace ul. Průmyslová v úseku V Chotejně - Plukovníka Mráze, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 2.8.2015 23:59:00
16.5.2015
Uzavírka
Jihlava Srázná - Uzavírka ulice Srázná, mezi křižovatkami ulic Třebízského a Na Stoupách, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka místních komunikací v ul. Srázná, náměstí Svobody a části ul. Úvoz v Jihlavě z důvodu provádění celkové rekonstrukce komunikací včetně výstavby kanalizace a vodovodu, Vydal: Magistrát města Jihlavy 12.7.2015 23:59:00
13.7.2015
Uzavírka
Jihlava náměstí Svobody - Uzavírka ulice Srázná - ulice náměstí Svobody, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka místních komunikací v ul. Srázná, náměstí Svobody a části ul. Úvoz v Jihlavě z důvodu provádění celkové rekonstrukce komunikací včetně výstavby kanalizace a vodovodu, Vydal: Magistrát města Jihlavy 31.10.2015 23:59:00
16.2.2015 8:00:00
Uzavírka
Mělník U Cihelny - Uzavírka ulice U Cihelny, mezi křižovatkami ulic Nemocniční a Dvořákova, Mělník, okr. Mělník, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Objížďka - bez rozlišení, bez rozlišení: ulice Dvořákova - ulice Nemocniční, Mělník, okr. Mělník, přes: ulice Rohelova, ulice Pražská, Vydal: Městský úřad Mělník 20.3.2015 23:59:00
16.2.2015
Uzavírka
Jihlava Na Stoupách - Uzavírka ulice Srázná, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka místních komunikací v ul. Srázná, náměstí Svobody a části ul. Úvoz v Jihlavě z důvodu provádění celkové rekonstrukce komunikací včetně výstavby kanalizace a vodovodu, Vydal: Magistrát města Jihlavy 15.5.2015 23:59:00
16.2.2015
Uzavírka
Jihlava Na Stoupách - Uzavírka ulice Srázná, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka místních komunikací v ul. Srázná, náměstí Svobody a části ul. Úvoz v Jihlavě z důvodu provádění celkové rekonstrukce komunikací včetně výstavby kanalizace a vodovodu, Vydal: Magistrát města Jihlavy 15.5.2015 23:59:00
16.2.2015
Uzavírka
Mělník Světická - Uzavírka ulice Světická, Mělník, okr. Mělník, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzávěra ulic z důvodů opravy vodovodní sítě, Objížďka - bez rozlišení, úplná uzavírka: ulice Šafaříkova - ulice Hleďsebská, Mělník, okr. Mělník, Vydal: Městský úřad Mělník 31.3.2015 23:59:00
4.3.2015
Uzavírka
Mohelnice Vodní - Uzavírka ulice Vodní, Mohelnice, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, p o v o l u j e I. úplnou uzavírku místní komunikace ul. Vodní v úseku od domu č. p. 2 a dále cyklostezky ul. Vodní po dům č. p. 15 v Mohelnici, pro akci: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze; Horní Pomoraví II-Jih“ II. Nařizuje objízdnou trasu následovně: • Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích – ul. Vodní, Pionýrů, Staškova, 1. Máje a zpět. Termín úplné uzavírky je stanoven od 15.02.2015 do 31.05.2015. , Objížďka - bez rozlišení, přech. dopr. značením: V obci Mohelnice(okres Šumperk) ulice: Lidická, Okružní, Pionýrů, Spartakiádní, silnice: místní komunikace, Vydal: Městský úřad Mohelnice 31.5.2015 23:59:00
15.2.2015
Uzavírka
Mohelnice Vodní - Uzavírka ulice Vodní, mezi křižovatkami ulic Staškova a Lidická, Mohelnice, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka místní komunikace v úseku od domu č. p. 2 a dále cyklostezky ul. Vodní po dům č. p. 15 v Mohelnici, pro akci: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze; Horní Pomoraví II-Jih. Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích – ul. Vodní, Pionýrů, Staškova, 1. Máje a zpět, Vydal: Městský úřad Mohelnice 31.5.2015 23:59:00
19.2.2015
Uzavírka
Havířov Těšínská - Uzavírka silnice I/11 (ulice Těšínská), Havířov, okr. Karviná, práce na inženýrských sítích, pravý jízdní pruh uzavřen, Havířov - sil. I/11 - oprava nefunkční kanalizace, uzavírka pravého jízdního pruhu ve směru na Český Těšín, provoz veden v levém jízdním pruhu, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 20.4.2015 23:59:00
11.2.2015
Uzavírka
Zábřeh Postřelmovská - Uzavírka silnice III/31527 (ulice Postřelmovská), Zábřeh, okr. Šumperk, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, práce na inženýrských sítích, Do 10.05.2015 23:59, Zvláštní užívání silnice, z důvodu provádění stavebních prací stavby Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, Vydal: Městský úřad Zábřeh 10.5.2015 23:59:00
10.2.2015
Uzavírka
Karlovy Vary Jugoslávská - Uzavírka Jugoslávská, v katastru obce Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, uzavřeno, stavební práce, V obci karlovy Vary, k. ú. Karlovy Vary, ulice Jugoslávksá bude úplně uzavřen chodník o celkové délce cca 60 m, uzavírka bude realizována ve dvou etapách po sobě jdoucích. I. etapa 10.2.2015 - 22.3.2015 o délce cca 28,0 m; II. etapa 23.3.2015 - 30.4.2015, Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 30.4.2015
11.2.2015 8:00:00
Uzavírka
Neratovice Vančurova - Uzavírka ulice Vančurova, mezi křižovatkami ulic V Olšinkách a Školní, Neratovice, okr. Mělník, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka místní komunikace, v souvislosti s rekonstrukcí NTL plynovodu a domovních přípojek. Délka uzavírka celkem 200 metrů. Stavební práce budou probíhat po úsecích. Objížďka se nenařizuje., Vydal: Městský úřad Neratovice 6.3.2015 23:59:00
9.2.2015 10:00:00
Uzavírka
Zábřeh Třešňová - Uzavírka ulice Třešňová, mezi křižovatkami ulic U Dráhy a Postřelmovská, Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci v Zábřeze, ulice Třešňová mezi křižovatkami se silnicí III/31527 ulice Postřelmovská a místní komunikací ulice Dlouhá (včetně) v rámci provádění stavby "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze", Vydal: Městský úřad Zábřeh 31.3.2015 23:59:00
13.1.2015
Uzavírka
Ostrava U Hrůbků - Uzavírka ulice U Hrůbků, Nová Ves, Ostrava, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, stavební práce, zvláštní užívání komunikace ul. U Hrůbků - Ostrava - Nová Ves od křižovatky s ul. U Boříka /směr jih/ po rod. dům č.p. 228/19 - výstavba kanalizace "Nová Ves - Jih, inženýrské sítě 2. etapa - splašková kanalizace, 2. a 3. etapa a ČS č. 2", Vydal: ÚMO Ostrava Nová Ves 3.4.2015 23:59:00
9.2.2015 7:00:00
Uzavírka
Zábřeh náměstí Osvobození - Uzavírka silnice II/315 (ulice náměstí Osvobození), Zábřeh, okr. Šumperk, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání silnice II/315 a místní komunikace pro provádění stavebních prací v rámci stavby Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, Vydal: Městský úřad Zábřeh 5.4.2015 23:59:00
9.2.2015 7:00:00
Uzavírka
Zábřeh V Háječku - Uzavírka ulice V Háječku, Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírku provozu na místní komunikaci v rámci provádění stavby Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, Vydal: Městský úřad Zábřeh 15.4.2015 23:59:00
12.2.2015
Uzavírka
Vratimov Ve Strži - Uzavírka ulice Ve Strži, mezi křižovatkami ulic Leopolda Fajkuse a V Loukách, Vratimov, část obce Horní Datyně, okr. Ostrava-město, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, uzavírka MK ul. Ve Strži v k.ú. Horní Datyně z důvodu stavebních prací, Objížďka - bez rozlišení, DZ: V obci Šenov(okres Ostrava-město) ulice: Datyňská, Václavovická, Ve strži, silnice: silnice II/478, V obci Volenství(okres Ostrava-město) ulice: Datyňská, Václavovická, Ve strži, silnice: silnice II/478, V obci (okres Ostrava-město) ulice: Ve Strži, Vratimovská, silnice: místní komunikace, V obci Horní Datyně(okres Ostrava-město) ulice: Ve Strži, Vratimovská, silnice: místní komunikace, Vydal: Městský úřad Vratimov 30.4.2015
9.2.2015 7:00:00
Uzavírka
Zábřeh Ráječek - Uzavírka silnice III/31526 (ulice Ráječek), Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka provozu v rámci provádění stavby Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze. Busům VLD průjezd umožněn, Objížďka - obousměrná, dopravním značením: Po silnici I/44 na ul. Olomoucká a dále sil. 31519 ul. Skalička a neuzavřeném úseku sil. 31526., Vydal: Městský úřad Zábřeh 15.3.2015 23:59:00
9.2.2015
Uzavírka
Ústí nad Labem Třebízského - Uzavírka ulice Třebízského, mezi křižovatkami ulic Střekovské nábřeží a Železničářská, Ústí nad Labem-Střekov, Ústí nad Labem, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Třebízského v k.ú. Střekov, z důvodu provádění prací, tj. výkopové a stavební práce v rámci rekonstrukce kanalizace., Objížďka - bez rozlišení, 1: ulice Třebízského, Ústí nad Labem-Střekov, Ústí nad Labem, přes: ulice Na Pile, Vydal: Magistrát města Ústí nad Labem 31.3.2015 23:59:00
9.2.2015
Uzavírka
Poděbrady Dr. Horákové - Uzavírka ulice Dr. Horákové, Poděbrady, okr. Nymburk, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka vymezeného úseku místní komunikace ul. Dr. Horákové v Poděbradech, za účelem opravy a rozšíření povrchu vozovky., Objížďka - obousměrná, svislé DZ č. IS 11c a č. IS 11b: ulice Dr. Horákové, Poděbrady, okr. Nymburk, přes: ulice Na Chmelnici, Vydal: Městský úřad Poděbrady 30.4.2015 23:59:00
9.2.2015 7:00:00
Uzavírka
Znojmo Horní Česká - Uzavírka ulice náměstí Svobody, Znojmo, okr. Znojmo, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka v křižovatce místních komunikací ul. Velká Michalská, Jezuitská a Horní Česká ve Znojmě, z důvodu provádění výkopových a stavebních prací za účelem rekonstrukce vodovodního a kanalizačního potrubí, rekonstrukce vodovodních a kanalizačních přípojek včetně šachet, vedení metropolitní sítě, rekonstrukce veřejného osvětlení a rekonstrukce povrchu komunikace a chodníků v rámci realizace akce „Regenerace ulic MPR – Velká Michalská“ , Vydal: Městský úřad Znojmo 31.5.2015 18:00:00
9.2.2015 7:00:00
Uzavírka
Praha Chotěnovská - Uzavírka ulice Třebětínská, Praha 21, Praha, práce na inženýrských sítích, levý jízdní pruh uzavřen, Bezvýkopová technologie - opravy kanalizací, Újezd nad Lesy, Vydal: ÚMČ Praha 21 20.3.2015 23:59:00
10.2.2015 7:00:00
Uzavírka
Sokolov Karla Hynka Máchy - Uzavírka ulice Karla Hynka Máchy, Sokolov, okr. Sokolov, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, provádění stavebních prací - položení nového vodovodního a kanalizačního řadu včetně přípojek, veřejné osvětlení a v poslední fázi rekonstrukce komunikací (chodníků) včetně hlavní komunikace. Vzhledem k uložení kanalizace v hl.cca 4,0 m nebude možné zajistit průjezd komunikací., Objížďka - jednosměrná, pro vozidla do 7,5 t včetně složek IZS: silnice III/2099 (ulice Karla Havlíčka Borovského) - místní komunikace, Sokolov, okr. Sokolov, přes: ulice Třebízského, silnice III/2099 (ulice Karla Havlíčka Borovského), ulice Karla Hynka Máchy, silnice III/2099 (ulice Karla Havlíčka Borovského), Vydal: Městský úřad Sokolov 20.4.2015 23:59:00
9.2.2015
Uzavírka
Praha Opata Konráda - Uzavírka ulice Opata Konráda, mezi křižovatkami ulic Žitavského a Cisterciácká, Praha-Zbraslav, Praha, uzavřeno, stavební práce, výkopové práce, Vydal: ÚMČ Praha 16 29.3.2015 23:59:00
6.2.2015
Uzavírka
Varnsdorf Závoznická - Uzavírka ulice Stromovka, Varnsdorf, okr. Děčín, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Objížďka - obousměrná: ulice Závoznická - místní komunikace, Varnsdorf, okr. Děčín, přes: ulice Svatopluka Čecha, ulice Plavecká, Vydal: Městský úřad Varnsdorf 31.3.2015 23:59:00
6.2.2015
Uzavírka
Varnsdorf Karolíny Světlé - Uzavírka ulice Karolíny Světlé, Varnsdorf, okr. Děčín, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, objížďka, Vydal: Městský úřad Varnsdorf 31.3.2015 23:59:00
6.2.2015
Uzavírka
Varnsdorf Karolíny Světlé - Uzavírka ulice Karolíny Světlé, Varnsdorf, okr. Děčín, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, objížďka, Vydal: Městský úřad Varnsdorf 31.3.2015 23:59:00
9.1.2015
Uzavírka
Ostrava Přemyslovců - Uzavírka ulice Přemyslovců, Mariánské Hory a Hulváky, Ostrava, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, práce na inženýrských sítích, Do 30.04.2015 23:59, Havarijní oprava kanalizačního řádu, Vydal: ÚMO Ostrava Mariánské Hory a Hulváky 30.4.2015 23:59:00
7.2.2015
Uzavírka
Praha Průmyslová - Uzavírka místní komunikace - ulice Průmyslová, Praha 15, Praha, uzavřeno, stavební práce, Oprava mostu železniční tratě Praha Hostivař - Praha Hl. nádraží-Komunikace ul. Průmyslová v úseku V Chotejně - Plukovníka Mráze, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 2.8.2015 23:59:00
9.2.2015
Uzavírka
Sokolov Mánesova - Uzavírka ulice Mánesova, Sokolov, okr. Sokolov, uzavřeno, stavební práce, Sokolov - ul. Mánesova, úplná uzavírka části komunikace a zvláštní užívání z důvodů provádění stavebních prací - v rámci zajištění stavebních úprav na vytvoření 45 nových parkovacích stání včetně úpravy povrchů a chodníku - 1. etapa Revitalizace Mánesovy ulice., Vydal: Městský úřad Sokolov 17.4.2015 23:59:00
2.2.2015
Uzavírka
Zábřeh Dvorská - Uzavírka silnice II/369 (ulice Dvorská) - silnice II/315 (ulice Dvorská), Zábřeh, okr. Šumperk, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, práce na inženýrských sítích, zvláštní užívání silnice II/369 ul. Dvorská a II/315 u. Sušilova a to v úseku od křižovatky s MK ul. Kozinova a Žerotínov po křižovatku s MK ul. Bezručova, Vydal: Městský úřad Zábřeh 31.3.2015 23:59:00
2.2.2015 7:00:00
Uzavírka
Zábřeh Skalička - Uzavírka silnice III/31519 (ulice Skalička), Zábřeh, okr. Šumperk, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, práce na inženýrských sítích, zvláštní užívání silnice (provoz řízen semafory) silnice v úseku od domu adr. Skalička 1795/41 po dům adr. Na Drahách 1778/7, z důvodu provádění stavebních prací v rámci stavby Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, Vydal: Městský úřad Zábřeh 31.3.2015 23:59:00
17.2.2015
Uzavírka
Zábřeh Sušilova - Uzavírka silnice II/315 (ulice Sušilova), Zábřeh, okr. Šumperk, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání silnice II/315 v Zábřehu, ul. Sušilova v úseku od křižovatky s MK ul. U Bořin po dům č.p. 29 prováděním stavebních prací stavby "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze" . Při II. etapě, cca od 01.02. do 31.03., bude provoz řízen světelným signalizačním zařízením a dojde také k dočasnému přemístění pracemi dotčené autobusové zastávky Sušilova-škola. , provoz řízen světelným signalizačním zařízením , Vydal: Městský úřad Zábřeh 31.3.2015 23:59:00
1.2.2015
Uzavírka
Šumperk Sluneční - Uzavírka ulice Sluneční, Šumperk, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Vydal: Městský úřad Šumperk 31.3.2015 23:59:00
2.2.2015
Uzavírka
Chomutov Písečná - Uzavírka ulice Písečná, Chomutov, okr. Chomutov, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka provozu na vozovce a parkovištích, z důvodu revitalizace celého prostranství. Objížďka není nařízena, Vydal: Magistrát města Chomutova 31.12.2015 23:59:00
1.2.2015
Uzavírka
Brno Barvičova - Uzavírka ulice Barvičova, Brno-střed, Brno, uzavřeno, práce na silnici, uzavřeno z důvodu celkové rekonstrukce inženýrských sítí, Vydal: Magistrát města Brna 17.11.2015 23:59:00
1.2.2015 7:00:00
Uzavírka
Brno Masná - Uzavírka ulice Masná, Brno-jih, Brno, uzavřeno, práce na silnici, Objížďka - bez rozlišení: silnice č. II/374 ul. Černovická, silnice č. I/41 ul. Svatopetrská, silnice č. I/41 ul. Dornych, silnice č. I/42 ul. Zvonařka, ul. Masná, Vydal: Magistrát města Brna 30.4.2015 23:59:00
31.1.2015
Uzavírka
Mariánské Lázně Nehrova - Uzavírka ulice Nehrova, mezi křižovatkami ulic Mírové náměstí a Purkyňova, Mariánské Lázně, okr. Cheb, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, stavební práce, Uzavření jednoho jízdního pruhu v ulici Nehrova u č.p. 32 Dům Rozkvět. Umístění ochranného lešení u výše uvedeného vyhořelého domu , Vydal: Městský úřad Mariánské Lázně 30.6.2015 23:59:00
26.1.2015
Uzavírka
Karlovy Vary Petřín - Uzavírka ulice Petřín, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, V obci Karlovy Vary, k. ú. Karlovy Vary ulice Petřín částečně uzavřena místní komunikace ul. Petřín o délce cca 15 m. Důvodem částečné uzavírky je zajištění havarijního stavu opěrné zdi, Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 10.3.2015 23:59:00
12.1.2015
Uzavírka
Karlovy Vary Mattoniho nábřeží - Uzavírka silnice II/222, Karlovy Vary - Šemnice, okr. Karlovy Vary, práce na zpevněné krajnici, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Zajištění skalních masívů, Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 31.3.2015
26.1.2015
Uzavírka
Šumperk Majakovského - Uzavírka ulice Majakovského, mezi křižovatkami ulic Bludovská a Dobrovského, Šumperk, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Vydal: Městský úřad Šumperk 31.3.2015 23:59:00
21.1.2015 6:00:00
Uzavírka
Jihlava Mostecká - Uzavírka ulice Mostecká, mezi křižovatkami ulic U Viaduktu a Pražská, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka místní komunikace z důvodu výstavby kanalizace, uzavřeno postupně po úsecích cca 20 - 30 m, Vydal: Magistrát města Jihlavy 20.7.2015 23:59:00
26.1.2015 7:00:00
Uzavírka
Plzeň Pařížská - Uzavírka ulice Pařížská, Plzeň 3, Plzeň, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka místní komunikace, z důvodu provádění stavebních prací (kanalizace, vodovod), Vydal: ÚMO Plzeň 03 5.5.2015 23:59:00
19.1.2015 6:00:00
Uzavírka
Kralupy nad Vltavou Mostní - Uzavírka silnice II/101 (ulice Mostní), Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Úplná uzavírka silnice č. II/101, v úseku od křižovatky ul. Mostní x S.K.Neumanna x Podřipská, Objížďka - obousměrná: Pro vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 t: Po silnici II/240 směr Velvary, s napojením na silnici I/16 u Velvar (ve staničení cca km 34,300), dále sjezd ze silnice I/16 u Nové Vsi (ve staničení cca km: 41,800) na silnici II/608, ve staničení cca km:16,213 sjezd na silnici II/101, staničení cca km: 74,784 - obousměrně. Pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t: Místními komunikacemi v obci Kralupy nad Vltavou -ul. Tyršova, Chmelova, Erbenova - obousměrně, Vydal: Městský úřad Kralupy nad Vltavou 31.5.2015 23:59:00
14.1.2015
Uzavírka
Brno Slevačská - Uzavírka ulice Slevačská, mezi křižovatkami ulic Táborská a Šámalova, Brno-Židenice, Brno, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, uzavírka v úseku od o. č. 2 po o. č. 12, Objížďka - bez rozlišení: Šámalova-Slevačská-Jílkova-Klíny-Táborská, Vydal: Magistrát města Brna 31.3.2015 23:59:00
14.1.2015
Uzavírka
Brno Slevačská - Uzavírka ulice Slevačská, mezi křižovatkami ulic Táborská a Šámalova, Brno-Židenice, Brno, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, uzavírka v úseku od o. č. 2 po o. č. 12, Objížďka - bez rozlišení: Šámalova-Slevačská-Jílkova-Klíny-Táborská, Vydal: Magistrát města Brna 31.3.2015 23:59:00
2.2.2015 7:00:00
Uzavírka
Vratimov Emana Slívy - Uzavírka ulice Emana Slívy, Vratimov, část obce Horní Datyně, okr. Ostrava-město, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Objížďka - bez rozlišení, DZ: objízdná trasa vedena po místních komunikacích ul. Spojovací, Přespolní, Pomezní, Horní Datyně, Vydal: Městský úřad Vratimov 23.6.2015 23:59:00
19.1.2015 7:00:00
Uzavírka
Ostrava Rudná - Uzavírka silnice I/11 (ulice Rudná), Ostrava-Jih, Ostrava, práce na údržbě mostu, odbočovací pruh uzavřen, oprava mostu , Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.4.2015 23:59:00
20.2.2015 14:00:00
Uzavírka
Ostrava Rudná - Uzavírka silnice I/11 (ulice Rudná), Ostrava-Jih, Ostrava, práce na údržbě mostu, odbočovací pruh uzavřen, Ostrava, sil. I/11 - ul. Rudná - MUK Výškovická - oprava mostu 4787-3.1. a 4787-3.2, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.4.2015 23:59:00
20.2.2015 14:00:00
Uzavírka
Ostrava Rudná - Uzavírka silnice I/11 (ulice Rudná), Ostrava-Jih, Ostrava, práce na údržbě mostu, odbočovací pruh uzavřen, Ostrava, sil. I/11 - ul. Rudná - MUK Výškovická - oprava mostu 4787-3.1. a 4787-3.2, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.4.2015 23:59:00
16.1.2015 7:00:00
Uzavírka
Mariánské Lázně Dusíkova - Uzavírka ulice Dusíkova, Mariánské Lázně, okr. Cheb, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Zjednosměrnění ulice Dusíkova ve směru k obci Zádub ke křižovatce Dusíkova/ Karlovarská , Ulice je zjednosměrněna ve směru šipek, opačný směr je veden ulicí Karlovarská , Objížďka - obousměrná: ulice Karlovarská - ulice Reitenbergerova, Mariánské Lázně, okr. Cheb, přes: ulice Goethovo náměstí, ulice Karlovarská, Objízdná trasa je obousměrná, , Vydal: Městský úřad Mariánské Lázně 31.3.2015 23:59:00
16.1.2015 7:00:00
Uzavírka
Mariánské Lázně Dusíkova - Uzavírka ulice Dusíkova, Mariánské Lázně, okr. Cheb, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Zjednosměrnění ulice Dusíkova ve směru k obci Zádub ke křižovatce Dusíkova/ Karlovarská , Ulice je zjednosměrněna ve směru šipek, opačný směr je veden ulicí Karlovarská , Objížďka - obousměrná: ulice Karlovarská - ulice Reitenbergerova, Mariánské Lázně, okr. Cheb, přes: ulice Goethovo náměstí, ulice Karlovarská, Objízdná trasa je obousměrná, , Vydal: Městský úřad Mariánské Lázně 31.3.2015 23:59:00
16.2.2015
Uzavírka
Teplice Bílinská - Uzavírka ulice Bílinská, Teplice, okr. Teplice, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Provádění stavebních prací – rekonstrukce kanalizace a vodovodu., Vydal: Magistrát města Teplice 31.3.2015 23:59:00
19.1.2015
Uzavírka
Praha Ebrova - Uzavírka ulice Ebrova, Praha-Řeporyje, Praha, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka ul. Ebrova z důvodu výstavby kanalizace v Řeporyjích, Vydal: ÚMČ Praha 13 31.3.2015 23:59:00
13.1.2015
Uzavírka
Hranice Čechova - Uzavírka ulice Čechova, Hranice, okr. Přerov, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka části místní komunikace, z důvodu provádění stavebních prací - oprava břehové zdi na potoku Velička, Vydal: Městský úřad Hranice 31.3.2015 23:59:00
12.1.2015
Uzavírka
Lipník nad Bečvou Losertova - Uzavírka ulice Losertova, Lipník nad Bečvou, okr. Přerov, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka provozu z důvodu provádění rekonstrukce vozovky, Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa bude vedena po krajské silnici II/437 ul. Komenského sady, Neffova a Piaristická a dále po místní komunikaci ul. Perštýnská a ul. B. Vlčka směr náměstí t. G. Masaryka. Vjezd na náměstí T. G. Masaryka je také možný po místní komunikaci ul. Palackého a ul. Křížkovského., Vydal: Městský úřad Lipník nad Bečvou 31.3.2015 23:59:00
12.1.2015 7:00:00
Uzavírka
Praha Havlíčkovo náměstí - Uzavírka ulice Prokopova, mezi křižovatkami ulic Milíčova a Havlíčkovo náměstí, Praha 3, Praha, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, uzavřeno ve směru od centra k Olšanskému náměstí, v opačném směru zůstává jednosměrný provoz, Objížďka - jednosměrná: ulice Husitská - ulice Sabinova, Praha 3, Praha, od centra pokračovat po Husitské, pak Koněvova a z ní odbočit první vpravo Rokycanova a pak odbočit vpravo do Sabinovy v případě potřeby jet do ulice Prokopovy, neboť je ve směru do centra jednosměrná a nebo z Rokycanovy pak odbočit vlevo do Prokopovy a pokračovat směrem k Olšanskému náměstí., Vydal: ÚMČ Praha 03 15.3.2015 23:59:00
8.1.2015
Uzavírka
Zábřeh Morávkova - Uzavírka ulice Morávkova, Zábřeh, okr. Šumperk, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Částečné omezení - zúžený průjezd na min. 2,75m - stavba kanalizace, Vydal: Městský úřad Zábřeh 30.3.2015 23:59:00
4.9.2013
Uzavírka
Praha most Barikádníků - Uzavírka ulice Povltavská, nájezdová rampa na most Barikádníků, Praha 8, Praha, uzavřeno, z důvodu výstavby tunelu uzavřena nájezdová rampa ve směru Prosek, jedná se o trvalou změnu. Doprava vedena ul. Bulovka 1.1.2016
6.1.2015
Uzavírka
Zábřeh Jiráskova - Uzavírka silnice III/31534 (ulice Jiráskova), Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, uzavírka silnice z důvodu provádění stavebních prací v rámci stavby Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy , Objížďka - obousměrná, dopravním značením: ulice Smetanova, mezi křižovatkami ulic Na Výsluní a Sokolská, Zábřeh, okr. Šumperk, Vydal: Městský úřad Zábřeh 15.3.2015 23:59:00
21.1.2015
Uzavírka
Zábřeh Sušilova - Uzavírka silnice II/315 (ulice Sušilova), Zábřeh, okr. Šumperk, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka provozu na silnici II/315 Zábřeh, ul. Dvorská, v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Valová po křižovatku s místní komunikací ul. Kozinova od 24.11.2014 do 15.02.2015 - objížďka po silnici II/369 v ulici Dvorská, místní komunikaci ulice Bezručova, silnici III/31527 ulice Postřelmovská a přes novou okružní křižovatku po silnici II/315 nám. Osvobození a ulice Žižkova a Valová; obousměrně., Ve II. etapě, tj. cca od 01.02. bude provoz řízen SSZ (SEMAFORY) v úseku mezi křiž. a ulicemi U Bořin a Morávkova., Vydal: Městský úřad Zábřeh 31.3.2015 23:59:00
7.1.2015 8:00:00
Uzavírka
Zábřeh 28. října - Uzavírka ulice 28. října, Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka provozu na místních komunikacích v Zábřehu, ulice 28. Října v úseku od křižovatky se slepou ulicí k domu č.p. 5 po křižovatku s ul. Kosmonautů, Vydal: Městský úřad Zábřeh 31.3.2015 23:59:00
7.1.2015 8:00:00
Uzavírka
Zábřeh 28. října - Uzavírka ulice 28. října, Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka provozu na místních komunikacích v Zábřehu, ulice 28. Října v úseku od křižovatky se slepou ulicí k domu č.p. 5 po křižovatku s ul. Kosmonautů, Vydal: Městský úřad Zábřeh 31.3.2015 23:59:00
1.1.2015 7:00:00
Uzavírka
Brno Filipínského - Uzavírka ulice Filipínského, mezi křižovatkami ulic Klíny a Rokycanova, Brno-Židenice, Brno, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, uzavírka ul. Filipínského v úseku od křižovatky s ul. Klíny včetně po křižovatku s ul. Bubeníčkovou a Rokycanovou a uzavírka ul. Bubeníčkova (bez provozu MHD) od o. č. 2 ul. Filipínského po o. č. 38 ul. Bubeníčkova a od o. č. 44 po o. č. 48 ul. Bubeníčkova (u parku na pozemku par č. 8406/1 v k. ú. Židenice) , Objížďka - bez rozlišení: Bubeníčkova - Rokycanova - Jílkova, Vydal: ÚMČ Brno Židenice 27.11.2015
1.1.2015 7:00:00
Uzavírka
Brno Filipínského - Uzavírka ulice Filipínského, Brno-Židenice, Brno, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, uzavírka ul. Filipínského v úseku od o. č. 44 po o. č. 48 ul. Bubeníčkova (u parku na pozemku par č. 8406/1 v k. ú. Židenice), Objížďka - bez rozlišení: Bubeníčkova - Rokycanova - Jílkova, Vydal: ÚMČ Brno Židenice 27.11.2015 23:59:00
22.12.2014
Uzavírka
Mohelnice Stanislavova - Uzavírka ulice Stanislavova, Mohelnice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka v ulici Stanislavova v Mohelnici, střední část pro akci: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze; Horní Pomoraví II-Jih“. Při částečných uzavírkách bude doprava vedena po volné části vozovky, Vydal: Městský úřad Mohelnice 30.3.2015 23:59:00
1.1.2015
Uzavírka
Plzeň sady Pětatřicátníků - Uzavírka sady Pětatřicátníků, mezi křižovatkami ulic Prešovská a Bezručova, Plzeň 3, Plzeň, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka vozovky sady Pětatřicátníků v úseku mezi ulicemi Bezručova - Prešovská z důvodu provádění stavebních prací - "Divadelní terasy", Vydal: ÚMO Plzeň 03 30.4.2015 23:59:00
31.12.2014
Uzavírka
Plzeň Křížkova - Uzavírka ulice Křížkova, Plzeň 1, Plzeň, oprava povrchu vozovky, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Do 30.04.2015 00:00, Částečná uzavírka MK III.tř. č.C 0813 Křížkova - oprava komunikace, Vydal: Magistrát města Plzně 30.4.2015
19.12.2014
Uzavírka
Pardubice Gorkého - Uzavírka ulice Gorkého, Pardubice V, Pardubice, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka místní komunikace z důvodu stavební úpravy komunikace , Vydal: ÚMO Pardubice V 30.6.2015 15:00:00
19.12.2014
Uzavírka
Pardubice Rožkova - Uzavírka ulice Rožkova, mezi křižovatkami ulic Teplého a Gorkého, Pardubice V, Pardubice, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka místní komunikace z důvodu stavební úpravy komunikace , Vydal: ÚMO Pardubice V 30.6.2015 15:00:00
19.12.2014
Uzavírka
Pardubice Rožkova - Uzavírka ulice Rožkova, mezi křižovatkami ulic Teplého a Gorkého, Pardubice V, Pardubice, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka místní komunikace z důvodu stavební úpravy komunikace , Vydal: ÚMO Pardubice V 30.6.2015 15:00:00
24.3.2014
Uzavírka
Kralupy nad Vltavou Na Velvarské silnici - Uzavírka silnice II/101, Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník, událost ohrožující bezpečnosti, zúžené jízdní pruhy, Omezení silničního provozu na silnici č. II/101 (ul. Pražská) v místě mostního objektu ev.č. 101-054 užitím směrovacích desek "Z4" a zamezení vjezdu vozidel k římsám mostního objektu, Vydal: Městský úřad Kralupy nad Vltavou 31.12.2015 23:59:00
15.12.2014 7:00:00
Uzavírka
České Budějovice Plavská - Uzavírka silnice III/15529 (ulice Plavská), České Budějovice - Roudné, část obce Nové Roudné, okr. České Budějovice, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka z důvodu realizace stavby Nové Roudné, 1. Etapa, část 2, chodník a komunikace, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , do 3,5 t, BUS, MHD: silnice III/15529 (ulice Plavská), Roudné, část obce Nové Roudné - silnice III/00354 (ulice Lidická tř.), České Budějovice, okr. České Budějovice, přes: silnice III/15531 (ulice Vidovská) (Roudné), silnice III/15523 (Staré Hodějovice), ulice Vrchlického nábř., České Budějovice, Objížďka - pro vozidla nad X tun, nad 3,5 t: silnice III/15529 (ulice Plavská), Roudné - silnice III/00354 (ulice Lidická tř.), České Budějovice, okr. České Budějovice, přes: Straňany, silnice II/155 (Římov), silnice I/3 (ulice Na Planýrce) (Poříčí), České Budějovice, silnice II/156 (ulice Mánesova), silnice III/00354 (ulice Lidická tř.), Vydal: Magistrát města České Budějovice 31.5.2015
5.9.2014 6:00:00
Uzavírka
Praha Radlická - Uzavírka Na Praze 5 křižovatka ulic Radlická a Na Hutmance na úrovni nádraží Praha-Jinonice, práce na silnici, jeden jízdní pruh uzavřen, realizace infrastruktury a úprava křižovatky. 30.4.2015 18:00:00
7.12.2014
Uzavírka
Brno Sportovní - Uzavírka silnice I/43, ulice Sportovní, Brno-Královo Pole, Brno, stavební práce, Částečná uzavírka silnice v místě mostu ev.č. 43-002A – uzavírka pravého mostu , Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 30.6.2015
8.12.2014 8:00:00
Uzavírka
Hradec Králové Zamenhofova - Uzavírka ulice Zamenhofova, Hradec Králové, okr. Hradec Králové, uzavřeno, stavební práce, Vydal: Magistrát města Hradec Králové 21.12.2016 23:59:00
1.12.2014 12:32:00
Uzavírka
Zlín Masarykova - Uzavírka silnice III/4972 (ulice Masarykova) - ulice Jar. Staši, Zlín, okr. Zlín, práce údržby, práce na komunikaci ukončeny do dubna zatím probíha mimo komunikaci - opravy chodníků a úprava křižovatek.Provoz neomezen. 30.3.2015 12:32:00
2.12.2014
Uzavírka
Šumperk Vančurova - Uzavírka ulice Vančurova, Šumperk, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Vydal: Městský úřad Šumperk 31.3.2015 23:59:00
1.12.2014 7:00:00
Uzavírka
Třebíč Jungmannova - Uzavírka ulice Jungmannova, mezi křižovatkami ulic Husova a Bedřicha Václavka, Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, uzavírka části parkoviště (18 m) pro zajištění zásobování formou stání vozidla na parkovacích stáních pro umožnění a zajištění stavebních úprav domu č. 72/5, Vydal: Městský úřad Třebíč 31.5.2015 20:00:00
1.12.2014
Uzavírka
Teplice Čs. dobrovolců - Uzavírka ulice Čs. dobrovolců, Teplice, okr. Teplice, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka provozu z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 8-052.1 (052.2), za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, Objížďka - obousměrná, IS 11c: ulice Alejní - ulice U soudu, Teplice, okr. Teplice, Vydal: Magistrát města Teplice 30.4.2015
1.10.2014
Uzavírka
Brno Pomezní - Uzavírka ulice Pomezní, Brno-Slatina, Brno, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka z důvodu opravy kanalizace a vodovodu na ulici Pomezní, Brno-Slatina, Vydal: ÚMČ Brno Slatina 31.5.2015 23:59:00
1.12.2014
Uzavírka
Děčín Kamenická - Uzavírka silnice I/13 (ulice Kamenická), Děčín, okr. Děčín, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, z důvodu rekonstrukce silnice, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 30.6.2015 23:59:00
1.12.2014 8:00:00
Uzavírka
Děčín Kamenická - Uzavírka ; v ulici Kamenická v obci Děčín; ul. Kamenická od křižovatky s ul. Lipová po objekt ZŠ; práce na silnici ve velkém rozsahu; rekonstrukce silnice č. I/13, uzavírka komunikace s řízením provozu pomocí SSZ 30.6.2015 22:00:00
18.11.2014 7:00:00
Uzavírka
České Budějovice Blahoslavova - Uzavírka ulice Blahoslavova, České Budějovice, okr. České Budějovice, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka pro všechna vozidla mimo vozidla s povolením stavby v úseku od křižovatky s ul. Pekárenská ke křižovatce s ul. Trocnovská. Důvod uzavírky: stavba ,,Přeložka silnic II/156 a II/157, Vydal: Magistrát města České Budějovice 30.9.2015 23:59:00
1.3.2015 6:00:00
Uzavírka
České Budějovice Mikuláše z Husi - Uzavírka ; v ulicích Trocnovská, Krátká, Mikuláše z Husi v obci České Budějovice , délka 620m; v úseku od křižovatky s ul. Blahoslavova ke křižovatce s ul. Žerotínova – II. etapa. Vedení objížďky: Ul. Pekárenská, U Sirkárny, Trocnovská.; neprůjezdná komunikace; práce na silnici ve velkém rozsahu; ,,Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích – 1. Etapa, část 1.1“ 1.10.2015 0:55:00
18.3.2014 6:00:00
Uzavírka
České Budějovice Blahoslavova - Uzavírka ; v ulicích Blahoslavova, Mikuláše z Husi, Trocnovská v obci České Budějovice , délka 516m; v úseku od křižovatky s ul. Pekárenská ke křižovatce s ul. Trocnovská, Vedení objížďky: Ul. Pekárenská, U Sirkárny, Trocnovská.; neprůjezdná komunikace; práce na silnici ve velkém rozsahu; Důvod uzavírky: stavba ,,Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích – 1. Etapa, část 1.1“. 28.3.2015 23:55:00
10.11.2014
Uzavírka
Brno Malátova - Uzavírka ulice Malátova, mezi křižovatkami ulic Rostislavovo náměstí a Palackého třída, Brno-Královo Pole, Brno, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci, z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Vydal: ÚMČ Brno Královo Pole 30.9.2015 23:59:00
8.11.2014
Uzavírka
Karlovy Vary Pražská silnice - Uzavírka ulice Pražská silnice, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, stavební práce, provoz převeden protisměru, Do 21.05.2015 00:00, částečna uzavírka místní komunikace o celkové délce cca 200 m, ale pracovní úseky budou po 50 m. Bude zde umístěno ohraničení staveniště pro opravu opěrné zdi, Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 21.5.2015
9.11.2014 20:46:00
Uzavírka
Brno Barvičova - Uzavírka ulice Barvičova, Brno-střed, Brno, práce na inženýrských sítích, Rekonstrukce kanalizace 9.9.2015 20:00:00
1.11.2014
Uzavírka
Praha Prosecká - Uzavírka ulice Prosecká - ulice U Pekařky, Praha 8, Praha, práce na inženýrských sítích, Odstranění havárie Proseckého sběrače-vozoka, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 30.4.2015 23:59:00
17.10.2014
Uzavírka
Mimoň Křížová - Uzavírka ulice Křížová, Mimoň, okr. Česká Lípa, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, uzavírka ul. Křížová, Mimoň I na pozemku p.č. 3400 k.ú. Mimoň, v délce 310 m z důvodu opravy kanalizace a vodovodu bez objížďky, Vydal: Městský úřad Mimoň 31.5.2015 23:59:00
23.10.2014
Uzavírka
Jihlava Na Stoupách - Uzavírka ulice Na Stoupách, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka místní komunikace, z důvodu provádění stavebních prací na akci "Revitalizace části parku Malý Heulos - II. etapa", Vydal: Magistrát města Jihlavy 31.3.2015 23:59:00
20.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Mohelnice Kostelní nám. - Uzavírka ulice Kostelní nám., Mohelnice, okr. Šumperk, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírká místní komunikace z důvodu "Revitalizace historického jádra města Mohelnice, 2. Etapa – Kostelní náměstí " Bez stanovení objízdné trasy, Vydal: Městský úřad Mohelnice 31.3.2015 23:59:00
13.10.2014
Uzavírka
Plzeň Bolevecká náves - Uzavírka ulice Bolevecká náves, Plzeň 1, Plzeň, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Úplná uzavírka z důvodu rekonstrukce komunikace, Vydal: Magistrát města Plzně 29.3.2015
6.10.2014
Uzavírka
Karlovy Vary U Imperiálu - Uzavírka ulice U Imperiálu, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, uzavřeno, uzavřena stezka pro pěží o délce cca 160 m (nad budovou č.p. 2116 "Sluneční lázně" z důvodu zajištění havarijního stavu stezky pro pěší. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace - stezky pro chodce., Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 30.6.2015
1.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Jihlava Mlýnská - Uzavírka ulice Mlýnská, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Mlýnská v Jihlavě z důvodu výstavby kanalizace. Komunikace bude uzavřena vždy postupně po cca 20 m a v souvislostí s tím i upravováno dopravní značení., Objížďka - bez rozlišení: ulice Okružní - ulice Dělnická, Jihlava, okr. Jihlava, přes: ulice Na Kalvárii, Vydal: Magistrát města Jihlavy 31.5.2015 23:59:00
23.2.2015
Uzavírka
Vratimov Karla Košťála - Uzavírka ulice Karla Košťála, mezi křižovatkami ulic Vratimovská a Na Rozmezí, Vratimov, část obce Horní Datyně, okr. Ostrava-město, uzavřeno, práce na silnici, omezení uzavírkou místních komunikace ul. K.Košťála, Objížďka - bez rozlišení, DZ: objízdná trasa vedena po místních komunikacích ul. Spojovací, Přespolní, Pomezní, Horní Datyně, Vydal: Městský úřad Vratimov 7.7.2015 23:59:00
17.9.2014 7:00:00
Uzavírka
Třebíč Tomáše Bati - Uzavírka ulice Tomáše Bati, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka z důvodu stavebních prací, realizace akce - Veřejná prostranství v Třebíči - Borovině, Vydal: Městský úřad Třebíč 16.6.2015 20:00:00
1.4.2014
Uzavírka
Ostrava Rudná - Uzavírka silnice I/11 (ulice Rudná), Poruba, Ostrava, provoz převeden protisměru, Do 30.08.2015 23:59, výstavba mostu, výstavba MÚK v rámci stavby "prodloužená Rudná" 30.8.2015 23:59:00
4.9.2014
Uzavírka
Praha Horoměřická - Uzavírka ulice Evropská, Horoměřická, Liberijská, Praha 6, stavební práce, realizace provizorního světelně řízeného přechodu přes Evropskou a dokončovacích prací na podchodu v rámci stavby prodloužení trasy metra V.A Dejvická - Motol-záboru levých odbočovacích jízdních pruhů v obou směrech, doprava v obou směrech vedena po zbylé části komunikace, v prostoru kř. Evropská - Horoměřická zachovány dva jízdní pruhy v každém směru, realizace provizorního světelně řízeného přechodu přes Evropskou a dokončovacích prací na podchodu v rámci stavby prodloužení trasy metra V.A Dejvická - Motol-záboru levých odbočovacích jízdních pruhů v obou směrech, doprava v obou směrech vedena po zbylé části komunikace, v prostoru kř. Evropská - Horoměřická zachovány dva jízdní pruhy v každém směru, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 30.4.2015 23:59:00
1.5.2011
Uzavírka
Praha Nad Chaloupkami - Uzavírka ulice Nad Chaloupkami, mezi křižovatkami ulic K Chaloupkám a Hyacintová, Praha 10, Praha, silnice uzavřena, sesuv půdy, Nad Chaloupkami, od objektu č. 160/12 do konce slepého úseku komunikace (v délce 40,0 m), havarijní stav komunikace (sesuv krajnice) Horní Chaloupky, od západní hrany objektu č. 87/15 do konce slepého úseku komunikace (v délce 35,0 m), havarijní stav komunikace (sesuv krajnice) , Vydal: ÚMČ Praha 10 31.8.2015
1.9.2014
Uzavírka
Veselí nad Lužnicí A. Jiráska - Uzavírka ulice A. Jiráska, Veselí nad Lužnicí, okr. Tábor, uzavřeno, práce na silnici, Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa je vedena po nově zhotovené přeložce místní komunikace přes železniční trať přístupná s ulice K Zastávce. Objízdná trasa zároveň slouží, jako obchůzková trasa pro chodce. , Vydal: Městský úřad Veselí nad Lužnicí 31.8.2015 23:59:00
1.9.2014 7:00:00
Uzavírka
Třebíč Nádražní - Uzavírka ulice Nádražní, mezi křižovatkami ulic Oldřichova a Chlumeckého, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, uzavírka z důvodu stavebních prací při realizaci akce "Terminál hromadné dopravy Třebíč", Vydal: Městský úřad Třebíč 31.3.2015 20:00:00
9.8.2014
Uzavírka
Ostrava Karla Svobody - Uzavírka ulice Karla Svobody, Plesná, Ostrava, uzavřeno, práce na silnici, uzavírka pro výstavbu MUK Krásné Pole, Objížďka - bez rozlišení: objízdná trasa bude po MK – ul. Spojovací a Průběžná na silnici č. I/11 – v obou směrech, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 1.9.2016 23:59:00
7.8.2014
Uzavírka
Varnsdorf Barvířská - Uzavírka ulice Barvířská, Varnsdorf, okr. Děčín, stavební práce, Částečná uzavírka místní komunikace Barvířské ve Varnsdorfu z důvodu rekonstrukce koryta Mandavy., Vydal: Městský úřad Varnsdorf 31.7.2015 23:59:00
30.6.2014
Uzavírka
Ostrava 17. listopadu - Uzavírka silnice II/647, křiž. se sil. I/11, Ostrava, práce na silnici ve velkém rozsahu, výstavba mostu v rámci stavby prodloužená Rudná 30.8.2015 23:59:00
22.7.2014 7:00:00
Uzavírka
Karlovy Vary U Brodu - Uzavírka ulice U Brodu, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, stavební práce, b) částečná uzavírka místní komunikace v Karlových Varech, ulice U Brodu je po etapách: 22.7.2014 - 15.6.2015 po celou stavbu cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; 22.7.2014 - 30.10.2014 - umístění dopravního značení - přístup na stavbu z ul. Svatošská; 1.10.2014 - 30.11.2014 odvodnění krajnice. a) úplná uzavírka místní komunikace v Karlových Varech, ulice U Brodu je po etapách: 22.7.2014 - 360.9.2014 výstavba opěrné zdi a komunikace o délce cca 250 m od křižovatky s ul. Hradištní směrem ke křižovatce s ul. V Chatách; 1.10.2014 - 30.10.2014 výstavba komunikace o délce cca 150 m, končící o mostku přes řeku Ohře. V zimním období (prosinec, leden, únor) bude stavba přerušena. Lokalizace etapy je vyznačena pro celý úsek částené uzavírky místní komunikace ulice U Brodu v Karlových Vrech; přístup k zahrádkám bude umožněn po celou dobu výstavby., Vydal: Magistrát 15.6.2015 23:59:00
21.7.2014 6:00:00
Uzavírka
Praha Na Kampě - Uzavírka V Praze ulice Na Kampě mezi Malou Stranou a ostrovem Kampa, uzavřeno, práce na silnici, oprava mostu přes Čertovku, pěší provoz je zachován. 10.4.2015 18:00:00

nahoruCopyright 2009 ACA 1213. Všechna práva vyhrazena